BIO

Urodzona 13 kwietnia 1899 w Warszawie; córka Stanisława Beylina, właściciela suszarni chmielu, i Florentyny z Horwitzów; siostra Gustawa Beylina, dramatopisarza. Od 1905 uczęszczała na prywatną pensję żeńską Jadwigi Sikorskiej; w 1918 zdała jako eksternistka egzamin maturalny. Następnie studiowała filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1926 uzyskała tytuł doktora filozofii na podstawie pracy Życie codzienne w twórczości Bolesława Prusa. W 1925-32 współpracowała z tygodnikiem „Płomyczek”; tu debiutowała opowiadaniem Jak Jacuś kupował powidła (1925 nr 14; podpisana K. Beyl.). W następnych latach zaczęła ogłaszać liczne powieści pisane samodzielnie (m.in. pod pseudonimem Dr J.P. Zajączkowski) oraz z siostrą, Stefanią Beylin (pod wspólnymi pseudonimami: Charles B. Stephen, Karol Witkowicki, Dr Kajot). Publikowała też przekłady głównie z literatury angielskiej i rosyjskiej (często pod pseudonimami St. Miklaszewski, Dr J.P. Zajączkowski). W 1926-30 była stałym współpracownikiem działu kulturalnego dziennika „Kurier Polski”, m.in. prowadziła stałe rubryki: Marionetki dnia (pod pseudonimem Quidam), Warsztaty literackie stolicy (podpisana Dr K.B.), Dzieci przed sądem. Jako korespondent tej gazety wyjeżdżała do Paryża. W 1930-39 pracowała w koncernie Prasa polska, w dzienniku „Kurier Czerwony”, w którym drukowała felietony społeczno-obyczajowe (podpisana (b)), tłumaczenia z prasy zagranicznej, recenzje teatralne. Po wybuchu wojny współpracowała z „Gazetą Wspólną”, wychodzącą w Warszawie od 27 września do 10 października 1939. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Warszawie. Była współwłaścicielką wypożyczalni książek, udzielała prywatnie lekcji języka angielskiego. Aresztowana w 1942, uciekła z transportu i ukrywała się w okolicach Sokołowa (pod przybranym imieniem i nazwiskiem: Maria Maliszewska). W lipcu 1944 przeniosła się do Białej Podlaskiej, gdzie pracowała jako nauczycielka angielskiego najpierw tajnie, a po wyzwoleniu w Gimnazjum im. J. Kraszewskiego. Po zakończeniu wojny powróciła do Warszawy i podjęła pracę literacką, początkowo jako autorka powieści, a potem książek o tematyce varsavianistycznej. W 1945-46 pracowała w „Kurierze Codziennym”, a od maja 1946 w „Ekspressie Wieczornym”, którego była współzałożycielką. Kierowała działem kulturalnym gazety, pisywała stałe recenzje teatralne i felietony, drukowała także powieści w odcinkach. Była wielokrotnie zagranicą w charakterze reportera tego dziennika, m.in. we Francji i w Stanach Zjednoczonych. W 1947-48 współpracowała stale z redakcją „Nowin Literackich”, a od 1949 z tygodnikiem „Przekrój”, dla którego opracowywała rubrykę Aktualności z myszką oraz artykuły i korespondencje zagraniczne. W 1955-56 redagowała „Gazetę Teatru Młodej Warszawy”. Od 1955 przez wiele lat współpracowała z Polskim Radiem. W 1957 była członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika „Kulisy”. Po przejściu na emeryturę w 1968 pozostała współpracownikiem „Expressu Wieczornego”, w którym od 1971 prowadziła stały felieton A tu jest Warszawa. Działała w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Była członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Kawalerskim (1956) i Krzyżem Komandorskim (1961) Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1976). Zmarła 3 maja 1977 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach..

Twórczość

1. Jurek. Powieść. Płomyk 1930/1931 nr 1-22. Wyd. osobne pt. W świat! Warszawa: Wyd. B-cia Drapczyńscy 1934, 152 s.

Pierwodruk podpisany: Kar. Beyl.

2. Podwójne oblicze. Powieść. [Współautorka:] S. Beylin. Warszawa: Biblioteka Groszowa [1930], 154 s.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Charles B. Stephen.

3. Błękitna koperta. [Powieść; współautorka:] S. Beylin. Warszawa: Rój 1933, 206 s.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Charles B. Stephen.

4. Pacjent dr Julii. [Powieść; współautorka:] S. Beylin. Warszawa: Rój 1935, 217 s.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Charles B. Stephen.

5. Serca przy biurkach. Powieść. [Współautorka:] S. Beylin. Warszawa: S. Cukrowski 1935, 256 s.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Karol Witkowicki.
Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

6. Fabryka młodości. [Powieść; współautorka:] S. Beylin. Warszawa: S. Cukrowski 1936, 255 s. Wyd. 2 powojenne Katowice: Edytor 1997.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Karol Witkowicki.
Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

7. Głos wielkiej przygody. Powieść. [Współautorka:] S. Beylin. Warszawa: S. Cukrowski 1936, 256 s.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Karol Witkowicki.
Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

8. New York w pięć dni. Reportaże. Warszawa: Skład Główny Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie 1936, 136 s.

9. Sprawa Joanny Dornowej. Powieść. [Współautor:] S. Beylin. Warszawa: S. Cukrowski 1936, 255 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Katowice: Akapit 1991; wyd. 2 powojenne [właśc. 3] Katowice: Edytor 1997.

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Karol Witkowicki.
Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

10. Ściśle tajne! [Powieść; współautorka:] S. Beylin. Warszawa: Prasa Powieściowa [1938-39], 551 s. Wyd. nast. Warszawa: Rój 1939 [1938].

Autorki podpisane wspólnym pseudonimem: Dr Kajot.
Wyd. 1 w 28 poszytach.

11. Mieszkamy na Puławskiej. Powieść z życia powojennej Warszawy. Express Wieczorny 1946 nr 214-220, 1947 nr 1-38. Wyd. osobne Wrocław: Dobra Książka 1948, 173 s.

Autorka podpisana: Maria Maliszewska.

12. Warszawa! wysiadać! [Powieść]. Express Wieczorny 1947 nr 100-211. Wyd. osobne T. 1-2. Łódź: Poligrafika 1949, 204 + 178 s.

Autorka podpisana: Maria Maliszewska.

13. Nowa Warszawa. [Warszawa 1954], 12 s., powielone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

14. Opowieści warszawskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 331 s. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone tamże 1956.

Zawartość

Pałace i reduty. Kontrasty feudalnej Warszawy; Wstyd, panowie szlachta. O wojnie mieszczańsko-szlacheckiej na ulicach Warszawy; „Rękami czarnymi od pługa”. Odbudowa Warszawy Królestwa Kongresowego; Piękno za murami. Warszawskie ogrody; Pospólstwo i liberia. Najniższy stan ludzi w Warszawie XVIII i pierwszej połowy XIX wieku; Dni i noce gniewu. Walki o wolność na ulicach Warszawy; Warszawa chodzi do teatru. Podróż w czasie i po ulicach; „Powstań Warszawo na walkę krwawą!”. Rewolucje na ulicach Warszawy.

15. Walki ludu warszawskiego. Warszawa 1955, 32 s., powielone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

16. Tajemnice Warszawy z lat 1822-1830. [Opowieść obyczajowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 382 s. Wyd. 2 tamże 1958.

17. Jeden rok Warszawy: 1875. [Opowieść historyczno-obyczajowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 494 s.

18. Spotkali się w Warszawie. 1831-1860. [Opowieść obyczajowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 329 s.

19. Wędrówki po Warszawie. Zdjęcia: J. Styczyński. Tekst: K. Beylin. [Album]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 69 podług k. Wyd. 2 tamże 1970.

20. Dni powszednie Warszawy w latach 1880-1900. [Opowieść historyczno-obyczajowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 505 s.

21. W Warszawie w latach 1900-1914. [Opowieść historyczno-obyczajowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 482 s.

22. Warszawa znana i nieznana. [Opowieści o historii miasta]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, 176 s.

Zawartość

Nie było nas, był las; Ciemno i brudno w starej Warszawie; „A za tego króla Jana ...”; W Warszawie za Stanisława Augusta; Gdy Warszawa miała dwanaście ratuszów; Rok warszawski; Wielka przygoda Warszawy; Nad Warszawą „latające machiny”; Zabawy zimowe; Zegary Warszawy; Ci których już nie ma w Warszawie; Zamek Warszawski; Warszawa wielokrotnie burzona.

23. Piętnaście lat Warszawy. (1800-1815). [Opowieść historyczno-obyczajowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 261 s.

24. Warszawy dni powszednie. 1800-1914. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził J.W. Gomulicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 543 s.

Przekłady i przeróbki

Ch. Dickens: Dawid Copperfield. Powieść. T. 1-6. Warszawa: J. Mortkowicz 1927-1928, 169 + 163 + 158 + 166 + 147 + 168 s. Wyd. nast.: t. 1-3: Kraków: Książka 1947, wyd. 2 tamże 1948; [wyd. 3] t. 1-2 Warszawa: Książka i Wiedza 1989.
W wyd. 1 autorka przekładu podpisana: Kar. Beyl.
M. Gorki: [1]. Życie Klima Samgina. [2]. Dalsze dzieje Klima Samgina. (Czterdzieści lat). Powieść. Warszawa: Płomień 1929-30, 428 + 501 s.
Ch. Dickens: Wigilia Bożego Narodzenia. Warszawa: Gutenberg 1930.
Informacja autorki przekładu.
P.H. De Kruif: Łowcy mikrobów. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski 1932, 303 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i poprawione Warszawa: Wydawnictwo „Biblioteka Wiedzy 1939; wyd. 3 przejrzane i poprawione Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski [1947], [wyd. 4] przejrzane i poprawione tamże [1948]; wyd. 5 Redakcja naukowa i posłowie: H. Meisel. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1956.
W wyd. 1-3 autorka podpisana: St. Miklaszewski.
M. Baring: Tunika bez szwu. Powieść. Warszawa: Płomień 1933, 337 s.
W.B. Maxwell: Zielony ołtarz. Powieść. Warszawa: Płomień 1933, 324 s.
M. Ostenso: Wody pod ziemią. Powieść. Warszawa: Płomień 1933, 309 s. [Wyd. 2] Warszawa: Rytm 1996.
[F. Faust] G.O. Baxter: Pościg. Powieść z dzikiego zachodu. Warszawa: Rój 1934, 286 s.
Autorka przekładu podpisana: Dr J.P. Zajączkowski.
M. Gorki: Dzieło rodziny Artamonow. Powieść. Warszawa: Płomień 1934, 307 s.
J.B. Priestley: Bohater. [Powieść]. Warszawa: Rój 1935, 310 s.
Autorka przekładu podpisana: Dr J.P. Zajączkowski.
J. Bojer: Tłumaczka. Powieść. Warszawa: [drukarnia] Linolit 1936, 254 s.
M. Charol: Dzingis Chan, zdobywca świata. Warszawa: Nakład „Nowe Wydawnictwo [1936], 291 s.
Jo van Ammers-Küller: Cicha walka. Powieść. Warszawa: Płomień 1936, 217 s.
[F. Faust] G.O. Baxter: Pokusa. [Powieść]. Warszawa: Rój 1937, 190 s. Wyd. nast. Szczecin: Glob 1989.
W.B. Maxwell: Pan z towarzystwa. Powieść: Biblioteka „Tygodnika Ilustrowanego 1937, 224 s.
L. Bus Fekete: Z miłości niedostatecznie. Warszawa: Rój 1938, 290 s.
Autorka przekładu podpisana: S. Beylinówna.
W. Deeping: [1]. Dom Smithów; [2]. Cicha przystań. Powieść. Warszawa: Płomień [1938], 286 + 281 s.
M. Stiernstedt: Cztery buławy. Powieść. Warszawa: Płomień 1938, 312 s.
P.G. Wodehouse: Szczęście Bodkinów. [Powieść]. Warszawa: Rój 1939, 300 s.
M.M. Zoszczenko: Dzieje choroby. [Opowiadania]. Warszawa: Rój [1939], 255 s.
Autorka przekładu podpisana: J.P. Zajączkowski.
My sami. Powieść dla młodzieży. (Wg powieści J. K. Jerôme'a „They and I”). Warszawa: Wiedza 1945, 105 s. Wyd. 2 Warszawa: Nasza Księgarnia 1958.
Ch. Dickens: Wielkie nadzieje. Powieść. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 493 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1953; [wyd. 3] Warszawa: Prószyński i S-ka 1999.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1955, 1976.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 6]. Łódź 2003 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

I. Janowska: Karolina Beylin. Kronika Warszawy 1978 nr 1.
M. Piechota: Karolina Beylin — dziennikarka-reporterka; New York w pięć dni” Beylin. W tejże: Jaka Ameryka? Lublin 2002.

Opowieści warszawskie

A. Biernacki: Glossy historyczne. Twórczość 1955 nr 4.
W. Natanson. Życie Literackie 1955 nr 26.

Tajemnice Warszawy z lat 1822-1830

S. Podhorska-Okołów: Stara Warszawa zawsze młoda. Twórczość 1957 nr 3.

Spotkali się w Warszawie

A. Międzyrzecki: W Warszawie 1831-1860. Świat 1964 nr 8.

Dni powszednie Warszawy w latach 1880-1900

(M. Grydzewski) Scrutator. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1968 nr 27.
P. Hertz: W dwadzieścia lat później. Stolica 1968 nr 16.

W Warszawie w latach 1900-1914

T. Monastyrska. Kronika Warszawy 1973 nr 2.
M. Ruszczyć: Warszawskich staroci — część ostatnia. Nowe Książki 1973 nr 5.

Piętnaście lat Warszawy

T. Salwa-Domaniewska: Stołeczny przyczynek jubileuszowy. Nowe Książki 1977 nr 2.