BIO

Urodzony 9 października 1904 w Romanowie na Wołyniu; syn Klemensa Truchanowskiego, kierownika gorzelni, i Karoliny z Gładyszów. Do 1922 uczęszczał do I Męskiego Gimnazjum w Żytomierzu; w tym czasie redagował gazetkę szkolną „Ku nowym drogom”, w której zamieszczał też pierwsze próby literackie. W 1922/23 studiował medycynę na uniwersytecie w Kijowie. W listopadzie 1923 został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski oraz kontrrewolucyjnych poglądów i osadzony w więzieniu w Żytomierzu. Zwolniony z więzienia w 1924 pracował w miejscowej poliklinice. W kwietniu 1925 przedostał się do Polski. Pracował początkowo w majątku Knyszyn koło Białegostoku. Ożenił się z Zofią Urbańską. W tym czasie rozpoczął twórczość powieściopisarską. Wkrótce wyjechał do Warszawy, gdzie krótko kontynuował studia medyczne; trudne warunki materialne spowodowały, że przerwał naukę i od 1928 pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku, następnie w Siedlcach i Warszawie. Debiutował w 1932 opowiadaniem pt. Spuścizna, opublikowanym w piśmie „Echa Leśne” (nr 8). W 1938 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). W czasie okupacji niemieckiej pracował jako leśniczy w lasach kieleckich (1940), świętokrzyskich (1940-42) i spalskich (1942-45). Należał do Armii Krajowej; był członkiem Kierownictwa Dywersji (Kedyw – Oddziały Leśne). Uczestniczył w akcjach pomocy dla partyzantów, ukrywających się Żydów i jeńców radzieckich. W 1945 zamieszkał w Łodzi i podjął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych; ze względu na zły stan zdrowia wkrótce zrezygnował z tej pracy i zajął się twórczością literacką. W 1946 redagował kolumnę literacką w „Głosie Robotniczym”. Należał nadal do ZZLP (od 1949 Związek Literatów Polskich; ZLP). W styczniu 1947 przeniósł się do Warszawy i do września tego roku pracował w redakcji „Nowin Literackich”. Publikował w „Polsce Zbrojnej” (1946-47), „Warszawie” (1946-48) i „Kurierze Codziennym” (1947-49; w 1950-52 był redaktorem dodatku literackiego tego pisma). W 1950 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W latach następnych zajmował się głównie przekładami klasyków rosyjskich i prozy radzieckiej na język polski. Po roku 1957 wznowił twórczość powieściopisarską; utwory prozą i przekłady publikował w „Kierunkach” (stale w 1957-65) i „Więzi” (stale w 1960-68), a potem także w „Miesięczniku Literackim” (1973, 1981, 1984-85), „Literaturze” (1976, 1980-82) i „Argumentach” (stale w 1981-1987). Za twórczość literacką i przekładową otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1981) i nagrodę im. W. Pietrzaka (1983). W 1982 wszedł w skład Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej, a w 1983 Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W 1983 należał do członków-założycieli nowego ZLP. W 1985 został członkiem Zarządu Głównego nowego ZLP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficerskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”. Zmarł 18 sierpnia 1994 w Warszawie.

Twórczość

1. Tais z biedronką, czyli Droga do nieba. Powieść. Powst. 1925-1948. Wyd. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 407 s. Wyd. 2 pt. Droga do nieba. Warszawa: Czytelnik 1984.

Druk fragmentów: „Arkona1947 nr 11/12; „Kurier Codzienny1947 nr 350; „Nowiny Literackie1947 nr 22, 1948 nr 1; „Robotnik1948 nr 292.
Inf. o dacie powst. w tekście.

2. Zatrute studnie. [Cykl powieściowy]. Warszawa 1936-1947.

[Cz. 1]. Ulica Wszystkich Świętych. Powieść. Warszawa: F. Hoesick 1936, 204 s.

[Cz. 2]. Apteka pod słońcem. Powieść. Warszawa: F. Hoesick 1938, 234 s.

[Cz. 3]. Zmowa demiurgów. Przedmowa: K. Czachowski. Warszawa: E. Kuthan 1947, 233 s.

Jako posłowie przedruk rec. J. Czechowicza: Truchanowski i towarzysze. „Pion1938 nr 35.
Pierwsza wersja cz. 3 powst. przed 1939; rękopis został przez autora zniszczony po wybuchu wojny; wersja druga powst. w czasie okupacji. [Inf. autora].

Wyd. łączne całości pt. Zatrute studnie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 497 s. Wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1981.

3. Grająca puszka. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 102 s.

4. Oratoria nocne. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1957, 349 s.

Zawartość

Wykład ojca o kosmosie i profesor Modraczek; Karoca jaśnie pana senatora; Jarmark w Mijanowie; Tartak w Wygnance; Ciężka droga; Toccata i fuga d-moll; Las Kisieliński; W księgach jest napisane; Popołudnie fauna; Ziemia zasnuta mgłą.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Las Kisieliński: Adaptacja: M. Dąbkowska. Polskie Radio 1987.

5. Piękny warkocz Bereniki. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1959, 306 s.

Zawartość

Odjazd w marzenie: Fantomy; Gość wieczorny; Czarna noc i biały dzień; In principio creavit ...; Turonie; Kryzys; Powrót radości; Piękny warkocz Bereniki. – Maski: Pocałunek; Stroiciel organów; Świnia; Martwa pogoda. – Nadto wiersz: Słyszałem tej nocy K. Truchanowski.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Pocałunek: Radio 1966.

6. Młyny Boże. [Cykl powieściowy]. Warszawa: 1961-1986.

[T.] 1. Niepokój. Warszawa: Czytelnik 1961, 572 s.

[T.] 2. Tyranie. Warszawa: Czytelnik 1963, 456 s.

[T.] 3. Zdejmowanie masek. Warszawa: Czytelnik 1965, 397 s. Wyd. 2 łączne t. 1-3 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 489 + 390 + 334 s.

Adaptacje

teatralne

łącznie z poz. pt. Młyny Totenhornu. Adaptacja: H. Baranowski. Wystawienie: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1978.
pt. Cierpliwość oczekujących w teatrze ojca. Adaptacja: T. Krzan. „Argumenty 1987 nr 51/52 s. 13.

radiowe

pt. Powrót na Itakę. Adaptacja: Z. Kopalko. Polskie Radio 1973.

[T.] 4. Anatomia i mechanizmy Nocy. Cz. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 418 + 421 s.

7. Piekło nie zna snu. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 380 s.

Pierwotna wersja (powst. 1964, nieukończona) t. 4 cyklu Młyny Boże (inf.: Od autora, poz. t. 4 cz. 2 s. 421-422.

8. Zatrzaśnięcie bram. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 283 s.

Powieść zamierzona jako t. 5 cyklu Młyny Boże [poz. ] (inf. autora jak w poz. ).

Przekłady

estoński

Ja väravad prantsatasid kinni. [Przeł.] R. Karemäe. Tallin 1986.

9. Całowanie ziemi. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1977, 470 s.

Zawartość

Zawiera: z poz. : Las Kisieliński; Tartak w Wygnance; Ciężka droga; W księgach jest napisane; Karoca jaśnie pana senatora; Wykład ojca o Kosmosie i profesor Modraczek; Ziemia zasnuta mgłą; Toccata i fuga d-moll, – z poz. : Pocałunek; Stroiciel organów.

10. Dzwony Piekieł. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 201 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1978; wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1986.

11. Totenhorn. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 222 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1987.

Adaptacje

teatralne

łącznie z Młyny Boże zob. poz. .

12. Pocałunek. [Opowiadania]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 226 s.

Zawartość

Zawiera: z poz. : Tartak w Wygnance; Ciężka droga; W księgach jest napisane, – z poz. : Martwa pogoda; Pocałunek; Stroiciel organów.

Przekłady

1. A. Czechow: Kasztanka. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1949, 54 s. Wyd. 2 tamże 1955.
2. L. Tołstoj: Opowiadania dla dzieci. Warszawa: Nasza Księgarnia 1949, 26 s. Przedruk w: L. Tołstoj: Opowiadania. (Dzieła. T. 10). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957.
3. Chawroszka. Rosyjska bajka ludowa. Oprac.: A. Tołstoj. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 12 s.
4. A. Czechow: Opowiadania humorystyczne. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 93 s.
5. A. Czechow: Step; Historia pewnej podróży. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 127 s. Wyd. 2 tamże 1955.
6. A. Czechow: Wańka. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 15 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1952, wyd. 3 1953.
W wyd. 1 przekład niepodpisany.
7. Kuźma Skorobogaty. Rosyjska bajka ludowa. Oprac.: A. Tołstoj. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 15 s.
8. K. Paustowski: Dni lata. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 53 s.
9. M. Priszwin: Kalendarz przyrody. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 110 s.
10. M. Priszwin: W krainie dziadka Mazaja. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 123 s.
11. L. Tołstoj: Czy dużo człowiekowi trzeba ziemi? [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 30 s. Przedruk w: L. Tołstoj: Śmierć Iwana Iljicza i inne opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954; L. Tołstoj: Opowiadania. (Dzieła. T. 10). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957.
12. A. Tołstoj: Dzieciństwo Nikity. [Opowiadanie]. Warszawa: Czytelnik 1950, 119 s.
13. L. Tołstoj: Jeniec kaukaski. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 55 s.
14. A. Tołstoj: Mroźna noc. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1950, 118 s.
15. P. Cvirka: Tajemnica. [Opowiadania]. Z przekł. rosyjskiego przeł. K. Truchanowski. Warszawa: Czytelnik 1951, 127 s.
16. A. Kuprin: Biały pudel; W głębi ziemi. [Opowiadania]. W: A. Kuprin: Utwory wybrane. T. 2. Warszawa: Czytelnik 1951 s. 317-352; 367-382. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1953, 46 s. Wyd. nast.: wyd. 3 [!] 1956. Przedruk w: Nowela rosyjska XIX wieku. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954; Opowiadania pisarzy rosyjskich dziewiętnastego wieku. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967.
17. I. Mieńszykow, W. Szyszkow: Niech żyje życie! [Opowiadania]. Przeł.: I. Tuwim, K. Truchanowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 109 s. Przedruk zob. poz. .
W przekł. K. Truchanowskiego opowiadania W. Szyszkowa: Burza; Niech żyje życie!
18. O wojnach i witeziach. Oprac.: I. Karnauchowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 131 s.
Zawiera 19 podań ludowych.
19. M. Słonimski: Inżynierowie dusz. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1951, 203 s. Wyd. 2 tamże 1952.
20. W. Szyszkow: Tajga. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 582 s.
21. A. Tołstoj: Hrabia Cagliostro i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1951, 228 s.
22. B. Garbatow: Moje pokolenie. [Powieść]. Posłowie: G. Lasota. Warszawa: Iskry 1952, 436 s. Wyd. 2 tamże 1956.
23. M. Gorki: Dostigajew i inni. Komedia w 3 aktach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 144 s. Przedruk w: M. Gorki: Utwory dramatyczne. (Pisma. T. 10). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956.
24. M. Gorki: Ostatni. Sztuka w 4 aktach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 187 s. Przedruk w: M. Gorki: Utwory dramatyczne. (Pisma. T. 10). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956. Telewizja Polska 1973.
25. K. Paustowski: Kara-Bugaz. [Powieść]. W: K. Paustowski: Wybór utworów. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, s. 5-128. Wyd. osobne Warszawa: Współpraca 1985, 205 s.
26. W. Kożewnikow: Miara hartu. Opowiadania. Przeł.: K. Truchanowski i W. Woroszylski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 582 s.
W przekł. K. Truchanowskiego: Drogami wojny: Miara hartu; Spadochroniarz; Ukochany towarzysz; Pojedynek; Sierioża Izmajłow; Lejtnant Kołobuchin; Dwaj towarzysze; Kuźma Tarasiuk; Kozacy; Rozkaz jest rozkazem; Pierwsi spadochroniarze; Hansi Kila; Siedem dni; Wyższy punkt ogniowy; Moskwiczanka; Sprzeczka; Strumyki wiosenne; Ambicja nawigatora; Duma gwardzistów; Piąte koło u wozu; U nas na północy; Pod pokrywą lodową; Żołnierze; Rzecz najważniejsza; Pracownicy frontu: Mistrzowie obliczeń; Niespokojny człowiek; Desant; Starszy sierżant; Kawaler orderu sławy; Wyższe wykształcenie strzeleckie; W starej fabryce; Patrzę i widzę; Most; Bezsenność; Człowiek z siekierą; Paweł Filipowicz; Zdarzenie w szpitalu polowym; Koncert; Ludzie z oddziałów ewakuacyjnych; Tuzałamczi; Opowiadania z różnych lat: Czterdzieści kominów majstra Czibiriewa; Barbarzyńca; Noc księżycowa; Kasza; Zdarzenie w szkole; Olbrzymie niebo; Wspaniały; Waza; Światło; Daniło; Dzieje pewnego listu; Darja Hurko; Kiriłł Orłowski; Opowieść noworoczna; W domu wypoczynkowym Czyn bohaterski; Na Dunaju; Chłopiec z przedmieścia.
27. S. Sartakow: Tratwy płyną na północ. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 177 s.
28. L. Tołstoj: Gospodarz i parobek. [Opowiadanie]. W: L. Tołstoj: Sonata Kreutzerowska i inne opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954 s. 198-275. Przedruk w: L. Tołstoj: Opowieści i opowiadania. (Dzieła. T. 12). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957 s. 198-257.
29. A. Małyszew: Złote jezioro. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 296 s.
30. N. Panow: Na oceanie. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 309 s.
31. M. Priszwin: Złota łąka. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 72 s.
32. L. Tołstoj: Zamieć. [Opowiadanie]. W: L. Tołstoj: Opowiadania. (Dzieła. T. 2). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956 s. 247-333. Przedruk w: L. Tołstoj: Dzieciństwo. (Dzieła wybrane. T. 5). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979.
33. M. Gorki: Życie Klima Samgina. (Czterdzieści lat). Cz. 4. W: M. Gorki: Pisma. T. 14. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 591 s.
Cz. 1-3 w przekł. A. Sandauera.
34. L. Tołstoj: Opowiadania. (Dzieła. T. 10). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957.
W przekł. K. Truchanowskiego opowiadania z tomu poz. oraz: Podrzutek; Chłop i ogórki; Pożar; Dziewczynka i grzyby; Wierzba; Jak piastun opowiadał o tym, w jaki sposób jeździł konno; O tym jak nauczyłem się jeździć konno; Bulka; Bulka i dzik; Bażanty; Milton i Bulka; Żółw; Bulka i wilk; Co zdarzyło się Bulce w Piatigorsku; Koniec Bulki i Miltona; Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy; Polowanie na niedźwiedzia; Jeniec kaukaski; Ziarno jak kurze jaje; Czy dużo człowiekowi trzeba ziemi? [poz. .
35. F. Kafka: Zamek. [Powieść]. Przeł.: K. Truchanowski i K. Radziwiłł. Posłowie: R. Karst. Warszawa: Czytelnik 1958, 535 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1983; wyd. 4 Warszawa: Alma-Press 1986; [wyd. 5] Kraków: Zielona Sowa 2001, tamże [wyd. 6] 2003.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: H. Baranowski. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza 1976.
36. A. Gonczarow: Sobór. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 281 s.
37. R. Musil: Człowiek bez właściwości. [Powieść]. Przeł.: K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer. Posłowie: E. Naganowski. T. 1-4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 430 + 447 + 511 + 548 s.; [wyd. 2] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2002.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957, 1966.

Autor o sobie

K. Truchanowski: Czy naśladownictwo?Studio1936 nr 5/6.
K. Truchanowski: Adam mnie prześladuje. Dręczymy się wzajemnie z Adamem już tyle lat. W: Przymierzanie masek. Płock 2004.

Wywiady

Egzegeza piekła. W: Z. Taranienko: Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986.
Nie wystarczy talent. Rozm. S. Zawiśliński. Polityka 1986 nr 18.
Skąd się bierze dociekliwość? Rozm. M. Łukaszewicz. Nowe Książki 1986 nr 5.
Talent i praca. Rozm. Z. Skuza. Argumenty 1986 nr 13.
Rzeczy najważniejsze. Rozm. Z.W. Fronczek. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 48.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (A. Chojnacki).

Ogólne

Książki

R. Chodźko: Powieściopisarstwo Kazimierza Truchanowskiego. Białystok: Sekcja Wydawnicza Filii Uniwersytetu Warszawskiego [1981], 208 s.
Przymierzanie masek. W 100. rocznicę urodzin Kazimierza Truchanowskiego. Red. Z. Chlewiński. Płock: Samizdat Zofii Łoś 2004, 254 s. [zawartość: Z. Chlewiński: Wprowadzenie. – Rozprawy i wspomnienia: R. Chodźko: Pożegnanie pierwszej wyspy. Proza Kazimierza Truchanowskiego; J.Z. Lichański: Adam i młyny [dot.: Młyny Boże]; B. Gryszkiewicz: Adam i panienki. Treści fantazmatyczne w „Zatrutych studniach” Kazimierza Truchanowskiego; Z. Taranienko: Piekła nie można oszukać... Ze słownika „Młynów Bożych” Kazimierza Truchanowskiego; J. Wciórka: Negocjacje karnawału [dot. Młyny Boże], Przestrzenna varietas; J.Z. Lichański: Kazimierz Truchanowski. Człowiek, pisarz, myśliciel; H. Baranowski: Pan Kazimierz i jego proroctwa; J. Kopania: Kazimierz Truchanowski laudis spes magna [o listach K. Truchanowskiego do R. Chodźki]; M. Głowiński: O Kazimierzu Truchanowskim [tu też listy K. Truchanowskiego do R. Chodźki]].

Artykuły

H. Dubowik: Dziwny świat Kazimierza Truchanowskiego. W tegoż: Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej. Poznań 1971.
S. Lichański: Poeta i świat. W tegoż: Wśród mówiących prozą. Warszawa 1971.
A. Chojnacki: Po omacku w gęsty mrok. Kultura 1972 nr 11.
J.Z. Lichański: Rejestr praw naruszonych. Więź 1973 nr 4.
S. Lichański: Żywioł ziemi. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 40.
Z. Skuza: Od „Zmowy demiurgów” do „Dzwonów Piekieł. Argumenty 1981 nr 32.
R. Chodźko: Czarne światło Kazimierza Truchanowskiego. Literatura 1983 nr 1.
Z. Skuza: Truchanowski – wielki zapomniany. Argumenty 1983 nr 29.
P. Kuncewicz: Wygodzki i Truchanowski. Przegląd Tygodniowy 1985 nr 35.
J.Z. Lichański: Adam i Młyny. Nurt 1985 nr 2.
S. Tomala: Wsłuchując się w tętno życia. (O prozie Kazimierza Truchanowskiego). Miesięcznik Literacki 1986 nr 10/11.
T. Błażejewski: Manicheizm nieprzezwyciężony. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
R. Chodźko: Parabole epickie Kazimierza Truchanowskiego; Księgi snów – studnie ciszy?; Zagłada i bezdomność; Totenhorn – terrae incognitae?; Gdziekolwiek ziemia K. Truchanowskiego. W tegoż: Strefy konfesji i kreacji. Białystok 1992.
R. Chodźko: Miejsce na ziemi. Pejzaże ukraińskiej nostalgii w prozie Kazimierza Truchanowskiego. W: Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej 2. połowy XIX i XX wieku. Białystok 1993, przedruk w: Zabalsamowana dolina. Warszawa 1994 oraz w: Kresy w literaturze. Warszawa 1996.
M. Laurent: Kazimierz Truchanowski ou le souci de soi. Pologne Signuliere et Plurielle 1993.
W. Skalmowski: Wierch umarłych. Arkusz 1993 nr 20.
J. Ficowski: Własnowidz i cudotwórca, czyli Ulica Krokodyli i Ulica Wszystkich Świętych, Sanatorium pod Klepsydrą i Apteka pod Słońcem. Kresy 1996 nr 26.
J. Wciórka: Obrazy przestrzeni i obrazy w przestrzeni w prozie Kazimierza Truchanowskiego. W: Śladami człowieka książkowego. Poznań 1997.
J. Pieszczachowicz: Modelowanie labiryntu. W tegoż: Smutek międzyepoki. Kraków 2000.
T. Romanowicz: Przypomnienie. Nowe Książki 2005 nr 2.

Tais z biedronką, czyli Droga do nieba

S. Lichański: Między niebem a piekłem. Nowe Książki 1957 nr 1.
R. Chodźko: Gdziekolwiek ziemia... Miesięcznik Literacki 1984 nr 8/9 [rec. wyd. 2].
R. Chodźko: Spowiedź Adama w parabolach Kazimierza Truchanowskiego. W: Konfesja podmiotowa w polskiej prozie kreacyjnej. Białystok 1993 [dot. też: t. 4 Młyny Boże pt. Anatomia i mechanizmy; red. wyd. 2].

Zatrute studnie

J. Andrzejewski: Dwa debiuty powieściowe. Prosto z Mostu 1936 nr 52 [dot. cz. 1 pt. Ulica Wszystkich Świętych].
A. Łaszowski. „Studio1936 nr 8 [dot. cz. 1 pt. Ulica Wszystkich Świętych].
E. Breiter: Powieść polska. Wiadomości Literackie 1937 nr 9 [dot. cz. 1 pt. Ulica Wszystkich Świętych].
J. Czechowicz: Truchanowski i towarzysze. Pion 1938 nr 35, przedruk w tegoż: Wyobraźnia stwarzająca. Lublin 1972 [dot. cz. 1 pt. Ulica Wszystkich Świętych i cz. 2 pt. Apteka pod słońcem].
J. Czechowicz: Truchanowski i towarzysze. Pion 1938 nr 35, przedruk w tegoż: Wyobraźnia stwarzająca. Lublin 1972 [dot. cz. 1 pt. Ulica Wszystkich Świętych i cz. 2 pt. Apteka pod słońcem].
E. Litwin: Donkiszonada przeciw realności. Kultura 1938 nr 43 [dot. cz. 2 pt. Apteka pod słońcem].
A. Łaszowski: Apteka pod Schulzem. Polityka 1938 nr 18 [dot. cz. 2 pt. Apteka pod słońcem].
W. Pietrzak. „Prosto z Mostu1938 nr 40 [dot. cz. 2 pt. Apteka pod słońcem].
L. Budrecki: Faszyzm w masce alegorii. Kuźnica 1947 nr 47 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
S. Helsztyński: Sinfonia wentosa, furiosa e anti-heroica. Nowiny Literackie 1947 nr 16 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
S. Rossalski: Krzywe zwierciadło Truchanowskiego. Warszawa 1947 nr 10 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
J. Ziomek. „Zeszyty Wrocławskie1947 nr 3 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
W. Żukrowski. „Odra1947 nr 42 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
S. Lichański: Człowiek i demiurgowie. Twórczość 1948 nr 3, przedruk w tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
M. Morstin-Górska. „Tygodnik Powszechny1948 nr 12 [dot. cz. 3 pt. Zmowa demiurgów].
Z. Dolecki: Wymiary istnienia. Kierunki 1957 nr 46 [dot. też: Tais z biedronką, czyli Droga do nieba; Oratoria nocne].
M. Głowiński: Nowa fantastyka. Twórczość 1957 nr 10/11.
R. Chodźko: Księgi snów – studnie ciszy?Miesięcznik Literacki1982 nr 6.
B. Gryszkiewicz: Narracyjny teatr „Zatrutych studni. Rocznik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (Prace Historycznoliterackie) 1982 nr 84.

Oratoria nocne

S. Lichański: Ku przymierzu ze światem. Trybuna Literacka 1957 nr 6.
H. Zaworska. „Nowe Książki1957 nr 18.
J. Sławiński: Proza liryczna. Twórczość 1958 nr 12.

Piękny warkocz Bereniki

B. Danek: W kręgu fantastyki codzienności. Współczesność 1959 nr 21.
M. Głowiński: Monologi sceptyczne. Nowa Kultura 1959 nr 40.
J. Sławiński: Nowe opowiadania Kazimierza Truchanowskiego. Twórczość 1959 nr 10.

Młyny Boże

M. Głowiński: Światopogląd epicki. Współczesność 1961 nr 23 [dot. t. 1 pt. Niepokój].
J. Koprowski: Arcydzieło czy mistyfikacja. Twórczość 1962 nr 3 [dot. t. 1 pt. Niepokój].
S. Lichański: Spowiedź Don Kichota. Więź 1962 nr 1 [dot. t. 1 pt. Niepokój].
Z. Starowieyska-Morstinowa: Z notatnika recenzenta. Tygodnik Powszechny 1962 nr 4 [dot. t. 1 pt. Niepokój].
H. Zaworska: Obraz idealny i rzeczywisty. Nowe Książki 1962 nr 2 [dot. t. 1 pt. Niepokój].
T. Burek: Parodia i kreacja. Twórczość 1964 nr 8, przedruk w tegoż: Zamiast powieści. Warszawa 1971 [dot. t. 2 pt. Tyranie].
H. Zaworska: Tyranie – prawdziwe i zmistyfikowane. Nowe Książki 1964 nr 10 [dot. t. 2 pt. Tyranie].
T. Burek: Piekło niedojrzałości. Twórczość 1965 nr 11 [dot. t. 3 pt. Zdejmowanie masek].
H. Zaworska. „Nowe Książki1965 nr 13 [dot. t. 3 pt. Zdejmowanie masek].
A. Baranowska: Miasto jest piekłem. Kultura 1986 nr 31 [dot. t. 4 pt. Anatomia i mechanizmy Nocy].
A. Konkowski: Korona żywota; J. Termer: Dzieło wielkiej miary. Nowe Książki 1986 nr 5 [dot. t. 4 pt. Anatomia i mechanizmy Nocy].
T. Linkner: Ten dom za miastem. Nurt 1986 nr 11 [dot. t. 4 pt. Anatomia i mechanizmy Nocy].
R. Chodźko: Między mową nocy i normą dnia. Miesięcznik Literacki 1987 nr 2/3 [dot. t. 4 pt. Anatomia i mechanizmy Nocy].
P. Szewc: Żarna piekieł. Twórczość 1987 nr 1 [dot. t. 4 pt. Anatomia i mechanizmy Nocy].
R. Chodźko: Spowiedź Adama w parabolach Kazimierza Truchanowskiego. W: Konfesja podmiotowa w polskiej prozie kreacyjnej. Białystok 1993 [dot. t. 4 pt. Anatomia i mechanizmy Nocy; dot. też: Tais z biedronką, czyli Droga do nieba].

Piekło nie zna snu

W. Maciąg: Demony i ich tajemnica. Nowe Książki 1967 nr 21.
J. Pieszczachowicz: Modelowanie piekła. Życie Literackie 1968 nr 2.
T. Wróblewska: Rekapitulacja i zdziwienia. Miesięcznik Literacki 1968 nr 7.
H. Zaworska: Normalne ludzkie piekło. Twórczość 1968 nr 5.

Zatrzaśnięcie bram

B.S. Kunda. „Miesięcznik Literacki1974 nr 2.

Całowanie ziemi

J. Rogoziński: Martwa pogoda. Literatura 1977 nr 49.
T. Błażejewski: W stronę panteizmu. Życie Literackie 1978 nr 2.
S. Burkot: Złota karoca i psem na oklep. Miesięcznik Literacki 1978 nr 3.

Dzwony Piekieł

M. Boni: Owady pożerają ludzkość. Literatura 1978 nr 20.
L. Bugajski: Dzwony z papieru. Twórczość 1978 nr 10.
W. Żukrowski: Wizjoner z dziupli. Nowe Książki 1978 nr 14.
J. Marx: Miasto złowieszcze. Odrodzenie 1988 nr 16.
J. Termer: Kazimierz Truchanowski. Kultura 1988 nr 46 [dot. też: Totenhorn].

Totenhorn

L. Borski: Flesz. Nowe Książki 1979 nr 18.
J. Marx: Stygmat zagłady. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 46.
J. Rogoziński: Baśń o Totenhornie. Literatura 1979 nr 28.
M. Walicka: Dwuznaczne piekło. Twórczość 1980 nr 6.
J.B. Ożóg: Głos trąby ostatecznej. W tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989.