BIO

Urodzony 26 czerwca 1938 we Lwowie; syn Bolesława Baranowskiego, inżyniera, i Katarzyny z Rużyckich, lekarki. Okres wojny spędził w Krakowie. W 1946 przyjechał wraz z rodziną do Wrocławia, gdzie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1955 otrzymał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1961, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Naukę kontynuował w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego (1960-62). W 1959-60 odbył wędrówkę autostopem po Ameryce Północnej. Debiutował w 1962 reportażem W kuchni, opublikowanym w „Nowej Kulturze” (nr 8). W tymże roku rozpoczął pracę dziennikarską w redakcji „Trybuny Ludu”, gdzie ogłaszał artykuły o tematyce naukowo-technicznej, zajmował się problematyką gospodarki morskiej, a w latach następnych publikował liczne reportaże z podróży. W 1964 otrzymał nagrodę im. B. Winawera za popularyzację nauki i techniki. W 1965-66 uczestniczył w wyprawie geograficznej dookoła Ameryki Południowej jachtem Śmiały, pełniąc obowiązki kucharza. W 1967 ożenił się z Ewą Boguszewską (rozwiedzeni). W 1968 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tymże roku zaczął współpracować z czasopismem „Morze”, jako autor reportaży i artykułów. W 1972-73 odbył samotny rejs dookoła świata jachtem Polonez. W 1974 ogłosił w „Trybunie Ludu” dwa cykle reportaży: Spotkania przy grotmaszcie i España por favor!. Za działalność artystyczną poświęconą tematyce morskiej otrzymał w 1974 nagrodę Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. W 1976 był kapitanem jachtu Polonez uczestniczącego w Operacji Żagiel w Stanach Zjednoczonych, którego załogę stanowili studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W 1976-77 pływał na tymże jachcie wraz z rodziną po wodach śródlądowych Ameryki Północnej. Rozpoczął wtedy współpracę z Telewizją, kręcąc pięć dokumentalnych filmów telewizyjnych, zrealizowanych przez Interpress. W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1978-88 pracował w Telewizji Polskiej. Realizował nadal telewizyjne filmy dokumentalne poświęcone tematyce morskiej, m.in. cykle: Królowie mórz (11 odcinków w 1983-85), Listy w butelce (6 odcinków w 1988-92), Poszukiwanie Atlantydy (11 odcinków w 1988-92). Był inicjatorem budowy żaglowca Pogoria. W latach osiemdziesiątych należał do organizatorów i współzałożycieli pływającej Szkoły pod Żaglami; w 1984 uczestniczył jako kapitan w eksperymentalnym rejsie tej szkoły żaglowcem Pogoria do Indii, Sri Lanki i na Malediwy, a w 1988 wokół Ameryki Południowej. W 1987 został członkiem nowego ZLP. W 1989 założył Fundację Międzynarodowa Szkoła pod Żaglami. Uczestniczył w kolejnych rejsach morskich, m.in. na żaglowcu Fryderyk Chopin (którego był także budowniczym) w 1992 przepłynął przez Atlantyk (Columbus Regatta) i ponownie przez jego południową część w 1994; w 1999-2000 na jachcie Lady B. powtórnie odbył samotną podróż dookoła świata. Od 2001 pełnił funkcję koordynatora Szkoły pod Żaglami działającej przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W 2005 ożenił się z Bogumiłą Wander, prezenterką telewizyjną. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976). Mieszka w Wesołej pod Warszawą.

Twórczość

1. Hobo. Warszawa: Iskry 1965, 184 s. Wyd. 2 tamże 1974.

Wspomnienia z podróży autostopem po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1959-1960.

Przekłady

czeski

Autostopem po Americe. [Przeł.] O. Hostovská. Praha 1968.

2. Kapitan Kuk. Warszawa: Iskry 1968, 263 s. Wyd. 2 tamże 1973.

Reportaże z rejsu jachtem „Śmiały” w 1965-1966.

3. Regaty wokół globu. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 63 s.

Opowieść na podstawie książki R. Knox-Johnstona: A world of my own.

4. Polonezem” dookoła świata. Reportaże drukowane w „Trybunie Ludu”. Warszawa: Książka i Wiedza 1973, 197 s. Wyd. 2 tamże 1974.

Przekłady

rosyjski

Vokrug sveta na „Poloneze. [Przeł.] M. Alekseevaja. Leningrad 1976.

5. Droga na Horn. Warszawa: Iskry 1974, 317 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1981, [wyd. 4] Warszawa: Muza 1996.

Reportaże z samotnego rejsu dookoła świata w 1972-1973.

Przekłady

czeski

Smer Horn. [Przeł.] J. Kohout. Praha 1976.

6. Z pokładu „Poloneza. [Reportaż]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1974 [właśc. 1975], 61 s.

7. Wyścig do Newport. Warszawa: Iskry 1976, 195 s.

Reportaże z Transatlantyckich Regat Samotnych Żeglarzy w 1972.

8. Polonez” round the world singlehanded. [Album]. [Przekł. tekstu na język angielski: Ch. Cenkalska, B. Scotland]. Warszawa: Sport i Turystyka 1977, 188 s.

Teksty w języku polskim i angielskim.

9. Żaglem po Ameryce. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1978, 126 s.

Reportaże z rejsu odbytego wraz z rodziną jachtem „Polonez” w 1976-1977 po wodach śródlądowych Ameryki Północnej.

10. Dom pod żaglami. Warszawa: Iskry 1980, 123 s.

Reportaże z rejsu jak w poz. .

Nagrody

Nagroda im. L. Teligi w 1980.

Przekłady

węgierski

A Polonez vitorlás. [Przeł.] É. Papp. [Budapest] 1988.

11. Praktyka oceaniczna. [Podręcznik żeglarstwa]. Warszawa: Sport i Turystyka 1984, 325 s. Wyd. 2 (wyd. 1 w tej edycji) Warszawa: Alma-Press 2001.

Nagrody

Nagroda im. L. Teligi w 1984.

12. Szkoła pod żaglami. Warszawa: Iskry 1987, 263 s.

Opowieść o rejsie w 1984 na żaglowcu „Pogoria”.

13. Zapiski najemnego żeglarza.[Opowieść reportażowa]. Warszawa: Iskry 1989, 192 s.

14. Samotny żeglarz. [Wspomnienia]. Warszawa: Wydawnictwo IPS. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny W. Mędrek & A. Kustosz 1995, 274 s.

15. Zaczynam żeglować. [Podręcznik żeglarski]. Warszawa: Alma-Press 1998, 211 s. Wyd. 2 tamże 2002.

16. Drugi raz dookoła świata. [Pamiętnik]. Warszawa: Świat Książki 2003, 149 s., [40] s. tab.

Dotyczy rejsu na „Lady B.” w latach 1999-2000.

17. Zostań Opti-mistrzem. [Podręcznik żeglarski]. Warszawa: Alma-Press 2004, 168 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1990, 2004.

Wywiady

Kapitan z Zielonej Gęsi. [Rozm.] J. Żemantowski. Razem 1980 nr 4.

Słowniki i bibliografie

E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

„Polonezem” dookoła świata

W. Grochola: Stylistyka wysiłku. Nowe Książki 1973 nr 22.

Droga na Horn

S. Zieliński: Horn, czyli marzenie. W tegoż: Wycieczki balonem. Nr 5. Gawędy z pretekstem. Kraków 1976.
Z. Flisowski: Zdobywca Hornu. W tegoż: Między Marsem a Odysem. Warszawa 1986.

Wyścig do Newport

J. Bartnicki: Jeszcze o wyścigu do Newport. Nowe Książki 1976 nr 18.