BIO

Born on 29 January 1949 in Chojnice (now Pomeranian Voivodeship); son of the teachers Paweł Linkner and Małgorzata, née Korda. He completed primary school in the village of Odry, where his parents worked, before attending the Pedagogical Grammar School in Kościerzyn. After completing advanced secondary education in 1967, he studied Polish philology at the Training College for Primary School Teachers in Bydgoszcz. He then worked at primary schools in Będzimirowice (1969-70) and Tropiszew (1970-73), both in the Pomeranian Voivodeship. He started studying Polish philology at the University of Gdansk (UG) in 1970, graduating with a master's degree in 1974. He was employed as a Polish philologist at the Technical School of Construction in Kościerzyn from 1973 to 1977 and then at the Grammar School in Ozorków until 1982, followed by the Construction Colleges (Zespół Szkół Budowlanych) in Kościerzyn for a year until 1983. He was awarded a doctoral degree from UG in 1982 for his thesis Dramaty bałtyckie Tadeusza Micińskiego (Tadeusz Miciński's Baltic Dramas), which was supervised by Prof. Jan Tuczyński. He was then appointed lecturer at the Institute of Polish Philology (IFP) at UG. His research largely focused on the literature of Young Poland, Slavic mythology in literature, and the regional literature of Kashubia and Kociewie. During this period he published articles and book reviews in journals and periodicals including "Nautologia" (1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1989, and 1990-91), "Nurt" (1983-89), "Okolice" (1985-89), "Ruch Literacki" (1986, 1988-90, and 2000), "Tytuł" (1991; here he used the pseudonym: Paweł Łąkorski). He received the 1986 "Nurt" prize for his literary criticism. Between 1990 and 1992, he was editor-in-chief of the new social-cultural periodical "Gryf Kościerski". During this period he served one term as a town councillor in Kościerzyn (1990-95) and two terms as a district councillor on Kościerzyn District Council (1998-2002 and 2002-06). He was awarded a habilitation degree in 1993 for his study Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski (Slavic Mythology in the Literature of Young Poland). He was then appointed lecturer with a habilitation, before becoming associate professor at UG in 1996. In 1999, he founded the Kashubian and Pomerian Book Fair in Kościerzyn. He was appointed to the jury of the J. Drzeżdżon Literary Prize which was organized by the Museum of Kashubian and Pomeranian Literature and Music in Wejherowo. During this period his reviews and articles appeared mainly in the local press: "Dziennik Bałtycki" (1992-98), "Wieczór Wybrzeża" (1992-98), "Gazeta Morska" – a local supplement of the national daily "Gazeta Wyborcza" (1992-98), "Pomerania" (1992-97 and 1999-2000; including texts using the pseudonyms Paweł Łąkorski, Paweł Łąkowski, Paweł Łącki, and Jan Stecki), "Kociewski Magazyn Regionalny" (1998-99, 2002-03, and 2005-10), "Rocznik Gdański" (1999, 2000, 2002, and 2005), and "Przegląd Artystyczno-Literacki" (1994 and 1999). In 2001, he co-founded the Kościerzyn Cultural Foundation (Kościerska Fundacja Kultury). He joined the editorial and scientific boards of the journals and periodicals "Teki Gdańskie" (in 2000) "Temat" (in 2005), "Życie Kaszub" (in 2005), and "Studia Słowianoznawcze" (in 2011). In 2004, he was made state-appointed professor, before being made full professor at UG three years later. He served for several years as head of the Department of the History of Nineteenth-Century Polish Literature at IFP. In 2009, he was appointed mentor of the Epicus Furor Circle of Doctoral Students at UG. He served as an expert advisor to the Ministry of National Education on teaching appointments and qualifications, while also advising on general education textbooks for teaching the Kashubian language. He was head of the Chapter of the Kociewie Pen (Kapituła Kociewskiego Pióra), a member of the jury of the Voivodeship Competition (Wojewódzki Konkurs) in Kościerzyn and of the jury of the Kashubian and Pomeranian Book Fair in Kościerzyn, and head of the jury of both the R. Landowski Prize in Tczew the and the J. Drzeżdżon Literary Prize in Wejherowo. He received the UG Rector's Prize in 1986, 1988, 1989, 1997, 2004 and 2015. He received the Literary Foundation Prize (Nagroda Funduszu Literatury) in 1998, the 2005 Stolem Medal, and the Kociewskie Pióro Publishing House Prize in 2007. He twice received the Angelus prize (in 2011 and 2015) from the town council for his services to Kościerzyn and the Mayor's Prize in 2011. He was named an honorary citizen of the town in 2015. He received the Gold Cross of Merit in 1998 and the Medal of the Commission of National Education 2004. He married political science graduate and teacher Jolanta Nowak in 1973; their daughter Monika was born in 1976. He lives in Kościerzyn.

Twórczość

1. Z Mare Tenebrarum na słoneczny Hel. W kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1987, 304 s.

Przeredagowana wersja pracy doktorskiej.

2. Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1991, 254 s. Rozprawy i Monografie, 162.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń. Gdańsk: Czec 1996, 216 s. Remus.

Dot. bohatera powieści A. Majkowskiego pt.Żëcé i przigodë Remusa”.

4. Słowiańskie bogi i demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego. Gdańsk: Marpress 1998, 158 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione i uzupełnione 2007, wyd. 3 2018.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny. Gdańsk: Marpress Wydawnictwo 2018, plik w formacie MOBI.

Zawartość

Wstęp. – W mitycznym kręgu; Jasła wiary słowiańskiej; Kosmogonia słowiańska; Królestwo niebieskie; Królestwo wodne; Królestwo piekielne; Bohaterzy; Bazyliszek, upiory i czarownice; Święty rok Słowian; Ze słowiańskich obrzędów; Imiona, cyfry, dnie i miesiące; Ptaki, zwierzęta i zioła.

5. W misji Słowa. Twardowski – Pasierb – Damrot – Św. Wojciech. Tydzień Kultury Chrześcijanskiej w Kościerzynie 1994-1998. Pelplin: Bernardinum 1998, 371 s.

Przeredagowane odczyty wygłoszone w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie w 1994-1998.

Zawartość

Poezja Jana Twardowskiego; „Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą”, czyli nieco refleksji o poezji ks. Janusza St. Pasierba; Śląski poeta na Kaszubach, czyli kościerski epizod w biografii ks. Konstantego Damrota; Święty Wojciech w naszej literaturze. Rekonesans; Zamiast zakończenia [dot. tematu rodziny w poezji J. Twardowskiego i J.S. Pasierba].

6. Miłość jest światłem moich wierszy. O poezji Małgorzaty Hillar. Tczew: Kociewski Kantor Edytorski 2000, 224 s.

Zawartość

Wstęp. – Cokolwiek biografii; Codzienna swojskość „Glinianego dzbanka”; Od erotyków do poezji macierzyńskiej; Jej osobny świat; Tragedia zmartwychwstania. – Zamiast zakończenia.

7. Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, 416 s.

Zawartość

Wstęp. – Komponenty twórczej ewolucji w „Dębach Czarnobylskich”. – Literacka próba refolkloryzacji Zachodniego Pomorza. – Anamnetyczna wyprawa w zapomnienie. – Noc pierwsza i noc ostatnia. – Maskarada z eleuzyńskiego misterium. – Zakończenie.

8. W unii słowa. Heyke, Damrot, Karwatowa, Majkowski, Wyszyński. Pelplin: Bernardinum 2004, 368 s.

Zawartość

Wstęp. – Kaszubska epopeja ks. dr. Leona Heykego; Także o myśli religijnej ks. Konstantego Damrota; Zapomniana pisarka z Kociewia i Kaszub; Pisarz na wojnie; Kardynała Stefana Wyszyńskiego więzienne impresje.

9. Śląski poeta na Kaszubach. Ks. Konstanty Damrot (1870-1884). Pelplin: Bernardinum 2011, 387 s.

10. Z literatury Młodokaszubów. Aleksander Majkowski. Studia i szkice. Pelplin: Bernardinum 2013, 511 s.

Zawartość

Zamiast wprowadzenia. – Młodokaszubi w Młodej Polsce to bon mot; „Pielgrzymka Wejherowska” z końca wieku XIX; „Pielgrzymki…” Reymonta i Majkowskiego; Wieś kaszubska w „Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo pięć kawalerów a jedno brutka”; Kaszubska wieś w poemacie [Hieronima] Derdowskiego i epopei Majkowskiego; O kościerskiej wsi pod pruskim zaborem; Tak mówiono w okolicach Kościerzyny w połowie XIX wieku; Rodzina u Derdowskiego i Majkowskiego; Literackie zainteresowanie Słowińcami; Ballada i kaszubskie obrazki; Baśń Wdzydz; Cokolwiek o Kaszubach wedle „Życia i przygód Remusa”; Sobótkowe „ścinanie kani”; Kaszubska puszcza; Kulinaria; Mit celtycki w kaszubskiej powieści; Pisarz na wojnie [zob. poz. ]; Niemcy z wojennych przeżyć i literackiej fikcji; Próba historyczno-mitycznego dramatu; Od poematu do dramatu. – Gwoli zakończenia: czyli kaszubskie „lektury obowiązkowe” w szkołach (postulaty). – Aneks [zawierający mało znane lub niepublikowane utwory A. Majkowskiego].

11. W romantycznym kręgu słowiańskich wierzeń. Trentowski, Mickiewicz, Słowacki, Budzyński, Kraszewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, 327 s.

12. Publicystyka Stanisława Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015, 390 s.

13. Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego. Bolszewo: Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. A. Labudy; Wejherowo: Gmina Wejherowo 2015, 183 s. Biblioteczka Gminy Wejherowo, 29.

14. Z juweniliów Tadeusza Micińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016, 327 s.

Zawartość

Zawiera młodzieńcze utwory T. Micińskiego oraz ich omówienia: Pierwsza miłość; Rubens: Szekspir malarstwa; Berlińska impresja; Przemówienie na wieczorze inauguracyjnym zjednoczenia (młodzieży postępowej w Krakowie); Praca o Adamie Mickiewiczu; Hymn szczęścia; Wiersze.

15. (Za)poznawanie Żeromskiego. [Rozprawa]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, 315 s.

16. Dawniej w Kościerzynie. Zarys monografii. Kościerzyna: Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie; Gdańsk: Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań nad Polityką Europejską 2020, 343 s. Kościerska Biblioteka Historyczna, 5.

17. Kaszubski wirydarz wszelkich treści pełen. [Szkice]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021, 314 s.

Zawartość

Słowiańska Atlantyda; Profesor o kaszubskiej mitologii i demonologii; Kaszubski Panteon Aleksandra Labudy; Z literackiej demonologii i mitologii Kaszubów; Mitologia i demonologia w „pigułkach ze starej apteki”; Czarownica i sabat; Kaszuby w kociewskich legendach i podaniach Frydrychowicza; Folklorystyczny wygłos zapomnianego i „Bałtyckie mitopeje”; Po lekturze „Bajarza kaszubskiego”; Ku antologii kaszubskiego humoru; Wielkanocna powiastka; O Wdzydzach i kaszubskim malarzu; Na kaszubski rok Mrongowiusza i polski Kolberga; Kaszubski wiersz niekaszubskiego poety; Gdańskie sonety sprzed półtora wieku; Promocja kaszubskiego brzegu; Orkana głos znad morza; Czyje te kaszubskie wiersze?; Derdowskiego wyprawa do Rzymu; O emigracji do Ameryki, Kanady i Brazylii z listów i wspomnień; Filmowe sekwencje z kanadyjskich Kaszub; Kaszubski wirydarz wszelkich treści pełen; Poeta i rzeźbiarz z Toronto; Zeszyt dziadka Józefa; Okupacyjny pamiętnik i wiersz z Warszawskiego Powstania.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Od tragedii Winety do dramatów bałtyckich Tadeusza Micińskiego. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1976 wyd. 1977 nr 23 s. 75-91.
Weneta – między historią a mitem. Nautologia 1982 nr 1/4 s. 60-69.
Gdy jeden drugiemu mógł być Przewodnikiem. W kręgu koneksji i twórczych poszukiwań Mariusza Zaruskiego. Nautologia 1985 nr 4 s. 22-31.
Baśń. Okolice 1986 nr 3-6 s. 73-79.
Gotycyzm i gotycka powieść. Okolice 1986 nr 7-9 s. 52-60.
Kluczem słowa do świata poezji [M. Obarskiego]. Okolice 1986 nr 7-9 s. 32-46.
Nie tylko o „Pieśniach Osjana. Okolice 1986 nr 10-12 s. 60-69.
Ewolucja bohatera „dramatów bałtyckich” Tadeusza Micińskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie 1987 nr 12/13 s. 155-164.
Legenda. Okolice 1987 nr 5 s. 89-97.
Lucyferyczna kreacja bohatera „Nocy” Tadeusza Micińskiego. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1983 wyd. 1987 nr 30 s. 49-73.
Rzeźbiąc w „żywych kamieniach” słów. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie 1987 nr 14 s. 89-101 [dot.: W. Berent: Żywe kamienie].
Twoja pamięć rzeka ciemna. Okolice 1987 nr 7-8 s. 25-33 [dot. twórczości T. Chudego].
Eleuzyńskie misteria. Okolice 1988 nr 5-6 s. 98-107.
W kręgu rozważań o literackiej przestrzeni. Okolice 1988 nr 1 s. 72-80.
Poprzedniczka „Starej baśni. Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 35-47 [dot. W. Budzyński: Lechia w IX wieku].
Szkic bibliografii Jana Kasprowicza. Wybrane zagadnienia. Rocznik Kasprowiczowski 1990 s. 196-222.
Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje. W: Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego. Wejherowo 1997 s. 69-105.
Jeszcze w rękopisie, a już znany, czyli historia pewnego plagiatu. Ruch Filozoficzny 1998 nr 1 s. 65-81, przedruk pt. Prawda po latach odkryta. W: Szkice literackie i językoznawcze. Słupsk 1999 s. 83-96 [dot. plagiatu dokonanego przez J. Szyca z wypisów B. Trentowskiego do „Słownika języka polskiego” J. Orgelbranda (1861)].
Literacki obraz misji św. Wojciecha z Gdańskiem w tle w powieściach Ludwika Stasiaka i Stefana Żeromskiego. „Studia Europejskie1998 t. 2 s. 267-285.
Mickiewicz – Trentowski. Dyskusje o mitologiach (1-2). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 1/2; 3 s. 22-36; 23-32.
Bronisław Trentowski o mitologii słowiańskiej w polemice z Mickiewiczem. W: Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Słupsk 1999 s. 101-136.
Dobrogost i Miłosława” [L. Heykego] jako balladowy poemat i jego gdańsko-morskie treści. Rocznik Gdański 1999 z. 2 s. 69-86.
Mickiewicz o pierwotnej religii Słowian w wykładach paryskich. W: Mickiewicz interdyscyplinarny. Słupsk 1999 s. 185-202.
Religia Słowian i Mickiewicz. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 3 s. 34-48.
Można to traktować anegdotycznie, ale coś w tym jest. W: Pieniądz w literaturze i teatrze. Sopot 2000 s. 263-273.
Na przekór czasu odpomniana. Topos 2000 nr 2 s. 125-132 [dot. M. Hillar].
Literatura kaszubska w perspektywie historyka literatury, czyli teraz o literackiej roli bóstw i demonów u Derdowskiego, Majkowskiego, Heykego i Drzeżdżona. W: Badania kaszuboznawcze w XX wieku. Gdańsk 2001 s. 75-100.
Mityczne zaślubiny Wandy z Wisłą w „Legendzie” Stanisława Wyspiańskiego. W: Wyspiański. Siedlce 2001 s. 275-306.
Alkohole młodopolskiego cygana. W: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Pelplin 2002 s. 13-31.
Dawni właściciele i goście kartuskiego Kobysewa. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 [dot.: K. Damrot i A. Karwatowa].
Mitologia słowiańska w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002 s. 151-184.
Słowiańskie bogi i demony” z lasu wedle Bronisława Trentowskiego. W: Las w kulturze polskiej. II. Poznań 2002 s. 585-595.
Zainteresowania Młodej Polski epopeją a „Chłopi” Reymonta. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 87-109.
Prozatorska twórczość Romana Landowskiego. W: O literaturze Kociewia. Tczew; Pelplin 2003 s. 151-170.
Z literackiej mitologii i demonologii Kaszubów. W: Życie dawnych Pomorzan. II. Bytów; Słupsk 2003 s. 93-110.
Fantasy Andrzeja Sapkowskiego i słowiańska mitologia. W: Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich. Szczecin 2004 s. 41-51.
Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego „Koń na wzgórzu. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2004 nr 3 s. 139-155.
Mit puszczy w powieściach J.I. Kraszewskiego. W: Las w kulturze polskiej. III. Poznań 2004 s. 139-154.
Święty Wojciech w naszej literaturze. Rekonesansu ciąg dalszy. W: Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska. Pelplin 2004 s. 127-148.
Micińskiego zawiązki myśli twórczej w „Pierwszej miłości. W: Pejzaże kultury. Wrocław 2005 s. 330-340.
Po „Zbiorze pieśni światowych...” Floriana Ceynowy – rekonesans.Nasze Pomorze” 2004 wyd. 2005 nr 6 s. 227-247.
Czy ku literackiej legendzie się ma?Nasze Pomorze2006 nr 8 s. 243-253 [dot. J. Drzeżdżona].
Lęk bohatera „Berlińskiej impresji” Tadeusza Micińskiego. W: Przestrzenie lęku. Słupsk 2006 s. 45-57.
Św. Wojciech w naszej literaturze. Podsumowanie rekonesansu. Teki Gdańskie 2006/2007 t. 8/9 (Suplement) s. 129-137.
Świat dziecięcych przeżyć Mieczysława w „Królu Duchu” Słowackiego. W: Wyobraźnia Juliusza Słowackiego. Bydgoszcz 2006 s. 145-170.
Tadeusz Miciński o życiu domowym i rodzinnym Mickiewicza... „Prace Polonistyczne” Seria 61: 2006 t. 2 s. 51-73.
Tatrzańskie noce Micińskiego. W: Poezja i astronomia. Toruń 2006 s. 443-458.
Emigracja do kraju ojców. Z biografii Cezarego Baryki. W: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Pelplin 2007 s. 55-65.
Ostatnia przetrwa moja gra łowiecka. Poetyka lasu w powieści Józefa Weyssenhoffa „Soból i panna”. W: Las w kulturze polskiej. V. Poznań 2007 s. 287-300.
Psychomachia podmiotu lirycznego w cyklu Leona Heykego „Spiéw miłosny. W: Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubskiej. Gdańsk; Wejherowo 2007 s. 23-40.
Aleksandra Majkowskiego Pielgrzymka Wejherowska z „końca wieku” XIX. W: Kalwaria Wejherowska. Wejherowo; Słupsk 2008 s. 73-83.
Franciszek Walczowski o słowiańskiej mitologii, nie tylko z korespondencji. Temat 2008 nr 11/13 s. 132-140.
Filozoficzna i mityczna baśń Jana Gwalberta Pawlikowskiego „Trygław. W: Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu. T. 2. Toruń 2009 s. 99-118.
Miciński o psychodramie Mickiewicza. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 266-283.
O Przedwiośniu raz jeszcze. W: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje. Bydgoszcz 2009 s. 451-469.
Stanisława Lacka odczytanie słowiańskiej myśli Wyspiańskiego w „Legendzie. W: Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej. Poznań 2009 s. 283-298.
Z dawnych wierzeń w scenicznych utworach Jana Karnowskiego. Nasze Pomorze 2009 nr 11.
Z poetyckiego pokłosia dziewięćsetnej rocznicy. „ Język, szkoła, religia2009 s. 233-246 [dot. rocznicy śmierci św. Wojciecha].
From the past, about the present. The Janusz Stanisław Pasierb’s vision of the Polish transformation. W: Europe and the world in the face of integration and disintegration processes. Toruń 2010 s. 295-312.
O dwóch słowiańskich boginiach w Młodej Polsce. W: Lingua Terra Cognita. 1. Gdańsk 2010 s. 389-402 [dot.: Żywia i Marzanna].
Opowieść Wacława Berenta o Puszczy. W: Las w kulturze polskiej. VII. Poznań 2010 s. 171-183.
Zamiast wstępu. W: Konstanty Bączkowski: Gawańdi kociewskie Kubi z Pińczina. Pelplin 2010 s. 5-20.
Wiara słowiańska Bronisława Trentowskiego dla wiedzy o naszym romantyzmie. W: Teka rozmaitości z wieku XIX. Gdańsk 2011 s. 107-116.
Inwolucja słowiańskich wierzeń w „kronikach historycznych” Kraszewskiego. W: Kraszewski i wiek XIX. Białystok 2014 s. 501-519.
Wojenne reportaże Micińskiego z roku 1917. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2015 nr 55 s. 153-167.
Wypracowania pisane po polsku pod pruskim zaborem na Kaszubach. W: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 2. Gdańsk 2015 s. 390-410.
Aspiracje i dokonania biblioteki w Bolszewie. W: 80 lat książki w Gminie Wejherowo. Bolszewo 2016 s. 47-55.
Los jest jak strumień źródlanej wody. O polskojęzycznych powieściach Stanisława Jankego. W: Sześć dekad po kaszubsku. Bolszewo; Wejherowo 2016 s. 45-59.
Młodopolskiej poetki opisanie Kaszub. W: Kanon i obrzeża realizmu. Lublin 2016 s. 27-44 [dot.: M. Kulikowskiej].
Od kaszubskich do słowiańskich wierzeń w balladowej epopei Heykego. Kościerskie Zeszyty Muzealne 2016 z. 10 s. 141-165.
Gdańskie sonety sprzed półtora wieku = One hundred and fifty – year-old sonnets from Gdansk. Cywilizacja i Polityka 2017 nr 15 s. 498-510.
Kazimierz Jasnoch. Malarz Kaszubów z Czerska. Kościerskie Zeszyty Muzealne 2017 z. 11 s. 171-179.
O emigracji do Ameryki, Kanady i Brazylii z nieznanych listów i pewnej opowieści. „Polish Migration Review = Polski Przegląd Migracyjny2017 nr 1 s. 48-55.
Fenikowskiego kociewskie „Pigułki ze Starej Apteki. W: Non omnis moriar. Pelplin 2018 s. 167-181.
Jak niegdyś na Kaszubach świętowano wiedeńską glorię Jana III Sobieskiego. W: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Gdańsk 2018 s. 309-320.
Mitologiczny dramat Jerzego Remera „Walgierz Wdały. W: Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje. Warszawa 2018 s. 205-217.
O kociewskiej legendzie i kociewskim pamiętniku, a także o góralach spod Starogardu. W: Non omnis moriar. Pelplin 2018 s. 145-157.
Od poetyckich impresji do prozy w Niepokoju ciszy. W: Non omnis moriar. Pelplin 2018 s. 67-79.
Ramoty myśliwskie” Władysława Janta-Połczyńskiego. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej2018 t. 17 s. 193-207.
Wyczytane z pierwszego i ostatniego wydania Przewodnika Aleksandra Majkowskiego. „Kościerskie Zeszyty Muzealne2018 z. 12 s. 177-188 .
Bogi Długosza w „Wierze słowiańskiej” Bronisława Trentowskiego. W: E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza. T. 2. Ludzie i zdarzenia. Słupsk 2019 s. 49-58.
Młoda Polska w anegdocie. W: Śmiech i strach w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku. Toruń 2019 s. 23-38.
O Janie Trepczyku i jego wierszach. „Kościerskie Zeszyty Muzealne2019 nr 13 s. 109-118.
Patriotyczne i religijne wiersze Benedykta Karczewskiego. „Kościerskie Zeszyty Muzealne2019 nr 13 s. 97-107.
Słowiańskie bogi z lasu : Dziewanna i Światybór. W: Kulturowa wartość lasu. Gołuchów 2019 s. 57-72.
Trentowski o Naruszewiczu w „Wierze Słowiańskiej...” . W: Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa. Łódź 2019 s. 189-203.
Literackim słowem o myślistwie na Pomorzu. W: Łowy i historia. Warszawa 2020 s. 639-661.
Pierwsza i ostatnia międzywojenna edycja „Przewodnika” Aleksandra Majkowskiego. W: W przestrzeni słowa i czasu. Księga jubileuszowa dla księdza profesora Jana Walkusza. Lublin 2020 s. 495-508.
Międzywojenne artykuły kościerskich gimnazjalistek. „Kościerskie Zeszyty Muzealne2021 nr 15 s. 201-214, przedruk w: Dobro – prawda – piękno. Zielona Góra 2022.
O poezji współczesnego poety z perspektywy baroku. „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego2021 [T.] 7 s. 219-233 [dot. Stanisława Gostkowskiego].
Święty Wojciech w naszej literaturze, także u młodopolskiej poetki. „Język, Szkoła, Religia2021 s. 111-124.
Z „Zapisków więziennych” kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Kościerskie Zeszyty Muzealne2021 nr 15 s. 215-225.
Kaszubskie treści w „Świętym Eustachym” Władysława Janta-Połczyńskiego. „Kościerskie Zeszyty Muzealne2022 nr 16 s. 39-51.
Święty Wojciech w naszej literaturze, tym razem autorów z Pomorza. „Język, Szkoła, Religia2022 s. 135-143.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. E. Salgari: Władca Ognia. [Powieść dla młodzieży]. Tłum. K. Sedlaczek. Oprac. literackie: T. Linkner. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1988, 223 s. Wyd. 2 Gdynia: Małgorzata Marchlewska. Wydawnictwo; Pelplin: Bernardinum 2001.
2. E. Salgari: Dramat na Oceanie Spokojnym. [Powieść dla młodzieży]. Tłum. J. Birkenmajer. Oprac. literackie: T. Linkner. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1991, 197 s. Przygoda.
3. H. Poświatowska: Pomiędzy miłość i śmierć.... [Wiersze]. Wybór i posłowie: T. Linkner. Gdynia: Przedsiębiorstwo Dystrybucji Książek MAG 1994, 136 s. Wyd. 2 pt.Na krawędzi mijania”. Gdynia: Małgorzata Marchlewska. Wydawnictwo 1999, 140 s.
4. Anegdoty sławnych ludzi. Zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył T. Linkner. Gdańsk: Marpress 1995, 189 s. Wyd. 2 tamże 2000.
5. Szkice literackie i językoznawcze. Pod red. D. Podlawskiej i T. Linknera. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1999, 257 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
6. Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 27-28 V 1998 r. Pod red. T. Linknera. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1999, 187 s.
7. A. Majkowski: Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914. Z rękopisu odczytał i oprac., wstępem i przypisami opatrzył T. Linkner. Wejherowo: MPiMKP [Muzeum Piśmiennictwa i Muzeum Kaszubsko-Pomorskie]; Pelplin: Bernardinum 2000, 503 s. Biblioteka Kaszubska.
8. Kaszubi wobec innych. Ku integracji europejskiej. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Oddział w Kościerzynie, Starostwo Powiatowe i władze miasta Kościerzyny, 30 listopada 2002 r. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2002, 155 s.
9. Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. T. 2. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2002, 352 s.
10. O literaturze Kociewia. Biesiady Literackie Czarna Woda 1993-2000. Pod red. T. Linknera. Tczew: Kociewski Kantor Edytorski; Pelplin: Bernardinum 2003, 384 s.
11. Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska. Pod red. T. Linknera i A. Modrzejewskiego. Pelplin: Bernardinum 2004, 184 s. [Stowarzyszenie „Kultura Kociewia” w Starogardzie Gdańskim].
12. Jan z Zapyziału” i inne opowiadania. (Antologia prozy współczesnej). Wybór, układ i wstęp: T. Linkner. Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzeum Kaszubsko-Pomorskie 2005, 236 s.
13. Wspólnie z Europą. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej w Kościerzynie 4 maja 2004. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2005, 49 s.
14. M. Hillar: Utwory zebrane. Oprac. i posłowiem opatrzył T. Linkner. Starogard Gdański: Stowarzyszenie Instytut Kociewski 2006, 280 s.
15. M. Szukiewicz: Wspomnienia. Oprac. i wstępem opatrzył T. Linkner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007, 207 s.
16. Literackich Biesiad księga wtóra. Czarna Woda 2001-2010. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2011, 408 s.
17. Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Pod red. S. Karpowicz-Słowikowskiej i T. Linknera. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011, 480 s.
18. Znane zapomniane. Z literatury polskiej XIX i XX wieku. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011, 218 s.
19. Całe miasto dysze oburzeniem... Skandal w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2012, 220 s.
20. Do ostatniego lokaja… W kręgu rodziny i znajomych. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013, 184 s.
21. Konfrontacje literackie i językowe. Red.: T. Linkner, E. Mendala-Kwoczek, B. Pestka-Grzybowska. Poznań.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2013, 199 s.
22. Wszystko lubię to, co pani.... Literackie portrety amantów i studentów. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013, 221 s.
23. W. Janta-Połczyński: Święty Eustachy. Powieść myśliwska. Wspomnienia z życia leśnika z ostatnich lat panowania niemieckiego na Kaszubach. Oprac. i wstępem opatrzył T. Linkner. Pelplin: Bernardinum 2015, 174 s.
24. Paląca ciekawość istoty myślącej. Nauczycielki, guwernantki... i nie tylko. Pod red. T. Linknera i K. Eremus. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015, 275 s.
25. Daję przecież cyrograf na duszę. Mroczne sprawki w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. T. Linknera, K. Eremus i E. Kamoli. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016, 236 s.
26. Młoda Polska w najnowszych badaniach. Pod red. E. Jakiela i T. Linknera. Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016, 441 s.
27. Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. T. Linknera, K. Eremus i E. Kamoli. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016, 319 s.
28. Podwójny bankrut z ciebie, materialny i moralny. Smutne oblicze codzienności w literaturze XIX i XX wieku. Pod red.: K. Eremus, E. Kamoli, T. Linknera. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016 200 s.
29. Non omnis moriar. Biesiady Literackie Czarna Woda 2011-2016. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2018, 200 s.
30. B. Karczewski: Dokôzë zebróné. Pod red. T. Linknera. Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart 2022, 565 s.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 2011, 2013, 2024.

Słowniki i bibliografie

Badacz literatury kaszubskiej, kociewskiej i młodopolskiej [biogram]; Bibliografia prac profesora Tadeusza Linknera. W: W kręgach znaczeń i treści. Od Młodej Polski do Kaszub. Wejherowo 2022 s. 12-18; 21-72.

Z Mare Tenebrarum na słoneczny Hel

M. OBARSKI: Inferno zła. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 3.

Heroiczna biografia Remusa

E. PRYCZKOWSKI: Remus” w świetle mitologii. Tytuł 1996 nr 4.
T. LIPSKI: Słoneczna melodia kaszubskich mgieł. Sycyna 1997 nr 1.
Z. ZIELONKA: Największa przygoda kaszubskiej literatury. Pomerania 1997 nr 1.

W misji Słowa

E. JAKIEL. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1998 nr 12.

Zanim skończyło się maskaradą

E. JAKIEL. „Rocznik Gdański2004 z. 1/2.
E. GÓRECKA: Wokół Micińskiego. Temat 2005 vol. 3/5.
P. SOBOLCZYK. „Ruch Literacki2006 z. 1.

Śląski poeta na Kaszubach

Z. ZIELONKA: Konstanty Damrot jakiego nie znamy. Pruski urzędnik i polski konspirator. Śląsk 2013 nr 1.

Publicystyka Stanisława Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku

A. CHODUBSKI. „Cywilizacja i polityka2016 nr 14.
H. RATUSZNA: Przybyszewski w Wolnym Mieście Gdańsku. „Litteraria Copernicana2016 nr 4.

Kaszubski wirydarz wszelkich treści pełen

J. WALKUSZ: Kaszubski ogród literackich różnorodności Profesora Tadeusza Linknera. „Język, Szkoła, Religia2021.