BIO

Twórczość

1. Nadzieja umiera ostatnia. [Wspomnienia]. Warszawa: Czytelnik 1967, 214 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1988, 275 s.; wyd. 3 Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2001, 275 s., tamże: wyd. 4 2016, wyd. 5 2017. Arbeit Macht Frei.

Od wyd. 2 dodatek: Wyprawa w Przeszłość – Polska 1986 [relacja z pierwszej podróży autorki do Polski].

Przekłady

angielski

Hope is the last to die. A personal documentation of Nazi terror. [Przeł.] D.J. Welsh. New York 1971, wyd. nast.: wyd. 2 Oświęcim 2008; wyd. 3 tamże 2016.

czeski

Naděje umírá poslední. Očité svědectví holocaustu. [Przeł.] M. Páralová Tardy. Brno 2010, wyd. 2 tamże 2017.

francuski

L'espoir est le dernier a mourir. Une jeune adolescence sous la terreur des nazis. [Przeł.] C. Rouach. Oświęcim 2008, wyd. 2 tamże 2016.

hebrajski

Ha-ḥayiym k̇e-tiqwah. [Przeł.] H. Birenbaum. [Jeruzalem] 1983, wyd. nast.: wyd. 2 Tel-Awiw 1989; wyd. 3 Tel-Awiw 2004.

hiszpański

La esperanza es la ultima en morir. [Przeł.] X. Farré. Oświęcim 2016.

japoński

Kibō. Inochi aru kagiri. [Przeł.] S. Kusakabe. Tōkyō 1995, wyd. 2 tamże 2000.

niemiecki

Die Hoffnung stirbt zuletzt. [Przeł.] E. Kinsky. Haga 1989, wyd. 2 Oświęcim 2016, wyd. skrócone: Das Leben als Hoffnung. Die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden mit Texten und Bildern von deutschen Schülern. Münster 2004.

rosyjski

Nadieżda umirajet poslednej. [Przeł.] N. Iwaniec. Oświęcim 2017.

włoski

La speranza e l'ultima a morire. [Przeł.] A. Costa. Oświęcim 2016.

2. Niepoetyckie wiersze. Z wierszy niepublikowanych [1] = Non-poetic poems. Poems never published before. Powst. 1967-2005. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 26 grudnia 2022].

3. Niepoetyckie wiersze. Z wierszy niepublikowanych [2] = Non-Poetic poems. Poems never published before [2]. Powst. 1982-2001 [on-line]. Dostępny w Internecie: Zob. link(http://www.zchor.org/birenbaum/wiersze5.htm) [dostęp 26 grudnia 2022].

4. Nawet gdy się śmieję. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 75 s. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 26 grudnia 2022].

5. Powrót do ziemi praojców. [Wspomnienia]. Warszawa: Czytelnik 1991, 231 s.

Przekłady

hebrajski

Ḥazarah la-ʾereṣ ha-ʾabŵt. [Przeł.] H. Birenbaum. Herṣeliyah 2015.

niemiecki

Rückkehr in das Land der Väter. [Przeł.] B. Kosmala. Frankfurt am Main 1998.

6. Nie o kwiatach. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo BUS 1993, 61 s. Zob. poz. .

Wiersze z lat 1967-1992.

Przekłady

niemiecki

Nicht die Blummen Wegen. [Przeł.] B.N. Weissberg. Bad Honnef 1990.

7. Jak można w słowach. Wybór wierszy. Oświęcim: Centrum Dialogu 1995, 74 s.

8. Każdy odzyskany dzień. Wspomnienia. Red. i wstęp: I. Sariusz-Skąpska. Kraków: Wydawnictwo Znak 1998, 228 s.

Wspomnienia z lat1966-1969, 1982-1989, 1996-1997.

9. Wołanie o pamięć. [Wspomnienia]. Wprowadzenie: H. Bochenek. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1999, 186 s.

10. Echa dalekie i bliskie. Spotkania z młodzieżą. [Wiersze]. [Kraków]: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak2001, 135 s. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 26 grudnia 2022].

11. Życie każdemu drogie. [Opowiadania; Wiersze]. Fotografie: A. Bujak. Kraków: Biały Kruk 2005, 102 s.

Zawartość

I. Psie życie. – II. Kocie sprawy. – III. [Wiersze].

12. Moje życie zaczęło się od końca. [Wiersze]. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2010, 335 s.

Zawartość

Zawiera poz. , , , , .

13. Wciąż pytają… = Man fragt mich immer wieder… Przeł. R. Wędrychowski. Oświęcim: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży; Warszawa: Biuro Regionalne Fundacji im. H. Bölla 2011, 46 s.

14. Szukam życia u umarłych. Wywiad z Haliną Birenbaum. Współautorka: B. Bochenek. Wstęp: G. Nikliborc. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2013, 198 s.

Przekłady

niemiecki

Ich suche das Leben bei den Toten. Ein Gespräch. [Przeł.] B. Kosmala. Berlin 2019.

włoski

La forza di vivere. Intervista con Halina Birenbaum. [Przeł.] S. Santoliquido. Oświęcim 2019.

15. To nie deszcz, to ludzie. [Wywiad rzeka]. Współautorka: M. Tutak-Goll. Warszawa: Wydawnictwo Agora 2019, 373 s.

Przekłady

hebrajski

Zeh lo geshem, zeh anashim. [Przeł.] H. Birenbaum. [Izrael] 2023.

16. Z historii mojego życia po Zagładzie. Wspomnienia. London: Wydawnictwo Anna Maria Mickiewicz Literary Waves Publishing 2022, 479 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Sounds of a guilty silence. [Przeł.] J. Friedman. Kraków – Oświęcim 1997.

hebrajski

Nigun pnimi. [Wiersze]. [Przeł.] H. Birenbaum. Tel Aviv 1985.

Przekłady

1. W. Szlengel: 'Ăšer qārā'tî la-mē̱tîm: rômān. [Przeł.] H. Birenbaum. Tel-Awiw: Teraqlîn 1987, 139 s.
2. W. Szlengel: Šney ʾadŵniym ḃe-šeleg : šiyrey Wladiyslab Šlengel mi-geṭŵ waršah. [Przeł.] H. Birenbaum. [Red.:] B. Albert, T. Goldberg. Szoham: ʾEl ha-mešŵrer 2016, 68 s. + płyta CD.

Prace redakcyjne

1. S. Hurman, A. Hurman: Pod osłoną nocy. Wspomnienia z lat 1939-1945. Red.: H. Birenbaum. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2007, 140 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Makaron, cukier i cynamon. Rozm. A. Hadrysiewicz. „Wir1995 nr 2.
Być imigrantem w Izraelu. Rozm. I. Bodnar. „Przekrój1999 nr 2.
Dla mnie nie ma tematów tabu. Rozm. A. Magdziak-Miszewska. „Więź2001 nr 4.
Dokąd ty jedziesz, mała kobieto. Rozm. A. Augustyniak. „Midrasz2014 nr 5.
Miało mnie nie być. Rozm. R. Kim. „Newsweek Polska2015 nr 5.
Sypie się ze mnie. Rozm. J. Dąbrowska. „Tygodnik Powszechny2015 nr 27.
Ludzie nie uczą się z historii. Rozm. M. Tutak-Goll. „Gazeta Wyborcza2017 nr 47 dod. „Wysokie Obcasy”.
Już odchodzisz? Rozm. M. Tutak-Goll. „Gazeta Wyborcza2019 nr 21 dod. „Wysokie Obcasy”.
Miłość i pamięć ocalone z Holokaustu. Rozm. M. Tutak-Goll. „Gazeta Wyborcza2019 nr 21 dod. „Kraków”.
Półtora sandałka. Rozm. A. Pawlicka. „Newsweek Polska2021 nr 51/52.

Ogólne

Artykuły

J. Wiśniewska: Wszędzie obca (o poezji Haliny Birenbaum). „Zeszyty Majdanka1997.
W. Michalski: Haliny Birenbaum powroty do spalonych gniazd. W tegoż: Słowa i twarze. Szkice literackie. Lublin 2003.
K. Olszewska: Autobiographical strategy and attitude of Halina Birenbaum as form of passing on a witness of the Holocaust. W: Autobiography, biography, narration. Research practice for biographical perspective. Łódź; Kraków 2013.
A. Augustyniak: Jestem żywą macewą. Portret Haliny Birenbaum. „Tygodnik Powszechny2014 nr 4 dod.Życie po Auschwitz”.
K. Zwolska-Płusa: Dwa oblicza żydowskiej matki w prozie Iryt Amiel i Haliny Birenbaum. W: Tożsamość a stereotypy. Żydzi i Polacy. Częstochowa 2014.
M. Tomczok: Syreni śpiew i narodziny alternatywy. Literatura Edmonda Jabésa, Leopolda Buczkowskiego i Haliny Birenbaum wobec Zagłady. „Ruch Literacki2018 z. 2.

Nadzieja umiera ostatnia

J. Wilhelmi: Świat tych, co umierali. „Kultura1967 nr 23.
S. Wygodzki. „Nowa Wieś1967 nr 18.
H. Zaworska: Godzina życia – i to życie. „Nowe Książki1967 nr 11.
M. Maliszewski. „Kultura1988 nr 17.
J. Zatorski: Oprócz śmierci nie było rzeczy pewnych…. „Kierunki1988 nr 17.

Nawet gdy się śmieję

W. Michalski: Powroty do spalonych gwiazd. „Akcent1992 nr 2/3.
W. Zawistowska: Pamiętam przeszłość bo droga mi jest teraźniejszość. „Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort1992 nr 24.

Powrót do ziemi praojców

K. Ostrowski: Zawiedzione nadzieje?Nowe Książki1992 nr 6.
W. Zawistowska: Z przeszłości Izraela. „Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort1992 nr 10.

Każdy odzyskany dzień

E. Nowacka: Korzenie pojone goryczą. „Nowe Książki1998 nr 9.
K. Meloch: Cudem zawieruszona cząsteczka. „Więź1999 nr 7.

To nie deszcz, to ludzie

P. Smoleński: My ze zhańbionego świata. „Ale Historia2019 nr 20.
J. Chłosta-Zielonka: Obraz dojrzewania w obozie Zagłady. Relacja Haliny Birenbaum „To nie deszcz, to ludzie” = The Image of adolescence in the extermination camp. Halina Birenbaum’s testimony in „To nie deszcz, to ludzie”. „Prace Literaturoznawcze2021 [nr] 9.

Z historii mojego życia po Zagładzie

A. Frątczak. Pisarze.pl [on-line] 21 II 2023. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 24 czerwca 2024].