BIO

Born on 13 July 1954 in Chorzów; son of the civil servants Brunon Lyszczyna and Eleonora, née Knapik. He attended the Nicolaus Copernicus Grammar School (No. I) in Katowice between 1969 and 1973. He then studied Polish philology at the University of Silesia (UŚ), graduating with a master's degree in 1977. He spent a decade working as a journalist for the Polish Press Agency (PAP) from 1978. Interviews that he conducted appeared in national newspapers during this period. He was a member of the Polish Journalists Association (SDP) between 1978 and 1982. In 1988, he was awarded a doctoral degree from the Faculty of Philology of the University of Silesia for his dissertation Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego (The Works of Maurycy Gosławski), which was supervised by Prof. Ireneusz Opacki. He then took up a post at the Training College for Primary School Teachers (Studium Nauczycielskie) in Katowice. In 1992, he was appointed lecturer at the Institute of Polish Literature and Culture (which in 1991 became the Institute of the Study of Polish Literature – INoLP and was named after Ireneusz Opacki in 2005) at UŚ. His research focused on Romanticist poetry, selected aspects of literary theory and the works of Polish poets in Silesia. In 1992, he published his first essay, Ostatni śląski romantyk. Poematy Norberta Bonczyka na tle prądów literackich XIX wieku (The Last Romantic of Silesia: The epic poems of Norbert Bonczyk in the context of nineteenth-century literary movements), in the yearbook "Śląskie Miscellanea" which was published as part of the series Prace Komisji Historycznoliterackiej PAN. Oddział w Katowicach (Studies of the PAS Literary Historical Commission Katowice Branch). This marked the start of his long-term collaboration with this journal (1992–2008). He also published articles in "Annales Silesiae" (1995 and 1999), while his book reviews and short essays appeared in "Postscriptum" (1993, 2002, and 2009), "Śląsk" (1996, 2002, 2007–09, and 2014) and "Ruch Literacki" (2003, 2005–09, and 2011–13). He became a member of the Katowice Branch of the Literary History Commission of Polish Academy of Sciences in 1993, serving as its chair from 2002 to 2010. He also has an interest in Spanish-language poetry and questions related to translation. He published translations of poems by authors including Federico García Lorca, Miguel Ángel de la Fuente González and Antonio Machado in "Literatura" (1997), "Zeszyty Literackie" (2001 and 2003) "Śląsk" (2008 and 2014). In 1996, he became a member of Asociación Española de Semiótica (Spain). He attended several conferences on Spanish and Portuguese studies in those countries (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, and 2007–12). He was awarded a habilitation degree from UŚ in 2001 for his study Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego (A Pilgrim in the Land of Bliss. The poetry of Konstanty Gaszyński). He subsequently received a promotion and was appointed professor at the Department of the History of Enlightenment and Romantic Literature at INoLP at UŚ. From 2005 he also worked at the Department of Spanish Studies at the Institute of Romance Languages and Translation Studies at UŚ. He was made state-appointed professor in 2008. During this period he became a member of the Society for Iberian-Slavonic Studies — CompaRes (Portugal). He was awarded the Silver Cross of Merit in 2005, the Gold Medal for Services to the University of Silesia in 2007 and the Gold Honour in Recognition of Services to the Silesian Voivodeship in 2010. He lives in Katowice.

Twórczość

1. Poeta szczęsnej ziemi, ks. Norbert Bonczyk. Katowice: Ośrodek Badań Kulturowych Towarzystwo Zachęty Kultury 1994, 122 s.

2. Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994, 192 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1467.

Rozprawa doktorska.

3. Księdza Antoniego Stabika podróże i książki. Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1998, 50 s.

4. Uniwersytet Śląski po trzydziestu latach. [Informator; współautor:] J. Parzniewski. Red.: A. Kielak. Tłum.: A. Polek, L. Drong. Katowice: Uniwersytet Śląski 1998, 95 s. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Tekst w języku polskim i angielskim.

5. Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, 228 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,1915.

Rozprawa habilitacyjna.

6. Słownik Mickiewiczowski. [Współautor:] M. Piechota. Katowice: Książnica 2000, 421 s. Słowniki Encyklopedyczne „Książnicy.

7. Literatura polskiego romantyzmu. Warszawa: Ex Libris Galeria — Polskiej Książki 2002, 374 s. Leksykon Przypomnień..

8. Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795–1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich. Katowice: Gnome 2002, 174 s. Śląsk, Polska, Europa, 1.

Zawartość

Trzy pokolenia. – W kręgu inspiracji staropolskich [dot.: J. Lompa, A. Stabik]; Romantyczne kontynuacje [dot. N. Bonczyka, K. Damrota]; Poeci swego czasu [dot. J.N. Jaronia, A. Świdra]. – Pokonany dystans.

9. Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. Mit Napoleona w literaturze polskiej XIX wieku. Katowice: Studio NOA 2009, 38 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowice Komisja Historyczno-literacka. Spotkania z Literaturą, 41.

10. Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum. [Rozprawy]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, 180 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2885.

Zawartość

Wstęp. – Romantycy — nasi współcześni; Pierwiastki sentymentalne w świecie poetyckim Adama Mickiewicza; Ballady, romanse i romantyczna antropologia; Romantyczne widzenie natury; Subiektywny realizm romantycznego opisu; Dwa poematy, czyli kryzys romantycznej epiki. „Wacława dzieje” Stefana Garczyńskiego i „Tęsknota” Maurycego Gosławskiego; Antagonista, przewodnik, bohater. Romantyczne kreacje postaci księdza; Romantyczne odkrycie historycznego wymiaru współczesności; Romantyczna sugestia autobiografizmu tekstu; Romantycznego bohatera kłopoty z tożsamością; „…ja stąpam ku sądowi Boga”. O dylematach etycznych bohatera romantycznego; Bóg filozofów, Bóg romantyków; Dwa romantyzmy; Dwie koncepcje poezji w lirykach mistycznych Juliusza Słowackiego; Etyka i estetyka w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego; Romantyczna idea Europy.

11. Romantyczne lektury. [Studia i szkice]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, 205 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3324.

Zawartość

Wstęp. – Dynamiczna koncepcja struktury cyklu lirycznego, czyli raz jeszcze o „Sonetach krymskich”; W stronę romantyzmu — o „Hymnie” Mickiewicza; Faust ocalony. „Wacława dzieje” Stefana Garczyńskiego; Dwa „Hymny” Juliusza Słowackiego; Dumania w grobie Agamemnona; Trzy liryczne komentarze (Gosławski — Garczyński — Mickiewicz); Doświadczenie mistyczne w „Dziadów części III” Mickiewicza; Semiotyczne przesłanie „Dziadów”; „Broń mnie przed sobą samym…”; „Zemsta” Aleksandra Fredry wobec klęski powstania listopadowego; „Lambro” Juliusza Słowackiego – etyka i pragmatyka zemsty; Szwajcarska baśń Juliusza Słowackiego; „Hymn” Zygmunta Krasińskiego w kręgu tradycji poezji barskiej; „Nad wodą wielką i czystą…” — w stronę symbolizmu; W kręgu ludowości symbolicznej (Teofil Lenartowicz: „Kalina”); „Sowiński w okopach Woli” Juliusza Słowackiego w kontekście mitu genezyjskiego; „Dusza anielska” i „czerep rubaszny”, czyli „Poema Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego; „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…” Genezyjska wizja odrodzonej Polski; „Anhelli” genezyjski; O duchu, ślimaczkach i pożytkach zgłębiania pism genezyjskich Juliusza Słowackiego.

12. Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, 156 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3529.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, plik w formacie PDF. Dostępny w internecie:Zob. link [dostęp: 22 marca 2024].

13. Wykłady z romantyzmu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, 138 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3857.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, plik w formacie PDF.

Zawartość

Wstęp; Kontekst literacki i kulturowy; Tożsamość romantyczna; Romantyczne kontynuacje; Rodzaje i gatunki literackie w epoce romantyzmu; Ludowość i romantyczna antropologia; Narodowość; Romantyczny historyzm; Powstanie listopadowe – historia i poezja; Mesjanizm jako reakcja na klęskę powstania listopadowego; Semiotyka pejzażu; Romantyczny kult Napoleona; Słowacki genezyjski.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nim się przed moją nicością ukorzę…. Mistyczne konteksty „Hymnu” Juliusza Słowackiego. W: Znajomym gościńcem. Katowice 1993 s. 3444.
W ojczyźnie słowa. Polskie lektury pokolenia Wojciecha Korfantego. W: Wojciech Korfanty. Katowice 1993 s. 716.
Adama Zagajewskiego stwarzanie świata. W: Konteksty. Katowice 1995 s. 1929.
Regionalizm, uniwersalizm, polskość. O niektórych aspektach dziewiętnastowiecznej poezji polskiej na Śląsku. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 21–35.
Wieszcz bagnetem laur zarobił…. Maurycy Gosławski — zapomniana legenda poety-ułana. W: Zapomniane wielkości romantyzmu. Poznań 1995 s. 103–111, przekł. angielski: Maurycy Gosławski’s lyric poetry of the Insurrection of 1830–1831. W: Renascence. Essays on values in literature. Milwaukee , WI 1995 nr 3/4 s. 153–166.
Słoneczna Hellas jest nasza ojczyzna…. Motywy antyczne w poezji Jana Nikodema Jaronia. W: Tradycje kultury antycznej na Śląsku. Opole 1997 s. 343353.
Śląskie obchody Roku Mickiewiczowskiego — Sesja Mickiewiczowska w katowickiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W: Książka na Śląsku w latach 1945–1956. Katowice 1997 s. 225233.
O czterech romantycznych „Hymnach. W: Literatura a liturgia. Łódź 1998 s. 253265 [dot.: A. Mickiewicz: Hymn na dzień zwiastowania N. P. Maryi, J. Słowacki: Hymn (Smutno mi, Boże); Bogurodzico, Dziewico!, Z. Krasiński: Hymn].
Echa lektur mickiewiczowskich w twórczości poetów śląskich XIX wieku. W: Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu. Katowice 1999 s. 3242.
Śląski romantyzm. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 51–64.
Konstantego Gaszyńskiego listy z Prowansji. W: Sztuka pisania. Białystok 2000 s. 171179.
Krasiński — Gaszyński. Rekonstrukcja mitu poezji. W: Zygmunt Krasiński — nowe spojrzenia. Toruń 2001 s. 8595.
Struktura genologiczna utworu literackiego. W: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. Toruń 2001 s. 3342.
Czesława Miłosza przesłanie na koniec wieku. W: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Poznań 2002 s. 333339.
Obóz ułański według Maurycego Gosławskiego. W: Sztuczne raje… Używki w literaturze. Słupsk 2002 s. 219225.
Śląsk w powieści „Dwaj Śreniawici” warszawskiego romantyka Konstantego Gaszyńskiego. Śląskie Miscellanea 2002 t. 15 s. 38–42.
Liryczny traktat poetycki Norwida „Kolebka pieśni. (Do spółczesnych ludowych pieśniarzy). W: Czytając Norwida 2. Słupsk 2003 s. 103109.
Dwaj poeci z Lipin. O twórczości Augustyna Świdra i Emanuela Imieli. W: W cieniu huty cynku „Silesia. Świętochłowice 2004 s. 522.
Federico García Lorca — poezja w rytmie flamenco. W: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Słupsk 2004 s. 183191.
Konstantego Gaszyńskiego „Listy z podróży do Włoch. W: Wokół reportażu. Katowice 2004 s. 107114.
Maurycy Gosławski — piewca Podola. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 2005 s. 6977.
Norwidowskie „improwizacje. W: Genologia Cypriana Norwida. Słupsk 2005 s. 123130.
Otwartość czy separatyzm? Refleksje nad literaturą śląską XIX wieku W: Śląskość — siła tradycji i współczesne problemy. Opole 2005 s. 4754.
Zoil Wielkiej Emigracji, czyli o działalności krytycznoliterackiej Stanisława Ropelewskiego. W: Polska krytyka literacka w XIX wieku. Toruń 2005 s. 94106.
Konstanty Gaszyński wobec twórczości Mickiewicza. W: W cieniu Mickiewicza. Katowice 2006 s. 232242.
Litewski epizod powstańczy Konstantego Gaszyńskiego. W: Zbliżenia. Katowice 2007 s. 3745.
Rok 1848 w apokaliptycznych prognozach historiozoficznych Zygmunta Krasińskiego i Konstantego Gaszyńskiego. W: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza. T. 2. Białystok 2007 s. 8190.
Miechowice ks. Norberta Bonczyka. W: Miasta i miasteczka górnicze. Bytom 2009 s. 9–18.
Stół obżartuchów, filozofów, poetów. W: Kultura stołu w wiekach dawnych. T. 1. Katowice 2009 s. 3750.
Śmierć przyjaciela. Zygmunt Krasiński i Konstanty Danielewicz. W: Śmierć Zygmunta Krasińskiego. Piotrków Trybunalski 2009 [właśc. 2010] s. 165–173.
Kniaźnin pre-romantyczny?Do Boga” („Jak samotny na ugorze…”). W: Czytanie Kniaźnina. Warszawa 2010 s. 395402.
O przedmowach Konstantego Gaszyńskiego. W: Romantyczne przemowy i przedmowy. Katowice 2010 s. 175182.
Poetyckie zwierciadło. Koncerty Karola Lipińskiego w odach Maurycego Gosławskiego. W: Śladami romantyków. Warszawa 2010 s. 455462.
Przegrany pojedynek krytyka. Rzecz o Stanisławie Ropelewskim. W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Warszawa 2010 s. 100109.
Styl i światopogląd. O oświeceniowej i romantycznej semiotyce pejzażu. W: Alfabet Paszka. Katowice 2010 s. 152159.
Czarnoleska rzecz Norwida. W: Liber amicorum professoris Ioannis Malicki. Katowice 2011 s. 167174.
Diagnoza i projekt. O Mickiewiczowskim rozumieniu kultury. W: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Warszawa 2011 s. 233239.
Góry Miodoborskie w poezji romantycznej „szkoły ukraińskiej. W: Od oświecenia, ku romantyzmowi i dalej… Cz. 4. Katowice 2012 s. 5057.
Maurycy Gosławski, czyli podolski wariant szkoły ukraińskiej. W: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Warszawa 2012 s. 257267.
Krajobraz jako kategoria autonomiczna w twórczości Wincentego Pola; Podróżopisarstwo Pola na tle podróżopisarstwa romantycznego. W: Obrazy natury i kultura. Wrocław 2015 s. 311317; 297–309.
Romantycy w salonie Wincentego Krasińskiego. W: Romantyzm warszawski 1815-1864. Warszawa 2016, s. 253-262.
Ks. Antoni Stabik. Poeta i podróżnik. W: O Śląsku i po śląsku. Pyskowice 2018, s. 209-216.

Przekłady

1. F. García Lorca: Piosenka o chłopcu o siedmiu sercach i inne wiersze. Wybór i tłum.: J. Lyszczyna. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich 2017, 218 s.
2. F. García Lorca – od symbolizmu do surrealizmu. Wybór, wstęp i tłum.: J. Lyszczyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, 283 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3782.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, plik w formacie PDF.
Tekst równolegle w języku hiszpańskim i polskim.

Zawartość

Poema del cante jondo = Poemat cante jondo; Poeta en Nueva York = Poeta w Nowym Jorku.
3. J. Cortázar: Powracająca ceremonia = Ceremonia recurrente. Przeł. J. Lyszczyna. Katowice: Biblioteka Śląska; Kraków: Instytut Literatury; Jaworzno: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 2020, 105 s.
Tekst w języku polskim i hiszpańskim.
4. A la sombra de la Alhambra. Antología de la poesía española = W cieniu Alhambry. Antologia poezji hiszpańskiej. [Tłum.] J Lyszczyna. [Ilustracje:] J.Sowa. [Red.]: M. Ziembińska-Wojczyk, D. Chłanda. Katowice: Waran Flow Media Produkcja Nieruchomości Marek Lyszczyna 2023, 186 s.
Tekst w języku polskim i hiszpańskim.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J.U. Niemcewicz: Powrót posła. Wstęp i oprac.: J. Ryba. Objaśnienia: J. Lyszczyna. Oprac. dydaktyczne: K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Katowice: Książnica 1996, 128 s.
2. J. Lompa: Do polskiej muzy. Wybór wierszy. Wybór, wstęp i oprac.: J. Lyszczyna. Katowice: Biblioteka Śląska; Górnośląska Oficyna Wydawnicza 1997, 84 s.
3. J.N. Jaroń: Ballada jesienna. Wiersze wybrane. Przygotowali do druku i wstępem poprzedzili K. Biliński i J. Lyszczyna. Katowice: Śląsk 1998, 103 s.
4. Narodziny współczesności. Podręcznik do kształcenia kulturowo-literackiego oraz językowego dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej. Red. naukowa: J. Lyszczyna. Cykl 1–3. Goleszów: Publisher-Innowacje, E. Gibiec 2004-2006. Liceum Technikum XXi [!].
Od cyklu 2 z podtytuł: Podręcznik do kształcenia kulturowo-literackiego oraz językowego dla klasy III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. (Zakres podstawowy i rozszerzony).

Cykl 1. Przełom modernistyczny. 2004, 176 s.

Cykl 2. Rzeczywistość zdegradowana. 2005, 152 s.

Cykl 3. Człowiek wobec trudnych wyborów. 2006, 192 s.

5. A. Świder: Płyńcie, o pieśni… i inne wiersze. Wybór, wstęp i oprac.: J. Lyszczyna. Świętochłowice: Muzeum Miejskie 2004, 100 s.
6. M. Gosławski: Wybór poezji. Oprac.: J. Lyszczyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, 209 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2309.
7. Słownik pisarzy śląskich. Pod red. J. Lyszczyny i D. Rotta. T. 1–5. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, 2007, 2010, 2013, 2017 153 + 158 +126 + 135 = 135 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , 2312, 2524, 2754, 3040, 3574.
Tu także hasła autorstwa J. Lyszczyny.
8. Poza historią. Pod red. J. Lyszczyny i M. Barłowskiej. Katowice: Gnome 2006, 263.
Materiały konferencyjne.
9. W cieniu Mickiewicza. Pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk. Katowice: Agencja Artystyczna Para 2006, 375 s.
Materiały konferencyjne.
10. Perspektywy literackich badań śląskoznawczych. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny. Katowice: Gnome 2007, 138 s.
11. Encuentros. [Red.:] J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna. Katowice: Oficyna Wydawnicza W. Walasek (vol. 1–2); Katowice: Uniwersytet Śląski; Oficyna Wydawnicza W. Walasek (vol. 3) 2008-2010.

Vol. 1. Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza de la lengua española. 2008, 292 s.

Vol. 2. Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano. 2008, 285 s.

Vol. 3. Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano. 2010, 283 s.

12. Krytyka literacka na Śląsku. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny. Katowice: Polska Akademia Nauk, Oddział 2009, 190 s. Polska Akademia Nauk. Komisja Historyczno-literacka.
13. Kraj lat dziecinnych. Pod red. K. Heskiej- Kwaśniewicz i J. Lyszczyny. Katowice: Studio Noa 2010, 107 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach. Komisja Historyczno-literacka.
14. Romantyczne przemowy i przedmowy. Pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, 290 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2760.
15. Gustaw Morcinek. W 120-lecie urodzin. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, 248 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2984.
Po wyczerpaniu nakładu książka dostępna w wersji elektronicznej w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
16. Ślady lektury. Pod red. J. Lyszczyny. Katowice: Polska Akademia Nauk 2012, 190 s.
17. A. Stabik: Wiersze. Wspomnienia z podróży. Wstęp i oprac.: J. Lyszczyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, 89 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3079.
18. S. Ropelewski: Pisma krytyczne. Wstęp i oprac.: J. Lyszczyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 123 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3185.
19. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 1. Literatura (poesia y narrative). [Red.:] J. Wilk-Racięska, M. Kobiela-Kwaśniewska, J. Lyszczyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, 187 s.
20. K. Gaszyński: Poezje. Oprac. J. Lyszczyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, 268 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3708.

Zob. też Przekłady.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2014.

Ogólne

Artykuły

M. Kisiel: Jacek Lyszczyna. 13 lipca 1954–20 lutego 2020. „Postscriptum Polonistyczne” 2020 nr 2. Dostępny w internecie: Zob. link [dostęp: 20 marca 2024].
M. Piechota: Pożegnanie śp. prof. zw. dra hab. Jacka Lyszczyny niewygłoszone w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach dnia 26 lutego 2020 roku. „Bibliotekarz Podlaski2020 nr 1, przedruk: „Pamiętnik Literacki2020 z. 4.

Księdza Antoniego Stabika podróże i książki

M. KWAŚNIEWICZ: Jak dziewice ocaliły Gliwice. Śląsk 1999 nr 2.

Pielgrzym w kraju rozkoszy

K. BILIŃSKI. „Ruch Literacki2001 z. 5.
A. RUTKOWSKA: Dialogi Gaszyńskiego. Śląsk 2001 nr 7.

Słownik Mickiewiczowski

M. CIUPEK. „Postscriptum2000 nr 33/34.
P. DUDZIAK: Kameralne przedsięwzięcie. Nowe Książki 2000 nr 9.
[H. MARKIEWICZ] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 6/8.
E. OGŁOZA: Od „Aa!!” do „Żyżmy. Śląsk 2000 nr 9.
K. SZCZUKA: Byki w bryku. Gazeta Wyborcza 2000 nr 283 dod.Książkinr 12.
M. KUZIAK. „Przegląd Humanistyczny2002 nr 3.

Literatura polskiego romantyzmu

M. BĄK: Słówko o romantyzmie. Śląsk 2002 nr 5.

Natura, historia, egzystencja

M.E. ROGOWSKA: W poszukiwaniu znalezionego. Nowe Książki 2012 nr 6.

W cieniu Mickiewicza

M. KUZIAK. „Ruch Literacki2007 z. 4–5.