BIO

Urodzony 1 stycznia 1936 w Krakowie; syn Adama Augustyna, robotnika, i Marii z domu Wierzba. W czasie okupacji niemieckiej i po zakończeniu II wojny światowej przebywał nadal w Krakowie, gdzie w 1949 ukończył szkołę podstawową, a w 1954 liceum dla pracujących. W tym czasie należał do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953-56 pracował jako urzędnik. Od 1956 studiował filologię polską na Studium Nauczycielskim w Krakowie, później w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP), a następnie także pedagogikę na wieczorowym kursie WSP w Krakowie (ukończył trzeci rok studiów). W 1955 został członkiem Koła Młodych przy Oddziale Krakowskim Związku Literatów Polskich (ZLP), którego przewodniczącym był następnie przez dwa lata. Debiutował w 1956 opublikowanym w „Życiu Literackim” (nr 26) wierszem Czemu w jesieni; w 1959 ogłosił tamże pierwsze opowiadanie Trzy czerwone krzyże (nr 44). Pracował w różnych zawodach: jako nauczyciel w szkole wiejskiej, instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie, wychowawca w prewentorium dziecięcym w Rabce, robotnik niewykwalifikowany w warsztatach samochodowych, urzędnik ekonomista, a od stycznia 1963 jako asystent w Dziale Wystaw Objazdowych Krakowskiego Muzeum Narodowego. W 1963 ożenił się z Ewą Rychlińską. Felietony i reportaże ogłaszał m. in. w „Życiu Literackim” (1963-79), „Studencie” (1968-78) i „Wieściach” (1968-87). W 1967-83 był członkiem ZLP. Zmarł 28 lutego 2016 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość

1. Orzeł i orzełek. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 153 s.

2. Mój przyjaciel Staszek. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1967, 208 s.

3. Poganin. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1967, 232 s.

4. Wdzięczność; Miłosierdzie. [Powieści]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 203 s.

5. Przyjaciele Konstantego. [Opowieść dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 33 s. Wyd. 2 tamże 1979.

6. Wywyższenie i upadek Joachima Heltza. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 158 s.

7. Epilog. [Powieść]. Kraków: Oficyna Cracovia 1997.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2004.

Autor o sobie

O sobie samym. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 30-54.

Wywiady

Epilog epoki. [Rozm.] A. Ziemianin. Gazeta Krakowska 1997 nr 215 [dot. powieści Epilog].

Ogólne

Artykuły

H. Bereza: Wnioski z doświadczeń. W tegoż: Prozaiczne początki. Warszawa 1971.
M. Orski: Trójkąt Augustyna. W tegoż: Zmowa obojętnych i inne szkice. Wrocław 1973.
J. Błoński: Zaproszenie do drzemki. W tegoż: Odmarsz. Kraków 1978.
J. Kornhauser: Adam Augustyn. Gazeta Wyborcza dod. „Gazeta w Krakowie1994 nr 203.

Wdzięczność; Miłosierdzie

H. Bereza: Dydaktyzm. W tegoż: Sposób myślenia. T. 1. O prozie polskiej. Warszawa 1989.

Epilog

• Zob. Wywiady.