BIO

Urodzona 10 sierpnia 1911[P] w Łodzi; córka Wincentego Bacewicza, nauczyciela, i Marii z Modlińskich. Uczęszczała do Gimnazjum Humanistycznego J. Pryssewiczówny w Łodzi; w 1932 uzyskała świadectwo dojrzałości. Równocześnie ukończyła wydział teoretyczny w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Następnie przeniosła się do Warszawy, gdzie studiowała w Wyższej Szkole Dziennikarskiej (1933-37). W okresie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie. Ciężko ranna w czasie powstania warszawskiego, po przejściu przez obóz w Pruszkowie przebywała w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. W 1945 wyjechała do Lublina i tam rozpoczęła pracę dziennikarską w „Gazecie Lubelskiej”. Po pół roku przeniosła się do Łodzi (do swej siostry Grażyny Bacewicz, skrzypaczki i kompozytorki) i tu nawiązała kontakty z Polskim Radiem, debiutując na antenie nowelami. Pod koniec 1945 powróciła do Warszawy i rozpoczęła pracę publicystyczną i literacką. Debiutowała w 1945 opowiadaniem Ofiara opublikowanym w „Dziś i Jutro” (nr 5/6). W 1946-47 ogłaszała stałe korespondencje muzyczne w krakowskim „Ruchu Muzycznym”, a w 1947-48 recenzje muzyczne w „Nowinach Literackich”. Współpracowała także z „Tygodnikiem Warszawskim” (1946-49), „Warszawą” (1947-48), „Odrą” (1948-49). Od 1950 pracowała w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia: początkowo prowadziła kontrolę programu muzycznego, od 1951 była redaktorem w Dziale Audycji Słowno-Muzycznych, a od 1967 redagowała audycję Nuty, nutki . W 1956 wyszła za mąż za Janusza Ekierta, muzykologa (rozwiedzeni). Jako poetka debiutowała w 1958 wierszem Drzewa opublikowanym w „Trybunie Literackiej” (nr 19). Od 1963 była członkiem Związku Literatów Polskich (do 1981). W tymże roku otrzymała dwie nagrody za reportaże o Warszawie na konkursie Stołecznej Rady Narodowej. Wiersze, nowele, artykuły i reportaże publikowała w wielu czasopismach m. in. „Kamenie” (1959-68), „Życiu Literackim” (1964-74), „Tygodniku Kulturalnym” (1965-87), „Poezji” (1966-71), „Stolicy” (1968-83), „Miesięczniku Literackim” (1971-90), „Kulturze” (1978-81), „Literaturze” (1979-80). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974). Zmarła 1 stycznia 2011; pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Cisza i ciemność. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1961, 84 s.

2. Ze wspomnień melomana. (Gawęda S. Spiessa napisana przez W. Bacewicz). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1963, 160 s.

3. Wykradanie ognia. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1964, 76 s.

4. Waga. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 67 s.

5. Krąg otwarty. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1969, 75 s.

6. Gwiazdy nas wodzą. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 158 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Gwiazdy nas wodzą; Rozmowy ze sobą; Cyrk; Domesticana; Wiersze dla Grażyny.

7. Odchodzenie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 65 s.

8. Wiersze wybrane i nowe. Warszawa: Czytelnik 1984, 218 s.

Zawartość

Wiersze z tomów 1, 3-7, – oraz Nowe wiersze (1979-1982).

9. Ucieczka. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 75 s.

10. Jasność i czerń. [Wiersze]. Warszawa: Aldyna 1991, 72 s.

11. Póki trwamy. [Wiersze]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Anagram 2003, 64 s.

Prace redakcyjne

1. Grażyna Bacewicz. Bibliografia i dyskografia (wybór). Zebrała W. Bacewicz. Oprac. E. Paszkowska. Warszawa: AM [Akademia Muzyczna] 1989, 33 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 2003, 2004.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Gwiazdy nas wodzą

M. Grześczak: O duchu caritas. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 37.
J. Rogoziński: Poezja nieprzerwana. Literatura 1974 nr 37.

Odchodzenie

J. Gondowicz: List w butelce. Nowe Książki 1979 nr 14.
S. Jurkowski. Nowy Wyraz 1980 nr 6.

Wiersze zebrane i nowe

G. Leszczyński: Wiersze Wandy Bacewicz. Nowe Książki 1985 nr 7/8.

Póki trwamy

W. Kaliszewski: Słuchanie ciszy. Nowe Książki 2003 nr 11.
K. Kuczkowski: Ucieczka w niebo. Topos 2003 nr 6.
L. Szaruga: Świat Poetycki (XXI). Zeszyty Literackie 2003 nr [84].