BIO

Born on 21 January 1949 in Poznan; son of Jan Przybylski and Kazimiera Walczak. He attended Grammar School No. III in Poznan, completing his advanced secondary education there in 1967. He then studied Polish philology at the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznan, graduating with a master's degree in Polish philology in 1972. He was subsequently employed as an assistant, initially at the Department of Philosophy at UAM and then from 1973 at the Department of Literary Theory at the Institute of Polish Philology (IFP). He made his debut in 1973 with a review titled Poznański „Ożenek” (A Poznań "Marriage"), which was published in the weekly "Literatura" (no. 4). It discussed a production of Nikolai Gogol's play at the Polski Theatre in Poznan. That year he also published literary reviews in the bimonthly "Teksty" and in the monthly "Nurt". He continued to publish in the latter periodical intermittently until 1981. He was awarded a doctoral degree from UAM in 1981 for his dissertation Autor i jego sobowtór (The Author and his Doppelgänger), which was supervised by Prof. Jerzy Ziomek. Przybylski was subsequently appointed lecturer. He was interested in contemporary literature and the visual arts, conducting research on the intersections of the two artistic forms, including comics. In the 1980s he published articles and essays in periodicals including the monthlies "Twórczość" (1982 and 1984-85) and "W Drodze" (1983-85 and 1989). He collaborated with émigré periodicals (using the pseudonym Jan Przybor) and with publications appearing in Polish outside the reach of state censorship, including the London-based "Puls" (1984; reprinted in a selection published in Poland in 1987), the Poznan-based "Czas Kultury" (1985) and "Veto" (1985), the Warsaw-based "Almanach Humanistyczny" (1986; using the cryptonym: RKP), and the Wroclaw-based "Obecność". He also authored several contributions to the encyclopaedic guide Literatura polska po 1939 roku (Polish Literature after 1939; Warsaw: 1989; using the initials: rp). He joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1989. He was awarded a habilitation degree from UAM in 1991 for his study O prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Być i pisać (Gustaw Herling-Grudziński's Prose: To be and to write) and was subsequently appointed associate professor at the university. From 1992 to 1996 he combined his work as a professor with a directorship of the Poznan gallery Galeria u Jezuitów, which was located on Dominikańska Street. He was co-founder of the painting and poetry periodical "Gazeta Malarzy i Poetów", also joining its editorial board in 1994. His articles, works of criticism and essays appeared in periodicals including "Arkusz" (1991-94 and 1999), the "Ex Libris" supplement of the daily "Życie Warszawy" (1991-92), and "Gazeta Malarzy i Poetów" (1994-95). From 1996 he also lectured at the Academy of Fine Arts (ASP) in Poznan (which in 2010 became the University of the Arts Poznan – UAP). He was initially appointed vice dean of the Faculty of Art Education, while from 1998 to 2002 he was dean of the Faculty of Multimedia Communication. Between 1999 and 2001, he was also head of the Department of Visual Codes and Communications. In 2000, he was made state-appointed professor. From 2001 to 2012 he was head of the Department of Visual Semiotics, which was part of the Chair of Visual Communication at Poznan ASP (and later the University of the Arts Poznan). The Department was initially part of the Faculty of Multimedia Communication, but in 2003 joined the Faculty of Graphics and Visual Communications. In 2009, he was appointed chair of an Association established to gather support for the chair's activities in the fields of education, artistic initiatives and exhibitions, and to disseminate its achievements. He also worked in parallel at the Institute of Polish Philology where, alongside Anna Legeżyńska, he established a seminar series on modernity. From 2009 to 2017 he was head of the Department of Modern Literature and Culture at IFP at UAM, where he remained a member after his term as head ended. He was a member of the Chapter of the Artistic Prize established by Poznan City Council (serving in 1991, 1995, 1999, 2003, and 2007). He has two daughters, Noemi (born 1976) and Nelli (born 1980). He lives in Poznan.

Twórczość

1. Autor i jego sobowtór. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 206 s. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Rozprawy Literackie, 51.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

Wstęp: Autorska Mediacja albo furtka dla sobowtóra. – Autor wolny albo „622 upadki Bunga” [S.I. Witkiewicza]; Autor zdradzony albo „Ma lat 22” [T. Peipera]; Autor stwarzany albo „Ferdudurke” [W. Gombrowicza]; Autor mistyfikowany albo „Jezioro Bodeńskie” [S. Dygata]; Autor osaczony albo „Książę nocy” [M. Nowakowskiego]; Autor zdegradowany albo „Mała Apokalipsa” [T. Konwickiego]. – Zamiast zakończenia.

2. Być i pisać. O prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. [Esej]. Poznań: a5 1991, 148 s.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej. Poznań: Obserwator 1994, 197 s. Biblioteka „Czasu Kultury, 8.

Zawartość

Od autora. – Destrukcje: Drzewo albo zagubiona księga [dot.: W. Myśliwski: Drzewo]; Listy niespiesznego przechodnia [dot.: J. Stempowski: Listy do Jerzego Giedroycia]; U kresu nocy [dot.: L. Lipski: Śmierć i dziewczyna]; Ciemności [dot. twórczości dramatycznej M. Pankowskiego]. – Afirmacje: Rozmowa o istocie poezji w dobie wielkiego kryzysu [o poetyckim dialogu między R. Krynickim i Z. Herbertem]; Wygnanie i królestwo [dot. poezji A. Międzyrzeckiego]; W Abrakadabrii [dot. poezji J. Ficowskiego]; Milczenie i poezja [dot. poezji A. Kamieńskiej]; „Jak się nazywa – to nienazwane” [dot. poezji księdza J. Twardowskiego]; „Z każdą chwilą wybiera się” [dot. poezji S. Barańczaka]; Poezja jako akceptacja świata [dot. poezji D. Koman]. – Transformacje: Dwadzieścia lat później [literatura na progu lat 70. i współcześnie]; Myśli z okazji pewnej wystawy [dot. wystawy jubileuszowej „Gruppy” w warszawskiej „Zachęcie”]; Wśród pustych znaków [dot. twórczości plastycznej E. Markowskiego i P. Łubowskiego oraz twórczości plastycznej i teatr. J. Szajny]; Pokazać niewidzialne [dot. fotografii artyst. oraz innych sztuk plastycznych]. – Afiliacje: Drogi i bezdroża postmodernizmu. Powieść jako dekonstrukcja. – Modyfikacje: Polska małych ojczyzn [o literaturze emigracyjnej]; Arkadia znad Obry [dot. twórczości A. Tomaszewskiego]; Między mitem i historią [dot.: Cz. Miłosz: Szukanie ojczyzny].

4. Ścieżka malowania. (O twórczości Andrzeja Macieja Łubowskiego). Poznań: Galeria Miejska BWA Arsenał 1996, 63 s.

5. O tym jak Leopold Tyrmand wałęsał się w świecie kultury popularnej. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 1998, 180 s. Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych, 14. Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zawartość

O tym, jak Leopold Tyrmand przydał znaczenia kulturze popularnej: Kultura popularna i krytyka; Tyrmandowski projekt kultury popularnej. – O tym, jak Leopold Tyrmand tworzył mit miasta: Symboliczne przewartościowania; Mit miasta; Flâneur – współczesny włóczęga. – O tym, jak Leopold Tyrmand walczył z komuną: Dylematy niezależnego pisarza; „Dziennik 1954” jako projekt dzieła; Oni; Tak zwane elity; Sceny w teatrze życia codziennego; Kultura siebie. – O tym, jak Leopold Tyrmand chronił swą indywidualność: Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; Młodość i wojna; Skazani na wybór; Ostatni raz flâneur. – Gdy bunt stał się obowiązkiem. – Aneks: Kultura patchworku [nt. współczesnego modelu kultury].

6. Wydział Grafiki ASP w Poznaniu. 2002-2008. Tekst: R.K. Przybylski. Tłumaczenie [na język angielski]: M. Boruczkowski, A. Łosińska. Poznań: Akademia Sztuk Pięknych. Wydział Grafiki 2009, 301, [11] s.

7. Być, pisać i wszystko inne. Prace wybrane [z lat 1978-2014]. Wybór tekstów: E. Winiecka i M. Wiśniewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe copyright 2018, 500 s.

Zawartość

A. Nawarecki: Wstęp. – Rozdział I. Literatura: Przesłanie a literatura; Wobec mitu i historii; W perspektywie cierpienia. O innych światach Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; Rosja Wata; Mit dzisiaj?; Różewicz o sobie samym jako innym; Fragmenty. O poezji Krystyny Miłobędzkiej z Andrzejem Falkiewiczem w tle; Literatura awangardowa wobec sztuk plastycznych; Powieść jako dekonstrukcja. – Rozdział II. Sztuka: Świat komiksu; Słowo i obraz w komiksie; Prześwit między przedmiotami; Metafora w dziele sztuki plastycznej; Malarstwo; Do kresu widzialnego; Et in Venezia ego. – Rozdział III. Media: Kulturowe aspekty widzenia; Kamień, który wpada do wody, nie rozbija lustra; Jak fotografia zahacza się o rzeczywistość? A jak literatura wiąże się z fotografią; Media i ich wpływ na świadomość literacką po 1989 roku; O (z)metaforyzowaniu pojęcia tekstu; Tekst na ekranie i wynikające stąd konsekwencje; Gra w bazie danych; O wpływie nowych mediów na stare dyscypliny sztuki. – Rozdział IV. Varia: Młodzi – nie młodzi; Wielość twarzy „Pokolenia XXX”; Brakujące ogniwo: literatura emigracyjna; Malarstwo – fotografia – obraz świata; Ofensywa w rozproszeniu. (Niby-wprowadzenie do dyskusji); Złudzenia w czasie i przestrzeni; Czytanie Lwowa. – Aneks: A. Stankowska, E. Winiecka: Przerzucać mosty za horyzont. Rozmowa z Ryszardem K. Przybylskim o byciu kontrkulturowym humanistą; E. Winiecka, M. Wiśniewska: Posłowie; Pierwodruki artykułów zamieszczonych w książce; Bibliografia prac Ryszarda K. Przybylskiego.

Przekłady

niemiecki

artykułu: Czytanie Lwowa: Lemberg lesen. [Przeł.] U. Heisse. W: Die Ukraine, Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen EU-Ostgrenze. Osnabrück 2004 s. 267-275 .

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Świat komiksu. Sztuka 1978 nr 2 s. 19-27.
Słowo i obraz w komiksie. W: Pogranicza i korespondencje sztuk. Wrocław 1980 s. 229-243.
Poeta w krajobrazie metafizycznym. (O poezji Bronisława Maja). W Drodze 1984 nr 1 s. 88-95.
Przesłanie a literatura. „Czas Kultury”* 1985 nr 1 s. 12-25 [autor podpisany: J. Przybor].
Literatura emigracyjna a kraj. W: Glosariusz 5. Do współczesności. Wrocław* 1989 [autor podpisany: J. Przybor].
Między rozpaczą i nadzieją. W Drodze 1989 nr 5 s. 31-40 [dot. G. Herlinga-Grudzińskiego].
Éducation européene. (Na marginesie „Innego świata” G. Herlinga-Grudzińskiego). W: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Poznań 1991 s. 163-172.
Labirynt. W: Etos i artyzm. Poznań 1991 1991 s. 156-167 [dot. G. Herling-Grudziński: Dziennik pisany nocą].
W perspektywie cierpienia. O „innych światach” Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „W Drodze” 1983 z. 1-2 s. 171-181, przedruk w: Etos i artyzm. Poznań 1991 s. 45-56.
Wobec mitu i historii. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 177-184 [dot.: L. Lipski: Piotruś].
Czytelnik Tukididesa. (O pisarstwie Jerzego Stempowskiego). W: Pisarze emigracyjni. Sylwetki. Kraków 1993 s. 137-153.
Powieść jako dekonstrukcja. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1993 z. 13 s. 293-306.
Co począć z kulturą popularną? (Próba odpowiedzi z odwołaniami do Tyrmanda). W: Różnorodność inspiracji kulturowych w literaturze. Katowice 1995 s. 8-24.
Mit dzisiaj? (Zdecydowanie tak, jeśli problem eksplikować „Złym” Leopolda Tyrmanda). W: Przez znaki – do człowieka. Poznań 1997 s. 164-178.
W stronę mitu. W związku z prozą wspomnieniową Adama Tomaszewskiego. W: Jesteś wszędzie, Itako. Poznań 1997 s. 11-26.
Fotografia wobec simulacrum. W: Konteksty polonistycznej edukacji. Poznań 1998 s. 395-401.
Prześwit między przedmiotami. W: Człowiek i rzecz. Poznań 1999 s. 349-357 Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych, 22 [dot. przedmiotów w literaturze i sztuce].
Czytanie Lwowa. W: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. Poznań 2001 s. 221-228, przekł. niemiecki: Lemberg lesen. Ein Essay. [Przeł.] U. Heisse. W: Die Ukraine, Polen und Europa. Osnabrück 2004 s. 267-275.
Znawca sztuki nowoczesnej. W: Stulecie Przybosia. Poznań 2002 s. 239-247 [o J. Przybosiu].
Media i ich wpływ na świadomość literacką po 1989 roku. W: Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989-2004. Poznań 2007 s. 145-172.
Fragmenty. O poezji Krystyny Miłobędzkiej z Andrzejem Falkiewiczem w tle. W: Więcej życia niż słów. Poznań 2011 s. 121-136.
Rosja Wata. W: Obraz Rosji w literaturze polskiej. Poznań 2012 s. 397-408.
Tekst na ekranie i wynikające stąd konsekwencje. W: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku. Warszawa 2012 s. 250-260.
O wpływie nowych mediów na stare dyscypliny sztuki. W: Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów. Poznań 2014 s. 79-89.
[T.] Różewicz o sobie samym jako innym. Przestrzenie Teorii 2014 nr 21 s. 77-92.
Akceptacja sprzeczności. W: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig. Poznań 2015 s. 33-42.
Do kresu widzialnego. Porównania 2015 t. 17 s. 139-150 [o malarstwie współczesnym].
Small talk. Przestrzenie Teorii 2016 nr 26 s. 175-182 [dot. wiersza S. Barańczaka].
Till the limits of the visible. W: Comparisons and discourses. Essays on comparative literature and theory. Poznań 2017 s. 271-282.
My, w podróży... W: Podróżować, mieszkać, odejść... Pamięci Ewy Guderian-Czaplińskiej. Poznań 2021 s. 27-41. Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych, 89; Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
My wobec Innego. W: Wspólnota. Formy – historie – horyzonty. Poznań 2021 s. 415-422. Filologia Polska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Poznań), 323.

Teksty w katalogach wystaw

Jędrzej Stępak. Obiekty. [Wystawa: Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu, 1990]. Tekst: R. K. Przybylski. Poznań: BWA [Biuro Wystaw Artystycznych] 1990, [12] s.
Edmund Łubowski (1918-1993). Obrazy. [Wystawa: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, 22 kwietnia-22 maja 1994]. Red. W. Makowiecki. Tekst: A.M. Łubowski, R.K. Przybylski. Poznań: [Galeria Miejska] Arsenał 1994 , [16] s.
Jan Świtka. Ja, ty, oni, malarstwo i rysunek 1995-1996. [Wystawa: Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, 26 listopada – 31 grudnia 1996]. Tekst: R.K. Przybylski. Poznań: Galeria Sztuki Współczesnej „Profil 1996, [16] s.
Paweł Łubowski. Konwencje i antynomie. Obiekty, fotografie, obrazy. [Retrospektywa]. Red. D. Zhaler. Tekst: A. Balewska, R.K. Przybylski. Poznań: Arteon 1997, [34] s. [tekst częściowo także w języku angielskim] .
Pięć dekad – pięciu malarzy. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego. [Wystawa: Biuro Wystaw Artystycznych "Arsenał" w Poznaniu, 1997]. Tekst: R.K. Przybylski. Poznań: BWA [Biuro Wystaw Artystycznych] 1997, teka, [6 k. tabl.].
Waldemar Masztalerz. Rysunek. [Wystawa: Arsenał Galeria Miejska w Poznaniu, 1998]. Oprac.: W. Makowiecki, Roman Starzyński. Tekst: R.K. Przybylski, J. Marciniak, B. Wojtasiak. [Przeł. na język angielski] M. Wilczyński. Poznań: Galeria Miejska Arsenał 1998, 59 s. [tekst także w języku angielskim].
Jerzy Joachimiak – rysunki. [Wystawa: Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień” CKIS Konin, październik-listopad 1999]. Projekt: J. Joachimiak, K. Gemrek. Tekst: R.K. Przybylski. Konin: Wydawnictwo „APEKS 1999 , 16 s.
Jerzy Piotrowicz. [Wystawa: Galeria Miejska „Arsenał: w Poznaniu, 1999]. Oprac.: W. Makowiecki, Mirosław Pawłowski. Tekst: D. Wróblewska, R.K. Przybylski. Przeł. M. Wardeńska. Poznań: Galeria Miejska Arsenał 1999, 95 s. [tekst także w języku angielskim].
Kiejstut Bereźnicki, Jerzy Duda-Gracz, Antoni Fałat, Zbysław M. Maciejewski, Franciszek Starowieyski. [Wystawa: Pałac Górków w Poznaniu, kwiecień-maj 1999]. Tekst: R.K. Przybylski. Poznań: [Galeria Gołębia 10] 1999 , [36] s.
Leszek Szurkowski – kamyki z wielkiego świata. [Wystawa: Galeria Fotografii w Poznaniu, marzec 1999]. Wstęp: R.K. Przybylski. Wersja angielska: K. Wojciechowski. Poznań: Centrum Kultury „Zamek”, 1999, [12] s. [tekst także w języku angielskim].
Fotografia Republiki Weimarskiej. [Wystawa: Galeria Fotografii w Poznaniu, luty 2001]. Tekst: R.K. Przybylski, D. Swinarska. Poznań: Centrum Kultury „Zamek 2001, [8] s.
Urszula Plewka-Schmidt. Scenografia do... [Retrospektywa]. Tekst: N. Zawisza, R.K. Przybylski, R. Kordziński. Kalendarium i bibliografia: N. Zawisza. Poznań: Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej 2001, 83 s. [część tekstu także w języku angielskim].
Aviva Blum. Ziemia i światło. Galeria Miejska „Arsenał” [Wystawa: Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu, 13 stycznia – 1 lutego 2009]. Tekst: A. Niziołek, R.K. Przybylski, Z. Starikiewicz. Red.: R.K. Przybylski, Z. Starikiewicz. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał 2009, 79 s. [tekst także w języku angielskim].
All inclusive. Władysław Radziwiłłowicz. [Wystawa: Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Spichrze nad Brdą, 12 grudnia 2013 – 26 stycznia 2014]. Tekst: J. Daszkiewicz, I. Kopciewicz, R.K. Przybylski. Oprac.: I. Kopciewicz. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 2013, [53] s. [tekst także w języku angielskim].
Metamorfozy idei. [Wystawa: Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, 16-25 maja 2014]. Tekst: K. Klich, A. Nowaczyk, R. K. Przybylski. Poznań: Uniwersytet Artystyczny 2014, 42, [6] s. [tekst także w języku angielskim].
Michał Kubiak. Portret rzeźbiarski a osobowość. [Wystawa: Biuro Wystaw Artystycznych w Pile, Galeria Miejska Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, 5-30 października 2016]. Tekst: M. Kubiak, P. Siemaszko, S. Szwechowicz, R. K. Przybylski. Projekt katalogu: T. Ogrodnik. [B.m.w.] 2016, 42 s.

Prace redakcyjne

1. Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim. Pod red. S. Wysłouch i R.K. Przybylskiego. Poznań: a5 1991, 256 s.
2. Presentations II. Vysoká skola vytvarnych umení, Bratislava = Prezentacje II. Vysoká skola vytvarnych umení, Bratislava. [Wystawa: Galeria u Jezuitów w Poznaniu, 1996]. Red. R.K. Przybylski. Poznań: Galeria u Jezuitów [1996], 11 s.
3. Dali na Zamku. [Wystawa prac Salvadora Dali z kolekcji Heinza Essa, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, 1999). [Katalog wystawy z 1999]. Oprac.: M. Pawłowski, R.K. Przybylski. Red.: R.K. Przybylski. Poznań: Centrum Kultury Zamek 1999, 79 s.

Zob. też Katalogi wystaw poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2013, 2024 .

Autor o sobie

Dlaczego nie podpisałem. Arkusz 1999 nr 5; „Protokół Kulturalny1999 nr 3 (4) [stanowisko wobec „Raportu o stanie kultury w Wielkopolsce”].

Wywiady

Coś tam się rozsypało. Rozm. W. Braniecki. Arkusz 1995 nr 5.
Ochota na kontestację. Rozm. P. Łuszczykiewicz. Arkusz 2000 nr 3, przedruk w: P. Łuszczykiewicz: Pociąg do Poznania. Poznań 2000.
Własna kropla we wspólnym oceanie. Rozm I. Przyłuska. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 4 [rozmowa z redaktorami-założycielami (R.K. Przybylskim i S. Sterną-Wachowiakiem) oraz redaktorem i wydawcą W. Makowieckim z okazji wydania 50. numeru pisma; z fotografiami rozmówców z l. 1994 i 2003].
Praca i finezja. Rozm.: J. Borowczyk, M. Larek. Czas Kultury 2015 nr 1 [głównie o S. Barańczaku].
Przerzucać mosty za horyzont. Rozmowa z Ryszardem K. Przybylskim o byciu kontrkulturowym humanistą. Rozm.: A. Stankowska, E. Winiecka. W: R.K. Przybylski: Być, pisać i wszystko inne. Prace wybrane. Poznań 2018 zob. Twórczość poz. .

Słowniki i bibliografie

Bibliografia prac Ryszarda K. Przybylskiego. W: R.K. Przybylski: Być, pisać i wszystko inne. Prace wybrane. Poznań 2018 zob. Twórczość poz. .

Autor i jego sobowtór

J. MARGAŃSKI. „Pamiętnik Literacki1989 z. 3.
J. USZCZYŃSKA. „Ruch Literacki1990 nr 2/3.

Być i pisać

M. CIUPEK: O krytyce wyrafinowanej. Dekada Literacka 1991 nr 30.
Z. FLORCZAK: Jeszcze o Herlingu. Nowe Książki 1991 nr 8.
P. SZEWC: Critic means partner. Głos Polski”, Toronto 1991 nr 24.
P. SZEWC: Krytyk czyli partner. „Życie Literackie1991 dod. „Ex Libris” nr 7.
L. ŻULIŃSKI: Powrót z Neapolu. Literatura 1991 nr 10.
B. FARON: Dwie książki o Grudzińskim. Twórczość 1992 nr 3, przedruk pt. Triumfalny powrót, w tegoż: Spotkania i powroty. Warszawa; Kraków 1995 [dot. także redakcji tomu: Etos i artyzm].
L.M. KOŹMIŃSKI: Czytanie Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1992 nr 11 [dot. także: W. Bolecki: Ciemny Staw, Z. Kudelski: Pielgrzym świętokrzyski].
W. WANTUCH: Szukając nauczyciela i ucznia. Polonistyka 1992 nr 2 [dot. także: W. Bolecki: Ciemny Staw].
K. DYBCIAK: Pierwsza monografia twórczości Herlinga-Grudzińskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 z. 1.
S. STERNA-WACHOWIAK: Być, pisać. Akcent 1993 nr 4.

Wszystko inne

I. KIEC: Jak popsuć zabawę ludożercom. Kresy 1995 nr 3.
P. SZEWC: Krytyk wśród znaków kultury. Nowe Książki 1995 nr 3.
T. TOMSIA: Bliżej sztuki życia. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3.
J. WOLSKI: Zaproszenie do dyskusji. Nowy Nurt 1995 nr 2.
P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Pochwała wielości, czyli…Wszystko inne” Ryszarda K. Przybylskiego. Twórczość 1996 nr 5.
J. GAUL: Diagnoza współczesnej kultury. Przegląd Powszechny 1997 nr 5.
P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Metakrytyka trójgłowego eseju. W tegoż: Po balu. Warszawa 1997 [dot. także: M. Janion: Projekt krytyki fantazmatycznej, S. Barańczak: Poezja i duch Uogólnienia].

Ścieżka malowania

I. KIEC: Być w pisaniu. Twórczość 1997 nr 1.

O tym jak Leopold Tyrmand wałęsał się w świecie kultury popularnej

P. BRATKOWSKI: Pamięć i dyskoteka. Gazeta Wyborcza 1999 nr 84.
J. PASTERSKA: Pionier ponadnarodowej pop-kultury. Fraza 1999 nr 2/3.
S. STERNA-WACHOWIAK: Flâneur heroiczny. Nowe Książki 1999 nr 8.
W. WIELOPOLSKI: Ryszard K. Przybylski napisał książkę. „Arkusz1999 nr 10.
E. WINIECKA: O tym jak Ryszard K. Przybylski czytał Tyrmanda. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 4.