BIO

Urodzony 19 grudnia 1917 w Kijowie; syn Antoniego Biskupskiego, lekarza, i Marty z domu Wołyniec. W 1920 przyjechał do Polski i mieszkał początkowo w Toruniu, a od 1923 w Łucku, gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki. Od 1936 studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie, w 1939 uzyskał absolutorium. Po wybuchu wojny przebywał początkowo w Kiwercach włączonych do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie pracował jako robotnik leśny, a od jesieni 1940 do czerwca 1941 był nauczycielem wiejskim w Niebożce i Susku. W styczniu 1941 ożenił się z Haliną Malinowską. W czasie okupacji niemieckiej był robotnikiem w nadleśnictwie Kiwerce, a jednocześnie uczestniczył w działalności konspiracyjnej na rzecz Armii Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w czerwcu 1944 został zmobilizowany do I Armii Wojska Polskiego i od października tegoż roku był korespondentem frontowego pisma „Zwyciężymy”. W 1945 został skierowany do Gdyni w celu organizowania prasy polskiej na Wybrzeżu; był współorganizatorem a następnie redaktorem „Gazety Morskiej” oraz dwutygodnika „Marynarz Polski”. W pismach tych, a także w „Dzienniku Bałtyckim” ogłaszał recenzje, artykuły i felietony (m. in. pod pseudonimem bis). W 1950 przeniesiony służbowo do Warszawy, objął stanowisko kierownika wydawnictw morskich, sportowych i lotniczych w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Jako prozaik debiutował w 1952 książką Nurek . Po 1956 był kierownikiem redakcji wydawnictw masowych (serie: Żółty Tygrys, Sensacje XX wieku, Labirynt), a od 1964 (do przejścia na emeryturę w 1973) kierownikiem redakcji pamiętników w Wydawnictwie MON. W 1961 uzyskał magisterium na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1968 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1969 odbył podróż morską do krajów Afryki Zachodniej. W 1972 za twórczość literacką otrzymał nagrodę im. J. Conrada przyznaną przez Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców, w 1973 Nagrodę III stopnia Ministra Obrony Narodowej, a w 1979 nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m. in. londyńskim Medalem Wojska (1948), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1972). Zmarł 16 września 2007 w Warszawie.

Twórczość

1. Marynarze. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 98 s.

Wydawnictwo popularno-informacyjne dla młodzieży.

2. Nurek. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 61 s.

Wydawnictwo popularno-informacyjne dla młodzieży.

3. Przyjaciele. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 75 s.

Zawartość

Niezwykła wyprawa; Przyjaciele.

4. Spotkania z kapitanem Szenwaldem. [Opowieść biograficzna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 81 s.

5. Strażnica pod krzywą sosną. [Opowiadanie]. Warszawa 1954, 124 s.

6. Marynarze i okręty. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 164 s.

Wydawnictwo popularno-informacyjne dla młodzieży.

7. Pawilon–S. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 182 s.

8. Ludzie – torpedy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 80 s. Wyd. 2 tamże 1959.

Wydawnictwo popularno-naukowe dotyczące II wojny światowej.

9. ORP „Orzeł” zaginął. [Powieść dokumentalna]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 217 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1959, wyd. 3 1966, wyd. 4 1969, wyd. 5 1975.

10. Chłopcy z ostrowieckich lasów. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 237 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964 [właśc. 1963], wyd. 3 1970, wyd. 4 1976, wyd. 5 1979.

Przekłady

rosyjski

Parni iz ostroveckich lesov. [Przeł.:] O. E. Akimčenko, V. V. Anisimova, V. A. Svetlova. Moskva 1973.

11. Uwaga peryskop. Warszawa: Wiedza Powszechna 1962, 283 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1965, wyd. 3 [Warszawa:] LSW 1973.

Wydawnictwo popularno-informacyjne dla młodzieży.

12. Na kursie „Bismarck. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 157 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1967, wyd. 4 1973, [wyd. 5] 1988.

13. Ostatni bunkier. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1963, 79 s.

Wydawnictwo popularno-naukowe dotyczące II wojny światowej.

14. Godzina klęski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 87 s.

Wydawnictwo popularno-naukowe dot. II wojny światowej.

15. Jak powstaje statek. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, 33 s.

16. Odcinek „N. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965, 98 s. Wyd. 2 1969.

Wydawnictwo popularno-naukowe dotyczące II wojny światowej.

Przekłady

niemiecki

Alarm in Abschnitt „N. [Przeł.] R. Matz. Berlin 1971.

17. Ślady na dnie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 268 s. Wyd. 2 tamże 1968.

Pierwotny tytuł: „SP-FY” idzie z pomocą.

18. Rozkaz nr 0069. [Opowiadanie]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 99 s.

19. Darnica godz. 0,40. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 109 s. Wyd. 2 tamże [1986].

Dotyczy II wojny światowej.

20. Morze szumi inaczej. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 186 s. Wyd. 2 tamże 1972.

21. Wrześniowa próba. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 185 s. Wyd. 2 tamże 1979.

22. Archipelag wysp pływających. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1972, 265 s. Wyd. 2 tamże 1977.

23. Sokoły siedmiu mórz. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 208 s. Wyd. 2 tamże 1978.

24. PQ-16 dojść musi. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1975, 285 s. Wyd. nast. tamże 1982.

25. Boso wśród gwiazd. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 257 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1980, wyd. 3 1985.

Nagrody

Nagroda Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w 1977.

Przekłady

czeski

Bratislava 1981.

26. Wypadek w parku narodowym. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1980, 264 s.

27. Sukienka w kolorze błękitu. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 219 s.

Przekłady

1. Artylerzysta morski. Według książki P. Musiakowa „Komienderoprac. S. Biskupski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 294 s.
2. I. Winokurow, F. Fłoricz: Sachalin wyspa skarbów. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 161 s.
3. G. Sztorm: Admirał Uszakow. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 294 s.

Prace redakcyjne

1. Między Marsem a Ateną. Wspomnienia wojenne nauczycieli. Wybrał S. Biskupski. Wstęp.: Z. Huszcza. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 406 s.
2. Świadkowie mówią. [Antologia pamiętników 1939-1945]. Wybór tekstów i oprac.: S. Biskupski. Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wołyń 1996, 144 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1973, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (E. Głębicka).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984.

Ogólne

Artykuły

H. Skrobiszewska: Ucieczki. W: Literatura i wychowanie. Warszawa 1973; toż w wyd. 2 Warszawa 1982 [dot. powieści dla młodzieży].

ORP „Orzeł” zaginął

Z. Flisowski: Historia niezwykłego okrętu. Nowe Książki 1958 nr 22.

Morze szumi inaczej

W. Żukrowski: Przygoda przygodzie nierówna. Nowe Książki 1968 nr 16.

Wrześniowa próba

M. Ruszczyc: Wrześniowy alert. Nowe Książki 1971 nr 12.

Archipelag wysp pływających

G. Skotnicka: Przeciw fałszom i mitom. Nowe Książki 1972 nr 23.

PQ-16 dojść musi

S. Zieliński: Konwój. Nowe Książki 1976 nr 3.

Wypadek w parku narodowym

L. Kurpiewski: Polowanie na temat. Literatura 1980 nr 25.