BIO

Born on 10 December 1947[P] in Sanok; son of the flight instructor Zbigniew Szuber and Ewa née Rogala-Lewicka. He was influenced by his grandfather, the Classical philologist Stefan Lewicki, who was headteacher at the grammar school in Krynica Zdrój, and by his aunt Krystyna Lewicka and uncle, the University of Warsaw (UW) professor, biogeographer and expert on Alaska Stefan Jarosz. He visited them both regularly in Warsaw. He accompanied his father on hunting and fishing trips, while also hiking with him through the Sanok region and Bieszczady Mountains. He joined the Boys' Grammar School in Sanok 1962 (in 1973 it became the Commission of National Education Grammar School No. I). He wrote his first poems and short stories during this period. After completing advanced secondary education in 1967, he started a degree in Polish philology at the University of Warsaw (UW). In 1969, he developed severe arthritis, which meant that he had to abandon his degree and return to Sanok. His condition deteriorated over subsequent years, meaning that his mobility was permanently impaired. He continued to write poems during this period, but they remained unpublished. He made his debut only in 1994 with the series of poems Apokryfy i epitafia sanockie (Sanok Apocrypha and Epitaphs), published in the weekly "Tygodnik Sanocki" (nos 51/52). For these works he was awarded a prize in the Homeland of Gregory of Sanok in Literature (Ziemia rodzinna Grzegorza z Sanoka w literaturze) competition that was organized by the Gregory of Sanok Municipal Public Library. He continued to collaborate with "Tygodnik Sanocki" in subsequent years, publishing poems, articles, reviews and notes there. On the initiative of his cousin Grażyna Jarosz, who also funded publication, his first volumes of poetry appeared in 1995. He became increasingly active in literary life in subsequent years thanks to the assistance of his former university course mate, the prose writer, translator and theatre director Antoni Libera. In 1996, together with Tomasz Korzeniowski, he founded the Korporacja Literacka association, whose aims included promoting reading and developing local literary centres. Szuber became its chairman. Alongside the Municipal Public Library in Sanok, the association organized many cultural events and initiatives, including the publication of the cultural supplement "Dodatek Kulturalny" in "Tygodnik Sanocki" (until 2001; Szuber also published under the pseudonym Sebastian Rylski). The association also established the Pancovianum section, which developed into a centre focused on the works of Marian Pankowski and published the occasional periodical "Acta Pancoviana" (nos 1-4, 1998-2005). He was editor of the periodical and the abovementioned supplement. He joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1996. That year, he also established regular correspondence with Zbigniew Herbert, who was an admirer of Szuber's work. He started to publish poems, columns and reviews in national literary and cultural periodicals, including "Kwartalnik Artystyczny" (1997 and from 2008), "Zeszyty Literackie" (1997 and intermittently from 2000) and "Więź" (intermittently from 2002). He twice received the City of Sanok Literary Prize, in 1995 and 1998. In 1996, he was awarded the B. Sadowska Literary Prize and the K. Iłłakowiczówna Poetry Prize. In 1997, he received the Krosno Voivode's prize and the prize of the President of the City of Rzeszow, while in 1998 he received the Cultural Foundation Prize (Nagroda Fundacji Kultury). In 1999, he was awarded the Toronto-based Władysław and Nelli Turzanski Foundation Prize in recognition of his cultural achievements in 1998. He also co-organized several scholarly events in Sanok: Julian Stryjkowski z Galicją w tle – Lesko – Zamek – Synagoga (Julian Stryjkowski in the Context of Galicia: Lesko, Castle, Synagogue) in 1997, 60-lecie debiutu Mariana Pankowskiego (The 60th Anniversary of Marian Pankowski's Debut) in 1998, Jerzy Harasymowicz – poeta karpackiego pogranicza (Jerzy Harasymowicz: Poet of the Carpathian Borderlands) in 2001, and Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu (Between Two Worlds: On Kalman Segal) in 2008. He received a grant from the Ministry of Culture and National Heritage in 1999.The following year, he joined the Polish PEN Club. He was a columnist with the daily "Rzeczpospolita" in 2000/01, where he published the regular column Czytane na prowincji (Provincial Reading). In 2003, he was awarded the title Master of Polish Elocution by the Subcarpathian Voivodeship. In the 2004 spring semester, he taught the course "The Sanok Region in nineteenth- and twentieth-century Literature: Discussions on Regionalism" (Sanocczyzna w literaturze XIX i XX wieku – rozmowy o regionalizmie), for students at the Jan Grodek State Vocational Academy (now the Jan Grodek State University in Sanok). In 2017, he was made Honorary Citizen of the Royal Free City of Sanok. He died on 1 November 2020 in Lesko.

Twórczość

1. Apokryfy i epitafia sanockie. Sanok: [Druk. Piast Kołodziej]; Oslo: Nakład G. Jarosz 1995, 54 s.

Zbiór powstał w 1969-1991.

2. Paradne ubranko i inne wiersze. Sanok: [Druk. Piast Kołodziej]; Oslo: Nakład G. Jarosz [1995], 29 s.

3. Gorzkie prowincje. [Wiersze]. Sanok: [Druk. Piast Kołodziej]; Oslo: Nakład G. Jarosz 1996, 59 s.

4. Pan dymiącego zwierciadła. [Wiersze]. Sanok: [Druk. Piast Kołodziej]; Oslo: Nakład G. Jarosz 1996, 63 s.

5. Srebrnopióre ogrody. [Wiersze]. Sanok: [Druk. Piast Kołodziej]; Oslo: Nakład G. Jarosz 1996, 67 s.

Zawiera także: M. Pankowski: List do poety.

6. Biedronka na śniegu. [Wiersze]. Sanok: [Druk. Piast Kołodziej] 1997, 37 s. Wyd. nast.: Kraków: a5; Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 1999, 37 s. Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5, t. 33.

Wydanie z 1997 w trzydziestu egzemplarzach rozprowadzone zostało wśród przyjaciół poety.

7. Śniąc siebie w obcym domu. [Wiersze]. Słowo wstępne: A. Libera. Obrazy J. Ekierta. Sanok: Muzeum Historyczne 1997, 50 s. Słowo i Obraz..

8. O chłopcu mieszającym powidła. Wiersze wybrane. 1968-1997. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1999, 134 s. Poezja..

Nagrody

Nagroda Fundacji Kultury w 1999.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , , .

9. [Siedem] 7 wierszy = 7 Gedichte. Przeł. S. Huber. Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna 1999, XXV, [III] s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

10. [Dziewiętnaście] 19 wierszy. Rysunki: B. Bandurka. Lesko: Handel-Usługi-Wydawnictwo, Z. Nater 2000, 33 s.

11. Okrągłe oko pogody. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 59 s.

12. Z żółtego metalu. [Wiersze]. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000, 48 s.

13. Las w lustrach = Forest in the mirrors. [Wiersze]. Obrazy: H. Waniek. Przeł. E. Hryniewicz-Yarbrought; przekł. wierszy „Dedykacja” i „Dzwony biły na jutrznię”: C. Cavanagh. Rzeszów: Yes 2001, 69 s. Przylaszczka..

Do książki dołączono płytę CD.
Tekst w języku polskim i angielskim.

14. Sanok i Ziemia Sanocka. [Album]. Tekst: J. Szuber, J. Ginalski. Zdjęcia: T. Budziński. Olszanica: Bosz przy współpracy Urzędu Miasta 2001, 46 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

15. Skansen w Sanoku. [Album]. Tekst: J. Szuber, J. Ginalski. Zdjęcia: J. Czajkowski i in. Nowy Sącz: Wydawnictwo Fundacja 2001, [87] s. Wyd. 2 tamże 2002.

16. [Trzydzieści trzy ] 33 limeryki dla Bronia M. Sanok: [b.w.] 2003, 32 s.

Wydanie bibliofilskie w 9 egzemplarzach (inf. Autora), wydruk komputerowy. Dedykowany poecie Bronisławowi Majowi.

17. Emeryk u wód. [Limeryki]. Sanok: [b.w.] 2003. Wyd. 2. Oprac. graficzne G. Wolański. Rzeszów: Fraza 2012, 44 s.

Zbiór ok. 80 limeryków funkcjonujących w obiegu towarzyskim, wydruk komputerowy (inf. Autora dot. wyd. 1).

18. Glina, ogień, popiół. [Wiersze]. Red.: A. Strzelecka. Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku im. Grzegorza z Sanoka 2003, 43 s. [Wyd. 2] Berlin; Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy & Mordellus Press 2004. Bibliofilska Seria Poetycka Polski Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.T. 4.

Wydanie 1 na prawach rękopisu; wydanie 2 bibliofilskie w 45 egzemplarzach (inf. Autora).

19. Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 134 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , oraz cykl: Wiersze nowe.

20. Tam gdzie niedźwiedzie piwo warzą. [Wiersze]. Olszanica: Bosz 2004, 78 s.

21. Mojość. [Proza poetycko-wspomnieniowa]. Fotografie, akwarele: W. Szulc. Sanok: Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej; na zlecenie Urzędu m. Sanoka 2005, 108 s.

22. Czerteż. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006, 78 s.

23. Bieszczady. [Album]. Zdjęcia: A. Bilińska, W. Biliński. Tekst: J. Szuber. [Przeł.] J. Taylor-Kucia, [przekł. wierszy:] E. Hryniewicz-Yarbrough. Olszanica: Bosz 2007, 191 s. Wyd. nast. w wersji skróconej tamże.: [wyd. 2] 2009, 63 s., [wyd. 3] także w wersji angielskiej i niemieckiej [Przekł. angielski] R. Erickson. [Przekł. niemiecki:] N. Seling. 2015, 63 s.

W wydaniach z 2007, 2009 tekst w języku polskim i angielskim.

24. Złowiony w sieć = Spimanij u sit’. [Wiersze]. [Przeł.] V. Mahno. Kiïv: Kritika 2007, 115 s.

Tekst w języku polskim i ukraińskim.

25. Pianie kogutów. Wiersze wybrane. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2008, 144 s.

26. Wpis do ksiąg wieczystych. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2009, 61 s.

27. Wyżej, niżej, już. Plus haut, plus bas, ça y est. Układ tomiku i tłumaczenie: M. Nowoszewski. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki Marketingu 2010, 71 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

28. Powiedzieć. Cokolwiek. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011, 104 s.

29. Entelechia = Entelequia. [Wiersze]. Układ tomiku i tłumaczenie: Z. Wojski. Rzeszów: [Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”] 2012, 63 s. Biblioteka „Frazy”..

Tekst w języku polskim i hiszpańskim.

30. Janusz Szuber. Antologia. [Wybór wierzy:] J. Szuber. Warszawa: Hachette 2013, 189 s. Poezja Polska – Hachette, 72.

31. Tym razem wyraźnie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2014, 49 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Literackie 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.

Nagrody

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz w 2015.

32. Esej o niewinności = Essay über die Unschuld. [Wybór i przekł.:] A.Hanus, R. Büttner. [Wstęp:] A. Zagajewski. Wrocław: Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe; Dresden: Neisse Verlag 2015, 121 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

33. Rynek 14/1. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016, 32 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.

34. Przyjęcie postawy. Wybór wierszy z lat 2003-2019. Kraków : Wydawnictwo Literackie 2020 , 130 s.

35. Zdrój uliczny. [Wiersze]. [Redakcja: J. Wolski]. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza 2020, 21 s.

36. Mimo wszystko, chwal, tak, bądź wdzięczny. Poprzednie sezony. Wiersze. Red.: J. Burnatowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2021, 208 s.

37. Próbuję być. Wybór wierszy z lat 1969-2020. Wybór i posłowie: A. Libera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021 , 391 s. Seria z emblematem.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

They carry a promise. Selected poems. [Przeł.:] E. Hryniewicz-Yarbrough. New York 2009.

portugalski

Próba dębu = Teste do carvalho. [Przeł.]: Z.W. Wojski. Toronto, Rzeszów 2019.

serbski

O dečaku koji je mešao pekmez. Izbor iz poezije. [Przeł.] B. Rajčič. Vršac 2009.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Przeł.:] M.J. Mikoś. [Wstęp:] A. Niewiadomski. Bloomington, Indiana 2015 [teksty w języku polskim i angielskim].

bułgarski

Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i przekł.] B. Dankov. Sofiâ 2006.
Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i przedmowa:] Â. Denel i M. Vožnâk. Plovdiv 2014.

niderlandzki

Na de dood stond ik midden in het Leuven. [Przeł.:] R. Smeets, M. Tengbergen, K. Van Heuckelom. Leuven 2008.

rosyjski

Inostrannaâ literatura. [Wybór:] K. Starosel’skaâ. [Moskva] 2006.
Sdelano v Pol'še. Vek – XX. Antologiâ. [Wybór i przekł.:] A.Bazilevskij. Moskva 2009.

serbski

Mój poljski pesnički XX vek. [Przeł.:] B. Rajčic. Beograd 2012.

Prace redakcyjne

1. M. Pankowski: Moje słowo prowincjonalne. [Red. i wybór wierszy:] J. Szuber. Sanok: Muzeum Historyczne 1998, 51 s. Słowo i obraz..
2. Szare eminencje zachwytu. 80 rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego (1922-1993). Red.: J. Szuber, J. Tulik. Sanok: Miejska Biblioteki Publiczna w Sanoku; Krosno: Nonparel 2002, 34 s.
3. J. Harasymowicz: Bieszczady. [Wiersze]. Wybór: M. Harasymowicz, J. Szuber. Fotografie: R. Nater, Z. Nater. Olszanica: Bosz 2003, 78 s.
4. B. Bandurka: Zieleń Veronese’a. [Wiersze]. Red.: M. Sienkiewicz-Woskowicz, J. Szuber. Sanok: Muzeum Historyczne 2005, 93 s.
5. A. Olechniewicz: Tratwa. [Wiersze]. Red.: J. Szuber, E. Kasprzak, W. Banach. Sanok: Muzeum Historyczne 2006, 221 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2008.

Autor o sobie

Wrośnięty w pogranicze. Więź 2003 nr 3.
Gęsi dzikie i domowe. Lektury dzieciństwa. „Tygodnik Powszechny2009 nr 15.

Wywiady

Lesko, zamek Kmitów, północ. Rozm. H. Zaworska. Literatura 1997 nr 12.
Gorzkie prowincje. Rozm. K. Latawiec. Polonistyka 1998 nr 5.
Kapitan huzarów Zbigniewa Herberta. Rozm. M. Olszański. Życie Warszawy 1999 nr 15.
Krzyk ma krótki żywot. Rozm. J. Mączka. Rzeczpospolita 1999 nr 20.
Poeta zmotoryzowany. Rozm. P. Tomczyk. Rzeczpospolita 1999 nr 194.
Przez te wszystkie lata minione – kim byłem? Rozm. A. Libera. Nowe Książki 1999 nr 4.
Wielkie zakochanie. Rozm. K. E. Zdanowicz. Kurier Poranny 2000 nr 245.
Osiem i pół pytania do Janusza Szubera. Rozm. A. Strzelecka. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 1.
Róża tożsamości. Rozm. K. Lenkowska. Zeszyty Literackie 2004 nr 3.
Jest jak jest. Rozm. K. Kubisiowska. Tygodnik Powszechny 2008 nr 15.
Chłonąć to co jest… Rozm. K. Lisowski. Strony 2009 nr 1 /2, przedr. pt. Z Januszem Szuberem rozmawia Krzysztof Lisowski. W tegoż: Motyl Wisławy i inne podróże. Szczecin-Bezrzecze 2014.
Dopiero dzięki pisaniu wierszy poczułem twardy grunt pod nogami. Rozm. M. Sienkiewicz. „Kwartalnik Artystyczny2012 nr 3.
Trzy dni w Sanoku. Rozm. A. Sulikowski. Wierchy 2013.
Kormorany same do mnie przyleciały. Rozm. K. Kubisiowska. „Tygodnik Powszechny2017 nr 1/2.
Z perspektywy „Rynku 14/1. O nowym tomie wierszy z Januszem Szuberem rozm. M. Sienkiewicz-Woskowicz. Fraza 2017 nr 1 /2.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (W. Ligęza).
A. BUŁDAK: Bibliografia twórczości Janusza Szubera. W: Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera. Rzeszów 2008.

Ogólne

Książki

T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI: Mój wszechświat uczyniony. O poezji Janusza Szubera. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2004, 186 s.
J. KOWALEWSKI: Dramat istnienia. O poezji Janusza Szubera. Krosno: Nakład E. i W. Kowalewskich [2005], 131 s.
J. MĄCZKA: Powidła dla Tejrezjasza. O poezji Janusza Szubera. Kraków: Księgarnia Akademicka 2008, 273 s. [tu także bibliografia podmiotowa i przedmiotowa utworów J. Szubera].
Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera. Pod red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek. Rzeszów: Fraza 2008, 387 s.

Zawartość

S. Uliasz: „Bard gór Słonnych”. Od biografii poetyckiej ku poszukiwaniu. – I. Formuły i syntezy: J. Łukasiewicz: Janusz Szuber – poeta towarzyski; J. Nowakowski: Eros w poezji Janusza Szubera; A. Sulikowski: Myślenie religijne w poezji Janusza Szubera; J. Wolski: „Niech w tym filozof grzebie”. O pewnym aspekcie liryki Janusza Szubera i całościowym dzieła tegoż widzeniu; Z. Andres: Poeta refleksyjny. O Januszu Szuberze; W. Kaliszewski: Strumienie i rozlewiska. – II. Nad książkami: J. Pasterski: Debiut zwielokrotniony, czyli pamięci „księga pierwsza”; J. Drzewucki: Twoja mojość, nicość i coś jeszcze; M. Sienkiewicz-Woskowicz: „Mojość” przeciw nicości; A. Libera: Od Czerteża do czerteża; T. Cieślak-Sokołowski: Bycie na sposób opowieści; K. Lenkowska: „Pianie kogutów”, czyli próba Erosa. – III. Osoby, tematy, formy: J. Pasterska: „Kim jestem?” . Autoportret poetycki Janusza Szubera; A. Fiut: „Tak, my wszyscy z Pana.” O dialogu Janusza Szubera z Czesławem Miłoszem; K. Latawiec: Poetyckie portretowanie przodków, kobiet i ekscentryków; A. Jakubowska-Ożóg: „problem posiadania kogoś, czyli samego siebie” – Janusz Szuber, wiersze o kobietach; W. Ligęza: Rzeczy i opowieści. O poezji Janusza Szubera; M. Rabizo-Birek: Zaczarowany przez Nikifora cudotwórcę. Motywy plastyczne poezji Janusza Szubera; J. Mączka: „Jak oko co się samo nie ujrzy”. O motywach snu i lustra w poezji Janusza Szubera; G. Wróbel: Janusz Szuber – poeta – fotograf; A. Jamrozek-Sowa: „Pajęczyny taft, popioły jedwabiów”. Ubiór i ciało w poezji Janusza Szubera; O. Weretiuk: „Wskrzeszam z martwych tamto”: ukraińskie Bieszczady Szubera; Z. Ożog: Elementy polifoniczności językowej w liryce Janusza Szubera; A. Paliwoda: O dedykacjach Janusza Szubera. Rekonesans; A. Niewolak-Krzywda; Album rodzinne. Uwagi o wierszu „Kolej transwersalna 1884”. – IV. Świadectwa: M. Pankowski: Gdyby nie Zygmunt; H. Waniek: Poeta w wehikule czasu; W. Machno: Janusz Szuber: poeta kresowy. – Dyskusja panelowa: Miejsce poezji Janusza Szubera we współczesnej literaturze (nie tylko polskiej): M. Rabizo-Birek: Obrazy dla Janusza Szubera; Bibliografia twórczości Janusza Szubera. (Oprac. A. Bułdak); Noty o autorach; Skorowidz utworów Janusza Szubera.
A. SULIKOWSKI: Epos sanocki Janusza Szubera. Szczecin: Volumina.pl D. Krzanowski 2010, 316 s.
A. SULIKOWSKI: Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2018, 121 s. Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego „Napis.
J. SZUBER: Mimo wszystko, chwal, tak, bądź wdzięczny. Poprzednie sezony. Wiersze. Red.: J. Burnatowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2021, 208 s.

Zawartość

Wyborowi wierszy towarzyszą teksty dot. J. Szubera: A. Libera: Janusz Janusz Szuber z Sanoka; K. Lisowski: Żeby nie zapomnieć; P. Huelle: Poeta w Rynku; P. Huelle: Do Janusza Szubera; M. Lebda: Na marginesie wiersza „Zapach kory”; A. Rosé: Poeta kosmicznego zdroju.

Artykuły

D. MĘKARSKA: Prowincjusz i wiersze. Nowiny 1995 nr 99.
A. BURGHARDT: Bieszczadzkie wiersze z samotniczej szuflady Janusza Szubera. Wierchy 1996.
Z. CHOJNOWSKI: Pięcioksiąg nominalisty. Nowe Książki 1996 nr 10.
E. KOŁODZIEJCZYK: Barbarzyńcy, prowincje i stare koronki (O poezji Janusza Szubera). Studium 1997 nr 7/8.
A. BURGHARDT: Kresowe ojczyzny Janusza Szubera i Mariana Pankowskiego. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry, Literatura, Kultura1998 nr 3.
S. SIWAK: Pan dymiącego zwierciadła. Nowiny 1998 nr 247.
A. FRĄTCZAK: Metafizyka konkretu. Arcana 1999 nr 6.
A. LIBERA: Duch Galicji wciąż żyje. Rzeczpospolita 1999 nr 25 [przemówienie na uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji Kultury w Domu Literatury w Warszawie].
W. LIGĘZA: W czcigodnej sepii. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3.
H. ZAWORSKA: Muszę, więc jestem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 43.
J. BARAN: Zmartwychwstanie Janusza Szubera. Dziennik Polski 2000 nr 210.
CZ. M. SZCZEPANIAK: Biografia wierszem pisana. Arkusz 2000 nr 11.
J. ORSKA: Mistrz, czyli sztukmistrz. Odra 2000 nr 11.
A. ZAWADA: Wiersze na śmierć i życie. Nowe Książki 2000 nr 10.
J. PASTERSKI: Pamięć, mój jedyny paszport. Poezja Janusza Szubera. Fraza 2001 nr 1/2.
K. POTACZAŁA: Pułkownik Herbert, porucznik Szubert. Życie 2001 nr 88.
J. SKOCZYŃSKI: Choroba i wiersze. (Szkic do portretu Janusza Szubera). Rocznik Sanocki 2001 .
A. SZWAST: Poetyckie misterium pamięci. O twórczości Janusza Szubera. Pracownia 2001 nr 3.
B. ZAJDEL: Janusz Szuber – Ryszard Schramm, czyli poetycki dialog ad 2000. „Rocznik Sanocki2001.
J. DRZEWUCKI: Korwety obłoków, dromadery Bieszczad. Rzeczpospolita 2002 nr 4.
A. SULIKOWSKI: Podróże z Januszem Szuberem. Powidoki Sanocczyzny. Wierchy 2002 .
P. ZAWADZKI: Janusz Szuber – poeta prowincjonalny. Twórczość 2002 nr 5/6.
R. CZOP: Obrazy przeszłości w wierszu Janusza Szubera „Które kiedyś były. Fraza 2003 nr 3.
J. MĄCZKA: Pejzaż mityczny Janusza Szubera. Zeszyty Naukowe PWSZ [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku] 2003 nr 1.
J. MĄCZKA: Prolegomena do poezji Janusza Szubera. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 2/3.
J. PASTERSKA, J. PASTERSKI: Dzisiaj ja odbywam tamtą nieruchomą podróż…. Poezja Janusza Szubera w kontekście edukacji regionalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2003 z. 2.
A. SULIKOWSKI: Janusz Szuber jako poeta pogranicza. W: Dialog kultur w nowej Europie. Szczecin 2003.
K. LATAWIEC: Poeta wobec uniwersum kultury. O poezji Janusza Szubera. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2004 nr 4.
J. MĄCZKA: Miłość i śmierć w poezji Janusza Szubera. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2004 z. 2.
J. MĄCZKA: Pytanie o tożsamość w poezji Janusza Szubera. Fraza 2004 nr 3/4.
A. SULIKOWSKI: Niepewność drugiego brzegu. Świat i Słowo 2004 nr 1 [dot. wiersza: Xawery].
A. SULIKOWSKI: Twórczość poetycka Janusza Szubera. Pamiętnik Literacki 2004 z. 2 [tu także bibliografia prac J. Szubera].
E. ZYMAN: A zatem świat zewnętrzny. Fraza 2004 nr 3/4.
P. MACKIEWICZ: Bo jest się jeszcze czemu dziwić. O poezji Janusza Szubera. Odra 2005 nr 12.
J. MĄCZKA: Filozofia języka w poezji Janusza Szubera. Zeszyty Naukowe PWSZ [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku] 2005 nr 2.
J. DRZEWUCKI: Moja mojość, nicość i coś jeszcze. Twórczość 2006 nr 8.
T. KALIŚCIAK: Fotografia i spotkanie z nieobecnym w poezji Janusza Szubera. W: Intymność wyrażona. Katowice 2006.
J. MĄCZKA: Devorans et devorata” O naturze w poezji Janusza Szubera. „Zeszyty Naukowe PWSZ [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku]2006 nr 3.
K. PIETRYCH: Trawestacje „tańca śmierci” i „rymowanek umieranek” we współczesnej poezji – Różewicz, Szuber, Miłosz. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Toruń 2007.
C. ZALEWSKI: Jedyna chwila: fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku. Teksty Drugie 2007 nr 3.
Z. ANDRES: Bieszczadzkie inspiracje Janusza Szubera. W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Kraków 2008.
K. PAWLUŚ: Żywych i umarłych obcowanie… postacie z kart rodzinnej historii w poezji Janusza Szubera i Adriany Szymańskiej. „Tekstualia2008 nr 2.
K. PIETRYCH: Przestrzeń choroby we współczesnej poezji polskiej. (Wat, Szuber, Białoszewski). „Rocznik Świętokrzyski Seria A. Nauki Humanistyczne2008 t. 30.
G. WRÓBEL: Relikty przeszłości w poezji Janusza Szubera. Fraza 2008 nr 1/2 .
K. PIETRYCH: Każda odrobina ma wymiar ostateczny.” Janusz Szuber i poetyka epifanii. W: Nowa poezja polska. Kraków 2009.
K. PIETRYCH: Spotkanie piąte; […] nie lubię pisać ani mówić o sobie; Spętany na rzecz wolności świadczyłem. W tejże: Co poezji po bólu. Łódź 2009.
M. DĄBROWSKA: Obietnice w kłębach dymu. O poezji Janusza Szubera i młodych Amerykanach. Tygiel Kultury 2010 nr 1/3.
M. SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ: Intuicje i metody. Poetyka snu w poezji Janusza Szubera. Fraza 2010 nr 3/4.
J. ZALEWSKI: Laboratorium słowa. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2010 nr z 16 VII dod. „Przegląd Polski”.
J. WOLSKI: Poeci obcy czy osobni? ([K.] Hoffman, [J.] Kurylak, [J.] Szuber, [K.] Brakoniecki). W: Nowe dwudziestolecie. Poznań 2011.
M. OKUPNIK: Poszóstnie przez Bieszczad. Janusza Szubera poetyckie utraty i nostalgie. Porównania 2012, t. 11.
D. HEJDA: Ludzie i miejsca w twórczości Janusza Szubera; A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Janusz Szuber: poeta Podkarpacia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka2014 z. 9.
J. ILIG: Kiedy poeta wchodzi w ogród ziemi. Znak 2014 nr 1.
J. DRZEWUCKI: Każdego dnia, Janusz Szuber. W tegoż: Charakter pisma.Kraków 2015.
A. HANUS: Sprachliche Bilder vom multikulturellen Galizien in Texten von Janusz Szuber. W: Sprachliche Wechselbeziehungen in der Habsburgermonarchie. Wien 2015.
T. CHOMISZCZAK: Pogranicznik czasu – „de arte temporis” w poezji Janusza Szubera. W: Na pograniczach – kultura, literatura, media. Sanok 2017.
B. LATAWIEC: Bezwstydne wstydy żarty. Poetyckie zabawy Janusza Szubera. Konteksty Kultury 2017 [nr] 14.
Z. ZARĘBIANKA: Pamięć, przestrzeń i czas w wierszach Janusza Szubera; K. SAMSEL: Skoro gramatyka jest moją przybraną ojczyzną. Głos w sprawie „gramatyki poetyckiej” Janusza Szubera. W: Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-20016. Pranie; Białystok 2017.
Z. ZARĘBIANKA: Zum Gedächtnisraum in der Dichtkunst von Janusz Szuber. W: Räume, Zeiten und Transferprozesse in der polnischen und anderen ostmitteleuropäischen Literaturen. Wiesbaden 2017 s. 201-207.
B. KIERC: Szuber. „Kwartalnik Artystyczny2018 nr 1.
K. ZYCH: Pan od historii. Zapiski na marginesie pewnego wiersza. „Kwartalnik Artystyczny2018 nr 1.
M. KISIEL: Czytanie Szubera. „Śląsk2019 nr 11.
K. LATAWIEC: Galicyjskie reminiscencje w poezji Janusza Szubera. W: Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej. Kraków, Warszawa 2019.
A. LEWANDOWSKA: Koncepcja i figura podmiotu cierpiącego w poezji Janusza Szubera. „Karpacki Przegląd Naukowy2019 nr 1.
J. MĄCZKA: Kategoria obcości w poezji Janusza Szubera. W: Na pograniczach. X odległej i bliskiej przeszłości. Sanok 2019.
A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Motywy autotematyczne w wierszach Janusza Szuberta. W: Varia – od romantyzmu ku współczesności. Rzeszów 2020.
A. LIBERA: Janusz Szuber 1947-2020. „Kwartalnik Artystyczny2020 nr 4.
M. RABIZO-BIREK: Zamienianie tamtego, jej i siebie, w wiersz. Testament Janusza Szubera. „Nowa Dekada Krakowska2020 nr 1/2.
• „Fraza2021 nr 1/2.

Zawartość

M. ZATORSKA (oprac.): „Ten właśnie, a nie inny ja”. Spotkanie poświęcone pamięci Janusza Szubera; J. GOŁDA: Miejsca magiczne Janusza Szubera; Z. WOJSKI: Janusz Szuber z Sanoka; W. MACHNO: Na odejście Janusza Szubera; J. BELCIK: Poeta subtelnej pamięci. Kilka zdań o Januszu Szuberze.
K. MROCZKOWSKA-BRAND: Jak „mojość” staje się „naszością”, czyli o poezji Janusza Szubera; M. KUSIBA: „Całość nie do objęcia…” Głosy, notacje, przypomnienia. W: Odcisk palca – rozległy labirynt”. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia. Kraków 2021.
E.M. POPIELARZ-ZAJDEL: Sacrum w twórczości Janusza Szubera. „Dydaktyka Polonistyczna2021 nr 7.
A. SULIKOWSKI: Ostatni z Szuberów sanockich. Zamiast nekrologu. „Twórczość2021 nr 1.
J. SKOCZYŃSKI: Szuber. „Fraza2023 nr 1/2.

Apokryfy i epitafia sanockie

J. DRZEWUCKI: Poetycka geografia (Wiersze Janusza Szubera). „Rzeczpospolita1996 nr 61.
L. SZARUGA: Mogło was nie być. „Kultura” , Paryż 1996 nr 4 [dot. też: Paradne ubranko i inne wiersze].

Paradne ubranko i inne wiersze

L. SZARUGA: Mogło was nie być. „Kultura” , Paryż 1996 nr 4 [dot. też: Apokryfy i epitafia sanockie].

Biedronka na śniegu

H. ZAWORSKA: Smak metalu. Literatura 1997 nr 11.
G. KOCIUBA: Rytuały pamięci. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 [dot. też: O chłopcu mieszającym powidła].
J. ŁUKASIEWICZ: Splatając się w strumienie. Nowe Książki 1999 nr 4.
A. SZYMAŃSKA: Tożsamość poety. Przegląd Powszechny 1999 nr 9 [dot. też: O chłopcu mieszającym powidła].
H. ZAWORSKA: Dłubiąc w pamięci. „Gazeta Wyborcza1999 nr 138.
E. GIDLECKA: Pejzaże pamięci. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 1.
L. SZARUGA: Świat poetycki (VI) „Zeszyty Literackie 2000 nr 69.
A. SULIKOWSKI: Czy przeżyje Biedronka na śniegu?Pogranicza2001 nr 5.

Śniąc siebie w obcym domu

J. DRZEWUCKI: Cena niezależności. Rzeczpospolita 1997 dod.Rzeczpospolita i Książkinr 9.

O chłopcu mieszającym powidła

E. BIELA: Szuberowska elegancja i mądrość minionego czasu. Akant 1999 nr 11.
M. CICHY: Przyjemnie i smutno. „Gazeta Wyborcza1999 nr 25.
P. CIELESZ: Nagły błysk… ” „Topos 1999 nr 4.
W. KALISZEWSKI: Poezja, która jest wszystkim. Więź 1999 nr 4.
I. KANTOROWSKI: Nie wszystko odejdzie. Literatura 1999 nr 10, toż „Twórczość” 1999 nr 10.
R. KOBIERSKI: Esej o czasie minionym. Studium 1999 nr 3/4.
G. KOCIUBA: Rytuały pamięci. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 [dot. też: Biedronka na śniegu].
W. KUCZOK: Kość ogonowa Zbigniewa Herberta. Opcje 1999 nr 2.
W. LIGĘZA: Wyrwane z nicości. Nowe Książki 1999 nr 4.
B. MAJ: Rzeczywistość poezji – poezja rzeczywistości. O wierszach Janusza Szubera. Tygodnik Powszechny 1999 nr 7.
K. MASŁOŃ: Żłobienie pamięci. Magazyn Literacki 1999 nr 3.
S. SŁOWIK: Chłopiec mieszający powidła. Fraza 1999 nr 2/3.
A. SZYMAŃSKA: Tożsamość poety. Przegląd Powszechny 1999 nr 9 [dot. też: Biedronka na śniegu].
Cz.M. SZCZEPANIAK: Biografia wierszem pisana. Arkusz 2000 nr 11.

19 wierszy

J. ŁUKASIEWICZ: Łąki wysokie i niskie. Arkusz 2000 nr 3 [dot. też: Z żółtego metalu].
P. MAJERSKI: W tonacji srebrnej i czarnej. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 [dot. też: Z żółtego metalu].
J. ORSKA: Mistrz, czyli sztukmistrz. Odra 2000 nr 11.
L. SZARUGA: Świat poetycki (IX). „Zeszyty Literackie2000 nr 72.
J. DRZEWUCKI: Ja, gwóźdź wbity w ścianę. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 2 [dot. też: Z żółtego metalu].
A. SZYMAŃSKA: Książki. Laureaci. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 [m.in. dot. Janusza Szubera].
Z. CHOJNOWSKI: Poetycki spór o uniwersalia i samego siebie. Topos 2002 nr 1 /2 [dot. też: Okrągłe oko pogody; Z żółtego metalu].

Okrągłe oko pogody

J. ORSKA: Mistrz czyli sztukmistrz. Odra 2000 nr 11 [dot. też: Z żółtego metalu].
P. SZEWC: Szkoła uważności. Polityka 2000 nr 41.
E. PIECHOCKA: Mosiężna klamka u drzwi. Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 1.
L. SZARUGA: Świat poetycki (10). „Zeszyty Literackie2001 nr 73.
Z. CHOJNOWSKI: Poetycki spór o uniwersalia i samego siebie. Topos 2002 nr 1-2 [dot. też: 19 wierszy; Z żółtego metalu].

Z żółtego metalu

A. LIBERA: Szuber. Życie 2000 nr z 14 IX dod.Życie z Książkami”.
J. ŁUKASIEWICZ: Łąki wysokie i niskie. Arkusz 2000 nr 3 [dot. też 19 wierszy].
P. MAJERSKI: W tonacji srebrnej i czarnej. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 [dot. też: 19 wierszy].
J. ORSKA: Mistrz czyli sztukmistrz. Odra 2000 nr 11 [dot. też: Okrągłe oko pogody].
J. DRZEWUCKI: Ja, gwóźdź wbity w ścianę. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 2 [dot. też: 19 wierszy].
Z. CHOJNOWSKI: Poetycki spór o uniwersalia i samego siebie. Topos 2002 nr 1-2 [dot. też: 19 wierszy; Okrągłe oko pogody].
R. KOŁODZIEJ: Między już a jeszcze: tożsamość. Twórczość 2002 nr 7/8.

Las w lustrach = Forest in the mirrors

K. KARWAT: Jak być w „jestem. Śląsk 2002 nr 9.
W. LIGĘZA: Głosy, przedmioty, sny. Nowe Książki 2002 nr 3 [dot. m.in. J. Szubera].
J. PASTERSKI: Chwile i minerały. Twórczość 2002 nr 7/8 .
P. TAŃSKI: W lustrach lasu. Fraza 2002 nr 4, przedr. pt. Lasy Janusza Szubera w tegoż: Sandały Hermesa. Toruń 2008.
J. TULIK: Kryształowe lustra. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 1.
T. ŻUKOWSKI: Las obrazów w lustrach wierszy. „Gazeta Malarzy i Poetów2002 nr 3.
D. JARZĄBEK: Poeta w lustrzanym lesie. Topos 2003 nr 1/3.
A. LAM: Zdumienie, że na to patrzę. W tegoż: Poznać to, co mówimy. Warszawa 2009.

Glina, ogień, popiół

T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI: Słowo – widmo… Nazywające. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 .
J. MĄCZKA: Zapiski z lektury: „Glina, ogień, popiół. Fraza 2003/2004 nr [4/1].
J. DRZEWUCKI: Teraz i na niewyobrażalne wieki wieków. Rzeczpospolita 2004 nr 32.
W. KALISZEWSKI: Słowa w glinianym naczyniu. Nowe Książki 2004 nr 2.
P. MICHAŁOWSKI: Krótko prawdomównym wersem. Kwartalnik Artystyczny 2004 nr 2 [dot. też: Tam gdzie niedźwiedzie warzą piwo].
J. TULIK: Feniks poza bestiarium. Topos 2004 nr 6.
P. MACKIEWICZ: Pewna plenna intymna słabość. Nowe Książki 2013 nr 4, przedruk w tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013.

Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze

T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI: Czy poeta może odejść?Tygodnik Powszechny2003 nr 33.
J. DRZEWUCKI: Kto nakarmi moje głody. Rzeczpospolita 2003 nr 4.
J. GIZELLA: Tejrezjasz z Sanoka. Topos 2003 nr 4/5.
M. KISIEL: Rekolekcje Szubera. Nowe Książ. 2003 nr 7/8 .
R. RUTKOWSKI: Poezja jako dialog. Fraza 2003/2004 nr 4/1.
M. SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ: Osądzeni-pogodzeni. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 2/3.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XXI). „Zeszyty Literackie2003 nr 84.
P. MACKIEWICZ: Bo jest się czemu dziwić. O poezji Janusza Szubera. Odra 2005 nr 12.

Tam gdzie niedźwiedzie piwo warzą

P. MICHAŁOWSKI: Krótko prawdomównym wersem. Kwartalnik Artystyczny 2004 nr 3 [dot też: Glina, ogień, popiół].
P. SZEWC: W bieszczadzkiej prowincji. Nowe Książki 2004 nr 5.

Mojość

W. BAŁDA: Sanok, czyli świat. Nowa książka Janusza Szubera. Dziennik Polski 2005 nr 165.
A. MORAWIEC: Miejsce. Nowe Książki 2005 nr 10.
J. PASTERSKI: Sanocka „mojość” Szubera i [W.] Szulca. „Fraza2005 nr 3.
T. MAJDOSZ: Sanocka opowieść na dwa głosy. Akcent 2006 nr 4.
A. LAM: Sanockie chwile. W tegoż: Poznać to, co mówimy. Warszawa 2009.

Czerteż

J. DRZEWUCKI: Świat sobie i my sobie jakby nigdy nic. Rzeczpospolita 2006 nr 258.
K. LENKOWSKA: Póki czerteże jeszcze w żarze. Nowa Okolica Poetów 2006 nr 3 /4.
A. LIBERA: Poruszająca poezja Szubera. „Dziennik Polska – Europa – Świat 2006 nr 191.
S. BURYŁA: Wiersze osobiste i metafizyczne. Nowe Książki 2007 nr 1.
M. DZIEŃ: Opowieść o własnej formie bycia. O nowych wierszach Janusza Szubera. Kwartalnik Artystyczny 2007 nr 1.
K. MALISZEWSKI: Metafizyka rodzinnego albumu. Odra 2007 nr 17.
A. MAZUREK: Pióro z ognia. Literatura i Sztuka 2007 nr 3.
J. PASTERSKI: 2006. Czerteż. „Fraza” 2006/2007 nr 4/1.
A. PIWKOWSKA: Póki czerteże jeszcze w żarze…Więź2008 nr 1.

Pianie kogutów

K. SZEWCZYK: Zachwyt i żal [on-line] Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 10 kwietnia 2011].
A. FRANASZEK: Supły pamięci. Gazeta Wyborcza 2008 nr 77.
A. GOWORSKI: Zdobędziesz wiedzę utkaną z wiatru. Akcent 2008 nr 3.
P. HUELLE: Schodząc w dolinę. Tygodnik Powszechny 2008 nr 17.
G. KOCIUBA: Zachwyt i żal. Nowa Okolica Poetów 2008 nr 4.
T. MAJDOSZ: Pamiętnik utkany wierszem. Dekada Literacka 2008 nr 2/3.
T. MIZERKIEWICZ: Poezja arcydzielności. Nowe Książki 2008 nr 7.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XXXIX). Zeszyty Literackie 2008 nr 102 [m. in. dot. J. Szubera].

Wpis do ksiąg wieczystych

P. MACKIEWICZ: Pedantyczny kancelista pamięci. Nowe Książki 2009 nr 5.
J. MĄCZKA: Wspomnienia to drugi czas teraźniejszy. Tygodnik Powszechny 2009 nr 12.
A. MORAWIEC: … bo wspomnienie to drugi czas teraźniejszy. Kwartalnik Artystyczny 2009 nr 1.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XLII). „Zeszyty Literackie2009 nr 105.
J. WOLSKI: Wieczyste opalizacje Szubera. Fraza 2009 nr 3/4.

Powiedzieć. Cokolwiek

P. MACKIEWICZ: Pierwszy raz w Bieszczadach. Kwartalnik Artystyczny 2011 nr 2, przedruk w tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013.
J. MĄCZKA: Poezja z dykcją. Więź 2011 nr 10.
A. MORAWIEC: W formie. Nowe Książki 2011 nr 7.
M. OLSZEWSKI: Dożywotni kibic istnienia?Dekada Literacka2011 nr 3.
L. SZARUGA: Świat poetycki (LI). Zeszyty Literackie 2011 nr 2.
J.WOLSKI: Cokolwiek powiem żadne z tego świadectwo, bo przecież z głowy. Fraza2012 nr 1 /2.
E. OGŁOZA: Powiedzieć. Cokolwiek” Janusza Szubera. Próba lektury i projekt dydaktyczny. Z Teorii i Praktyki Dydaktyki Języka Polskiego 2013 t. 22.

Tym razem wyraźnie

B. KIERC: Elizjum. Kwartalnik Artystyczny 2014 [nr] 3.
A. REIMANN: Wyraźnie niewyraźnie. Nowe Książki 2014 nr 9.
J. DRZEWUCKI: Niczyje nic. Twórczość 2015 nr 9.
J.WOLSKI: Wyraźnie niewyraźne rozbłyski czasu. Fraza 2015 nr 1/2.
A. LIBERA: Janusz Szuber, „Tym razem wyraźnie. Laudacja wygłoszona w dniu 4 lipca w Praniu na gali przyznania Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki 2014 roku. „Topos2015 nr 9.

Esej o niewinności = Essay über die Unschuld

K. LENKOWSKA: Mineralni w (bez)wonnej sepii bytujący. Twórczość 2015 nr 9.
Z. ŚWIATŁOWSKI: Dwujęzyczna nostalgia. „Fraza2015 nr 3.
J. WOLSKI: Szuber po niemiecku, czyli galicyjski łańcuch konieczności przyczyn i skutków. Fraza 2015 nr 3.

Rynek 14/1

T. MIZERKIEWICZ: Ekonomie Szubera. Kujawy i Pomorze 2016 [nr] 4.
J. ŁUKASIEWICZ: Powszednie, niepowszednie. Odra 2017 nr 2 [m.in. dot. J. Szubera].
A. MORAWIEC: Oswajanie. Nowe Książki 2017 nr 3.
R. SABO: Sprawozdanie z lektury Janusza Szubera. Fraza 2017 nr 1 /2.
B. SOKOŁOWSKA: Panowie i panie suną w saniach po Sanie. Fraza 2017 nr 3 /4.
J. WOLSKI: Poeta fizycznie metafizyczny. Akcent 2017 nr 2.

Zob. też Wywiady.

Przyjęcie postawy

K. MALISZEWSKI: Rzetelne podstawy dla kolejnej teodycei. „Akcent2020 nr 4.
T. MIZERKIEWICZ: Szubera dryf biograficzny. „Nowe Książki2020 nr 7/8.
A. SPÓLNA: Prognozy krótkoterminowe Janusza Szuberta. „Twórczość2020 nr 12.
L. SZARUGA: Poezja jako grunt pod nogami. „Kwartalnik Artystyczny2020 nr 3.

Zdrój uliczny

J. BELCIK: Oni swoje, a ja swoje. „Odra2021 nr 2.
T. PYZIK: Ostatni wpis. „Śląsk2021 nr 12.

„Mimo wszystko, chwal, tak, bądź wdzięczny”

M. WRÓBLEWSKI: Przedmiot i eter. „Nowe Książki2022 nr 4.

Próbuję być

W. KALISZEWSKI: Odezwę się po powrocie. Antologia wierszy Janusza Szubera. „Twórczość2022 nr 3.
P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Być, jak to łatwo powiedzieć. „Kwartalnik Artystyczny2022 nr 2.
A. ZAWADA: Wpisy do ksiąg wieczystych. „Nowe Książki2022 nr 1.