BIO

Urodzony 13 sierpnia 1902 w Kowlu; syn Stanisława Babinicza, notariusza, i Marii z domu Fin. Do gimnazjum uczęszczał w Chełmie i w Lublinie. W tym czasie należał do harcerstwa. W okresie I wojny światowej był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po wojnie studiował romanistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1926 zaczął pracować w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym i rolniczym. W tymże roku opublikował broszurę Współczesne zagadnienia wychowawcze w Polsce (pod pseudonimem: We-Be). W 1933 ożenił się z Heleną Wiktorią Mackiewicz. Po przeniesieniu się w 1936 do Warszawy pracował jako dziennikarz w „Dzienniku Porannym” (do 1938 sekretarz redakcji), a następnie w redakcji „Nowej Rzeczypospolitej”. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w powiecie jędrzejowskim, gdzie założył tajny Uniwersytet Ludowy. Po zakończeniu II wojny światowej prowadził nadal działalność oświatową i społeczną; kierował Uniwersytetem Ludowym w Pawłowicach, a następnie w Różnicy koło Sędziszowa (do 1968). W 1952-57 był kilkakrotnie radnym, przewodniczącym Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Kielcach, członkiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Kontynuował twórczość literacką, pisząc opowiadania oraz felietony do dziennika „Słowo Ludu” (1950-68). W 1956-58 był redaktorem naczelnym pisma „Ziemia Kielecka”. Od 1959 do 1966 wchodził w skład rady redakcyjnej „Orki,” następnie „Tygodnika Kulturalnego”, a od 1961 do 1964 w skład kolegium redakcyjnego „Kameny”. W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich. Należał także do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. pisywał stale felietony do pism: „Nasz Klub” (1966), „Teatr Ludowy” (1967-68). W 1966-68 przygotowywał comiesięczny felieton dla rozgłośni kieleckiej Polskiego Radia. Do jesieni 1968 mieszkał stale w Różnicy, po czym przeprowadził się do Nałęczowa. Był prezesem Klubu Literackiego w Kielcach. Za działalność publicystyczną, literacką i oświatową otrzymał wiele nagród, m.in.: dwukrotnie nagrodę WRN w Kielcach (1956, 1957) i nagrodę (II stopnia) Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury (1965). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1958), Złotą Odznaką Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1962), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1963), Orderem za Zasługi dla Kielecczyzny (1965), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1967). Zmarł nagle 21 kwietnia 1969 w Nałęczowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Twórczość

1. Zapalone pochodnie. (Opowiadania). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954, 329 s.

Zawartość

Chłopcy ze wsi; Ankiety i brzózki; Narada produkcyjna; Anonim; Kolektyw (szkic literacki).

2. Ekipa. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 126 s.

Wyróżnienie na konkursie „Życia Literackiego” i Wydawnictwa Literackiego.

3. Szeroki świat. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 201 s.

4. Przygoda w świetlicy. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1956, 169 s.

Zawartość

Rakietką przeciw hetmanowi; Władza zburzyła wieś; Przewrót w Grudzie; Wesele w świetlicy; Psina na obiad i W. Babinicz. nielegalna ciąża; Przebiegła teściowa i kochliwa synowa; Podyskutujmy nad ulotką; Do sąsiadów; Strach!!!; Dentysta w świetlicy; Warszawska Filharmonia w Rawce; ...„jesteśmy przeciw świetlicowym”; Konflikt z proboszczem; Piotr Jocuń; Nie można stać na uboczu.

5. Listy z parafii. [Opowiadania i reportaże]. Przedmowa: L. Kruczkowski. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1959, 235 s.

Zawartość

Na dalekim zapleczu; O grabarzach; W zacisznej plebanii; O motorach, gitarach i skwerach; Konflikt; Poufna sprawa Zalipia; Telefon; Pogrzeby a MOPS; Ludzie sztuki; O babakach, nugatach i dziwnej antyfonie; Requiem aeternam dona ei ...; O młodziku i zakonnicach; Wizyta arcypasterska; Instruktor artystyczny; Epistoła do proboszcza; Niewidzialne ręce; Dobre wieści; Atmosfera; Wyścig do Lourdes; Koniec świata; O skutecznej walce z irracjonalizmem; Rozrachunki; Pożegnanie z proboszczem.

6. Apostołowie. [Opowiadania i reportaże]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 265 s. Wyd. 2 tamże 1961.

Zawartość

Apostołowie; Kolonia apostolska; Gdzie ostatni dorożkarz jest wychowawcą; Zabieg w Pawłowie; Petycja; Konkurencja; Brytan i jego pan; Pokój nauczycielski; Macki; Mała rzecz; W Strawczynie mieszkał Król; Zakład; Rozeznanie.

7. Złota woda. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1961, 245 s.

8. Obecny. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1962, 323 s. Wyd. 2 tamże 1965.

9. Za ścianą. [Opowiadania i reportaże]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1963, 279 s.

Zawartość

Za ścianą; SOS; Zwierzenia; Dla sztuki; Niesamowita; Wyścig; Historyk sztuki; Kontemplacja a la Końskowola; W cieniu kolegiaty; Odwiedziny; Tolerancja; Babka z tarczą; Peregrynacje; Posąg Anno Domini 1963; Roczniki powojenne; Powrót; W sieci telefonicznej; Impresje szpitalne; Meteorologia i pieczone ziemniaki; Prosił Szczepan, żebyś stąd poszedł; A rivederci, Roma; Makabryczna noc; Kłopot z dziećmi; Zgrzyt; Narada; I my ich sądzić będziemy; Orzechy w miodzie.

10. Działęż. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 283 s.

11. Egzamin dojrzałości. [Opowiadania]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1965, 237 s.

Opowiadania napisane na podstawie pamiętników nadesłanych na konkurs na wspomnienia z okazji 20-lecia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa w Kielcach.

Zawartość

Skąd nasz ród; Finał Połoniecki; Prywatna inicjatywa; Sztandar; Dzionek; Przesłuchanie; Cel uświęca środki; Jaś; Sielanka; Parlamentariusz; Egzamin dojrzałości; Posłowie.

12. O babkach, nugatach i dziwnej antyfonie. [Opowiadania i reportaże]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1965, 289 s.

Zawartość

poz. 5 [z pominięciem: Niewidzialne ręce; Dobre wieści; Atmosfera; Koniec świata], – z poz. : Apostołowie; Gdzie ostatni dorożkarz jest wychowawcą; Brytan i jego pan; W Strawczynie mieszkał Król, – z poz. : Za ścianą; Niesamowita; Historyk sztuki; Kontemplacja a la Końskowola; Babka z tarczą; Powrót; A rivederci, Roma, – oraz: Tik.

13. Rówieśnicy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1965, 235 s.

14. Ludzie to powiedzieli. [Opowiadania]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 170 s.

Zawartość

Dezerter; Bliżej teatru; Wybory w gromadzie; Ludzie to powiedzieli; Braterskie posłanie.

15. Drzazgi. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 231 s. Wyd. 2 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1977.

16. Fontanna. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1967, 257 s.

17. Zaczarowane laski. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 178 s.

Zawartość

Tajemnice beretu; Czy ludzie są okrutni; Tematy karnawałowe; Czarne anioły; Doły; Ich święto; Koniarze; Dyskusja o literaturze; Honorowy; Trabant; Do trzech razy sztuka; Kluski; Rówieśnicy; Okiełznana; Maska, rewolwer, karty; Konfrontacja; Herody; Wyprawa po runo; Zwierzenia intymne; Ziółka; Egzamin; Małgorzata; Ptak by zapłakał; Swojacy; Rok 2000.

18. Wyznania po ślubie. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 243 s. Wyd. 2 tamże 1973.

19. Biesiady z kumplami. [Opowiadania]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1971, 314 s.

Zawartość

Sąd w kręgu Andersena; Synek; Hobbyści; Informatorzy; Powrót; Eksperyment; Korespondencja; Pani Brygida; Bal; Mamusia; Fantasmagoria; Muzykant; Czupurni; Wizyta; Wiosenne sprawy; Ostatnia deska ratunku; Zmora; Koleżanka.

20. Prawo wyboru. [Powieść]. Przedmowa: K. Koźniewski. Warszawa: Czytelnik 1972, 518 s. Wyd. 2 tamże 1976.

21. Wybór opowiadań. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 216 s.

Zawartość

z poz. 6: Brytan i jego pan; Pokój nauczycielski, – z poz. : Orzechy w miodzie, – z poz. : Ludzie to powiedzieli; Dezerter, – z poz. : Wyprawa po runo; Małgorzata; Dyskusja o literaturze, – z poz. : Sąd; W kręgu Andersena; Powrót.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Wywiady

Niedaleko od Nagłowic pana Reja. Rozm.: A. Zejman. Panorama 1965 nr 44.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1969” wyd. 1971 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).
Z. Śliwka: Waldemar Leon Babinicz. W: Pisarze regionu świętokrzyskiego. Seria 1 t. 4. Kielce 1995.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

M. Jarochowska: Waldemar Babinicz. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 33.
E. Morawiec: W poszukiwaniu pozytywmego bohatera. Współczesność 1966 nr 6.
S. Mijas: W Polsce parafialnej. Przemiany 1971 nr 12.
J. Koprowski: Wspomnienie o przyjacielu. Literatura 1979 nr 18.
T. Stolarski: Świadek czasu. W 20 rocznicę śmierci Waldemara Babinicza. Przemiany 1989 nr 4.
T. Tulibacki: Waldemar Babinicz. Gazeta Wyborcza 2004 nr 37 [wspomnienie].

Listy z parafii

J. Z. Jakubowski: Co każdy człowiek o alienacji wiedzieć powinien, czyli o autentycznym życiu polskiej prowincji. Nowa Kultura 1960 nr 18.

Apostołowie

T. Kłak: Apostołowie Polski powiatowej. Kamena 1961 nr 16.

Prawo wyboru

S. Siekierski: Ostatnia powieść Waldemara Babinicza. Nowe Książki 1972 nr 22.