BIO

Twórczość

1. Pat. [Dramat]. „Dialog1969 nr 1 s. 5-30.

2. Die Annonce. [Powieść]. Powst. 1977. Wyd. Berlin, St. Petersburg: Oberbaum 2005, 218 s.

Powieść opublikowana pośmiertnie przez Petrę Skrzyposzek.

3. Wolna Trybuna czyli Księga Uwag Na Marginesie Ogólnokrajowego Ruchu Integracji Młodej Inteligencji Socjalistycznej, na czas od 7 kwietnia do 18 grudnia br. oddana do dyspozycji uczestników Ruchu Integracji i w ramach przygotowań do uroczystych obchodów 50-tej rocznicy istnienia Rzeczypospolitej Ludowej wystawiona w Stołecznym Domu Kultury im. Włodzimierza Lenina. (Warszawa, Rynek Starego Miasta nr 3). [Powieść]. Powst. przed 1983. Berlin: Pogląd 1985, 378 s. Wyd. 1 krajowe Warszawa: W.A.B. 1999, 500 s. Archipelagi.

Pierwodruk w przekładzie niemieckim w 1983. W Polsce fragmenty powieści drukowano w 1991 w czasopiśmie „Potop” (nr 17/18) oraz w 1997 w „Czasie Kultury” (nr 5/6).

Przekłady

niderlandzki

De vrije tribune of Het Boek der Kanttekeningen bij de Algemene Integratiebeweging van de Jonge Socialistische Intelligentsia. [Przeł.] G. Rasch. Weesp 1984.

niemiecki

Freie Tribüne oder das Buch der Randbemerkungen zur allpolnischen Integrationsbewegung der jungen sozialistischen Intelligenz: d. Teilnehmern d. Integrationsbewegung für d. Zeit vom 7. April bis zum 18. Dezember 1994 zur Verfügung gestellt u. im Rahmen d. Vorbereitungen auf d. 50-Jahrfeier d. Volksrepublik Polen im Kulturhaus Wladimir Iljič Lenin (Warschau, Altstadtmarkt 3). [Powieść]. [Przeł. ] O. Kühl. Berlin: Rotbuch-Verlag 1983, 444 s.

4. Mojra. [Powieść]. Warszawa: W.A.B. 1996, 278 s.

Cz. I Powieść; cz. II Hymn; cz. III Dramat.

Adaptacje

telewizyjne

Święta wiedźma. Adaptacja: E. Gordier. Reżyseria: H. Baranowski. Telewizja Polska 2002.

5. Jak łza przy łzie. Tragikomedia w trzech aktach i iluś-tam odsłonach. [Dramat]. „Dialog1999 nr 3 s. 5-31.

Fragmenty dramatu opublikowane pt. Pacjent w czasopiśmie „Czas Kultury1998 nr 3 s. 16-23.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

Rozmowa z Christianem Skrzyposzkiem. „Kultura Niezależna”* 1988 nr 38 s. 125-130 [zapis w formie monologu, wg zapisu z 1984; dot. m.in. powieści „Wolna Trybuna”].

Wywiady

W Polsce nie było literatury opozycyjnej” = „Es gab in Polen keine oppositionelle Literatur. Rozm. A. Handrysiewicz. W: NRD – PRL literatura niezależna = DDR – VRP unabhängige Literatur. [Tłumaczenie] I. Mickiewicz. [Red. naczelna:] E.M. Slaska. Berlin: WIR Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie 1996, 413 s.Edycja Literacka = Literaturedition, nr 3 [tekst w języku polskim i niemieckim].
Zmowa milczenia. Z Christianem Skrzyposzkiem rozmawia Piotr Kobielski-Graumann. „Czas Kultury1997 nr 5-6.
Raj ocalony. Rozm. P. Kobielski-Grauman. „Czas Kultury1998 nr 5.
Mojra, czyli filozofia cierpienia. Rozm. S. Bereś. Komentarz: L. Zaleś. „Odra2001 nr 3; toż w S. Bereś: Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek. Warszawa 2002 .

Słowniki i bibliografie

I. Szpara: Skrzyposzek Christian (Berthold Wilhelm). W: Słownik pisarzy śląskich. T. 4. Katowice 2013.

Ogólne

Artykuły

J. Maciejewski: Czachorowski i Skrzyposzek. „Notes Wydawniczy1996 nr 6.
P. Kobielski-Grauman: Christian Skrzyposzek (1943-1999). „Czas Kultury1999 nr 2.
D. Pawelec: Christian Skrzyposzek. „Śląsk1999 nr 6.
L. Szaruga: Literatura była jego życiem. „Gazeta Wyborcza1999 nr z 13 V dod. „Lublin”.
B. Świderski: Rzadki ptak. Wspomnienie o przyjaźni z Christianem Skrzyposzkiem. „Rzeczpospolita1999 nr 147 dod. „Plus Minus” nr 26 s. 2.
P. Zawadzki: Dandys ironiczny, kabotyn doskonały. „Arkusz1999 nr 9.
M. Sieniewicz: Notatki o Skrzyposzku. „Portret2002 nr 14.
B. Świderski: Christian Skrzyposzek; Śmierć przyjaciela. W tegoż: Asystent śmierci. Warszawa 2007.
A. Klich: Skrzyposzek. Żyć, żeby pisać i ćpać. „Gazeta Wyborcza2009 nr z 11 V.
H. Waniek: Podwójna śmierć. „Twórczość2009 nr 10.
D. Pawelec: Christian Skrzyposzek. Życie pisarza, a nawet jego twórczość. „Opcje2011 nr 3.
R. Makarska: Między Polską a Niemcami, między językami. Skrzyposzek, Niewrzęda, Muszer; A. Wrona: Humanistyczna misja Christiana Skrzyposzka. W: Między językami, kulturami, literaturami. Stokholm 2013.
W. Mrozek: Możesz mówić, co chcesz. Ale co z tego? „Gazeta Wyborcza2013 nr 264.
M. Zgodzay: Emigracja jako trauma ucieczki. Zachodnioberlińskie spojrzenie Christiana Skrypszoka na drugą stronę muru. W: Poetyka migracji. Katowice 2013.
B. Świderski: Profecja w literaturze polskiej XX wieku albo dwa motywy Christiana Skrzyposzka. „Kronos2015 nr 1.
B. Świderski: Dlaczego Marcel Reich-Ranicki nie pomógł Christianowi Skrzyposzkowi?Kronos2021 nr 1.

Wolna Trybuna

B. Świderski: Wolna Trybuna albo Rzeczywistość „spisana. „Archipelag1985 nr 11.
B. Rudnicki: Widmo żyje w nas. „Rzeczpospolita1999 nr 305.
B. Świderski: Język polski jest chory. „Gazeta Wyborcza1999 nr 285 dod. „Książki”.
P. Bratkowski: Nie spełniło się, ale... „Gazeta Wyborcza2000 dod. „Wysokie Obcasy” nr 11.
L. Bugajski: Czy pochwały powieści Christiana Skrzyposzka są szczere?Trybuna2000 nr 84.
J. Jarzębski: Taśmy prawdy. „Tygodnik Powszechny2000 nr 11.
W. Kaliszewski. „Więź2000 nr 3.
M. Oramus: Książka życzeń i zażaleń. „Nowa Fantastyka2000 nr 4.
P. Śliwiński: Zaczernienie. „Nowe Książki2000 nr 7.
B. Świderski: Jasnowidz i czarnowidz. „Res Publica Nowa2000 nr 1/2.
P. Zawadzki: Internet Christiana Skrzyposzka. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 2000 dod. „Tydzień Polski” nr 5, przedruk w nieznacznie zmienionej wersji pt. Skrzyposzka literacki model Internetu. „Przekrój” 2000 nr 6.
H. Zaworska: Niewolnicy PRL. „Wprost2000 nr 9.
M. Oklot: Geometria Bólu. O dwóch powieściach Chrystiana Skrzyposzka. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2001 nr z 1 VI dod. „Przegląd Polski” [dot. też: Mojra].
P. Przywara: Neues Deutschland”?Fraza2001 nr 3.
S. Wysłouch: Wolna Trybuna” Christiana Skrzyposzka – anachroniczny utwór dziewiątej dekady? W: Światy przedstawione. Toruń 2006.
A. Artiwńska: Kompleks polski. Krytyka postkolonialna a PRL. W: Opowiedzieć PRL. Warszawa 2011 [dot. m.in.: Wolna Trybuna].
P. Sadzik: Pożytki z anachronizmu albo unisona polifonii. O „Wolnej trybunie” Christiana Skrzyposzka. W: Języki literatury współczesnej. Warszawa 2022.

Mojra

P. Czapliński: Odświętna summa. „FA-art1996 nr 4.
J. Jarzębski: Igraszki i dramat Rozumu. „NaGłos1996 nr 25, przedruk w tegoż: Apetyt na przemianę. Kraków 1997.
W. Kaliszewski: Głos stamtąd. Skrzyposzek wraca po latach nieistnienia. „Życie1996 nr 34.
Z. Mikołejko: Powrót do studni czasu. „Społeczeństwo Otwarte1996 nr 11.
K. Uniłowski: Rozum się mści. „FA-art1996 nr 4.
P. Kobielski-Grauman: Biedny Faust new age. „Czas Kultury1997 nr 5/6.
J. Markiewicz: Powieść istotna. „Kresy1997 nr 1.
A. Nasiłowska: Duchy w Tatrach. „Nowe Książki1997 nr 2.
D. Nowacki: Mizeria w sosie własnym. „Twórczość1997 nr 3.
L. Szaruga: Struktura przeznaczenia. „Sycyna1997 nr 7.
J. Zagożdżon: Teatr świata według Skrzyposzka. „Strony1997 nr 3/4.
P. Zawadzki: Habent ma fata libelli. „Akcent1997 nr 1.
P. Czapliński: Mickiewicz, albo proza najnowsza wobec tradycji. „Kresy1998 nr 2 [dot.: N. Goerke: Fractale; Ch. Skrzyposzek: Mojra; J. Pilch: Spis cudzołożnic].
J. Koźbiel: Na granicy życia i śmierci. Więź 1998 nr 5 [dot. też: M. Saramonowicz: Siostra; M. Holender: Klinika lalek; W. Horwath: Seans].
M. Oklot: Geometria Bólu. O dwóch powieściach Chrystiana Skrzyposzka. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2001 nr z 1 VI dod. „Przegląd Polski” [dot. też: Wolna Trybuna].
L. Zaleś. Rozm. S. Bereś. „Odra2001 nr 3.
O. Katafiasz: Okno uczuć. „ Święta wiedźma” według powieści Christiana Skrzyposzka. „Didaskalia2003 nr 53.
K. Kasińska: (Nie)specjalne wydarzenie. „Miesięcznik Prowincjonalny2006 nr 5-6 [dot. przedstawienia Święta wiedźma].
M. Nowacka-Flakiewicz: Oblicza miłości w teatrach telewizji Henryka Baranowskiego. W: Kultura i sztuka. Perspektywy badawcze. Lublin 2021 [podrozdział 5.4 dot. przedstawienia Święta wiedźma].

Zob. też Wywiady.