BIO

Born on 22 January 1921 in Warsaw; son of the literary critic, socialist activist and legionnaire Stanisław Baczyński, and of the teacher and co-author of school textbooks Stefania née Zieleńczyk. His parents divorced when he was eight months old. Together with his mother, he moved to Bialystok before returning to Warsaw in summer 1922. From 1933, he was a pupil at the Stefan Batory State Secondary School, completing his advanced secondary education there in 1939. He started writing poetry while still at school, with his earliest surviving poem being Wypadek przy pracy (Industrial accident) from 1936. He was a member of the Polish Scouting Association and joined the semi-legal Spartacus Socialist Youth Organization, where he used the pseudonym Emil. In 1937, he joined its Executive Committee and from 1938 co-edited its periodical "Strzały". He remained in Warsaw during the German occupation. He briefly attended the Municipal C.K. Norwid School of Decorative Arts and Painting. He focused intensively on developing his poetry: from 1940, he published underground poetry volumes (including some under the pen name Jan Bugaj), while his poems also appeared anonymously in underground anthologies and periodicals, including in 1943 in "Dzień Warszawski" and "Miesięcznik Literacki". He collected his poetry pieces into book-albums, which he illustrated himself and presented to his nearest and dearest, primarily his mother and wife (19 copies have survived). He also penned military songs. He collaborated as a poet with the literary section of the Swarm (Rój) Subdepartment of Mobilizing Propaganda of the Home Army (AK) Bureau of Information and Propaganda. In June 1942, he married the student of Polish philology Barbara Drapczyńska. In autumn of the same year, he started a degree in Polish philology as part of the secret courses of the University of Warsaw (UW). He was a member of the editorial committee of the literary-social monthly "Droga", which was published by a group of young students between December 1943 and April 1944. He was a member of the socialist organization Płomienie (Flame). He received grants from underground literary funds, which included income from a contract signed with the Wisła (Vistula) publishing house run by Zbigniew Mitzner, which was supposed to be active after the war. In summer 1943, he joined the AK's Scout Storm Groups. He was a section leader in the Alek second platoon of the Rudy second company of the Zośka battalion of the Home Army, where he held the rank of senior rifleman (he used the pseudonyms Krzysztof and Zieliński). He completed a course with the Home Army's Agricola School for Non-Commissioned Infantry Officers, receiving the rank of senior rifleman of the officer cadets of the infantry reserve. In July 1944, he was released from his existing functions with the Alex platoon and took up a position as deputy commander of the third platoon of the third company of the Parasol battalion. At the outbreak of the 1944 Warsaw Uprising, he was unable to join his platoon and instead fought in the vicinity of Warsaw's Theatre Square (Plac Teatralny) with the unit of second lieutenant Lesław Kossowski (nom du guerre: Leszek), which was part of the second motorized battalion of the Gozdawa group. He was killed in action there on 4 August 1944 and is buried at the Powązki Military Cemetery in Warsaw. In 2018, he was awarded posthumously the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta.

Twórczość

1. Dwie miłości. [Wiersze]. [Warszawa:] Wydawnictwo Sublokatorów Przyszłości 1939 [właśc. jesień 1940], 11 s. Biblioteka Poetycka t. 13.

Wydanie konspiracyjne; odbito na prawach manuskryptu 7 egzemplarzy.

2. Zamknięty echem. [Wiersze]. [Warszawa:] Wydawnictwo Sublokatorów Przyszłości 1939 [właśc. lato 1940], 11 s. Biblioteka Poetycka, t. 11.

Wydanie konspiracyjne; odbito na prawach manuskryptu 7 egzemplarzy.

3. Modlitwa. [Wiersz]. [Warszawa:] Drukarnia M. Drapczyńskiego 1942, [2], 4 s. Wyd. nast.: jako faksymile Wałbrzych: Wojewódzka Biblioteka Publiczna [1992 ], [4] s.; wyd. 2 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1998 .

Wydanie faksymile jako druk bibliofilski.
Wydanie konspiracyjne; odbito 3 egzemplarze numerowane.

4. W żalu najczystszym. [Wiersze]. Powst. 1942. Wyd. ze wspomnieniem o poecie pióra W. Stankiewicza. Tekst oprac. i notą edytorską opatrzyła B. Koc. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1984, 55 s.

Tomik przygotowany przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla żony w dniu ślubu 3 VI 1942; rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej.

5. Wiersze wybrane. Lwów [właśc. Warszawa:] Wydawnictwo Biblioteki Rękopisów 1939 [ właśc. sierpień 1942], 20 s.

Wydanie konspiracyjne; autor podpisany: Jan Bugaj.

Zawartość

Zawiera m.in. wiersze w cyklach: Krzyż; Erotyki.

6. [Tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy] 1943. [Wiersze]. Powst. 1943. Wyd. jako reprint: Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 9 k. [Wyd. 2] tamże 1994.

Druk bibliofilski. Reprint tomiku rękopiśmiennego opracowanego przez K.K. Baczyńskiego dla matki. Teksty wierszy napisane ręcznie czarnym tuszem, okładka, spis treści, tytuły, inicjały oraz cztery ilustracje wykonane w temperze.

Zawartość

1. Deszcze; 2. Rodzicom; 3. Pokolenie; 4. Cień z obozu.

7. Arkusz poetycki Nr 1. Jan Bugaj. [Warszawa:] Wydawnictwo Droga [1944], [8] s.

Wydanie konspiracyjne; autor podpisany: Jan Bugaj.

8. [Dramat]. Powst. przed1944. Druk w: Utwory wybrane. Kraków 1961 s. 64 [poz. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil: Utwory zebrane. Oprac.: A. Kmita-Piorunowa i K. Wyka. Wstęp: K. Wyka. Komentarz edytorski: A. Kmita-Piorunowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, LXIV, 1079 s. Wyd. nast. t. 1-2 tamże: wyd. 2 [uzupełnione] 1970, [wyd. 3] 1979, [wyd. 4] 1994.]. Prapremiera pt. Dramat (wystawienie łącznie z S. Wyspiański: Warszawianka): Reżyseria: A. Dobrowolski. Kielce-Radom, Teatr im. S. Żeromskiego 1969.

Wystawienia następne

Wystawienia następne zob. strona internetowa: Zob. link.
Utwór zachowany we fragmentach bez tytułu i daty.

9. Śpiew z pożogi. [Wiersze]. [Warszawa 1944], [2], 12 s.

Wydanie konspiracyjne; autor podpisany: Piotr Smugosz.

Zawartość

Cykle: Cz. 1. Krzyż złamanych rąk; Cz. 2. Słowa nadziei.

10. Śpiew z pożogi. [Wybór wierszy]. Warszawa: Wiedza 1947, 254 s.

Zawartość

K. Wyka: List do Jana Bugaja [wstęp]. – wiersze w cyklach: Oczy otwieram; Magia; W żalu najczystszym [poz. ]; Ty jesteś moje imię; Poematy.

11. Utwory zebrane. Oprac.: A. Kmita-Piorunowa i K. Wyka. Wstęp: K. Wyka. Komentarz edytorski: A. Kmita-Piorunowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, LXIV, 1079 s. Wyd. nast. t. 1-2 tamże: wyd. 2 [uzupełnione] 1970, [wyd. 3] 1979, [wyd. 4] 1994.

Zawartość

I. Zawartość kodeksu 1939/42 [wiersze]. – II. Wiersze rozproszone z lat 1939-1943. – III. Zawartość kodeksów 1942/43, 1943/44 [wiersze]. – IV. Proza: Zdarzenie; Żywot geniusza; Południe; Sprzęty; Zwierzęta pana Joachima; Rocznica; Człowiek, który chciał żyć drugi raz; Rzeczy ważne; Przypowieść o dziecku; Parasol; Matka; Powrót; Wyjątek z noweli „Granice” oraz opowiadania bez tytułów. – V. Dramat [poz. ]. – VI. Varia prozaiczne. – VII. Juwenilia. – VIII. Varia poetyckie. – W wyd. 2 dodano 69 tekstów w tym 59 poetyckich.

12. Utwory wybrane. Wybrał oraz wstępem i posłowiem opatrzył K. Wyka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 367 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1976, [wyd. 4] 1982, [wyd. 5] 1986.

Zawartość

Liryka 1938-1940; 1941; Wiersze do żony; 1943; 1944. – Poematy. – Proza: „Wieczór wiosenny”; Maelibe; Sprzęty; Człowiek, który chciał żyć drugi raz; Parasol; Kiedy Jan wszedł do tego miasta.

13. [Wybór poezji]. Warszawa: Czytelnik 1966, 140 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1972, wyd. 4 1976.

14. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: K. Wyka. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 136 s. Wyd. 2 tamże 1989.

15. Poezje. [Wybór:] K. Wyka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 314 s. Wyd. nast. tamże 1981.

16. Modlitwa I; Modlitwa II; Modlitwa III; Modlitwa do Bogarodzicy. Wybór i wstęp: W. Budzyński. Warszawa: PSP [Doświadczalna Oficyna Graficzna. Pracownie Sztuk Plastycznych] [1984], [16] s.

Tytuł obwoluty: Cztery modlitwy.

17. Wiersze. Wybór: E. Kozłowska-Świątkowska. Wstęp: J. Sochoń. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 175 s. Wyd. 2 tamże 1988.

18. Spojrzenie. [Wybór wierszy]. Wyboru dokonała A. Kmita-Piorunowa. Warszawa: Iskry 1985, 166 s.

19. Ty jesteś moje imię ... Wybór i posłowie: M. Baranowska. Grafiki Leszka Rózgi. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 68 s.

20. Wybór poezji. Oprac.: J. Święch. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1989, CXI, 288 s. Biblioteka Narodowa I, 265. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane1998, 2007.

21. Autobiografia. Wiersze. Wybór i posłowie: Z. Majchrowski. Gdańsk: Graf 1990, 126 s. Wyd. nast. tamże 1992.

22. Wiersze dla Basi. Wybrał M. Kozłowski. Kraków: Miniatura 1990, 63 s.

23. Wybór poezji. Bydgoszcz: Arcanum [1991], 56 s.

24. Poezje. [Wybór i wstęp:] J. Święch. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1992, 310 s. Wyd. 2 tamże 1998.

25. Kiedy się miłość śmiercią stała... Wiersze wybrane. Wybór i komentarz: W. Budzyński. Warszawa: Interlibro 1993, 246 s. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione Warszawa: Wydawnictwo Orgelbrandów przy udziale „Tevere” 1995; wyd. 4 [!] uzupełnione Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1999; wyd. 5 Warszawa: Nowy Świat 2004.

26. Poezje. Kraków: Dom Książki 1993, 271 s.

27. Rzeczy niepokój. [Wiersze]. Wybrała i wstępem opatrzyła M. Wyka. Warszawa: Anagram 1993, 194 s.

28. Wybór wierszy. Wybór: L. Kiełkowski. Bielsko-Biała: Profile 1993, 143 s.

29. Ja i ogień. Baczyński, Gajcy, Trzebiński. [Wiersze]. Wstęp: B. Drozdowski. Warszawa: Interart 1994, 111 s. Wyd. nast. tamże 1996.

Tu wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, s. 9-51.

30. Wiersze. Toruń: C&T 1994, 116 s.

31. Wybór poezji. Bielsko-Biała: BOW [1995], 215 s.

32. Czas miłości. Wybór i oprac.: L. Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1996, 70 s.

33. Niebo złote ci otworzę. Wybór wierszy. Wybór i oprac.: Z. Jaskuła. Łódź: Cypniew 1996, 96 s.

34. Poezje. Wyboru dokonał i posłowiem opatrzył P. Matywiecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996, 503 s.

35. Najpiękniejsze wiersze. Wybór: E. Desperak. [Warszawa:] bis [1997], 62 s.

36. Noc wiary. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1997, 194 s.

37. Po stronie nadziei. Wybór wierszy. Wybór i posłowie: W. Budzyński. Słowo wstępne: Z. Kubiak. Warszawa: Świat Książki 1997, 316 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1999, wyd. 3 2004.

38. Pół mnie, a pół Bogu. [Wiersze]. Wybór: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, 87 s. Wyd. nast. tamże 1999.

39. Sen w granicie kuty. Wybór poezji. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1997, 290 s.

40. Poezje. Kraków: Spes 1998, 216 s.

41. Ty jesteś moje imię.... Wybór i oprac.: A. Nawrocki. Warszawa: IBIS 1998, 94 s.

42. Liryki najpiękniejsze. Wybór: A. Madyda. Toruń: Algo 1999, 44 s.

43. Poezje. Wiersze wybrała i ułożyła M. Baranowska. Kraków: Eventus 2000, 179 s.

44. ale ty jesteś drzewo. [Wiersze]. Wybór i wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, 75 s.

45. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 589 s.

46. Liryki. Toruń: Algo 2004, 256 s.

47. Testament de feu. [Wybór i przekł.:] C.H. du Bard, Ch. Jezewski [przy współpracy:] F.-X. Jaujard, D. Sila Khan. Pari-Orbey: Arfuyen 2006, 196 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

Wydania osobne tekstów poetyckich w opracowaniu muzycznym, m.in.

Elegia o chłopcu polskim. [Muzyka:] B. Matuszczak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1980, 34 s.
Orfeusz w lesie. 6 pieśni do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na 6-głosowy chór mieszany a cappella. [Muzyka:] T. Paciorkiewicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1980, 51 s.
Wiosna czasu zaprzeszłego. [Muzyka:] Z. Lampart. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1981, 15 s.
Polskie śpiewy. Słowa: Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Nowak. Muzyka: J. Świder. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1985, 6 s.
Krzysztof Kamil Baczyński. Pieśni. [Muzyka:] J. Sokorski. Piastów: J.W. Pióro 1998, 32 s.
Modlitwa do Bogarodzicy. Muzyka: J. Tyszkowski. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne „Gamma 1998, 8 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

White magic and other poems. Przeł. B. Johnson. Los Angeles2004.

czeski

Spálené ruže. [Wybór, tłumaczenie i posłowie:] J. Pilař. Praha 1983.

rosyjski

Stichi. [Przedmowa:] A. Geleskula. [Tłum.:] M. Konstantinovna Pavlova, G.H. Efremova, B. Vladimirovič Dubin, A. Michajlovič Revič, A. Geleskul, S. Levickij, B. Abramovič Sluckij, M. Sergeevna Petrovych, E. V. Vitkovskij. Moskva 1978.

słowacki

Biela magia. [Przeł.] J. Andričik. Košice 1978.
Biela mágia. [Wybór:] H. Pustkowski. [Posłowie:] P. Winczer. [Przeł.] J. Andričík. Košice 1978.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

albański

Fëmijët e epokes. Antologji e poezisë polake sh. XX. [Wybór i przekł.:] M. Saneja. Varshavë1997.

bułgarski

Polska poeziâ v prevod na P"rvan Stefanov. Antologiâ. [Przekł.] P. Stefanov. Sofiâ 2014.

islandzki

Að lifa í friði. [Przeł.:] G. Daníelsson i J. Wielunski. Reykjavík 1983.

słoweński

Alarm. Poljska poezija 1939-1945. [Przekł.:] R. Štefanova, T. Pretnar. [Noty biograficzne:] R. Štefanova, N. Jež. Ljubljana 1992.
Prošnja za srečne otoke. Antologija poljske ljubezenske lirike. [Wybór, przekł. i posłowie:] R. Štefanova. Radovljica: Didakta 1999.

ukraiński

Antologìja pol's'koï poezìï. T. 2. Kiïv 1979.
Tomu ŝo voni suŝcì. Antologìâ sučasnoï pol's'koï poezìï = Dlatego że są. Antologia współczesnej poezji polskiej. [Wybór:] S. Ševčenko. Przekł.: S. Ševčenko, A. Gluŝak, A. Irwaniec [i in.]. L'vìv/Lwów 2005.
Poetičnì perekladi. [Przekł.] O. Tarnavs'kij. Kiïv 2006.

węgierski

Az ismeretlen fa. Modern lengyel versek antológiája. [Wybór i przekł.:] G. Gömöri. Washington 1978.
A gránát szive. Antifasiszta lírai antológia. [Przekł.:] A. Hajnal, G.C. Csajka [i in.]. Budapest 1982.
Titkos szabadság. [Wybór i przekł.:] G. Kerényi. Budapest: Euròpa 1982.
Az égbolt hajfonatai. XX. Századi lengyel költők = Warkocze niebios. Poeci polscy XX wieku. [Wybór i przekł.:] G. Cséby. [Oprac. graficzne:] K. Ducki. Budapest 2003.

Montaże utworów

teatralne

Blanka. Wg prozy K.K. Baczyńskiego. Monodram. Wystawienie: Kłodzko, Studio Teatralne 1988 (wykonanie: A. Czaja).
Serce jak obłok. Reżyseria: W. Krygier. Wybór: W. Błońska. Wystawienie: Kraków, Teatr Studencki „38 1958.
Pieśń ujdzie cało. Wystawienie: Kraków, Estrada 1970.
Pokolenie. Reżyseria: A. Ford. Wystawienie: Łódź, Scena Autora i Aktora 1972.
Ptaki niedorosłe. Reżyseria: J. Chmielnik. Wystawienie: Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1978.
Sen pogardy. Oratorium. Reżyseria: W. Grodecki. Adaptacja sceniczna: W. Grodecki. Muzyka: P. Figiel. Wrocław, Opera 1981.
Tren weselny. Reżyseria: Z. Hejduk. Scenariusz: K. Rynkiewicz. Łódź, Teatr 77 1982.
I uczyniłeś wybór po wszelki świata czas. Reżyseria: W. Krygier. Oprac. tekstu: S. Zarębski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1984.
Być sobą jednym. Oprac. tekstu: M. Gawęda. Wystawienie: Szczecin, Teatr Współczesny 1991.

radiowe

Ostatnie lato. Wybór poezji. Adaptacja: A. Borkowska. Polskie Radio 1987.

telewizyjne

Śpiew z pożogi. Scenariusz i reżyseria: K. Sznerr. Telewizja Polska 1968.
Bagnet na broń. Telewizja Polska 1973.
Elegia. Reżyseria: P. Karpiński. Telewizja Polska 1979.
Ten czas. Reżyseria: P. Karpiński. Telewizja Polska 1979.
Na świtu krawędzi. Wybór poezji. Scenariusz: T. Kostuch, K. Merta. Reżyseria: T. Kostuch. Telewizja Polska 1987.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963-1966.
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Warszawa1978 (E. Semil).
A. K. Kunert: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej. T. 1. Warszawa 1987.
H. Fleszar: Krzysztof Kamil Baczyński. Biblioteka w Szkole 1994 nr 9.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Wyka).

Ogólne

Książki

K. Wyka: Krzysztof Baczyński 1921-1944. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, 132 s., przedruk w tegoż: Baczyński i Różewicz. Kraków 1994.
Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Red.: Z. Wasilewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 310 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione i rozszerzone 1970, wyd. 3 rozszerzone 1979.

Zawartość

Z. Wasilewski: Portret artysty; E. Semil: Ojciec i syn; M. Turlejska: Serce jak obłok; J. Pelc: Krzyś; K. Lubelczyk: „Emil”; T. Sołtan: Trudne rachunki pamięci; Z. Chuweń: Wakacje; E. Winnicka: W Zakopanem; J. Iwaszkiewicz: „A spieszył się z pisaniem...”; S.R. Dobrowolski: Okruchy wspomnień; J. Weintraub-Krzyżanowska: Dwaj Kamile; A. Świrszczyńska: Kartka z lat okupacji; L.M. Bartelski: Debiut Jana Bugaja; L.M. Bartelski: Czerwcowe spotkania; L.M. Bartelski: Wieczór autorski; B. Suchodolski: Podwójne życie; J. Strzelecki: Reminiscencje sentymentalne; M. Czerwiński: Krzysztof; H. Zaniewska: Basia; Z. Wasilewski: „Taki to mroczny czas...”; M. Jaworski: Na kompletach; J.B. Deczkowski: Razem w konspiracji; L.M. Bartelski: „Zośka” i „Parasol”; Z. Czajkowski: Ostatnie dni; L. Fajer: Plac Teatralny; H. Mortkowicz-Olczakowa: Pokolenie; J. Zagórski: Śmierć Słowackiego; A. Włodek: Nie znałem go osobiście; Przypisy redakcji; Spis ilustracji.
E. Dusza: Pieśniarz z pożogi. New York: Poray Book Publishing 1984, 39 s.
K. Wyka: Listy do Jana Bugaja; Droga do Baczyńskiego. [Oprac. i przypisy: A. Kmita-Piorunowa]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 41 s.
Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje i szkice. Pod red. G. Ostasza. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1989, 131 s. Wyd. 2 poszerzone i uzupełnione tamże 1998, 276 s.

Zawartość

G. Ostasz: Od redaktora; J. Nowakowski: Marzenie Ikara; S. Ożóg: Dorosłość z klocków, dzieciństwa i pokrzyw; J. Kurczab: Deszcz jak litość; H. Kurczab: „Wróble”; G. Ostasz: W pejzażu narodowych zmagań o niepodległość; K. Surowiec: Matka i syn; L. Żbikowska: „Modlitwa do Bogarodzicy”; M. Stanisz: „Przypowieść”; Z. Ożóg: Człowiek i Bóg w „Psalmach”; E. Szmigielska Motyw odbicia; M. Krauz, J. Litwin: Pokolenie tego czasu. W wyd. 2 dodano szkice: J. Wolski: Dokument poetyckich ćwiczeń; M. Stanisz: Baczyńskiego mit początku; Z. Lenart, G. Ostasz: O świecie wewnętrznym poematu „Wybór”; Z. Ożóg: „O miasto, miasto — Jeruzalem żalu...” Biblijne i romantyczne konteksty wiersza; J. Rusin: W poszukiwaniu źródeł poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; A. Jamrozek-Sowa, E. Stanisz: Duch lekki, jak ciemności nocne. O wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego śpiewanych przez Ewę Demarczyk.
Poezja pokolenia wojennego. (Studia, interpretacje i artykuły). Pod red. Z. Andresa i G. Ostasza. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie 1989, 298 s.

Zawartość

Tu na temat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: A. Kmita-Piorunowa: Dzieje wydawnicze twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; J. Święch: Baczyński po latach; S. Jaworski: „Spojrzenia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przedruk w tegoż: Zakręty i przełomy. Kraków 2000; B. Kryda: „Który nauczę znów pokory...”. (Wokół „Spojrzenia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego); Z. Ożóg: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „O wielkie niebo świata”. (Próba interpretacji); Z. Lenart: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz „Rodzicom”. (Próba interpretacji); J. Rusin: W poszukiwaniu źródeł poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; J. Litwin: Semantyczne kolokacje „snu” w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; M. Osowski, J. Szurek: Anafora w liryce Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
W. Smaszcz: Krzysztof i Barbara. Dzieje miłości. Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego 1990, 32 s.
S. Zabierowski: Krzysztof Kamil Baczyński. Biografia i legenda. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 44 s.
A. K. Waśkiewicz: Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego. [Opracowanie dla celów szkolnych]. Warszawa: Jota 1991, 47 s.
J. Święch: Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. [Opracowanie dla celów szkolnych]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991, 160 s. [Zawiera interpretacje poszczególny wierszy oraz Kalendarium życia i twórczości; Materiały].
W. Budzyński: Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila. [Szkic biograficzny]. Posłowie: K. Kąkolewski. Warszawa: Słowo 1992, 283 s. Wyd. nast.: wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Split Trading 1994, 270 s.; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski 1998; wyd. 4 uzupełnione Warszawa: Świat Książki 1999; wyd. 5 uzupełnione Kraków: Wydawnictwo M 2014.
S. Stabro: Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Chotomów: Verba 1992, 349 s. Wyd. 2 Kraków: Universitas 2003.
A. K. Waśkiewicz: Krzysztof Kamil Baczyński — poezja, historia, los. Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak 1994, 57 s.
K. Wyka: Baczyński i Różewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 241 s.
Z. Wasilewski: Legenda Baczyńskiego. Warszawa: Sukurs 1996, 134 s. [Tu także kronika życia i twórczości K.K. Baczyńskiego, bibliografia w oprac. H. Fleszar, w aneksie wiersze o K.K. Baczyńskim i jemu dedykowane].
M. Balowski: Lista frekfencyjna poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prochowice: Pro 1997, 476 s.
W. Budzyński: Testament Krzysztofa Kamila. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl 1998, 322 s.
M. Balowski: Słowiańskie paralele: Jiří Orten i Krzysztof Kamil Baczyński. Z zagadnień semantyki języka poetyckiego. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava. Filozofická fakulta 2000, 261 s.
W. Budzyński: Dom Baczyńskiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 2000, 293 s. [dot. domu przy ul. Hołówki 3, gdzie mieszkał K.K. Baczyński, oraz jego mieszkańców].
W. Budzyński: Taniec z Baczyńskim. Historia miłości Barbary i Krzysztofa Baczyńskich. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001, 149 s.
Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość, legenda, recepcja. Pod red. J. Detki. Kielce: Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej 2002, 201 s.

Zawartość

Zawartość: J. Święch: Baczyński i Holocaust; A. Kurska: O pejzażu zimowym w poezji Baczyńskiego; J. Wiśniewski: O dźwiękowym i muzycznym rezonansie w wierszach Baczyńskiego; G. Szymczyk: Deszcz-płacz. Interpretacja „Deszczów”; I. Mityk: Groteska w opowiadaniach Baczyńskiego; K. Pietrych: „Obłoki straszne” Miłosza, „obłoki lotne” Baczyńskiego; J. Detka: Powojenne dialogi z poezją Baczyńskiego; J. Brzozowski: Baczyński w biały dzień. O wierszu Wisławy Szymborskiej; M. Wyka: „List do Jana Bugaja” czytany dzisiaj.
Z. Ożóg: Romantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów „Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza 2002, 143 s.
M. Łojek: Ufność Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w niezawodną pomoc Matki Bożej. Bydgoszcz: [M. Łojek] 2003, 31 s.
W. Budzyński: Warszawa Baczyńskiego. Warszawa: Noir sur Blanc 2004, 155 s. [tu także barwne reprodukcje szkiców i akwarel Krzysztofa Kamila Baczyńskiego].
I. Nowacka: Poezje” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa 2004, 45 s. Biblioteczka Opracowań, z. 31.
Krzysztof Kamil Baczyński: poeta tragiczny. Pod red. K. Beliniak i in. Warszawa: De Agostini Polska 2007 , 47 s.
W. Budzyński: Śladami Baczyńskiego. Warszawa: Muzeum Historyczne Warszawy 2009, 193 s.
W. Smaszcz: Krzysztof i Barbara. Podobni jak dwie krople łez. Dzieje miłości. Białystok: Studio Wydawnicze Unikat 2011, 235 s.
A. Zgrzywa: Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011, 281 s.
J. Baran: Żywioł i duch. O wyobraźni pneumatologicznej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. [Rozprawa doktorska] [on-line] Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Filologiczny2014 , 232 s. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 24 stycznia 2022].
E. Kiepura: W czasie, poza czasem. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a koncepcje sztuki wyrastające z nauk przyrodniczych. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2017, 340 s.
W. Budzyński: Baczyński uszlachetnia. Warszawa: Wojskowy Instytut Wydawniczy 2021 , 350 s.
H. Kryńska: Rzeczy niepokój”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kraków: Instytut Literatury 2021, 150 s.

Artykuły

[S. Marczak-Oborski] A. Obornicki: O ślepym woźnicy. Sztuka i Naród 1942 nr 5.
Z. Mitzner: Wiersze Kamila Baczyńskiego. Rzeczpospolita 1945 nr 243.
A. Włodek: Młodym Warszawy. Dziennik Polski 1945 nr 53.
S. Marczak-Oborski: O młodych literatach poległych w Warszawie. Nauka i Sztuka 1946 nr 2.
J. Pelc: Wspomnienie o Kamilu Baczyńskim. Dziś i Jutro 1946 nr 43, polemika: W. Piotrowski. Tamże 1947 nr 1.
L. Bartelski: Wzór na ład serca. Nowiny Literackie 1947 nr 40/41.
Jeszcze o Baczyńskim. Nowiny Literackie 1947 nr 11.
J. Klonowicz: Poległym. Dziennik Ludu 1947 nr 198.
E. Krasnowolska: Kamil Baczyński. Płomień 1947/1948 nr 1.
O Kamilu Baczyńskim. Nowiny Literackie 1947 nr 7.
B. Ostromęcki: Kamil Baczyński. Tygodnik Warszawski 1947 nr 40.
[J. Turowicz] jt.: Baczyński i katolicyzm. Tygodnik Powszechny 1947 nr 19.
J. Zagórski: Śmierć Słowackiego. Tygodnik Powszechny 1947 nr 14/15, przedruk w tegoż: Szkice. Kraków 1958.
S. Ziembicki: Wybitny poeta konspiracji. Warszawa 1947 nr 5.
Z. Czajkowski: Śmierć Kamila Baczyńskiego. Tygodnik Powszechny 1948 nr 28.
B. Deczkowski: Wspomnienia o pracy dywersyjnej Baczyńskiego. Tygodnik Powszechny 1948 nr 36.
K. Lubelczyk: Czy Kamil Baczyński był poetą katolickim. Nowa Kultura 1956 nr 45, polemika: W. Marciszewski. Tamże 1956 nr 47.
J. Łukasiewicz: Miłość tragiczna Baczyńskiego. Kierunki 1956 nr 24.
L. Bartelski: Miejsca pamięci. Życie Warszawy 1957 nr 196.
E. Bernstein: Dług pamięci. Tygodnik Zachodni 1957 nr 12.
K. Wyka: O puściznę Kamila Baczyńskiego. Nowa Kultura 1957 nr 46.
S. Ziembicki: Wieczór przy karbidówce. Życie Warszawy 1957 nr 208.
J. Błoński: Pamięci anioła. Życie Literackie 1961 nr 36; przedruk w wersji rozszerzonej w: Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław 1976 oraz w tegoż: Romans z tekstem. Kraków 1981, Wszystko co literackie. Kraków 2001.
J. Kwiatkowski; M. Podraza-Kwiatkowska. Pamiętnik Literacki 1963 z. 2.
L. M. Bartelski: Debiut Jana Bugaja. W tegoż: Genealogia ocalonych. Kraków 1963 oraz passim, toż w wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1974, [wyd. 4] 1985.
J. Kwiatkowski: Potop i posąg. W tegoż: Klucze do wyobraźni. Warszawa 1964, wyd. 2 poszerzone Kraków 1973.
J. Sławiński: Krzysztof Kamil Baczyński. Historia. W: Liryka polska. Interpretacje. Kraków 1966, przedruk w tegoż: Przypadki poezji. (Prace wybrane. T. 5). Kraków 2001.
I. Opacki: Elegia optymistyczna. (O poezji Krzysztofa Baczyńskiego). Roczniki Humanistyczne 1967 nr 1, przedruk w tegoż: Poetyckie dialogi z kontekstem. Katowice 1979.
Z. Wasilewski: Przedwojenne debiuty Baczyńskiego. Poezja 1967 nr 2.
Z. Jastrzębski: Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia. Warszawa 1969, passim.
B. Kocówna: Spuścizna rękopiśmienna Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Rocznik Biblioteki Narodowej 1971.
A. Okopień-Sławińska: Semantyka poetycka a metoda jej opisu (Na przykładzie poezji Baczyńskiego). Roczniki Humanistyczne 1971 nr 1.
B. Drozdowski: Wychyleni za każde słowo (o poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego). Poezja 1972 nr 11, przedruk w tegoż: O poezji. Szkice. Warszawa 1977.
J. Garztecki: O „Drodze” i Krzysztofie Baczyńskim. Miesięcznik Literacki 1972 nr 1.
A. Kamieńska: Ostatnie wcielenie Króla Ducha. Życie Literackie 1973 nr 47, przedruk w tejże: Od Leśmiana. Warszawa 1974.
B. Milska: Przykład analizy wiersza K.K. Baczyńskiego w klasie VIII. Polonistyka 1973 nr 2 [dot. utworu „Z głową na karabinie”].
M. Tatara: Drugi Słowacki. W tegoż: Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza. Wrocław 1973.
J. Jastrzębski: Wybór Baczyńskiego. Twórczość 1974 nr 10.
Z. Adamek: Gwiazdom — ciemność a ludziom kamienie” (analiza historycznoliteracka wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). Poezja 1975 nr 3 [dot.: Ballada zimowa].
L. Bartelski: Krzysztof Baczyński. W tegoż: Sylwetki polskich pisarzy współczesnych. Warszawa 1975.
P. Dybel: Ujarzmianie śmierci. (Sen w poezji Krzysztofa Kamila Baczyński i Tadeusza Gajcego). Poezja 1975 nr 10.
J. Szczawiej: Byłby Słowackim naszej epoki. W tegoż: Ciosy. T. 2. Warszawa 1975.
I. Maciejewska: Krzysztof Kamil Baczyński. W: Lektury i problemy. Warszawa 1976.
K. Wyka: O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: O literaturze polskiej. Materiały. Cz. 2. Polska literatura współczesna. Warszawa 1976.
S. Burkot: Krzysztof Kamil Baczyński: „Miserere”, „Mazowsze”, „Bajka”. W tegoż: Spotkania z poezją współczesną. Warszawa 1977.
S. Stabro: Baczyński na tle pokolenia. Poezja 1977 nr 11.
S. Stabro: Krzysztof Baczyński wobec problematyki moralnej pokolenia. Ruch Literacki 1977 z. 3.
B. Lach-Kokot: Dwa światy poematów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 242.
E. Marcinkowska: Moja najciekawsza lekcja. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w kl. IV liceum. Polonistyka 1978 nr 3.
T. Sołtan: Spadek romantyzmu. W tegoż: Motywy i fascynacje. Warszawa 1978.
M. Kisyńska-Cudak: Mityczne kreacje w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1979 nr 328.
A. Kmita-Piorunowa: Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie…. Poezja 1979 nr 9.
J. Lewandowski: Wokół biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Aneks 1979 nr 22, przedruk w tegoż: Szkło bolesne, obraz dni... Eseje nieprzedawnione. Uppsala 1991.
M. Roguś: Fabuły Baczyńskiego. Nowy Wyraz 1979 nr 9.
W. Smaszcz: Miłość mocna jak śmierć... O poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 33.
M. Krassowski: Był taki czas. W tegoż: Granice sensu. Warszawa 1980.
M.G. Levine: Tadeusz Gajcy i Krzysztof Kamil Baczyński. (History's victims). W tejże: Contemporary Polish poetry 1925-1975. Boston 1981.
M. Cudakowa: Krzysztof K. Baczyński — „Mazowsze. W: Literatura i historia. Warszawa 1982.
J. Święch: Rycerze” Baczyńskiego. W: Postać w dziele literackim. Toruń 1982.
W. Budzyński: Ekshumacja. Tygodnik Powszechny 1983 nr 33.
J. Święch: Krzysztof Kamil Baczyński — poeta religijny. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Lublin 1983.
M. Balowski: Słownictwo poezji, dramatu i prozy K. K. Baczyńskiego w świetle badań statystyczno-językowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 1984 nr 9.
W. Budzyński: Dni przedostatnie. Poezja 1984 nr 9.
J. Kram: Trzy antyerotyki z czasu kalekiego (interpretacja wiersza K.K. Baczyńskiego „Niebo złote ci otworzę...”). Polonistyka 1984 nr 7.
K. Śniegocki: Norwid i religijne motywy w poezji Krzysztofa Baczyńskiego. Przegląd Powszechny 1984 nr 9-10.
J. Święch: Czytanie biografii. Akcent 1984 nr 4.
J. Święch: Sny na jawie czyli o juweniliach Baczyńskiego. Akcent 1984 nr 3.
A. Adamiak: Oczarowania i strategie. (Baczyński w latach 1943-1961). Integracje 1985 nr 18.
M. Balowski: Analiza językowa wybranych pól semantycznych poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 1985 nr 24.
A. Okopień-Sławińska: Tekstowe wskaźniki znaczenia wyrażeń. (Na przykładzie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). W tejże: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Wrocław 1985.
M. Balowski: Funkcje nazw własnych w utworach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Nazwy własne pospolite w języku i tekście. Opole 1986.
A. Gronczewski: Bohater” i inne wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Cyprian Norwid. Warszawa 1986.
A. Kister: Kolor w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pamiętnik Literacki 1986 z. 2.
A. Kister: Wtedy są wszystkie kolory.... Kolor a obszary sacrum w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W Drodze 1986 nr 9.
W. Kołakowski: Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie VIII na temat wiersza K.K. Baczyńskiego pt. „Elegia o... chłopcu polskim. „Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII1986/1987 nr 2.
S. Zabierowski: Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prace Polonistyczne Seria 43: 1987.
W. Budzyński: Świadkowie śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tygodnik Powszechny 1988 nr 32.
P. Dybel: Miłość bez miłości. (O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). W tegoż: Ziemscy, słowni, cieleśni. Warszawa 1988.
A. Dziedzic: Interpretacja głosowa „Białej magii” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Polonistyka 1988 nr 6.
W. J. Podgórski: Pieśń była żywą krwią. (O piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego). Polonistyka 1988 nr 6.
B. Jasińska: Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z głową na karabinie. Polonistyka 1988 nr 6.
E. Kram-Mikoś: O dwu pokoleniach i dwu przejawach więzi z tradycją romantyczną. Język Polski w Szkole Średniej 1988/89 z. 2.
T. Rutkowski: Interpretując Baczyńskiego. Polonistyka 1988 nr 6.
Poezja 1989 nr 1.

Zawartość

Numer poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, tu m.in.: J.Z. Brudnicki : Raport dla potomnych; J.Z. Brudnicki : Walka na języki; J.B. Deczkowski : W oddziale walczącym; A. Kmita-Piorunowa : Hołówki 3; T. Lewandowski : Lustro sentymentalne — próba; P. Łuszczykiewicz : Portret imaginowany Krzysztofa Baczyńskiego; M. Siemieniuk-Fręś : Romantyczne inspiracje kolorystyczne w poezji Baczyńskiego; W. Stankiewicz : W archiwum nie tylko pamięci; A. Tchórzewski : Przymusowy wizjoner; Z. Wasilewski : Kronika życia i twórczości Krzysztofa Baczyńskiego; Z. Wasilewski : Legenda; Z. Wasilewski : Poprawki do Baczyńskiego . – Anińska Niobe. Listy Stefanii Baczyńskiej do Ireny Miniewiczowej (1946-1947). Oprac. Z. Wasilewski [6 listów z 1946, 1 z 1947.
Z. Baczyński: Ze wspomnień rodzinnych. Poezja 1989 nr 1.
Z. Bieńkowski: Dziedzic i parweniusz. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 30.
I. Brzostkiewicz: Elegia optymistyczna” — czyli Krzysztof Kamil Baczyński na lekcjach w klasie ósmej. Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII 1989/90 z. 1.
W. Stankiewicz: Z archiwum nie tylko pamięci. Poezja 1989 nr 1.
[Z. Wasilewski] Zb.W.: Fortunny błąd Przybosia. Poezja 1989 nr 1 [dot. wierszy Przybosia z błędnie zacytowanym mottem z wierszy K.K. Baczyńskiego].
E. Wiatkowska: Poetycki zapis zmagania się „straconego pokolenia” z wyrokami historii i losu w świetle wybranych wierszy K.K. Baczyńskiego — propozycja metodyczna dla kl. III ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990 nr 3-4 [dot. utworów: „Wyroki”, „Mazowsze”, „***(Żyjemy na dnie ciała...)”].
W. Budzyński: Cień „złego pochodzenia”. Przyczynki do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31.
U. Ciszewska: Legenda o chłopcu (polskim). Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII 1990/91 z. 5.
I. Dwojewska: Deluwialny koszmar. Ogród 1990 nr 2.
J. Kurczab: Deszcze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Próba interpretacji. Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII 1990/91 z. 5.
H. Kurczab: Krzysztof Kamil Baczyński: „Wróble”. Dylematy moralne i estetyczne. Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII 1990/91 z. 6.
W. Pelczar: Śmierć w słowie przeczuta — o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1990/1991 nr 4.
J. Chałońska: Czy „Śmierć Słowackiego?” — nawiązania do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego — propozycja lekcji w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego. Język Polski w Szkole Średniej 1991/92 z. 2.
J. Lewandowski: Wokół biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tegoż: Szkło bolesne, obraz dni... Uppsala 1991.
T. Szadkowska-Droś: Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof... Scenariusz akademii poświęconej pamięci Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 6.
A. Gronczewski: Żywe ziarnko piasku; Węzły daremne? W tegoż: Wojna bez końca. Warszawa 1992.
W. Maciąg: Krzysztof Kamil Baczyński. W tegoż: Nasz wiek XX. Wrocław 1992.
S. Chwin: Czarna broń. Baczyński jako „obcy”. W tegoż: Literatura a zdrada. Kraków 1993.
M. Gałach: O rycerzu „w szklany pył rozsypanym” — „Ballada zimowa” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4.
R. Jabłoński: Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w klasie VIII. Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1993/1994 nr 3.
M. Balowski: Obraz mężczyzny i kobiety w utworach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Język a kultura. T. 9. Wrocław 1994.
B. Białokozowicz: Legenda Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w poetyckiej wizji Aleha Łojki i Piotra Wiegina. W: Świat przedstawiony w dziełach pisarzy Wschodniej Słowiańszczyzny. Zielona Góra 1994.
H. Fleszar: Krzysztof Kamil Baczyński. Biblioteka w Szkole 1994 nr 9.
W. Gutowski: Błądzenie człowieka w Bogu i Boga w człowieku. W tegoż: Wśród szyfrów transcendencji... Toruń 1994.
J. Kram: O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów współczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicza, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego i H. Poświatowskiej. Polski w Szkole Średniej 1994/1995 nr 3 [m.in. dot. utworów K.K. Baczyńskiego: „Elegia”, „Banita”].
E. Łubieniewska: Mit powstańczy Baczyńskiego i romantyczna „siła fatalna. Ojczyzna-Polszczyzna 1994 nr 3.
P. Łuszczykiewicz: Miłość i trwoga (o erotykach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). Twórczość 1994 nr 3.
J. Marx: Niech mi nie kładą gwiazd na skronie... W tegoż: Dwudziestoletni poeci Warszawy. Warszawa 1994 [tu też wybór wierszy K.K. Baczyńskiego].
J. Rostropowicz-Clark: Wódz powstańców, poeta bohaterów. Teksty Drugie 1994 nr 2.
W. Smaszcz: Krzysztof i Barbara. W tegoż: Miłość bez jutra. Białystok 1994 [tu też wybór wierszy K.K. Baczyńskiego].
S. Stabro: Inny Baczyński. W tegoż: Zamknięty rozdział. Warszawa 1994, przedruk w tegoż: Poezja i historia. Kraków 1995 oraz w: Literackie wizje i re-wizje. Materiały pomocnicze dla szkoły średniej. Warszawa 1980.
W. Budzyński: Poeta zamordowany. W tegoż: Świątynia przodków. Warszawa 1995.
J. Kwiatkowski: Potop i posąg. W tegoż: Magia poezji. Kraków 1995.
A. Markiewicz: Poetycki obraz ciała kobiety w wierszu „Biała magia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1995/1996 nr 4.
H. Diduszko: Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość. Polonistyka 1996 nr 10 [konspekt lekcji poświęconej interpretacji wiersza „Historia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.].
H. Machulska, A. Pruszkowska: Skarga matki na los syna (na podstawie wiersza K.K.Baczyńskiego „Elegia o... chłopcu polskim”). Drama 1996 nr 17.
F. Tomaszewski: Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Pieta Polska: K.K. Baczyński, „Elegia o chłopcu polskim” ; Cz. Miłosz, „Ballada”. Cz. 2. Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997 z. 4.
W. Budzyński: Po stronie nadziei: Baczyński — żołnierz powstania. Tygodnik Powszechny 1997 nr 32.
P. Łuszczykiewicz: Eros, Ares, Tanatos (erotyki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza wobec wojny i śmierci). W tegoż: Po balu (eseje o literaturze polskiej). Warszawa: Latona 1997.
W. Młynarczyk: Katastroficzne metamorfozy w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Spojrzenie. Drama 1997 z. 24.
A. Nasiłowska: Baczyński — poeta i intuicja. Nowe Książki 1997 nr 9.
M. Balowski: Analiza statystyczno-językowa. (Pole semantyczne kolorów w twórczości K.K. Baczyńskiego). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski 1998 z. 17.
B. Latawiec: Spełnia się brzemię kataklicznych nocy; Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Taki to mroczny czas. W tejże: Polska poezja w latach 1939-1956. Kraków 1998.
A. Nożyńska-Demaniuk: Krzysztof Kamil Baczyński — Elegia...(chłopcu polskim). Cogito 1998 nr 15.
G. Ostasz: Tradycje Norwida w twórczości dwudziestoletnich poetów Warszawy; W pejzażu zmagań o niepodległość. „Mazowsze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tegoż: Przeciwko smokom, jadom, kulom.... Rzeszów 1998.
P. Paziak: Funkcja semantyczna przymiotników na „-awy” w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 1998 z. 7.
P. Rodak: Apokalipsa. Wyobraźnia pokolenia wojennego. Twórczość 1998 nr 1 [dot. twórczości poetyckiej K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego i T. Borowskiego].
T. Żukowski: Abym jak wiór ognisty spłonął w oddechu nocy” — okupacyjne doświadczenie świata w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konteksty 1998 nr 3-4.
M. Sporoń: Bohater melancholiczny — „Kręgiem ostrym rozdarty na pół. O wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z głową na karabinie”. W: Kanonada. Katowice 1999.
S. Falkowski, P. Stępień: Baczyński. Ku bramom blasku. W tychże: Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. Warszawa 2000.
I. Jaworska: Miej serce i patrzaj w serce. Czy hasło Adama Mickiewicza zachowało swą aktualność w epoce pieców? Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2.
Z. Marcinów: O wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Ciemna miłość. W: Liryka polska XX w. Seria 2. Katowice 2000.
J. Święch: Dylematy wiary i moralności w świetle poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; Rycerze Baczyńskiego, czyli o dziejach pewnego mitu. W tegoż: Poeci i wojna. Warszawa 2000.
J. Święch: Obszary zagrożenia, czyli o kategoriach przestrzennych w poezji. W tegoż: Poeci i wojna. Rozprawy i szkice. Warszawa2000.
V. Wróblewska: Baśniowe interpretacje poezji wojennej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego. W: Edukacja polonistyczna i literatura: praca zbiorowa. Toruń 2000.
Z. Ciechan: Elegia o chłopcu polskim. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2001 nr 5 [zapis nut do słów K.K. Baczyńskiego].
M. Inglot: Historycznoliterackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Modlitwa do Bogarodzicy”. („Bogurodzica”, „Do Matki Polki”, poezja okupacyjna). Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2.
M. Klukas: Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4.
B. Siwek-Niedźwiecka: Krzysztof Kamil Baczyński jako student. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin. PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 2001 nr 1/2.
R. Wawrzynów: Ballada o trzech królach” — Baczyński, apokryfy i Ewangelia. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2.
J. Wiśniewski: Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4, przedruk w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość, legenda, recepcja. Kielce 2002.
A. Gizińska-Hwozdyk: Dlaczego ciągle błądzi „człowiek ciemny jak ziemia”? (Krzysztof Kamil Baczyński „Przypowieść”). Aura 2002 nr 4 dod. „Prace konkursowe” nr 3 [konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum].
P. Paziak: Ręka błogosławi i zabija. O konotacjach semantycznych „ręki” i „dłoni” w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2002 nr 5.
V. Wróblewska: O poetyckim synkretyzmie „Bajki” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Opis wiersza. Toruń 2002.
B. Chrząstowska: Wiek XIX trwa... Polonistyka 2003 nr 4. [odczytanie szkolne „Romantyczności” K.K. Baczyńskiego w odniesieniu do ballady „Romantyczność” A. Mickiewicza].
A. Jakubowska-Ożóg: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz o Świętym Franciszku. Analiza i interpretacja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka 2003 z. 2.
P. Paziak: Od życia po śmierć — konotacje semantyczne „serca” w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2003 z. 9.
J. Rzymowski: Anna Kamieńska a polemiki poetyckie wokół Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne 2003 t. 1.
A. Dłuska: Plastyczne i literackie wyobrażenie początku świata: na przykładzie „Przypowieści” K.K. Baczyńskiego oraz obrazu M.K. Čiurlionisa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004 z. 3.
A. Legeżyńska: Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Polonistyka 2004 nr 4.
J. Ślósarska: Dzieci na mrozie. Obrazowanie układu sytuacji „ja — w świecie” i „ja — wobec świata”. W tejże: Studia z poetyki antropologicznej. Warszawa 2004.
M. Urbanowski: Po kolana brodząc w blasku.... Nieznane fotografie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Arcana 2004 nr 4/5.
T. Żukowski: Kręgiem ostrym rozdarty na pół. O niektórych wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z lat 1942-1943. Teksty Drugie 2004 nr 3.
B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński: Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tychże: Literatura polska XX wieku. Poznań 2005.
G. Leszczyński: Baśniowa topika i symbolika: twórczość Micińskiego, Baczyńskiego, Rymkiewicza. W: Kulturowe konteksty baśni. T. 1. Rozigrana córa mitu. Poznań 2005.
P. Paziak: A pełno było krwi na ziemi i w obłokach” — konotacje semantyczne krwi w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2005 nr 4.
P. Paziak: I jeszcze ciało — to tak niewiele. Konotacje semantyczne ciała w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2005 nr 9.
M. Piotrowiak: Chłopięce igrzysko. Wojenne mikrohistorie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Skala mikro w badaniach literackich. Katowice 2005. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachnr 2345.
I. Zasłona: Czego symbolem jest deszcz w obu przedstawionych wierszach i jak tworzy on nastrój w tych utworach? Dokonaj interpretacji porównawczej „Deszczu jesiennego” Leopolda Staffa i „Deszczy” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cogito 2005 nr 5.
M. Barański: Lustro i kobieta. O dwóch tekstowych wizualizacjach: „Dziewczyna przed zwierciadłem” Leśmiana i „Biała magia” Baczyńskiego. W: Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Siedlce 2006.
M. Majuch: Umieranie Baczyńskiego. W: Kulturowe terytoria literatury. Siedlce 2006.
M. Stanisz: Obrazy kosmosu w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Poezja i astronomia. Toruń2006.
Cz. Gładczuk: Metafizyczna przestrzeń poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej. Białystok 2007.
J. Roszak: Baśń dla Basi. Odra 2007 nr 7/8.
E. Rot: Nauczyć pokory serce chore na śmierć i świat, czyli o katastroficznych przemianach w wierszu „Spojrzenie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zeszyty Szkolne 2007 nr 4.
B. Gronek: Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu. Język Polski w Liceum 2008/2009 nr 4.
E. Kiepura: Będziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?. Ślady doświadczenia Zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Próba zrozumienia. Pamiętnik Literacki 2008 nr 2.
Z. Lisowski: Padł jak kamień przez Boga rzucony na szaniec…” Krzysztof Kamil Baczyński. W tegoż: Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. Warszawa 2008.
E. Musierowicz-Kiereś: Strzelec i dziewczyna: o balladzie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Łowy. Pamiętnik Literacki 2008 z. 1.
A. Pilipowicz: Der Regen — Metapher der Einsamkeit: eine Studie über R.M. Rilkes „Einsamkeit” und K.K. Baczyńskis „Deszcze. Acta Neophilologica 2008 t. 10.
M. Napiórkowski: Niewczesne mity. Analiza i interpretacja nieobecności wątków prasłowiańskich w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przegląd Humanistyczny 2009 nr 4.
B. Niklewicz: Gdy krąg interpretacji się zaciska… Gimnazjalista wobec poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Język Polski w Gimnazjum 2009/2010 nr 3.
K. Błażejowska: Dziecko czerwone od krwi. „Tygodnik Powszechny2010 nr 35.
P. Dakowicz: Za drugą, trzecią skonów metą. Baczyński czyta Norwida; M. Rabizo-Birek: Metamorfoza róży. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii. . „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka2010 nr 1.
K. Jędrych: ...zmieniła się skóra świata”: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Piosenka” i „Elegia o... [chłopcu polskim]. Język Polski w Gimnazjum 2010/2011 nr 3.
E. Kiepura: Świat archetypowy i świat rozszczepiony w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przegląd Humanistyczny 2010 nr 4.
Z. Ożóg: Biblijne inspiracje wiersza „Rorate coeli” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kształcenie Językowe 2010 t. 8.
A. Zgrzywa: Baśniowy świat erotyków Baczyńskiego. Kresy 2010 nr 1-2.
A. Zgrzywa: Cierpienie, groza, baśń — czas Anny w poezji Baczyńskiego. Pamiętnik Literacki 2010 z.1.
J. Baran: Teologiczne podstawy wizji historii w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śląskie Studia Polonistyczne 2011 nr 1.
M. Ratyna: Poeci pokolenia Kolumbów: poranek poetycki poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu i Tadeuszowi Gajcemu. Biblioteka w Szkole 2011 nr 7-8.
K. Wieczorek: Czy poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ma odcień polifoniczny?: psychologiczna próba interpretacji twórczości poety. Studia z Psychologii w KUL 2011 t. 17.
B. Pukalska: Słów kilka o potędze rzeki w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Urzeczenie: locje literatury i wyobraźni. Katowice2013. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2013 nr 3110.
G. Ćwiertniewicz: Krzysztof Kamil Baczyński wobec wojny i okupacji. Polonistyka 2014 nr 9.
K. Dzierzbicka: Ostatnie dni Baczyńskiego. Pamięć.pl 2014 nr 7/8.
D. Nosowska: Ćwiczenia na przykładzie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i obrazu Gierymskiego. Cogito 2014 nr 24.
P. Zroślak: Brytyjski model pracy z tekstem lirycznym obecny na lekcji języka polskiego w liceum. Język Polski w Liceum 2014/2015 nr 2 [dot. wiersza K.K. Baczyńskiego „Pokolenie” o incipicie „Wiatr drzewa spienia...”].
M. Dziedzicka: Funkcja motywu miłości w kształtowaniu onirycznego obrazu okupacji w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Borowskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2015 nr 15.
E. Grodecka: Różne odsłony poezji. Język Polski w Liceum 2015/2016 nr 2.
N. Kuźmińska: Lekcje z metaforą. Polonistyka 2015 nr 5 [dot. wierszy „Piosenka” K.K. Baczyńskiego oraz „Dwa słońca” J. Ratajczaka].
R. Małecki: Nowe życie liryki. Transkulturowe reminiscencje dwóch wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego = New life of lyrics. Transcultural reminiscences of two poems by Krzysztof Kamil Baczyński. W: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. Warszawa2015.
M. Tramer: Edycja, której nie było — albo: jak zrobiony jest Krzysztof Baczyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2015, nr 3349, przedruk w: Balaghan: mikroświaty i nanohistorie. Katowice 2015.
M. Piotrowiak: Ruch oporu. O rzekach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Wiersz-rzeka. Katowice2016. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2016, nr 3409.
M. Błaszkowska: Zapętlony czas Apokalipsy spełnionej. O czasach gramatycznych w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego. Maska 2017 nr 3.
M. Danielewiczowa: Jak czytać „Sur le pont d'Avignon” Krzysztofa K. Baczyńskiego. W: Przekraczanie granic języka. Warszawa 2017.
A. Jarzyna: Imaginauci: pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka. Łódź; Kraków 2017.
Z. Machej: Natchnieniec. Twórczość 2017, r. 73, nr 9 [dot. też E. Demarczyk i Z. Koniecznego].
K. Vandenborre: Le conte dans la poésie catastrophiste: Krzysztof Kamil Baczyński et Tadeusz Gajcy. Prace Polonistyczne 2017 vol. 69.
R. Cudak: Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni; Tańczą panowie, tańczą panie „na moście w Awinion”; Nas uczono. Nie ma miłości. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2018 nr 3755.
K. Heska-Kwaśniewicz: Opowieść o Czeredzie Krostowatych Orangutanów, czyli Cudowne przygody jamnika Hazdrubala, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. „Guliwer2018 nr 3.
A. Juchniewicz: Paciorkowa robota. Narracje o Zagładzie 2018 nr 4 [dot. K.K. Baczyńskiego, J. Czechowicza, D. Głowackiej, A. Jarzyny, B. Leśmiana, T. Nowaka].
B. Małczyński: Pasma śmiertelnej melodii: Krzysztof Kamil Baczyński i muzyka. Topos 2018 R. 25, nr 1.
B. Matusiak: Biografia artysty — niepotrzebny balast czy niezbędny kontekst interpretacyjny? Polonistyka 2018 nr 2.
J. Olczak-Ronikier: Krzyś i Ryś. Zeszyty Literackie 2018 R. 36 nr 2.
Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu. Warszawa 2018.

Zawartość

Tu artykuły dot. K.K. Baczyńskiego: K. Hryniewicz: „Usta na grozę wołały...” . Wzniosłość i groza w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego; H. Gosk: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „życie po życiu”. Postać poety w powojennej korespondencji Stefanii Baczyńskiej z Kazimierzem Wyką i we współczesnej historical fiction Łukasza Orbitowskiego; J. Potkański: Andrzejewskiego sen o Baczyńskim; J. Dudek: William Butler Yeats i Krzysztof Kamil Baczyń‫ski. Marzenie o poszerzonym istnieniu i historyczna konieczność walki obronnej; E. Hoffmann-Piotrowska: „Nie tylko drugi Słowacki”... Przyczynek do paraleli między Krzysztofem Kamilem Baczyńskim a Zygmuntem Krasińskim; S. Zabierowski: „...kiedyś będą dumni, że jego uczyli”! Krzysztof Kamil Baczyński – student polonistyki tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.
K. Samsel: Krzysztof Kamil Baczyński: studium lęku przed wpływem Norwida. Pod red. E. Solskiej, P. Litki, K. Grocheckiego. Krasnystaw 2018.
B. Wachowicz: Bohaterowie Legionów i ojcowie bohaterów. Nasz Dziennik 2018 nr 100 [dot. też: St. Baczyńskiego, J. Bytnara, S. Bytnara].
M. Antoniuk: Obrazy Boga w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali. Bielsko-Biała-Kraków 2019.
W. Kudyba: Baczyński: miłość, która zwyciężyła śmierć. Topos 2019 nr 5.
T. Panfil: Miłość czasu wojny. Gazeta Polska 2019 nr 7.
A. Szpulak: Filmowe wcielenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przestrzenie Teorii 2019 nr 32.
E. Zaczkowska-Szypowska: Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sztuka Edycji 2019, nr 2.
E. Zaczkowska-Szypowska: Wybrane problemy edytorskie twórczości poetyckiej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Problemy wypowiedziane. XVI Warsztaty Młodych Edytorów. Lublin 2019.
M. Danielewiczowa: Problemy walencji w tekście poetyckim; W. Grzybowski: Metafora i świadomość w wypowiedziach poetyckich Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Znaki czy nie znaki? T. 3. Struktura i semantyka utworów lirycznych. Warszawa2020 [dot. także m.in.: Z. Herberta, B. Leśmiana].
P. Kmieciak: Poeta lewicowych dróg : Krzysztof Kamil Baczyński był związany z ruchem socjalistycznym. Przegląd 2020, nr 36 [dot. też S. Baczyńskiego].
K. Ślusarek, G. Chomicki: Pan Baczyński albo ostatni zajazd w Galicji. Wiadomości Historyczne 2020 nr 1.
P. Batorski: Ciemna miłość. 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [on-line] Powst. 2021. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 4 stycznia 2022].
M. Bojanowski: Baczyński i Różewicz. Poeci pod presją. Chidusz 2021 nr 6 (80).
N. Budzyńska: Twarze Baczyńskiego. Przewodnik Katolicki 2021 nr 4.
M. Cywińska: Norwid & Baczyński: nie dla tchórzy! Najwyższy Czas! 2021 nr 7/8.
T. Łysiak: Elegia o poecie polskim: K.K. Baczyński. Gazeta Polska 2021 nr 3.
K. Siwczyk: Czy warto było umierać?: 100 lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Gazeta Wyborcza 2021 nr 17.
J. Wielogurska: Polskie wioski. Warszawa; Żyrardów 2021, passim.
S. Zabierowski: Odkrywca i promotor: Kazimierz Wyka — badacz Baczyńskiego. Śląsk 2021 26[27] nr 2, passim.
A. Żelazińska: Krzysztof Kamil Baczyński: Zderzenia z mitem. Polityka 2021 nr 1/2.

Katalogi wystaw poświęconych twórcy

Krzysztof Kamil Baczyński. Wystawa. Projekt i oprac. graficzne: K. Burnatowicz. Red. M. Kucza-Kuczyńska. Posłowie: J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa: Muzeum Literatury 1985, 52 s.

Wiersze wybrane [2004]

Dwugłos o „Wierszach wybranych” Jana Bugaja: [T. Gajcy] K. Topornicki: Poezja o nucie dostojnej; [S. Marczak-Oborski] A. Obornicki: O ślepym woźnicy. Sztuka i Naród 1942 nr 5.

Śpiew z pożogi [Wybór wierszy]

K. Wyka: List do Jana Bugaja. Miesięcznik Literacki 1943 nr z VI, przedruk m.in. w: K.K. Baczyński: Śpiew z pożogi. Warszawa 1947; K. Wyka: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959, wyd. 2 rozszerzone Warszawa 1977, wyd. nast. Kraków 1997 oraz w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość, Legenda, recepcja. Kielce 2000, Kartografowie dziwnych podróży. Kraków 2004.
Kamil Baczyński — poeta złowrogiego czasu. Kurier Codzienny 1947 nr 226.
[A. Kowalkowski] Alk. Arkona 1947 nr 9/10 s. 9.
B. Ostromęcki: Śpiewa z pożogi. Ilustrowany Kurier Polski 1947 nr 245.
A. Słucki. Po prostu 1947 nr 4.
Kamil Baczyński „poeta złowrogiego czasu. Naprzód 1948 nr 212.
S. Lem: Zamilkły poeta. Tygodnik Powszechny 1948 nr 1.
Z. Lichniak. Przegląd Powszechny 1948 t. 225 nr 5 s. 372-376.

Wybór poezji [1989]

J. Fert: Płomień zamieniony w ptaka (nad Baczyńskim w edycji Święcha). Akcent 1992 nr 4.