BIO

Born on 26 May 1968 in Krakow; son of the technologist Eugeniusz Szlosarek and the teacher Emilia, née Francuz. In 1983, he became a pupil at the King Jan III Sobieski Grammar School No. II in Krakow before joining the Bolesław Bierut (now C.K. Norwid) Grammar School No. XII in the same city. After completing his advanced secondary education in 1987, he studied Polish philology at the Jagiellonian University (UJ). He made his debut in 1988 with the poems Errare humanum est and List do Ksantypy (Letter to Xanthippe) in the literary periodical "Zeszyty Literackie" (no. 24), where he also published in subsequent years (1989-90, 2003 and 2009). He left for Germany in 1989, where he took a one-year German with the Bonn-based Akademie Niederberg, organized through the Otto-Benecke-Stiftung. From 1990 to 1994, he studied comparative literature, German studies and philosophy at the Friedrich Wilhelm University of Bonn. He then returned to his degree in Polish philology at UJ, graduating with a master's degree in 1997 having written a dissertation on Paul Celan. He remained active as a poet. In 1993, he was awarded the Kościelski Foundation Prize. The same year, he joined the Krakow branch of the Polish Writers' Association (SPP). He made his debut as a translator in 1995 with Polish versions of poems by Paul Celan that were published in the periodical "NaGłos" (no. 21). He was in Vienna in 1998/99 before moving to Berlin where he had various jobs. He received a grant from the Foundation for Supporting Independent Polish Scholarship and Culture in Paris in 1991, from the Berlin Academy of Arts in 1999, the Berlin Senate for Science and Culture in 2000, the Robert Bosch Foundation in 2001, the Cultural Commission of the European Communities for the International Translators College in Straelen in 2002, and the Minister of Culture of the Republic of Poland in 2005. His poems, articles, translations from German and occasional reviews appeared in periodicals including "Kultura" (Paris) (1988, 1993-94, and 1998), "bruLion" (1989), "Tygodnik Powszechny" (1990, 1992-93, 1996, 1998, 2000, 2003-04, and 2007), "NaGłos" (1992 and 1994-96), "Transit" (Frankfurt am Main, 1993), "Res Publica Nowa" (1996 and 1998-2003), "Dekada Literacka" (1998 and 2002), "Lampa" (1998 and 2010), "Pogranicza" (2000 and 2003; including here the cycle of poetic prose Z fiszek do piekła [From flashcards to hell], 2009), "Kresy" (2001), "Kwartalnik Artystyczny" (from 2001; in 2014 he became a regular contributor; including in 2017 the cycles of articles/essays titled Fragmenty [Fragments] and 2019-2022 Notatki do zapomnianych podróży [Notes on forgotten journeys] (nos 1-10)), "Znak" (2004), "Poesie", *(Paris; 2004), "Arte" (2005-06), "Migotania, Przejaśnienia" (2005), "Sinn und Form", (Berlin; 2007 and 2020), "Akzente" (Munich; 2008 and 2011), "Jahrbuch Polen 2011. Kultur", (Wiesbaden; 2011), "Ostragehege", (Dresden; 2012), "Elewator" (2013; editor between 2011 and 2013). Between 2004 and 2008, he was the Berlin correspondent of the London based "Tydzień Polski". In 2014, he developed an interest in documentary photography, particularly street photography. He was self-taught and took part in photography workshops and exhibitions. In 2015, he joined the Polish PEN Club. He was the initiator and then curator of the LiteraturPOLSKA programme at the Polish Institute and Humboldt University in Berlin (2017-18). From 2019 to 2022, he served as secretary of the Berlin-based Gesellschaft für die Stadtentwicklung. In 2021, he was awarded a creative grant from the Ministry of Culture and National Heritage (MKiDN). He and his wife Dominika have two daughters: Kamila and Jaśmina. He lives in Berlin.

Twórczość

1. Wiersze napisane. Kraków: Oficyna Literacka 1991, 38 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w 1993 (łącznie z poz. ).

2. Wiersze różne. Kraków: Oficyna Literacka 1993, 49 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w 1993 (łącznie z poz. ).

3. Popiół i miód. [Wiersze]. Kraków: Znak 1996, 92 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike 1997.

4. Camera obscura. (1994-1997). [Wiersze]. Kraków: Oficyna Literacka 1998, 90 s.

5. List do ściany. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 57 s.

6. Wiersze powtórzone. 1987-1997. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 90 s.

7. Pod obcym niebem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 47 s.

Nagrody

Tytuł „Książka Jesieni“, przyznany przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych.

8. Święto szparagów. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo a5 2010, 57 s. Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5, 68.

9. Ołówek rzeźnika. [Wiersze]. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2012, 71 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, 55.

10. Późne echo. [Wiersze]. [Wybór i posłowie:] P. Mackiewicz. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2017, 187 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, 145.

11. Wagary w czyśćcu. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2022, 74 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, 254.

Zawartość

Części: Celan [tu przekłady wierszy P. Celana]; Wagary; YOLO.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Young poets of a new Poland. [Oprac.] D. Pirie. London 1993.
Carnivorous Boy. Carnivorous Bird. [Red.] M. Baran. Brookline, MA 2004 [teksty w języku polskim i angielskim].
New European Poets. [Oprac.:] W. Miller, K. Prufer. Minneapolis 2008.
City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Oprac. i przeł.:] M.J. Mikoś. [Wstęp:] A. Niewiadomski. Bloomington, IN 2015 [tekst w języku polskim i angielskim].

bułgarski

Antologiâ na novata polska poeziâ. [Oprac.] B. Dankov. Sofiâ 2006.

francuski

Poésie. Vol. 2. [Wybór:] K. Dedecius. [Oprac.] F. Rosset. Montricher 2000.

hiszpański

Poesía a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012.

niemiecki

Poesie. Bd. 2. [Oprac. i przeł.:] K. Dedecius. Zürich 1996. Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts.
Trialog IV. Deutschland, Frenkreich, Polen. Eggingen 1998.
Napisane w Niemczech. Antologia = Geschrieben in Deutschland. Anthologie. Wyboru utworów dokonali i słowem wstępnym opatrzyli: P. Piaszczyński i K.M. Załuski. Jestetten; Kӧln 2000 [tekst w języku polskim i niemieckim].

szwedzki

[Sjutton] 17 polska poeter. [Red.] I. Grönberg. Stockholm 2003.

Przekłady

1. F. Kafka: Aforyzmy z Zürau. Oprac. R. Calasso. [Przeł. z języka niemieckiego]: A. Szlosarek. Kraków: Wydawnictwo EMG [E. Mańkowska-Grin] 2007, 137 s. Seria Czarna.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2023 .

Autor o sobie

A. Szlosarek: Po co piszę?. Ankieta. „Kwartalnik Artystyczny2001 nr 1 [zawiera też wypowiedzi J. Bolewskiego i J. Łukasiewicza].
A. Szlosarek: Moi mistrzowie. „Kwartalnik Artystyczny2014 nr 4 [zawiera też wypowiedzi I. Kani i P. Sobolczyka].

Wywiady

To, co jest niepokojące, niejasne, urwało się. Rozm. M. Bartkowiak. „Życie1996 nr 37 s. 7 [dot.: Popiół i miód].
Druga strona. Rozm. S. Bereś. „Res Publica Nowa2004 nr 4.
L'au – del?. [Rozm.] S. Bereś. „Poesie”, Paris 2004 nr 102.
• [Rozm.] B. Hartmann. „Sind und Form”, Berlin 2007 nr 6.
Pod obcym niebem o niebie nad Berlinem. Rozm.: E. Kledzik, J. Roszak. „Kwartalnik Artystyczny 2014 nr 4.

Ogólne

Artykuły

M. Stala: Glossy do różnych wierszy napisanych przez Artura Szlosarka. „Tygodnik Powszechny1993 nr 47.
Z. Bieńkowski: Wawrzyn Szlosarka. „Polityka1994 nr 2 [dot. twórczości poetyckiej].
M. Stala: Co z tego, że kruszą się obłoki?. (Na marginesie „Pięciu wierszy elegijnych” A. Szlosarka). „NaGłos 1995 nr 21, przedruk w tegoż: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997 [dot.: Pięć wierszy elegijnych. „NaGłos” 1995 nr 21].
W. Wantuch: Metafizyka przedstawiona” w poezji urodzonych po roku sześćdziesiątym. W: Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa 1998 [dot. m.in. A. Szlosarka].
P. Śliwiński: Kultura – nuda i fikcja. W: P. Śliwiński, P. Czapliński: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999. Wyd. nast. tamże: dodruk 2000, 2000, 2002.
Z. Zarębianka: Nowa metafizyczność na nowe tysiąclecie czy sacrum na cenzurowanym? Wymiar sacrum w poezji najnowszej (na wybranych przykładach). W: Pisać poza rok 2000. Warszawa 2002 [dot. też M. Barana, J. Podsiadły, M. Świetlickiego].
T. Cieślak: Pieszczoch kultury akademickiej. O poezji Artura Szlosarka. W: Literatura polska 1990-2000. T. 1. Kraków 2002 .
P. Majerski: Gra wyobraźni, gra w wyobraźnię. (Kilka uwag o polskiej poezji „nowej i najnowszej”). W: Dialog w środku Europy. Rok 2002. Czerwionka-Leszczyny 2003, polem.: P. Rakowski: Szyfr egzystencji, którego nie ma. „Akant” 2006 nr 5 [dot. m.in. A. Szlosarka].
P. Śliwiński: Poeta wobec kryzysu. W tegoż: Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002 [dot. też M.B. Kielar i K. Fedorowicza].
P. Michałowski: Trzy gwiazdki. O poezji Artura Szlosarka. „Pogranicza2003 nr 4.
G. Kociuba: Trud osobności. „Topos2004 nr 6.
K. Kuczyńska-Koschany: Nieopisana dyskrecja (o jednym wierszu Artura Szlosarka). W tejże: Rilke poetów polskich. Wrocław 2004.
M. Stala: Przed podróżą – siedem uwag o „Liście do ściany” Artura Szlosarka. W tegoż: Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie. Kraków 2004.
P. Próchniak: Lustro z podwójnym dnem. (Notatki o poezji Artura Szlosarka). „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2005 t. 12.
T. Kunz: Modernizm jako przestrzeń interpretacji. Z dodaniem kilku uwag o nieoczywistych powinowactwach dwóch polskich poetów współczesnych. „Dekada Literacka2008 nr 2/3 [dot. też A. Sosnowskiego].
Z. Zarębianka: Świat oddycha oddechem moim. Artur Szlosarek, „Medytacja”. „Topos2010 nr 1.
P. Paszek: Ślad. Moment. Trzy warianty poe-teo-logiczne. (Wat, Krynicki, Szlosarek). W: Ślady, zerwania, powroty… Kraków 2015.
E. Sołtys-Lewandowska: Figura Pana w najnowszej poezji polskiej. Ślady, zerwania, powroty… Kraków 2015 [dot. m.in. A. Szlosarka].
R. Zając: Być niczyim dreszczem. Samotność jako kluczowe doświadczenie egzystencjalne w poezji Artura Szlosarka. W: Samotność. Aspekty, konteksty, wymiary. T. 2. Gdańsk 2016.
W. Biedak: Dobrze, że jest poezja… Seryjni poeci (51) z Kopytem i Szlosarkiem. „Panorama Wielkopolskiej Kultury2018 nr 1 [dot. też Sz. Kopyta].

Wiersze napisane

J. Błoński: W ezoterium. O poezji Artura Szlosarka. „Tygodnik Powszechny1992 nr 37.
A. Franaszek: Wielka tęsknota. „Dekada Literacka1992 nr 18.

Wiersze różne

M. Cisło: Mocno być. „Res Publica Nowa1994 nr 2.
A. Franaszek: Pamiątka niepokoju. Dwugłos o Szlosarku. „Dekada Literacka1994 nr 1.
M. Urbanowski: Metafizyczna zupa. Dwugłos o Szlosarku. „Dekada Literacka1994 nr 1.
W. Wantuch: Powszednie epifanie. „Kresy1994 nr 18.
J. Wolski: Czy może być coś więcej dane?„. „Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 1.

Popiół i miód

M. Baran: Zamęt i kryształ. „Tygodnik Powszechny1996 nr 45.
A. Franaszek: Samotność (Zapiski na marginesach tomu „Popiół i miód” Artura Szlosarka). „NaGłos1996 nr 2.
A. Franaszek. „NaGłos1996 nr 25.
M. Stala: Stróż ciemniejszej strony. „Rzeczpospolita1996 nr 233 dod.Plus Minusnr 40.
W. Wantuch: Przeczucie i niewiara. „Nowe Książki1996 nr 12.
L. Dziedzic: Ulepił człowieka z prochu ziemi. „Kresy1997 nr 30.
P. Fejkisz: Poezja przez duże P. „Studium 1997 nr 6.
J. Klejnocki: Pyrrusowe zwycięstwo. „Kwartalnik Artystyczny1997 nr 2.
P. Śliwiński: Kontranuda. „Res Publica Nowa1997 nr 4.

Zob. też Wywiady.

Camera obscura

M. Broda: Ramy i rulony. „Nowe Książki1999 nr 1.
J. Klejnocki: Pępek poezji. „Polityka2000 nr 6420.
M. Stala: Przed podróżą. Siedem uwag o nowym tomie Artura Szlosarka. „Tygodnik Powszechny2000 nr 25.
A. Stankowska: Niespełnienia. „Res Publica Nowa2000 nr 9.
P. Śliwiński: Oprócz rynku. „Gazeta Wyborcza2000 dod. „Książki ” nr 7.
W. Wantuch: Co jest za tą ścianą?. „Nowe Książki2000 nr 9.
R. Zając: Godzę sie, bo nie rozumiem.... „Kresy2002 nr 49.

List do ściany

J. Klejnocki: Pępek poezji. „Polityka 2000 nr 6420.
M. Stala: Przed podróżą. Siedem uwag o nowym tomie Artura Szlosarka. „Tygodnik Powszechny2000 nr 25.
A. Stankowska: Niespełnienia. „Res Publica Nowa2000 nr 9.
P. Śliwiński: Oprócz rynku. „Gazeta Wyborcza2000 nr 166 dod. „Książki ” nr 7.
W. Wantuch: Co jest za tą ścianą?. „Nowe Książki 2000 nr 9.
R. Zając: Godzę się, bo nie rozumiem... „Kresy 2002 nr 1.
P. Michałowski: Trzy gwiazdki. O poezji Artura Szlosarka. „Pogranicza 2003 nr 4 [dot. też: Wiersze powtórzone].

Wiersze powtórzone

T. Kunz: Boli mnie to, co nie istnieje.... „Dekada Literacka2002 nr 5/6.
P. Majerski. Nowe Książki 2003 nr 2.
P. Michałowski: Trzy gwiazdki. O poezji Artura Szlosarka „Pogranicza2003 nr 4 [dot. też: List do ściany].
P. Piaszczyński: Wiersze powtórzone. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 2003 nr 297.
L. Szaruga: Świat poetycki. „Zeszyty Literackie2003 z. 81.

Pod obcym niebem

P. Gołoburda: Wesoły debiut, piękne pożegnanie. „Lampa2005 nr 12.
J. Orska: Tajemnicy nie ma. „Nowe Książki2006 nr 2.
P. Próchniak: W koronie ułudy. „Tygodnik Powszechny2006 nr 9.
P. Śliwiński: Gorzka euforia. „Res Publica Nowa2006 nr 2.

Święto szparagów

P. Próchniak: Candida albicans. „Tygodnik Powszechny2010 dod.Książki w Tygodnikunr 45.
A. Reimann: We wszystkich tonacjach. „Nowe Książki2010 nr 9.
K. Siwczyk. „Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej Gdynia2010 nr 6.
Z. Zarębianka: Wiersze, które bolą. „Przegląd Powszechny2010 nr 11.

Ołówek rzeźnika

R. Rżany: Kontestator na salonach. „Nowe Książki2013 nr 2.

Późne echo

I. Gralewicz-Wolny: Jestem obok – żyję. „Nowe Książki2018 nr 4.
T. Kunz: Siedem przypisów do „Późnego echa”, wyboru wierszy Artura Szlosarka. „Nowa Dekada Krakowska2018 nr 4.
P. Tański. „Kwartalnik Artystyczny 2018 [nr] 1.

Wagary w czyśćcu

A. Budnik: Trudne powroty. Powst. 2022 [on-line] Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 13 grudnia 2022].