BIO

Urodzony 4 grudnia 1930 w Ostrołęce, w rodzinie robotniczej; syn Władysława Bakuły i Rozalii z Kniżewskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał do 1943 w Myszyńcu, później do 1945 w Ostrołęce. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce, w 1951 uzyskał świadectwo dojrzałości. Debiutował w 1950 wierszem Obrazek pokoju opublikowanym w tygodniku „Wieś” (nr 32); w tymże roku ogłosił pierwszy artykuł na temat twórczości Juliana Przybosia i Czesława Miłosza pt. Słowo z ubocza w tygodniku „Kuźnica” (nr 3). W 1951-56 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W tym czasie był członkiem Związku Młodzieży Polskiej i Zrzeszenia Studentów Polskich. W 1954 ożenił się z Krystyną Markowską, nauczycielką języka niemieckiego. W 1955-58 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej we wsi Łopuszno (województwo kieleckie). Od 1955 (do emerytury w 1987) był aktywnie działającym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) oraz współzałożycielem Klubu Literackiego ZNP w Warszawie, a następnie w Koszalinie i Słupsku. W 1962 był także współzałożycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie, a później również w Koszalinie i Słupsku. W 1958 przeprowadził się do Ustki, gdzie przez trzy lata pracował jako kierownik szkoły podstawowej. W 1962-65 wykładał wybrane zagadnienia filozofii, socjologii, logiki i etyki w Studium Nauczycielskim w Słupsku. W 1961 podjął pracę nauczyciela polonisty w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Słupsku. W 1962-68 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1966-67 studiował zaocznie filozofię na UW. Od 1971 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1984 został przyjęty do nowego ZLP. Za twórczość poetycką otrzymał wiele nagród na konkursach literackich. Fragmenty prozy, wiersze i recenzje literackie publikował na łamach czasopism, m.in. „Zarzewia” (1957-75), „Nowej Wsi” (1960-71), „Tygodnika Kulturalnego” (1962-84), „Pobrzeża” (1969-73), „Głosu Pomorza” (1974-81). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1959). Zmarł 22 marca 1997 w Ustce; pochowany tamże na starym cmentarzu komunalnym.

Twórczość

1. Leluje. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 66 s.

2. Czerwony bór. [Cykl powieściowy]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971-1980.

[Cz. 1]. Czerwony bór. 1971, 216 s.

[Cz. 2]. Czarny bór. 1974, 317 s.

[Cz. 3]. Biały bór. 1977, 190 s.

Wyd. [2] łączne tamże 1980, 636 s.

3. Wydmuchrzyca. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1971, 221 s.

Zawartość

Wydmuchrzyca; Żółta bluzka; Minia; Spritis; Pierwsze widzenie; Warkocz; Wycinanki kurpiowskie; Syrena ustecka; Złota Ławica; Lafcadio; Nogi, Gżegżółka; Aldona.

4. Połów horyzontu. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1972, 50 s.

5. Kontrapunkt. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 61 s.

6. Wizna. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 213 s.

7. Wyśniło się. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 263 s.

Zawartość

I: Wyśniło się; Kolorowy sen; Komary i ćmy; Złego początku; Miasto nad miastami; Pasterka; Ćmy; Zapoznanie; Wahanie; Wycinanki kurpiowskie; Acheron; Władcy i podwładni. — II: Druhal; Ziemianka; Plateranki; Stamtąd do siebie; Bez historii; Nauczyciele; Trojka; Oskarżenie; Pogodzony z Bogiem; Sursum corda; Miętus.

8. Rzecz polska. [Wiersze]. Słupsk: Wydawnictwo Literackie – Baltic 1989. [Informacja autora].

9. Golgota. [Poemat]. Białogard: Zakład Reklamowy i Usługi Poligraficzne 1993, 16 s.

10. Syntetyczny słownik ortograficzny. Nowe zasady ortografii. Białogard: Zakład Reklamowy i Usługi Poligraficzne 1993. [Informacja autora].

11. Ziemia i morze. Wybór wierszy. Wybór i posłowie: T. Mocarski. Słupsk: Agora 1995, 68 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1990, — 1993.

Wywiady

Fascynacja morzem w twórczości Leszka Bakuły. [Rozm.] L. Lissowski. Głos Pomorza 1979 nr 214.

Słowniki i bibliografie

W. Gnat: Leszek Bakuła. Materiały bibliograficzne 1959-1993. Ustka: Biblioteka Miejska im. gen. Z. Zaruskiego 1993, 14 s.
A. Świetlicka: Leszek Bakuła — bio-bibliografia. Słupsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1996, 40 s.

Ogólne

Artykuły

J. Mołda: Powieści Leszka Bakuły. Głos Nauczycielski 1976 nr 23.
L. Lissowski: Pisarstwo z życiem spójne. Głos Pomorza 1977 nr 229.
A. Zdebska: Marynistyczna twórczość w Ustce. Nautologia 1994 nr 2.

Czerwony bór. [Cykl powieściowy]

T.J. Żółciński. Kontakty 1981 nr 4 [recenzja trylogii: Czerwony bór, Czarny bór, Biały bór].
I. Hryń: I niedoczytanie biorę za swą mądrość...” (O trylogii powieściowej Leszka Bakuły. „Czerwony bór” — „Czarny bór” — „Biały bór”). Pracownia 2001 nr 1.

Wyśniło się

H. Bereza: Zgrzebność. Twórczość 1988 nr 9, przedruk w tegoż: Obroty. Szkice literackie. Warszawa 1996.
E. Biela: Remanenty pisarskie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8.
A. Ulman: Stereotypy i postromantyczność. Pobrzeże 1989 nr 8.