BIO

Urodzony 30 listopada 1954 w Gdyni; syn Alfonsa Bitnera, rybaka dalekomorskiego, i Marii z Wyskielów. W 1958 przeprowadził się wraz z rodzicami do Szczecina. Uczył się tamże w Technikum Budowlanym, w którym w 1975 zdał egzamin maturalny. Debiutował w 1970 opowiadaniem Skok opublikowanym w piśmie „7 Głos Tygodnia” (nr 49). W latach następnych zajmował się twórczością literacką. Ogłaszał opowiadania, miniatury literackie, felietony i eseje m. in. w.Twórczości” (1980-1992) i „Radarze” (1982-1984, 1986; w 1984 cykl felietonów pt.: Bez reguły). Współpracował jako autor słuchowisk z rozgłośnią ogólnopolską Polskiego Radia (m. in. mikrosłuchowiska dla audycji satyrycznej 60 minut na godzinę) oraz z ośrodkiem szczecińskim. W 1985 ożenił się z Elżbietą Dąbrowską z domu Skrzypczak. W 1986 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1988, podczas realizacji filmu pt. Alchemik, pracował jako asystent reżysera. W 1989 był stróżem nocnym w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie Dąbiu. W 1991-92 wchodził w skład redakcji „Dziennika Szczecińskiego”. W 1992 założył agencję dziennikarsko-literacką Basil, którą prowadził do 2004, wydając głównie własne książki. W latach dziewięćdziesiątych współpracował z agencją reklamową Oskar Wagner, z siedzibą w Warszawie, a potem w Szczecinie. W 1996, jako autor opracowania literackiego, związany był też ze szczecińskim Teatrem Kana. W 1996-97 był redaktorem naczelnym i wydawcą pisma „Baborak. Kultura Szczecińska”. Utwory publikuje nadal m.in. na łamach „Twórczości”. Otrzymał wiele nagród literackich, m.in. nagrodę im. S. Piętaka (1982), nagrodę im. A. Bursy (1985), nagrodę Wojewody Szczecińskiego (1987), nagrodę im. E. Stachury (1990), nagrodę artystyczną m. Szczecina (2000). Mieszka w Szczecinie.

Twórczość

1. Bajka. [Dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, [12] k.

2. Proza. [Miniatury literackie]. Wstęp: P. Jaworski. Szczecin: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Koło Młodych przy Oddziale Szczecińskim Związku Literatów Polskich 1979, 22 s.

Zawartość

Miniatury; Ciągłość dni; Tajemnice kobiet; Undar.

3. Na strychu. [Opowiadanie]. Powst. 1980. Wyd. Szczecin: Basil 1999, 43 s.

Informacja o dacie powstania od autora.

4. Ptak. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 76 s.

5. Rak. [Powieść]. Powst. 1981-1983. Pierwodr. „Twórczość” 1985 nr 3 s. 9-77. Wyd. osobne z przedmową H. Berezy. Szczecin: Basil 1998, 161 s.

Informacja o dacie powstania wg pierwodruku.

6. Cyt. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 156 s. Wyd. łączne z cz. 2-3 Szeptem: Sza; Pst. pt. Pst. Szczecin: Basil 1997, 297 s.

Pierwodruk cz. 2 i 3: „Twórczość” 1989 nr 11 s. 5-46, nr 12 s. 28-82.
Wydanie łączne zawiera też opowiadanie: Most Długi.

Nagrody

Nagroda Fundacji Kultury w 1997.

7. Owszem. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1984, 217 s.

Zawartość

Bywa; Tidiritkum; Idąc.

8. Trzy razy. [Opowiadania]. Powst. 1985. Wyd. ze wstępem T. Komendanta. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 312 s.

Informacja o dacie powstania w książce.

9. Psie dni. [Opowiadania]. Powst. ok. 1988-1995. Wyd. z przedmową H. Berezy. Szczecin: Basil 2001, 195 s.

Informacja o dacie powstania w przedmowie.

10. Bulgulula. [Opowiadania]. Powst. 1989. Wyd. z przedmową H. Berezy. Szczecin: Basil 1996, 159 s.

Informacja o dacie powstania w książce.
Wyróżnienie Fundacji Kultury w 1996.

11. Ciąg dalszy. [Felietony literackie]. Szczecin: Glob 1989, 385 s.

12. Kfazimodo. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 292 s.

13. Chcę, żądam, rozkazuję. [Proza autobiograficzna]. Powst. ok. 1990. Wyd. z przedmową H. Berezy. Szczecin: Basil 1995, 156 s. Por. poz. , .

Informacja o dacie powstania w książce.

14. Hm...: chcę, żądam, rozkazuję 2. [Proza autobiograficzna]. Powst. ok. 1991. Szczecin: Basil 1999, 247 s. Por. poz. , .

15. Opowieści Chrystoma. [Baśń dla dzieci]. Szczecin: Albatros 1992, 71 s.

16. Mna: chcę, żądam, rozkazuję 3. [Proza autobiograficzna]. Pierwodr. pt. Świat według mnie. Twórczość 1994 nr 7 s. 6-27; 1995 nr 7/8 s. 35-65; 1996 nr 7 s. 5-41. Wyd. osobne Szczecin: Basil 2000, 219 s. Por. poz. , .

17. Mała pornografia. [Powieść]. Szczecin: Basil 2003, 506 s.

18. Piszę. [Proza autobiograficzna]. Posłowie: B. Zadura. Warszawa: Prowincjonalna Oficyna Literacka 2003, 83 s.

19. Książka. [Powieść]. Szczecin: Forma 2006, 165 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992, 2004.

Autor o sobie

D. Bitner: Twórca i wistość. Twórczość 1981 nr 12 s.
D. Bitner: Chcę, żądam, rozkazuję. Regiony 1991 nr 4.

Wywiady

Jest cud – jest proza. Rozm. K. Kozakowski. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 46.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (L. Bugajski).

Ogólne

Artykuły

W. Mystkowski: Sprawozdanie z prozy Dariusza Bitnera i o zapachu kapusty. Okolice 1987 nr 1.
J. Łukosz: Kultura trzewi. W: Języki prozy. Warszawa 1989.
J. Łukosz: Przenikanie (O pisarstwie Dariusza Bitnera). Regiony 1990 nr 2.
M. Dłużyk-Marciniak: Pamięć o odbiorcy w prozie „rewolucji artystycznej” na przykładzie powieści Dariusza Bitnera. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 67.
M. Lalak: Trzy rodzaje samotności: Sołtysik, Bitner, Turczyński. W: Autor i jego wcielenia. Szczecin 1991.
J. Łukosz: Przenikanie. (O pisarstwie Dariusza Bitnera). W tegoż: Byt bytujący. Wrocław 1994.
H. Bereza: Krawędź. W tegoż: Obroty. Warszawa 1996 [dot. utworów Dariusza Bitnera czytanych w maszynopisie w 1983].
H. Bereza: Listy do Bitnera; Zespolenie. W tegoż: Epistoły. Szczecin 1998 [listy do D. Bitnera z lat 1990-1997].
T. Komendant: Żeby pisać – nie mogę żyć. O pisarstwie Dariusza Bitnera. Pogranicza 1998 nr 1.
J. Łukosz: Bunt protein. (Dariusz Bitner). W tegoż: Imperia i prowincje. Wrocław 2000.

Ptak

M. Lalak: Z lotu ptaka. Literatura 1981 nr 28.
J. Zieliński: Rozpisany na powieść. Twórczość 1981 nr 11.
H. Gosk: Józef Ptak nie chce być krawcem. Miesięcznik Literacki 1982 nr 6.
A. Ogrodowczyk: Okruchy metafizyki i fizjologii. Nurt 1982 nr 3.
L. Bugajski: Niespełnienie. W tegoż: Strategia ślimaka. Warszawa 1988 [dot. też: Cyt; Owszem].

Rak

H. Bereza: Ocalenie. Twórczość 1998 nr 10.
D. Nowacki: A jednak remanent!FA-art1998 nr 4.
L. Bugajski: Możliwość porozumienia. Twórczość 1999 nr 2.

Cyt

H. Bereza: Fizjologia. W tegoż: Bieg rzeczy. Warszawa 1982, przedruk rozszerzony pt.: Krawędź. W tegoż: Sposób myślenia. T. 1: O literaturze polskiej. Warszawa 1989.
H. Gosk: Azyl. Miesięcznik Literacki 1983 nr 8.
J. Łukosz: Kultura trzewi. Życie Literackie 1983 nr 16.
M. Płachecki: Spektakl. Twórczość 1983 nr 2.
L. Bugajski: Niespełnienie. W tegoż: Strategia ślimaka. Warszawa 1988 [dot. też: Ptak; Owszem].
J. Drzewucki: Szept Dariusza Bitnera. Tygodnik Powszechny 1997 nr 38.
L. Bugajski: Wszystko dopiero się zaczynało. Twórczość 1998 nr 1.
M. Lalak: Coraz więcej słów. Nowe Książki 1998 nr 2, przedruk w tegoż: Niepokojąca reszta. Szczecin 2004.
E. Truszkiewicz: Pandark dzieckiem podszyty. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 9.
D. Nowacki: Raz lepiej, raz gorzej. W tegoż: Zawód: czytelnik. Kraków 1999 [dot. też: Chcę, żądam, rozkazuję].
A. Galant: Chodzenie tyłem. O „Pst” Dariusza Bitnera. W: Człowiek w drodze. Bydgoszcz 2000.

Owszem

J. Krzyżanowski: Ślepy dukt. Morze i Ziemia 1985 nr 21.
D. Kuleszyńska. „Okolice1987 nr 1.
L. Bugajski: Niespełnienie. W tegoż: Strategia ślimaka. Warszawa 1988 [dot. też: Ptak; Cyt].

Trzy razy

L. Bugajski: Miejsce najważniejsze. Twórczość 1995 nr 12.
G. Bylica: Błogosławione skutki niemocy; B. Dzianowicz: O raz za dużo. FA-art 1995 nr 3.
K. Uniłowski: Błogosławione skutki niemocy; Bitner dzieckiem podszyty. W tegoż: Skądinąd. Bytom 1998 [dot. też: Chcę, żądam, rozkazuję].
K. Budrowska: Kobiety i stereotypy. Białystok 2000, passim.

Bulgulula

D. Nowacki: Mag – Bitner – Menu. Twórczość 1996 nr 10.
K. Budrowska: Agresja i tęsknota. Kobiety w prozie Dariusza Bitnera. Twórczość 1997 nr 5 [dot. także: Trzy razy].
I. Iwasiów: Dzień i naddzień. Fraza 1997 nr 1.

Chcę, żądam, rozkazuję

H. Bereza: Wielość. Twórczość 1991 nr 4.
K. Uniłowski: Błogosławione skutki niemocy; Bitner dzieckiem podszyty. W tegoż: Skądinąd. Bytom 1998 [dot. też: Trzy razy].
D. Nowacki: Raz lepiej, raz gorzej. W tegoż: Zawód: czytelnik. Kraków 1999 [dot. też: Pst].
J. Madejski: A small theory of writing. [Przeł. z języka polskiego:] B. Keane. „Pogranicza 2001 nr 6, toż w języku polskim pt.: Mała teoria pisania. W: J. Madejski: Zamieszanie. Kraków 2003.

Hm...: chcę, żądam, rozkazuję 2

I. Iwasiów: Czaro-dziejowanie. Arkusz 2000 nr 6.
D. Nowacki: Róbmy swoje. Twórczość 2000 nr 2.

Mna: chcę, żądam, rozkazuję 3

D. Nowacki: Bez dogmatu?FA-art2000 nr 4.
L. Bugajski: Dzienniki Bitnera i ja. Twórczość 2001 nr 4.

Mała pornografia

L. Bugajski: Literatura to pornografia. Twórczość 2003 nr 9.
M. Schmidt: Mała pornografia, czyli historia człowieka, który umarł dwa razy. Pogranicza 2003 nr 4.
A. Wiedemann: Zupka i zupsko. Res Publica Nowa 2004 nr 2.