BIO

Urodzony 14 czerwca 1931 w Działdowie; syn Edmunda Antochewicza, robotnika, i Jadwigi z Zyznowskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Działdowie i uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej. Po wojnie mieszkał w Wąbrzeźnie a po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał z rodzicami na Dolny Śląsk i uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Mochnackiego w Karpaczu. Od 1949 należał do Związku Młodzieży Polskiej, następnie do Związku Młodzieży Socjalistycznej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1984). Od 1952 studiował polonistykę i germanistykę (jako wolny słuchacz) na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutował w 1953 opracowaniem bajek na konkurs świąteczny dla dzieci we „Wrocławskim Tygodniku Katolików” (druk anonimowo w nr 17), a jako poeta w 1954 wierszem Dyngus opublikowanym w tymże piśmie (nr 16); z „WTK” współpracował następnie do 1956. W tymże roku ożenił się z Joanną Osuch. Po uzyskaniu magisterium w 1956 pracował w szkolnictwie podstawowym i średnim we Wrocławiu, początkowo jako nauczyciel, a następnie inspektor szkolny. Uczestniczył w organizowaniu życia kulturalnego na terenie Wrocławia i województwa wrocławskiego m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (1959-69). Utwory literackie publikował m.in. w „Odrze” (1964-74), „Poezji” (1966-77) i „Nurcie” (1968-76). W 1968 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1969 przeszedł na rentę i kontynuował twórczość poetycką i przekładową, tłumacząc utwory ponad sześćdziesięciu poetów niemieckiego obszaru językowego. W 1975 otrzymał nagrodę literacką m. Wrocławia. W 1984 został członkiem Verband deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ), a w 1990 Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Odznaczony m.in. odznaką Budowniczy Wrocławia (1969), Zasłużony Działacz Kultury (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985). Zmarł 6 marca 1997 we Wrocławiu.

Twórczość

1. W głąb płonącego listowia. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 59 s.

Zawartość

Cykle: Źródła podróży; Na inny brzeg; W głąb płonącego listowia.

2. Dalekie wrzosowiska. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 77 s.

Zawartość

Cykle: Oddajcie nam nasze ogrody; Dalekie wrzosowiska; Dom pod północą; Wahadło nieustanne; 44; Nie mieliśmy odwrotu; oraz przekład „KornetaR. M. Rilke.

3. Żelazna sierść. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 70 s.

Zawartość

Cykle: Ptak lewego...; Czas przeszły niepokonany; List z dzieciństwa; I pojął pasterz język ognia za żonę.

4. Przeprawa. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 80 s.

Zawiera też przekład „Hymnów do nocy” Novalisa.

5. Wzór Pascala. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 112 s.

Zawartość

Cykle: Ognisko głosu; Miniatury; Wzór Pascala; Portrety; Raport klasowy; Głos powrotny; Rzeczywistość, – oraz przekłady z F. Hölderlina.

6. Żywioł nadrealny. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 73 s.

7. Idę za tobą. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 145 s.

Nagrody

Nagroda Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych we Wrocławiu i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za najlepszą książkę poetycką wydaną w Ossolineum w 1976 r.

8. Pasjonał. Wiersze wybrane. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 139 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z dotychczas wydanych tomów oraz Apostrofa [esej] i nowe wiersze w cyklach: Pasjonał; Włócznie celnie śpiewające zbrodni.

9. Czuły agregat. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 98 s.

Zawartość

Cykle: Azyl przelotny; Zaduma na linii strzału; Czuły agregat, – nadto przekłady „Elegii rzymskich” oraz innych wierszy J.W. Goethego.

10. Póki myślom jutrzenka świeci. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1988, 68 s.

11. Ołowiany żołnierzyk. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, 96 s.

Zawartość

Cykle: Ołowiany żołnierzyk; Czerwony krzyż, – nadto przekład W. von der Vogelweide: Pieśni i przypowieści.

12. Przesłanie. [Wiersze]. [Wyd. łącznie z:] Lao-tse: Tao-te king. Przeł. B. Antochewicz. Wrocław: Silesia 1993, 85 s.

13. Wieczny dom. [Wiersze]. [Wyd. łącznie z:] Dante Alighieri: Boska Komedia — Piekło. Przekł. poetycki B. Antochewicz. Wrocław: Gajt 1993, 187 s.

14. Rota w dantejskim lesie. [Wiersze]. Wrocław: Silesia 1994, 79 s.

Zawiera także przekład wierszy R.M. Rilkego i Li-tai-pe.

15. Witraż; Zapiski ściganego; Poetycki epilog: jeszcze są drzewa, wieje wiatr... Wrocław: [Silesia] 1995, 185 s.

Zawiera też przekład listów B. Pasternaka.

Przekłady i adaptacje

1. R.M. Rilke: Elegie duinejskie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 62 s.
2. R.M. Rilke: Wiersze. Wybrał i tłum. B. Antochewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 150 s.
3. J.W. Goethe: Faust. Tragedia. Cz. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 1981, 159 + 247 s. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1989. Wyd. inne: Wstęp: N. Honsza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, 447 s.
4. F. Hölderlin: Wiersze. Tłumaczenie i posłowie B. Antochewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 136 s.
5. P.Ch. Jersild: Hamlet — Kuglarz. Wystawienie: Wrocław, Artystystyczny Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur1982.
6. R.M. Rilke: Odziany światłem. Wiersze rozproszone i pośmiertne z lat 1906-1926. Wybrał, przeł. i przedmową opatrzył B. Antochewicz. Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991, 220 s.
7. Anioł Ślązak: Wybór wierszy. Wybrał, przeł. i posłowiem [opatrzył] B. Antochewicz. Wrocław: Rękodzielnia ARHAT 1992, 77 s.
Na podstawie edycji München 1924.
8. J. Neubauer: Das Ebenbild: Elegien und Epigramme. Wierne odbicie: elegie i epigramaty. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, 117 s.
Tekst w języku polskim i niemieckim.
9. R.M. Rilke: Wiersze samotne. Wybrała K. Turkiewicz-Suchanowska. Przeł.: B. Antochewicz, M. Jastrun, A. Sandauer. Kraków: Miniatura 1993, 64 s.
10. R.M. Rilke: Kto mówi o zwycięstwach? Przetrwanie jest wszystkim! [Wiersze]. Wybór, przekł., studium analityczne B. Antochewicz. Wrocław: Silesia 1994, 384 s.
11. R.M. Rilke: Śpiew jest istnieniem. [Wiersze]. Wybór, przekł., posłowie B. Antochewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1994, 439 s.
12. R.M. Rilke: Testament. [Wybór prozy]. Wrocław: Wydawnictwo Św. Antoniego 1994, 237 s.
13. R.M. Rilke: O poezji i sztuce. Wyjątki z listów. Z pism pośmiertnych: zapiski Maltego (nieznane fragmenty). Wybrał, przeł. i posłowiem [opatrzył] B. Antochewicz. Wrocław: Silesia 1995, 52 s.

Nadto zob. Twórczość poz., , , , , , , .

Prace redakcyjne

Zob. też Przekłady poz. , , , , , .

1. Poezja XX wieku. Austria, NRD, RFN, Szwajcaria. Wybór B. Antochewicz. Wstęp: L. Szwed. Noty biograficzne: K. Karkowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 618 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

• Inf. syna, Cezarego Antochewicza, 2004.

Ogólne

Artykuły

A.K. Waśkiewicz: Słowo z innej harmonii. Nurt 1974 nr 11.
K. Skrzypczak: Rilke w przekładach Jastruna i Antochewicza. Poglądy 1977 nr 5.
L. Isakiewicz: Poetyckie znaki zodiaku: Antochewicz. Poezja 1978 nr 6.

Idę za tobą

J. Łukasiewicz: Poeta na gwieździe wiersza. Odra 1976 nr 12.

Pasjonał

D. Heck: Pasja człowiecza. Nowy Wyraz 1981 nr 6.
Cz. Sobkowiak: Nie ma kompromisu ze światem. Odra 1981 nr 4.

Póki myślom jutrzenka świeci

J. Karecki. Odra 1990 nr 3.