BIO

Urodzony 29 września 1889 w Warszawie; syn Stanisława Beylina, właściciela suszarni chmielu, i Florentyny z Horwitzów; brat Karoliny Beylin, powieściopisarki i tłumaczki. Uczył się w rosyjskim gimnazjum rządowym, a od 1905 (po strajku szkolnym, w którym brał udział) w Polskiej Szkole Zrzeszenia Nauczycieli. W 1907 został aresztowany przez władze carskie za przynależność do socjalistycznych kółek młodzieżowych i uwięziony w Cytadeli Warszawskiej, a następnie zesłany do Wołogdy. Po odbyciu wyroku wyjechał na studia do Lozanny, skąd przeniósł się do Paryża i studiował prawo na Sorbonie (w 1914 nostryfikował dyplom w Charkowie). Debiutował w 1910 artykułem pt. «Róża» Józefa Katerli opublikowanym w tygodniku „Społeczeństwo” (nr 2; podpisany Gustaw Been); w piśmie tym ogłosił ponadto w 1910 kilka innych artykułów. W 1913-15 współpracował z tygodnikiem „Widnokrąg”. Był członkiem (1915) Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 służył w Wojsku Polskim w stopniu porucznika. W latach następnych mieszkał w Warszawie. W 1929 ożenił się z Zofią Aleksandrą Jasińską. Jako adwokat specjalizował się w prawie autorskim: był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Prawa Autorskiego, delegatem na międzynarodowe zjazdy praw autorskich i jednym z twórców ustawy autorskiej. Pełnił obowiązki radcy prawego Związku Artystów Scen Polskich, należał do Związku Autorów Dramatycznych (doradca oraz członek Prezydium), występował jako obrońca w licznych procesach literackich. Równocześnie kontynuował twórczość literacką, pisząc i tłumacząc utwory dramatyczne. Po wybuchu wojny w 1939 wyjechał z Warszawy do Lwowa, gdzie był czynny w komitecie pomocy dla uchodźców. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, francuską oraz włoską Legią Honorową a także odznaczeniami estońskimi. Chory na ciężkie zapalenie stawów zmarł 31 marca 1940 we Lwowie.

Twórczość

1. Mali bohaterowie. Historia wojenna w 1 akcie. Prapremiera: Warszawa, Teatr Letni 1916.

2. Zuzanna. Tragedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1916. Wyd. Warszawa: F. Hoesick [1917], 85 s.

3. Kobieta bez przeszłości. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości [Letni] 1922.

4. Zakład o miłość. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Letni 1929.

5. Mąż naszej panienki. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Letni 1930.

Rękopis w Teatrze im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

6. Odkrycie. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Częstochowa, 1934.

Utwory niepublikowane

Wynalazek miłości. Komedia. Powst. 1937.
Informacje rodziny.

Utwory niepublikowane, niedatowane

Żart. Komedia w 3 aktach.
Maszynopis, 116 s. Muzeum Teatralne w Warszawie.

Przekłady

1. E.A. Poe: Nowele o miłości. Warszawa: Centnerszwer 1912, 110 s.
2. R. Praksy: Jej chłopczyk. Krotochwila w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Letni 1926.
3. Y. Mirande: Panna z dyplomacji. Krotochwila. Wystawienie: Warszawa, Teatr Letni 1929.
4. E. Mazaud: Dardamelle. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1930.
5. E. Mazaud: Szalony dzień. Komedia w 1 akcie. Wystawienie: Warszawa , Teatr Nowy 1930.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
H. Nowogródzki: Gustaw Beylin. W tegoż: Słownik biograficzny adwokatów polskich. T. 2. Warszawa 1988.

Ogólne

Książki

A. Grzymała-Siedlecki: Nie pożegnani. Kraków 1972.

Artykuły

X. Glinka: Postacie dawnej Warszawy. Orzeł Biały”, Londyn 1951 nr 33.

Kobieta bez przeszłości

W. Grubiński: Teatr i sztuka. Kurier Poranny 1922 nr 48.

Zakład o miłość

T. Boy-Żeleński: Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewiąty. Warszawa 1930 [dot. też: Mąż naszej panienki].

Mąż naszej panienki

T. Boy-Żeleński: Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewiąty. Warszawa 1930 [dot. też: Zakład o miłość].