BIO

Born on 16 May 1956 in Warsaw; son of the pianist and Polish philologist Hanna Pomorska, who raised him as a single mother. He attended the Tadeusz Czacki Grammar School in Warsaw, where he completed his advanced secondary education in 1975. He then studied sociology at the University of Warsaw (UW). He made his debut in "Literatura na Świecie" in 1975 with translations into Polish of contemporary Russian-language prose (no. 9) and poetry (no. 11). He continued to collaborate with the literary monthly as a translator, publishing pieces in 1975-77, 1981-94 and again from 2012. He also published translations in the periodicals "Odra" (1976-87) and "Twórczość" (from 1980). Between 1979 and 1980, he was chair of the Circle of Young Translators of the Polish Writers' Union (ZLP). He published a volume of poetry in 1983 but did write any further works of literature. He worked as an editor at the Youth Publishing Agency (MAW) in 1983/84 and then at the Czytelnik Publishing Cooperative in 1988/89. He was subsequently employed at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (ISP PAN) until 2012. He joined the Polish PEN Club in 1989. In the 1990s he also published literary translations from English and German, including in 1990 the first Polish versions of the poetry of Rainer Maria Rilke and in 1993 translations of T.S. Eliot. His translations, articles and reviews appeared in "Dialog", "Kresy", "Kwartalnik Artystyczny", "Rzeczpospolita", "Więź", "Zeszyty Literackie", and "Znak". In 1999, he was appointed vice president of the Polish PEN Club, becoming president President in 2010. He was a member of the jury of the 2008 Cogito Public Media Prize in literature. The prize was funded by Polish Television (TVP) and Polish Radio. In 2010, he was chair of the jury of the Warsaw Literary Premiere Prize (Warszawska Premiera Literacka). From 2010 to 2012 he served on the jury of the Nike Literary Prize. Between 2013 and 2015, he chaired the jury of the Wisława Szymborska Poetry Prize, while in 2014 he joined the chapter of the Tadeusz Boy–Żeleński Translation Work Award of the President of Gdansk and the Honorary Committee of the Krakow Miłosz Festival. In 2011, he defended his doctoral thesis at UW, Anna Achmatowa – „Drogą wszystkiej ziemi”. Poezja. Proza. Dramat , (Anna Akhmatova – "The Way of All the Earth": Poetry, Prose, Drama), which was supervised by Prof. Danuta Ulicka. In recognition of his achievements as a translator, he received the Pegasus Prize from the Coastal Region Żak Club in Gdansk in 1980, the "Literatura na Świecie" prize of 1982 and 1985, the 1994 prize of the Association of Polish Translators (STP), the 1994 Polish PEN Club prize, the Prize of the Minister of Culture and National Heritage in 2006, and the special lifetime achievement award for translation of the periodical "Literatura na Świecie" in 2008. He received the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta in 1997, the Bene Merito Honorary Distinction of the Polish Ministry of Foreign Affairs in 2012, and the Cross of Merit of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany in 2000. He married the sociologist and translator Barbara Młynarz in 1987. They have a daughter, Weronika (b. 1987). He lives in Warsaw.

Twórczość

1. Sąd kapturowy. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1983, 62 s.

2. Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku. (Na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa). Warszawa: OPEN 1996, 386 s. Prace Instytutu Studiów Politycznych PAN..

3. Imperialna baba. Warszawa: OPEN 2003, 213 s. Instytut Studiów Politycznych PAN.

Zawartość

Imperialna baba [dot. stereotypu Rosji w świadomości Polaków]; Podręczniki do kształcenia, czyli edukacja przez redukcję [dot. podręczników gimnazjalnych wychowania literackiego i kulturowego].

4. Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN; Wydawnictwo Open 2004, 476 s.

Zawartość

Wstęp. – Sceptyk w piekle (Aleksandr Puszkin); Straszna zbrodnia w Spędobydlińsku (Fiodor Dostojewski); Złe oko (Iwan Bunin); Z jaśniepańskiego ciasta ulepiony Zeus (Maksymilian Wołoszyn); Siostry krzyżowe (Aleksiej Riemizow); Heretyk i Spółka (Jewgienij Zamiatin); Gumilow i sroczość (Mikołaj Gumilow); Anna Wszechrosji (Anna Achmatowa); Gość z przyszłości (Anna Achmatowa i Isaiah Berlin); Podróż do chaosu (Konstantin Waginow); Los i wola (Josif Brodski); Słowo to artefakt (wyjście z sowietyzmu).

5. Mój PEN Club. [Współautor:] W. Bartoszewski, I. Smolka. Warszawa: Dom Wydawniczy Polskie Wydawnictwo Naukowe 2013, 283 s. Literatura faktu PWN. Na dwa głosy.

Rozmowa I. Smolki i A. Pomorskiego z W. Baroszewskim o jego działalności w Polskim PEN Clubie.

Przekłady tekstów w antologiach zagranicznych

Pol'skie poèty XX veka. Antologiâ. [Wybór i przekł.:] N. Astaf'eva, V. Britanišskij. T. 2. Sankt-Peterburg 2000.

Przekłady

1. U. Niaklajeu: Sam = Sam. Przeł.: A. Pomorski, B. Zadura, Cz. Seniuch, J. Anders. Wybór i opracowanie: A. Raspapou. Ilustracje: M. Stanielewicz. Wrocław; Wojnowice: Wydawnictwo KEW; Kraków: Instytut Kultury Willa Decjusza 2023, 351 s. Seria Wydawnicza Instytutu Kultury Willa Decjusza.
2. J. Kuranow: Leśna studnia. [Opowiadania]. Przeł.: E. Gorczyca, B. Miecznicka-Wcisły, A. Pomorski. Warszawa: Książka i Wiedza 1977, 436 s.
3. R. Ibrahimbekow: Miasteczko na południu i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1979, 265 s.
4. S. Kaputikian: Drzewo orzechowe. [Wiersze]. Wybrał i wstępem opatrzył A. Pomorski. Tłum. z rosyjskiego: A. Mandalian, S. Pollak, A. Pomorski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 48 s.
Tłumaczenie poezji ormiańskiej.
5. W. Chlebnikow: Poezje wybrane. Wyboru dokonał, przeł. i oprac. A. Pomorski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1982], 121 s. Biblioteka Poetów..

Nagrody

Nagroda „Literatury na Świecie” za przekład w 1983.
6. K. Szczerbakow: Wiek męski. Szkice krytyczne i publicystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1982, 244 s.
7. I. Kaszafutdinow: Szlachetna krew. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1983, 314 s.
8. A. Eppel: Sztorm! [Poemat dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, [44] s.
9. S. Jesienin: Inonia i inne wiersze. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1984, 282 s.
10. I. Bunin: Szalej i inne wiersze. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1985, 153 s.

Nagrody

Nagroda „Literatury na Świecie” za przekład w 1986.
11. A. Kuzniecow: Na północ od Moskwy. [Szkice z podróży]. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 1985, 142 s. Naokoło Świata..
12. A. Riemizow: Siostry krzyżowe. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Czytelnik 1985, 203 s.
13. E. Zamiatin: My. [Powieść]. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1985, 100 s. Wyd. nast. Warszawa: Alfa 1989, 182 s. Seria z Tukanem..
W wyd. 1 tłumacz podpisany: Barbara Sentencja.
14. L. Tokmakowa: Karuzela. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986, 39 s.
15. A. Płatonow: Katarynka. Sztuka w 3 aktach. „Dialog1990 nr 7 s. 53-85.
16. W. Szałamow: Procurator Judei i inne utwory. [Opowiadania]. Wyboru dokonał L. Budrecki. Przeł.: M. Kotowska, Z. Podgórzec, A. Pomorski. Warszawa: Czytelnik 1991, 365 s.
17. R. M. Rilke: Sonety do Orfeusza i inne wiersze. Wybrał i przeł. A. Pomorski. Kraków: Oficyna Literacka 1994, 633 s.
Wystawienie montażu wierszy pt. Rzeczy są inne. Scenariusz i reżyseria: B. Kierc. Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek 2003.
18. B. Liwszyc: Półtoraoki strzelec. [Pamiętnik]. Warszawa: Czytelnik 1995, 273 s.
19. M. Gumilow: Zatruta tunika i inne wiersze. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Kraków: Oficyna Literacka 1997, 309 s.
20. J.W. Goethe: Faust. Tragedia. Przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki 1999, 571 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i poprawione Warszawa: Bertelsmann Media 2005; wyd. 3 Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. Wystawienie teatralne: Reżyseria: R. Major. Szczecin, Teatr Polski 2003.
Adaptacja radiowa: Adaptacja: I. Malinowska. Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 1999.
Fragmenty przekładu zostały wykorzystane w libretcie opery skomponowanej przez Antoniego Henryka księcia Radziwiłła, wystawionej wg scenariusza i w reżyserii Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu w 2003.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w 1999.
21. Rosyjscy akmeiści. Cech poetów. Wydanie okolicznościowe na spotkanie Międzynarodowej Kawiarni Literackiej. Kraków: Oficyna Literacka 1999, 146 s.
22. R. M. Rilke: Liryki najpiękniejsze. Toruń: Algo 2000, 76 s. Kolekcja Liryki Światowej.
23. M. Cwietajewa: Duch w potrzasku. Przekł.: W. Bieńkowska, S. Pollak, A. Pomorski. Teksty przejrzał i uzupełnił A. Pomorski. Warszawa: Twój Styl 2001, 247 s.
24. G. Trakl: Sebastian we śnie i inne wiersze. Przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Kraków: Oficyna Literacka 2001, 315 s. Seria Współczesnej Liryki Austriackiej..
25. K. Waginow: Harpagoniada. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 2001, 256 s. Nike..
26. F. Dostojewski: Bracia Karamazow. Powieść w 4 częściach z epilogiem. Przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2004, 913 s. Znakomita Kolekcja, Wyd. nast.: [T.] 1-2. Warszawa: Świat Książki 2004, 415 + 598 s. Arcydzieła Literatury Światowej; wyd. 2 [właśc. 3] Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2009. 50 na 50, tamże 2023.
27. K. Malewicz: Wiersze i teksty. Wybór, oprac. i przekł.: A. Pomorski i A.L. Piotrowska. Warszawa: OPEN 2004, 207 s. Instytut Adama Mickiewicza.
28. W. Chlebnikow: Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917-1922. Wybrał, przeł. i przypisami opatrzył A. Pomorski. Warszawa: OPEN 2005, 489 s.
29. W. Chlebnikow: Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916. Wybrał i przeł. A. Pomorski. Warszawa: OPEN 2005, 434 s.
30. R. M. Rilke: Osamotniony na szczytach serca. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2006, 414 s. Biblioteka Poetycka. Klasycy Nowoczesności.
31. A. Achmatowa: Drogą wszystkiej ziemi. Poezja, proza, dramat. Wybrał, przeł. i komentarzem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: OPEN 2007, 791 s.
Tu także szkic A. Pomorskiego: Anna Wszechrosji [poz.], s. 673-778.

Adaptacje

teatralne

Achmatowa. Anatema. Scenariusz wieczoru poezji: A. Pomorski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Scena 2016 (wykonanie: T. Budzisz-Krzyżanowska).
32. T.S. Eliot: W moim początku jest mój kres. Przeł., komentarzami i przypisami opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2007, 414 s. Biblioteka Poetycka. Klasycy Nowoczesności.
33. Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej. Wybór i red.: A. Pomorski. Przeł.: J. Litwiniuk i A. Pomorski. Warszawa: Dom Kultury Śródmieście 2008, 137 s. Biblioteka Kwartalnika „Tekstualia.
34. U. Arłoŭ: Prom przez kanał La Manche. Wiersze. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009, 183 s. Europejski Poeta Wolności. Nominacje.
Tekst w języku polskim i białoruskim.
35. S. Żadan: Etiopia = Efìopìâ. [Wiersze]. Przeł.: O. Hnatiuk i A. Pomorski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009, 183 s. Europejski Poeta Wolności..
Tekst w języku polskim i białoruskim.
36. F. Dostojewski: Biesy. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2010, 780 s. 50 na 50..
37. S. Jesienin: Kamieniem strącam księżyc. Przeł., przypisami i posłowiem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki 2010, 223 s. Biblioteka Poetycka. Klasycy Nowoczesności.
38. O. Mandelsztam: Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice. Wybrał, przeł. i komentarzami opatrzył A. Pomorski. Warszawa: OPEN 2011, 641 s.
39. U. Niaklajeŭ: Poczta gołębia. [Wybór wierszy]. Wybrał i przeł.: A. Pomorski. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 2011, 192 s.
40. W. Burłak: Ruku da nagì = Rękę do nogi. [Wiersze]. Przeł.: K. Kwiatkowska i A. Pomorski. Sejny: Fundacja Pogranicze, Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów 2013, 73 s. Seria Poetycka Inicjał.
Tekst w języku polskim i białoruskim.
41. L. Rubinstein: Sobytie bez naimenovaniâ = Zdarzenie bez nazwy. Sejny: Fundacja Pogranicze; Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów”, 2013, 97 s. Seria Poetycka Inicjał.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
42. S. Żadan: Mezopotamia. [Powieść]. Przeł.: M. Petryk i A. Pomorski. Wołowiec: Czarne 2014, 309 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2014, pliki w formacie EPUB, MOBI.
43. A. Razanaŭ: Palët straly = Lot strzały. [Wiersze]. Z języka białoruskiego przeł. J. Litwiniuk, J. Maksymiuk, A. Pomorski. [Grafika:] W. Szumiński. Sejny: Fundacja Pogranicze 2015, 111 s. Seria Poetycka Inicjał.
Tekst w języku polskim i białoruskim.
44. S. Stratanowski: Graffiti = Graffiti. [Wiersze]. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej; Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2015, 161 s. Europejski Poeta Wolności.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
45. O. Siedakowa: Anioł Reims i inne wiersze. Wiersze wybrał i przeł. A. Pomorski. Wrocław; Wojnowice: Wydawnictwo KEW Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 2016, 160 s.
46. B.-I. Antonycz: Elegia o śpiewających drzwiach i inne wiersze. W 80. rocznicę śmierci autora. Wiersze wybrał, przełożył i przedmową poprzedził A. Pomorski. Wrocław; Wojnowice: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 2017, 162 s.
47. Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych. Wybór: M. Prussak. Oprac. red.: P. Bem. Tłum.: T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Duszkin, A. Pomorski, M. Prussak, E. Skalińska. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN 2017, 292 s.
48. A. Płatonow: Dół. [Powieść]. Wołowiec: Czarne 2017, 180 s. Wyd. 2 tamże 2022.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2017, pliki w formacie EPUB, MOBI.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia za przekład w 2018.
49. T. Venclova: Obrócone w ciszę. Wiersze wybrane. Przekł.: S. Barańczak, Z. Dmitroca, B. Kalęba, A. Kuzborska, A. Pomorski. Oprac. B. Kalęba. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich 2017, 132 s.
50. A. Błok: Nad otchłanią chybocąc się w locie. Wybrał, przełożył, przedmową i przypisami opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021, 530 s.
51. A. Chadanowicz: Fantomnyâ radasʹcʹì = Zabawy fantomowe. Z języka białoruskiego przeł. A. Pomorski. Sejny: Fundacja Pogranicze; Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów 2021, 237 s. Seria Poetycka Inicjał.
52. F. Dostojewski: Młodzik. [Powieść]. Przeł. A. Pomorski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2021, 605 s.
53. M. Kijanowska: Babi Jar. Na głosy = Babin Âr. Glosami. [Wiersze]. Z ukraińskiego przeł. A. Pomorski. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 2022, 143 s.
Tekst w języku ukraińskim i polskim.
54. A.A. Jonynas: Inna się nocą zdaje delta dłoni. [Wybór wierszy]. Przeł.: A. Pomorski i R. Rimickaitė. [Wybór: A. Pomorski i R. Rimickaitė]. Wrocław; Wojnowice: KEW [Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego] 2023, 103 s.
55. W.B. Yeats: Miłość to wybór losu. [Wiersze]. Wybrał, przełożył i indeksem opatrzył A. Pomorski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 378 s.
56. S. Żadan: Charków! Charków! [Utwór dramatyczny]. Przekł. A. Pomorski. Wystawienie w formie musicalowej: Reżyseria: S. Oleshko. Muzyka: N. Zylberberg. Warszawa, Teatr Polski 2024.

Zob. też Prace redakcyjne poz. , .

Prace redakcyjne

1. M. Wołoszyn: Poezje. Wybór, wstęp i objaśnienia: A. Pomorski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 289 s. Biblioteka Poetów..
Tu m.in. przekł. A. Pomorskiego.
2. A. Puszkin: Poezje wybrane. (Z „Lutni Puszkina” Juliana Tuwima). Przeł. J. Tuwim. Wybór, wstęp, nota biograficzna: A. Pomorski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 114 s. Biblioteka Poetów. Wyd. nast. tamże 1999.
3. M. Gumilow: Wiersze. Wybór wierszy i red. poetycka polskiego przekł.: A. Pomorski. Warszawa; Moskwa: Współpraca; Raduga 1990, 301 s.
4. L. Staff: Nie ostrugujcie ryby z oceanu! Wiersze i poematy. Wstęp i wybór: A. Pomorski. Warszawa: Libros 2002, 479 s.
5. Fraszki to wszystko. Mała antologia dawnej fraszki polskiej. Wybór i wstęp: A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki 2004, 157 s.
6. Polski PEN Club 1925-2005. Księga Pamiątkowa. Pod red. A. Pomorskiego. Warszawa: OPEN 2005, 413, XXXII s.
7. A. Czechow: Opowiadania. Wybór: A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2006, 636 s. Arcydzieła Literatury Światowej.
Tu także w przekł. A. Pomorskiego opowiadanie: Dama z pieskiem.
8. Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej. Wybór i red.: A. Chadanowicz. Tłum.: K. Bortnowska [i inni]. Red. polskiego tłumaczenia: A. Pomorski. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 2006, 215 s. Biblioteka Białoruska.
Tekst w języku polskim i białoruskim.
9. Kalârovaâ karova. Antalogìâ pol'skaj dzìcâčaj paezìì = Antologia polskiej poezji dziecięcej. [Wybór i przedmowa:] I. Kur'ân. [Red.:] A. Pomorski. Mìnsk: I.P. Logvìnau 2007, 346 s.
Tekst w języku polskim i białoruskim.
10. N. Gorbaniewska: Wiersze wybrane 1956-2007. Wyboru wierszy dokonał A. Pomorski. Wiersze przeł. S. Barańczak [i in.]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008, 102 s.
Oprawne w kierunku przeciwstawnym.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
Współwyd.: N. Gorbanewskaâ: Izbrannye stihotvoreniâ. 1956-2007.
11. Nie chyliłem karku przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. Wybór, red. i noty biograficzne: L. Barszczeŭski, A. Pomorski. Słowo wstępne: L. Barszczeŭski, współpraca Białoruski PEN Club: A. Hadanowicz, U. Siŭczykaŭ, A. Skurko. Przekł. na język polski: K. Bortnowska [i in.]. Przekł. na język białoruski: R. Baradulin [i in.]. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 2008, 640 s. Biblioteka Białoruska.
Na okładce tytuł: Nie chyliłem czoła przed mocą.
Tekst głównie w języku polskim i białoruskim, częściowo w języku polskim i łacińskim.
12. Korni, pobegi, plody... Mandel'štamovskie dni v Varšave. Č. 1-2. [Wybór:] P.M. Nerler, A. Pomorskij, I.Z. Surat. Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj yniversitet 2015, 301 + 309-615 s. Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, Mandel'štamovskoe obŝestvo, Pol'skij PEN-Klub.
Materiały Międzynarodowej Konferencji Mandelsztamowskiej „Dni Osipa Mandelsztama”, 2011, Warszawa).
Tekst w języku rosyjskim i polskim.
Wariant tytułu: Mandel'štamovskie dni v Varšave.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , , , , , , , , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2014.

Wywiady

Pienisty ślad bielejący za łodzią. Rozm. B. Fac. „Tytuł1996 nr 1/2.
Alchemiczna szopka. Rozm. M. Witkowski. „Gazeta Wyborcza1999 nr 252 dod. „Gazeta Dolnośląska” [dot. przekł. „Fausta” J.W. Goethego].
Dusza przetłumaczona. Rozm. z N. Gorbaniewską i A. Pomorskim K. Jabłońska. „Więź2006 nr 11.
O diabłach i ludziach. Rozm. I. Smolka. „Nowe Książki2008 nr 2.
Czas na rewizję. Rozm.: A. Pomorski i G. Przebinda. „Tygodnik Powszechny2010 nr 30 [dot. twórczości F. Dostojewskiego].
Rosja nad Nilem. Rozm. A. Szostkiewicz. „Polityka2018 nr 13.

Ogólne

Artykuły

O. KASPRZYK: Prolog” do tragedii „Włodzimierz Majakowski. Analiza porównawcza polskich tłumaczeń. „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej2020 [t.] 1 [dot. przekładu A. Sterna (Utwory sceniczne. Proza. Warszawa 1959) oraz A. Pomorskiego („Literatura na Świecie1996 nr 7)].
M. PLAKUEVA-OLEJNICZAK: Strategie przekładu Adama Pomorskiego na przykładzie tłumaczenia wiersza „Metel'” Borysa Pasternaka. „Acta Polono-Ruthenica2018 [t.] 23 [cz.] 3.
T. KACZOROWSKA: Adam Pomorski: tłumacz doskonały. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie2019 nr 21.

Sceptyk w piekle

G. PRZEBINDA: Piekło pisarzy Rosji. „Tygodnik Powszechny2004 nr 35.
D. SOSNOWSKA: Teatr piekielnego absurdu. „Rzeczpospolita2004 nr 208.

Mój PEN Club

[T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Ostatni salon. „Tygodnik Powszechny2013 nr 16.
A. PAPIESKA: Wigwam ostatnich Mohikanów?Nowe Książki2014 nr 1.

W. Chlebnikow: Poezje wybrane

T. BRZOSTOWSKA-TERESZKIEWICZ: Reminiscencja stylistyczna w przekładzie. „Między Oryginałem a Przekładem2015 nr 1/4.

R.M. Rilke: Sonety do Orfeusza i inne wiersze

R. KRYNICKI: Kłopoty z czytaniem Rilkego. „Gazeta Wyborcza1995 nr 113 dod. „Stołeczna”.
K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: O jednym wierszu Rainera Marii Rilkego w ośmiu polskich przekładach. „Polonistyka2000 nr 6 [dot. przekładu wiersza pt. „Schlusstück” z tomu „Das Buch der Bilder” m.in. A. Pomorskiego].

J.W. Goethe: Faust

A. FABIANOWSKI: Chwilo trwaj!. „Nowe Książki2000 nr 4.
A. HAAS: Polskie przekłady „Fausta” Goethego. Próba krytyki i zarys recepcji w Polsce. Gdańsk 2005, 291 s. Studia Germanica Gedanensia, 12 [dot. m.in. przekł. A. Pomorskiego].

A. Achmatowa: Drogą wszystkiej ziemi

J. PILCH: Wielka poetka Anna Achmatowa. „Dziennik2007 nr z 27 XI.
N. GORBANEVSKAÂ: Ahmatova Pomorskogo. „Novaâ Pol’ša2008 nr 2.
A. NASIŁOWSKA: Terror i arlekiny. „Polityka2008 nr z 8 II.
A. PIWKOWSKA: Dwugłos poetki i jej tłumacza. „Nowe Książki2008 nr 2.

T.S. Eliot: W moim początku jest mój kres

J. GUTOROW: Powrót klasyka. „Tygodnik Powszechny2007 nr 51/52.
T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI: Awangardowy Eliot. „Dekada Literacka2008 nr 2-3.
P. KAJEWSKI: Urywki oryginału i komentarzy. „Odra2008 nr 1.
A. KOMOROWSKI: Polski TSE – patent w toku. „Nowe Książki2008 nr 2.
J. KOZŁOWSKA: Eliot ulicy. „Teatr2008 nr 3.
A. PIECHUCKA: Palimpsest z Eliota. „Tygiel Kultury2008 nr 4/6.
J. JARNIEWICZ: Król Rybak u pani Tumidaj, czyli cały Eliot. „Literatura na Świecie2009 nr 5/6.
J. WARD: Kilka luźnych uwag na temat najnowszego przekładu poezji Eliota. „Przekładaniec2009 nr 1.

F. Dostojewski: Biesy

G. PRZEBINDA: Piekło bez sufitu [on-line] Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 16 czerwca 2014].
D. ULICKA: Biesy” na dziś. „Nowe Książki2011 nr 1.

O. Mandelsztam: Nieograbiony i nierozgromiony

K. KOEHLER: Szept Mandelsztama. „Rzeczpospolita2011 nr 217.
A. PIWKOWSKA: Mandelsztam według Pomorskiego. „Nowe Książki2011 nr 7.
B. STASIŃSKA: Najważniejsze czytać: Poeta w błędzie. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr 51 Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 24 lutego 2014].
B. ZADURA: Czytanie. „Literatura na Świecie2011 nr 9/10.

B.-I. Antonycz: Elegia o śpiewających drzwiach i inne wiersze

H. DUBYK: Modlitwa źdźbłem trawy. „Nowe Książki2018 nr 2.