BIO

Born on 2 July 1949 in Poznan; son of Walenty. He completed his advanced secondary education at the K. Marcinkowski Grammar School No. I in Poznan in 1967. The same year, he started a degree at the Higher School of Economics and also took a Teaching degree for Primary School Teachers. He did not graduate from either programme. Also in 1967, he was awarded a prize in a literary competition for shorts stories organized by the Poznan Voivodeship National Council and Municipal National Council together with the Poznan-based publishing house Wydawnictwo Poznańskie and the local daily "Gazeta Poznańska". In 1969, he took up a position as a department manager at a chemical materials depot. He made his debut with an excerpt of his novel Trenta Tre, which appeared in the periodical "Nurt" (no. 4). He was awarded the Young Art Medal by the "Głos Wielkopolski" newspaper in 1975. His prose pieces appeared in periodicals including "Nurt" (1973, 1976, and 1980), "Student" (1976), "Nowy Nurt" (1976), "Kultura" (1977), "Twórczość" (1979 and 2021), and "Głos Wielkopolski" (1982). Between 1976 and 2002, he was the owner of a fruit and vegetable stall at the Wilda Market in Poznan. Following the publication of his second novel, Panna Lilianka (Miss Lilianka), in 1979, an excerpt of a follow-up title Starościna (Tatuś) (Forewoman. Daddy), appeared in "Twórczość" (no. 9) the same year. He then stopped publishing any works for many years. In the twenty-first century, he wrote the novel Świtezianka (Water Nymph), which was accepted for publication by the State Publishing Institute (PIW), with excerpts appearing in 2021 in "Twórczość" (no. 9). He lives in Poznan.

Twórczość

1. Trenta Tre. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 194 s.

Dedykowane Marii Storczyk-Opiniogórskiej.

Nagrody

II nagroda w konkursie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Wydawnictwa Poznańskiego na powieść o tematyce wielkopolskiej (1972); Medal Galerii Nowej w Poznaniu (1976).

2. Starościna. [Powieść]. Fragment pt. Tatuś. Powst. 1978. „Twórczość” 1979 nr 9 s. 25-56.

Pierwsza część planowanej powieści pt. Starościna, będącej kolejną częścią powieści-procesu Pajac zob. poz. Panna Lilianka [].

3. Panna Lilianka. Część powieści-procesu pod nazwą „Pajac”. Ilustracje: F. Maśluszczak. Warszawa: Czytelnik 1979, 146 s. Wyd. 2 tamże 1983, 142 s.

Planowany ciąg dalszy powieści pt. Starościna zob. fragment pt. Tatuś .

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w dziedzinie prozy (1980).

Adaptacje

radiowe

Starościna – Panna Lilianka. Adaptacja i reżyseria: S. Woroniecki. Polskie Radio (Rozgłośnia Merkury w Poznaniu) 1995.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Od traumy do zachwytu, czyli słuch idealny. Rozm. K. Szymoniak. „Twórczość2021 nr 9.

Ogólne

Artykuły

M. Orski: Fragmenty większego świata. „Miesięcznik Literacki1977 nr 6 [dot. m.in. R. Schuberta].
H. Bereza: Prawda języka (R. Schubert). W tegoż: Związki naturalne. Szkice literackie. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone. Warszawa 1978.
J. Niemczuk: Nowe wraca. „Kultura1979 nr 46 [dot. m.in. R. Schuberta], polemika: L. Bugajski: Nurt neoplebejski czy neointeligencki? „Kultura” 1979 nr 49.
M. Kubasik: Żywe piękno tworzenia w języku” czy „Gra na zwłokę”?Nurt1980 nr 5 [dot. R. Schuberta i J. Andermana].
H. Bereza: Ryszard Schubert. W tegoż: Taki układ. Warszawa 1981.
D. Kirsch: Elaborat – debiuty lat siedemdziesiątych. „Twórczość1981 nr 9 [dot. m.in. R. Schuberta].
W. Bolecki: Wolne głosy (o prozie Ryszarda Schuberta). „Twórczość1982 nr 6, przedruk w tegoż: Prawdy niemiłe. Eseje. Warszawa 1993.
L. Bugajski: Słuchanie i podsłuchiwanie. W tegoż: Następni. Warszawa 1982.
T. Błażejewski: Szaleństwo języka. W tegoż: Rysopis. Esej o młodej prozie. Łódź 1987 [dot. prozy R. Schuberta, D. Kirscha i J. Łozińskiego].
M. Jentys: Oficerowie prawdy (O nowe wartości w literaturze). „Kultura1988 nr 43 [dot. m.in. R. Schuberta].
S. Piskor: Transformacja wartości peryferyjnych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego1990 nr 1012 [dot. m.in. R. Schuberta].
W. Braniecki: Może się coś tli. „Arkusz1992 nr 6, przedruk w tegoż: Płaszcz do „Antygony”. Wędrując po Poznaniu i gdzie indziej. Poznań 1997 [dot. m.in. pracy R. Schuberta na Rynku Wildeckim].
J. Galant: Młoda proza polska lat siedemdziesiątych wobec narracji klasycznej. Łoziński – Schubert – Anderman. „Pamiętnik Literacki1994 z. 2.
B. Walczak: Gwara poznańska w powieściach Ryszarda Schuberta. „Kronika Miasta Poznania1995 nr 4.
K. Uniłowski: Sztuka cytatu. Od powieści przez anty-powieść do metapowieści. W tegoż: Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Katowice 2006 [dot. m.in. prozy R. Schuberta].
A. Karpowicz: Podglądanie. Ryszard Schubert; Artefakty. Edward Redliński – Ryszard Schubert. W tejże: Proza życia. Mowa, pismo, literatura. (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert). Warszawa 2012.
A. Szpindler: Twórczość to Rysioman. „dwutygodnik.com” [on-line] 2012 nr 93. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 5 lipca 2022].
B. Walczak: Słuch absolutny. „Kronika Miasta Poznania2015 nr 2.

Trenta Tre

Z. Bauer. „Życie Literackie1975 nr 47.
B. Czeczko. „Pomyślunkiem parafianina się posługując…”. „Nowe Książki1975 nr 17.
S.J. Królik: Czyściec. „Kamena1975 nr 20.
S. Piskor: Nowa proza. „Poglądy1975 nr 19.
J. Stankiewicz: Na okoliczność „Trenta Tre. „Nowy Wyraz1975 nr 10.
M. Piasecka. „Kierunki1976 nr 3.
J. Walc: Srutu tutu. „Polityka1976 nr 6, przedruk w tegoż: Wybierane. Warszawa 1989, polemika: R. Schubert. Dialog: autor – recenzent. „Polityka” 1976 nr 18, D. Kirsch. „Student” 1976 nr 5.
B. Zadura: Trzydzieści trzy. „Twórczość1976 nr 2.
J. Niemczuk. Ryszard Schubert, czyli słuch absolutny. „Kultura1979 nr 38 [dot. też: Panna Lilianka].
W. Gołębiowski: Posezonowa wyprzedaż. „Miesięcznik Literacki1988 nr 10 [dot. m.in. Trenta Tre].
Z.S. Masternak: Na(d) poziomy!Topos2001 nr 4/5.
O. Szmidt: Piekło języka. „Trenta Tre” Ryszarda Schuberta. „Pamiętnik Literacki2015 z. 4.
J. Galant: Na bocznicy. O bohaterach „Trenta Tre” Ryszarda Schuberta. W: Poznań pisarek i pisarzy. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 45-lecia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2016.
P. Kaliszuk: Boobalk, Schubert i szyfry. „Forum Poetyki” [on-line] 2019 nr 18. Dostępny w internecie: Zob. link [dostęp 25 lipca 2022].

Panna Lilianka

H. Bereza: Prawda języka. „Twórczość1977 nr 10 [dot. też: Trenta Tre], przedruk pt. Język (Ryszard Schubert) w tegoż: Sposób myślenia. 1. O prozie polskiej. Warszawa 1989.
T. Błażejewski: Piękna jak Lilian Harvey. „Odgłosy1979 nr 38, przedruk w tegoż: Literatura jak literatura. Szkice i notatki. Łódź 1987.
M. Boni: Naga kobiecość. „Literatura1979 nr 32.
W. Jamroziak: Kobiecość triumfująca. „Głos Wielkopolski1979 nr 237.
M. Kubasik. „Nurt1979 nr 11.
J. Niemczuk: Ryszard Schubert, czyli słuch absolutny. „Kultura1979 nr 38 [dot. też: Trenta Tre].
R. Nycz: Wejść w słowo. „Tygodnik Kulturalny1979 nr 41.
M. Paczkowska: Apologia kobiecości. „Kierunki1979 nr 39.
S. Piskorski: Oklaski nie na temat. „Poglądy1979 nr 23.
M. Płachecki. Aż tyle i tylko tyle. „Twórczość1979 nr 12.
K. Rutkowski: Przytomny uczestnik rozmowy. „Literatura1979 nr 32, przedruk w tegoż: Ani było, ani jest. Szkice literackie. Warszawa 1984.
A. Tatarkiewicz: Zniewolona. „Polityka1979 nr 36.
A. Urbański: Spowiedź Lilianki. „Nowe Książki1979 nr 18.
S. Bąba: O języku „Panny Lilianki. „Nurt1980 nr 4.
M. Orski: Lilianka. „Odra1980 nr 2.
K. Rutkowski: Ryszard Schubert i powieść plebejska. „Miesięcznik Literacki1980 nr 1.
T. Skutnik: Salon i barbarzyńcy, czyli Lekcja żywego języka. „Punkt1980 nr 9.
M. Zieliński: Zdrowy z urojenia. „Tygodnik Powszechny1980 nr 32, przedruk w tegoż: Kilka niewzruszonych przekonań. Kraków 1987, polemika: J.J. Szczepański. Tamże nr 34, S. Lem. Tamże nr 35 [list otwarty do J.J. Szczepańskiego].
D. Bula: Iluzja mówioności w „Pannie Liliance. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego1985 nr 680.
D. Bula: Odczytanie stylizacji językowej w potocznym odbiorze literatury. (Propozycje badawcze). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego1987 nr 851 [na przykładzie recepcji „Panny Lilianki”].
O. Szmidt: Panna Lilianka”, czyli zapomniany kobiecy monolog o zastanej rzeczywistości. W: Zanurzeni w historii – zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u. Kraków 2011.
A. Sobolewska: Zachowanie ulotnego. Strategie archiwizowania w „Pannie Liliance” Ryszarda Schuberta. „Przegląd Humanistyczny2018 nr 1.