BIO

Urodzony 17 maja 1899 w Czukwi pod Samborem; syn Wiktora Balickiego i Zofii z Arbesbauerów, nauczycieli szkół ludowych. W 1917 ukończył gimnazjum klasyczne w Samborze. Następnie studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1919 służył w Wojsku Polskim w kompanii sanitarnej 12 Dywizji Piechoty; brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W tymże roku debiutował wierszem Liście zeszłoroczne wydrukowanym w „Gospodzie Poetów” (nr 8). Po otrzymaniu w 1925 magisterium i zdaniu egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich, pracował do wybuchu II wojny światowej w Prywatnym Gimnazjum Humanistycznym im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1926 ożenił się z Marią Ułaszyn. Jednocześnie z pracą pedagogiczną prowadził żywą działalność literacką. W 1926 redagował pismo „Nowe Wici”. W 1927-28 należał do grupy literackiej Loża. Prozę i artykuły drukował m.in. w „Tęczy” (1929-31, 1933), „Gazecie Polskiej” (1932-39), „Dzienniku Poznańskim” (od 1933). Uprawiał również twórczość satyryczną, działał w poznańskich kabaretach: Różowej Kukułce (1931), Klubie Szyderców (1932-33), z Jerzym Gerżabkiem stworzył szopkę polityczną Balger (1935); od 1934 pisał pod pseudonimem Raptus felietony satyryczne dla „Dziennika Poznańskiego” (m.in. w rubrykach Z mojej kroniki, Kronika tygodniowa). Od 1934 kierował Ogniskiem Metodycznym Języka Polskiego na województwo poznańskie. W 1937 został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Po wybuchu II wojny światowej mieszkał w Wirach pod Poznaniem i pracował krótko jako robotnik drogowy, a potem w firmie budowlanej Holzmanna w Poznaniu. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej poznańskiej komórki Związku Odwetu, kierowanej przez dra Franciszka Witaszka. Aresztowany 2 marca 1943, został osadzony w Forcie VII, a potem w Domu Żołnierza w Poznaniu, gdzie 29 marca tegoż roku popełnił samobójstwo.

Twórczość

1. Dziewiąta fala. Powieść morska. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1930], 169 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Poznań: Zachodnia Agencja Prasowa 1948; wyd. 2 [!] Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1958.

2. Mali ludzie. Powieść. „Kurier Poznański” wyd. poranne 1932 nr 489-599, 1933 nr 1-48.

3. Chłopcy. Szkice z życia szkoły. Przedmowa: J. Kaden-Bandrowski. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1933 [antydatowany 1932], 62 s. Wyd. nast. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957.

Zawartość

Nienasycony Kleik; Władek; Kazinek atleta; Józik; Siekierka; Dyscyplina; Opis przedmiotu; Skrzat; Historia o Mężyńskim; Złodziej; Poeta; Przyrodnik.

4. Statysta. Powieść. Dziennik Poznański 1933 nr 285-299, 1934 nr 1-55.

5. Andrzej Sołczan uśmiecha się... Nowela. Warszawa 1934, 11 s. Przedruk zob. poz. .

6. Ludzie na zakręcie. Powieść. Poznań: S. Dippel [1937], 280 s.

7. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), Lalka. Poznań: St. Dippel [1938], 71 s.

8. Czerw. Powieść. Warszawa: Rój 1938, 293 s. Wyd. nast. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957.

9. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), Placówka. Poznań: St. Dippel [1939], 40 s.

10. Dom wróżki. Powieść. Dziennik Poznański 1939 nr 49-124. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1961, 325 s.

11. Władysław Reymont, Chłopi. Poznań: S. Dippel [1939], 72 s.

12. Piosenka o naszej szkole. Hymn b. Gimn[azjum] i Lic[eum] im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [Muzyka:] K. Broniewski. Poznań: Skład główny Księgarni św. Wojciecha [ok. 1945], 4 s.

13. Manekin i tancerka. Opowiadania. Posłowie: J. J. Lipski. Warszawa: Czytelnik 1962, 331 s.

Zawartość

Fantasta i jego cień; Kuba Koch; Bies karciany; Jesienna noc; Wiedźmy; Pożegnanie; Matka; Mór; Czy to ty?; Ostatnie zdarzenie; Nadejście Dionizosa; Coraz wolniej; Odwiedziny; Na małej stacyjce; Odejście Edwarda Zaczyckiego; Gatunek; Manekin i tancerka; Domek z firankami; Babie lato; Tułacze; Czyn wojenny sierżanta Kojdera; Przeżycia profesora Żabackiego; Nauczycielka; Pokój nr 9; Stacja Bałdygi; Andrzej Słoczan uśmiecha się [poz. ]; Syn; Spotkanie; Starość; Pytajnik; Katastrofa; Matka; Pustka; Cudze dzieci; Familia; Sprawa zegara.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Wiedźmy: Radio (Wilno) 1930.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Dziwny sen pana Łukasza. Polskie Radio 1935.
Ostatnia wędrówka Sempolnego. Polskie Radio (Poznań) 1935.
Wiosenny wiatr. Polskie Radio 1935.
Gość. Polskie Radio 1937.
Powrót. Polskie Radio (Poznań) 1938.
Ballada romantyczna. Polskie Radio 1939.
Koledzy. Krotochwila. Polskie Radio (Poznań) 1939.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, Poznań 1981 (J. Maciejewski).
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 1]. Łódź 1998 (L. Słowiński).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Sroczyńska).

Ogólne

Artykuły

E. Breiter. Wiadomości Literackie 1939 nr 20.
S. Strugarek: Stefan Balicki. Życie Literackie 1945 nr 3/4.
Z. Pędziński: O Stefanie Balickim. Ilustrowany Kurier Polski 1958 nr 117.
J. Katz: W stronę dwudziestolecia. Twórczość 1963 nr 4.
S. Dąbrowski: Echo insurekcji wielkopolskiej w noweli Stefana Balickiego „Powstaniec. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia Literatury 1970 nr 6.
S. Dąbrowski: Z badań nad biografią i twórczością Stefana Balickiego. Sprawozdania 1967-1968 Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki 1970 nr 5/6.
L. Słowiński: Działalność pedagogiczna i literacka Stefana Balickiego. W: Fakty i interpretacje. Warszawa 1991.

Dziewiąta fala

J. Makowski: O ludziach z morskiego brzegu. Pomorze 1958 nr 21.

Chłopcy

[Cz. Niedzielski] C.J.N.: Szkice o uczniach. Pomorze 1958 nr 7 [dot. też Czerw].

Czerw

W. Pietrzak. Prosto z mostu 1938 nr 28.
[Cz. Niedzielski] C.J.N.: Szkice o uczniach. Pomorze 1958 nr 7 [dot. też Chłopcy].