BIO

Born on 12 May 1953 in Lodz; daughter of the craftsman Stanisław Krakowiak and Marianna, née Milewska. She was a pupil at the Maria Konopnicka Grammar School No. X in Lodz from 1967 to 1971, when she completed her advanced secondary education. She then studied Polish philology at the University of Lodz (UŁ), graduating with a master's degree in 1976. That year she was appointed as assistant at the Department of Literary Theory at the Institute of Literary Theory, Theatre and Film at UŁ (later the Chair of Literary Theory, Theatre and Film, and from 2002 the Chair of Literary Theory, Theatre and Audiovisual arts, and from 2011 the Institute of Contemporary Culture at UŁ). Her research in literary studies focused on literary theory, cognitive poetics, comparative literature, and cultural anthropology. She defended her doctoral thesis, Zagadnienie fikcji literackiej (The Question of Literary Fiction), at UŁ in 1978. It was supervised by Prof. Teresa Cieślikowska. Ślósarska was subsequently appointed lecturer. In 1979, she published her first academic studies: a review of Wakao Honda's The Fundamental Theory of Literature in "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (no. 1) and the essay Forma i otwarcie w powieści Urszuli Kozioł "Ptaki dla myśli". (Fragment) (Form and Opening in Urszula Kozioł's novel "Birds for Thought" [Excerpt]") in "Acta Universitatis Lodziensis" (no. 50). From 1983, she served on the editorial board of "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum", where she was editor-in-chief from 1997 to 2010. In 1988, she was a fellow at Université Paris III on a six-month French government scholarship. She belonged to the Centauro Literary Group from around 1989. In 1990, she co-founded the Krzysztof Kamil Baczyński Literary Society, becoming its chair. She also served as editor of the Society's publication series. From 1996 to 1998, she collaborated with the Polish Television's TVP2 station, writing scripts and presenting the art series Instalacje (Installations). She was awarded a habilitation degree in 1997 for her book Syntagmatyka poetycka (Poetic Syntagmatics) and was appointed associate professor at UŁ. From 1999 to 2001, she also lectured at the University of Humanities and Economics (WSHE) in Lodz, where she was held the Chair of Comparative Literature. She directed plays at the WSHE student theatre and was also responsible for conceiving and editing a student publication series issuing debut literary works. She was also editor of the publication series Literaturoznawstwo. Prace Naukowe Studentów WSHE w Łodzi (Literary Studies: Studies by WSHE students), which appeared in 2000 and 2001. She was made state-appointed professor in 2005. In 2006, she was appointed head of the Centre for Literary Anthropology at the Chair of Literary at the Faculty of Philology of UŁ. In 2007, she was made full professor at UŁ. Between 2007 and 2011, she also worked at the Chair of Sociology, Journalism and Social Communication at the University of Economics Management in Lodz. She was also mentor to the Circle of Journalism Scholars. In 2009, she established the publication series Dyskursy o kulturze (Discourses on Culture). She joined the editorial colleges of the publication series of the Jan Długosz University in Częstochowa: Studia o literaturze XIX i XX wieku. Prace Interdyscyplinarne (Studies of Nineteenth and Twentieth-Century Literature: Interdisciplinary Research). She joined the Polish Oriental Society in 1976, the Polish Art Education Association 1987, the Lodz Learned Society in 2000, The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning (2001), the Polish Cognitive Linguistics Association (which she co-founded in 2001), the Polish Cultural Studies Society in 2006 (she was chair of the Lodz branch in its first term), and the Polish Association of Creative Strategies (which she co-founded in 2014). She received awards including the prize of the Ministry of Culture and Arts (1988). She was awarded the UŁ Rector's prize on several occasions (1999, 1993, 2005, and 2010). She received the UŁ Gold Medal in 1998, the Medal of the Commission of National Education in 2002, the Gold Medal for Long Service in 2012, and the UŁ Senate Medal for Service to Society and Scholarship in 2013. She died on 1 October 2016 in Lodz, where she is buried at the Roman Catholic Cemetery of Our Lady of Perpetual Help.

Twórczość

1. Piosenki Marii Magdaleny. [Wiersze]. [b.m.w.]: Centrum Kultury Młodych w Łodzi. 1989, 16 s.

2. Jakub Böhme bawi się rubinami. [Wiersze]. Łódź-Górna: Klub Lit. „Centauro” przy D[zielnicowym ] D[omu] K[ultury] 1990, 20 s.

3. Koinos kosmos. [Wiersze]. [b.m.w.] 1990, 20 s.

Nagrody

I nagroda w ogólnopolskim konkursie poetyckim Związku Literatury Polskich.

4. Kształty na tle. [Wiersze]. [B.m.w.] 1990, 22 s.

5. Rozum, transcendencja i zło w literaturze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1992, 356 s.

Zawartość

Wprowadzenie: Znaczenie narracyjnych struktur kształtujących w powieściach XX wieku. – I. Koncert (H. Hesse: „Gra szklanych paciorków”, „Demian”, „Wilk stepowy”). – II. „Urodziłeś się po to, aby chodzić w blasku” (M. Lowry: „Pod wulkanem”). – III. „Ja postawiłem tę świecę. Ty ją zapalisz” (A. de Saint-Exupéry: „Twierdza”). – IV. Wędrówka na Górę Przeznaczenia (J.R.R. Tolkien: „Władca pierścieni”). – V. „Raport o ślepcach” (E. Sábato: „O bohaterach i grobach”). – VI. Happening (U. Kozioł: „Ptaki dla myśli”). – VII. Wizerunek na amforze (S. Hedajat: „Ślepa sowa”). – VIII. Madiel (W. Briusow: „Ognisty anioł”). – IX. Trzecia Rasa (T. Parnicki: „Słowo i ciało”). – X. An-arche (K. Vonnegut: „Kocia kołyska”).

6. Wielokątne koła. Wiersze. Łódź: Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego 1992, 60 s.

7. Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu. Warszawa: Semper 1994, 115 s.

Zawartość

Sposoby przedstawiania treści mistycznych i archetypicznych; Pejzaż chiński — tao nieba, ziemi i człowieka; Ostateczność chwili w miniaturach perskich; Idea metamorfozy życia w sztuce indyjskiej; Mandala jako wzór integracji i pełni osoby; O kilku obrazach aniołów w malarstwie europejskim; „Słońce przy wschodniej bramie” Williama Blake’a; „Perła” Michaiła Wrubla; Uduchowiony kosmos w obrazach Juana Miró. – Zakończenie: Antropomorfizacja kosmosu w malarstwie i jej znaczenie.

8. W świetle symboli. Łódź: Wydawnictwo Samira 1994, 126 s. Wyd. nast. tamże 2007.

Słownik wybranych symboli.

9. Syntagmatyka poetycka. Warszawa: Semper 1995, 175 s.

Rozprawa habilitacyjna.

10. Geo-metria. [Wiersze]. Łódź: Biblioteka 1996, 82 s. Rzecz poetycka. Wiersze.

11. Czekanie na schodach. [Wiersze]. Łódź: SLKKB [Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego] 1999, 43 s. Seria Poetycka, 59.

12. Z Nieogrodu. [Wiersze]. Łódź: Corre Studio 2001, 42 s.

Tu także cykl obrazów J. Ślósarskiej.

13. Studia z poetyki antropologicznej. Warszawa: Semper 2004, 137 s.

Zawartość

Wprowadzenie. Problem konceptualizacji „sytuacji doświadczającego” w tekstach poetyckich. – I. „Tkaniny” [dot. wiersza J.St. Pasierba]; Od metaforycznej redeskrypcji do prefiguracji symbolicznego zdarzenia [dot. m.in. wiersza J.St. Pasierba „Tkaniny”]. – II. „Jak ostrze w ręku anioła”. Doświadczenie mistyczne jako składnik „sytuacji doświadczającego”; III. „Pan Bóg i bąki”. Obrazowanie izomorfizmu zdarzeń [dot. wiersza J. Lieberta]. – IV. „Muzyka poranna”. Rekonstrukcja pola metaforycznego [dot. wiersza J. Lieberta „Muzyka poranna”]. – V. „Wybudowałem most i podpaliłem most”. Odwzorowania dziedziny źródłowej w docelowej [dot. wiersza A. Langego „Wybudowałem most”]. – VI. „Dzieci na mrozie”. Obrazowanie układu sytuacji „ja-w-świecie” i „ja-wobec-świata” [dot. wiersza K.K. Baczyńskiego]. – VII. „To, co walczy o światło”. Kreacja punktu widzenia podmiotu mówiącego [dot. poematów Z. Herberta „Drwal” i „Świt”]. – VIII. „Ten pokój jest ładny”. Metaforyzacje doświadczeń lęku przed śmiercią [dot. wierszy H. Poświatowskiej]. – IX. „Aż do najdalszej granicy poranka”. Obrazowania kształtu-na-tle [dot. wiersza R. Wojaczka „Ekologia”]. – Zakończenie. Idea nieświadomości poznawczej w poetyce antropologicznej.

14. Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury. [Szkice]. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2004, 221 s. Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego,17.

Zawartość

Wstęp. „Myślimy, mówimy i piszemy o tym, co kochamy”. – I. La Verna i Serafin. Fakty z życiorysu św. Franciszka w malarstwie Giotta di Bondone. – II. Św. Franciszek i Don Kichot — dwaj rycerze, dwaj kuglarze Boży. – III. Życiorys św. Franciszka w narracjach literackich. – IV. Życiorys św. Franciszka w filmach Roberto Rosseliniego, Liliany Cavani, Franco Zeffirellego i Michaela Curtisa. – V. Franciszkańska tradycja Nocy Betlejemskiej w polskich pastorałkach. – VI. „Rozmowa o Franciszku.Nawiązanie do życiorysu i przesłania św. Franciszka w poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba. – Zakończenie. Poetyka realizmu.

15. Fibiriel. Czaro-dziejska przy-powieść. Łódź: Nakład Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego 2006, 199 s. Seria Prozatorska.

Tu także cykl grafik J. Ślósarskiej.

16. Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Primum Verbum 2009, 306 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Verbum 2018, pliki w formacie EPUB, MOBI, PDF.

Zawartość

Wstęp. – I. „Ten, który umknął”. Obraz Narcyza w poemacie José Lezamy Limy „Muerte de Narciso” (1937). – II. Śpiący Orfeusz. (Recepcja mitu orfickiego w poemacie Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka”). – III. „I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem”. (O trzeciej części „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II). – IV. Postać św. Franciszka w malarstwie El Greca. – V. „Kim więc jest Ty?” Poetyka dialogu w hermeneutyce Hansa Georga Gadamera. – VI. Drzewa ze światła i wilki. Magiczny egzystencjalizm w fabułach J.R.R. Tolkiena. – VII. „Świat zadany” w literackiej i filmowej kosmologii Jacka Dukaja i Tomasza Bagińskiego. – VIII. Metafory kosmosu. – IX. „Milcząca wiedza”.

17. Prześwietlone klisze z New Grange = The overexposed films from New Grange. [Wiersze]. Cykl fotografii „Światy w światach”: Ł. Ludkowski. [Przeł. M. Kocot]. Łódź: Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego 2010, 101 s. Seria Poetycka,93.

Tekst w języku polskim i angielskim.

18. Tunel dnia. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Primum Verbum 2010, 44 s.

19. Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej. [Szkice]. Kraków: Scriptum 2012, 262 s.

Zawartość

Wstęp: Łapacze snów i piaskowe obrazy. – I. Stela z błyskawic i pikseli [dot. twórczości Hala Duncana]. – II. Zwinięte historie [dot. malarstwa Jacka Sempolińskiego i fotografii Wojciecha Prażmowskiego]. – III. Zardzewiały miecz [dot. toposu miecza]. – IV. Przednowoczesny tkacz w ponowoczesnej tkalni [dot. etyki Wschodu w kontekście kultury śródziemnomorskiej]. – Zakończenie: Przeszczepy przestrzeni [dot. ponowoczesnych strategii narracji, przestrzeni wirtualnej i hiperprzestrzenni artyst.].

20. Zasada tranzytywności w kulturze. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasza Sekundy 2014, 150 s.

Zawartość

Wstęp: Doświadczenie tranzytywności. – I. „Słowo jest czystym wydarzeniem”. Reprezentacja doświadczenia tranzytywności w wierszach „Maria Magdalena” Kazimierza Wierzyńskiego i „Akteon” Bolesława Leś­miana. – II. „…kiedy mowa miała stać się nie tyle więzią, ile ryzykiem, raną, głęboką szczeliną”. Autobiograficzna narracja Jorge Semprúna jako zapis doświadczeń tranzytywności. – III. Dom opuszczony i dom do zamieszkania. – IV. Naz­gul i Chrystus. Dystopia tranzytywnej czasoprzestrzeni w prozie Jacka Dukaja (na podstawie opowiadań z tomu „W kraju niewiernych”). – Zakończenie.

21. Skrypty losu. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2015, 162 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Verbum [b.d.], pliki w formacie PDF.

Zawartość

Wstęp: Opowieść żołnierza Er, syna Armeniosa. „Kolonizacja przyszłości” [dot. Platon: Państwo]. – I. Klątwy, namowy, uwiedzenia. Wezwania ze studni. (Skrypty losu w baśniach polskich). – II. „Magiem jest ten, kto…” (Skrypty personalne w światach możliwych w powieści Johna Crowleya „Małe, duże”). – III. Podróż na „Górę duszy” w twórczości Gao Xingjiana. – IV. Skryptowi przewodnicy Aleksandra Skriabina. – V. „To, które widzi, to serce”. – Zakończenie: Los ponowoczesnego człowieka prywatnego.

22. Lśnienie dźwięków. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2016, 33 s.

23. Poetyka tektoniczna. [Eseje]. Łódź: Primum Verbum 2016, 179 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Verbum [b. d.], pliki w formacie EPUB, PDF.
Tu także obrazy i fotografie J. Ślósarskiej.

Zawartość

Wstęp. Tektonika sztuki narracyjnej i wizualnej. – I. „Tekstualna sztuka naprawiania rozdarcia”. Jacques’a Derridy „Prawda w malarstwie” (1978) i José Saramago „O malarstwie i kaligrafii” (1977). – II. Göbekli Tepe — topografia emotywna Klausa Schmidta. – III. „Tam czy tam”, „wtedy czy teraz”, „ty lub on lub my”. („Świder metafizyczny” Kamila Sipowicza). – IV. Tektonika żywiołów w „Leksykonie” Czesława Białczyńskiego — „Stworze i zdusze czyli starosłowiańskie boginki i demony”. – V. Między widzeniem, wizualizacją i narracją — tektonika obiektu wizualnego. – Zakończenie.

24. Rebis. Wiersze wybrane. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2016, 207 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum 2019 , plik w formacie EBOOK.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nibylandia. Budowa świata przedstawionego w utworze J.M. Barrie’a „Piotruś Pan”. Litteraria 1982 t. 14 s. 103–119.
O przemianie podmiotu i przedmiotu w utworze literackim. Litteraria 1984 t. 15 s. 143–159.
Poeta formy. Formowanie się bohatera i świata przedstawionego w utworach Witolda Gombrowicza. Litteraria 1984 t. 16 s. 127–139.
Czas w twórczości Teodora Parnickiego. W: Teoretyczne aspekty powieści historycznej. Katowice 1986 s. 124–136.
Czyszcząc swoje tajemnicze zwierciadło, zdołasz to uczynić bez skazy.” Manifestacja tao i cz’an w chińskim malarstwie pejzażowym. Pismo Literacko-Artystyczne 1987 s. 97107, przedruk w: Taoizm. Kraków 1988 s. 166–173.
Problem równoważenia struktur poznawczych za pomocą form w sztuce. Studia Filozoficzne 1987 s. 1323.
Dwie sosny na wietrze” Li Fang Inga. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 s. 136145, przedruk w: Taoizm. Kraków 1988 s. 174–180.
Propozycje teoretycznoliterackie Wakao Hondy. W: Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie. Kraków 1989 s. 171–182.
Poznanie i wiara w „Księdze Koheleta” i „Dhammapadzie. Euhemer 1991 s. 2940.
Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia. Sztuka i Filozofia 1993 s. 146160.
Kategoria tematu we współczesnych badaniach komparatystycznych. Przegląd Humanistyczny 1995 s. 6981.
Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 z. 1/2 s. 33–46.
Postać św. Klary w filmie Francesco Zeffirellego „Brat Słońce, siostra Księżyc”. W: Święta Klara w 800-lecie urodzin. Niepokalanów 1995 s. 231-247.
L’Ethos de l’ego et le non-ego dans l’esthétique du XXIe ­siécle. W: Aesthetics for the future. Fourth International Conference on Aesthetics — Cracow 1996. Kraków 1996 s. 177–185.
Lingwistyka i poetyka kognitywna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 z. 1/2 s. 153–162.
Kreacja punktu widzenia w obrazach Michaiła Wrubla. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1. s. 231–242.
Profilowanie zdarzeń w poezji — wymiary sceny. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 z. 1/2 s. 43–56.
The artistic event in the space of life as an effect of the interaction of instincts, feelings, images and spiritual transcendence. W: The origins of life. Dordrecht 2000 s. 245259. Analecta Husserliana, 58.
W kierunku nieliniowych modeli „poiesis” i „techne. W: Rozważania metodologiczne. Język — literatura — teatr. Warszawa 2000 s. 153–165.
Analiza kognitywna tekstu literackiego. W: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Łódź 2001 s. 6979.
Autocharakteryzacje za pośrednictwem „pierwszych elementów poznania świata. W: Język w komunikacji. Łódź 2001 s. 179189.
Kognitywizm w badaniach literackich. W: Literatura – teoria – metodologia. Warszawa 2001 s. 425-446.
Psychologizm i antypsychologizm w lingwistyce kognitywnej. W: Psychologizm. Antypsychologizm. W setną rocznicę wydania „Logische Untersuchungen” Edmunda Husserla. Kraków 2001 s. 155–168.
Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. W: Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni. Warszawa 2002 s. 53–64, przedruk „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2003 s. 301–311.
Dialog z aniołami w wierszach Bolesława Leśmiana i Janusza St. Pasierba. W: Dialog. Komparatystyka. Literatura. Warszawa 2002 s. 301–313.
Dynamika znaczeń w tekście poetyckim w perspektywie fenomenologicznej i kognitywnej hipotezy zdarzeniowości. Stylistyka 2002 s. 7387.
Językowy obraz świata w poezji dzieci i młodzieży. W: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Warszawa 2002 s. 24–35.
Logos Heraklita i Jana w poezji Zbigniewa Herberta. W: Poetyka, wartości i konteksty. Warszawa 2002 s. 153–164.
Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej. Przestrzenie Teorii 2002 nr 1 s. 8796.
The function of autotopoi in the modification of a subject’s activity. W: Life — energies, forces and the shaping of life: vital, existential. Dordrecht 2002 s. 8393. Analecta Husserliana, 74.
Kreacja wartości w układach względnie izolowanych. W: Od teorii do ontologii świata. Toruń 2003 s. 171–190.
Traces of the identity of archetypal roles in literary text-planes. W: Imagery in language. Festschrift in honour of professor Ronald W. Langacker. Berlin 2004 s. 767776.
Rozmowa pasterzów przy Narodzeniu Chrystusowym” — od magii do religii. W: Etos życia — etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Łódź 2005 s. 260272.
Magiczny realizm czy magiczny egzystencjalizm — poemat Jose Lezamy Limy „Muerte de Narciso” (1937). W: Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne. Łódź 2007 s. 145161.
Metaphors in modern cosmologies as a tool to communicate the common image of the world. W: The Media and international communication. Berlin 2007 s. 311322.
Tekst poetycki w perspektywie hipotezy mentalnego skanowania. W: Rozmowy o komunikacji. Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji. Łask 2008 s. 4156.
Heterotopia w najnowszej poezji polskiej. W: Nowa poezja polska. Twórcy — tematy — motywy. Kraków 2009 s. 543–552.
Między rejestracją a symulacją — artystyczne obrazowanie symulacji obiektów. W: Między obrazem a tekstem. Łódź 2009 s. 209218.
Gramatyka wymiany doznań w kontekście systemowej i partykularnej interpretacji konfiguracji sensu. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Kielce 2010 s. 207216.
Klasztor natury” jako miejsce przemiany przeżycia doczesności. W: Etos życia — etos sztuki. Łódź 2010 s. 355368.
Pogranicze metodologiczne — koncepcja słów-reflektorów w naukach przyrodniczych i humanistycznych. W: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. Bydgoszcz 2010 s. 133–152.
Ethos defragmentacji osoby w kontekście sztuki i kosmologii XX-wiecznej. W: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. Częstochowa 2011 s. 489499.
Hermeneutyka śladu i świadectwa w pismach ks. R.E. Rogowskiego jako projekt egzystencji. W: Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej. Łódź 2011 s. 7788.
Miejsce antropologiczne w „Ogrodach polskich” Wojciecha Prażmowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2012 nr 4 s. 203215.
Pismo ulicy jako medium fabularyzacji dla ponowoczesnego przechodnia. W: Język nowych mediów. Łódź 2012 s. 373383.
Figury sakralności w „przestrzeni niczyjej. W: Dialog wiary z nauką i kulturą. Łódź 2013 s. 2941.
Oko wyskakujące na powierzchnię czarnego szkła wody. (Antoni Lange: Wenecja”, Joseph Brodsky: „Watermark/Znak wodny”). W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Katowice 2013 s. 79–98.
Poetyka jako chwyt. Tematy i Konteksty 2013 nr 3 s. 4962, przedruk w: Dzisiaj i jutro poetyki. Rzeszów 2013 s. 56–72.
Sztuka miecza w komunikacji społecznej. W: Badanie i projektowanie komunikacji. 2. Wrocław; Kraków 2013 s. 43–57.
Tekst kampowy nomady w relacji do communitas (na przykładzie emigracyjnej twórczości Jerzego Pawłowskiego). W: Rozmowy o komunikacji. 6. Łódź 2013 s. 81-98, przekład angielski: Nomad’s camp text in relation to „communitas” (on the example of Jerzy Pawłowski’s emigration literary output). W: Discussing communication. Łódź 2014 s. 139–157.
Funkcja słowa w świetle zasady „poróżnienia dyskursów. W: Słowo we współczesnych dyskursach. Łódź 2014 s. 353362.
Idea „verbum cordis” w interpretacji pojęcia kultury po Soborze Watykańskim II. Łódź 2014 s. 185196.
Krew utajona” w literach, cyfrach, barwach i liniach. (O obrazach Jacka Sempolińskiego). Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2014 z. 14 s. 115125.
Polish reception of the myth of Artemis and Acteon based on selected examples. W: Ancient Myths in the making of culture. Vol. 3. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014 s. 289296.
Ponowoczesne konceptualizacje idei transwersalności i tranzytywnosci fenomenów. „Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie2014 s. 7–21.
Przemoc skryptów. Sterowniki losu i interakcje w opowieściach etnicznych. W: Badanie i projektowanie komunikacji. 3. Wrocław 2014 s. 29-44.
Wystarczyło zacząć mówić, by ból ustał. (Negacja milczenia w autobiograficznej prozie Jorge Semprúna z Ludwigiem Wittgensteinem). W: Wokół negacji. Częstochowa 2015 s. 413–427.
Autonarracja jako strategia negocjowania tożsamości w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. Teksty Drugie 2016 nr 3 s. 273-287.
Dyskursywność mitologemów Hermesa i Prometeusza w estetyce mistycznej Aleksandra Skriabina. W: Skriabin. Mistyczna droga muzyki. Łódź 2016 s. 111-125.
Idea wolności na miarę nadziei a ponowoczesne projekty i strategie kolonizacji przyszłości. Świat i Słowo 2016 nr 1 s. 39-49.
Interakcjonizm symboliczny i narracyjne trajektorie biograficzne w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. Przekładaniec 2016 nr 32 s. 163-175.
„Nad świętą rzeką Świder". (Wiersz „Rzeka" Kamila Sipowicza na tle fizycznej i metafizycznej topografii rzeki Świder w zbiorze „Świder metafizyczny"). W: Wiersz-rzeka. Katowice 2016 s. 103-119.
Narracyjne obserwatorium światów możliwych. Projekt otwierania i konfiguracji tuneli czasoprzestrzennych w powieści Johna Crowleya „Małe, duże". W: Filozofia w literaturze, literatura w filozofii. 2. Rzeszów 2016 s. 294-308.
Splatając pamięć komunikacyjną i kulturową. W: Komunikatywizm: przyszłość nauki XXI wieku. Łódź 2016 s. 167-180.
Strategiczność a komunikacyjność „znaków spakowanych” (na przykładach obrazów Duccia di Buoninsegny i Gao Xingjiana). W: Badanie i projektowanie komunikacji. 5. Wrocław 2016 s. 29-44.
Zmartwychwstanie śmieciarzy. Interakcjonizm symboliczny i narracyjne trajektorie biograficzne w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. Przekładaniec 2016 nr 32 s. 163-175.
Dao nieba w malarstwie Gao Xingjiana. W: Niebo: tradycje, przekazy, inspiracje. Kielce 2017 s. 405-419.
Ślady żywiołów. Żywioły jako przedmioty mentalne w „Leksykonie" Czesława Białczyńskiego „Stworze i Zdusze czyli starosłowiańskie boginki i demony". W: Żywioły w poznaniu. T. 1. Metodologie badań z perspektywy językoznawczej i literaturoznawczej. Częstochowa 2017 s. 65-80.
Topografia baśniowego pogranicza jako reprezentacja doświadczania zła: (na podstawie zbiorów baśni pisarzy polskich). Tematy i Konteksty 2017 nr 5.
Werbalna i pozawerbalna dyktatura „wrednych ludzi” w procesie komunikacji. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2017 s. 55-68.
Wyobraźnia twórcza a inteligencja emocjonalna i duchowa. (Na przykładzie „Nowych Psalmów” Tadeusza Nowaka). Irydion 2017 nr 1 s. 241-253.

Prace redakcyjne

1. Profesor Stefania Skwarczyńska. Red.: J. Ślósarska. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1998, 21 s. Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 49.
2. Kognitywizm w poetyce i stylistyce. Red.: G. Habrajska, J. Ślósarska. Kraków: Universitas 2006, 173 s.
3. Strategie twórcze w działaniu. Red.: G. Habrajska, J. Ślósarska. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2016, 407 s. + płyta DVD.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 2010, 2016.

Ogólne

Książki

Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2018, 161 s.

Zawartość

A. AWDIEJEW: Komunikacja w poezji (pamięci Joanny Ślósarskiej); E. TABAKOWSKA: "Bez czasowników". Starsza pani od gramatyki czyta poezję Joanny Ślósarskiej; M. RABIZO-BIREK: Postać Marii Magdaleny w poezji i refleksji o kulturze Joanny Ślósarskiej; G. HABRAJSKA: Barwa czarna w poezji Joanny Ślósarskiej.

Artykuły

J. LEWANDOWSKA: Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej. Językoznawstwo 2007 nr 1.
D. KORWIN-PIOTROWSKA: Poetyki nieoczywiste Joanny Ślósarskiej. Fraza 2016 nr 4.
M. RABIZO-BIREK, K. WIELECHOWSKA: „Światło, które na chwilę owinęło się mną". Wspomnienie o Joannie Ślósarskiej. (12 V 1953 – 1 X 2016). „Fraza2016 nr 3.
G. STRUMYK: Przychodzi się w zdaniach. „Fraza2016 nr 4.
E. TABAKOWSKA: Poetyka widzenia Joanny Ślósarskiej, teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, teoria języka Ronalda W. Langackera). W: Strategie komunikacyjne i procesy twórcze. Łódź 2022.

Wielokątne koła

OR.: Poza oficyną. Odra 1992 nr 11.

Geo-metria

OR: Poza oficyną. Odra 1997 nr 4.
H. PUSTKOWSKI: Poezja mitu i łaski. Fraza 1997 nr 16.
B. BISKUPSKI: Pragnę chodzić w świetle. Tygiel Kultury 1998 nr 1/2.

Czekanie na schodach

M. RABIZO-BIREK: Kreatorium liryki. Twórczość 2000 z. 12.
H. PUSTKOWSKI: Usiąść na schodach. Fraza 2001 nr 4.

Studia z poetyki antropologicznej

D. KORWIN-PIOTROWSKA: Projekt poetyki antropologicznej, „Teksty Drugie 2006 nr 3.

Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury

F. MIŁOSTOWIEC: Dziedzictwo franciszkańskie według Joanny Ślósarskiej. Lignum Vitae 2004.
A. BEDNAREK: Franciszk(owe)ańskie refleksy w kulturze. Lignum Vitae 2005.
A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Życiorys świętego Franciszka. Fraza 2005 nr 1/2.

Fibiriel

J. CZURKO: Granie guzikami o miłości. Fraza 2007 nr 3.

Prześwietlone klisze z New Grange = The overexposed films from New Grange

A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Światy wymyślone — światy realne. Nowe wiersze Joanny Ślósarskiej. Fraza 2011 nr 3/4.