BIO

Urodzona 12 maja 1902 w Kijowie; córka Witolda Zabłockiego, z zawodu rolnika, i Janiny z Sochaczewskich. Do szkół uczęszczała kolejno za granicą, w Szymanowie i w Kijowie, gdzie w Polskim Gimnazjum Żeńskim Wacławy Peretjatkowiczowej uzyskała w 1919 świadectwo dojrzałości. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 pracowała w szpitalu wojskowym, po wojnie otrzymała stopień podporucznika. Następnie studiowała w Akademii Rolniczej w Bydgoszczy, którą ukończyła w 1923. Po ukończeniu Akademii praktykowała we Francji i Wielkiej Brytanii. W 1926-29 pracowała jako nauczycielka w Szkole Hodowli Drobiu w Julinie, a następnie w Centralnym Komitecie do Spraw Hodowli Drobiu oraz w izbach rolniczych: kieleckiej, warszawskiej i białostockiej jako instruktorka i inspektorka Kół Gospodyń Wiejskich i Hodowli Drobiu. Równocześnie współpracowała z prasą rolniczą, m.in. z „Przodownicą”, „Siewem”, „Wiciami”, „Kłosami”, „Łącznikiem Pocztowym” i „Drobiem Polskim”. Była delegatką Polski na międzynarodowych kongresach naukowych poświęconych problematyce hodowli drobiu — w Londynie (1930) i Rzymie (1933). W 1934 wyszła za mąż za Jana Bączkowskiego, oficera 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Po wybuchu II wojny światowej znalazła się na emigracji. We Francji pogłębiała studia z zakresu hodowli. W 1946-48 pracowała w prowadzonej przez Wojsko Polskie szkole rolniczej w Findo Gask w Szkocji oraz przez dwa lata w Instytucie Genetyki Zwierząt w Edynburgu. Od 1948 prowadziła drobne gospodarstwo rolne w Norfolku. Równocześnie wykładała nauki przyrodnicze w angielskich szkołach i także okresowo pracowała fizycznie. Debiutowała w 1953 opowiadaniem pt. Jeziora opublikowanym w londyńskich „Wiadomościach” (nr 21); z pismem tym współpracowała do 1981, drukując opowiadania, nowele i szkice literackie. W 1959-66 studiowała etnografię na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. W 2005 otrzymała nagrodę Związku Pisarzy Polskich za Granicą (dawniej Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie). Zmarła 21 stycznia 2006 w Londynie.

Twórczość

1. Podróż do Braiłowa. [Opowiadania]. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1959, 231 s. [Wyd. 2] Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1998, 62 s.

Zawartość

Podróż do Braiłowa; Jeziora; Kama; Pamiętnik Jurka; Turczynka; Dzieci; Historia o nieprzezornym Kodziu; Sprawa Jessy.

2. Wróble noce. Powieść. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1963, 160 s. Wyd. 2 pt. Letnie noce. Opowieść o Ukrainie początku XX wieku. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” Foundation Publications Centre 2005, 276 s.

Nagrody

Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w 1963.

3. Krajobrazy i ludzie. Opowiadania norfoldzkie. Słowo wstępne: S.S. Nicieja. Wybór: H. Nicieja. Opole: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego 1995, 327 s.

Autorka podpisana: Irena Zabłocka-Bączkowska.

Ponadto prace z zakresu hodowli królików i drobiu.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1972.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

J. Otwinowska: Kilka słów o Irenie Bączkowskiej. Wiadomości”, Londyn 1959 nr 8.
S.S. Nicieja: Z Kijowa na Ealing. Opole 1993 nr 3/6.
A.M. Mickiewicz: Nestorka literatury polskiej. „Nowy Dziennikdod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 2006 nr z 20 I.

Podróż do Braiłowa

B. Toporska: Powieść świetna, ale niedokończona. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 26 [właśc. 27]; polemika: J. Składkowska, tamże nr 35/36.
J. Otwinowska: Narodziny oryginalnego talentu. Wiadomości”, Londyn 1962 nr 1.

Wróble noce

W. Günther: Zbuntowana Ukrainka. Wiadomości”, Londyn 1964 nr 6.
J. Mackiewicz: O „Wróblich nocach. Glossa do twórczości Ireny Bączkowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1964 nr 1.
L. Hofmann: Kilka spostrzeżeń nad językiem Ireny Bączkowskiej w powieści „Wróble noce. (Regionalizmy wschodnie). Roczniki Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”, Londyn 1973/1975.

Krajobrazy i ludzie

W. Paźniewski: Gawęda szlachecka. Nowe Książki 1995 nr 12.
B. Faron: Z Kijowa do Londynu. Twórczość 1996 nr 6.