BIO

Urodzona 2 maja 1907 w Warszawie; córka Romana Brejnakowskiego, krawca, i Aleksandry z domu Kopeć, krawcowej. Uczęszczała do średniej szkoły handlowej, następnie kontynuowała naukę w Szkole Dramatycznej Jadwigi Hryniewieckiej. Występowała jako tancerka w kabarecie Morskie Oko, dorywczo statystowała w Teatrze Polskim i innych teatrach rewiowych w Warszawie. W 1931 wyszła za mąż za Andrzeja Kuśniewicza, wówczas studenta prawa (później dyplomata i pisarz; rozwód ok. 1953), i przeniosła się do Krakowa. W 1936-39 przebywała wraz z mężem na placówce dyplomatycznej w Użhorodzie na Rusi Zakarpackiej. W 1938 rozpoczęła twórczość literacką pod pseudonimem Maria Ukniewska, debiutując fragmentem powieści z życia tancerek rewiowych pt. Niedziela Teresy i przygody Dubenki, opublikowanym w „Wiadomościach Literackich” (nr 8; powieść wydana pt. Strachy). W okresie tym pracowała też nad powieścią Spadek po Ketlerze (nieukończoną). W maju 1939 wyjechała do Tuluzy we Francji, gdzie jej mąż był pracownikiem konsulatu. Przebywała tam nadal po wybuchu II wojny światowej. Pracowała kilka miesięcy w Polskiej Agencji Telegraficznej. Fragmenty jej utworów publikowane były w tygodniku „Słowo” (Paryż, 1940) oraz w piśmie „Wrócimy” (Camp de Livron koło Caylus pod Tuluzą, 1941-42). Po klęsce Francji w czerwcu 1940 działała we francuskim ruchu oporu (pod pseudonimem Ukniewska), pełniąc w 1941-43 funkcję łączniczki. W marcu 1944 została aresztowana. Przebywała kolejno w Fort Romainville pod Paryżem, w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, w fabryce masek gazowych w Hanowerze i w obozie w Bergen-Belsen. Po wyzwoleniu obozu przez Anglików powróciła do Francji. W pierwszych latach po wojnie przebywała wraz z pełniącym funkcje dyplomatyczne mężem w Tuluzie, Strasburgu, Lille i w Paryżu. Za uczestnictwo w ruchu oporu została w 1948 odznaczona medalem Médaille Commémorative Française de la Guerre 1939-1945. W styczniu 1950 powróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. Od kwietnia tegoż roku do 1958 pracowała jako urzędniczka w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych. Należała do Ligi Kobiet. W 1957 została członkinią Związku Literatów Polskich. Kontynuowała twórczość literacką, pracując nad powieścią z życia artystów cyrkowych pt. Czerwone salto. Zmarła 21 lipca 1962 w Warszawie.

Twórczość

1. Strachy. [Powieść]. Przedmowa: M. Hemar. Warszawa: Rój 1938, 357 s. Wyd. nast.: tamże 1939; wyd. 1 [!] Warszawa: Czytelnik 1958, tamże: wyd. 2 poprawione 1958, wyd. 3 1968, wyd. 4 1973, wyd. 5 1975; wyd. 6 Katowice: Książnica 1997; wyd. 7 Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2016.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Strzałka. Cz. I-IV. Polskie Radio 1971.
Adaptacja: H. Zawiślak. Cz. 1-2. Polskie Radio 1984.

filmowe

Scenariusz: E. Cękalski, K. Szołowski, S. Wohl. Ekranizacja 1938.
pt. Szkoda twoich łez... Scenariusz i reżyseria S. Lenartowicz. Ekranizacja 1985 [tytuł roboczy: Girlsy na scenę; kinowa wersja serialu].

telewizyjne

Scenariusz serialu w 4 odcinkach: S. Lenartowicz. Telewizja Polska 1979.

2. Dom zaczarowany; Czerwone salto; Urodzaj tęsknoty. Warszawa: Czytelnik 1963, 308 s.

Tytuł na okładce: Dom zaczarowany.

Zawartość

Dom zaczarowany [opowiadanie; druk fragmentów: „Słowo”, Paryż 1940 nr 2-4, „Wrócimy”, Camp de Livron 1940 nr 3; 1941 nr 7]; Czerwone salto [powieść; druk fragmentów: „Kraj1959 nr 3, „Przekrój1962 nr 921]; Urodzaj tęsknoty [opowiadanie; druk fragmentu „Wrócimy1942 nr 9].

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

H. Bereza: Maria Ukniewska. Spojrzenia 1958 nr 27.
A. Kijowski: Maria Ukniewska. Przegląd Kulturalny 1962 nr 32 [wspomnienie pośmiertne].
M. Warneńska: O autorce „Strachów. Nowa Kultura 1962 nr 37 [wspomnienie].
A. Błaszkiewicz: Kopciuszek w królewnę przemieniony. Film 1979 nr 49.
H. Kister: Wspomnienie o Marii Ukniewskiej. W tejże: Pegazy na Kredytowej. Warszawa 1980.
A. Baranowska: ...coś najcenniejszego z życia. Kobieta i Życie 1983 nr 27 [dot. życia i twórczości M. Ukniewskiej].
E. Wosiek: Warszawa i teatr – dwie miłości Marii Ukniewskiej. Stolica 1983 nr 44.
A. Baranowska: To nie mój pamiętnik. (Maria Ukniewska). W tejże: Perły i potwory. Warszawa 1986.

Strachy

E. Breiter: Powieść z życia girlsy. Wiadomości Literackie 1938 nr 14.
H. Wierzbicka. „Przegląd Powszechny1938 t. 219.
H. Bereza: W świecie strachów. Orka 1958 nr 44.
B. Eysymontt: Strachy prawdziwe i urojone. Współczesność 1958 nr 27.
J. Kott: Dawne strachy. Przegląd Kulturalny 1958 nr 23.
Z. Muszyńska: Niebezpieczeństwa autentyzmu. Tygodnik Zachodni 1958 nr 24.
K. Nastulanka: Bestseller sprzed lat dwudziestu. Nowa Kultura 1958 nr 12.
W. Sadkowski. „Nowe Książki1958 nr 6.
A.Z. Makowiecki: Maria Ukniewska i jej „Strachy. Kultura 1970 nr 40.
E. Past: O „Strachach” Marii Ukniewskiej. (Szkic). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia Literatury 1970 nr 6.
D. Adamowicz: Od powieści do filmu. (Adaptacja powieści „Strachy” Marii Ukniewskiej). W: W kręgu filmu polskiego XXXV-lecia. Wrocław 1981.

Dom zaczarowany; Czerwone salto; Urodzaj tęsknoty

H. Bereza: Po „Strachach. Nowe Książki 1964 nr 12.
W. Maciąg. „Życie Literackie1964 nr 16.