BIO

Urodzona 21 listopada 1923 w Wągrowcu; córka Witolda Tyrankiewicza, nauczyciela, i Wandy z Milewskich. W 1926 zamieszkała wraz z rodziną w Bydgoszczy, gdzie uczęszczała do gimnazjum. Po wybuchu II wojny światowej została wysiedlona z rodziną z Bydgoszczy i przebywała we wsi Niemce na Lubelszczyźnie. Uczyła się na tajnych kompletach w Lublinie, gdzie w 1941 otrzymała tzw. małą maturę. W 1942 uczęszczała do szkoły handlowej i odbyła półroczną praktykę biurową w Landwirtschaft-Centralstelle. Następnie mieszkała w Warszawie, gdzie przeżyła powstanie warszawskie. Po upadku powstania przebywała w obozie przejściowym w Pruszkowie, a później na Kielecczyźnie i w Łowickiem. W kwietniu 1945, po wycofaniu się Niemców z Bydgoszczy, powróciła do tego miasta i podjęła pracę w Centrali Rolnictwa „Społem”. Równocześnie uczyła się w Liceum Spółdzielczym; w 1948 zdała maturę. Od 1949 studiowała polonistykę (specjalność bibliotekarstwo) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w 1952 uzyskała magisterium. Następnie pracowała jako kierowniczka Referatu Bibliotekarskiego przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, bibliotekarka w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia, a od września 1953 nauczycielka języka polskiego w Technikum Łączności. W 1958 w związku z chorobą serca przeszła na rentę. Uczyła jeszcze do 1962 na Wydziale Zaocznym Technikum Kolejowego, po czym w 1962 zrezygnowała całkowicie z pracy pedagogicznej. Debiutowała w 1963 na łamach „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” wierszem pt. Mój dom (nr 11). W tymże roku otrzymała nagrodę specjalną Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Łodzi podczas Łódzkiej Wiosny Poetów. Wiersze publikowała sporadycznie na łamach prasy pomorskiej, m.in. w „Pomorzu” (1964-72, z przerwami) i „Faktach” (1976-86, z przerwami). Współpracowała też z działem literackim rozgłośni bydgoskiej Polskiego Radia. W 1965 została członkinią Klubu Literackiego „Pomorze”. Od 1969 należała do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983; członkini Komisji Rewizyjnej). W 1978 otrzymała nagrodę WRN w Bydgoszczy. W 1989 została członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarła 14 grudnia 1997 w Bydgoszczy.

Twórczość

1. Po drugiej stronie słowa. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1967, 79 s.

2. Bieg przez wyobraźnię. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 135 s.

3. Głos z ziemi. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1969, 97 s.

4. Na najbliższej drodze. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1973, 58 s.

5. Na cały dzień. [Wiersze]. Gdańsk, Bydgoszcz: Wydawnictwo Morskie 1975, 79 s.

6. Obraz. [Wiersze]. Gdańsk, Bydgoszcz: Wydawnictwo Morskie 1979, 92 s.

7. Nad głowami z popiołu: mojemu miastu. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1985, [25] s.

8. Podróże. [Wybór wierszy]. Bydgoszcz: Pomorze 1987, 110 s.

Zawiera również wiersze nowe.

9. Ślady. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1992, 54 s.

10. Otwieranie ścian. [Wiersze]. Bydgoszcz: Świadectwo 1993, 55 s.

11. Światło i cienie. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1994, 81 s.

12. Dla wspólnych ogrodów. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1998, 74 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Zderzenie ze światem. Rozm. J.L. Ordan. „Fakty 1978 nr 14.

Ogólne

Artykuły

Z. Mrozek: Jadwiga Tyrankiewicz. Pomorze 1972 nr 13.

Po drugiej stronie słowa

J. Abramowicz: Poezja Północy – trzy debiuty. Agora 1968 nr 20 [dot. m.in. J. Tyrankiewicz].
Z. Pruss: Po słowa stronie sentymentalnej. Pomorze 1968 nr 21.
J. Kryszak: Ascetyzm. Dziennik Bałtycki 1969 nr 22.
• [A.K. Waśkiewicz] (akw): W kręgu anonimatu. Nadodrze 1969 nr 1.

Bieg przez wyobraźnię

W. Jamroziak: Czad poezji. Nurt 1969 nr 11.
S. Melkowski: Do ludzi. Pomorze 1970 nr 8 [dot. też Głos z ziemi].
M. Sprusiński: Między słowem a kasą. Nowe Książki 1970 nr 1, polemika J. Kwiatkowski: Z poetyckich pobojowisk. „Życie Literackie” 1970 nr 9 [dot. też Głos z ziemi].

Głos z ziemi

S. Melkowski: Do ludzi. Pomorze 1970 nr 8 [dot. też Bieg przez wyobraźnię].
M. Sprusiński: Między słowem a kasą. Nowe Książki 1970 nr 1, polemika J. Kwiatkowski: Z poetyckich pobojowisk. „Życie Literackie” 1970 nr 9 [dot. też Bieg przez wyobraźnię].

Na najbliższej drodze

E. Mróz: Źródła poezji. Nowe Książki 1973 nr 13.

Na cały dzień

A. Jaśniach: Zaufać słowu. Literatura 1976 nr 18.

Podróże

K. Kuczkowski: O muzie ubogiej i twarzy poezji. Nowe Książki 1988 nr 9.

Światło i cienie

D.T. Lebioda: Wiara i rozpacz. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.

Dla wspólnych ogrodów

B. Budzińska: W ogrodzie słów. Akant 1998 nr 13.