BIO

Urodzony 2 maja 1936 w Warszawie; syn Zygmunta Boczkowskiego, lekarza i Marii z domu Chiżyj. W 1952 ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące im. W. Górskiego w Warszawie. Następnie od 1952 studiował medycynę w Akademii Medycznej (AM) w Warszawie, którą ukończył w 1959. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej jako lekarz, pracował (od 1962) w Klinice Ginekologii i Położnictwa AM w Warszawie, a w 1965-73 w Zakładzie Endokrynologii Klinicznej AM; uzyskał kolejne stopnie specjalizacji, oraz w 1965 doktorat, w 1969 habilitację, w 1970 stanowisko docenta. Od 1973 kierował samodzielną Pracownią Genetyki AM; w 1983 został mianowany profesorem. Opublikował ponad 200 prac naukowych w tym 10 książek m.in. Interseksualizm (1970) oraz Homoseksualizm(1988). Jako poeta debiutował w 1969 wierszami: Deszcz określa logikę faktów, Naukowcy są przerażeni..., Opisany wieczór taki jaki jest, Zaślubiny mistyczne były na Powiślu, opublikowanymi w „Twórczości” (nr 1). W 1972 otrzymał nagrodę Czerwonej Róży na Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej. W latach następnych publikował liczne wiersze m.in. w czasopismach: „Poezja” (od 1973), „Nowy Wyraz” (od 1973), „Literatura” (od 1975), „Nurt” (od 1978). W 1977-92 był członkiem Związku Literatów Polskich. W 1984 otrzymał nagrodę Pegaza za całokształt dorobku przekładowego z języka angielskiego, a w 1988 tąż nagrodę za przekłady poezji T.S. Eliota. Od 1987 był członkiem Rady Redakcyjnej miesięcznika „Poezja”. W 1992 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985). Zmarł 1 listopada 2018 w Warszawie.

Twórczość

1. Otwarte usta losu. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1975, 71 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny” za najlepszy debiut roku.

Zawartość

Cykle: Tablice chmur; Cofnięcie kredytów.

2. Światło dnia. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 116 s.

Zawartość

Cykle: Rękopis; Hotel Hesperyd; Tylko tożsamość.

3. Dawny i Obecny. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 43 s.

Zawartość

Cykle: Bliźnięta; Autoportret po drugiej stronie lustra.

4. W niewoli, w śniegu, w ciepłym czółnie krwi. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 70 s.

Zawartość

Cykle: Garbate studnie; Inne światło; Siedem pieśni do muzyki Ryszarda Wagnera; Apokryfy, — oraz Przekłady [W. Stevensa, W.C. Williamsa, E. Pound, R. Jeffersa, T.S. Eliota, E.E. Cummingsa].

5. Twarze czekają na wieczność. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 110 s.

Zawartość

Cykle: Choroba w Wenecji; Ogólne — osobiste; Chwila i kamień.

6. Dusza z ciała wyleciała. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 119 s.

Zawartość

Cykle: Klamki bez drzwi; Ziemia odlotów; Płaszcz podszyty wiatrem; Rysunki chińskim tuszem; Kościół Świętego Zbawiciela; Dusza z ciała wyleciała.

7. Apokryfy i fragmenty. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1988, 122 s.

Nagrody

Nagroda Funduszu Literatury i nagroda „Poezji1989.

8. Ostrygi i onuce. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 130 s.

Zawartość

Cykle: Ostrygi i onuce; Las Ardeński; Cienie jezior i ziemi; Punkty.

9. Białe usta. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 150 s.

Zawartość

Zawiera też: Przekłady z poezji amerykańskiej [autorów: E Bishop, R. Bly, C. Corman, A. Ginsberg, D. Ignatow, D. Justice, F. Kathleen, W. Kees, D. Levertov, J. Merrill, W. S . Merwin, H. Nemerow, J. Oppenheimer, S. Plath, Saint Geraud (B. Knott), D. Schwartz, Ch. Simic, L. Simpson, R.Whittemore].

10. Dzwony w lesie. [Wiersze]. Wyboru poezji dokonał M. Krassowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991, 289 s.

11. Romeo i Romeo. [Wiersze]. Warszawa: L'Europe 1991, 50 s.

Zawartość

Cykle: Barwy w zatoce; Romeo i Romeo.

12. Szkielet Boga. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1991, 62 s.

13. Znaki miłości. Kraków: Wydawnictwo M 1992, 88 s.

14. Dusza i śnieg. [Wiersze wybrane]. Kraków: Miniatura [1997], 143 s.

15. Kości Meduzy. [Wiersze]. Warszawa: Przedświt 1998, 168 s.

16. Ja — mój przyjaciel. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2003, 102 s.

Wyróżnienie Fundacji Kultury w 2004.

Przekłady i prace redakcyjne

T.S. Eliot: Wybór poezji. Wybrał i wstępem opatrzył K. Boczkowski. Przeł. B. Baran i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 119 s.
W.B. Yeats, E. Pound, T.S. Eliot i imagiści: Wyspy na jeziorze. [Wiersze]. Przeł.: K. Boczkowski, L. Engelking, A. Szuba. Kraków: Miniatura 1988, 63 s.
T.S. Eliot: Wybór poezji. Wybór tekstów: K. Boczkowski, W. Rulewicz. Wstęp: W. Rulewicz. Komentarze: K. Boczkowski, W. Rulewicz. Przeł. K. Boczkowski i in. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1989, 332 s. Biblioteka Narodowa II, 230.
T. S. Eliot: Poezje wybrane. Przeł. wybrał i wstępem opatrzył K. Boczkowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991, 123 s.
Antologia dawnych mistrzów. Od Safony do Audena. [Red. i przekł. z angielskiego i niemieckiego:] K. Boczkowski. Warszawa: L'Europe 1992, 51 s.
Z nowoczesnej poezji amerykańskiej. Wybór i przekł. K. Boczkowski. Warszawa: L'Europe 1993, 71 s.
Antologia umarłych poetów. Od Safony do Sylvii Plath. Wybór i przekł.: K. Boczkowski. Kraków: Miniatura 1997, 220 s. Wyd. 2 rozszerzone pt. Antologia poetów najbliższych. Od Safony do Sylvii Plath tamże 2003, 271 s.
T.S. Eliot: Szepty nieśmiertelności. [Wiersze]. Przekł., wprowadzenie i komentarz: K. Boczkowski. Kraków: Baran i Suszczyński 2000, 279 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2001, wyd. 3 2002.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” za przekłady w 2002.
W. Whitman: Kim ostatecznie jestem. Poezje wybrane. Przekł. i wprowadzenie: K. Boczkowski. Kraków: Inter Esse 2003, 255 s.

Zob. też Twórczość poz. , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2004.

Wywiady

Nie zaśmiecać środowiska wewnętrznego człowieka. [Rozm.] J. Z. Brudnicki. Poezja 1987 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J.Z. Brudnicki).

Ogólne

Artykuły

M. Krassowski: Kto ty jesteś? Życie Literackie 1986 nr 22.
B. Kowszewicz: Czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka! Poezja 1987 nr 3.

Ostrygi i onuce

A. Bichta: W poszukiwaniu koniunkcji uniwersalnej. Twórczość 1989 nr 10.

Dzwony w lesie

T. Olszewski: Metafizyka świata. Nowe Książki 1991 nr 9.
A. Stankowska: Ikarowe loty. Twórczość 1992 nr 1.

Szkielet Boga

M. Krassowski: Świat w człowieku. Twórczość 1991 nr 8.

Dusza i śnieg

M. Krassowski: Poeta daremnej nadziei. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 49.

T. S. Eliot: Wybór poezji

A. Komorowski: Eliot Boczkowskiego. Pismo 1989 nr 4.