BIO

Urodzony 5 stycznia 1938 w Białymstoku; syn Feliksa Babińskiego, inżyniera rolnika, i Leontyny z Pytlewskich, nauczycielki. Do szkół uczęszczał w Poznaniu; w 1955 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego. Debiutował w 1956 wierszem pt. Pocałowana opublikowanym na łamach dodatku do „Gazety Białostockiej”, „Świat i Ludzie” (nr 28). W 1957-61 studiował psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W tym czasie zaprzyjaźnił się z Edwardem Stachurą. W latach następnych pracował dorywczo m. in. jako kierownik Domu Kultury Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” w Płocku (1961-63), kierownik sekcji zaopatrzenia w Miejskim Handlu Detalicznym w Poznaniu (1966-67), podejmował się też prac sezonowych w cukrowniach wielkopolskich. Wiersze ogłaszał w licznych czasopismach, m. in. w: „Poezji” (1970, 1977-80, 1982, 1984), „Twórczości” (1972-73, 1975, 1979), „Nowym Wyrazie” (1973, 1979-80), „Życiu Literackim” (1974, 1978-79), „Nurcie” (1978, 1982-83), „Radarze” (od 1979), „Faktach” (od 1982). Był laureatem wielu konkursów poetyckich. W 1977 został członkiem Koła Młodych Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich (ZLP), a w 1979 członkiem Oddziału Warszawskiego ZLP. Odznaczony Honorową Odznaką Miasta Poznania (1984). Chory psychicznie, zmarł śmiercią samobójczą 14 maja 1984 w Poznaniu; pochowant tamże na Cmentarzu Junikowskim.

Twórczość

1. Z całej siły. [Wiersze]. Warszawa: [Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich] 1975, 30 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny” za najlepszy książkowy debiut poetycki roku przyznana podczas Spotkań Jesiennych Klubu Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1976.

2. [Wiersze]. Poznań: Biuro Wystaw Artystycznych. 1977, afisz.

Zawartość

Wysnuty z echa; Zderzenie.

3. Znicze. [ Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 133 s.

Medal Galerii Nowej w Poznaniu w 1979.

4. Znicze i inne wiersze (1954-1983). [Posłowie:] F. Fornalczyk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 267 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów poz. ,3 oraz: Wiersze dawne i nowe; Z tematu pośmiertnego.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1984” wyd. 1991 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

E. Stachura: Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. W tegoż: Wszystko jest poezją. Warszawa 1975, przedruk w tegoż: Poezja i proza. T. 4. Warszawa 1982.
A. Śliz: Niepodległa poezja na wietrze i na powietrzu pisana. (O twórczości poetyckiej Andrzeja Babińskiego). Poezja 1977 nr 3.
Babiński żywy. Oprac. A. Haegenbarth. Wprost 1984 nr 51 [dyskusja dot. życia i twórczości Andrzeja Babińskiego].
F. Fornalczyk: Szkic do portretu. O Andrzeju Babińskim. Nurt 1984 nr 11.
W. Smaszcz: Strofy” Andrzeja Babińskiego. Poezja 1984 nr 8.
S. Sterna-Wachowiak: Wiersze Andrzeja Babińskiego. Twórczość 1986 nr 3.
J. Wiśniewska: Najpiękniejsza chwila mojego życia będzie ... ostatnia. Nowe Książki 1986 nr 1.
W. Smaszcz: Wybierając swój los, wybrałem szaleństwo.... Radar 1987 nr 5.
L. Stępniewski: Poezja biesowatych. Poezja 1987 nr 1.
K. Suchcicka: Tu się walczy o życie, nie o nieśmiertelność.... Integracje 1987 nr XXI.
Wspomnienia o Andrzeju Babińskim. Integracje 1987 nr XXI [tu wspomnienia autorów: B. Kęcińskiej, R. Chojnackiego, A. Sikorskiego, E. Pietryka].
K. Maliszewski: Siostro Jutra (...) stwórz mnie innego. (Uwagi o poezji Andrzeja Babińskiego). Nowa Okolica Poetów 2000 nr 2.
• W. Szyngwelski: Uwierzenie Andrzeja Babińskiego. Topos 2002 nr 3.
J. Marx: Rytuały śmierci. W tegoż: Legendarni i tragiczni. Warszawa 2002.

Z całej siły

J. Taranienko: Między obsesją a pretensją. Poezja 1976 nr 9.

Znicze

A. Ogrodowczyk: Odyseja heroiczna. Nowy Wyraz 1979 nr 3.
B. Zadura: Z wierszy mnie sądź. W tegoż: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Lublin 1996.

Znicze i inne wiersze (1954-1983)

A. Bilska: Piękni, którzy umarli. Radar 1985 nr 27.
L. Żuliński: Z gruzów powstać. W tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989.