BIO

Urodzony 7 kwietnia 1910 w Krakowie; syn Stanisława Bodnickiego, mistrza rzeźbiarsko-kamieniarskiego, i Marii z Talagów. Ukończył VI Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im. T. Kościuszki na Podgórzu w Krakowie. Debiutował, jeszcze jako gimnazjalista, w 1929 nowelą Historia Antkowego rogu opublikowaną w tygodniku „Rola” (nr 11). Od 1932-37 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie początkowo prawo, a następnie polonistykę. W tym czasie należał do stowarzyszenia literackiego Litart, a po jego rozwiązaniu w 1935 był współzałożycielem klubu literackiego Volty. W 1937-39 był właścicielem, wydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego „Nasz Wyraz”. W czasie okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu przebywał nadal w Krakowie. W 1946 debiutował jako dramatopisarz sztuką A było to tak niedawno , wystawioną w Teatrze Okręgowym Domu Żołnierza w Krakowie. Opowiadania, wiersze, recenzje literackie i teatralne ogłaszał w licznych czasopismach m.in. „Dzienniku Polskim” i jego dodatku „Od A do Z” (od 1946), „Echu Krakowa” (1946-47, stałe recenzje teatralne). W 1948 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W tymże roku przeniósł się do Szczecina, gdzie był redaktorem działu kulturalnego „Kuriera Szczecińskiego”. Po powrocie do Krakowa w 1949 współpracował z Wydziałem Kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej. Artykuły i recenzje ogłaszał m.in. w „Gazecie Krakowskiej” (do 1965). W 1951 uzyskał stopień magistra filologii polskiej na UJ. Od 1951 był kierownikiem literackim Teatru Studio w Krakowie. Brał udział w pracach zarządu Oddziału Krakowskiego ZLP jako sekretarz (1962-1972), a następnie członek zarządu. Za całokształt twórczości literackiej otrzymał w 1965 nagrodę miasta Krakowa. W latach następnych współpracował z czasopismami: „Życie literackie” (1965-74), „Wieści” (w 1972-73 stały cykl felietonów), „Kierunki” (1975-1981; tu m.in. w 1977-1979 stały cykl felietonów Spotkania krakowskie i liczne recenzje teatralne). W 1977 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1983 uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu stopień doktora nauk humanistycznych za pracę Regionalne krakowskie i autobiograficzne źródła twórczości literackiej Stanisława Wyspiańskiego napisaną pod kierunkiem prof. Władysława Studenckiego. Zmarł 12 czerwca 1983 we Wrocławiu.

Twórczość

1. A było to tak niedawno. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr Okręgowy Domu Żołnierza 1946.

2. Komediant. (Tragifarsa z życia J.B. Moliièra). Prapremiera: Kraków, Stary Teatr 1947.

Druk fragmentów: „Od A do Z1946 nr 17; „Twórczość1946 nr 3; „Zdrój1946 nr 14/15; „To i owo1946 nr 8.

Nagrody

II nagroda na konkursie dramatycznym Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie w 1946.

3. Ostatni z rodu. Powieść historyczna z XV w. Powst. 1948. Wyd. Katowice: Śląsk 1961, 181 s.

Pierwotny tytuł: Ostatnia gwiazda. Powieść została złożona na konkurs w 1948 (informacja: Z. Hierowski: Pechowa Nysa. „Dziennik Literacki1948 nr 26).

4. Miliony. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1949-1955.

Niepublikowany utwór zgłoszony na Konkurs Polskich Sztuk Współczesnych (informacja: M. Jarmułowicz: Sezony błędów i wypaczeń. Gdańsk 2003).

5. Legendy o Wieniawskim. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 282 s.

Zawartość

O cudownym dziecku; O szlachetnym słowie honoru ośmioletniego; O złej pani Voislin; O sercu matki; O latach sielskich, anielskich; O „niewiernym Tomaszu”; O spotkaniu z dwiema muzycznymi wielkościami; O rywalu; O rosyjskich ludziach; O śnie, który uczy i pomaga; O zazdrosnych braciach; O sławie; która nie cieszy; Legenda w „Legendzie”; Z carskiego kręgu; O odwiecznym kole fortuny; O dobrym bracie; O Wieniawskim złośliwym; O tym jak się matkom wywdzięcza świat; O łasce pańskiej; O pogoni za słabym runem; O niepokoju; O drugim dotknięciu przez Atropos; O nieszczęściu do końca.

6. Pustelnia „Pod trzema Pyskami. [Opowieść biograficzna o J. Matejce]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957-1960.

Cz. 1. Młodość Matejki. 1957, 333 s.

Cz. 2. Droga do sławy. 1958, 234 s.

Cz. 3. Straszni Ludzie. 1960, 233 s.

Wyd. łączne cz. 1-3: wyd. 2 tamże 1966; wyd. 3 tamże 1973.

7. Parys i Helena. Tragikomedia w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Warsztat Dramaturgiczny Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych 1959.

8. Orfeusze i syreny. Opowiadania o sławnych śpiewakach i śpiewaczkach. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, 167 s.

Zawartość

Król tenorów (Władysław Mierzwiński); Jan Chrzciciel (Jan Reszke); Czarodziejskie krążki (Enrico Caruso); Nie chcę (Mattia Battistini); Dorożkarz (Fiodor Szalapin); Turniej śpiewaczy (Adam Didur); Beniaminek (Beniamino Gili); Zadziwiająca Angelica (Angelica Catalani); Trzeba umieć wybierać (Anna Milder); Dwie czarodziejki (Hennetta Sontag i Karolina Ungher); Florinda — Adelina (Adelina Patti); Nie należy za bardzo rachować (Krystyna Nilsson); Słowik Szwecji (Jenny Lind); Chluba Australii (Nellie Melba); Po trzykroć muzyczna (Marcelina Sembrich-Kochańska).

9. Obywatel świata. [Utwór dramatyczny o G. Byronie]. Prapremiera: Kraków, Stary Teatr Warsztat Dramaturgiczny1962.

10. Cesarzowa i smerda. Powieść historyczna z XII w. Katowice: Śląsk 1963, 241 s.

11. Ballady przy kawiarnianych stolikach. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 195 s.

12. Upadły anioł. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 262 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1975. Przedruk zob. poz. .

T. 1 trylogii o S. Wyspiańskim; t. 2 i 3 zob. poz. , .

13. Między niebem a piekłem. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 230 s. Przedruk zob. poz. .

T. 2 trylogii o S. Wyspiańskim; t. 1 i 3 zob. poz. , .

14. Syn Popiela. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 251 s. Wyd. 2 tamże 1981.

15. Wyzwolony. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 259 s. Przedruk zob. poz. .

T. 3 trylogii o S. Wyspiańskim; t. 1 i 2 zob. poz. , .

16. Muzy na Krupniczej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 358 s.

Gawęda popularna o historii ulicy w Krakowie.

17. Z rodu tytanów. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985, 543 s.

Zawartość

Zawiera poz. 11, 13, 14.

Adaptacje

Abecadło z pieca spadło. Montaż sceniczny. Kraków 1946. Wesoła Gromadka. [Informacja autora].
Stara baśń. Sztuka w 6 obrazach wg powieści J.I. Kraszewskiego. Prapremiera: Kraków, Teatr Młodego Widza 1949. Wyd. z podtytułem: Sztuka w 3 aktach. Adaptacja: W. Bodnicki. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1959, 143 s.
Samotny biały żagiel. [Adaptacja dramatyczna powieści W. Katajewa]. Prapremiera: Kraków, Teatr Młodego Widza 1951.

Przekłady

czeski

Na obzoru plachtu bilá. [Przekł.] M. Stǎdrá. Praha 1954.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1964, 1976.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1983” wyd. 1991 (A. Biernacki).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

W.P. Szymański: Co za czasy. W tegoż: Od metafory do heroizmu. Kraków 1967 [o „Naszym Wyrazie”].
K. Filipowicz: Moje pokolenie i „Nasz Wyraz. W: Cyganeria i polityka. Warszawa 1964.
A. Włodek: Nasz łup wojenny. Kraków 1970, passim.
T.Z. Bednarski: Jubileusz Władysława Bodnickiego. Kierunki 1980 nr 4.
T.Z. Bednarski: Pod urokiem talentów. O Władysławie Bodnickim. Życie Literackie 1983 nr 27.
T.Z. Bednarski: Lud i ludowość w epice Władysława Bodnickiego. Wieści 1984 nr 23.

Między niebem a piekłem

K.K. Pysiak: Powieść o Wyspiańskim. Nowe Książki 1973 nr 13.

Wyzwolony

K.K. Pysiak: Trylogia o Wyspiańskim. Nowe Książki 1977 nr 17.

Muzy na Krupniczej

O. Jędrzejczyk: Księga krakowska. Życie Literackie 1982 nr 14.