BIO

Born on 16 February 1972 in Gdansk; son of the teacher Bronisław Wencel and the telephonist Teresa, née Pawelczyk. He attended the Heroes of Westerplatte Grammar School No. III in Gdansk. After completing advanced secondary education in 1990, he studied Polish philology, with a specialization in editing, at the University of Gdansk (UG). He made his debut as a poet in 1992 with the poem Kamień (Stone), which appeared in the Gdansk-based Catholic biweekly "Gwiazda Morza" (no. 27). From 1992 to 1994, he was co-editor of the Gdansk-based literary-artistic periodical "Przedproża", where he also published his poetry. During this period, his poems also appeared in "Gazeta Uniwersytecka" (1993–95), "Tytuł" (1993–94), "Ogród" (1993), "Kresy" (1994–95), "Arkusz" (1995), "Kwartalnik Artystyczny" (1995), "Nowy Nurt" (1995), "Pomerania" (1995) and "Topos" (1995–97). He was awarded a master's degree in 1995 for his thesis Ołów i tlen. O poezji Adama Zagajewskiego po roku 1982 (Lead and Oxygen: On Adam Zagajewski's post-1982 poetry). He then started a doctoral degree in philology. In 1996/97, he gave courses on contemporary literature. He received the Józef Baka poetry prize in 1996 for his epic poem Requiem. That year, he became regular contributor to the bimonthly "Arcana", where he published his poems and articles (1996–2001, 2009–10, and 2014-16), while in 1997 he joined the editorial board of the Catholic monthly "Fronda", serving until 2007. He also published poetry in "Odra" (1996), "Pro Arte" (1997), "Tytuł" (1997 and 1999), and "Brulion" (1998). He abandoned his doctoral degree for personal reasons in 1998. From 1998 to 2002, he was a member of the Programme Council of Polish Television, also serving as its deputy chair between 2001 and 2002. He published column pieces, literary essays, book reviews and film reviews in "Nowe Państwo" (1999–2004, 2006–07, and 2011–12; here he also edited the supplement "Tygodnik POSTnowożytny" from 1999 to 2000), the daily "Rzeczpospolita" (1999, 2001, and 2004–05) and the Catholic weekly "Tygodnik Powszechny" (2000, 2002, and 2004–05). He received the Kościelski Foundation Prize from the Geneva-based foundation in 2000. In January 2004, he was a fellow at the Baltic Centre for Writers and Translators in Visby on the Swedish island of Gotland. From 2005 until 2008, he collaborated with the almanac "Almanach Prowincjonalny", published by Racibórz Cultural Centre. He published regular columns in the periodicals "Ozon" (2005–06), "Gość Niedzielny" (from 2006), and "Wprost" (2006–08). After leaving "Fronda" in 2007, he together with other former editors at the periodicals, established the apocalyptic magazine "44 / Czterdzieści i Cztery". He left its editorial board in August 2011. From 2007 to 2010, he ran the blog Krótko wenclowato [Wencelish in Brief] on the site of the weekly "Wprost" (http://www.wprost.pl/blogi/wojciech_wencel), while in 2009 he launched his own blog at http://wojciechwencel.blogspot.com. In 2010, he joined the Tricity Social Committee Supporting Jarosław Kaczyński's Candidacy for the Polish Presidency. He authored the Solidarni Association Manifesto in 2010. The following year, he initiated an open letter in defence of free speech and expressing solidarity with J.M. Rymkiewicz, who was successfully sued by the Agora media company for libelling its journalists. That year, Wencel received the F. Karpiński Literary Prize and was also nominated for the Totus Prize in recognition of "achievements in the realm of Christian culture". During this period, he contributed articles to the daily "Nasz Dziennik", while also publishing a regular column in "Gazeta Polska" (2011–13) and the weekly "wSieci" (from 2014). In 2017, he was awarded an honour in recognition of his contributions to the Polish language ("Zasłużony dla Polszczyzny") by the President of Poland. He married the Polish philologist Katarzyna in 1995. They have two sons: Krzysztof (b. 1996) and Marcin (b. 1999). He lives in Gdansk.

Twórczość

1. Wiersze. Wstęp napisał S. Chwin. Warszawa: Towarzystwa „Ogród Ksiąg 1995, 43 s. Biblioteka „Ogrodu Ksiąg, t. 10.

Nagrody

Nagroda Poetycka im. K. Iłłakowiczówny za najlepszy książkowy debiut poetycki roku 1995, Nagroda Media Książce za gdańską książkę zimy 1995.

2. Oda na dzień św. Cecylii. [Wiersze]. Gdańsk: Marabut; Redakcja „Tytułu 1996 [właśc. 1997], 50 s. Biblioteka „Tytułu.

Nagrody

Nagroda Wojewody Gdańskiego za rok 1996, nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 1997, 4. miejsce (najwyższe wśród tomów poezji) w plebiscycie „25 książek na 25-lecie” zorganizowanym przez Program 2 Polskiego Radia w 2014.

3. Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze. Warszawa: Fronda; Ząbki: „Apostolicum1999, 247 s. Biblioteka Frondy.

Poszerzona i przeredagowane wersje szkiców drukowanych na łamach pism: „Arcana” (1996–1997), „Czas Kultury” (1997–1998), „Fronda” (1997–1999), „Brulion” (1998–1999), „Nowe Państwo” (1999).

Zawartość

Zamieszkać w katedrze: Zamieszkać w katedrze (I) [dot. związków poezji z chrześcijaństwem; na przykładzie twórczości K. Koehlera, A. Piwkowskiej i J. Zalesińskiego]; Zamieszkać w katedrze (II) [o obowiązkach twórców-chrześcijan]; Zamieszkać w katedrze (III) [dot. klasycyzmu w poezji współczesnej]. – Dwie kultury: Siła liturgii [dot. m.in. tekstu „Gorzkich żalów”]; Granice rozumu [dot. m.in. stosunku do religii T. Różewicza, W. Szymborskiej i R. Tekielego oraz stosunku do komunizmu P. Hertza i T. Burka]; Banaliści w świątyni [dot. współczesnej kultury]. – Królestwo nad rzeką: T.S. Eliot i „obrońcy demokracji” [dot. światopoglądu poety; także o recepcji twórczości w Polsce]; T.S. Eliot i pochwała dziewictwa [dot.: T.S. Eliot: Ziemia jałowa, Wydrążeni ludzie, Popielec, W. Gombrowicz: Pamiętnik z okresu dojrzewania]; Coraz ściślej związany z losem [dot.: K. Koehler: Partyzant prawdy]. – Sztuczne raje: Sztuczne raje [dot.: Z. Machej: Legendy praskiego metra]; Intelektualiści bis [dot.: K. Varga i P. Dunin-Wąsowicz: Parnas bis]; Moje prometejskie [J. Podsiadło: Niczyje, boskie]. – Światło Eucharystii: Jerzy Sosnowski: Woda czy fala? (Pięć not dla Wojciecha Wencla) [polem. z wypowiedzią W. Wencla w wywiadzie z J. Borowczykiem i W. Ratajczakiem („Czas Kultury1997 nr 1)]; W. Wencel: Światło Eucharystii. List do Jerzego Sosnowskiego [odpowiedź na polem. J. Sosnowskiego].

4. Oda chorej duszy. [Wiersze]. Kraków: Biblioteka 2000, 30 s. Brulion.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie oraz Nagroda im. ks. Janusza St. Pasierba w 2000.

5. Ziemia Święta. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 49 s.

Nagrody

Nagroda Artusa i tytuł Gdańskiej Książki Roku 2002.

6. Przepis na arcydzieło. Szkice literackie. Kraków: Arcana 2003, 112 s. Arkana Literatury.

Szkice publikowane na łamach „Nowego Państwa” (2000–2003) i „Frondy” (2000–2001).

Zawartość

Nieśmiertelne głosy [dot. utworów funeralnych P. Bruegla, E.L. Mastersa, C. Miłosza, A. Zagajewskiego, J.M. Rymkiewicza]; Niebo nad stajenką [nt. historii i znaczenia kolęd]; Wieniec z róż [dot. m.in. twórczości T.S. Eliota]; Mistyka zaścianka [w tomie J.M. Rymkiewicza: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” niejasny, baśń półżywa oraz w wierszach C. Miłosza]; Stąd do wieczności [dot. wystawy: Hans Memling i Michał Anioł — wizja końca czasu]; Świat za plecami Madonny [dot. reprezentacji postaci św. Marii Panny w malarstwie]; Ziemia ognista [dot. twórczości H. Boscha]; Pieter, syn murarza [dot. P. de Hoocha]; Spadająca gwiazda [dot. J. Vermeera]; Pejzaże północy [temat zimy w malarstwie i poezji]; Droga do Barbizon [dot. J.-F. Milleta]; Święci i grzesznicy [dot. A. Gaudiego i Fra Angelico]; Przepis na arcydzieło [dot. J. Maritaina].

7. Wiersze zebrane. Warszawa: Fronda; Ząbki: „Apostolicum2003, 207 s. Biblioteka Frondy.

Zawartość

Zawiera utwory z tomików: Wiersze (poz. ), Oda na dzień św. Cecylii (poz. ), Oda chorej duszy (poz. ), Ziemia Święta (poz. ) oraz wiersze rozproszone.

8. Imago Mundi. Poemat. Ilustracje: M. Świder. Warszawa: Fronda PL.; Kraków: Wydawnictwo AA 2005, 62 s. Biblioteka Frondy.

9. Droga Krzyżowa 2007. [Rozważania i wiersze do widowiska telewizyjnego]. Prapremiera: Scenariusz i reżyseria: H. Bisztyga-Przebinda, K. Landsberg. Muzyka: M. Pospieszalski. Telewizja Polska 2007.

Przekłady

czeski

Křížová Cesta. Velké Pátky 20. století. [Przeł.] J. Šubrt. [Adaptacja:] M. Doležal. [Reżyseria:] M. Jahodová. Český rozhlas 3 — Vltava 2008. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Praha:. Český rozhlas; Polský instytut 2008, 1 płyta CD [wiersze i rozważania w interpretacji byłych więźniów politycznych, ofiar komunistycznego i nazistowskiego terroru].

10. De profundis. [Wiersze]. Kraków: Arcana 2010, 39 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2011, wyd. 3 2012.

Nagrody

Nagroda Literacka im. J. Mackiewicza w 2011.

11. Niebo w gębie. Felietony. Kraków: Arcana 2010, 210 s.

Teksty publikowane w „Ozonie2005–2006 i „Gościu Niedzielnym2006–2010.

12. Podziemne motyle. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2010, 47 s.

13. Małe Betlejem — Christmastide. [Wiersze]. Berlin: Mordellus Press 2011, 11 s. Kolofon.

Wydanie bibliofilskie w nakładzie 30 numerowanych egzemplarzy.

14. Wencel gordyjski. Wybór felietonów. Poznań.: Zysk i s-ka Wydawnictwo 2011, 206 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Poznań: Zysk i s-ka 2011, pliki w formacie EPUB i MOBI.
Wybór tekstów publikowanych w tygodniku „Wprost” w 2006–2008.

15. Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992–2012. Kraków: Arcana 2012, 191 s.

16. Wiersze o Polsce — czyta autor Wojciech Wencel. Wyd. jako dokument dźwiękowy łącznie z: J. Lichocka: Przebudzenie. Kraków: Wydawnictwo M 2012, 176 s. + 1 płyta kompaktowa (CD-ROM).

17. Listy z podziemia. Felietony. Łomianki: Wydawnictwo: LTW 2013, 269 s.

Teksty drukowane na łamach „Gazety Polskiej” w 2011–2013.

18. Epigonia. [Wiersze]. Kraków: Arcana 2016, 47 s.

19. Wiersze wybrane. Posłowie: W. Kudyba. Kraków: Arcana 2017, 193 s.

20. Polonia aeterna. [Wiersze]. Kraków: Arcana 2019, 41 s.

21. [Wybór wierszy]. W: D. Heck: Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla. Kraków: Instytut Literatury; Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 2019 s. 65-138. Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis. Zob. też Omówienia i recenzje.

Przekłady

rosyjski

Obraz mira. [Przeł.] W. Okuń. Moskva 2020.

ukraiński

Imago mundi. [Przekł.:] O. Bratčuk, O. Ìvanûk. Ternopìl' 2020.

22. Wierzyński. Sens ponad klęską. Biografia poety. Kraków: Instytut Literatury 2020, 365 s. Biblioteka Pana Cogito.

Nagrody

Nagroda im. Oskara Haleckiego "Książka Historyczna Roku" w 2022 (nagroda czytelników).

Przekłady

angielski

Wierzyński. Sense beyond catastrophe. A biography of the poet. [Przeł.] Ch.S. Kraszewski. Kraków 2021.

23. Lechoń. Rycerz i faun. Biografia poety. Kraków: Instytut Literatury 2021, 304 s. Biblioteka Pana Cogito.

Nagrody

Nagroda im. O. Haleckiego „Książka Historyczna Roku” w 2022.

24. Baliński. Smutny młodzieniec. Biografia poety. Kraków: Instytut Literatury 2023, 305 s. Biblioteka Pana Cogito. Dodruk 2024.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Imago mundi and other poems. [Oprac. red. i tłum.:] M.J. Mikoś. [Przedmowa:] W. Kudyba. Bloomington, IN; Kraków 2023.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Red. i przekł.:] M. J. Mikoś. [Przedm.:] A. Niewiadomski. Bloomington 2015.

czeski

Návrat člověka bez vlastnotí. Krize kultury v současné polské esejistice. [Red.:] M. Ruczaj. Brno 2010.
Antologie současné polské poezie. [Red.:] G. Jankowicz, L. Zakopalová. Praha 2011.

hiszpański

Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012.

niemiecki

Das Unsichtbare Lieben. Neue polnische Lyrik = Kochać to, co niewidzialne. Nowa poezja polska. [Wybór i posłowie:] D. Danielewicz-Kerski. [Przedm.:] A. Zagajewski. Köln 1998.
Es ist Zeit. Wechsle die Kleider! Stimmen aus Polen. [Zebrali i oprac.:] P. Gehrisch, D. Krause. [Red.:] J. Bernig, U. Rachowski. Dresden 1998.
Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. Gedichte. [Wybór i oprac.:] P. Gehrisch. Leipzig 2010.

serbski

100 savremenih pol̂skih pesnika. Antologiǰa. Kn̂. 2. [Wybór i tłum.:] G. Łatuszyński, [Przedmowa:] W. Kaliszewski. [Posłowie:] K. Masłoń. Pančevo 2022.

szwedzki

[Sjutton] 17 polska poeter. [Red.:]. I. Grönberg. Stockholm 2003.

Prace redakcyjne

1. M. Zdziechowski: W obliczu końca. Red. tekstu: M. Luboradzki, W. Wencel. Warszawa: Fronda; Ząbki: „Apostolicum1999, 230 s. Biblioteka Frondy.
2. M. Zdziechowski: Widmo przyszłości. Red. tekstu: W. Wencel. Warszawa: Fronda 1999, 228 s. Biblioteka Frondy.
3. M.J. Chodakiewicz: Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie — zagłada — komunizm. Red. i korekta: W. Wencel. Warszawa: Fronda 2005, 731 s. Biblioteka Frondy. Wyd. 2 tamże 2011.
4. Polskie wyzwania naszego czasu. Antologia. Red. naukowa: W. Wencel. Lublin: Wydawnictwo Test — Bernard Nowak 2005, 500 s. Biblioteka im. Św. Jadwigi Królowej. Antologie, 1.
5. J. Lechoń: Kasandra się myli. Wstęp i wybór wierszy: W. Wencel. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2018, 159 s. Poeci².

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2018, pliki w formatach EPUB i MOBI.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2016.

Autor o sobie

W co wierzę?Fraza1997 nr 16.
Pełnia i tkliwość. Oprac.: E. Blamowska. „Pro Arte1997 nr 7.
Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec okresu dojrzewania. „Polonistyka2001 nr 4.
Visby. „Fronda2005 nr 37 [wrażenia z pobytu na stypendium Baltic Centre for Writers and Translators na Gotlandii].
Arka Gdynia, moja miłość. „Fronda2006 nr 39.
Czujemy się wolnymi Polakami. W: Lawa. Kraków 2012.

Wywiady

W mroku pod obrazem…Dykcja1999 nr 11/12.
Poetycki dialog z tradycją. Rozm. A. Jęsiak. „Dziennik Bałtycki1995 nr 96 [dot.: Wiersze].
Nowy stary ład. Rozm.: W. Ratajczak, P. Śliwiński. „Polonistyka1997 nr 7.
Piękno jest cieniem dobra. Rozm. M. Węgrzyn. „Gwiazda Morza1997 nr 2.
Przypisy do tekstów świętych. Rozm. J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kultury1997 nr 1, polem.: J. Sosnowski: Woda czy fala? (Pięć not dla Wojciecha Wencla). „Czas Kultury” 1997 nr 4, W. Wencel: Światło Eucharystii. „Czas Kultury” 1998 nr 1, przedr. zob. Twórczość poz. .
Nie ma możliwości, żeby prawda przegrała. Rozm. P. Mazur. „Nasz Dziennik1999 nr 265.
Nie jestem prorokiem. Rozm. S. Łupak. „Gazeta Wyborcza2000 nr 237.
Niezasłużony dar. Rozm. W. Chmielewski. „W drodze2000 nr 9.
Popkultura nie jest kulturą śmierci, jest śmiertelnie nudna. Rozm. P. Dunin-Wąsowicz. „Machina2000 nr 12.
W drodze do Ziemi Świętej. Rozm. M. Urbanowski. „Arcana2000 nr 6.
Czas apologii. Rozm. W. Chmielewski. „Rzeczpospolita2001 nr 5.
Każdy ma swoją Matarnię. Rozm. H. Karaś. „Tygodnik Solidarność2001 nr 16.
Wydrążeni ludzie. Rozm. H. Karaś. „Głos2001 nr 15/16.
Budować ducha. Rozm. J. Wróblewski. „Racja Polska2003 nr 19/20.
Wygra poezja. Rozm. T. Dąbrowski, „Topos2003 nr 1/3.
Liczy się duch nie litera. Rozm. M. Wilkowski. „Ha!art2004 nr 1.
Tak się kruszą stereotypy. Rozm. W. Giedrys. „Lampa2004 nr 6.
Najlepiej czułbym się w romantyzmie. Rozm. W. Jurasz. „Gazeta Krakowska2005 nr z 12 III.
Poddać się Wiatrowi. Rozm. S. Babuchowski. „Gość Niedzielny2005 nr 11 [dot.: Imago mundi].
Rzeczpospolita Obojga Światów. Rozm. M. Rutkowska. „Nasz Dziennik2010 nr 271.
Obudziliśmy się głodni prawdy i wolności. Rozm.: S. Pereira, D. Wildstein. „Gazeta Polska Codziennie2011 nr 84.
Płoniemy, a nie giniemy. Rozm. A. Żurek. „Nasz Dziennik2011 nr 263.
Przeciw systemowi. Rozm. J. Lichocka. „Gazeta Polska Codziennie2011 nr 8.
Wiersze wracają pod strzechy. Rozm. S. Babuchowski. „Gość Niedzielny2011 nr 46.
Wybieram upór i trwanie. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita2011 nr 263.
Wygrajmy niepodległość. Rozm. J. Lichocka. „Niezależna Gazeta Polska. Nowe Państwo2011 nr 9.
Burzy się we mnie polska krew. Rozm. D. Zdort. W: Kompendium patriotyzmu. Kraków 2012.
Polska cywilizacja jest potęgą. Rozm. S. Żaryn. „Uważam Rze2012 nr 5.
Apel niepodległych wciąż trwa. Rozm. S. Krasnodębska. „Gazeta Polska Codziennie2013 nr 518.
Boimy się własnej wielkości. Rozm. A. Kłos. „Tygodnik Solidarność2013 nr 15.
Krzyż smoleński tkwi pod moją skórą. Rozm. R. Tekieli. „Gazeta Polska Codziennie2014 nr 792.
Smoleńsk: ciąg dalszy polskich dziejów. Rozm. J. i M. Karnowscy. „wSieci2014 nr 15.
Poezja jest dla mnie modlitwą. Rozm. E. Czartoryska-Sziler. „Arcana2016 nr 4.
Żyjemy w erze barbarzyństwa. Rozm. A.R. Potocki. „W Sieci2017 nr 10.
Napisałem już wszystko, co miałem napisać. Rozm. M. Juda-Mieloch. „Topos2020 nr 2.
Olimpijczyk niezłomny. Rozm. T.Z. Zapert. „Wyspa2020 nr 3.
Śpiew w ciemności. Rozm. Sz. Babuchowski. „Nowe Książki2022 nr 6.

Ogólne

Książki

S. BABUCHOWSKI: Wybrane problemy poezji Wojciecha Wencla. Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2006 [on-line]. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 20 czerwca 2024].
D. HECK: Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla. Kraków: Instytut Literatury; Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 2019, 138 s. Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis, przekł. rosyjski: W: W. Wencel: Imago Mundi. [Przeł.] W. Okuń. Moskva 2020, przekł. ukraiński: Topìka, plač ì tlo. Pro poezìû Vojceha Vencelâ. W: W. Wencel: Imago mundi. [Przekł.:] O. Bratčuk, O. Ìvanûk. Ternopìl' 2020 [zawiera omówienie twórczości W. Wencla (s. 7-61) oraz wybór jego wierszy zob. Twórczość poz. ].
Moja muza jest siostrą nicości. Wybór tekstów o poezji Wojciecha Wencla. [Wstęp i oprac.: Z. Jazienicki]. Kraków: Instytut Literatury 2022, 221 s. Nowa Krytyka i Esej 8.

Zawartość

K. Koehler: Wojciech Wencel, czyli o wierszowaniu ocalającym; M. Woźniak-Łabieniec: Oblicza młodego klasycyzmu. O poetyce i grze intertekstualnej w wierszach Krzysztofa Koehlera i Wojciecha Wencla; W. Kudyba: Historia i transcendencja. O poezji Wojciecha Wencla; K. Maliszewski: Jest to poezja. (I możliwe do pomyślenia implikacje); M. Urbanowski: Oczyszczenie; K. Maliszewski: Wencel – nawoływanie do; Sz. Babuchowski: List zaszyty w przestrzeń. Sakralizacja krajobrazu w poezji Wojciecha Wencla; W. Kudyba: Pieśni nawrócenia. O poemacie „Imago mundi” Wojciecha Wencla; M. Urbanowski: Czytając „Epigonię” Wojciecha Wencla; Sz. Babuchowski: Chora dusza – martwe ciało. Gnostycka czy chrześcijańska koncepcja człowieka w wierszu „Oda chorej duszy” Wojciecha Wencla?; A. Kałuża: Wojna. „Oda chorej duszy” Wojciecha Wencla; W. Kudyba: „Pieśń ciała” w poezji Wojciecha Wencla; A. Horubała: Patriotyzm w trupim pyle; M. Urbanowski: Nie kpić z rozpaczy; R. Tichy: Puste groby historii; A. Horubała: Wieniec żałobny utkany z kwiatów poezji polskiej; M. Staśko: Wojciech Wencel i Krytyka Apolityczna.
D. Heck: Ephiphanies of beauty. The works of Wojciech Wencel. [Przeł.] A. Jarosz. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2023 , 112 s. Źródła i Monografie = Sources and Monographs.
M. PIWNIKIEWICZ: Od religijności do wiary. „Imago mundi” Wojciecha Wencla jako poemat o nawróceniu. Kraków: Instytut Literatury 2024, 239 s.Biblioteka Pana Cogito, 82.

Artykuły

R. HONET: Unde Wenclum? Klasycysta, który obiecał rower. „Studium1997 nr 9.
K. KOEHLER: Wojciech Wencel, czyli o wierszowaniu ocalającym. „Fronda1997 nr 8, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
P.W. LORKOWSKI: Mowa głębokiego widzenia (wprowadzenie do spotkania autorskiego Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Wencla, Jarosława Zalesińskiego). „Topos1997 nr 3.
Z. ŻAKIEWICZ: Z dziennika. „Gwiazda Morza1997 nr 5.
P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: Bóg i konwencja. W tychże: Literatura polska 1976–1998. Kraków 1999 , dodruk 2000, wyd. 3 2002.
J. ZALESIŃSKI: Poetą się jest. „Dziennik Bałtycki2000 nr 234.
L. BURSKA: Klasycy? W: Maski współczesności. Warszawa 2001 [dot. też poezji K. Koehlera].
K. MALISZEWSKI: Wencel: nawoływanie do. W tegoż: Zwierzę na J. Wrocław 2001, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
R. SULIKOWSKI: Religijne horyzonty współczesnej poezji polskiej: Zarębianka — Wencel — Pasierb. „Dekada Literacka2002 nr 3/4.
B. SZCZEPUŁA: Widok. „Dziennik Bałtycki Wieczór Wybrzeża2003 nr 68.
M. WOŹNIAK-ŁABIENIEC: Oblicza młodego klasycyzmu. (O poetyce i grze intertekstualnej w wierszach Krzysztofa Koehlera i Wojciecha Wencla). W: Dwudziestowieczność. Warszawa 2004, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
S. CHYCZYŃSKI: Homo religiosus w poezji Wojciecha Wencla. „Przegląd Kalwaryjski2007/2008 nr 11/12, przedr.: „Akant” 2008 nr 2.
A. ŚWIEŚCIAK: Śmierć w poezji współczesnej. W: Zamieranie. Interpretacje. Katowice 2007 [dot. m.in. W. Wencla].
W. KUDYBA: Pieśń ciała” w poezji Wojciecha Wencla. „Ethos2008 nr 2/3, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
M. JAWORSKI: Wers i wiara. (Poezja Wojciecha Wencla i Krzysztofa Koehlera). W tegoż: Rewersy nowoczesności. Poznań 2009.
P. KOZIOŁ: Reflektor i zakrystia. Słońce i ciemność w poezji religijnej przełomu XX i XXI wieku. „Dekada Literacka2009 nr 4.
S. BABUCHOWSKI: Kosmos prywatny. „Topos2010 nr 4.
W. KUDYBA: Współczesne gry z epopeją. (O poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla). „Literaturoznawstwo2010 nr 1.
K. VARGA: Wencel walczący, czyli poezja smoleńska. „Gazeta Wyborcza2011 nr 267 dod. „Duży Format” nr 44.
D. KULESZA: Wojciech Wencel. Nowa poezja narodowa? W tegoż: W poszukiwaniu istoty rzeczy. Białystok 2015.
W. KUDYBA: Poeta wyklęty, poeta wyklętych. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus” [on-line] 2016. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 20 czerwca 2024].
S. Grzeszna: Źródło przebija spod ziemi. Wencla opowieści o sacrum. W: Sacrum sekularne. Słupsk 2017.
S. GRZESZNA: Sacrum w twórczości poetów debiutujących w latach dziewięćdziesiątych. Poezja Wojciecha Wencla, Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły... [Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Łudzkim w 2017 [on-line]. Dostępna w Internecie:Zob. link [dostęp 21 czerwca 2024].
J. SOBOLEWSKA: Wojciech Wencel z tytułem „Zasłużony dla polszczyzny”. Niezasłużenie. „Polityka” [on-line] 2017. Dostępne w Internecie: Zob. link [dostęp 30 maja 2024].
M. STAŚKO: Wojciech Wencel i krytyka apolityczna. „Krytyka Polityczna” [on-line] 2017. Dostępne w Internecie: Zob. link [dostęp 30 maja 2024], przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
K. VARGA: Pogromca szatana, piewca śmierci. Oto Wojciech Wencel, wprowadzony na listę lektur „poeta smoleński” hołubiony przez prezydenta Dudę. „Gazeta Wyborcza” dod. „Książki” [on-line] 2017 . Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 30 maja 2024].
M. CZARDYBON: Rzeczpospolita Wzniosła : zarys ekonomii resentymentalnej : (o pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza). „Ruch Literacki2018 z. 2.
J. JURKOWSKI: Po co klasycyzm? Przemiany recepcji tradycji śródziemnomorskiej w najnowszej literaturze polskiej. Przypadek Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza. W: Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja. Warszawa 2018.
W. KUDYBA: Tabu w literaturze po 1989 r . W: Społeczeństwo polskie dziś. samoświadomość, uznanie, edukacja. Warszawa 2018.
W. KUDYBA: Historia i transcendencja. O poezji Wojciecha Wencla. W: Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Warszawa 2019, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
M. URBANOWSKI: Teologia narodu Wojciecha Wencla. W: Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem. Literatura, religia, naród. Lublin 2019.
G. HALKIEWICZ-SOJAK: Nowy człowiek” w literaturze? W: W poszukiwaniu nowego człowieka. Toruń 2020.
W. KUDYBA: Zwrot romantyczny w poezji Wojciecha Wencla. W: Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku. Kraków 2020.
K. BIEDRZYCKI: Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla. W: Lekcja POLSKI(ego). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2. Poznań 2021.
D. HECK: W stronę Krzemieńca. Wojciech Wencel wobec tradycji romantycznej. „Dialog Dwóch Kultur = Dìalog Dvoh Kul'tur2022 nr 1.
Z. JAZIENICKI: Anomia doświadczenia, nomos poezji. Klasycyzm katechontyczny Wojciecha Wencla. W: Języki literatury współczesnej. Warszawa 2022.
M. PIWNIKIEWICZ: Falowanie w poezji Wojciecha Wencla. „Nowy Napis2022 nr 14.

Wiersze [1995]

S. CHWIN: Wiersze Wojciecha Wencla. „Tytuł1994 nr 4.
S. JANKE: Życie jak zdziwienie. „Pomerania1995 nr 6.
P. KITRASIEWICZ. „Magazyn Literacki1995 nr 12/13, polemika: A. CZYŻ: Wokół Wojciecha Wencla — dopowiedź do recenzji. Tamże 1996 nr 1.
J. KLEJNOCKI: Więc wszystko jest w ruchu. „Czas Kultury1995 nr 4.
T. MAJERAN: Atakując dekonspirował (się). „Nowy Nurt1995 nr 19.
K. MALISZEWSKI: Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje). „Topos1995 nr 9/10, przedruk „Pracownia” 1995 nr 14/15; w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
A. NAGÓRSKA: Debiutant-klasyk. „Autograf1995 nr 4.
A. POPRAWA: Znaleźć się. „Tygodnik Powszechny1995 nr 36.
K. VARGA: Postbarokowa awangarda?Kwartalnik Artystyczny1995 nr 3.
J. ZALESIŃSKI: O poezji Wojciecha Wencla. „Gwiazda Morza1995 nr 9.
K. BIEŃKOWSKA: Królestwo za księgozbiór. „Nowe Książki1996 nr 3.
J. DRZEWUCKI: Płótno i papier. „Twórczość1996 nr 1.
B. WOŁOWICZ: Naprawdę to miejsce jest niczym więcej niż płótno. „Pro Arte1996 nr 1.

Zob. też Wywiady.

Oda na dzień św. Cecylii

M. BARAN: Ckliwe landszafty jasności. „Czas Kultury1997 nr 2.
M. CZERMIŃSKA: Muzyka w zimie. „Tytuł1997 nr 2.
J. DRZEWUCKI: Wiara i ład. „Rzeczpospolita1997 nr 59.
P. DUNIN-WĄSOWICZ. „Machina1997 nr 4.
P. FEJKISZ: Już widać wieżyczki kościoła. „Studium1997 nr 7/8.
M. KISIEL: Heroizm postawy klasycznej. „Śląsk1997 nr 7, przedruk w tegoż: Świadectwa, znaki. Katowice 1998.
J. KLEJNOCKI: Tak ja mrąc żyję. „Czas Kultury1997 nr 2.
A. KUCIAK: Wencel wie więcej, czyli pejzaż z Pachelbelem. „Pro Arte1997 nr 5.
K. MALISZEWSKI: Trzy zimy wracają do łask. „Opcje1997 nr 2.
K. PIEŃKOSZ: Będę chwalił Pana. „Sycyna1997 nr 16.
M. PRZEWOŹNIAK: Pochwała „Ody. „Magazyn Literacki1997 nr 5/6.
D. SUSKA: Ody, epifanie, treny. „Życie1997 nr 93.
J. SZAKET: Oktawy na dzień mgr. Wencla. „FA-art1997 nr 1.
P. ŚLIWIŃSKI: Cień żarliwy, zimny. „Res Publica Nowa1997 nr 7/8.
M. URBANOWSKI: Oczyszczenie. „Arcana1997 nr 3, przedruk w tegoż: Oczyszczenie. Kraków 2002; w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
W. WANTUCH: Rytmy, czyli wiersze. „Arkusz1997 nr 10.
B. WOŁOWICZ: Historia splotu. „Pro Arte1997 nr 5.
D.K. SIKORSKI: Homo Liturgicus. „Tytuł1998 nr 3.
P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: Dlaczego klasycy? W tychże: Kontrapunkt. Poznań 1999 [dot. też: K. Koehler: Partyzant prawdy].
M. GOJŻEWSKA: Klasyczna metryka dzisiaj?Pro Arte2001 nr 14/15.
A. STOFF: Dokąd płynie „czarna piana gazet”, czyli Wencel i Herbert. W: Aluzja literacka. Toruń 2007 [dot. też: Z. Herbert: Do Ryszarda Krynickiego].

Zamieszkać w katedrze

T. BUREK: Co jest mocniejsze od Gitane’ów. „Gazeta Polska2000 nr 10.
G. BYLICA: Wencel absolutny. „FA-art2000 nr 1.
S. CENCKIEWICZ. „Zawsze Wierni2000 nr 1.
A. JUREWICZ: Tak i nie. „Vivat Academia2000 nr 2 [dot. też: J. Dehnel: Kolekcja].
A. KUBICKI: Chrześcijański klasycyzm Wencla. „Arcana2000 nr 4 [właśc. 3].
P. MAZUR: Notatki na marginesie. „Nasz Dziennik2000 nr 8.
E. MIKICIUK: Blask prawdy. „Topos2000 nr 2.
J. SIEKACZ: Rozmach wściekłości, granice wrzasku. „Pro Arte2000 nr 13.
J. WINIARSKI: Wie, że wie. „Studium2000 nr 2/3.
J. CIEŚLAK: Krytyka kontra chaos. Na przykładzie Wojciecha Wencla. „Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury2014 z. 14.
P. ARTEMIUK: Wojciecha Wencla apologia piękna zamieszkałego w katedrze. W tegoż: W obronie spraw najważniejszych. Poznań 2019.

Oda chorej duszy

A. BEDNARSKA. „Fronda2000 nr 21/22.
J. KLEJNOCKI: Dr Jekyll/Mr Hyde?Gazeta Wyborcza2000 dod. „Książki” nr 6.
J. KLEJNOCKI: Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie. „Nowe Państwo2000 nr 26.
J. KLEJNOCKI: Wiara i grzech. „Polityka2000 nr 30.
K. KUCZKOWSKI. „Topos2000 nr 3/4.
A. LEGEŻYŃSKA: Forma i ból. (O nowych wierszach Wojciecha Wencla). „Polonistyka2000 nr 8, przedruk w tejże: Krytyk jako domokrążca. Poznań 2002.
W. LIGĘZA: Wiecznie splecione. „Nowe Książki2000 nr 11.
S. ŁUPAK: Postmoderniści i hitlerowcy. „Gazeta Morska2000 nr 172.
P. MAZUR: Oda zdrowego człowieka. „Nasz Dziennik2000 nr 163.
A. TOMASIK: Oda chorej duszy i martwego ciała. „Gwiazda Morza2000 nr 15/16.
B. WOŁOWICZ-BUKWALT: Między zwątpieniem a wierszem. „Czas Kultury2000 nr 6.
M. KALANDYK: O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla. „Nowa Okolica Poetów2001 nr 1.
K. PIEŃKOSZ: Elegia do pokuty mającego się. „Więź2001 nr 1.
A. SPÓLNA: Pieśń uzdrowionego. „Miesięcznik Prowincjonalny2001 nr 1-2.
S. BABUCHOWSKI: O „Odzie chorej duszy” Wojciecha Wencla. „Topos2002 nr 4/5.
R.A. ZIEMKIEWICZ: Czyściec duszy. „Rzeczpospolita2002 nr 226.
M. KALANDYK: Tzw. gnoza lub gnostycyzm. O poezji Wojciecha Wencla raz jeszcze. „Topos2003 nr 1/3.

Ziemia Święta

S. BABUCHOWSKI: Przez ziemię do lepszego świata. „Gość Niedzielny2002 nr 31.
S. BABUCHOWSKI: Ziemia widziana przez krzyż. „Topos2002 nr 4/5.
T. DĄBROWSKI: Człowiek przed poetą, modlitwa przed wierszem. „Odra2002 nr 12.
A. NASIŁOWSKA: Poezja i wiara. „Nowe Książki2002 nr 10.
M. URBANOWSKI: Nie ma zbawienia jak tylko przez ziemię…. „Arcana2002 nr 3, przedruk w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kraków 2007.
A. BEDNARSKA: Umarli są wśród nas, czyli o wyższości Składu Apostolskiego nad składem gospodarskim. „Fronda2003 nr 31.
M. KALANDYK: Podróż do Ziemi Świętej — widzenie elegijne. „Nowa Okolica Poetów2003 nr 2/3.
J. TRZNADEL: Poetycki moralitet. „Tygodnik Solidarność2003 nr 13, przedruk zmieniony „Rzeczpospolita” 2003 nr 234.
W. KUDYBA: Świat uświęcony. „Polonistyka2004 nr 10.

Przepis na arcydzieło

S. BABUCHOWSKI: Artyści i pokora. „Gość Niedzielny2004 nr 4.
S. CHYCZYŃSKI: A przepisu nadal brak. „Akant2004 nr 4.
S. ŁUPAK: Wencel na wieki wieków. „Gazeta Wyborcza2004 nr 53 dod. „Trójmiasto”.
D. NOWACKI: Arcydzieło? Bułka z masłem! „Gazeta Wyborcza2004 nr 18.
A. WRZOSEK: Zakorzenienie. „Nowe Książki2004 nr 3.

Wiersze zebrane

S. BABUCHOWSKI: Królestwo nad rzeką. „Arcana2004 nr 1/2.
N. BUDZYŃSKA: Poeta wyznaniowy. „Przewodnik Katolicki2004 nr 4.
S. CHYCZYŃSKI: Poselstwo zmarłych. „Akant2004 nr 13.
J. MADEJSKI: Życie oddane aniołom w depozyt…. „Nowe Książki2004 nr 3.
K. MALINOWSKI: Rozsypywanie paciorków. „Lampa2004 nr 1.
A. NOWACZEWSKI: Ojczyzna duszy. „Gość Niedzielny2004 nr 8.

Imago Mundi

S. BABUCHOWSKI: Głos ponad chaosem. „Gość Niedzielny2005 nr 38.
N. BUDZYŃSKA. „Przewodnik Katolicki2005 nr 47.
M. JANOWSKA: Nad jeziorem czasu. „Almanach Prowincjonalny2005 nr 2.
P. ŚLIWIŃSKI: Słowo zaklina rozpacz. „Gazeta Wyborcza2005 nr 225.
Ł. BADULA. „Arte2006 nr 2.
W. KRUSZEWSKI: Nie zawsze fragment. „Akcent2006 nr 3.
W. KUDYBA: Pragnienie całości. „Tygodnik Powszechny2006 nr 5.
K. LISOWSKI: Obraz świata według Wencla. „Nowe Książki2006 nr 1.
A. NOWACZEWSKI: Ból w prawym kolanie. „Fronda2006 nr 40, przedruk w tegoż: Konfesja i tradycja. Sopot 2013.
• _11405002" contenteditable="false">M. URBANOWSKI: Przygody człowieka wierzącego. „Arcana2006 nr 1, przedruk jako część szkicu pt. Nie ma zbawienia jak tylko przez ziemię w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kraków 2007.

Zob. też Wywiady.

De profundis

S. BABUCHOWSKI: Zapomniane źródło. „Gość Niedzielny2010 nr 50.
A. HORUBAŁA: Patriotyzm w trupim pyle. „Rzeczpospolita2010 nr 277; polem.: M. URBANOWSKI: Nie kpić z rozpaczy. „Rzeczpospolita” 2010 nr 277, R. TICHY: Puste groby historii. „Rzeczpospolita” 2010 nr 295, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
S. CHYCZYŃSKI: Głos wołającego z otchłani. „Akant2011 nr 1.
J. GIZELLA: Poeta wolność ubezpieczający. „Arcana2011 nr 5.
A. LESZKIEWICZ: Zstąpmy do głębi. O „Podziemnych motylach” i „De profundis” Wojciecha Wencla. „Pressje2011 teka 22–23 [dot. też: Podziemne motyle].
G. RAPCIA: Honor. „Arcana2011 nr 5.
M. RAPNICKI: Wołam do ciebie, bracie!, „Almanach Prowincjonalny2011 nr 13.
M. URBANOWSKI: De profundis” Wojciecha Wencla. „Zeszyty Karmelitańskie2011 nr 1, przedruk pt. Głosy z ciemności w tegoż: Romans z Polską. Kraków 2014.
S. MATUSZ: Żołnierze wycięci z lasu. (Obraz podziemia antykomunistycznego w poezji Wojciecha Wencla). „Arcana2018 nr 5.
D. KULCZYCKA: Między pamięcią a łagodzeniem traumy. Rzeź wołyńska w wierszach Wojciecha Wencla z tomu „De profundis” i w opowiadaniach Stanisława Srokowskiego z cyklów „Nienawiść” i „Strach. „Scripta Humana2021 Vol. 17.

Podziemne motyle

S. BABUCHOWSKI: Modlitwa zmęczonego. „Gość Niedzielny2010 nr 16.
S. CHYCZYŃSKI: Kiedy z podziemia wylecą motyle…Arcana2010 nr 6.
P. DAKOWICZ: Czytane na Zdrowiu. „Topos2010 nr 5.
K. LISOWSKI: Poeta w konwulsjach życia. „Nowe Książki2010 nr 9.
M. RAPNICKI: To, co musi być powiedziane. „Almanach Prowincjonalny2010 nr 12.
P.W. LORKOWSKI: Skaranie boskie z tym Wenclem!Topos2011 nr 3.
K. NIEWIADOMSKI: Metafizyczny dreszcz. „Przegląd Powszechny2011 nr 4.

Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992–2012

S. BABUCHOWSKI: Wiersze jak słoje. „Gość Niedzielny2012 nr 47.
R. TEKIELI: Mądrość przychodzi z cierpieniem. „Gazeta Polska Codziennie2012 nr 379.
T. MIZERKIEWICZ: Układanie (się) zbioru wierszy. „Nowe Książki2013 nr 3.

Listy z podziemia

E. MORAWIEC: Cenzura i kamień węgielny. „Tygodnik Solidarność2013 nr 51/52.
K. VARGA: Wencel na ministra, czyli zamysły Boga wobec Polski. „Gazeta Wyborcza2014 nr 24 dod. „Duży Format”.

Epigonia

S. BABUCHOWSKI: Wieża z kości poległych. „Gość Niedzielny2016 nr 19.
S.J. CHYCZYŃSKI: Martwe wiersze epigona. „Arcana2016 nr 4.
T. GARBOL: Skąd?. „Arcana2016 nr 4.
A. PASZKOWSKA, W. KUDYBA: Anioły z poutrącanymi skrzydłami. „Arcana2016 nr 4.
M. RAPNICKI: Zamieszkać w ojczyźnie. „Almanach Prowincjonalny2016 nr 24.
S. SROKOWSKI: Wojciech Wencel – mistrz słowa poetyckiego. „Warszawska Gazeta2016 nr 32;.
M. URBANOWSKI: Czytając „ Epigonię” Wojciecha Wencla. „Arcana2016 nr 4, przedruk w: „Moja muza jest siostrą nicości”. Kraków 2022.
S. BABUCHOWSKI: Sakrament z wygasłych słów. „Pastores2017 nr 4.
J. NOWAK: Odnaleźć co zaginęło w morowy czas, żeby się słowa zakorzeniły w tym jeszcze raz. Prolegomena do rozważań o nowych książkach poetyckich Wojciecha Wencla. „Topos2018 nr 6 [dot. też: Polonia aeterna].
A. SPÓLNA: Mesjanizm rozproszony. „Epigonia” oraz „Polonia aeterna” Wojciecha Wencla. „Świat i Słowo2020 nr 2.

Wiersze wybrane [2017]

D. HECK: Najnowszy wybór poezji Wojciech[!] Wencla. „Arcana2018 nr 1/2.

Polonia aeterna

S. BABUCHOWSKI: Czuła pamięć poety. „Gość Niedzielny2018 nr 26.
S. CHYCZYŃSKI: Co jest miarą wielkości. „Arcana2018 nr 5.
K. DYBCIAK: O ważnych sprawach tym razem z fantazją i humorem. „Arcana2018 nr 6.
J. NOWAK: Odnaleźć co zaginęło w morowy czas, żeby się słowa zakorzeniły w tym jeszcze raz. Prolegomena do rozważań o nowych książkach poetyckich Wojciecha Wencla. „Topos2018 nr 6 [dot. też: Epigonia].
M. RAPNICKI: Polska Wojciecha Wencla. „Almanach Prowincjonalny2018 nr 28.
M. WOŹNIAK-ŁABIENIEC: Jakby ich nie było. O tomie „Polonia aeterna” Wojciecha Wencla. „Arcana2018 nr 5.
A. SPÓLNA: Mesjanizm rozproszony. „Epigonia” oraz „Polonia aeterna” Wojciecha Wencla. „Świat i Słowo2020 nr 2.

Wierzyński

O. BONDARA: Wierzyński ocalony. „Arcana2020 nr 6.
S. CHYCZYŃSKI: Wierzyński oczami Wencla widziany. „Akant2020 nr 9.
L. DŁUGOSZ: O Wierzyńskim poprzez Wencla, czyli o Polsce. „Sieci2020 nr 34.
G. FILIP: W głowie nie tylko zieleń. „Nowe Książki2020 nr 10.
J. GIZELLA: Biografia Wierzyńskiego – przywracanie ciągłości. „Arcana2020 nr 5.
P. LISIEWICZ: Wielki powrót Kazimierza Wierzyńskiego. „Gazeta Polska2020 nr 31.
E. MORAWIEC: Poeta Polską zraniony. „Wierzyński” Wojciecha Wencla jest jak światło w mroku, jak najlepszy przewodnik po tym, czym Polska była i jaka nadal może być, jeśli jej narodowi dopiszą pamięć i świadomość własnej tożsamości. „Do Rzeczy2020 nr 27.
I. STAROŃ: Jeszcze o Wenclowym czytaniu Wierzyńskiego. „Twórczość2022 nr 2.

Lechoń

P. CHOJNACKI: Lechoń ma rację. „Nowe Książki2022 nr 6.
J. GIZELLA: Bo dopiero niebo pęka, kiedy wielki grzesznik klęka. Nowa biografia Jana Lechonia. „Arcana2022 nr 6.
R. TEKIELI: Kochanowski, Mickiewicz, Lechoń. „Sieci2022 nr 8.
T.Z. ZAPERT. „Książki. Magazyn Literacki2022 nr 3.
S. CHYCZYŃSKI: Lechoń jako rycerz i faun. „Akant2023 nr 1.
P.W. LORKOWSKI: Poeta ze dwojej złożony natury. „Topos2023 nr 3.