BIO

Urodzony 10 lipca 1969 w Kaliszu, syn Antoniego Sośnickiego i Ireny z domu Sommerfeld. Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu w 1989–1990 politologię i dziennikarstwo, a następnie w 1990–94 filozofię na Wydziale Nauk Społecznych; uzyskał dyplom magistra filozofii. W tym czasie redagował artzine „Już Jest Jutro” (1990–94). Debiutował w 1991 wierszem Poeta współczesny (Edwardowi Popławskiemu) opublikowanym w piśmie „Przedproża. Miesięcznik Gdańskich Spotkań Artystycznych” (nr 12/13). Był współzałożycielem i redaktorem dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt” (1994–96). Za twórczość poetycką został czterokrotnie nominowany do nagrody Paszport Polityki (1995, 1996, 1998, 2002). W 1996 współpracował z redakcją Magazynu Kulturalnego „Afisz” poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej (TVP). Ponadto brał udział w licznych audycjach poświęconych jego twórczości poetyckiej i przekładowej, m.in.: Tanim Programie o Poezji w TVP Kultura (1995, 2009), Czwartkach Poetyckich (2009) i Słowach po zmroku w II Programie Polskiego Radia (2011, 2013). W 1997 otrzymał Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców. Od lat 90. XX wieku regularnie brał udział w spotkaniach autorskich i festiwalach literackich w Polsce, m.in. kolejnych edycjach Festiwalu Biura Literackiego, Festiwalu Miłosza, Poznania Poetów, Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Silesius”, a także za granicą, m.in. w USA, Niemczech, Holandii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Litwie, Słowenii, Rumunii, Rosji. W 1998–2005 był redaktorem w Wydawnictwie edukacyjnym eMPi2 w Poznaniu. Od sierpnia do listopada 2001 przebywał na International Writing Program na University of Iowa w ramach Stypendium Departamentu Stanu USA. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury (2004, 2020). Prowadził dział polskiej prozy w Wydawnictwie W.A.B. (2005–13), następnie został zatrudniony jako redaktor naczelny w Wydawnictwie Ossolineum (2015–20), dla którego opracował serie wydawnicze Z Kraju i ze Świata, Sztuka Czytania i Na Jeden Temat. Eseje i szkice krytycznoliterackie publikował m.in. w „Czasie Kultury” (2006, 2008-09, 2011, 2020-21) i „dwutygodniku.com” (2013-22). Wiersze ogłaszał m.in. w „Gazecie Fortecznej” (1998-99), „Tygodniku Powszechnym” (1997, 2001, 2003, 2005, 2009), a także w zagranicznych pismach, m.in. „Chicago Review” (2000), „Lyric. Poetry Review” (2005), „Jacket” (2006), „Poetry Wales” (2006), „Poesis International” (2010), „New Yorker” (2013), „Sinn und Form” (2013), „Schreibheft” (2014), „The Continental. Literary Magazine” (2022) i „Sprache im Technischen Zeitaltern” (2023). W czerwcu 2013 odbył podróż do Petersburga i Moskwy z okazji spotkań z Cyklu Ambasadorzy Poezji organizowanego przez Biuro Literackie. W 2013 wyjechał na trzy miesiące do Austrii otrzymawszy stypendium Internationales Haus der Autorinnen und Autoren w Grazu. W styczniu 2015 wziął udział w festiwalach Hyderabad Literary Festival, Kolkata Literary Meet oraz spotkań w ramach projektu Literature Across Frontiers: Poetry Connections Europe – India (New Dehli). W 2021 rozpoczął pracę w Wydawnictwie Filtry najpierw jako redaktor, a od 2024 jako redaktor działu literatury polskiej. Od roku akademickiego 2021/2022 prowadził zajęcia ze sztuki pisania prozy dla studentów filologii polskiej oraz zajęcia Master Class dla studentów kierunku Sztuka Pisania na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W 2023 otrzymał Stypendium im. A. Lemppa, przyznawane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin. W tymże roku wziął też udział razem z polonistami UAM w festiwalu Mathrubhumi International Festival of Letters Kareli (Indie). Był jurorem wielu konkursów literackich organizowanych przez m.in. Biuro Literackie, Kraków Miastem Literatury UNESCO, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania we Wrocławiu. Mieszka w Poznaniu.
Od 1989 jest w związku z Elżbietą Sośnicką, z domu Cugier, polonistką, nauczycielką. Ma dwoje dzieci, Anitę (ur. 1989) i Witolda (ur. 1990).

Twórczość

1. Pod ciężarem traw. [Wiersze]. Poznań: nakładem autora 1991, 20 s.

Broszura.

2. Marlewo. [Wiersze]. Posłowie: M. Świetlicki. Ostrołęka: Oficyna Wydawnicza Ostrołęckiego Ośrodka Kultury 1994, 38 s. Biblioteka „Pracowni, t. 6.

Nagrody

Nagroda „Czasu Kultury” za najlepszy debiut poetycki roku oraz wyróżnienie jury Nagrody im. K. Iłłakowiczówny.

3. Aby twój uśmiech mógł trwać całe życie. [Wybór wierszy]. Legnica: Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny 1997, 15 s. Barbarzyńcy i Nie.

4. Ikarus. [Wiersze]. Wrocław: Pomona 1998, 43 s.

5. Mężczyzna w dominie. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny 1999, 15 s. Barbarzyńcy i Nie, 14.

6. Symetria. [Wiersze]. Legnica: Biuro Literackie Port Legnica 2002, 45 s. Port Legnica, t. 5.

Nagrody

W 2002 Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych oraz nominacja do nagrody Paszport „Polityki”, w 2003 Medal Młodej Sztuki przyznawany przez „Głos Wielkopolski”.

7. Skandynawskie lato. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2005, 48 s. Więcej Poezji, t. 16.

8. Folia na wietrze. Wiersze z tomów Marlewo i Ikarus. Wrocław: Biuro Literackie 2007, 71 s. Wielki Kanion, t.10. Zob. poz. ; .

9. Państwo P. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2009, 60 s. Poezje, 30.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław – Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.

Przekłady

rumuński

Familia P. [Przeł.] V. Moga. Bucureşti 2011.

10. O rzeczach i ludziach (1991–2010). [Wiersze zebrane]. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 262 s. Dożynki, 15.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. ; ; ; ; ; , – nadto: Nowe wiersze.

11. Spóźniony owoc radiofonizacji. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2014, 54 s. Poezje, 112.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław – Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia (2015).

12. The world shared. Poems. [Wybór wierszy]. [Przekł. i wstęp:] P. Florczyk, B. Dralyuk. Rochester, NY: BOA Editions 2014, 109 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Rochester, NY: BOA Editions 2014, plik w formacie MOBI.
Tekst w języku polskim i angielskim.

13. Wysokie ogniska. [Wybór wierszy]. Posłowie: P. Kaczmarski. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2014, 115 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, t. 82.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. ; ; ; ; ; ; ; .

14. Po domu. [Wiersze]. Kołobrzeg: Biuro Literackie 2021, 55 s. Poezje, 235.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kołobrzeg: Biuro Literackie 2022, plik w formacie EPUB, MOBI.

Nagrody

Nominacje do Nagrody Poetyckiej im. W. Szymborskiej i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2022).

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

The world shared. Poems. [Wybór wierszy]. [Przekł. i wstęp:] P. Florczyk, B. Dralyuk. Rochester, NY 2014.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Altered state. The new Polish poetry. [Red.:] R. Mengham, T. Pióro, P. Szymor. Todmorden, Lancs 2003.
Carnivorous boy and carnivorous bird. Poems by Polish poets born after 1958. [Red:.] M. Baran, A. Skucińska, E. Wójcik-Leese. Brookline, MA 2004.

bułgarski

Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006 [w języku polskim i bułgarskim].
Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Tłum.:] D.G. Hamze, P. Karag'ozov, D. Lau-Bukovska. Plovdiv 2014 [tekst w języku polskim i bułgarskim].

czeski

Bílé propasti. Antologie Současné Polské Poezie. Edice Svetove Poesie. [T.] 2. [Przeł.] B. Trojak, R. Putzlacher-Buchtová, L. Martinek, M. Zelinský. Wełes, Brno 1997.

hiszpański

Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Tłum.:] G. Beltrán, X. Farré, A. Murcia. Zaragoza 2012.

niemiecki

Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89. Anthologie. [Red.] R. Hodel. Hamburg 2008.
Alles ist! Alles ist! Alles ist nur was es ist. Lyrik an Oder und Rhein. Ein Übersetzungsprojekt. [Antologia]. [Tłum.:] E. Kinsky, J. Fiedorczuk, H. Gelèns, Hélène [i inni]. Düsseldorf 2013 [tutaj wybrane wiersze i szkice krytycznoliterackie D. Sośnickiego w języku polskim i niemieckim].
Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas. [Antologia]. [Red.:] F. Italiano, J. Wagner. München 2019.

rosyjski

Sovremennye pol'skie poèty. [Red. i posłowie:] I. Biełow. Sankt-Peterburg 2022.

Przekłady

1. W.H. Auden: W podziękowaniu za siedlisko. [Wybór wierszy]. [Przeł.] D. Sośnicki. Wrocław: Biuro Literackie 2013, 50 s.
2. J. Ebner: Coraz ciemniej. Ekstremiści w sieci. Przeł. [D. Sośnicki] A. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Tygodnika „Polityka 2020, 336 s.

Prace redakcyjne

1. Nowe marzy. Antologia. Pod red. N. Goerke, M. Mizuro, D. Sośnickiego. Wrocław: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji 2014, 198 s.
Opowiadania laureatów konkursu „Nowe marzy” Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania .
2. Obiecaj. Antologia opowiadań. Pod red. D. Sośnickiego. Wrocław: Wydawnictwo Igloo 2015, 238 s.
Opowiadania laureatów konkursu na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania.
3. [Dwa tysiące osiemnaście] 2018. Antologia. [Pod red. D. Sośnickiego]. Wrocław: Wydawnictwo Igloo 2016, 160 s.
Publikacja powstała w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

Mój wiersz. Ankieta. „Odra1996 nr 10.
Opodal – nieopodal. „Znak2020 nr 777 [dot. pracy redaktora].

Wywiady

Pisarze do biur! [Rozm.] M. Grzebalski. „Gazeta Forteczna1999 nr 4/5.
Dobrze złapane fragmenty. [Rozm.] K. Francuzik. „Dziennik Portowy2002 nr 6.
Nie piszę esejów wierszem. [Rozm.] E. Pasewicz, M. Gierszewski. „Studium2002 nr 1.
Tylko wyobraźnia. [Rozm.] J. Borowiec. „Tygodnik Powszechny2005 nr 11 dod. „Książki w Tygodniku”.
Chwila, kiedy wszystko jest na swoim miejscu. [Rozm.] M. Rybak. W tejże: Rozbiórka. Wrocław 2007.
Kiedy się zapominam. [Rozm.] M. Larek, J. Borowczyk. „Czas Kultury2008 nr 2.
Pan P., pani P. i coś jeszcze. [Rozm.:] A. Jarzyna, N. Szenrok-Brożyńska. „Topos2009 nr 6.
Socjolog bez grantu. [Rozm.:] J. Borowczyk, M. Larek. „Polonistyka2009 nr 2 [dot. m.in. wiersza Alfabet Pana P.].
Krok w przód, krok w tył. [Rozm.] A. Franaszek. „Tygodnik Powszechny2011 nr 40 dod. „Miłosz jak świat – widzenia nad Zatoką San Francisco” [rozmawiali: W. Bonowicz, P. Matywiecki, M. Stala, D. Sośnicki].
Mieć z kim rozmawiać. Rozm. P. Śliwiński. W: Poznań Poetów 1989–2010. Poznań 2011.
Czytać albo zostawić. [Rozm.] J. Borowiec. „Gazeta Wyborcza”, Poznań 2013 nr 299.
Das offene Gedicht. Esther Kinsky im Gesprächt mit Jacek Gutorow und Dariusz Sośnicki. „Schreibheft. Zeitschrift für Literatur2015 nr 84.
Polnisch Poetisch. Gespräche mit polnischen Dichtern. Berlin-Wrocław 2015 [wywiad m.in. z D. Sośnickim].
Niech tak zostanie. [Rozm.] M. Jaworski. „biBLioteka” [on-line] 2016, 26 grudnia Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 5 lutego 2024] [dot.: Spóźniony owoc radiofonizacji].
Nie tylko beenki. [Rozm.] M. Sowiński. „Tygodnik Powszechny2017 nr 11 dod. „Książki w Tygodniku” nr 1/3 [rozmawiali: A. Juzwenko, D. Sośnicki] [dot. pracy w Wydawnictwie Ossolineum].
Inny kanon. Debata w ramach Festiwalu Tradycji Literackich 28 października 2017, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. [Rozm.] O. Brzezińska. „Interpretacje2018 nr 1 [rozmawiali: D. Kawa, J. Klejnocki, D. Masłowska, A. Skrendo, D. Sośnicki, K. Tubylewicz].
Zagubione ogniwa kanonu. [Rozm.] W. Kuligowski. „Czas Kultury” [on-line] 2018, 21 lutego. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 2 lutego 2024] [dot. pracy w Wydawnictwie Ossolineum].
Byliśmy wreszcie we własnym domu. [Rozm.] A. Burszta. „biBLioteka” [on-line] 2021, 18 października. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 5 lutego 2024] [dot.: Po domu].
Wyjść z domu. Rozm. U. Putyńsk. kultura.poznań.pl [on-line] 2022, 1 sierpnia. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 24 kwietnia 2024].
Obok. Rozmowa z Dariuszem Sośnickim, redaktorem książek. [Rozm.] A. Boćkowska. W tejże: To wszystko nie robi się samo. Wołowiec, Warszawa 2023.

Ogólne

Artykuły

S. Dłuski: Z „Męczenii, Betonii i Śniegii. „Fraza1996 nr 11/12, przedruk w tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Rzeszów 2014 [dot. poezji D. Sośnickiego].
J. Gutorow: Miejsce Sośnickiego. Notatki. W tegoż: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003.
K. Maliszewski: O tym, że wielu kolegów odpadło po drodze. W tegoż: Po debiucie. Wrocław 2008 [dot. D. Sośnickiego].
E. Winiecka: Gdy skończy się zima... „Czas Kultury2008 nr 2 [szkic o poezji D. Sośnickiego].
M. Jaworski: W kadrze wersu. O poezji Dariusza Sośnickiego. „Polonistyka2010 nr 9, przedruk w nieznacznie rozszerzonej wersji w: Poznań Poetów (1989–2010). Poznań 2011.
J. Gutorow: Żywioły Sośnickiego. W tegoż: Księga zakładek. Wrocław 2011.
A. Poprawa: Nowsza fala (Sośnicki, Dalasiński). „Odra2013 nr 2.
H. Bereza: Listy do poetów: Do Dariusza Sośnickiego. „Elewator2014 nr 3 [listy z lat: 1994, 1997-99, 2003].
J. Borowczyk: Zapraszam pomiędzy” Poetyckie międzyświaty Dariusza Sośnickiego. W: Po chwiejnym trapie. Szkice o poezji i prozie współczesnej. Poznań 2016.
J. Borowczyk: Wiersze z poznańskich blokowisk. Kilka uwag o utworach Stanisława Barańczaka i Dariusza Sośnickiego. „Kronika Miasta Poznania2018 [nr] 4.
J. Skurtys: Derrida spotyka Audena, czyli gościnność Sośnickiego. W: Dyskursy gościnności. Warszawa 2018 , przedruk w tegoż: Wiersz i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku. Kraków 2021.
J. Skurtys: Sztuka stania w miejscu. Po(d)stawy Sośnickiego. W tegoż: Wiersz i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku. Kraków 2021.

„Pod ciężarem traw”

M. Grzebalski: Osiemnaście ruchów poety wstępującego. „Już Jest Jutro1992 nr 2.

Marlewo

P. Dulska: Poeta sezonów. „Opcje1994 nr 4.
W. Wantuch: Poeci stanu pośredniego. „Arkusz1994 nr 7.
J. Witan: Niefortunny dom. „Pracownia1994/1995 nr 13.
S. Dłuski: Poeta kurzu, pleśni i małych przestrzeni. „Akcent1995 nr 3/4.
R. Grupiński: Dom i najbliższa domu okolica. „Czas Kultury1995 nr 4.
J. Klejnocki: Po barbarzyńcach. „Życie Warszawy1995 dod. „Ex Libris” nr 83.
G. Kociuba: Oswajanie miejsca. „Fraza1995 nr 8.
K. Kuczkowski: Osad. „Topos1995 nr 1/2.
P.W. Lorkowski: Listy znad zatoki. „List Oceaniczny1995 nr 16.
K. Maliszewski: Trzy wiersze ponowoczesne. „NaGłos1995 nr 21, przedruk w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999 [dot.: M. Melecki: Atak; D. Sośnicki: Gorączka; M. Grzebalski: Errata].
W. Wantuch: Stan po wylewie nostalgii do mózgu. „Kresy1995 nr 21.
P. Łuszczykiewicz: Wyjątkowe połączenie realizmu z metafizyką. „Kalisia Nowa1996 nr 3.
K. Madej: Umarlanie – czyli dalekowzroczny brak celów. „Portret1996 nr 3.
P. Śliwiński: Dwaj różni młodzi poeci. „Res Publica Nowa1996 nr 3 [dot. też: M. Grzebalski: Negatyw].
B. Budzińska: Domowe Nieporządki. „Metafora1997 nr 29/30.
M. Stala: Marlewo, marnienie, umieranie. W: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997.
K. Maliszewski: 55 wierszy. „Pro Arte1998 nr 9 [dot. też: Ikarus].
K. Maliszewski: Filozofia i fizjologia. W tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999.
L. Sobkiewicz: Osad, czyli zdanie. Szkic o tłumaczeniu jednego wiersza. „Akcent2001 nr 3 [dot. tłumaczenia wiersza Osad na niemiecki pt. Satz].
J. Borowczyk: Przez zasiedzenie. „Kirchstetten” (Auden) i „Marlewo” (Sośnicki) – wiersze o afekcie do miejsca. „Czas Kultury2013 [nr] 6.
M. Larek: Sośnicki, poeta z kamerą. O „Marlewie”. „Czas Kultury2013 [nr] 6.

Ikarus

A. Jarecki: Zamykanie od świata (D. Sośnicki – „Ikarus”). „Studium1998 nr 13/14.
P. Kępiński: W oku ptaka. „Czas Kultury1998 nr 5.
K. Maliszewski: 55 wierszy. „Pro Arte1998 nr 9 [dot. też: Marlewo].
K. Maliszewski: Mam się zasłonić?Życie1998 nr z 26 XI dod. „Życie z Książkami”.
A. Piwkowska: Nijakość. „Nowe Książki1998 nr 12.
J. Winiarski. „Pro Arte1998 nr 9.
W. Bonowicz: Życie w wierszu. „Tygodnik Powszechny1999 nr 25.
P. Kępiński: Siergiej Bubka potrafi latać. „Gazeta Wyborcza1999 nr 191 dod. „Książki. Gazeta” nr 8 [dot. też: K. Śliwka: Gambit; K. Maliszewski: Próby życia].
P.W. Lorkowski: Wyjazd ikarusem z Marlewa. „Topos1999 nr 2/3.
D. Łukaszewski: Entropia, raz Hamlet, raz oko w punkt!Pracownia1999 nr 21.
A. Morawiec: Zaniechanie. „Fraza1999 nr 1.
J. Orska: Nic porozumienia. „Odra1999 nr 5.
A. Świeściak: Domina w Jelczu. „Opcje1999 nr 4 [dot. też: Mężczyzna w dominie].
M. Opoka: Ani nasiąkasz, ani ci się śni. „Akcent2000 nr 1/2.
K. Maliszewski: Sośnicki. Komplikowanie zasłoniętego. W tegoż: Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. Wrocław 2001.
E. Pasewicz: Ulica Rybaki 5 (notatki z Dziennika). „Studium2002 nr 1 [dot. wiersza: Ulica Rybaki].

Mężczyzna w dominie

J. Gutorow: Dom i nie. „Czas Kultury1999 nr 4/5.
A. Świeściak: Domina w Jelczu. „Opcje1999 nr 4 [dot. też: Ikarus].

Symetria

P. Czapczyk: Poezja, polisemia, precyzja. „Twórczość2002 nr 10.
A. Kulówna: Po dziecinnemu. O Dariusza Sośnickiego patrzeniu na świat (Dariusz Sośnicki – „Symetria”). „Studium2002 nr 3/4.
K. Maliszewski: Sośnicki: wielokrotne symetrie. „Dziennik Portowy2002 nr 6, przedruk w tegoż: Rozproszone głosy. Notatki krytyka. Warszawa 2006.
K. Maliszewski, J. Bierut: Symetrie wielokrotne – dwugłos o poezji Dariusza Sośnickiego. „Czas Kultury2002 nr 3.
J. Orska: Szyfry rzeczywistości. „Nowe Książki2002 nr 7/8.
P. Śliwiński: Rządy zgody i ironii. „Res Publica Nowa2002 nr 8.
A. Wiedemann: Świat jako wycinanka kurpiowska. „Tygodnik Powszechny2002 nr 50.
W. Woźniak: Symetria kontrastu. „Pracownia2002 nr 2/3.
W. Giedrys: Na marginesie „Symetrii” Dariusza Sośnickiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 2003 nr 13 dod. dod. „Tydzień Polski”, przedruk: „Portret” 2003 nr 15.
M. Hamkało: S.O.Ś. dla pokolenia. „Odra2003 nr 1.
J. Momro: Nasłuchiwanie. „Dekada Literacka2003 nr 1/2.

Skandynawskie lato

P. Dunin-Wąsowicz: Duchy w drukarce. „Lampa2005 nr 3.
J. Gutorow: Żywioły Sośnickiego. „Tygodnik Powszechny2005 nr 11 dod. „Książki w Tygodniku”.
A. Kałuża: Letnie wiersze. „Nowe Książki2005 nr 5.
A. Kula: Wtedy tęsknimy. „Studium2005 nr 2.
M. Larek: Zamykamy (się). Kapryśna przechadzka po tomiku Dariusza Sośnickiego „Skandynawskie lato”. „Tekstualia2005/2006 nr 3.
A. Nowaczewski: Utrzymać się w formie. „Topos2005 nr 3.
J. Orska: Retoryka przedmiotów. „Dekada Literacka2005 nr 6.
J.B. Roszak: Lato czeka. „Res Publica Nowa2005 nr 4.
J. Sobolewska: Nieletni Tom. „Przekrój2005 nr 11.
K.E. Zdanowicz: Cienka linia wiersza. „Pro Arte2005 nr 21.
S. Kuźnicki: Wariacje na temat formy. „Red2006 nr 1.
A. Sinkowski: Miejsce, rzeczywistość, słowa. „Akcent2006 nr 2.

Folia na wietrze

A. Sinkowski: Na rogatkach poznania. „Wyspa2007 nr 2, przedruk „biBLioteka” [on-line] 2008, wyd. 30 listopada. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].

Państwo P.

T. Dąbrowski: Wiersze z zakładką. „Polityka2009 nr 5.
J. Gutorow: Podziemia wyobraźni i wrażliwości. „biBLioteka” [on-line] 2009, wyd. 28 stycznia. Dostęp do Internetu: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
J. Gutorow: Zapiski wyspiarza. „Wyspa2009 nr 1.
P. Kaczmarski: Spojrzenie pełne po brzegi. „Gazeta Nagrody Literackiej Gdynia2009 nr 4 dod. „Dodatek Literacki”, przedruk: „biBLioteka” [on-line] 2009, wyd. 29 stycznia. Dostępny w Internecie: Zob. link, dostęp: 24 kwietnia 2024.
A. Pyzik: W P. czyli nigdzie. „Lampa2009 nr 1/2.
M. Robert: Czasy, w których wszystko jest za małe z wyjątkiem bólu głowy. „Rzeczpospolita2009, 26 stycznia.
E. Winiecka: Nowa poezja i problemy stare jak świat. „Czas Kultury2009 nr 3.
M. Orliński: Cena cukru, jesionka i kot (Dariusz Sośnicki, „Państwo P.”). W tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011, przedruk w: „bIBLioteka” [on-line] 2015, wyd. 25 listopada. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
A. Nowaczewski: Którędy do Państwa P. Podróże z Dariuszem Sośnickim. W tegoż: Konfesja i tradycja. Szkice o poezji polskiej po 1989 roku. Sopot 2013 Biblioteka „Toposu.
P. Kuliński: Z lektur Pana P.: Dariusz Sośnicki. W: Nie w pierwszym szeregu. Toruń 2015 [wyd. w formie elektronicznej].

Zob. też Wywiady.

O rzeczach i ludziach (1991-2010)

Z. Król: O rzeczach i ludziach. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011, nr 50. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24.04.2024].
M. Larek: Jak mówić, czyli być?biBlioteka” [on-line] 2011, wyd. 21 stycznia. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
M. Olszewski: Podglądnięte, podejrzane. „Wyspa2011 nr 2, przedruk: „biBlioteka” [on-line] 2013, wyd. 11 października. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].

Spóźniony owoc radiofonizacji

J. Gutorow: Z rozpędu (nowe wiersze Dariusza Sośnickiego). „biBLioteka” [on-line] 2014, wyd. 6 listopada. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
Z. Król: Tylko kotu uchodzi. „dwutygodnik,com” [on-line] 2014 nr 147. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
J. Skurtys: Na przedmieścia. „Opcje2014 nr 4.
M. Angielska: Mity pod lupa. „Projektor2015 nr 4, przedruk: „biBLioteka” [on-line] 2015, wyd. 11 listopada. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwiecień 2024].
K. Francuzik: Daję słowo. „Twórczość2015 nr 9.
K. Górniak: Zaproszenie pomiędzy. „xięgarnia.pl” [on-line] 2015, wyd. 22 stycznia. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
M. Olszewski: Co to za radio? Ramówka Sośnickiego. „biBLioteka” [on-line] 2016, wyd. 26 grudnia. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].

Zob. też Wywiady.

Wysokie ogniska

T. Tomsia: W końcu i tak się wraca...” Dariusza Sośnickiego gry z tradycją literacką. „Topos2015 nr 2.

Po domu

T. Fijałkowski: Wszędzie dobrze, ale w domu... „biBLioteka2015, wyd. 18 sierpnia. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].
J. Skurtys: Podomka Balzaka (O „Po Domu” Dariusza Sośnickiego). „biBLioteka” [on-line] 2021, wyd. 18 października. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 2 lutego 2024].
M. Śniedziewska: W wielopokoleniowej rodzinie. „Nowy Napis Co Tydzień” [on-line] 2022 nr 158. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].

Zob. też Wywiady.

W.H. Auden: W podziękowaniu za siedlisko

P. Koniuszy: Wiersz – rzecz nie do wiary: / ale każdy dobry / sprawia, że chcemy wiedzieć”, czyli zmysł codzienności w cyklu. „biBLioteka” [on-line] 2014, wyd. 4 sierpnia. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 24 kwietnia 2024].

Nowe marzy

P. Gajdowski: Współczesne diagnozy, kryzys wyobraźni. „Lampa2014 nr 9/10.