BIO

Born in 1939 in Krakow; daughter of the doctor and Jagiellonian University (UJ) professor Jan Józef Marian Miodoński, and Maria, née Michalewska, a doctor in geography. She attended the Józefa Joteyko Grammar School in Krakow, where she was also involved in the activities of the Theatre Lovers' Club (Klub Miłośników Teatru). After completing advanced secondary education in 1956, she studied Polish philology at UJ, graduating with a master's degree in 1961. She was subsequently an assistant at the Chair of the History of Polish Literature at UJ (later the Department of the History of Nineteenth-Century Polish Literature and from 2005 the Chair in Positivism and Young Poland Literary History). She collaborated with the radio station based at the women's student dormitory Dom Studentek UJ Nawojka from 1961 to 1965. She made her debut in 1963 with a review titled Anatomia wiersza (Anatomy of a poem), which examined Maria Dłuska's book Próba teorii wiersza polskiego (Towards a Theory of Polish Poetry). Her review appeared in the journal "Ruch Literacki" (vol. 1). She continued to collaborate with the periodical in subsequent years. From 1965 to 1972 she was a tutor for extramural students at the Faculty of Philology at UJ. In 1970, she defended her doctoral thesis, Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego (Studies on the Composition of Stanisław Wyspiański's Dramas), which was supervised by Prof. Henryk Markiewicz. At UJ she initially taught proseminars on descriptive poetics, literary theory and literary history. Between 1972 and 1975, she served as the representative of early career scholars in the Faculty Council and College of Deans at UJ. In 1972, she began collaborating with the Ludwik Solski State Theatre School (PWST) in Krakow, teaching the history of drama and European theatre at the Faculty of Acting and then later at the Faculty of Directing Drama. From 1974 to 1977 she taught in English on the subject of Polish theatre at the UJ Summer School in Polish Culture and Language. In 1977, she was notified that her contract would be terminated owing to her ideological position. This was rescinded, however, following pressure from fellow academics. Nevertheless, for two years she was refused a promotion from her position as senior lecturer. In autumn 1978 she was awarded a habilitation degree for her monograph Wawel„Akropolis”. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego ("Wawel"—"Akropolis": A Study of Stanisław Wyspiański's drama). Between 1979 and 2013, she taught seminars on literary studies, theatre studies and comparative literature, as well as interdisciplinary seminars. She also gave thematic lectures on Polish and European artistic culture. She was, furthermore, involved in public and open university lectures. She was director of individual student-devised study programmes. In 1980, she became involved in the Independent Self-governing Trade Union Solidarity (NSZZ Solidarność), serving as a founding member of its UJ branch. She was also a member of the presidium of its University Commission, acting as spokesperson. During the period of martial law, which was imposed on 13 December 1981, she remained active in the trade union as a member of the secret presidium of the University Commission and as a founding member of the Krakow Committee for Independent Culture (Krakowski Komitet Kultury Niezależnej). She was a lecturer at the Cardinal Stefan Wyszyński Christian Workers' University (Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. kardynała Stefana Wyszyńskiego) and at the Postgraduate Programme in Christian Thought, run by the Krakow academic Christian mission. She was a member of the following UJ Senate commissions: the Student Disciplinary Appeals Commission (1980–83), the Publications Commission and the UJ Awards Commission. She served as the delegate of the UJ Faculty of Philology to the Polish Academy of Sciences' Committee on Literary Studies (KNoL) from 1981 to 1983. Between 1982 and 1985, she was deputy chair of the Scientific Council of the Institute of Polish Philology (IFP) at UJ. She was a member of the UJ senate from 1984 to 1991, serving on various senate commissions. She collaborated with the UJ student broadcaster Alma Radio and with the Krakow station of Polish Radio and with Polish Television (TVP). In the late 1980s, she was involved in efforts to reform universities' Polish philology programmes, leading the Study Programme Commission at IFP at UJ. She was made associate professor at the State Theatre School (PWST) in 1991 and then at UJ in 1992. From 1994 she published theatre reviews in the bimonthly theatre periodical "Didaskalia". She was made state-appointed professor in 1997. She was appointed to the Philosophical Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in 2012. She is the recipient of numerous awards, including the City of Krakow Prize (1982), the rector's prizes at UJ and PWST, the Pro Arte et Docendi prize (2007), which is awarded to outstanding university teachers at UJ, and the individual and group prizes of the Minister of Science and Higher Education. She received the Gold Cross of Merit in 1981, the Medal of the Commission of National Education in 1989, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta in 1995 and the Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis in 2014. She lives in Krakow.

Twórczość

1. Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 136 s. Prace Komisji Historyczno-literackiej PAN, Oddział w Krakowie, 28.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

Uwagi wstępne, – I. Wyspiański o istocie dramatu. – II. O kompozycji przestrzeni dramatycznej na przykładzie „Legionu”, – III. O kompozycji czasu dramatycznego na przykładzie „Achilleis”, – IV. Kompozycja postaci i sytuacji scenicznych w „Wyzwoleniu”. Wokół komedii dell’arte i szopki, – V. O formach podawczych w dramatach Wyspiańskiego. Konstrukcja wypowiedzi scenicznych w „Akropolis”.

Przekłady

francuski

Szkicu O kompozycji czasu dramatycznego na przykładzie „Achilleis”: La composition du temps dramatique dans l’oeuvre de Stanislas Wyspiański étudiée d’après „Achilleis. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1970 z. 1 s. 29–48.

2. Zarys poetyki. [Podręcznik akademicki; autorzy:] E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972, 407 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 poszerzone 1978, 566 s., [wyd. 4] 1980.

Nagrody

Nagroda zespołowa Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznana w 1973.

3. Wawel — „Akropolis. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 298 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

Nagroda m. Krakowa w 1981.

4. Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej. Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1997, 240 s.

Zawartość

Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo…” Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego; „Powrót Odysa” i „Zygmunt August” Stanisława Wyspiańskiego — kontrastowe koncepcje ludzkiej kondycji; W poszukiwaniu Chóru jako persony dramatu; Stanisława Wyspiańskiego wizja „Dziadów”; „Tragedia Edypa” i „tragedie drobnoustrojów”. Dzieło sztuki jako miara rzeczywistości. Glosy do „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego; Stroić się w żurawie skrzydła; „Hamlet” Szekspira i Wyspiańskiego.

5. Piszę do Pana… Listy Stanisława Wyspiańskiego do Stanisława Lacka. [Scenariusz spektaklu teatralnego]. Prapremiera: Reżyseria: E. Kutryś. Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Scena pod Sceną im. S. Wyspiańskiego 2007.

6. Tutaj, czyli w Krakowie. Rozmowy o domu i uniwersytecie. [Współautorzy:] J. Zach, D. Jarząbek-Wasyl, M. Antoniuk. Red.: J. Zach, D. Jarząbek-Wasyl, M. Antoniuk. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2013, 304 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Universitas 2013 , plik w formacie pdf.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Zagadnienia struktury dramatycznej „Wesela. Ruch Literacki 1965 z. 2 s. 5970.
O kompozycji „Dafnidy” Samuela Twardowskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego1968 s. 67–96.
Uwagi o związkach twórczości St. Wyspiańskiego z krakowską tradycją historyczną, etnograficzną i literacką. Ruch Literacki 1969 z. 4 s. 189200.
Sami swoi, polska szopa…. Z zagadnień tradycji polskiej szopki przełomu XIX i XX wieku. Ruch Literacki 1976 z. 6 s. 357–367, przedruk pt. Sami swoi, polska szopa…. W kręgu kontekstów kulturowych „Wesela” Wyspiańskiego. W: Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku. Wrocław 1979 s. 23–55.
Zabawy „Zabawą” Sławomira Mrożka. „Ruch Literacki1982 z. 3/4 s. 89–101, przedruk w: Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy. Lublin 1987 s. 343–362.
Wizyjny świat teatru Wyspiańskiego. Ruch Literacki 1986 z. 6 s. 447–458 [polska wersja referatu wygłoszonego we wrześniu 1985 w Londynie na konferencji The Habsburg Monarchy in Transition, 1890–1914. (Decay and Innovation)].
…To imię — zgadniesz z czynu…. O bohaterach poematów Karola Wojtyły: Rozważanie o śmierci”, „Weronika”, „Stanisław. W: Servo veritatis. Materiały sesji naukowej poświęconej myśli Karola Wojtyły — Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński Kraków 16–17 listopada 1984. Kraków 1988 s. 297306.
Tradycja symboliki Wawelu w polskiej literaturze (rozważania wstępne). Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 299315.
Przestrzenie Wawelu. W: Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta. Kraków 1994 s. 93113.
Wesele. [Posłowie do:] S. Wyspiański: Wesele. Kraków 2000 s. III–XVIII.
Rozmawiając z krzyżem. Refleksja o homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Mszy św. w katedrze wawelskiej 10 czerwca 1987 r. W: Święta Jadwiga Królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie. Książka wydana z okazji 5-lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej. Kraków 2002 s. 271–282; wersja rozszerzona w: Św. Jadwiga Królowa. Fides et ratio. Wiara i rozum. Kraków 2008 s. 13–23.
Dobrze zrobiona” sztuka złego pisarza. W: Magia „Wesela. Kraków 2003 s. 1124.
Ja się w tych wierszach po prostu uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać. W: Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński 9–11 października 2003 r. Kraków 2003 s. 143–157, przedruk w: Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły Jana Pawła II. Kraków 2006 s. 225–238, wersja angielska: While writing these poems, I simply learn to speak, before I am able to converse. W: The space of the word: the literary activity of Karol Wojtyła — John Paul II. Cracow 2011 s. 231–244.
Wyspiański o talencie. W: Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tomaszowi Weissowi. Kraków 2005 s. 113124.
Stanisława Wyspiańskiego ćwiczenia ze śmierci. W: Sami złożycie stos…”. Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie Grudzień 2007–Marzec 2008. Kraków 2007 s. 9–24, przedruk w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków 2009 s. 183–201.
Imaginacja, fantazja, wyobraźnia, inteligencja (w kręgu myśli Wyspiańskiego). W: Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki. Kraków 2009 s. 1524.
Stare i nowe w teatrze okresu szekspirowskiego. W: Stare i nowe w teatrze. Wydawnictwo pokonferencyjne Kraków, 5–6 grudnia 2008. Kraków 2009 s. 1332.
O „Wyzwoleniu” w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego w 1957 roku. Notatki z pamięci. W: Ślady teatru. Księga ofiarowana profesor Joannie Walaszek. Kraków 2020 s. 149-155.

Prace redakcyjne

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów. Wybór, oprac. i wstęp: E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, 355 s.
2. Genologia polska. Wybór tekstów. Wybór, oprac. i wstęp: E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983, 545 s.
3. S. Wyspiański: Akropolis. Wrocław; Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1985, CVI, 220 s. BN I, 250.
4. K.M. Górski: Wiersze wybrane. Oprac.: E. Miodońska-Brookes. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 189 s. Biblioteka Poezji Młodej Polski.
5. T. Żeleński-Boy: Słówka. Wstęp i wybór tekstów: T. Weiss. Przypisy: E. Miodońska-Brookes i J. Michalik. Wrocław; Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum 1988, XCVIII, 345 s. BN I, 255.
6. Feliks Jasieński i jego Manggha. Wstęp i oprac.: E. Miodońska-Brookes. Wybór tekstów francuskiego i polskich: M. Cieśla-Korytowska i E. Miodońska-Brookes. Przekład tekstów z francuskiego: M. Cieśla-Korytowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1992, 381 s. Selekt.
7. T. Żeleński-Boy: Szopki krakowskie „Zielonego Balonika”; „Uzupełnienia. Objaśnienia do Szopek krakowskich J. Michalika i E. Miodońskiej-Brookes. Objaśnienia do Uzupełnień: H. Markiewicz, J. Stradecki, B. Winklowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992, 812 s. Tadeusz Żeleński (1874–1941). Pisma, t. 29.
8. Stanisław Wyspiański — studium artysty. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7–9 czerwca 1995. Pod red. naukową E. Miodońskiej-Brookes. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1996, 260 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2015.

Wywiady

Nieprzerwany dialog. O Wyspiańskim i tajemnicach jego twórczości. Rozm. A. Czabanowska-Wróbel. „Alma Mater2007 nr 97.
Terror skrótu. Rozm. A. Mateja. „Tygodnik Powszechny2008 nr 41.

Słowniki i bibliografie

Encyklopedia Solidarności [on line]. (H. Głębocki). Zob. link [dostęp 13 stycznia 2024].
M. Zaczyński: Mistrzyni; Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. W: Sztuka słowa, sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes. Kraków 2009.

Ogólne

Artykuły

J. STALA: Dar budowania. Szkic do portretu prof. Ewy Miodońskiej-Brookes. Alma Mater 2010 nr 122/123.

Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego

J. TIMOSZEWICZ; J. KULCZYCKA-SALONI. „Rocznik Literacki 1972", wyd. 1974.

Zarys poetyki

S. BARAŃCZAK: Właściwie po co?Teksty1973 nr 3.
B. CHRZĄSTOWSKA, S. WYSŁOUCH. „Pamiętnik Literacki1973 z. 2, polemika: E. MIODOŃSKA-BROOKES, A. KULAWIK, M. TATARA. Tamże 1974 z. 2 [dot. wyd. 1].
A. MARTUSZEWSKA: Nowy podręcznik poetyki. Polonistyka 1973 nr 2.
[S. STABRYŁA] St.S.: Nowy podręcznik poetycki (!). Twórczość 1973 nr 4.
E. KAŃSKI. Przeł. na język francuski M. Michalak „Zagadnienia Rodzajów Literackich1974 z. 2.
J. TRZYNADLOWSKI. „Rocznik Literacki 1978” wyd. 1982.

Wawel — „Akropolis”

A. WANAT: Studium Wawel — „Akropolis. Życie Literackie 1981 nr 11.
K. ŻUKOWSKA: Interpretacje Ewy Miodońskiej-Brookes. Nowe Książki 1981 nr 8.
J. KULCZYCKA-SALONI: Literatura polska 1864–1918. „Rocznik Literacki 1980”, wyd. 1984 [dot. m.in. „Wawel — „Akropolis”].

„Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej”

W. SZTURC: Szkice do portretu. Didaskalia 1997 nr 19/20.
D. KUDELSKA: Co czytać zanim powstanie prawdziwa monografia Wyspiańskiego?Kresy1998 nr 2.
R. WĘGRZYNIAK. „Pamiętnik Literacki1998 z. 3.
J.A. MALIK: Młodopolski wieszcz. „Ethos1999 nr 4.