BIO

Born on 17 August 1953 in Wasilków in the Podlasie region; son of the textile factory quality control inspector Józef Sochoń and Franciszka, née Sochoń. He attended the Grammar School in Bialystok, where he completed his advanced secondary education in 1972. He then studied Polish philology at the Bialystok Branch of the University of Warsaw (UW). He made his debut in 1974 with the poems Droga, Gwiazda, Nokturn (Road, Star, Nocturne) and Trudno (Tough) that appeared in "Poglądy" (no. 24) and for which he won a prize at the Eighth National Student Literary Competition. From 1975 to 1977, he was a member of the Bialystok-based Bakałarz Literary Group of the Polish Teachers' Association. In the 1970s, he was also involved in the activities of the literary movement known as Nowa Prywatność (The New Privacy). After graduating with a master's degree in 1977, he worked at the Bialystok Branch of the University of Warsaw Library. At the same time, he published numerous articles in the regional press. In 1979, he started studying theology at the Academic Study of Catholic Theology at the St John the Baptist Metropolitan Higher Seminary in Warsaw, graduating in 1984. That year he was invested as a priest and worked initially as a parish priest in Lubochnia and then in Jabłonna. In parallel, from 1981 to 1985, he studied philosophy at the Pontifical Faculty of Theology, Collegium Joanneum in Warsaw, graduating after taking the canonical diploma exam. During this period, he started collaborating with the periodicals "Przegląd Katolicki" (from 1984) and "Powściągliwość i Praca" (from 1986), with which he maintained intermittent contact in later years. In 1986, he taught the history of Polish literature and the history of philosophy at the St John the Baptist Metropolitan Higher Seminary in Warsaw. During this period, he started a doctoral degree at the Faculty of Christian Philosophy at the Catholic University of Lublin, spending a year on a research fellowship in Paris in 1987/88. He defended his doctoral thesis, Ateizm. Wizja Etienne Gilsona (Atheism: Etienne Gilson's vision), in 1991. He was supervised by Prof. Zofia Józefa Zdybicka. His studies in Christian philosophy, as well as translations from French and Latin, appeared in theology periodicals. In the late 1980s, he initiated what became a long-standing collaboration with Polish Radio (the Section of Catholic Programming) as a writer for shows on philosophy, theology and literature. He remained active as a writer and literary critic. His poems, reviews and articles appeared in periodicals including "Nowe Książki" (from 1991), "Zeszyty Literackie" (1989-92 and 1997-98), and "Więź" (1989, 1992, 1994, and 1997-99). He joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1992. He gave lecturers on the media of social communication in 1992/92 and courses on style in journalistic writing in 1992 at the Faculty of Theology at the Academy of Catholic Theology (ATK – now the Cardinal Stefan Wyszyński University – UKSW) in Warsaw. In 1992, he joined the editorial board of the periodical "Trzeźwymi bądźcie". From 1994, he worked at the Faculty of Catholic Philosophy of the ATK (and then at UKSW from 1999) in Warsaw, where in 1995 he was appointed lecturer at the Chair of Philosophy (later the Institute of Philosophy). He was awarded a habilitation degree from there in 1999 for his study Spór o rozumienie świata. Monistyczne ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne. (Disagreements about Understanding the World: Monistic visions of reality in European philosophy – a historical-hermeneutic study). From 2000 to 2004, he collaborated with the Catholic section of Polish Television (TVP). In 2001, he was appointed editor-in-chief of the UKSW yearbook "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka". The same year, he was made associate professor. From 2002 to 2007, he was head of the Section on the Philosophy of Existence, God and Religion at the Institute of Philosophy at the Faculty of Christian Philosophy at UKSW. In 2003, he also started lecturing at the Higher School of Trade and International Finance in Warsaw. That year he received the Feniks prize for scholarly publications from the Association of Catholic Publishers in recognition of his books Ateizm (Atheism; Warsaw, 2003) and Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej (Fortuitousness and Mystery: On Classical philosophy; Warszawa, 2003). His reviews, poems and prose pieces continued to appear during this period primarily in "Nowe Książki", but also in periodicals including "Więź" (2003-07), "Topos" (2000-03) and "Migotania, przejaśnienia" (2005-2016; which in 2011 became "Migotania"). In 2002, he started collaborating with the International Institute for Hermeneutics in Toronto, Canada, as well as its journal "Hermeneutic Series". In 2004, he received the F. Karpiński National Literary Prize. In 2005, he was made state-appointed professor then full professor at UKSW the following year. That year, he received the UKSW Rector's prize (third class) in recognition of his scholarly achievements. In 2007, he was appointed Chair of the Philosophy of Culture at UKSW. In 2008, he joined the editorial board of "Studia Philosophiae Christianae" (UKSW) and "Ethos". He was also appointed to the Scientific Council of the John Paul II Institute. From 2001, he was a member of the team involved in securing the beatification of Father Jerzy Popiełuszko. His role included working on a hagiographic monograph about him. He joined the Warsaw Theological Society in 1997, the Polish Thomas Aquinas Society – a branch of the Societá Internazionale Tommaso d’Aquino in 2000, the Polish Philosophical Society (PTF) in 2001, the Scientific Society of the Catholic University of Lublin in 2006, and the Polish PEN Club in 2009. He lives in Warsaw.

Twórczość

1. Aby powtarzać świat. [Wiersze]. [Białystok: Filia Uniwersytetu Warszawskiego] 1975, 16 s., powielone.

2. Wiersze. Wybór: W. Kazanecki. Wstęp: J. Taranienko. Białystok: Klub Związku Nauczycielstwa Polskiego, Miejski Dom Kultury 1979, 21 s.

3. Wita mnie lęk … [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1986, 79 s.

4. Paryż i inne wiersze. Kraków: Miniatura 1989, 55 s.

5. Merton, Lubochnia i literatura. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990, 123 s.

Próby poetyckiego spojrzenia na Ewangelię, wspomnienia oraz interpretacje twórczości K. Baczyńskiego, Cz. Miłosza, J. Brodskiego, T. Venclovy, A. Zagajewskiego, A. Kamieńskiej i S. Barańczaka.

6. Nie dzieje się nic szalonego. [Wiersze]. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 119 s.

7. Uroczyście przemija postać świata. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1990, 52 s.

8. Nagość wielokrotna. 50 krótkich wierszy. [Kraków:] Miniatura [1991], 40 s.

9. Brzęk dzwonków. Wybór wierszy. Przedmowa: M. Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993, 168 s.

10. Wizja ateizmu Etienne Gilsona. Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików „MAG 1993, 311 s. Wyd. 2 poprawione zob. poz. .

Rozprawa doktorska.

11. Jasność. [Wiersze]. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1994, 91 s.

12. U drzwi Godot. Szkice o poezji i teologii. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1995, 291 s.

Zawartość

U drzwi Godot. (Zamiast wstępu). – I: Tajemnica i niepokój. (O religijności sztuki poetyckiej); Siedem złych duchów i ja. (Dyskusja z Renatą Galcewą); Jaskinia i gra. (Język – sumienie – nadzieja); „Nie będzie ksiądz poetą” (Uwagi o poezji pisanej przez księży). – II: Nieobecny jest. (O poezji księdza Jana Twardowskiego); Szczerość i maska. (O wierszach księdza Janusza Stanisława Pasierba); Pochwała rzeczy. (O poezji Czesława Milosza); Miasto Miłosza . (Topos miasta w poezji Czesława Miłosza); Dar uwagi. (Korespondencja Thomas Merton – Czesław Miłosz); Zachwyt i rozpacz. (O poezji Wisławy Szymborskiej); Szare numinozum . (O poezji Zbigniewa Herberta); Album Herberta. (Nowy zbiór wierszy); Język, etyka, cierpienie. (O esejach Josifa Brodskiego); Poszukiwanie formy.(O twórczości Adama Zagajewskiego); Pełnia życia. (O poezji Zbigniewa Jankowskiego); Przełamywanie Przybosia. (O poezji Wiesława Kazaneckiego), Julia Hartwig, czyli czułość. (Uwagi o nowym tomie wierszy); Idę wciąż do Elis. (O poezji Zbigniewa Joachimiaka); Jeśli nie kochasz – milcz. (Poetycki apel Macieja Niemca); Mosty wewnętrzne. (O poezji Krzysztofa Piechowicza); Czystość życia. (O poezji Janusza Kotańskiego). – III: Pokora i cierpienie Boga. (O teologii François Varillona); Pierwsza nieboska komedia. (Towiański, Mickiewicz i inni); Ścieżki sztuki i cierpienia. (O Józefie Czapskim). – IV. [Szkice dot. teologii i filozofii].

13. Modlitwa z muzyką. [Wiersze]. Warszawa: Palabra 1996, 84 s.

14. Słownik pojęć zmistyfikowanych. Białystok: Wydawnictwo Łuk 1996, 130 s.

15. Wszystkie zmysły miłości. [Wiersze]. Posłowie: S. Morawski. Warszawa: PAX 1997, 113 s.

16. Zdania, przecinki, kropki… Posłowie: J. Hartwig. Poznań.: W Drodze1998, 299 s.

Rozważania religijne oraz wspomnienia.

17. O życiu, które podoba się Bogu. Świadectwa i medytacje. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1999, 255 s.

18. Bóg i język. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2000, 367 s.

Rozprawa dot. historycznie zmieniających się sposobów mówienia o Bogu od starożytności po współczesność, także odwołując się do tekstów literackich.

19. Czarna flaga. Wiersze wybrane i nowe. Pelplin: Bernardinum 2001, 162 s.

20. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. [Rozważania religijne]. Kraków: M 2001, 192 s. Rekolekcje z … Wyd. 2 pt. Rekolekcje z ks. Jerzym Popiełuszką. Tamże [2009].

21. Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997-2000. Wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Posłowie: M. Wittbrot. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, 173 s.

22. Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Jan Sochoń. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002, 198 s.

Przekłady

ukraiński

Pokinuti swit absurdu. [Przekł.:] J. Zawadzki. Tarnopol 2021.

23. Prawdę warto pokochać. [Rozważania religijne]. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2002, 133 s.

24. Ateizm. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2003, 366 s.

Poprawiona i rozbudowana wersja poz. .

25. Gorycz. [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2003, 119 s.

26. Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej. [Eseje]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2003, 455 s.

Zawartość

Od autora. – Cz. I: 1. Greckie zdobycze filozofii; 2. Filozofia jako mądrość kierująca ludzkim życiem; 3. Widzenie, imię, twarz. Wyznania historyka filozofii. – Cz. II: 4. Hermeneutyka – wstępne rozpoznania; 5. Wyobraźnia z filozofii (Zagrożenia i nadzieje); 6. Prawdziwa filozofia Boga, czyli religia w filozofii; 7. Początek duszy. Propozycje antropologii klasycznej. – Cz. III: 8. Étienne Gilson, filozofia chrześcijańska i ateizm; 9. Kościół wobec ateizmu; 10. Rozmawiać z nie-wierzącym, ateistą, wyznawcą innych religii; 11. Współczesny poganizm; 12. Aniołowie i odwaga filozofii chrześcijańskiej; 13. Edyta Stein – pełny sens dobra i prawdy; 14. „Wróć, ty mój nieznany boże!”. Fryderyka Nietzschego religijne tęsknoty. – Cz. IV: 15. Europejska wieża Babel? O tożsamości kultury polskiej; 16. Dobro osobowe a dobro wspólne; 17. Pisarz wobec dobra; 18. Wielki Jubileusz – filozoficzne przeżycie wiary; 19. Wstępny traktat o miłości i kontemplacji.

27. O pocieszeniu jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2004, 419 s.

Zawartość

Cz. I. Literatura i to co święte: Poeta klasyczny żyje! – Religijny wymiar literatury; Literatura i przepowiadanie; Teologia i literatura; Muza chrześcijańska – dla wszystkich; Dusza wśród arcydzieł; Świętujemy- ale jak?; Faust i nasze biedy; „W anielskim cieniu” . (Spotkania poetów z aniołami). – Cz. II. Teologia w poezji księży: Nie jestem smutny, bo drżę. O twórczości Karola Wojtyły; Natura – kultura – widzenie. Jana Pawła II poszukiwanie Początku; W Jezusie jest cierpienie i zachwyt. O poezji ks. Janusza St. Pasierba; Z tą poezją – co za udręka. Poetycka teologia ks. Janusza St. Pasierba; Wiersze o bliskim ludzkiemu sercu zasięgu [dot. ks. Janusza St. Pasierba]; Traktat teologiczny ks. Janusza St. Pasierba i Czesława Miłosza; Kapłan – poeta. Czy interpretacja ks. Janusza Pasierba domaga się wiedzy o jego kapłaństwie?; Dotykam, chłonę, jestem. O poezji ks. Jerzego Szymika; Poetycka orkiestra symfoniczna; Zespolić kapłaństwo ze sztuką. „O poetyckiej teologiiks. Alfreda Wierzbickiego; Rozbudzanie zmysłów świata i tęsknota za Boską czułością. Wiersze ks. Andrzeja Wiercińskiego. – Cz. III. Duchowa strona poezji: Bóg Poety [dot. Z. Herberta]; Żyję, gdy piszę [dot. E. Brylla]; Psalmy końca wieku [dot. T. Ferenc]; Bóg i morze [dot. Z. Jankowskiego]; Pełnia życia [dot. Z. Jankowskiego]; Kwiaty mrozu [dot. M. Niemiec: Kwiaty akacji]; Opowieść poetycka [dot. J. Kotańskiego]; Odetchnęłam, nie jestem poetką [dot. B. Gruszki-Zych]; Poezja ukrywana starannie [dot. K. Turaj-Kalińska: Prometea]; Portrety bliskie: Adam Zagajewski, Tomas Venclova; Szczęśliwie trudny splot [dot. E. Bieńkowska: Pisarz i los.]; Kaczmarski: metafizyka i polityka. – Cz. IV. Rodowody białostockie: Izydor Kajetan Wysłołuch – wyklęty zakonnik, poeta i publicysta; Ignacy Kułakowski: zapomniany poeta i pedagog; Karol Chrzczonowicz – nieznany powieściopisarz i poeta. – Cz. V. Dziennik z życia: Urodziłem się w … . – Cz. VI. Toskański dziennik z życia: Myślę o mojej … . – Cz. VII. Umbryjski dziennik z życia: Czyż mogłem ….

28. W miłości zdarza się wszystko. Wiersze z lat 2001-2004. Zdjęcia z cyklu „Ziemia cyprysów” J. Sochoń. Pelplin: Bernardinum 2004, 151 s.

29. Bagaż podręczny. (Wiersze amerykańskie). Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2005, 56 s. Biblioteka „Toposu”, t. 23.

30. Dziennik z życia. [Dziennik]. Poznań.: Wydawnictwo Pallottinum 2005, 363 s.

31. Rozczesuję Twoje włosy, matko… [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2005, 45 s.

32. Poza kamień. [Wiersze]. Warszawa: Towarzystwo „Więź2006, 135 s. Biblioteka „Więzi, t. 191.

33. List do mojego księdza. [Esej]. Pelplin: Bernardinum 2007, 72 s.

34. Religia jako odpowiedź. Eseje przygodne. Warszawa: Fronda 2008, 460 s.

Próba oceny kondycji religii z odwołaniami m.in. do twórczości T. Kantora, A. Kamieńskiej i J. Twardowskiego.

35. Intencje codzienne. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2009, 143 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literacka Nike w 2010.

36. Ks. Jerzy Popiełuszko. [Biografia]. Kraków: WAM 2010, 107 s. Wielcy ludzie Kościoła. Wyd. nast. zmienione pt. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Tamże: wyd. 2 2010, wyd. 3 uzupełnione 2010.

Od wyd. 2 dołączona homilia abp A. Amato, wygłoszona podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej ks. J. Popieluszki 6 czerwca 2010.

37. Powtórzenie raju. [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2010, 75 s.

38. Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki. Kraków: WAM 2010, 228 s.

Opowieść dokumentalna.

39. Uspokój się. [Wiersze]. Bydgoszcz: Galeria Autorska J. Kaja, J. Soliński. 2010, 83 s.

40. Podróż z magami. Wiersze świąteczne. Linoryty: J. Soliński. Bydgoszcz: Galeria Autorska 2011, 47 s.

41. Widzimy tylko znaki – o wierze chrześcijańskiej. [Rozważania religijne]. Kraków: WAM 2011, 240 s.

42. Poszukiwanie literatury. [Studium]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012, 296 s.

Dot. m.in. K. Wojtyły, J. Twardowskiego, J. St. Pasierba i Cz. Miłosza.

43. Religia w projekcie postmodernistycznym. [Monografia]. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2012, 344 s. Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej.

Zawartość

Wstęp. Zarys problematyki: Obojętność religijna i wirusy Fryderyka Nietzschego; Świat we władaniu bycia; Ontologia możliwości; Dekonstrukcja religii. – 1. Postmodernizm czy ponowoczesność?: Wszyscy jesteśmy postmodernistami; Postmodernizm jako karnawał filozoficzny; Późna nowoczesność – propozycja Chantal Millon-Delsol; Wiara na miarę człowieka późnej nowoczesności. – 2. Europejskie fides et ratio: Kultura jako poszukiwanie formy; Korzenie Europy; Uwarunkowania kultury i filozofii; Przekaz jako proces antropologiczny; Od mitu do logosu; Mądrość filozoficzna; Poznawać przyczyny; Filozofia i władza; Retoryka i prawo; Religia, czyli publiczny kult; Tęsknota za prawdziwym Bogiem; W świecie idei; Filozofia jako scientia divina. – 3. Czy kultura bez celu?: Poliglotyzm kulturowy; Bezcelowi ludzie; Heideggerowskie „obciążenie winą”; Kultura „luzowania”; Wspólny świat i porozumienie; Nieusuwalność celu. – 4. Religia bez istoty: Co mówi etymologia; Każdy człowiek jest religijny; Bezistocie religii; Bezistota religii projektu postmodernistycznego. – 5. Religia i symulacja: Religia bez religii; „Symulakrum boskości”; Walka ikonoklastów powinna trwać nadal; Ikoniczna śmierć Boga. – 6. Ateizm nikogo nie ratuje: W kręgu filozofów-artystów; Ateizm – anonimowa „religia” uznana za najcenniejsze dziedzictwo Europy; Pragmatyczna wizja religii; Prawda i poznanie; Filozofia jako ironia; Przygodność i solidarność. – 7. Wiara i bezradny ateizm: Etymologia terminu „ateizm”; Barwy ateizmu; Czym jest niewiara?; Źródła niewiary i ateizmu; Egzystencjalne problemy niewierzących; Współczesne formy ateizmu; Europa i chrześcijaństwo to jedno; Rozum, który dzieli. – 8. Dobra nowina: Pozagrobowe zwycięstwo Nietzschego; Heroizm ateistycznej prywatności; „Chora życia”; Zbawienie poza Kościołem; Rachunek na korzyść Boga. – 9. Immanuel Kant – nasz współczesny: Filozoficzne dziedzictwo Kanta; Waga sądów syntetycznych a priori; Metafizyka jako nauka; Religia, moralność i powszechny Kościół ludzkości; Bóg – stróż moralności i religii moralnej; Bóg istnieje jedynie w nas. – 10. Zrozumieć Nietzschego, czyli zrozumieć teraźniejszość: Filozofia XXI wieku; Nietzsche Krzysztofa Michalskiego; Jak czytać Fryderyka Nietzschego?; Religijne proroctwa Zaratustry; Resentyment źródłem religii; Gdzie podział się Bóg?; „Cnota darząca” i „miłość wieczności”; Chrześcijańskie doświadczenie Jezusa. – 11. Filozofowie postmodernizmu powracają do religii: Szczęśliwe retractatio postmodernistów; Jacques Derrida – filozof, artysta, prorok; Poza tekstem nie ma nic; Gramatologia, czyli wizja pisma; Transcendentalne funkcje „różni”; Filozofia poza rzeczywistością; Religia w obrębie rozumu; Między „chorą” a mesjanizmem; Umysł ponowoczesny a religia; Myśleć o niemożliwej religii. – 12. Czy Jacques Derrida czekał na mesjasza?: Rdzeń mesjanizmu; Między mesjanicznością a mesjanizmem; Na Mesjasza nie można czekać; Heideggerowski mesjanizm i Derridiańska dekonstrukcja; Dekonstrukcja i objawienie; Nie ma metafizyki, jest religia. – 13. Filozofia sprawiedliwości: Sprawiedliwość starożytnych; Johna Rawlsa teoria sprawiedliwości; Codzienne bogactwo sprawiedliwości; Sprawiedliwość jako fakt ludzki; Sprawiedliwość współdzielcza; Sprawiedliwość rozdzielcza; Sprawiedliwość wymienna. – 14. Usytuowanie prawdy w projekcie postmodernistycznym: Źródła problematyczności prawdy; Fryderyk Nietzsche; Ferdinand de Saussure; Zrealizowany bezrozum. – 15. Fenomenologiczne widzenie religii. Edmund Husserl i Jean-Luc Marion: Specyfika fenomenologii jako filozofii; Konwersje Husserla; Bóg kocha bez bycia; Między idolem a ikoną; Bóg – Dar Miłości. – 16. Cierpiący Bóg. Czy to możliwe?: Bóg cierpi; Milczący bóg Greków; Bóg Tomasza z Akwinu; Całkiem Inny cierpi; Cierpienie znakiem pełni. – 17. „Wiara” czy „duchowość”? Nowe wyzwanie postmodernizmu: Metafizyka podmiotu; Zmienne losy religii; Wiara i duchowość pozostają; Wiara chrześcijańska; Pojednanie wiary z rozumem; Chrześcijańska duchowość; „Duchowość” postmodernistyczna; Kryzys czy odnowa?. – 18. Czy można dawać sobie radę bez Boga?: Optymistyczne i absolutnie wolne życie bez Boga; Ludzka wolność i jej podstawy; Jana Pawła II ikona Apokalipsy; Ewangeliczna sprawiedliwość; Miłość i sprawiedliwość; Wyższa sprawiedliwość. – Zakończenie.

44. Wizerunek. [Wiersze]. Gdańsk: Fundacja Światło Literatury 2013, 95 s.

45. Jak żyć chrześcijaństwem. [Studium]. Warszawa: Wydawnictwo Salezjanów 2014, 303 s.

46. Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012. Pelplin: Bernardinum 2014, 167 s.

47. Sandały i pierścień. [Wiersze]. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Redakcja „Toposu2015, 63 s. Biblioteka „Toposu”, t. 111.

48. Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2016, 421 s.

Nominacja do Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza (2016).

Zawartość

Wprowadzenie. – Cz. I. Filozoficzne wzory tradycji chrześcijańskiej: Filozofia i kultura. Po obu stronach ruchomej trampoliny; Mit i rytuał – powinowactwa i różnice; Bóg, filozofia i świat chrześcijański; Nawrócenie świętego Augustyna; Kochać Absolut. Rozważania o potędze doskonałości; Księgi europejskiej wiary i życia; Filozofia miłości Rajmunda Lulla; „Wewnętrzne światło”. Uwagi o Newmanie; „Zawsze istniałem w Bogu”. „Szósta droga” Maritaina; W miłości zdarza się wszystko. – Cz. II. Aporie myśli postmodernistycznej: Usytuowanie prawdy w projekcie postmodernistycznym; Problem dobra w postmodernizmie; Spór o naturę zła; Ekspresja i manifestacja twórcy a piękno; Piękno postmodernistyczne; Natura ludzka a wolność; Świętość bez Boga?; Wolność w liberalizmie – dawniej i dziś; Uniwersalizm godności człowieka i godność pracy. – Cz. III. Póiesis wobec tego, co święte: Szuka – pomiędzy filozofią a teologią. Ujęcie księdza Józefa Sadzika; Poeta linorytu; Człowiek na ostrzu pędzla. O malarstwie Jana Kaji; Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej.

49. Półmrok. [Wiersze]. Paryż: Éditions Yot-art. 2016, 39 s. Recogito, 7.

50. Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej 2017, 486 s. Literatura z ideą T. 2.

Rozważania z zakresu duchowości religijnej.

51. Strzałka czasu. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki 2017, 144 s.

Tu także: P. Roszak: Nadwyżka sensu, czyli o poezji jako o sztuce radzenia (sobie). Przyczynek do zrozumienia wierszy Jana Sochonia.

52. Brewiarz celnika. [Wiersze]. Zdjęcia: J. Sochoń. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Redakcja „Toposu 2019, 101 s. Biblioteka „Toposu”. Biblioteka Poezji, t. 164.

53. Męczeństwo i Miłość. W kręgu kultury przykościelnej. [Szkice]. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej 2019, 223 s. Życie Codzienne Idei, t. 11.

Zawartość

Wprowadzenie. – I: Jurek nie był bez skazy; Piotrowski gra dalej; Ileż ten chłopak przecierpiał…; Popiełuszko – znak rodzącego się sprzeciwu; Pejzaż polski. – II: Chłopak z okopów; Ksiądz Jerzy Popiełuszko wobec „Solidarności”; Męczeństwo za wiarę, czyli chrześcijańskie owocowanie śmierci; Duchowy wymiar kazań księdza Jerzego Popiełuszki; Co zrobiłby ksiądz Jerzy?; Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jako wzór świętości na dziś; Tytułem zakończenia.

54. Modlitwa do ciszy. [Wybór wierszy]. Wybór i posłowie: J. Jakubowski. Bydgoszcz: Galeria Autorska 2019.

55. Krzew winny. [Wiersze]. Grafiki: J. Soliński. Bydgoszcz: Galeria Autorska 2020, 53 s.

56. Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Katedra Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2021, 415 s.

Zawartość

Wprowadzenie. – Cz. I. Filozofia, kontemplacja, Bóg: Tomaszowa nauka o prawdzie i poznaniu; Porwanie do „trzeciego nieba”. Tomasz z Akwinu o doświadczeniu mistycznym; Duch, ciało, asceza. Medytacje na papierze cesarza Marka Aureliusza; Aniołowie – duchy wolne i służebne; Bóg, miłosierdzie, gościnność; Wobec ateizmu; Filozofia, hermeneutyka i literatura. – Cz. II. Metafizyka poezji: Religia i poezja – wstępne rozpoznania; Metafizyczność poezji; Współczesna modlitwa poetycka; Medytacyjno-mistyczne aspekty poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II; Poetycki odcień pontyfikatu Jana Pawła II; W blasku chrześcijańskiej wyobraźni; „Człowiek ma tylko jedno serce”. Księdza Janusza St. Pasierba poetycka antropologia miłości; Ksiądz Jan Twardowski – poeta nowoczesny. – Cz. III. Sztuka w polu otwartości: Jaka sztuka?; Katedra jako tekst kultury; Świat jako ciało. Malarstwo Luciana Freuda; Abstrakcja okazuje się rzeczywistością. Artur Majka i jego dzieło. – Tytułem zakończenia.

57. Nie pocieszaj się, tylko płacz. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2022, 135 s.

Nagrody

Nagroda Feniks w kategorii literackiej (2023).

58. Jedenaste przykazanie. [Powieść]. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej 2023, 303 s. Literatura z ideą, t. 7.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej” 2023, plik w formacie MOBI i EPUB.

59. Ciche treny. Oprac. graficzne: J. Kaja, J. Soliński. Bydgoszcz: Galeria Autorska 2024, 68 s.

Zawiera 27 trenów poświęconych ks. Piotrowi Bożykowi i posłowie autora. Tom ilustrowany zdjęciami rzeźby portretowej ks. P Bożyka autorstwa G. Kaji oraz z życia i pogrzebu ks. Bożyka.

60. Czułość i popiół. [Wiersze]. Gdynia-Kraków 2024 dod. do „Topos 2024 nr 3 s. ?. Biblioteka „Toposu.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

rosyjski

Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ. [Wybór. i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

Przekłady

1. A. Frossard: Bronię papieża. [Publicystyka]. Przeł.: J. Naumowicz i J. Sochoń. Warszawa: Palabra 1995, 81 s. Wyd. 2 tamże 1999.

Prace redakcyjne

1. Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej. Wybór, przedmowa, i oprac.: J. Sochoń. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1986, 312 s.
2. J.St. Pasierb: Wiersze wybrane. Wybór i oprac.: J. Sochoń. Ilustracje J. Lebenstein. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1988, 408 s.
3. J. Popiełuszko: Kazania 1982-1984. Wstęp i oprac.: J. Sochoń. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1992, 173 s.
4. Szaropolskie srebro. Wiersze księży. Wybór, oprac. i posłowie: J. Sochoń. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1992, 363 s.
5. J. St. Pasierb: Po walce z aniołem. [Wiersze]. Posł. i wybór: J. Sochoń. Warszawa: PAX 1996, 105 s.
6. B. Leśmian: Nieskończoność róży. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Sochoń. Warszawa: PAX 1999, 244 s.
7. J. Popiełuszko: Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady. Wybrał, oprac. i przedmową opatrzył: J. Sochoń. Warszawa: PAX 2000, 159 s.
8. J. Popiełuszko: Myśli wyszukane. Wybór: J. Sochoń. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”” 2001, 109 s.
9. J. Popiełuszko: Dobrego dnia! ... Myśli na każdy dzień roku. Wybór i oprac.: J. Sochoń. Częstochowa: Edycja św. Pawła 2002, 139 s. Wyd. 2 pt. Dobrego dnia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Myśli na każdy dzień roku. Tamże 2010.
10. J. St. Pasierb: Liturgia serca. [Wiersze]. Warszawa: Wydawn Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, 499 s.
11. Poezja Karola Wojtyły. Duchowe spojrzenia. [Szkice]. Wybór i oprac.: J. Sochoń. Pelplin: Bernardinum 2003, 101 s.
12. K. Wojtyła: Ukryty blask. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Sochoń. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2003, 180 s.
13. Klęcznik ze słów. Modlitewnik poetycki. [Wiersze]. Pod red. J. Sochonia. Warszawa: Fronda 2017, 386 s.
14. K. Sochoń: Boski poranek. Wybór i red.: J. Sochoń. Wstęp: J. Sochoń. Grafiki: J. Soliński. Bydgoszcz: Galeria Autorska 2019, 61 s.
Zawiera także wiersze dedykowane bratu autorstwa J. Sochonia.
15. E. Gilson: Społeczeństwo masowe i jego kultura. Przeł. A. Kuryś. Redaktor naukowy: ks. prof. J. Sochoń. Warszawa: Teologia Polityczna 2022, 161 s. Biblioteka „Teologii Politycznej, t. 27.

Omówienia i recenzje

• Strona internetowa: https://jansochon.pl.

Ankiety dla IBL PAN 2008, 2010.

Autor o sobie

Żyć dzięki poezji. Gazeta Współczesna 1978 nr 92.
Po co piszę?Kwartalnik Artystyczny1999 nr 1 [m.in. wypowiedź J. Sochonia].
Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza?Topos2000 nr 2.
Notatka z dziennika; Wrażliwość religijna i moja biała kartka papieru. W: Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia. Warszawa 2023.

Wywiady

Czasy szczególnej odpowiedzialności. Rozm. Z. Łączkowski. Słowo Powszechne 1992 nr 4.
Chrześcijaństwo to religia nadziei. Rozm. A. Jarmusiewicz. Rzeczpospolita 1996 nr 245.
Pisanie jest darem. Rozm. K. Konecka. Gazeta Współczesna 1996 nr 96.
Jestem na początku drogi. Rozm. P. Barszcz. Kurier Poranny 2004 nr 267.
Pejzaż polski. Rozm. A. Olędzki. W: A. Olędzki: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady. Kraków 2010.
Rozmowa z ks. Janem Sochoniem. Rozm. J. Kurkiewicz. Gazeta Wyborcza 2010 nr 157.
Wiersz wie ode mnie więcej. Rozm. B. Gruszka-Zych. Gość Niedzielny 2012 nr 2.
Pomiędzy wiarą a kulturą. Rozmawiają ksiądz Marek Wittbrot i ksiądz Jan Sochoń. Topos 2018 nr 3, przedruk w: M. Wittbrot: W cieniu wieży Eiffla i inne rozmowy. Kraków 2018.
Dobrze jest odczuwać, że się istnieje. Rozm. J. Pyda. „Teologia Polityczna Co Tydzień” [on-line] 2019 nr 152. Dostępny w Internecie: Zob. link(https://teologiapolityczna.pl/ks-jan-sochon-dobrze-jest-odczuwac-ze-sie-istnieje-1) [dostęp 12 kwietnia 2024].
Człowiek zauważa, że jest capax Dei… O ponowoczesności, ateizmie, pojęciach zmistyfikowanych i duchowym wymiarze sztuki z księdzem profesorem Janem Sochoniem rozmawia P.W. Lorkowski. „Topos2024 nr 3.
Droga ku Tajemnicy. Rozm. P. Kitrasiewicz. „Wyspa2024 nr 1.

Słowniki i bibliografie

• Pracownicy naukowi PWTW [Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie]: Jan Sochoń. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 [zawiera biogram i wykaz publikacji naukowych i poetyckich].
J. SOCHOŃ: Bibliografia prac ks. prof. Jana Sochonia. W: Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia. Warszawa 2023.

Ogólne

Książki

Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia. Red.: A. Gralewicz, bp J. Grzybowski i ks. G. Kurpa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 656 s.
Zawiera m.in. wspomnienia, artykuły i rozmowy dot. ks. J. Sochonia: Miłość, literatura i uniwersytet; Ksiądz profesor Jan Sochoń – biografia; M. Szulakiewicz: Poezja, filozofia i religia – światy Jana Sochonia; J. Drzewucki, Dajmy na to, Jan Sochoń; Sacrum codzienne. O Janie Sochoniu z Ernestem Bryllem rozmawia Natalia Szerszeń; S. Morawski: Księdza z poetą dialog podskórny; M. Jurkowska: Literatura – teologia – filozofia; J. Jakubowski: Tuląc się do istnienia. O poezji Jana Sochonia; W. Kaliszewski: Poeta na swoje własne utrapienie. O wierszach księdza Jana Sochonia; ks. S. Radziszewski: Ostatnia wieczerza; B. Łukarska: Niezauważony dziennik duszy; I. A. Rutkowska: Wnętrze uzewnętrznione. 80 aktów odwagi ks. Jana Sochonia; J. Kotański: Jan Sochoń – ksiądz, poeta, przyjaciel.

Artykuły

J. ST. PASIERB: Obecność miłości. (O poezji ks. Jana Sochonia). Gwiazda Morza 1983 nr 20.
P. RAKOWSKI: Szept „Pieśni nad pieśniami” „Katolik1989 nr 16.
Z. ŁĄCZKOWSKI: Jan Sochoń. Słowo Powszechne 1991 nr 34.
Z. ŁĄCZKOWSKI: Przeciw odduchowieniu w kulturze. Słowo – Dziennik Katolicki 1993 nr 94.
S. MORAWSKI: Księdza z poetą dialog podskórny. Literatura 1997 nr 3, przedruk w: Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia. Warszawa 2023.
M. SZEWCZYK: Poezja to sposób życia. Przewodnik Katolicki 2004 nr 48.
J. BARTCZAK: Koloryt niektórych wierszy Jana Sochonia. Poezja Dzisiaj 2005 nr 40/41.
J. DRZEWUCKI: Dajmy na to Jan Sochoń. Twórczość 2006 nr 9, przedruk w: Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia. Warszawa 2023.
L. SZARUGA: Świat poetycki. 65. Zeszyty Literackie 2016 nr 1 [m. in. dot. J. Sochonia].
A. WOŁOSEWICZ: Poezja osobna Jana Sochonia. Migotania 2016 nr 1.
M. PAPIERSKI: Poeta obecności. Kilka słów o twórczości ks. Jana Sochonia. „Teologia Polityczna Co Tydzień” [on-line] 2019 nr 152. Dostępny w Internecie: Zob. link(https://teologiapolityczna.pl/maciej-papierski-poeta-obecnosci-kilka-slow-o-tworczosci-ks-jana-sochonia) [dostęp 12 kwietnia 2024].
J. SZYMIK: Krzyż do rany, na linii strzału. O wierszach ks. Jana Sochonia. „Almanach Prowincjonalny2020 nr 31.
J. JAKUBOWSKI: Laudacja na okoliczność przyznania ks. prof. Janowi Sochoniowi Nagrody Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego Galernik Sztuki; G. J. GRZMOT-BILSKI: W drodze do wielkiej ciszy. ks. Jan Sochoń jako „galernik sztuki”. „Topos2021 nr 4.

Zob. też Twórczość poz.

Wita mnie lęk…

S. DŁUSKI. „Gwiazda Morza1988 nr 1.
M. STALA: Poezja i wierszomania. (1) „Brulion”* 1989 nr 9.

Paryż i inne wiersze

H. BOROWSKA: Sochoń i inne wiersze. Ład 1990 nr 16.
A. SZYMAŃSKA: Kiedy niepewność staje się pewnością” „Przegląd Powszechny1990 nr 4.

Nie dzieje się nic szalonego

T. OLSZEWSKI: Sens sumienia i sens religii. Nowe Książki 1991 nr 4 [dot. też: Uroczyście przemija postać świata].

Uroczyście przemija postać świata

T. OLSZEWSKI: Sens sumienia i sens religii. Nowe Książki 1991 nr 4 [dot. też: Nie dzieje się nic szalonego].
E. DUNAJ-KOZAKOW: Przekroczyć własną miarę. Akcent 1992 nr 1 [dot. też: Nagość wielokrotna].

Nagość wielokrotna.

S. DRAJEWSKI: W drodze do wolności. Słowo Powszechne 1991 nr 238.
E. DUNAJ-KOZAKOW: Przekroczyć własną miarę. Akcent 1992 nr 1 [dot. też: Uroczyście przemija postać świata].
M. NIEMIEC: Ani chwili niezdecydowania. Tygodnik Solidarność 1992 nr 46.

Brzęk dzwonków.

J. JAREMOWICZ: Listy od Jana Sochonia. Nowe Książ. 1993 nr 5.
M. ŁUKASZEWICZ: Nocne czuwanie. Nowe Książ. 1993 nr 5.
S. DŁUSKI: Psalmy ks. Jana Sochonia. Akcent 1994 nr 1, przedruk w tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.

Jasność

M. KLECEL: Jasność afirmacji. Słowo – Dziennik Katolicki 1995 nr 60.
K. LISOWSKI: Samotność światła pełna…Nowe Książki1995 nr 7.
Z. ŁĄCZKOWSKI: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. Słowo – Dziennik Katolicki 1995 nr 65.

U drzwi Godot

P. SZEWC: Godot współczesny. Rzeczpospolita 1995 nr 101.

Modlitwa z muzyką

K. KUCZKOWSKI: Widzieć jasno rzeczy ciemne. Topos 1996 nr 3.
A. SZYMAŃSKA: Muzyka przeznaczenia. Przegląd Powszechny 1996 nr 6.
W. WANTUCH: Dobra nowina na pięciolinii. Nowe Książki 1996 nr 8.
Z. ZARĘBIANKA: Księdza Jana Sochonia „Modlitwa z muzyką. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 4.

Wszystkie zmysły miłości

J. DRZEWUCKI: Liryka ładu i umiaru. Rzeczpospolita 1997 dod.Rzeczpospolita i Książ.nr 8.
K. PIEŃKOSZ: Snuć wiersze jak miłość. Sycyna 1997 nr 13.
P. SZEWC: Drzewo rozkoszy. Przegląd Powszechny 1997 nr 10.
P. WILCZEK: Hymn o miłości. „Nowe Książki1997 nr 8.

Zdania, przecinki, kropki…

J. SOBOLEWSKA: Ton osobisty, wykład, napomnienie. Nowe Książki 1999 nr 5.
W. KALISZEWSKI: Radość życia. Więź 2000 nr 7.

Czarna flaga

A. SZYMAŃSKA: Naiwne pytania. Nowe Książki 2001 nr 7 [dot. też: Ogień dobrej śmierci].

Ogień dobrej śmierci

A. LEGEŻYŃSKA: Ogień śmierci, ogień miłości. Polonistyka 2001 nr 8.
A. SZYMAŃSKA: Naiwne pytania. Nowe Książki 2001 nr 7 [dot. też: Czarna flaga].
J. SIKORA: Liryka nagiego olśnienia. Twórczość 2002 nr 5/6.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XV) „Zeszyty Literackie2002 nr 78.

Gorycz

Z. CHOJNOWSKI: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”i przejść. Nowe Książki 2003 nr 11.
J. DRZEWUCKI: Jestem najsłabszym z ludzi. Rzeczpospolita 2003 nr 255.
S. BABUCHOWSKI: Dojrzewanie do ciszy. Topos 2004 nr 3/4.

O pocieszeniu jakie daje literatura.

J. STARZYK: Ksiądz o poezji. Śląsk 2005 nr 9.
P. WOJCIECHOWSKI: Z kuchni na Dobrej. Nowe Książki 2005 nr 6.

W miłości zdarza się wszystko

A. BERNAT: Zawsze jest jakieś wyjście, o ile żyjemy poważnie. Życie 2005 nr 23.

Bagaż podręczny

K. LISOWSKI: W pełnym istnieniu. Nowe Książki 2005 nr 7.
G. KOCIUBA: Cud zwykłych rzeczy. Topos 2006 nr 1/2.
M. SOLECKI: Przeszukując „Bagaż podręczny” Sochonia. „Pogranicza2006 nr 5.

Dziennik z życia

Z. ZARĘBIANKA: Zapisać siebie. Topos 2006 nr 5.
B. ŁUKARSKA: Niezauważony dziennik duszy…Sztuka Edycji2019 nr 2.

Poza kamień

A. NASIŁOWSKA: Trochę Italii, trochę Podlasia. Nowe Książki 2007 nr 2.
I. SMOLKA: Nie oddychaj bez nadziei. Więź 2007 nr 2.

Religia jako odpowiedź

Z. MIKOŁEJKO: Religia, filozofia i kultura współczesna. Studia z Filozofii Boga Religii i Człowieka 2009 t. 5.
P. MORAWSKI: Protokół rozbieżności. Nowe Książki 2009 nr 1.
P. MOSKAL: O intelektualnym kryzysie współczesności. Ethos 2009 nr 1 /2.

Intencje codzienne

K. LISOWSKI: Stać w blasku oczekiwania. Nowe Książki 2009 nr 12.
A. WOŁOSEWICZ: Obserwacje podskórne Jana Sochonia. Migotania, Przejaśnienia 2009 nr 3/4.
J. KURKIEWICZ: Ciemna miłość. Gazeta Wyborcza 2010 nr 157.

Powtórzenie raju

R. RŻANY: Szczęście w perspektywie śmierci. Nowe Książki 2010 nr 11.
A. SZYMAŃSKA: Chwila i nicość. Przegląd Powszechny 2011 nr 6 [dot. także: Uspokój się].

Tama

J. SWĘDROWSKI. „Saeculum Christianum2011 nr 18.

Uspokój się

A. SZYMAŃSKA: Chwila i nicość. Przegląd Powszechny 2011 nr 6 [dot. także: Powtórzenie raju].

Podróż z magami

J. BECZEK: Święte uczestnictwo. Nowe Książki 2012 nr 3.

Widzimy tylko znaki – o wierze chrześcijańskiej

A. SZYMAŃSKA: Energia wiary i jej świadkowie. Nowe Książki 2011 nr 12.

Wizerunek

E. ANTONIAK-KIEDOS: Kreując wizerunek. Elewator 2014 nr 1.

Jak żyć chrześcijaństwem

A. SZYMAŃSKA: Chrześcijanin – zakładnik trudnej wiary. Nowe Książki 2015 nr 4.

Obrót koła

A. NĘCKA: Rytm egzystencjalnego kołowrotka. Nowe Książki 2015 nr 2.

Sandały i pierścień

J. NOWAK: Hybrydowa wojna z szatanem, światem i ciałem. Topos 2015 nr 4, przedruk w tegoż: Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej. Sopot 2020.
A. SZYMAŃSKA: Uniżenie i wyniesienie. Nowe Książki 2015 nr 9.

Półmrok

W. KALISZEWSKI: Szczęście to nic szczególnego. Wyspa 2017 nr 1.

Mowa wewnętrzna

I. RUTKOWSKA: Wnętrze uzewnętrznione. 80 aktów odwagi ks. Jana Sochonia. Topos 2018 nr 2, przedruk w: Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia. Warszawa 2023.
P. WOJCIECHOWSKI: Wasilków, ciało, duch i wszystko. Nowe Książki 2018 nr 6.

Strzałka czasu

W. KALISZEWSKI: Pragnienie miłości. „Wyspa2018 nr 1-2.
A. M. KRAWCZYK: Kaligrafia duchowa, bez kleksów egzaltacji. „Topos2018 nr 6.
A. SZYMAŃSKA: Poezja jako utrapienie. Nowe Książki 2018 nr 4.
K. WÓJCIK: Wejrzeć w siebie. Arcana 2018 nr 1/2.

Brewiarz celnika

M. CZUKU: Miłość i samotność. „Nowe Książki2019 nr 6 [dot. też: Modlitwa ciszy].

Męczeństwo i Miłość

J. SIKORA: Podwójne świadectwo. „Nowe Książki2020 nr 2.

Modlitwa do ciszy

M. CZUKU: Miłość i samotność. „Nowe Książki2019 nr 6 [dot. też: Brewiarz celnika].

Krzew winny

R. MAZUREK: Wino na przekór. „Rzeczpospolita2020 nr 149 dod. „Plus Minus”.
J. PETROWICZ: In vino veritas. „Nowe Książki2021 nr 4.

Bezcielesny sens

W. KALISZEWSKI: Duch i sens. „Nowe Książki2021 nr 4.

Nie pocieszaj się, tylko płacz

W. KALISZEWSKI: W porze dojrzewania zbóż i oliwek. „Topos2022 nr 1.
I. STAROŃ: Z ciała i pokory. „Nowe Książki2022 nr 9.

Jedenaste przykazanie

W. Chmielewski: Miłość, czyli osnowa życia. „Nowy Napis Co Tydzień” [on-line] 2024 nr 252. Dostępny w Internecie: [dostęp 13 maja 2024].
K. Masłoń: Miłość w czasach zarazy. „Do Rzeczy2024 nr z 8 IV.
P. Wojciechowski: Poruszona fotografia kosmosu. „Nowe Książki2024 nr 5.

Klęcznik ze słów

M. BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA: W poetyckiej szkole modlitwy. Nowe Książki 2017 nr 7/8.