BIO

Born on 4 April 1978 in Olkusz; son of the forester and amateur painter Mieczysław Jarosz, and the teacher Aleksandra Bakalarczyk. He spent his childhood in Olewin. He attended the Kazimierz Wielki (the Great) Grammar School No. I in Olkusz from 1993, completing his advanced secondary education there in 1997. He then studied Polish philology at the University of Silesia (UŚ), graduating with a master's degree in 2002. The same year, he took up a position as a teacher of Polish language at Primary School No. 1 in Olkusz where from 2016 he organised the Anna Piątek District Poetry Competition for Primary School Children. He made his debut in 2004 with the poems Sepia (Sepia), Przemysł chemiczny wykorzystuje wszystko (The chemical industry consumes everything), Wychodzisz ze mnie powoli (You are leaving me slowly) and Sprzątanie świata (Tidying up the world) that were published in the periodical "Topos" (nos 3/4). He was a winner in numerous national poetry competitions, including the K.K. Baczyński competition (2004), the M. Kajka National Poetry Competition (2005), the R. Wojczak National Poetry Competition (2005), the Fourth R.M. Rilke National Poetry Competition (2005), and the W. Pietrzak National Literary Competition (2006). He published poems in periodicals including "Kresy" (2005, 2007, and 2009), "Topos" (2005-06, 2008-09, 2012, and 2016), "Tygiel Kultury" (2005 and 2008), "Borussia" (2006-07), "Twórczość" (2006, 2008, 2010, and 2012), "Gazeta Wyborcza" (2007, 2010-11, and 2016), "Lampa" (2006 and 2007), "Nowa Okolica Poetów" (2008), "Arterie" (2009, 2010, and 2013), "Fraza" (2006, 2010, and 2015), "Poezja Dzisiaj" (2014). He published translations of poetry in periodicals including "Modern Poetry in Translation", Oxford (2013), "Novaya Polsha", Warsaw (2014), "Inostrannaya Literatura", Moscow (2015), "Akzente", Munich (2016), "Harper`s Magazine", New York (2016), and "Metai", Vilnius (2016). In 2013, he received the Wisława Szymborska Poetry Prize jointly with Krystyna Dąbrowska. His interest in heavy metal music goes back to his school days and he is a drummer. He has collaborated with bands including Chaotic Splutter, Lesers Bend, Katil Ferman, Mgłowce, Zziajani Porywacze Makowców, and Baza Ludzi Żywych as a drummer, singer and lyricist, while his brother Wadim plays guitar. He joined the Programme Council of the Olkusz Gallery of Contemporary Art – Office of Art Exhibitions (BWA). He is also a brewer, producing a beer called Bombowe. He has a daughter, Kalina (b. 2009). He lives in Żurada, near Olkusz.

Twórczość

1. Soma. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2006, 48, [4] s. Więcej Poezji, t. 24.

Nagrody

I nagroda w Konkursie Młodych Twórców im. W. Gombrowicza, I nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” w 2007 za najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2006.

2. Biały tydzień. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2007, 51 s. Poezje, 8.

3. Mimikra. [Wiersze]. [Rysunki:] S. Żechowski. Wrocław: Biuro Literackie 2010, 52 s. Poezje, 49.

4. Spoza. (Wiersze 1999-2010). Olkusz: Drukarnia Graffpress 2011, 49 s. Biblioteka Galerii Literackiej przy GSW BWA [Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych]. Wyd. 2 rozszerzone pt. Spoza. (Wiersze 1999-2012). Olkusz: Grafpress [etc.] 2013, 57 s. Biblioteka Galerii Literackiej przy MBWA Olkusz.

5. Wolny ogień. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2011, 52 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, t. 28.

6. Pełna krew. [Wiersze]. Kraków: Znak 2012, 57 s.

Nagrody

Nagroda Poetycka im. W. Szymborskiej w 2013 (ex aequo z Krystyną Dąbrowską), nominacja do finału Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz w 2013.

7. Świat fizyczny. [Wiersze]. Kraków: Znak 2014, 71 s. Poezja.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej „Nike” w 2015.

8. Kardonia i Faber. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2015, 60 s. Poezje, 134.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej „Nike” w 2016, nominacja do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz w 2016.

9. La forza delle cose. [Oprac., wstęp i przekład na język włoski:] A. Amenta. [Przekład na język angielski:] A. Lloyd-Jones. Genova: Liberodiscrivere 2015, 63 s.

Tekst w języku polskim, angielskim, włoskim.

10. Święto żywych (2006-2016). [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2016, 505 s. Dożynki, 20.

11. Stopień pokrewieństwa. [Wiersze]. Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2017, 51 s. Poezje, 161.

12. Czynności i stany. [Wiersze]. Bukowno: Fundacja Kultury Afront 2019, 133 s.

13. Dzień liczby Pi. [Wiersze]. Bukowno: Afront 2020, 51 s.

14. Pełnia Robaczego Księżyca. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2022, 47 s.

15. Widoczna i niewidzialna. [Wiersze]. Mikołów: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka 2023, 29 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, t. 211.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

La forza delle cose. [Oprac., wstęp i przekład na język włoski:] A. Amenta. [Przekład na język angielski:] A. Lloyd-Jones. Genova 2015 [tekst w języku polskim, angielskim, włoskim].
Wiersze wybrane. Druskienniki 2015 [tekst w języku polskim, litewskim, angielskim].
Wiersze wybrane. Bratysława 2018 [tekst w języku polskim, słowackim, angielskim].

litewski

Wiersze wybrane. [Przekł.] V. Dekšnys. Druskienniki: Versopolis 2015 [tekst w języku polskim, litewskim, angielskim].

słowacki

Wiersze wybrane. [Przekł.] K. Chmel. Bratysława: Arspoetica 2018 [tekst w języku polskim, słowackim, angielskim].

włoski

La forza delle cose. [Oprac., wstęp i przekład na język włoski:] A. Amenta. [Przekład na język angielski:] A. Lloyd-Jones. Genova 2015 [tekst w języku polskim, angielskim, włoskim].

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

bułgarski

Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i przedm.:] Â. Denel i M. Vožnâk. Plovdiv 2014.

hiszpański

Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea. (Autores nacidos entre 1960 y 1980). [Przekł.:] G. Beltrán, X. Farré, A. Murcia. Zaragoza 2012.

niemiecki

Grand Tour. [Oprac.:] F. Italiano, J. Wagner. Monachium 2019.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2023.

Wywiady

Służba to naprawdę niewdzięczna. Rozm. O. Dziechciarz. „Lampa2009 nr 4.
Dekorowanie ciemności. Rozm. R. Rutkowski. „Arterie2013 nr 2.
Co to znaczy bez łaski? Rozm. P. Małochleb. „Nowe Książki2014 nr 9.
Zagadać śmierć. Wywiad z Łukaszem Jaroszem. Rozm. P. Barańska [on-line] Powst. 2016. Dostępny w Internecie: Zob. link(https://popmoderna.pl/zagadac-smierc-wywiad-z-lukaszem-jaroszem/ [dostęp 15 listopada 2023) [dostęp 15 listopada 2023].
Syzyfowe prace. Rozm. P. Wilczyński. „Tygodnik Powszechny2019 nr 6.

Ogólne

Artykuły

P. Kozioł: O Jaroszu i jego wierszu. „Wakat2006 nr 1.
J. Pasterski: Symetria i świeżość. „Fraza2006 nr 1/2.
J. Illg: Prowincjonalne ciemne sacrum Łukasza Jarosza. „Znak2012 nr 4 [dot. wiersza „Ballada”].
P. Śliwiński: Skromność wywyższona. Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz nagrodzeni. „Tygodnik Powszechny2013 nr 47 [dot. otrzymania Nagrody Poetyckiej im. W. Szymborskiej].
J. Nowosad: Szukam słów, które mi zwrócą ciebie. O pięciu nowych wierszach Łukasza Jarosza. „Nowy Napis2019 nr 2.
L. Guzowska: Słowa mnie zrodziły.... „Biblioteka Kraków2021 nr 2.

Soma

P. Gołoburda: Odkrywanie Ameryki. „Lampa2006 nr 7-8.
I. Iwasiów: Trochę poety. „Nowe Książki2006 nr 8.
S. Kuźnicki: Ucieczka z wielkiego miasta. „Red2006 nr 1.
G. Tomicki: Strzał jeszcze nie padł. Ale zaraz niechybnie padnie. „FA-art2006 nr 1/2.
R. Derda: Cyrk i wesołe miasteczko opuszczają kurort. „Portret2007 nr 2 (24).

Biały tydzień

K. Fiołek: Grudniowy szept o całej reszcie. „Lampa2007 nr 12.
J. Nowosad: W poszukiwaniu duszy świata. „Śląsk2007 nr 11.
A. Świeściak: Wiry Jarosza. „Opcje2007 nr 4.
E. Zarych: Kuliste i białe. „Studium2007/2008 nr 5/6/1.

Mimikra

A. Kałuża: Zmiany perspektywy. „Nowe Książki2010 nr 8.

Spoza

R. Rutkowski: B-Sides & Rarities. „Topos2012 nr 3.
M. Kasprzak: Równość w domu, pracy i zagrodzie. „Lampa2014 nr 1/2.

Wolny ogień

F. Fidler: Czarna teczka Filipa Fidlera. „Odra2013 nr 5.

Pełna krew

Z. Chojnowski: Codzienne obrzędy. „Twórczość2012 nr 12.
P. Kozioł: Pastwisko metafor. „Lampa2012 nr 9.
M. Olszewski: Święta, popiół i oklaski. „Wyspa2012 nr 3.
J. Łukasiewicz: Wiersze gospodarskie Łukasza Jarosza. „Nowa Dekada Krakowska2013 nr 4/5.

Świat fizyczny

T. Mizerkiewicz: Odważanie świata. „Nowe Książki2014 nr 9.
J. Orska: Szkoła wdzięku i przetrwania. „Odra2015 nr 1.
G. Ronge: Aluzja i spekulacja. Jak przekroczyć granice epistemologii. „Symbolae Europaeae 2016 nr 2.

Kardonia i Faber

M. Boczkowska: Śmierć nie udała się Bogu. „Fraza2015 nr 4.
P. Kuliński: W teatrze życia i śmierci. „Nowe Książki2015 nr 12.
M. Piotrowska-Grot: Odłamki (nie)istnienia. „FA-art2016 nr 1/2.

Stopień pokrewieństwa

J. Madejski: Barbarzyństwo i rytuał. „Nowe Książki2018 nr 2.
A. Charyga: Dojrzały tom dojrzałego poety. „Śląsk2019 nr 2.

Czynności i stany

A. Łozowska-Patynowska: Paciorki. 3. „Elewator2020 nr 4 [dot. m.in. Ł. Jarosza].
J. Madejski: Śrubowanie aforyzmu. „Nowe Książki2020 nr 3.

Dzień liczby Pi

R. Rżany: Dłoń wiersza. „Nowe Książki2020 nr 11.
P. Kępiński: Przepowiedziana katastrofa. „Twórczość2021 nr 12.
P.W. Lorkowski. „Topos2021 nr 4.
A. Łozowska-Patynowska: Paciorki. 4. „Elewator2021 nr 1 [dot. m.in. Ł. Jarosza].
B. Suwiński: Urywki wielu mnie. „Twórczość2021 nr 12.