BIO

Urodzona 21 kwietnia 1925 w Milanówku pod Warszawą; córka Aleksandra Krupkowskiego, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej, i Marii z Kurysiów, filologa klasycznego, nauczycielki. W 1933 przeniosła się z rodziną do Krakowa, mieszkała tam także w okresie okupacji niemieckiej. W 1940-43 uczęszczała do Polskiej Szkoły Zawodowej Handlowej, a po jej ukończeniu pracowała jako laborantka w firmie Chemiotechnika. Równocześnie uczęszczała na tajne komplety gimnazjalne i w 1944 zdała maturę. W tymże roku rozpoczęła studia z zakresu filologii angielskiej na działającym tajnie Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Po zakończeniu wojny kontynuowała studia z anglistyki i dodatkowo romanistyki na UJ. W 1948 uzyskała stopień magistra filologii angielskiej. W tymże roku zawarła związek małżeński z Wojciechem Truszkowskim, metalurgiem, później profesorem Polskiej Akademii Nauk (PAN). Od 1953 pracowała jako tłumaczka na język angielski w Archiwum Hutnictwa oraz wykonywała przekłady dla biuletynu PAN. Jako poetka debiutowała w 1962 wierszem pt. Akwarium, opublikowanym na łamach czasopisma „Głos Młodzieży Wiejskiej” (nr 3), a jako tłumaczka w 1963 przekładami wierszy Thomasa Mertona pt. Krajobraz z bestią, Pobudka w mieście, Ucieczka do Egiptu, ogłoszonymi w „Tygodniku Powszechnym” (nr 34). Od tej pory wiersze, przekłady z języka angielskiego drukowała m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1962-64), „Życia Literackiego” (1962, 1964-69, 1971-85), „Gazety Krakowskiej” (1963, 1966-69) i „Filomaty” (1965-77, 1981-87). Kontynuowała studia z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej. W 1968 uzyskała na UJ stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Wallace Stevens' concept of poetry and the romantic tradition (promotor prof. Przemysław Mroczkowski). Następnie do 1970 prowadziła zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Od 1968 była członkinią Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1970 przebywała dwa miesiące jako stypendystka British Council w Wielkiej Brytanii. W 1977 uczestniczyła w międzynarodowym seminarium w Salzburgu poświęconym amerykańskiej poezji i prozie. Była członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Wiersze, tłumaczenia, opowiadania, recenzje i artykuły drukowała w tym czasie m.in. także w „Kulturze i Społeczeństwie” (1970-71), „Poezji” (1971-78, 1987-88), „Dzienniku Polskim” (1973-77, 1982-85), „Studencie” (1973-79, z przerwami), „Kierunkach” (1973-78, z przerwami, 1982-87), „Magazynie Kulturalnym” (1974-77, 1981, 1983), „Literaturze” (1977-86, z przerwami), „Przekroju” (1978-88), „Piśmie Literacko-Artystycznym” (1983-88, z przerwami). Była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), Polskiego PEN Clubu (od 1990) oraz Konfraterni Poetów. Zdobywała nagrody w konkursach literackich, m.in. w konkursie poetyckim zorganizowanym przez American Association of Poetry w Santa Cruz w Stanach Zjednoczonych (1986) i w Międzynarodowym Konkursie Poezji Religijnej w Tarencie we Włoszech (1990). Zmarła 28 kwietnia 1992 w Krakowie.

Twórczość

1. Krąg ciszy. [Wiersze]. [Przedmowa:] J.A. Frasik. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa 1963, 62 s.

2. Strumień światła. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 67 s.

Tu także przekład wierszy W. Stevensa i D. Thomasa.

3. Wallace Stevens' concept of poetry and the romantic tradition. [Monografia]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971, 101 s.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 19.

Rozprawa doktorska.

4. Ku źródłom. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 93 s.

Zawartość

Cykle: Nietrwałość; Poszukiwanie; Powrót.

5. Amfiteatr wyobraźni. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 63 s.

6. Nostalgia niedzielna. [Wiersze i aforyzmy]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 53 s.

7. Życie drzewa nocą. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 63 s.

8. Błysk flesza. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1983, 54 s.

9. Ornitologia kosmiczna. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 55 s.

10. Drzewo oddechu. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1990, 48 s.

11. Opowiadania niepokojące. Kraków: Miniatura 1991, 63 s.

Zawartość

Mężczyzna z laską; Cesarstwo; Dzikie wino; Powszednia apokalipsa; Estella; Dyskoteka; Spacer; Hotel; Obcy tekst; Autostrada; Nowe odwiedziny; Puste klatki; Karuzela.

12. Haiku. Kraków: Miniatura 1992, 31 s.

13. Ten dzień zwie się miłością. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1995, 46 s.

14. Miasto słów. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1999, 236 s.

15. Śródrzeka. Mid-river. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1999, 74 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

Przekłady

1. T. Hughes: Wiersze wybrane. Przeł.: T. Truszkowska i J. Rostworowski. Wybór: J. Rostworowski. Posłowie: M. Sprusiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 176 s.
2. S. Plath: Wiersze wybrane. Przeł.: T. Truszkowska, J. Rostworowski. Wybór i posłowie: T. Truszkowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 188 s.
3. D. Thomas: Szkoła czarownic. [Opowiadania]. Przekł. i posłowie T. Truszkowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 121 s.
4. Wizjonerzy i buntownicy. Wiersze współczesnych poetów amerykańskich. Wybrała, przeł. i opatrzyła posłowiem T. Truszkowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 289 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
5. M. Twain: Pamiętniki Adama i Ewy. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 48 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1987, 161 s. Bibliofilska Edycja Miniatur, tamże 1990; wyd. z oprac. B. Chrząstowskiej Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1993, 71 s. Biblioteka Narodowa III, 8; Wrocław: Siedmioróg 1997.
6. D. Thomas: Plaża Falesy. Na podstawie opowiadania Roberta Louisa Stevensona. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 116 s.
7. K. Gibran: Prorok. [Przypowieści]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 80 s.
8. T. Hughes: Deszczowy koń i inne opowiadania. Wybór, przekł. i posłowie: T. Truszkowska. Ilustracje: J. Duda-Gracz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 87 s.
9. M. Twain: Tajemniczy przybysz. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzyła T. Truszkowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 120 s.
10. T. Williams: Jednoręki i inne opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 117 s.
11. V. Nabokov: Opowiadania. Wybór i przekł.: T. Truszkowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 206 s.
12. S. Plath: Poezje wybrane. Wybrała, przeł., wstępem i notą biograficzną opatrzyła T. Truszkowska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 137 s.
13. S. Plath: Opowiadania. Kraków: Oficyna Literacka 1992, 145 s.
14. S. Plath: Wiersze wybrane. Wybrała i przeł. T. Truszkowska. Kraków: Oficyna Literacka 1992, 151 s.
Tytuł na okładce: Wiersze.
15. S. Plath: Liryki najpiękniejsze. Toruń: Algo 2000, 44 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Wywiady

Walka o oddech. Rozm. K. Kania. Kierunki 1983 nr 38.
Przeciw sztucznemu światu. Rozm. K. Kania. Kierunki 1986 nr 47.

Ogólne

Artykuły

S. Jurkowski: Za szybą widzialności. Sylwetki poetów. Kierunki 1989 nr 12.

Krąg ciszy

J. Lau. „Życie Literackie1964 nr 6.

Strumień światła

R. Matuszewski: Strumień banału. Życie Literackie 1965 nr 31.
M. Sprusiński: Dwa bieguny. Twórczość 1966 nr 5.
J. Witan. „Poezja1966 nr 4.

Wallace Stevens' concept of poetry and the romantic tradition

I. Przemęcka: Teresa Truszkowska o W. Stevensie. Literatura na Świecie 1972 nr 7.
A. Szala. „Kwartalnik Neofilologiczny1973 nr 1.

Ku źródłom

M. Chrzanowski. „Nowe Książki1973 nr 7.
I. Smolka: Wyobraźnia rozjątrzona i bezradna. Życie Literackie 1973 nr 19.

Życie drzewa nocą

Z. Dolecki: Szukania” i nie tylko. Tu i Teraz 1983 nr 40.
S. Jurkowski: Cisza rozłożona na głosy. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 19.
A. Warzecha: Pejzaże z wnętrza. Życie Literackie 1983 nr 32.

Błysk flesza

J. Krasicki: Według poetów. Nowe Książki 1984 nr 6 [m.in. dot. T. Truszkowskiej].
L. Żuliński: Między sobą a wszystkim. Kierunki 1984 nr 22.
Z. Chojnowski: Nadzieja do końca. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 19.

Ornitologia kosmiczna

K. Kuczkowski: Ptaki świadomości. Nurt 1989 nr 9.
M. Malesa-Drohomirecka. „Nowe Książki1989 nr 12.
A. Mrozowska: Rozdwojona na ciało i myśl. Autograf 1990 nr 2.

Miasto słów

K. Stark: Kraina filozoficznej poezji. Koniec Wieku 2000 nr 16.

T. Hughes: Wiersze wybrane

• [B. Drozdowski] bd.: T. Hughes po krakowsku. Poezja 1979 nr 5.

D. Thomas: Szkoła czarownic

L. Sokół: Dylan Thomas po polsku. Nowe Książki 1976 nr 15.

Wizjonerzy i buntownicy

M. Sienicka: Echo poezji amerykańskiej w Polsce. Magazyn Kulturalny 1978 nr 4.
• [B. Drozdowski] bd. Poezja 1979 nr 5.