BIO

Born on 4 November 1951 in Zduńska Wola; daughter of the historian Ireneusz Ihnatowicz and the librarian Jadwiga, née Kalinowska. She lived with her parents in Lodz until 1957 before moving to Otwock and then, in 1960, to Warsaw after her father was appointed to a post at the University of Warsaw (UW) and her mother to a post at the National Library. Ihnatowicz attended the J. Dąbrowski Grammar School No. XXXVII. As a schoolgirl, she took an educational trip to the Soviet Union in 1966. She completed her advanced secondary education in 1969 and started studying Polish philology at UW. After graduating with a master's degree in 1974, awarded for her dissertation Sewer w oczach współczesnych (Sever in Contemporary Eyes) which was supervised by Prof. Janina Kulczycka-Saloni, she remained at the university and was appointed an assistant at the Polonicum Centre of Polish Language and Culture for Foreigners. In 1975, she was a Polish language tutor and lecturer in Polish literature at the Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. She also visited other regions of East Germany during this time. In 1976, she published a report in "Przegląd Humanistyczny" (no. 5) on the course in Polish Language and Culture for Italian Slavonicists and Polish Studies Scholars that was held at UW. That year she also started a doctoral degree at UW. She was appointed senior assistant at the Institute of Polish Literature at UW in 1979. She made her debut in 1983 with the article Kalendarze 2. poł. XIX w. jako źródło do badań literackich – „Kalendarz Ungra” (Calendars of the Second Half of the Nineteenth Century as Source Material in Literary Studies: The Unger Calendar), which appeared in the edited volume Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu (Polish Literature in the Positivist Era, vol. 2; Wrocław 1983). The same year, she defended her doctoral thesis „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo literackie ("Tygodnik Ilustrowany" 1859-1886 as a Literary Journal) at UW. She was supervised by Prof. Janina Kulczycka-Saloni and from 1984 worked as a lecturer at the university. She combined teaching with research on literature of the Positivist and Young Poland periods. She published articles and reviews in journals and periodicals including "Przegląd Humanistyczny" (from 1983), "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (1987-88), "Guliwer" (1991-93), and "Nowe Książki" (1991-94 and 1997). She collaborated with the Municipal Museum of Zduńska Wola and the Society of Friends of Zduńska Wola (Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli). She worked to popularize nineteenth- and twentieth-century literature. From 1985 she held lectures for schools and libraries across Poland, while she also appeared on radio and television programmes discussing writers from this period. She went on numerous foreign trips, visiting the great European museums in the early 1990s, while in 1996 she followed the footsteps of J.I. Kraszewski and went to Volhynia, Polesia and Lithuania. She was awarded a habilitation degree in 1996 for her book Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej (The Literary World of Things: Realities in classical novels). She was subsequently appointed professor at UW and worked at the Department of Positivist and Young Poland Literature, which later became the Department for the Literature and Culture of the Second Half of the Nineteenth Century. She also conducted research at the Centre for Modernist Literature in Central and Eastern Europe which was established at the Department in 2009. Between 1997 and 2002, she was head of the editorial committee of the student journal "Młoda Polonistyka". From 2008 she was head of the editorial team of the new yearbook established at UW, "Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza", which in 2011 became "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo". She was appointed editor-in-chief of this journal. She also taught at the Faculty of Polish Philology at the Alexander Gieysztor Academy of Humanities in Pułtusk (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora) from 1996 to 2006 and at the Warsaw branch of the State Theatre School from 1995 to 1998, which in 1996 became the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (Akademia Teatralna). She was made state-appointed professor in 2012. She retired in 2018. She was awarded the Medal of the Commission of National Education in 2005 and the Gold Long Service Medal in 2010. She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Eliza Orzeszkowa „Opowiadania. Warszawa: Jota 1991, 42 s. Przewodnik po Lekturach, 53.

2. Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej. Warszawa: Elipsa 1995, 188 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Słowo wstępne. – Pozy i gesty. O „Zygzakach” Kraszewskiego. – „Emancypantki”. Skromne suknie emancypantki [dot.: B. Prus: Lalka, Emancypantki; H. Sienkiewicz: Rodzina Połanieckich]. – Symetria realiów i antynomia powieści „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]. – Kulinaria. – O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej.

Przekłady

niemiecki

[Fragment rozdziału: Kulinaria (pt. Brzuch i kieszeń. Aksjosemiotyka kulinariów):] Die kulinarische Axiosemiotik im sittenschildernden Roman des Positivismus. [Przeł.:] F. Günther, E. Koba. W: Natura naturata. Gegenständliche Welt und Kultureme in der polnischen Literetur von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Amsterdam 1997 s. 29-52.

3. Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy. Warszawa: Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 1999, 207 s. Materiały do Ćwiczeń.Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Seria Szósta, 47.

Zawartość

Wstęp. – Aneks [przykłady postaci pominiętych w opracowaniu]. – Wyglądy bohaterów. – Inteligent. – Artysta – człowiek końca wieku. – Artysta i mit wiecznej natury. Twórca – człowiek pierwotny. – Filister. – Uzupełnienie: Kobieta i mężczyzna. – Zbiorowość. Nowy bohater – tłum. – Zwierzę.

4. Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). [Podręcznik akademicki]. Warszawa: Trio 2000, 359 s.

5. Proza Kraszewskiego. Codzienność. [Monografia]. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011, 346 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Kalendarze 2. połowy XIX wieku jako źródło do badań literackich – „Kalendarz Ungra”. W: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 2. Wrocław 1983 [właśc. 1984] s. 227-240.
Koncepcja prasy w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Ludwika Jenikego. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1982/83 wyd. 1984 s. 135-151.
Rozumienie i ocena naturalizmu w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego. W: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Wrocław 1984 s. 152-169.
Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku. [Współautorzy:] E. Gaworska, W. Klemm. W: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Wrocław 1986 s.163-181.
Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo literackie. [Cz. 1-3]. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1987 [cz. 1 pt.] „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo integrujące, nr 2 s. 5-31, [cz. 2 pt.] Teoria i praktyka krytyki literackiej w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego, nr 3 s. 5-25, [cz. 3 pt.] Rozumienie i ocena romantyzmu w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego, nr 4 s. 41-58.
Witraż z wampirem. [Współautor:] J. Tomkowski. „Twórczość1987 nr 10 s. 93-111 [dot.: W. Reymont: Wampir], przedruk w: J. Tomkowski: Szkice młodopolskie. Warszawa 2016 s. 97-125.
Możliwości realizacji projektów literackich w ocenie Sygietyńskiego i Chmielowskiego. W: Z domu niewoli. Wrocław 1988 s. 53-65.
O „Chacie za wsią” Kraszewskiego. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1986 wyd. 1988 s. 35-51.
Tygodnik Ilustrowany” a pozytywizm. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1988 nr 1 s. 23-38.
Aleksander Kraushar, warszawski mecenas; Edward Lubowski, „o mało nie Dumas”; Jan Kanty Gregorowicz, czyli warszawiak wieśniakiem; Kazimierz Gliński, zabłąkany romantyk. W: Warszawa pozytywistów. Warszawa 1992 s. 78-81; 89-92; 40-44; 37-39.
Czego nie ma w „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]. W: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Warszawa 1992 s. 267-81.
Dzieciństwo niemityczne. W: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej. Warszawa 1992 s. 10-19 [dot. pisarzy: E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, B. Prusa].
Listy autorów listowników drugiej połowy XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 135-14 [dot. listowników J. Chociszewskiego, W. Sabowskiego i E. Lubowskiego].
Podróże do Grodna. W: Na pograniczu. Białystok 1992 s. 35-45 [o związkach miasta z literaturą polską].
Miasto kryminalne? W: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Gdańsk 1993 s.113-124 [w literaturze okresu pozytywizmu].
Stolica polskości – Dzierzbiłłowice („Różowe krowy i szare scandalie” Michała Choromańskiego). W: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Warszawa 1993 s. 155-162.
Sztuka przekonywania w „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]. W: Polska powieść XIX i XX wieku. Lublin 1993 s. 251-264.
Kwatera bożych pomyleńców. W: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lublin 1994 s. 165-175 [dot. utworu W. Zambrzyckiego].
Moralność i elegancja. Powieści Władysława Zambrzyckiego. W: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. Warszawa 1994 s. 71-77.
Pozytywistyczna lektura „365 obiadów. W: Książka pokolenia. W kręgu lektur doby postyczniowej. Białystok 1994 s. 108-122 [dot. książki L. Ćwierczakiewiczowej i jej odbicia w literaturze].
Smak wolności i niewoli. Aksjosemiotyka kulinariów w pozytywistycznej powieści obyczajowej. W: Kategoria wolności w kulturach słowiańskich. Warszawa 1994 s. 91-97.
Kraszewski i fantastyka. W: Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja. Lublin 1995 s. 159-169.
Mała wodnica. (Bronisława Ostrowska, „Córka wodnicy”). W: Sto lat baśni polskiej. Warszawa 1995 s. 45-51.
Pozy i gesty. O realiach w powieści Kraszewskiego „Zygzaki”. W: Kraszewski – pisarz współczesny. Warszawa 1996 s. 137-146.
Wioskowy głupi w oczach scjentysty. W: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. Warszawa 1996 s. 51-56.
Kiedy kamienica jest, a kiedy nie jest domem polskim. W: Obraz domu w kulturach słowiańskich. Warszawa 1997 s. 89-96 .
Lucyna Ćwierczakiewiczowa – kucharka i dama. W: Kobieta i… T. 5. Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Warszawa 1997 s. 159-169.
Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej. W: Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. Warszawa 1997 s. 196-204.
Zabawki Marysi. W: O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej. Suwałki 1997 s. 85-90.
Bajki Sieroszewskiego. „Bajka o Żelaznym Wilku”. W: Trzy pokolenia. Warszawa 1998 s. 81-90.
Dziecięce sacrum: spiżarnia – rajskie jabłko. W: Dzieciństwo i sacrum. Oświęcim 1998 s. 95-207 [motyw dziecka w literaturze wspomnieniowej 2. połowy XIX w.].
Ja i tłum. „Pielgrzymka do Jasnej Góry” Reymonta. W: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem. Białystok 1998 s. 259-270.
Przyjęcie u baronostwa Niemanów. W: Oczywisty urok biesiadowania. Wrocław 1998 s. 185-189 [dot.: W. Berent: Ozimina].
Dziewiętnastowieczna podróż Sienkiewicza. W: Sienkiewicz i epoki. Warszawa 1999 s. 55-62.
Formuła Polaka – posiadacza ziemi. Warianty powieściowe. W: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Warszawa 1999 s. 97-104.
Geniusz czy Judasz? Orzeszkowa o Conradzie. W: Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich. Warszawa 1999 s. 39-47.
Gomulicki, Prus i latarnie uliczne. W: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji. Pułtusk 1999 s. 115-126 [motyw latarni ulicznej w twórczości obu pisarzy].
Orzeszkowa wśród Greków i Rzymian. W: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej. Warszawa 2000 s. 81-99.
Sacrum dzieciństwa: wtajemniczenie. „Tajemniczy ogród” [F. Burnett]. W: Dzieciństwo i sacrum. [T.] 2. Studia i szkice literackie. Warszawa 2000 s. 31-39.
Dygresje na temat kaloszy. W: Maski współczesności. Warszawa 2001 s. 158-164 [dot. twórczości M. Choromańskiego].
Codzienność w krakowskich opowiadaniach Michała Bałuckiego. W: Świat Michała Bałuckiego. Kraków 2002 s. 233-244.
Literacka mowa rzeczy w „Jeżycjadzie” [M. Musierowicz]. W: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Warszawa 2002 s. s. 168-174.
Młodopolski palimpsest w powieściach Michała Choromańskiego. W: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Warszawa 2003 s. 131-144.
Puszcza Żeromskiego i Orzeszkowej. W: Klucze do Żeromskiego. Lublin 2003 s. 161-170.
W dolinach rzek, na szczytach gór. Pozytywiści na szlakach romantycznych wędrowców. W: Prus i inni. Lublin 2003 s. 439- 448.
Wyobraźnia Bolesława Prusa. W: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel. Lublin 2003 s. 61-67.
Ironia pozytywistów. W: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Lublin 2004 s. 457-471.
Portrety znajomych Marii Konopnickiej. W: Ludzie – rzeczy – obrazy. Suwałki 2004 s. 49-58.
U wód. Kurort jako literackie miejsce akcji. W: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Lublin 2004 s. 165-171 .
Ubogi. Kwestia wartości. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Warszawa 2004 s. 331-340.
Ilustracja cyklu, cykl ilustracji. W: Semiotyka cyklu. Białystok 2005 s. 45-55.
Etyka naśladowania. W: Etyka i literatura. Warszawa 2006 s. 316-330.
Kraszewskiego obrazy z końca XVIII wieku. Między historycznością a współczesnością. W: Powieść historyczna dawniej i dziś. Kraków 2006 s. 196-206.
Szlachcic stolarzem. Funkcje i sensy motywu w „Krewnych” Józefa Korzeniowskiego i „Pamiętniku Wacławy” Elizy Orzeszkowej. W: Światy przedstawione. Toruń 2006 s. 115-123.
Złote jabłko, złoty Jasieńko. Pieniądz i bogactwo w powieściach współczesnych Kraszewskiego: problematyka etyki dziewiętnastowiecznej. W: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poznań 2006 s. 205-215.
Inteligent na poboczu drogi. Powieści Władysława Zambrzyckiego. W: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL. Warszawa 2008 s. 221-244.
Starość, mądrość, tajemnica. „Powieści chińskie” Wacława Sieroszewskiego. W: Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur. Łódź 2008 s. 105-113.
Wiek XIX w „Wieku. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 2008 s. 111-119.
Wycieczki. W: Podróż i literatura 1864-1914. Warszawa 2008 s. 598-610.
Co się dzieje w Swojczy? W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 623-632 [dot.: A. Dygasiński: W Swojczy].
Gościniec mitów. („Verte”). W: Helena Mniszkówna. Lublin 2009 s. 48-58 [dot.: H. Mniszkówna: Verte].
Kollokacja” w czterdzieści lat później. „Właściciele”. Litteraria Copernicana 2009 nr 2 s. 112-120 [relacje między powieściami J. Korzeniowskiego i A. Dygasińskiego].
Lwowski tekst „Gazety Lwowskiej. W: Modernistyczny Lwów. Warszawa 2009 s. 75-89.
Pies i kot. W: Ocalone królestwo. Warszawa 2009 s. 193-203 [o twórczości L.J. Kerna].
Podróż jako droga ku „humanitas” w drugiej połowie XIX wieku. W: Humanizm polski. Warszawa 2009 s. 205-221.
Obraz Londynu i jego stołeczności w „Szkicach z Anglii” Ignacego Maciejowskiego (Sewera). W: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim. Łódź 2010 s. 21-30.
Parnasyjskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. W: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Warszawa 2010 s. 347-360.
Uroczystości „Tygodnika Ilustrowanego. W: Upominki od narodu. Żarnowiec 2010 s. 57-72.
Dwie córki i ojcostwo nestora. W: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne. Warszawa 2011 s. 315-327.
Sprawa kryminalna” Kraszewskiego. Przegląd Humanistyczny 2011 nr 5 s. 117-126.
Świętochowski o Kraszewskim jak o sobie. W: Aleksander Świętochowski. Lublin 2011 s. 257-267.
Dziad, baba i kwestia śladu. W: Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów. Toruń 2012 s. 547-560 [dot. twórczości J.I. Kraszewskiego].
Kraszewski „czyta” Brzozowskiego. W: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Warszawa 2012 s. 99-109.
Niewiedza bohaterów Orzeszkowej. W: Sekrety Orzeszkowej. Warszawa 2012 s. 137-145.
Okna Kraszewskiego. W: Kraszewski. Poeta i światy. Toruń 2012 s. 445-466.
Realność u realistów. W: Realiści, realizm, realność. Warszawa 2013 s. 443-454 [dot.: B. Prus: Pałac i rudera, E. Orzeszkowa: Z życia realisty].
Imieniny Haneczki. W: Zapomniane / zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Warszawa 2014 s. 85-106 [dot.: J. Grabowski: Imieniny Haneczki].
Pepi i Pepita. W: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji. Kraków 2014 s. 60-81 [dot.: W. Łoziński: Zaklęty dwór, G. Zapolska: Córka Tuśki].
Tajemnice Nalewek. Funkcjonalizacja konwencji przewodnika po mieście w polskiej powieści tajemnic końca XIX wieku. Studium przypadku W: Człowiek, społeczeństwo, źródło. Rzeszów 2014 s. 480-492 [dot.: H. Nagiel: Tajemnice Nalewek].
Ziemne ludki. Kwestie tożsamości. W: Ludzie i krasnoludki. Powinowactwa z wyboru. Warszawa 2014 s. 215-226 [dot.: J. Ejsmond: Baśń o ziemnych ludkach].
Antoniego i Mikołaja Mazanowskich podręcznik dziejów literatury polskiej dla samouków na tle syntezy historycznoliterackiej Bronisława Chlebowskiego W: Historie literatury polskiej 1864-1914. Warszawa 2015 s. 271-282.
Ilustracja; Naturalizm; Pejzaż/krajobraz/widok; Pozytywizm. W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Warszawa 2016 t. 1 s. 468-474; t. 2 s. 46-54; t. 2 s. 230-240; t. 2 s. 373-380.
Mistyfikacja i metamorfoza. W: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. (W dwustulecie urodzin pisarzy). Poznań 2016 s. 217-228. Prace Komisji Filologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 77 [dot.: J.I. Kraszewski: Z życia awanturnika].
Starcy pozytywistów. Starość jako literackie wyobrażenie sytuacji tradycji we współczesności Polaków. W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku na tle porównawczym. T. 2. Aspekty społeczno-kulturowe = Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). Vol. 2. Socio-cultural aspects. Warszawa 2016 s. 195-207.
Żołnierz królowej. W: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą. Warszawa 2016 s. 333-346 [dot.: J. Tuwim [według komedii S. Dobrzańskiego]: Żołnierz królowej Madagaskaru, M. Bałucki: Klub kawalerów, [I. Maciejowski] Sewer: Szkice z Anglii].
Henryk Ciecierski pisze pamiętniki. Promieniowanie dzieła Mickiewicza i Kraszewskiego. W: Poetyka losu i historii. Kraków 2017 s. 259-274.
Na obrzeżach Szkoły Głównej. W: Szkoła Główna. Kręgi wpływów. Warszawa 2017 s. 227-243 [dot. K. Brandla, fotografa].
Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Literackie sensy i konteksty. Bibliotekarz Podlaski 2017 nr 1 s. 9-27 [dot. Z. Glogera].
Zagadki Kraszewskiego. Obrazy współczesne. W: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 1. Teksty doświadczenia. Warszawa 2017 s. 391-405.
Lud w lekcji Antoniny Domańskiej (w powieściach historycznych o czasach Piastów i Jagiellonów). „Wiek XIX” (rocznik 11) 2018 s. 239-254. Przedruk w: (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej. Kraków 2019 s. 96-113.
Dekada „Tygodnika Ilustrowanego. W: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje. Warszawa 2019 s. 217-231.
Duch Szkoły Głównej, gdy Szkoły jeszcze nie było. W: Szkoła Główna. Kręgi wpływów. 2. Warszawa 2019 s. 157-171.
Jak wygląda duch. Alegoria w „Wigilii” Bolesława Prusa. W: Dylematy epoki postyczniowej. Łódź 2019 s. 289-301.

Prace redakcyjne

1. Warszawa pozytywistów. Praca zbiorowa pod red. [i z przedmową] J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz. Warszawa: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 1992, 281 s. Pisarze Polscy i Warszawa.
2. Kraszewski – pisarz współczesny. Praca zbiorowa pod red. [i ze wstępem] E. Ihnatowicz. Warszawa: Elipsa 1996, 236 s. Uniwersytet Warszawski. Instytut Języka Polskiego.
3. Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Pod red. [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 1999, 313 s.
4. Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Pod red. [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz. Warszawa: Elipsa 2000, 272 s.
5. Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. [i słowo wstępne]: E. Ihnatowicz i E. Paczoska. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2006, 564 s. Z Publikacji Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski.
6. Podróż i literatura. 1864-1914. Pod red. naukową [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2008, 632 s.
7. Europejczyk w podróży 1850-1939. Pod red. [i ze wstępem] E. Ihnatowicz i S. Ciary. Warszawa: Neriton 2010, 488 s. Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego..
8. Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne. Pod red. [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011, 375 s.
9. Kraszewski. Poeta i światy. Pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, 484 s., [6] s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, plik w formacie PDF.
10. Zapomniane / zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków. Pod red. naukową [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014, 251 s.
11. B. Prus: Humoreski, nowele, opowiadania. T. 4. 1876-1877. Red.: P. Bordzoł. Oprac.: P. Bordzoł, E. Ihnatowicz, J. Lekan-Mrzewka, I. Poniatowska; T. 5. 1878-1879. Red.: A. Bąbel. Oprac.: A. Bąbel, A. Janicka, I. Poniatowska. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza; Lublin: Episteme 2016, 652 s. Pisma wszystkie. Seria A: Humoreski, nowele, opowiadania.
Dwa tomy w 1 vol.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2011, 2013, 2024.

Literacki świat rzeczy

E. KOWECKA. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej1995 nr 4.
J. SOSNOWSKI: Szampan i ostrygi. Gazeta Wyborcza 1995 nr 227.
G. LESZCZYŃSKI: Pozytywistyczne „obroty rzeczy. Nowe Książki 1996 nr 1.
B. MAZAN. „Pamiętnik Literacki1996 z. 3.
J. ZACHARSKA: Język rzeczy. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4.

Bohaterowie polskiej prozy współczesnej

B. GRYSZKIEWICZ: O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski. Konspekt 2001/2002 nr 9.

Literatura polska drugiej połowy XIX wieku

B. BOBROWSKA: Nowa synteza literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6.
T. BUJNICKI. „Nowa Polszczyzna2001 nr 3.
H. MARKIEWICZ: Niewiarygodna książka. Teksty Drugie 2001 nr 5.
A. TYSZKA: O pozytywizmie i Młodej Polsce inaczej. Nowe Książki 2001 nr 2.
W. KLEMM. „Pamiętnik Literacki2002 z. 2.

Warszawa pozytywistów

J. PAPUZIŃSKA: Warszawa namiętności. Nowe Książki 1994 nr 6.