BIO

Born on 21 May 1948 in Warsaw; daughter of Michał Łukasiewicz and Anna, née Ostrowska (Kózkowa from her first marriage). She attended the Juliusz Słowacki Grammar School (No. VII) in Warsaw, where she completed her advanced secondary education in 1966. That year she started studying at the Higher School of Foreign Languages (Wyższe Studium Języków Obcych) at the Faculty of Neophilology at the University of Warsaw (UW). She graduated with a diploma in German and French language before starting a part-time degree in philosophy at UW. She earned a living during this period by providing tuition and producing translations of applied texts. She also translated plays for Polish Radio Theatre, including a translation from Russian of a piece by Aleksandr Misharin, broadcast in 1972 as Pięć rozmów z synem (Five Conversations with my Son) and a translation from Norwegian of a work by Finn Havrevold, broadcast in 1972 as Wilhelm i Alicja (Wilhelm and Alice). She considers her debut proper as a translator to be her Polish version of the East German writer Franz Fühmann's diary, published in Polish as 22 dni czyli połowa życia (Twenty-Two Days, or Half a Life). Her translation appeared in 1974 in the periodical "Literatura na Świecie" (no. 9). A year later she published her first piece of literary criticism in the same periodical (no. 8), Przechadzki Roberta Walsera (Robert Walser's Walks). She continued to collaborate with the periodical until 1981. During this period she produced numerous translations from German, both of works of literature and of scholarship in the fields of sociology and philology. Her translations of works in literary studies appeared in the prestigious journal "Pamiętnik Literacki" from 1977 to 1984 and again from 1989 to 1993. She honed her skills as a translator by participating over several months in a seminar for young translators organized by the Polish Writers' Union (ZLP) before joining the ZLP's Foreign Literatures Programme (Studium Literatur Obcych) from 1976 to 1983. In 1979, she graduated from UW with a master's degree in philosophy. She was active in the democratic opposition to communism, signing the Memorandum of 101 (List 101) that protested against proposed changes to the constitution of the People's Republic of Poland. During this period she was also active as a translator, editor and typist collaborating with periodicals and journals published outside the reach of official censorship, "Komunikat" (later "Komunikat KSS KOR"), "Biuletyn Informacyjny" (from 1978 both were published together as "Komunikat KSS KOR. Biuletyn Informacyjny"), "Zapis", "Głos" and "Krytyka", where she published translations until 1988, both anonymously and using the pseudonym Małgorzata Górka. In 1979/80, she was active in the Society for Academic Courses (Towarzystwo Kursów Naukowych), through which the opposition offered higher-education standard courses. In 1981 she was appointed documentary editor at the weekly "Tygodnik Solidarność" and at the Publication Commission of the Independent Self-governing Trade Union Solidarity for the Mazovian Region. She was interned when martial law was imposed in Poland in 1981. Following her release in April 1982, she remained active in the opposition. She was a member of the underground Committee for Independent Culture (which operated until 1989) and collaborated with the monthly "Kultura Niezależna" until 1993 (intermittently, also publishing under the name Małgorzata Górka). She was also a member of the jury of the committee's prize, the Andrzej Kijowski Award from 1985 to 1989. She also published translations in the Paris-based "Zeszyty Literackie" between 1987 and 1992 (likewise using the pseudonyms M.Ł. and Małgorzata Górka). In 1987, she received the Polcul Foundation (Australia) prize in recognition of her contributions to independent culture. She received several research fellowships for stays abroad, first travelling to Zurich in 1985 on a Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne grant then to West Germany in 1988 and 1989 as a fellow of the Europäisches Übersetzer Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen and of the Robert Bosch Foundation in Berlin, respectively. In 1993, she was a fellow of the Institute of Human Sciences (IWM) in Vienna. She joined the Polish PEN Club in 1988 and the Polish Writers' Association (SPP) in 1989. She cancelled her membership of the latter in August 2020. Between 1988 and 1996, she worked as an editor at the Czytelnik Publishing Cooperative. She was a member of the programme council of the Marabut publishing house from 1995 to 1996 before working in the same role at Wydawnictwo Literackie publishing house, preparing its series Pisarze Języka Niemieckiego (German-language Writers) between 1997 and 2004. In 1994, she revived her collaboration with "Literatura na Świecie", serving on the jury of the periodical's prize in 1998. In 1996, she started publishing in the monthly "Znak", including a regular column featuring literary essays, Rubryka pod różą (The Rose Column), which she began in 2000. She has received numerous prizes including lifetime achievement awards in recognition of her literary translations from the Association of Polish Translators (1991), the Robert Bosch Foundation (1991) and the Polish PEN Club (1994). In 1997, she joined the new Robert Walser Association and the commission of the Paul Celan Fellowship at the Institute of Human Sciences in Vienna, serving on it until 2001. From 1998 she was involved in the work of the Literary Group Polska 2000, which was established that year by the Villa Decius Association in Krakow, before being incorporated in 2000 into the Adam Mickiewicz Institute and then in 2003 into the Polish Book Institute. She gave courses at UW in German translation at the Erasmus of Rotterdam Chair between 1998 and 2000, while also running a seminar on German literature and culture at the Polish Cultural Institute between 2001 and 2002. She held further international fellowships, travelling to Zurich on a Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia grant in 2000 and to Berlin on a Robert Bosch Foundation grant in 2001. In 2001, she received the special grand prize of "Literatura na Świecie". In subsequent years she won the following awards: the Paweł Hertz prize awarded by the journal "Zeszyty Literackie" (2007) and the Polish-German Prize awarded by the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany for her outstanding contribution to Polish-German relations. Between 2006 and 2018, she served on the jury of the Gdynia Literary Prize, serving as chair of its Chapter in 2014. She revived her collaboration with "Zeszyty Literackie" in 2008, publishing articles, reviews and translations there. In 2016/17, she ran a series of masterclasses titled Found in Translation (Odnalezione w tłumaczeniu) at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University (UJ) in Krakow in collaboration with the Goethe Institute in Krakow and the Institute of Urban Culture in Gdansk. She received the 2018 Prize of the Marshal of the Lesser Poland Voivodeship and the Kazimierz Wyka Prize of the Mayor of the City of Krakow in recognition of her achievements as an essayist and literary critic. She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Robert Walser. [Monografia]. Warszawa: Czytelnik 1990, 110 s., [16] s. tabl. Klasycy Literatury XX wieku.

2. Rubryka pod różą. [Szkice literackie]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2007, 249 s.

Wybór tekstów z cyklu od r. 2000 drukowanego w miesięczniku „Znak”.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike 2008.

Zawartość

Grass i czas; Podpis starego Krulla [dot. utworów T. Manna: Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla; Listy 1899-1936; Jak powstał „Doktor Faustus”]; O cudach [dot.: J. Kochanowski: Dzieła polskie; D. Naborowski: Poezje]; Wszystko fruwa [dot.: P. Kornfeld: Blanche oder das Atelier im Garten]; Marcel Proust wychodzi z biblioteki [dot. gł.: M. Proust: Czas odnaleziony]; Proza pieszo [dot.: T. Bernhard: Gehen; także o poglądach na literaturę Ch. Ransmayra]; Mała scena [dot. pozostawionej w rękopisach spuścizny lit. R. Walsera]; Koniec książki [dot. zakończenia utworu z perspektywy autora i czytelnika]; O skarbach [dot. kolekcjonerów i ich zbiorów w twórczości J.W. Goethego i G. Kellera]; Te same gwiazdy? [dot. recepcji dzieł: A. Mickiewicza w Niemczech oraz I. Kanta w twórczości A. Mickiewicza]; Słońca [G.H.] Lichtenberga; Coś do czytania [dot. sceny czytania uwiecznionej na obrazach różnych malarzy]; Niemiecki pamiętnik [dot. publikacji pt. „Deutsche Erinnerungsorte” i problematyki zbiorowej pamięci]; Historia z morałem [dot. recepcji literatury niem. w Polsce, szerzej o najczęściej tłumaczonym niem. autorze Ch. von Schmid, wzmiankowanym m.in. w „Lalce” B. Prusa]; Kwiat opowieści [dot. twórczości W.G. Sebalda]; Śmiesznie i strasznie [dot. M. Frischa]; Kogo kochali Ateńczycy [dot. gł.: Diogenes Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów]; Człowiek w podróży [dot.: J.G. Herder: Dziennik mojej podróży z roku 1769]; Człowiek w pasażu [dot. obrazu miejskich pasaży gł. w twórczości autorów: H. Balzak, W. Benjamin, G.K. Chesterton]; Książka nocą [dot. twórczości H. von Hofmannstahla]; Powieść i śmierć [dot.: G. Perec: Życie. Instrukcja obsługi]; Ciemna woda poznania [dot.: H.D. Thoreau: Walden, czyli życie w lesie]; Smutek przypowieści [dot.: Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara; Ostatni świat]; Straszne rzeczy [motyw powołania do życia tworów ludzkich rąk i umysłu w prozie autorów: C. Collodi, Owidiusz, N. Hawthorne, T. Mann, M.W. Shelley]; Tylko patrzeć [motyw lustra, obrazu i okna w powieściach T. Fontanego]; Przedwieczorna chwila na ziemi Negeb [dot.: S. Krajewski: 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas]; Buty też są ważne [dot.: A von Chamisso: Przedziwna historia Piotra Schlemihla]; Uroda myśli [dot.: H. Arendt: Denktagebuch. („Dziennik myśli”) 1950-1973]; Borys Pasternak lubił palić w piecu [dot. korespondencji: B. Pasternak, Z. Pasternak: Listy do Ziny]; „Habeas corpus” [dot.: A. Sobolewska: Cela. Odpowiedź na zespół Downa]; Skandal snów [motyw i znaczenie snu w twórczości autorów: W. Szymborska, W. Benjamin, H. Bereza, T.W. Adorno]; Wymowne i niejednoznaczne [dot. baśni H.Ch. Andersena]; Symultanka [dot.: V. Nabokov: Czarodziej]; Wyjście z cyrku [dot.: H. Burger: Diabelli i inne pisma do dyrekcji]; Idź do teatru, Ofelio [teatr a rzeczywistość w sztukach Moliera: Tartuffe albo Szalbierz; Mizantrop]; Taki pejzaż [dot. krajobrazu w ujęciu filozofów od czasów starożytnych do współczesności]; Nie ma jak podróż [dot. motywu podróży w literaturze powszechnej na przestrzeni dziejów].

3. Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna. [Eseje]. Warszawa: Towarzystwo „Więź 2011, 222 s. Biblioteka „Więzi”, 261.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike 2012.

4. Dziwna rzecz pisanie. [Szkice literackie]. Warszawa: Towarzystwo „Więź”, 2012, 167, s. Biblioteka „Więzi, 278.

Zawartość

Proza pocztą [dot. listów wymienianych przez F. Dürrenmatta i M. Frischa]; O tym [dot.: G. Scholem: Żydzi i Niemcy, tegoż: Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki; B. Bettelheim: Cudowne i pożyteczne]; Metafora i manufaktura [szkło i porcelana w metafizycznej poezji barokowej]; Z drugiej strony, na następnej stronie [dot.: J.W. Goethe: Powinowactwa z wyboru; J.M. Coetzee: Foe]; Tramwaj zwany niepokojem [dot.: M. Tulli: Skaza; W. Szymborska: Spis ludności; W. Benjamin: Tezy historiozoficzne]; Pod wulkanem [dot.: Seneka: Listy moralne do Lucyliusza; P. Bembo: O Etnie]; Strit z ręki [o wybitnych mieszkańcach ulicy Spiegelgasse w Zürychu]; Last minute [o „kondycji podróżnej” w literaturze; dot. K. Środa: Projekt handlu kabardyjskimi końmi]; Zaproszenie do domu poety [dot.: R. Kunze: remont poranka, tegoż: Nokturn i inne wiersze z lat 1959-1981]; W lesie [dot.: G.K. Chesterton: Przygody księdza Browna, tegoż: Klub niezwykłych zawodów; J.I. Borges: O Chestertonie]; Vis-à-vis [dot. obrazu Rembrandta: Hendrickje kąpiąca się w rzece]; Personalia [o pierwowzorach postaci P. Peeperkorna z „Czarodziejskiej góry” T. Manna]; Dziwna rzecz – pisanie [dot.: U. Bräker i jego dzienniki]; Historia bez końca [dot. recepcji twórczości R. Leonharda, gł. tomu opowiadań: Śmierć Donkiszota]; Mrówki, koniki polne, wiewiórki [motyw spiżarni w literaturze]; Ciasteczka Hoffmanna [dot. twórczości lit. E.T.A. Hoffmanna]; Coś szarego, coś niepokojącego [o twórczości G. Flauberta]; Gramatyka włoska dla zakochanych [o kontekstowym, wybiórczym odbiorze literatury]; Krajobraz z mitami [mity w twórczości F. Scotta Fitzgeralda]; Brzytwa Seymoura [twórczość i literaccy bohaterowie prozy J.D. Salingera]; Królewicz i żebrak [motyw przebrania w łachmany w literaturze od Homera do współczesności]; Po co opis [relacje między językiem i różnymi postaciami obrazu]; Bardzo mała narracja [o sposobach i celach użycia porównania w literaturze]; Homme de lettres, czyli prawdziwa misja Lamberta Strethera [dot.: H. James: Ambasadorowie]; Było nie było [o dziełach literackich i twórcach odkrywanych po latach]; Czytać dalej [o kryteriach oceny dzieła literackiego].

5. Pięć razy o przekładzie. [Eseje]. Kraków: Wydawnictwo Karakter; Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 2017, 138 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Karakter; Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 2017, pliki w formacie EPUB, MOBI.

Zawartość

Od autorki. – Po co przekład; Sztambuch tłumacza; Czytanie, pisanie, tłumaczenie; Kto się boi obcości; Literatura z perspektywy przekładu.

6. My, czytelnicy. [Eseje i szkice]. Warszawa: Towarzystwo „Więź 2021, 239 s. Biblioteka „Więzi, t. 376 .

Zawartość

Od autorki. – Szkoła [H.] Heinego; My tylko filozofujemy [o twórczości W.G. Sebalda]; Józef Filolog [F. Nietzsche w twórczości T. Manna, dot. głównie cyklu: Józef i jego bracia]; Zaproszenie do tańca [o twórczości T. Manna]; Wzór pamięci [dot. prozy P. Pazińskiego: Pensjonat; Ptasie ulice]; Pisane na paryskim piasku [dot.: J. Roth: Legenda o świętym pijaku i inne opowiadania]; My, czytelnicy [z problematyki prozy W.G. Sebalda]; Opowieść o dwóch miastach [wokół biografii M. Frischa, z odniesieniami do Berlina – miasta podzielonego murem]; Pisać i przepisywać [o twórczości R. Walsera]; Skarbczyki Sebalda albo tajemnica słomkowego kapelusza [o specyfice przekładów prozy W.G. Sebalda]; Rozmowy w gospodzie [o narratorze w prozie W.G. Sebalda: Nieodkryta kraina, dot. powieści F. Kafki: Zamek]; Czas nieoznaczony [dot.: T. Mann: Czarodziejska góra; Śmierć w Wenecji; Mario i czarodziej]; Siłami opowieści [dot.: J. Roth: Żydzi na tułaczce]; Zawsze od początku – nigdy do końca [o twórczości i języku E. Canettiego].

Przekłady

1. F. Havrevold: Wilhelm i Alicja. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Emisja radiowa: Reżyseria: E. Płaczek. Polskie Radio 1972.
2. A. Mišarin: Pięć rozmów z synem. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Emisja radiowa: Reżyseria: W. Maciejewski. Polskie Radio 1972.
3. G. Simmel: Socjologia. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wstęp: S. Nowak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, XXX, 530 s. Biblioteka Socjologiczna. Wyd. 2 tamże 2005.
4. T. Vesaas: Rozstanie z drzewem. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Emisja radiowa: Reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1975.
5. P. Hacks: Adam i Ewa. Komedia w 3 aktach z prologiem. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wystawienie: Reżyseria: B. Jaklicz. Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1976. Druk w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980 s. 131-219. Kolekcja Literatury NRD.
6. F. Germonprez: Ludzie w cieniu. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: PAX 1978, 113 s.
7. K. Schlesinger: Michael. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 184 s.
8. B. Brecht: Badeński moralitet o zgodzie. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Druk w: B. Brecht: Dramaty. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979 s. 23-47.
9. H.-G. Gadamer: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. Wybrał, oprac. i wstępem poprzedził K. Michalski. Przeł.: M. Łukasiewicz, K. Michalski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 283 s. Biblioteka Myśli Współczesnej. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2000, wyd. 3 2022.
10. J. Habermas: Teoria i praktyka. Wybór pism. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył: Z. Krasnodębski. Wstępem poprzedził S. Rainko. Przeł.: M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 557 s. Biblioteka Myśli Współczesnej.
11. R. Walser: Rodzeństwo Tanner. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 241 s.

Nagrody

Nagroda (łącznie z poz. ) Ambasady Szwajcarskiej w Warszawie – Pro Helvetia (1989).
12. J. Fuchs: Protokoły przesłuchań. [Wspomnienia]. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1985, 66 s.
Tłumaczka podpisana pseudonimem: Magdalena Górka.
13. H. Böll: Opiekuńcze oblężenie. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1986, 415 s. Wyd. nast. Warszawa: Muza 1993.
14. Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył H. Orłowski. Przeł.: M. Łukasiewicz, W. Bialik, M. Przybecki. Warszawa: Czytelnik 1986, 440 s.
15. B. Strauss: Park. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Dialog 1987 nr 5 s. 46-97. Wystawienie: Reżyseria: K. Babicki. Gdańsk, Teatr Wybrzeże, Teatr na Targu Węglowym 1987.
16. H. Hesse: Siddhartha. Poemat indyjski. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, 123 s. Wyd. nast.: tamże 1993; Warszawa: Klon, Warszawa: Kwiaty na Tor 1994; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1998, tamże 2000; z posłowiem V. Michelsa Poznań: Media Rodzina 2017, tamże [2022].

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta Z. Moskal. Warszawa: Propaganda [po r. 2000], 1 dysk optyczny (CD-ROM); czyta J. Peszek. Poznań: Media Rodzina Sp. z o.o. 2018, pliki w formacie MP3.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Propaganda [przed 2006], 1 płyta CD.
17. H. Hesse: W słońcu dawnych dni. [Opowiadania]. [Wybór:] M. Szematowicz. Przekł.: M. Łukasiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, 400 s.
18. H. Plessner: Pytanie o conditio humana. Wybór pism. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Krasnodębski. Przeł.: M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 334 s. Biblioteka Myśli Współczesnej.
19. F. Tönnies: Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wstępem opatrzył J. Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, LI, 341 s. Biblioteka Socjologiczna. Wyd. 2 tamże 2008.
20. R. Wagner: Złoto Renu = Das Rheingold. Prolog w czterech scenach do tetralogii Pierścień Nibelunga. [Libretto]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Teatr Wielki 1988, 123 s.
Tekst w językach polskim i niemieckim.
21. R. Walser: Jakub von Gunten. Dziennik. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, 121 s. Wyd. 2 pt.: Jakob von Gunten. Dziennik. Posłowie: P. Paziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021, 172 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021 pliki w formacie EPUB, MOBI .

Nagrody

Nagroda (łącznie z poz. ) Ambasady Szwajcarskiej w Warszawie – Pro Helvetia (1989).
22. H.J. Schädlich: Tallhover. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. London: Puls 1989, 163 s. Sąsiedzi, 2.
Tłumaczka podpisana pseudonimem: Małgorzata Górka.
23. T. Garton Ash: Niemieckość NRD. [Publicystyka]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Londyn: Aneks 1989, 126 s. [Wyd. krajowe: ] Londyn: Aneks, Warszawa: Krąg* 1989, 126 s.
Tłumaczka podpisana pseudonimem: Anna Szafranek.
24. R. Wagner: Walkiria = Die Walküre. Dramat muzyczny w 3 aktach, część pierwsza tetralogii Pierścień Nibelunga. [Libretto]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Teatr Wielki 1989, 147, [9] s.
Tekst w języku polskim i niemieckim.
25. R. Wagner: Zmierzch bogów = Götterdämmerung. Dramat muzyczny w 3 aktach, część trzecia tetralogii Pierścień Nibelunga. [Libretto]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Teatr Wielki 1989, 141 s.
Tekst w języku polskim i niemieckim.
26. Zygfryd = Siegfried. Dramat muzyczny w 3 aktach, część druga tetralogii Pierścień Nibelunga. [Muzyka:] R. Wagner. [Libretto]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wystawienie: Reżyseria: A. Everding. Warszawa: Teatr Wielki 1989, 197 s.
Tekst w języku polskim i niemieckim.
27. G. Grass: Niemieckie rozliczenia. Przeciwko tępemu nakazowi jedności. [Publicystyka]. Przeł.: M. Łukasiewicz, A. Kopacki. Wiersze w przekł. J.S. Burasa. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1990, 112 s.
28. P. Kohout: Safari. Ostatnia jednoaktówka z życia pisarza Ferdynanda Wańka. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Dialog 1990 nr 11 s. 55-70. Wystawienie telewizyjne: Reżyseria: W. Wodecki. Telewizja Polska 1992.
29. K. May: Przez dziki Kurdystan. Opowieść podróżnicza. Przekł.: M. Łukasiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 380 s.
30. P. Süskind: Pachnidło. Historia pewnego mordercy. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1990, 234 s. Wyd. nast.: Warszawa: Świat Książki 1996; Poznań: Zysk i S-ka 1998; Warszawa: Libros 2000; Warszawa: Bertelsmann Media 2005; Warszawa: Świat Książki – Bartelsmann Media 2006, tamże 2007; Warszawa: Świat Książki 2013, tamże 2019.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta T. Traczyński. Warszawa: Propaganda [przed 2006], 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Świat Książki 2013; Warszawa: W.A.B. 2021, pliki w formacie EPUB, MOBI .
31. R. Walser: Przechadzka i inne utwory. [Opowiadania]. Przeł. i posłowiem opatrzyła M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1990, 153 s.
32. H. Hesse: Kuracjusz. Zapiski kuracji w Baden. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1991 [właśc. 1992], 126 s.
33. T. Spengler: Mózg Lenina. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1992, 272 s.
34. P. Süskind: Gołąb. [Opowiadania]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1992, 60 s. Przedruk zob. poz. .
35. H. Hesse: Rosshalde. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994, 188 s. Wyd. nast. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 2003.
36. M. Horkeimer, T.W. Adorno: Dialektyka oświecenia. [Fragmenty filozoficzne]. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył J. Siemek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1994, 298 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010. Idee, 21, wyd. 3 poprawione tamże 2023.

Nagrody

Nagroda „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład w 1994.
37. P. Süskind: Historia pana Sommera. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1994, 120 s. Wyd. nast. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006.
38. F. Dürrenmatt: Organa sprawiedliwości. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1995, 189 s.
39. U. Im Hof: Europa Oświecenia. [Praca popularno-naukowa]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Krąg; Volumen 1995, 236 s. Tworzenie Europy.
40. Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. [Materiały konferencyjne]. Przygotował i przedmową opatrzył K. Michalski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak"; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 1995, 192 s. Demokracja – Filozofia i Praktyka. Przedruk zob. poz. .
Tu w przekł. M. Łukasiewicz: K. Michalski: Przedmowa; R. Schröder: Niemiecka tożsamość po zjednoczeniu.
41. J. Mitterer: Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa 1996, VIII, 118 s. Terminus, 9.
42. F. Nietzsche: Niewczesne rozważania. [Eseje]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: K. Michalski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1996, 345 s. Esej. Wyd. nast. łącznie z: F. Nietzsche: Narodziny tragedii. Przeł. P. Pieniążek. Łódź: Officyna 2012. Friedrich Nietzsche, Dzieła wszystkie; t. 1a .
43. P. Roth: Riverside. Nowa rzecz o Chrystusie. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1996, 64 s. Proza..
44. H.-G. Gadamer: Czy poeci umilkną? [Eseje]. Wybrał (wg pomysłu A. Szlosarka) i oprac. J. Margański. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekład przejrzał i wstępem poprzedził K. Bartoszyński. Bydgoszcz: Homini 1998, 180 s.

Zawartość

Tu także wiersze poetów niemieckich w przekł. J.S. Burasa, J. Ekiera, F. Przybylaka.
45. G. Ritz: Polskie spotkanie z Niemcami. Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George. Przekł.: M. Łukasiewicz. Podkowa Leśna: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 1998, 418 s. Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, 4.
46. W.G. Sebald: Czuję. Zawrót głowy. [Szkice literackie]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowiem opatrzył A. Zagajewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 193 s. Pisarze Języka Niemieckiego. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: W.A.B. 2010; wyd. 1 [!] Wrocław: Ossolineum 2021 Seria Sebald.
47. P. Süskind: Trzy historie i jedno rozważanie. [Opowiadania]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1998, 76 s. Proza.
48. T.W. Adorno: Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia. [Szkice]. Przekł. i przypisy: M. Łukasiewicz. Posłowie: M.J. Siemek. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 342 s. Pisarze Języka Niemieckiego. Wyd. 2 tamże 2009.
49. H. Hesse: Trzy opowieści z życia Knulpa. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1999, 93 s.
50. H.R. Jauss: Historia literatury jako prowokacja. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: K. Bartoszyński. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1999, 234 s. Archiwum Humanistyki XX wieku, 2.
51. Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo. [Materiały konferencyjne]. Przygotował i przedmową opatrzył K. Michalski. Przeł.: M. Łukasiewicz, J. Migasiński, A. Pawelec. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 1999, 231 s. Demokracja – Filozofia i Praktyka. Przedruk zob. poz. .
Tu w przekł. M. Łukasiewicz: H. Maier: Oświeceniowa idea wolności a tradycja katolicka; H.-L. Schreiber: Prawa człowieka po oświeceniu; R. Spaemann: Wewnętrzna sprzeczność oświecenia; C. Leggewie: Między kulturkampfem a krytyką kapitalizmu. Polityczny katolicyzm w Stanach Zjednoczonych na rozstajach.
52. J. Habermas: Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przekł.: M. Łukasiewicz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2000, 437, [5] s. Horyzonty Nowoczesności: Teoria – Literatura – Kultura, 9. Wyd. nast. tamże 2005.
53. M. Heidegger, K. Jaspers: Korespondencja. 1920-1963. Oprac.: W. Biemel i H. Saner. Przekł. listów Heideggera i przypisy do tych listów: C. Wodziński. Przekł. listów Jaspersa: M. Łukasiewicz. Przekł. przypisów do listów Jaspersa: J.M. Spychała. Toruń: Wydawnictwo Rolewski 2000, 286 s. Klasyka Filozofii Niemieckiej.
54. H.G. Gadamer: Poetica. Wybrane eseje. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2001, 146 s. Archiwum Humanistyki XX wieku., 3.
55. R. Walser: Dziwne miasto. Historie i rozprawki. [Opowiadania]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Izabelin: Świat Literacki 2001, 283 s.
56. G. Ritz: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przekł.: B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz. [Szkice]. Warszawa: Wiedza Powszechna 2002, 268 s.
57. R. Dahrendorf: Ponad granicami. Wspomnienia. Przekł.: M. Łukasiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 243 s.
58. J. Habermas: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Scholar 2003, 115 s. Społeczeństwo Współczesne.
59. R. Walser: Mały krajobraz ze śniegiem. [Opowiadania]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Izabelin: Świat Literacki 2003, 355 s.
60. Heinrich Böll. Życie i twórczość. [Katalog wystawy]. Red. i oprac.: R. Böll [i in.]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warschau: Goethe-Institut 2004, 61 s.
61. W.G. Sebald: Wyjechali. [Szkice literackie]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: W.A.B. 2005, 304 s. Don Kichot i Sancho Pansa. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 2010; wyd. 1 [!]. Posłowie: K. Kończal. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2021.
62. R. Walser: Niedzielny spacer. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Izabelin: Świat Literacki 2005, 391 s.
63. H. Hesse, T. Mann: Korespondencja. Oprac.: A. Carlsson, V. Michelis. Przekł.: M. Łukasiewicz. Przedmowa: V. Michelis. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, 301 s.

Nagrody

Nagroda im. H. Hessego (Calwer Hermann-Hesse-Stiftung), przyznana przez niemiecką Fundację im. H. Hessego w 2008.
64. G. Roth: Podróż do wnętrza Wiednia. Szkice. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, 211 s. Kroki.
65. G. Simmel: Most i drzwi. Wybór esejów. Przekł.: M. Łukasiewicz. Przedmowa: A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa 2006, XVII, 346 s. Ludzie i Rzeczy.
66. J. Habermas: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł.: W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Wprowadzenie i red. naukowa oraz weryfikacja przekł.: M. Czyżewski. Konsultacja terminologiczna i weryfikacja przekł. paragrafu 13 i 14: A. M. Kaniowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, XIV, 458 s. Biblioteka Współczesnych Filozofów.
67. W.G. Sebald: Austerlitz. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2007, 359, [5] s. Don Kichot i Sancho Pansa. Wyd. nast.: tamże 2008; wyd. 1 [!] Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020.
68. P. Süskind: Kontrabasista i inne utwory. [Monodram i opowiadania]. Przeł.: M. Łukasiewicz, A. Gierlińska. Warszawa: Świat Książki 2007, 204 s.
Tu w przekł. M. Łukasiewicz. opowiadania: Trzy historie [poz. ]; Gołąb [poz. ].
69. F. Nietzsche: Radosna wiedza = („La gaya scienza”). Przekł.: M. Łukasiewicz. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria 2008, 316 s.
Fragmenty poetyckie w przekł. A. Kopackiego i L. Staffa.
70. G. Simmel: Pisma socjologiczne. Wybór, oprac. i wprowadzenie: H.-J. Dahme i O. Rammstedt. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wstęp do wyd. polskiego: J. Szacki. Warszawa: Oficyna Naukowa 2008, 462 s.
71. W.G. Sebald: Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka. [Eseje]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2009, 344 s. Don Kichot i Sancho Pansa.
72. I. Bachmann, P. Celan: Czas serca. Listy. Z dołączoną korespondencją Paula Celana i Maksa Frischa oraz Ingeborg Bachmann i Gisèle Celan-Lestrange. Red. i oprac. wyd. niemieckiego B. Badiou [i in.]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Kraków: a5 2010, 426 s.
73. Rozmowy w Castel Gandolfo. T. 1-2 [cz. 1-8]. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II; Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2010, 679+590 s.
Tłumaczenia z różnych języków. Tu m.in. przekł. M. Łukasiewicz: [Cz. 1: Człowiek w nauce współczesnej. (Castel Gandolfo, 10-15 sierpnia 1983)]: H.-G. Gadamer: Słowo na drogę; G. Ebeling: Przyczynek do definicji człowieka; E.-W. Böckenförde: Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku prawnego; H.-G. Gadamer: „Obywatele dwóch światów”. – [Cz. 2: O kryzysie (Castel Gandolfo, 28 sierpnia-1 września 1985)]: P. Ricoeur: Kryzys – zjawisko swoiście nowoczesne? – [Cz. 4: Europa i społeczeństwo obywatelskie (Castel Gandolfo, 10-12 sierpnia 1989)]: E.-W. Böckenförde: Idee ładu społecznego i politycznego w rewolucji francuskiej. – [Cz.5: Społeczeństwo liberalne (Wiedeń 20-22 sierpnia 1992)]: K. Michalski: Przedmowa. – [Cz. 6: Tożsamość w czasach zmiany (Castel Gandolfo 11-13 sierpnia 1994)]: K. Michalski: Przedmowa; R. Schröder: Niemiecka tożsamość po zjednoczeniu (por. poz. ). – [Cz. 7: Oświecenie dzisiaj (Castel Gandolfo 8-10 sierpnia 1996)]: H. Maier: Oświeceniowa idea wolności a tradycja katolicka (por. poz. ); H.-L. Schreiber: Prawa człowieka po oświeceniu; R. Spaemann: Wewnętrzna sprzeczność oświecenia (por. poz. ); C. Leggewie: Między kulturkampfem a krytyką kapitalizmu. Polityczny katolicyzm w Stanach Zjednoczonych na rozstajach (por. poz.).
74. F. Dürrenmatt: Labirynt; Budowanie wieży. Tematy I-IX. Przeł.: M. Łukasiewicz i K. Jachimczak. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2011, 537 s. Biblioteka Babel..
75. G. Ritz: Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. Juliusz Słowacki w drodze do Europy – pamiętniki polskie na tropach narodowej tożsamości. Przekł.: M. Łukasiewicz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011 318 s. Polonica Leguntur, 13.
76. E. Augustin: Mama. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2012, 308 s. Biblioteka Babel. Kroki..
77. F. Nietzsche: Narodziny tragedii. Niewczesne rozważania. Przeł.: P. Pieniążek i M. Łukasiewicz. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2012, 440 s. Friedrich Nietzsche – Dzieła Wszystkie..
78. W.G. Sebald: Wojna powietrzna i literatura. [Eseje].Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2012, 173 s.
79. R. Walser: Mikrogramy. [Proza]. Przeł.: M. Łukasiewicz, Ł. Musiał, A. Żychliński. Kraków: Korporacja Ha!art 2013, 144 s. Proza obca.
80. G. Boehm: O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Red.: D. Kołacka. Przeł.: M. Łukasiewicz, A. Pieczyńska-Sulik. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2014, 328 s. +1 dysk optyczny (DVD). Horyzonty Nowoczesności, 107.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2014, plik w formacie PDF.
81. Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem. Pod red. B. Dybasia, A. Woldana i A. Ziemlewskiej. Przeł.: B. Dybaś, A. Méhes-Paluszek, M. Łukasiewicz. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2014, 366 s. Silva Rerum – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie..
Materiały konferencyjne.
82. W.G. Sebald: Campo Santo. [Eseje]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: W.A.B. 2014, 317 s. Don Kichot i Sancho Pansa..
83. P. Stamm: Siedem lat. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Drzewo Babel 2014, 239 s.
84. I. Bachmann: Dziennik wojenny. Z listami od Jacka Hamesha. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie i oprac.: H. Höller. Wołowiec: Czarne 2015, 88 s.
85. M. Frisch: Szkice do trzeciego dziennika. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: P. von Matt. Warszawa: W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2015, 205 s. Fortuna i Fatum. Kroki.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: W.A.B. 2015, plik w formacie EPUB, MOBI.
86. W. Sofsky: Ustrój terroru. Obóz koncentracyjny. Przekł.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma 2016, 383 s.
Praca naukowa z zakresu socjologii.
87. M. Frisch: Z Dziennika berlińskiego. Oprac. i podał do druku T. Strässle przy współpracy M. Unser. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wołowiec: Czarne 2017, 221 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
88. Ch. Lavant: Zapiski z domu wariatów. Przekł.: M. Łukasiewicz. [Dziennik]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2017, 110 s.
89. J. Roth: Żydzi na tułaczce. Przekł.: M. Łukasiewicz. Wstęp: A. Taborska. Budapeszt; Kraków: Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs 2017, 149, [10] s. Joseph Roth. Dzieła zebrane.
90. T. Mann: Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940-1945. Przeł. M. Łukasiewicz. Posłowie: M. Głowiński. Wrocław: Ossolineum; Warszawa: we współpracy z Nowym Teatrem 2018, 229 s.
91. J. Roth: Listy z Polski. [Felietony]. Przeł. M. Łukasiewicz. Wstęp: K. Czyżewski. Budapeszt; Syrakuzy; Kraków: Wydawnictwo Austeria 2018, 127 s. Joseph Roth. Dzieła zebrane.
92. J. Roth: Proza podróżna. [Felietony]. Wybór i przekł.: M. Łukasiewicz. Wstęp: E. Lipska. Budapeszt; Syrakuzy; Kraków: Wydawnictwo Austeria 2018, 183, [11] s. Joseph Roth. Dzieła zebrane.
93. J. Roth: Podróż do Rosji. Przeł. M. Łukasiewicz. Wstęp: J.T. Gross. Budapeszt; Syrakuzy; Kraków: Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs 2019, 203 s. Joseph Roth. Dzieła zebrane.
94. W.G. Sebald: Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: A. Żychliński. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2019, 283, [5] s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2019, pliki w formacie EPUB.
95. R. Walser: Zbój. [Powieść]. Przekład i objaśnienia: M. Łukasiewicz. Posłowie: J. Ekier. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2020, 189 s. Proza Światowa.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2020, pliki w formacie EPUB, MOBI .
96. H. Zischler: Kafka idzie do kina. [Eseje]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: Ł. Musiał. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020, 206 s. Sztuka Czytania.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020, pliki w formacie EPUB.
97. Ch. Lavant: Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści. [Opowiadania i nowele]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: P. Paziński. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2021, 115, [5] s.
98. U. Zürn: Trąby jerychońskie. Utwory wybrane. [Proza]. Przeł. M. Łukasiewicz, M. Ochab. Posłowiem opatrzyła A. Taborska. Okoniny; Czersk: Wydawnictwo Drzazgi 2021, 230 s.

Zawartość

Tu w przekładzie M. Łukasiewicz: Mężczyzna w jaśminach; Trąby jerychońskie.
99. J. Roth: Niemy prorok. [Powieść]. Przeł. M. Łukasiewicz. Wstęp: W. Bereś. Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2022, 236, [14] s. Joseph Roth. Dzieła zebrane.
100. A. Bobkowski: Szkice piórkiem. Przekł. tekstów francuskich: R. Fiszer. Przekł. tekstów niemieckich: M. Łukasiewicz. Warszawa; Stare Groszki: Wydawnictwo CiS 2023, 550 s.
101. W. Herzog: Zmierzchanie świata. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: P. Mościcki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 173 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, pliki w formacie EPUB, MOBI .
102. F. Hohler: Wielki karzeł i inne opowieści. Przekł. i posłowie: M. Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 108 s.
103. R. Walser: Wypracowania Fritza Kochera. [Powieść]. Przekł.: M. Łukasiewicz. Posłowie: A. Zając. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 157 s. Proza Światowa.

Prace redakcyjne

1. Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec. [Publicystyka]. [Red.: M. Łukasiewicz]. Londyn: Aneks 1990, 132 s.
Tu także przekłady M. Łukasiewicz.
2. Literatura niemieckojęzyczna w tłumaczeniu polskim 1945-1989. Bibliografia do wystawy „Książka nie zna granic”. Red.: M. Łukasiewicz. [Wstęp:] W. Lipscher. Darmstadt: Deutsches Polen-Institut 1990, 230 s.
Spis treści i wstęp w językach polskim i niemieckim.
3. J. Walc: Ja tu tylko sprzątam. Felietony i szkice z lat 1988-1993. Wybór i oprac.: M. Łukasiewicz. Wstęp: W. Bolecki. Warszawa: Szpak 1995, 447 s.
4. R. M. Rilke: Powiastki o Panu Bogu. [Opowiadania]. Przeł.: M. Czabanówna, W. Hulewicz. Oprac.: M. Łukasiewicz. Warszawa: Sic! 1996, 155 s.
5. W. Weischedel: Do filozofii kuchennymi schodami. [Szkice]. Przeł. i w przypisy opatrzyły: K. Chmielewska, K. Kuszyk. Red. naukowej dokonała M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, 306 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2008, 2010, 2024.

Autor o sobie

Krytyka i jej kryteria. Znak 1998 nr 7.
Czy ja robię refrakcję? (O antologii „Współczesne teorie przekładu”). Literatura na Świecie 2012 nr 3/4.
W kryminale. Znak 2014 nr 6 [wypowiedź w ankiecie redakcyjnej dot. powieści kryminalnej].
Stare, nowe, dobre, złe. Znak 2017 nr 2 [o tłumaczeniu].

Wywiady

Ciekawość świata. Życie Warszawy 1991 dod. „Ex Libris” nr 10 [w związku z przyznaniem nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich].
Nigdy w życiu nie tłumaczyłabym pism Heideggera. Rozm.: Ł. Musiał, A. Żychliński. Orbis Linguarum 2004 vol. 27.
Tłumacząc, staję się kimś innym. Rozm. A. Papieska. Nowe Książki 2007 nr 10.
Ten hochsztapler Tomasz Mann. Rozm. Z. Zaleska. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr 6. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 1 marca 2024].
Dziwna rzecz pisanie. Rozm. M. Sendecki. „Aktivist” [on-line] 2012 nr 160 dod. „Delit”. Suplement Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 1 marca 2024].
Milion przygód. Rozm.: Ł. Musiał, A. Żychliński. Przekładaniec 2012 nr 26.
Książka musi nas pociągać. Rozm. P. Rydzewski. Bliza 2014 nr 2.
Mapa pokrywa terytorium. Rozm. A. Pluszka. „dwutygodnik.com” [on-line] 2014 wyd. 145. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 2 marca 2024] [z cyklu: Rozmowy z tłumaczami], przedruk rozszerzony w: A. Pluszka: Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach. Gdańsk; Warszawa 2016.
Czary-mary w języku. Rozm. Z. Zaleska. W: Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie. Wołowiec 2015, wyd. 2 tamże 2016.
Operacja na języku. Rozm. K. Kolska. W Drodze 2017 nr 7.
Zawsze odruchowo wyobrażam sobie lepszą przyszłość. Rozm. Ł. Musiał. „Przegląd Polityczny”, Gdańsk 2019 nr 156.
Czy zawsze potrzebny jest nowy przekład? Rozmowy z Małgorzatą Łukasiewicz. W: P. de Bończa Bukowski, P.Zarychta: Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego. Kraków 2021 .

Ogólne

Artykuły

W. WOROSZYLSKI: „Będąc młodą tłumaczką…”Więź1994 nr 4 [w związku z przyznaniem nagrody Polskiego PEN Clubu].
T. BUREK: Zaczytana kobieta. Szkic do portretu Małgorzaty Łukasiewicz. Wyspa 2008 nr 3(7).
A. KOPACKI: Laudacja dla Małgorzaty Łukasiewicz. Literatura na Świecie 2008 nr 7/8.
T. FIAŁKOWSKI: Laudacja dla Małgorzaty Łukasiewicz. Nowa Dekada Krakowska 2018 nr 1 [mowa wygłoszona19 I 2018 r., podczas wręczenia Nagrody im. K. Wyki].
P. DOBROŁĘCKI: Gdańskie nagrody dla „bogów słowa. Małgorzata Łukasiewicz i Marcin Szuster. „Biblioteka Analiz2019 nr 8 [o laureatach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego].
K. LUKAS: Translatio i memoria. Język W. G. Sebalda jako medium pamięci w przekładach Małgorzaty Łukasiewicz. W: Znaki katastrofy, spacje ocalenia. Warszawa 2020.

Rubryka pod różą

P. CZAPCZYK: Kiedy eseistyka staje się literaturą. Twórczość 2007 nr 9.
[T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Radość czytania. „Tygodnik Powszechny2007 nr 16 .
J. KURKIEWICZ: W krainie czarów. Zeszyty Literackie 2007 nr 3.
L. SZARUGA: Kunszt lektury. Nowe Książki 2007 nr 10.
J. SZCZĘSNA: Dla wspólników w zachwycie. „Gazeta Wyborcza2007 nr 295 .
A. BIELIK-ROBSON: Żywa kolekcja. „Dziennik2008 nr 52 dod. „Europa”, przedruk w: A. Bielik-Robson: Romantyzm, niedokończony projekt . Eseje. Kraków 2008.
K. RUTKOWSKI: Książki, które na nas czekają. Znak 2008 nr 2.
M. SZUSTER: Zadomowienie i jego poczucie. Literatura na Świecie 2008 nr 7/8.

Jak być artystą

E. BIEŃKOWSKA: Tomasz Mann Małgorzaty Łukasiewicz. Zeszyty Literackie 2011 nr 3.
[T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Planeta Mann. „Tygodnik Powszechny2011 nr 23 .
A. KOBELSKA: Łukasiewicz czyta Manna. „Nowe Książki2011 nr 9 .
A. KOPACKI: Czytanie Tomasza Manna. „Przegląd Polityczny”, Gdańsk 2011 nr 109/110 [tu też o M. Walserze] .
J. KURKIEWICZ: Żałobnik Flaubert, żartowniś Mann. Gazeta Wyborcza 2011 nr 219 [dot. także: R. Lis: Ręka Flauberta].
M. MRÓZ: Mann pod lupą. „Art&Business2011 nr 10 .
J. SOBOLEWSKA: Gra z Mannem. „Polityka2011 nr 29 .
J.R. KOWALCZYK. [Tekst on-line]. Powst. 2012. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 2 marca 2024] .
P. MATYWIECKI: Jak być Tomaszem Mannem. Literatura na Świecie 2012 nr 1/2.
M. NALEWSKI: (Auto)portret Manna. Twórczość 2012 nr 2.
D. PAKALSKI. „Studia z Historii Filozofii2012 nr 3.
A. SASINOWSKI: Mann, ty ancymonie!Elewator2012 nr 1.

Dziwna rzecz pisanie

[T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Literatura, czyli przygoda. „Tygodnik Powszechny2012 nr 43.
[M. Ratajczak] MR. „Odra2013 nr 2 .
M.E. ROGOWSKA: Dziwna rzecz – czytanie. „Nowe Książki2013 nr 2 .
M. SZYMAŃSKI: Coś niepokojącego. „Zeszyty Literackie2013 nr 2 .

Pięć razy o przekładzie

P. CHAJĘCKA: Przekład to sztuka języka. Elewator 2017 nr 4.
K. CIEŚLIK: Przekład, czyli Literatura. Nowe Książki 2017 nr 7/8.
[T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Czytelnik do potęgi drugiej. Tygodnik Powszechny 2017 nr 21.
J. SOBOLEWSKA: Ugniatanie języka. Polityka 2017 nr 16.
P. BOBOWSKA-NASTARZEWSKA. „Rocznik Przekładoznawczy2018 [t.] 13.
M. SZUSTER: Żeby to uszom przyjemno było. Literatura na Świecie 2018 nr 1/2.

My, czytelnicy

[T. Fiałkowski] Lektor: Przekraczanie granicy. „Tygodnik Powszechny2021 nr 49 .
A. ZAJĄC: Niewierni świadkowie. „Literatura na Świecie2022 nr 3/4.

F. Nietzsche: Radosna wiedza

S. SZYMAŃSKI: Nietzsche wiek później. Nowe Książki 2009 nr 4.

G. Simmel: Pisma socjologiczne

L. SZARUGA: Wywiedziony. Nowe Książki 2009 nr 7.

Ch. Lavant: Zapiski z domu wariatów

J. SOBOLEWSKA: Czuły zapis piekła. Polityka 2017 nr 44.

W.G. Sebald: Opis nieszczęścia

B. SADULSKI: Studium przypadków. „dwutygodnik.com” [on-line] 2020 wyd. 275 Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 3 marca 2024].

R. Walser: Zbój

P. PAZIŃSKI: I tym razem się wymknę. „dwutygodnik.com” [on-line] 2020 wyd. 282. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 3 marca 2024] [z odniesieniami do innych przekładów M. Łukasiewicz].

U. Zürn: Trąby jerychońskie

M. LIBICH: Ciało i wyobraźnia. „Polityka2021 nr z 11 I .

J. Walc: Ja tu tylko sprzątam

P. SZEWC. „Nowe Książki1995 nr 12 .
A.WERNER: Prawda jest mniejszym złem. Teksty Drugie 1996 nr 4.
M. ADAMIEC: O tolerancji, głupocie i dobrym samopoczuciu. Przegląd Polityczny”, Gdańsk 1996 nr 30.
G. BORKOWSKA: Widzieć jasno, bez zachwytu. Kresy 1996 nr 26.
M. KRASSOWSKI. „Wiadomości Kulturalne1996 nr 9 .
K. WINNICKI: Jana Walca korespondencje i konsultacje. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1996 nr z 11 I dod. „Przegląd Polski”.