BIO

Born on 15 April 1940 in Majdan Nepryski in the Zamość region. Son of the farmers Marcin Ostasz and Marianna, née Gontarz. He attended the Grammar School in Józefów, near Biłgoraj, completing his advanced secondary education in 1957. He worked for a year as a teacher at the Primary School in Jędrzejówka. In 1958, he started a degree in Polish philology at the Higher School of Education (WSP) in Krakow, graduating with a master's degree in 1963. He spent the next years teaching Polish in secondary schools, first in Gdów, near Wieliczka, until 1964, and then in Czudec, near Rzeszów, from 1964 to 1966. In autumn 1966 he was employed by the Higher School of Education (WSP) in Rzeszów, where he worked as librarian at the Chair of Polish Literature and Language and taught classes on modernist literature. He was also responsible for record-keeping at the Department of Polish Literature (as a volunteer until 1970). He made his debut in 1966 with a review, Gospodarstwo wyobraźni Juliana Kawalca (Julian Kawalec's farm of imagination), addressing the author's volume of short stories, Marsz weselny (Wedding March). Ostasz's review appeared in "Kwartalnik Rzeszowski" (no. 3). In autumn 1967 Rzeszów WSP made him an assistant. In that role he taught on world literature and twentieth-century Polish literature, poetics and literature theory, and literary analysis and interpretation. In 1969/70 he was secretary of the faculty recruitment commission. During this period his articles and essays appeared primarily in the WSP's humanities yearbook, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne" (intermittently 1968-76). He was awarded a doctoral degree from Krakow WSP in 1975 for his dissertation Powieści historyczne Stanisława Szpotańskiego na tle jego prac naukowych (Stanisław Szpotański's Historical Novels in the Context of his Scholarly Research), which was supervised by Prof. Wincenty Danek. He continued to work at Rzeszów WSP as a lecturer at the Chair of Polish Literature and Language, which in 1982 became the Institute of Polish Literature. His research in the field of literary history focused on historical literature and stories with rural themes. He joined the Scientific Society of Rzeszów, serving on its board from 1975 to 1980, and the Rzeszów Branch of the Adam Mickiewicz Literary Society, serving on its board from 1980 to 1993. As associate dean, he served as vice-rector for youth affairs at Rzeszów WSP in 1977, while in 1981/82 he was deputy director for scientific affairs at the Institute of Polish Philology (IFP) there. He collaborated with Rzeszów WSP's yearbook in Polish philology, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Filologia Polska", serving as scientific editor on issue 15, vol. 54 (1983). He also published essays in journals including "Prace Humanistyczne" (1979 and 1982; in 1986 he was editor of this periodical, series I, no. 27). He was awarded the WSP rector's prize on several occasions (1975, 1979, 1981, 1983, and 1995) in recognition of his scholarly achievements. He was awarded a habilitation degree in 1994, having presented his study W cieniuHerostratesa. O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 1914-1939 (In the Shadows of "Herostratus": On Romantic traditions in Polish poetry, 1914-1939), for assessment at Krakow WSP. In 1993 he was appointed associate professor at Rzeszów WSP, where his research focused on twentieth-century lyric poetry. He edited selected issues of "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Historia Literatury" (1998, no. 31; 1999, no. 34). Following structural reforms and the creation of the University of Rzeszów (UR) in 2001, this literary history journal was named "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury", with Ostasz editing issues in 2004 (no. 21), 2008 (no. 52), and 2009 (no. 59). Between 1998 and 2006 ,he collaborated with Radio Rzeszów and Via Radio in Rzeszów, participating in discussions on literature and culture. In 2004, he was made state-appointed professor. From 2006 until his retirement in 2010, he was head of the Department of Twentieth-Century Polish Literature at the Institute of Polish Philology at UR. His essays and reviews appeared in various journals and publications, although he never became a regular contributor to any particular publication. He received the Gold Cross of Merit in 1989, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta in 2003, followed by the Officer's Cross in 2011, and the Medal of the Commission of National Education in 2006. He married Janina Aleksandra Skowron, a biology student at the time, in 1963. They have a son, Grzegorz (b. 1964). He lives in Rzeszów.

Twórczość

1. Stanisław Szpotański jako pisarz historyczny. [Monografia]. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1979, 131 s.

Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej.

2. W cieniu „Herostratesa. O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 1914-1939. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1993, 231 s., dodruk 1994.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Od Tyrteuszy legionowych do „Herostratesa”; Futuryści, awangardziści, poeci lewicy wobec paseizmu; Ciąg sprzeczności: „echa” młodopolskiej wersji romantyzmu, wrogość krytyków lewicowo-liberalnych, nobilitacja tradycji; Wilam Horzyca – rzecznik romantyzmu i jego tradycji w poezji lat 1918-1930; Ożywianie tradycji „ciemnego romantyzmu” [dot. m.in.: Cz. Miłosz, A. Rymkiewicz, W. Sebyła]; Polemika z tradycją tyrtejską; „Pod znakiem Norwida”; Śladami pielgrzymów i tułaczy. Podróże; „Romantyczna chmura” w poezji skamandryckiej lat trzydziestych. – Uwagi końcowe.

3. Przeciwko smokom, jadom, kulom.... O poezji polskiej 1939-1945. [Szkice]. Rzeszów: Fosze 1998, 152 s.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Tradycje Norwida w twórczości dwudziestoletnich poetów Warszawy; Korale z krwi. Piosenki żołnierskie wojennego pokolenia; W pejzażu zmagań o niepodległość. „Mazowsze” Krzysztofa Baczyńskiego; Odnajdywanie nadziei. Kazimierza Wierzyńskiego „Do moich zmarłych”; Biblia polskości. O poezji Kazimierza Wierzyńskiego z czasów drugiej wojny światowej; „Przypowieść” Jana Lechonia; Nad wierszem Jana Lechonia „Kniaźnin i żołnierz”; „Żeby w ludzkość wzgardzoną uwierzyć na nowo”. Dyskurs poezji 1939-1945 o ocaleniu.

4. Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, 152 s.

Zawartość

O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem; Urzeczony istnieniem mistrz baśni czy filozof? Nad „Łąką” Bolesława Leśmiana; „Poezji ulewa”. Juliusz Słowacki jako tradycja w latach 1918-1939; „Marsz Drugiego Korpusu” Jana Lechonia, czyli „jeszcze Polska nie zginęła”; Pogłosy nie tylko Mickiewiczowskie. Beaty Obertyńskiej „Do mego syna”; Kulturowe dziedzictwo materią poezji. Jerzy Stanisław Sito; Spotkanie historii ze współczesnością. Pośród fabuł Jerzego Zawieyskiego; Zdrój wody żywej. O poemacie Emila Granata „Rozmowa z matką”.

5. Pielgrzymi ku straszliwym jutrom. Werniks na portret pokolenia wojennego. [Szkic]. [Współautor:] M. Widak. Rzeszów: Fosze 2002, 78 s.

Dot. twórczości Janusza Wedow (1921-1982) i Tadeusza Porayskiego (1915-1989).

6. Imperatyw polskości. Kazimierza Wierzyńskiego „Wolność tragiczna”. [Rozprawa]. Rzeszów: Fosze 2003, 114 s.

7. Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie. [Szkice, eseje, omówienia]. Rzeszów: Fosze 2008, 176 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Echa tradycji: Mickiewicz w recepcji skamandrytów; Z semantyki podróży w liryce 1918-1939; Co z manifestu Tetmajera zostało „nam, co wszystko wiemy?” [dot. wiersza: Koniec wieku XIX]; Juliana Przybosia wersja sztuki bez granic. – Poezja i mądrość: O mądrości heroicznej, [dot. wiersza L. Staffa: Podwaliny]; „Nie ma o czym gadać”. Zaminowane wszystko [dot. wiersza K. Wierzyńskiego: Lekcja konwersacji]; O pożytkach refleksji nad sumieniem; „Mądrość liścia spadającego” [dot. tryptyku R. Brandstaettera pt. Monte Pincio]; O szczególnej bliskości Karola Wojtyły polonistom; Poezja i kłamstwo; Słowa na miarę czasów. Niby felieton [o metafizyce w literaturze XX wieku]. – Pięć razy o Cherubinie Pająku: Późny debiut [gł. nt. tomów: Mgnienia i W locie]; Psalmy jubileuszowe i pieśni [pierwodruk jako posłowie do: Ch. Pająk: Jubileuszowe pieśni pielgrzyma, zob. Prace redakcyjne poz. ]; Nad „Słodyczą Itaki” [pierwodruk jako posłowie do: Ch. Pająk: Słodycz Itaki, zob. Prace redakcyjne poz. ]; Dyskurs ze świętym Franciszkiem i jego legendą [pierwodruk jako posłowie do: Ch. Pająk: Szare w blasku, zob. Prace redakcyjne poz. ]; Bernardyna modlitwy ciche i repliki wierszem [pierwodruk jako posłowie do: Ch. Pająk: Szepty duchowego rozeznania, zob. Prace redakcyjne poz. ]. – Historia i codzienność tkanką fabuł: Nad narracjami Stanisława Szpotańskiego; Pisarstwo samorodne [o twórczości A. Bober; łączna wersja wstępu do: A. Bober: Tęsknotą pisane, zob. Prace redakcyjne poz. posłowie do A. Bober: Życie autorem, zob. Prace redakcyjne poz. ]; Glosa edytorsko-filologiczna [nowa wersja posłowia do: A.L. Zdzienicki: Ze wspomnień hubalczyka, zob. Prace redakcyjne poz. ]. – Omówienia i recenzje: Misterium bólu, trwania, nadziei [dot.: E. Granat: Sceny w antrakcie]; Obrzeża pracy filologa [dot.: Z. Lisowski: Obrzeża]; Amorficzne wspominanie Brandstaettera [dot.: P. Bystrzycki: Szabasy z Brandstaetterem]; Pod urokiem pisarstwa Anny Kamieńskiej [dot.: S. Dłuski: Egzystencja i metafizyka]; Nad świadomością i światem wyobraźni wojennego pokolenia [dot.: Z. Ożóg: Romantycy czasu wojny].

8. Śladami poezji czystej. [Szkice]. Posłowie: Z. Trzaskowski. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe "Fosze"; Gustaw Ostasz 2017, 150 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Nad genealogią i meandrami istnienia „poezji czystej”; Bekwark. Osobowy znak sztuki idealnej; Terminowanie rzemiosła u Boga; Wśród znaków tragedii i ocalenia w poezji 1939-1945; W aurze sztuki bez granic; Mądrość paradoksalna; Mariaż mowy wiązanej z modlitwą. Egzystencjalne ślady czasu. – W. Ostasz: Retracing Pure Poetry. Summary.

9. Mowa dziejów, mądrość poezji. Szkice. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze 2020, 152 s.

Zawartość

1. Uwagi wstępne. – 2. Lekcja ciemności, która wraca echem żywym [dot.: J.M. Rymkiewicz: Reytan. Upadek Polski]; 3. „Polskość Chopina” [dot. eseju B. Pocieja: Polskość Chopina]; 4. Powieść-dokument Józefa Mackiewicza „Droga donikąd”; 5. Kazimierza Wierzyńskiego „Na proces moskiewski”; 6. Księga z dziejów niepodległościowego wychodźstwa [dot.: W.J. Podgórski: Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych]; 7. Rosja oglądana przez pryzmat Fatimy [dot.: J. Mandziuk: Rosja i Rosjanie w XX stuleciu w świetle objawień fatimskich]; 8. Poeta bernardyn Cherubin (Julian) Pająk; 9. Pisarstwo z potrzeby serca [o twórczości literackiej R.T. Czerniaka]; 10. Spotkania z twórczością Mieczysława A. Łypa; 11. Poezja „wszędzie, na wyciągnięcie ręki” [o twórczości poetyckiej A. Oliwińskiej-Wacko]; 12. Muzyka między niebem a ziemią. Znak harmonii bytu [dot. tomu wierszy A. Szypuły: Białe tulipany]; 13. Apologia kulturowych fundamentów edukacji [z odniesieniami do praktyki dydaktycznej autora]. – 14. The Voice of History, the Wisdom of Poetry: Essays. Summary.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Uwagi o narracyjnym kształcie „Panów Leszczyńskich” Hanny Malewskiej. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne1968 z. 3 s. 213-224.
W kręgu poetyki i problematyki reportaży Wilhelma Macha z tomu „Doświadczenia i przypadki. W: Wilhelm Mach – człowiek i pisarz. Rzeszów 1968 s. 131-142.
O świecie przedstawionym i technice narracji „Plamy” Stanisława Piętaka. W: Stanisław Piętak – poeta i prozaik. Rzeszów 1969 s. 145-165.
Z problematyki dramatu Stanisława Szpotańskiego „Świątkarz. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne1969 z. 4 s. 129-140.
Wokół biografii Stanisława Szpotańskiego. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne1972 z. 6 s. 63-88.
O rodowodzie pisarstwa Stanisława Szpotańskiego. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie1975 z. 19 s. 99-113.
Powstanie listopadowe w twórczości Stanisława Szpotańskiego. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie1976 z. 30 s. 125-138.
O świecie przedstawionym opowiadań i powieści Juliana Kawalca. W: Temat wiejski w literaturze polskiej. Rzeszów 1978 s. 25-35.
Filozoficzne źródła baśniowości w poezji Bolesława Leśmiana. „Prace Humanistyczne. Seria 11982 nr 23 s. 75-90.
Rozwój sztuki narracji Juliana Kawalca; Antropologia filozoficzna Juliana Kawalca. W: W kręgu twórczości Juliana Kawalca. Rzeszów 1982 s. 41-47; 89-99.
O tradycjach romantyzmu w poezji pierwszego dziesięciolecia okresu międzywojennego. Szkic. „Prace Humanistyczne. Seria 11986 nr 27 s. 179-214.
Bliski i wierny swej ziemi. O liryce Emila Granata. W: Pejzaże poetyckie. Rzeszów 1988 s. 57-72.
Z „Merkuriusza Polskiego” do „Współczesności. O Jerzym Stanisławie Sicie. W: Poetycki krąg „Kontynentów. Rzeszów 1997 s. 65-83.
O świecie wewnętrznym poematu „Wybór. [Współautor:] Z. Lenart. W: Nad wierszami Baczyńskiego. Rzeszów 1998 s. 171-180.
Wyspiański w recepcji skamandrytów. W: Wyspiański. Siedlce 2001 s. 451-469.
Tradycje Słowackiego w polskiej poezji 1918-1939. Kwestie wybrane. W: Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. Przemyśl; Rzeszów 2009 s. 203-219.
Miniatura z theatrum przerażenia i bólu. Kazimierza Wierzyńskiego „Na proces moskiewski”. W: Liryka żołnierska. Estetyka i wartości. Rzeszów 2011 s. 372-380.
Apoteoza prymarnej aksjologii edukacyjnej. W: Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej. Rzeszów 2012 s. 228-236.
Bekwark. Jana Lechonia osobowy znak sztuki idealnej. „Kamerton2013 nr 57 s. 228-237.
Przeszłość i teraźniejszość jako lustra wzajemne. Nad fabułami Jerzego Zawieyskiego. W: Lux ex Silesia. Wwa 2013 s. 539-550.
Nad fabułą „Drogi donikąd” Józefa Mackiewicza. W: Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1, Analizy i (re)interpretacje. Rzeszów 2017 s. 120-131.
Nad genealogią i meandrami istnienia „poezji czystej. „Fraza2017 nr 3/4 s. 82-98.
Nad książkami wierszy Cherubina Juliana Pająka. W: Varia: od romantyzmu ku współczesności. Rzeszów 2020 s. 361-374 Podkarpacie literackie; 2 .
W aurze sztuki bez granic; Ulotne piękno życia i dialogi ze sztuką. Spotkanie z twórczością Mieczysława A. Łypa. W: Dziedzictwo. Rzeszów 2020 s. 63-72 .
Człowiek wielu talentów. Szkic o twórczości Ryszarda Szilera. „Fraza2023 nr 1/2 s. 276-280 .

Prace edytorskie i redakcyjne

1. W kręgu twórczości Juliana Kawalca. Zbiór szkiców i artykułów. Pod red. Z. Andresa i G. Ostasza. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe 1982, 223 s. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
2. Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje i szkice. Pod red. [i ze wstępem] G. Ostasza. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1989, 131 s. Wyd. 2 poszerzone i uzupełnione tamże 1998, 276 s.
Wyd. 2 z podtytułem: Interpretacje, szkice i rozprawy.
3. Poezja pokolenia wojennego. Studia, interpretacje i artykuły. Pod red. [i ze wstępem:] Z. Andresa i G. Ostasza. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe 1989, 298 s. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
4. A. Bober: Tęsknotą pisane. [Wiersze]. [Oprac. i wstęp:] G. Ostasz. Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1997, 81 s. Varia Kolbuszowskie, 5.
Inf. o autorstwie opracowania i wstępu za G. Ostaszem.
Przedruk rozszerzony wstępu pt. Pisarstwo samorodne zob. Twórczość poz. .
5. Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. Pod red. G. Ostasza i S. Uliasza. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, 283 s.
6. Ch. Pająk: Jubileuszowe pieśni pielgrzyma. [Wiersze]. [Oprac. i posłowie:] G. Ostasz. Rzeszów: [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego] 2000, 157 s.
Inf. o autorze oprac. i posłowia za G. Ostaszem.
Przedruk posłowia pt. Psalmy jubileuszowe i pieśni zob. Twórczość poz. .
7. Ch. Pająk: Słodycz Itaki. Wiersze sandomierskie. [Oprac. i posłowie:] G. Ostasz. Rzeszów: [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego] 2001, 123 s.
Inf. o autorze opracowania i posłowia za G. Ostaszem.
Przedr. posł. pt. Nad „Słodyczą Itakizob. Twórczość poz. .
8. Ch. Pająk: Szare w blasku. [Oprac.] i posłowie: G. Ostasz. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2003, 183 s.
Przedruk posłowia pt. Dyskurs ze świętym Franciszkiem i jego legendą zob. Twórczość poz. .
9. B. Strzelec: Odkrywanie Brandstaettera. Nad „Pieśnią o moim Chrystusie”. [Red. naukowa] G. Ostasz. Rzeszów: Fosze 2004, 152 s.
Inf. o red. naukowej za G. Ostaszem.
10. A. Bober: Życie autorem. [Powieść]. [Red. naukowa, oprac. filologiczne i posłowie:] G. Ostasz i K. Waszczyszyn. Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2005, 302 s. Varia Kolbuszowskie, 20.
Inf. o red. naukowej, oprac. filologicznym i posłowiu za G. Ostaszem.
Przedruk rozszerzony posłowia pt. Pisarstwo samorodne zob. Twórczość poz. .
11. Ch. Pająk: Szepty duchowego rozeznania. Wiersze o kapłaństwie. [Oprac. i posłowie:] G. Ostasz. Kalwaria Zebrzydowska; Kraków: Calvarianum 2005, 190 s.
Inf. o autorze opracowania i posłowia za G. Ostaszem.
Przedruk posłowia pt. Bernardyna modlitwy ciche i repliki wierszem zob. Twórczość poz. .
12. A.L. Zdzienicki: Ze wspomnień hubalczyka. [Red. naukowa i językowa oraz posłowie:] G. Ostasz. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2005, 144 s.
Inf. o autorze redakcji naukowej i językowej oraz posłowia za G. Ostaszem.
Przedruk zmieniony posłowia pt. Glosa edytorsko-filologiczna zob. Twórczość poz. .
13. Ojciec Cherubin – duszpasterz, muzyk, poeta. Zestaw artykułów i wspomnień. Pod red. G. Ostasza. Rzeszów: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Stowarzyszenie Katolickie „Bonus Liber 2011, 228 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2010, 2013, 2024.

Autor o sobie

Nade wszystko czuję się nauczycielem „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010 nr 4, przedruk: „Kurier Codzienny”, Chicago (IL) 2010 nr 29 [wykład jubileuszowy, wygłoszony 17 czerwca 2010 na Uniwersytecie Rzeszowskim].

Wywiady

W cieniu „Herostratesa. Rozm. Z. Lenart. „Aspekt1994 nr 5 [dot. poz. ].
Tradycja rodzinna. Rzeszowski etos inteligenta. Z prof. Gustawem Ostaszem, literaturoznawcą, oraz prof. Grzegorzem Ostaszem, historykiem, rozmawia Aneta Gieroń. „VIP Biznes & Styl” [2021] nr 71. Dostępny w Internecie: Zob. link , toż zob. link [dostęp 11 kwietnia 2024].

Słowniki i bibliografie

Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 5. Warszawa 2002.
D. HEJDA: Bibliografia prac Profesora Gustawa Ostasza publikowanych w latach 1966-2010; E. MAZUR: Szkic do biografii zawodowej Gustawa Ostasza. W: Tradycje literatury polskiej XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi. Rzeszów 2010.

Ogólne

Artykuły

E. MAZUR: Profesorowi Gustawowi Ostaszowi na jubileusz; K. OŻÓG: Przemówienie na jubileuszu prof. Ostasza; M. STANISZ: Gustaw Ostasz – subtelny interpretator, wrażliwy dydaktyk. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego2010 nr 4, przedruk „Kurier Codzienny”, Chicago (IL) 2010 nr 29, toż [on-line]. Dostępny w Internecie: Link wygasł [dostęp 7 stycznia 2017].

Stanisław Szpotański jako pisarz historyczny

A. JOPEK: O powieściach historycznych Stanisława Szpotańskiego. „Profile1980 nr 3.

W cieniu „Herostratesa”

B. FARON. „Ruch Literacki1994 nr 5/6.

Zob. też Wywiady.

„Przeciwko smokom, jadom, kulom...”

Z. OŻÓG: Jak „artysta organizuje wyobraźnię narodową”?Fraza1998 nr 3/4.

Filiacje, dialogi, spór z tradycją

Z. LISOWSKI: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. „Fraza2002 nr 4.
J. PASTERSKI: Literatura i tradycja. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego2002 nr 5.
Z. LISOWSKi: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. „Ogród2003 nr 3/4.

Pielgrzymi ku straszliwym jutrom

R. MŚCISZ: Pielęgnowanie legendy. „Fraza2002 nr 1/2.

Imperatyw polskości

J. PASTERSKI: Wierzyńskiego księga polskości. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego2003 nr 7/21.
R. MŚCISZ: W hołdzie Piłsudskiemu. „Fraza2005 nr 3.

„Mądrość liścia spadającego”

E. MAZUR: Książka na miarę czasów. „Kurier Codzienny”, Chicago (IL) 2008 nr 193.
P.D. URBAN: Gustawa Ostasza „Mądrość liścia spadającego. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego2009 nr 3.

Śladami poezji czystej

E. MAZUR: Poezja bez niepoezji, czyli Meandry poezji czystej. „Tematy i Konteksty2018 nr 8.
W. SETLAK: Poezja czysta. Opowiada Gustaw Ostasz. „Topos2018 nr 3.
E. RADION: Poezja wobec kłopotów z istnieniem. „Fraza2019 nr 1/2.

Mowa dziejów, mądrość poezji

D. HELLER: W świecie sztuki i historii. „Kurier Błażowski2020 nr 177 .
Z. OŻÓG: Mowa dziejów, mądrość poezji. Szkice” – nowa książka prof. dra hab. Gustawa Ostasza. „Dydaktyka Polonistyczna2020 nr 6 .
Z. OŻÓG: Mowa dziejów, mądrość poezji. Szkice” – nowa książka prof. dra hab. Gustawa Ostasza. „Gazeta Uniwersytecka. Uniwersytet Rzeszowski2020 nr 5 .
E. RADION: Aksjologia historii i literatury. „Fraza2021 nr 1/2.

Nad wierszami Baczyńskiego

S. ŻAK: Biblioteka polonisty. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII1990/1991 z. 1/2 [dot. także: Poezja pokolenia wojennego].
R. MŚCISZ: Baczyński nie-raz jeszcze. „Fraza1999 nr 1 [dot. wyd. 2].

Poezja pokolenia wojennego

S. ŻAK: Biblioteka polonisty. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII”. 1990/1991 z. 1/2 [dot. także: Nad wierszami Baczyńskiego].

Od Oświecenia do Romantyzmu

T. KOSTKIEWICZOWA. „Wiek Oświecenia1999 z. 15.

A. Bober: Życie autorem

T. MAJDOSZ: Życiem pisane. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego2006 nr 1/2.

A.L. Zdzienicki: Ze wspomnień hubalczyka

E. MAZUR. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego2005 nr 6.
S. SZCZEPAŃSKI. „Kurier Codzienny”, Chicago (IL) nr z 27 maja 2005.

Ojciec Cherubin – duszpasterz, muzyk, poeta

E. RADION: Książka wspomnień o ojcu Cherubinie Pająku. „Kamerton2011 nr 55, przedruk: „Barbizon Wiśniowski” 2011 nr 5, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2011 nr 5, toż on-line Dostępny w Internecie: Link wygasł [dostęp 15 grudnia 2016].