BIO

Urodzony 14 sierpnia 1901 we Lwowie; syn dekoratora teatralnego. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie; w 1917 uzyskał maturę. Studia odbył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w 1925 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy pt. Z badań nad wyobraźnią artystyczną Stanisława Wyspiańskiego. Debiutował w 1923 wierszem Wiosna ogłoszonym w „Wieku Nowym” (nr 6536); w piśmie tym zamieszczał poezje w 1923-24, 1926. Jako autor recenzji i artykułów współpracował z „Gazetą Lwowską” (1924-25; w 1924 referent literacki) i „Gazetą Poranną” (1924-25, 1927-30; od 1925 referent literacki). W roku szkolnym 1925/26 podjął pracę w IX Gimnazjum we Lwowie, a w następnym roku przeniósł się do VI Gimnazjum im. S. Staszica w tymże mieście. Równocześnie kontynuował działalność literacką i dziennikarską. Ogłaszał wiersze m.in. w „Lwowskich Wiadomościach Muzycznych i Literackich” (1930,1932-34), „Sygnałach” (1933-34, 1939), „Drodze” (1934-36). W czasie II wojny światowej, po włączeniu ziem wschodnich do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przebywał nadal we Lwowie; opublikował w „Czerwonym Sztandarze” przekład wiersza M. Rylskiego (1940 nr 352). Po wkroczeniu Niemców do Lwowa popełnił samobójstwo w pierwszych dniach lipca 1941.

Twórczość

1. Z badań nad wyobraźnią artystyczną Stanisława Wyspiańskiego. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1927, 290 s.

Praca doktorska.

2. Anioł nieznany. [Wiersze]. Lwów: Księgarnia Oświata 1932, 54 s.

3. Rozmowy z nocą. [Wiersze]. Warszawa: Droga 1936, 62 s.

4. Elementarz. [Współautor:] Z. Charczewska. Do druku przygotował S. Skrzeszewski. Moskwa: Komitet ds. Dzieci Polskich w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przy Ludowym Komisariacie Oświaty Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 1944, 95 s.

Informacja wg F. Pilarczyk: Elementarze polskie. II. Materiały bibliograficzne. Zielona Góra 1990 poz. 167.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 2]. Łódź1998 (J. Starnawski).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Z badań nad wyobraźnią artystyczną Stanisława Wyspiańskiego

J. Furmanik: Wyobraźnia artystyczna. Wiadomości Literackie 1928 nr 23.
J. Lorentowicz: Śród tajemnic geniuszu. Świat 1928 nr 1.

Anioł nieznany

J. Gamska-Łempicka: Lwów poetycki. Gazeta Lwowska 1932 nr 208.

Rozmowy z nocą

M. Promiński. Sygnały 1936 nr 24.
M. Lisiewicz. Czas 1937 nr 27.