BIO

Urodzony 16 maja 1912 w Krakowie; syn Jana Barnasia, woźnego magistratu, i Marii z Fliśników. Do szkół uczęszczał w Krakowie. W 1931 zdał maturę w Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. Twórczość literacką rozpoczął w 1928-29, publikując wiersze na łamach „Roli”. Od 1931 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1937 uzyskał dyplom magistra. W czasie studiów był członkiem Koła Literacko-Artystycznego Litart oraz kierownikiem Teatru Akademickiego. Współpracował też z czasopismami krakowskimi, ogłaszał m.in. wiersze w „Kurierze Literacko-Naukowym” (1931-33) oraz recenzje teatralne w „Gazecie Artystów” (1934-35). Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1939 był kierownikiem literackim Teatru Powszechnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał na Kielecczyźnie, pracując jako urzędnik, równocześnie brał udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie objął kierownictwo Oddziału Sztuki w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku i współorganizował m.in. Filharmonię Bałtycką i Teatr Wybrzeża, którego był kierownikiem literackim. W tym czasie publikował w „Dzienniku Bałtyckim” (1945-47), „Rejsach” (1946-48), „Teatrze” (1947-48). W 1947 debiutował jako dramatopisarz sztuką Trasa wystawioną w Warszawie. W tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1950 zamieszkał w Krakowie, gdzie pracował w redakcji „Życia Literackiego”, początkowo jako korektor, a następnie od 1952 jako członek redakcji; w tygodniku tym ogłaszał od 1951 fragmenty dramatów, utwory prozą, artykuły i recenzje. Współpracował też z „Gazetą Krakowską”, publikując w jej dodatku „Echo Tygodnia” (1952-54) liczne recenzje teatralne i artykuły. W 1956-60 był kierownikiem artystycznym Teatru Powszechnego im. S. Wysockiej przy Estradzie Wojewódzkiej, a w 1961-69 dyrektorem, kierownikiem literackim i reżyserem Teatru Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego w Tarnowie. W 1962 uzyskał, po złożeniu egzaminu eksternistycznego, dyplom reżyserski. W 1969-73 był doradcą literackim w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1967), Złotą Odznaką za Pracę Społeczną dla miasta Krakowa (1977) oraz Medalem Zasługi dla miasta Tarnowa (1980). Zmarł 13 września 1996 w Krakowie.

Twórczość

1. Wrzosy z Normandii. Sztuka współczesna w 3 aktach. Prapremiera pt. Trasa: Warszawa, Teatr Jaskółka 1947. Druk „Głos Młodzieży Wiejskiej” 1961 nr 9. Przedruk zob. poz. .

Wystawienia następne

Wystawiane też pt.: Na trasie; Ojczyzna na trasie; Puchacze.

2. Znak. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Jelenia Góra, Teatr Dolnośląski 1948. Wyd. Warszawa: Instytut Wydawniczy Sztuka 1948, 60 s.

3. Apelacja Villona. Dramat w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr Szkolny Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej 1952. Wyd. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1955, 90 s. Polskie Radio 1957.

Pierwsza wersja dramatu pt. Wielki Testament była czytana w Warsztacie Dramaturgicznym w Krakowie w 1950.

4. Bliżej Agnieszki. [Obrazek sceniczny]. Świetlica 1953 nr 4 s. 18-22.

5. Mateczka. Komedia współczesna w 3 aktach. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1953, 93 s. Prapremiera pt. Godziszowe sprawki: Nowa Huta, Teatr Nurt 1955.

6. Ludzie z poczekalni. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Zielona Góra, Teatr Ziemi Lubuskiej 1954.

7. Pogotowie serca. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Zielona Góra, Teatr Ziemi Lubuskiej 1955. Druk: Warszawa: COPIA [przed 1964], powielone.

Pierwotny tytuł: Wczoraj wieczorem. — Informacja o druku: S. Marczak-Oborski: Bibliografia dramatu polskiego 1939-1964. (Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 3). Warszawa 1972.

8. Żelazne obrączki. Dramat w 4 aktach. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 96 s.

9. Dwie miłości kapitana. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ludowy 1961. Druk fragmentów „Życie Literackie” 1961 nr 19 s. 6-7.

10. Działo. Dramat w 3 aktach. Teatr Ludowy 1961 nr 7/8 s. 405-433.

11. Robin Hood. Widowisko dla młodzieży. Głos Młodzieży Wiejskiej 1962 nr 4. Prapremiera: Tarnów, Teatr im. L. Solskiego 1964. Polskie Radio 1968.

12. Spisek Matyldy. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego, Scena Kameralna 1962.

13. Dniówka. Komedia w 2 częściach. Powst. 1963. Druk fragmentów „Życie Literackie” 1964 nr 37 s. 8-9.

Nagrody

Sztuka nagrodzona na konkursie Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie w 1963.

14. Trzecie wyjście. Komedia w 3 aktach. Warszawa: COPIA [przed 1964], powielone.

Informacja o wydaniu jak w poz. .

15. Wykrot. Dramat w 2 częściach. Powst. ok. 1965. Druk w: Wrzosy z Normandii i inne utwory dramatyczne. Kraków 1982 s. 119-159 [poz. ].

Informacja o utworze: „Biuletyn Informacji Ministerstwa Kultury i Sztuki1966 nr 6.

16. Z huzarami markietanki. Sztuka historyczna w 3 aktach z epilogiem osnuta na tle dziejów I Pułku Huzarów Bielskich. Materiał Repertuarowy 1966 nr 4 s. 27-65.

17. Paris, Lhomond 12. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera z prologiem P. Brzezińskiego: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1967.

Nagrody

Sztuka o Marii i Piotrze Curie, uzyskała nagrodę na konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w 1966.

18. W Krakowie, Roku Pańskiego... Widowisko słowno-muzyczne w 2 częściach. Powst. 1969. Druk w: Wrzosy z Normandii i inne utwory dramatyczne. Kraków 1982 [poz. ].

Nagrody

Sztuka wyróżniona na konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1970.

19. Atol. Sztuka współczesna w 2 aktach. Powst. 1975. Druk w: Wrzosy z Normandii i inne utwory dramatyczne. Kraków 1982 [poz. ].

Nagrody

Sztuka wyróżniona na konkursie Teatru Polskiego w Bydgoszczy w 1975.

20. Kręte schodki. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1976.

Nagrody

III nagroda w konkursie na utwór dramatyczny o współczesnej kobiecie polskiej, zorganizowanym przez Zarząd Główny Ligi Kobiet, Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Związek Literatów Polskich w 1976.

21. Wrzosy z Normandii i inne utwory dramatyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 314 s.

Zawartość

Z Wawelu: W Krakowie Roku Pańskiego. (Widowisko słowno-muzyczne w 2 częściach) [poz. ]. — Z podróży dyliżansem: Wycieczka na San Miniato. (Opowieść dramatyczna z życia Norwida) [zob. Słuchowiska radiowe]; Surdut pana Honoriusza. (Opowieść dramatyczna z życia Balzaka) [zob. Słuchowiska radiowe]; Kareta z cyfrą „N”. (Opowieść dramatyczna z czasów Księstwa Warszawskiego) [zob. Słuchowiska radiowe]. — Kwartet współczesny: Wykrot. (Sztuka w 7 odsłonach); Atol. (Sztuka współczesna w 2 aktach) [poz. ]; Odwołanie — R. 1970. (Farsa w 3 aktach); Wrzosy z Normandii. (Sztuka w 3 aktach – 4 odsłonach — z walk polskich lotników w Anglii) [poz. ].

Słuchowiska radiowe, m.in.

Afisz domu kultury. Polskie Radio 1951.
Skawina, Babetta i kawa. Druk w: Komunardzi i inne słuchowiska radiowe. Warszawa 1951 s. 147-155.
Kareta z cyfrą „N. (Opowieść dramatyczna z czasów Księstwa Warszawskiego). Radio 1956.
Surdut pana Honoriusza. (Opowieść dramatyczna z życia Balzaka). Radio 1956.
Wycieczka na San Miniato. Ziemia Kielecka 1956 nr z XII s. 6, 10.
Ich Zakopane. Polskie Radio 1987.

Adaptacje

G. Zapolska: Asystent. Adaptacja, piosenki i reżyseria: K. Barnaś. Muzyka: A. Zarubin. Wystawienie: Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 1963.
Ptak nie ptak. Według H.Ch. Andersena „Podeptany chleb”. Wystawienie: Kraków, Teatr Lalki i Maski „Groteska 1975.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1965, 1973, 1976, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Sz. Gąssowski: Kazimierz Barnaś. W tegoż: Współcześni dramatopisarze polscy. 1945-1975. Warszawa 1979.

Ogólne

Artykuły

O. Jędrzejczyk: Twórczość Kazimierza Barnasia. Gazeta Południowa 1976 nr 156; przedruk w tegoż: Niech Kraków zawsze Kraków znaczy. Kraków 1981.
J. Kornhauser: Kazimierz Barnaś. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta w Krakowie 1994 nr 256.

Apelacja Villona

Z. Greń: Bohater i historia. Przegląd Kulturalny 1955 nr 21.

Wrzosy z Normandii i inne utwory dramatyczne

Z. Greń: Po Czechowie. Życie Literackie 1982 nr 24.