BIO

Urodzony 5 kwietnia 1952 w Poznaniu; syn Józefa Adamkiewicza, kierowcy-mechanika, i Ireny z domu Rurek. Do szkół uczęszczał w Poznaniu: w 1967/68 do Zasadniczej Szkoły Łączności, w 1968-72 do IX Liceum Ogólnokształcącego. Debiutował w 1971 wierszami „Modlitwa” i „Wietnam”, opublikowanymi w „Życiu Literackim” (nr 6). Od 1972 studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu; w 1977 uzyskał stopień magistra. Był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich, a później Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Rozwijał twórczość literacką, publikując wiersze oraz recenzje m. in. w czasopismach „Nurt” (od 1972), „Prometej” (1972-74), „Nadodrze” (1974-78), „Poezja” (od 1974). Brał udział w konkursach literackich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 1974-75 był członkiem Grupy Poetyckiej UAM, działającej w ramach Grupy Twórczej „Akumulatory”. Od 1977 zarabiał na życie jako listonosz, a następnie pracownik gospodarczy w szpitalu w Poznaniu. W 1977-78 aktywnie uczestniczył w działalności poznańskiej grupy poetyckiej „Od Nowa”, będąc animatorem i redaktorem serii Witryna Poetycka OKS „Od Nowa. W tym też czasie nawiązał współpracę z „Nowym Wyrazem” (1977-79), „Integracjami” (1978-81) oraz „Głosem Wielkopolskim” (1980-84). Od marca 1981 pracował jako dziennikarz w Biurze Prasowym Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Poznaniu i był członkiem redakcji miesięcznika „Solidarność Wielkopolski”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 został internowany i do końca kwietnia 1982 przebywał w obozie w Gębarzewie. W sierpniu 1982 podjął pracę jako archiwista i dokumentalista w Dziale Informacji Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu. W listopadzie 1982 ożenił się z Małgorzatą Miśkiewicz, z zawodu katechetką i organistką. W 1984 został przyjęty do Związku Literatów Polskich. Kontynuując twórczość poetycką, publikował wiersze w „Pobrzeżu” (1986). W 1985 otrzymał Medal Młodej Sztuki (przyznawany przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego” oraz Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Poznaniu). Zmarł 12 lutego 1986 w Poznaniu.

Twórczość

1. O ocalenie. [Wiersze]. Poznań: Socjalistyczny Związek Studentów Polskich 1974, 22 s. powielone.

2. Dwa oblicza. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1975.

Wyróżniony w 1976 w konkursie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na sztukę o budowie Portu Północnego w Gdańsku.

3. Zaledwie pozory sytuacji. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1976, 14 k.

4. Sytuacja zastana. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 70 s.

5. [Wybór wierszy]. Katowice: Studenckie Centrum Kultury. Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Śląskiego Zameczek-Remedium, Studencka Rada Literacka – Oddział w Katowicach 1984, [4] s.

6. Polecenie przed podróżą. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 47 s.

7. Fotografie. [Wiersze]. Bydgoszcz: Pomorze 1987, 35 s.

8. Szkło. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 148 s.

Nagrody

Nagroda Młodzieżowej Agencji Wydawniczej (pośmiertnie) w 1987.

Prace redakcyjne

1. R. Chojnacki: Dla tego życia. [Wiersze]. Red.: W. Gawłowski i J. Adamkiewicz Poznań 1976-1977, 27 s., powielone. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa” i Klubu „Nurt”.
2. W. Gawłowski: Błędnik równowagi. [Wiersze]. Red.: W. Gawłowski i J. Adamkiewicz [Poznań] 1977, 40 s., powielone.
3. Grupa poetycka „Od Nowa. Red.: P. Dehr, M. Słomiak. Poznań. [1977], [28] s., powielone. OKS „Od Nowa”; Koło Młodych Związku Literatów Polskich – Poznań.
4. Przekłady wierszy poetów szwedzkich. Red.: W. Gawłowski, J. Adamkiewicz . Wstęp: autorzy przekładów. [Poznań] 1977, 36 s., powielone. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa”, Klub „Nurt” prezentowana 8 III 1977.
5. R. Śmiertelna: Dorastam do łagodności. [Wiersze]. Posłowie i red.: J. Adamkiewicz [Poznań] 1977, 24 s. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa”.
6. A. Wojciechowski: Okruchy tatrzańskie. [Wiersze]. Wybór i red.: J. Adamkiewicz Poznań 1977, 28 s. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa”.
7. W. Woroszylski: Jesteś i inne wiersze. Red.: J. Adamkiewicz Poznań 1977, 51 s. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa”.
8. Współczesna poezja szwedzka. Red.: W. Gawłowski, J. Adamkiewicz. [Poznań] 1977, 80 s., powielone. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa” prezentowana 21 IV 1977.

Omówienia i recenzje

M. Obarski: Jan Krzysztof Adamkiewicz. (1952-1986). Nurt 1986 nr 4.

A.K. Waśkiewicz: Jan Krzysztof. Integracje 1987 nr 20.

B. Zadura: Z jasnej pożogi snu. W tegoż: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Lublin 1996.

Zaledwie pozory sytuacji

A. K. Waśkiewicz. „Nowy Medyk1976 nr 1.

Sytuacja zastana

J. Z. Brudnicki: Gramatyka ciszy i adoracji. Poezja 1981 nr 3.

Polecenie przed podróżą

S. Jurkowski: Dzikie drzewo poezji. Życie Literackie 1986 nr 5.
K. Kuczkowski: Podróż w głąb siebie. Nurt 1986 nr 4.
T. Tomsia: Skazany na podróż. „Kultura" 1986 nr 28.
T. Wyrwa-Krzyżański. „Fakty1986 nr 21.

Fotografie

J. Drzewucki: Obcy, obecny. Życie Literackie 1988 nr 5.
D.T. Lebioda: Śmierć i przeczucie. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.

Szkło

J. Grzywińska: Refleksy istnienia. Nowe Książki 1989 nr 3.