BIO

Urodzony 16 marca 1923 w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej; syn Adama Trepki, inżyniera leśnika, i Julii z Sulimierskich, ogrodniczki. Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku Rychłocice (pow. wieluński, woj. łódzkie). Uczęszczał kolejno do Gimnazjum w Wieluniu, Gimnazjum oo. Pijarów w Krakowie, Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie i Liceum im. M. Reja w Warszawie, gdzie w 1939 ukończył I klasę licealną. Podczas okupacji niemieckiej był uczniem szkoły rolniczej prowadzonej przez prof. Jana Rostafińskiego w Warszawie. Brał udział w działalności konspiracyjnej. Jako członek Armii Krajowej (pseudonim Topór) pełnił m.in. funkcję łącznika w sztabie Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej Bank. Uczestniczył w redagowaniu wiadomości do gazety konspiracyjnej pt. „Brygada”. Po wojnie pracował w rolnictwie: początkowo w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim we Wrocławiu z siedzibą w Cieplicach, później jako administrator majątków państwowych. W 1948-49 pełnił funkcję inspektora Wojewódzkiego Zarządu Samopomocy Chłopskiej w Bydgoszczy. Debiutował w 1949 wierszem pt. Drukarze, opublikowanym w „Wiadomościach Graficznych” (nr 12). W tymże roku ożenił się z Izabellą Jankowską, primo voto Rzewuską (rozwód 1958). W 1951 zdał maturę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Wiersze, recenzje i artykuły publikował w piśmie „Nowy Tor” (1951-56) oraz w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” (1952-57). W 1952/53 studiował na Wydziale Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia przerwał). Od 1953 ogłaszał prozę fantastycznonaukową. W 1955 był założycielem, a następnie członkiem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Od 1956 należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1982). Po reorganizacji Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fiction należał w 1978-79 do Rady Głównej Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki. W 1958 ożenił się ze Zdzisławą Dziejko, lekarką (rozwód 1966). Artykuły popularnonaukowe i dotyczące astronautyki, recenzje i opowiadania fantastyczne publikował w „Skrzydlatej Polsce” (1950-80), „Problemach” (1960-70, z przerwami), „Młodym Techniku” (1960-70). W 1969 ożenił się z Haliną Górzną, nauczycielką. W 1970-80 był stałym współpracownikiem pism: „Astronautyka”, „Panorama”, „Trybuna Robotnicza”, „Kronika”. W 1985 został członkiem Oddziału Katowickiego Związku Literatów Polskich, a w 1984 członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Odznaczony m.in. medalem „25 lat w dziennikarstwie PRL” (1981) oraz w 1991: Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska. Mieszkał w Wiśle, a później w Rychłocicach koło Wielunia. Tam też zmarł 25 marca 2009.

Twórczość

1. Zagubiona przyszłość. [Powieść; współautor:] K. Boruń. „Ilustrowany Kurier Polski 1953 nr 291-309; 1954 nr 1-96. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1954, 589 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1957, wyd. 3 1986.

Cz. 1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. , .

2. Proxima. Powieść fantastyczna. [Współautor:] K. Boruń. Warszawa: Iskry 1956, 595 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1957, wyd. 3 poprawione z podtytułem Powieść naukowo-fantastyczna 1987.

Cz. 2 trylogii; cz. 1, 3 zob. poz. , .

3. Kosmiczni bracia. [Powieść; współautor:] K. Boruń. „Gazeta Krakowska 1958 nr 128-235; „Kurier Lubelski” 1958 nr 149/150-221; „Trybuna Opolska” 1958 nr 159-215. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1959, 383 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1988.

Cz. 3 trylogii; cz. 1, 2 zob. poz. , .

4. Atol Trydakny. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1974, 262 s.

5. Wizjoner kosmosu Konstanty Ciołkowski. [Biografia]. Katowice: Śląsk 1974, 414 s.

Nagrody

Nagroda Srebrne Skrzydła przyznana przez Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i redakcji „Skrzydlatej Polski” oraz Medal im. K. Ciołkowskiego (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) w 1975.

6. Dwunastu apostołów. Powieść fantastyczna. Katowice: Śląsk 1978, 296 s.

7. Benedykt Dybowski. [Biografia]. Katowice: Śląsk 1979, 494 s.

8. Kosmiczny meldunek. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 209 s.

Zawartość

Goście z nieba; Śmierć robota; Skamieniałości snów; Harnowie; Planeta Odwiedzin; Start; Bigos staropolski; Prawo jednej salwy; Światłoburcy; Rezonans; Kosmiczny meldunek; Po pięciu miliardach lat; Słoneczna błyskawica; Test człowieczeństwa.

9. Totem leśnych ludzi. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 106 s.

10. Końcówka. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 279 s.

Zawartość

Historia pewnej sekundy; Końcówka; Kontra; Vistula; Pogodna; Królowie Stony; Plusz z Malinki.

11. Rezerwat. [Powieść]. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 199 s.

12. Jednym słowem? Słowniczek pisowni łącznej i rozdzielnej. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza 1997, 130 s.

13. Niedzielni goście. [Powieść]. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza 1997, 221 s.

14. Pod polskim niebem. [Praca popularnonaukowa]. Poznań: Kurpisz 2002, 304 s.

15. Wspominki z Rychłocic. Katowice:Śląsk 2002, 161 s.

Pamiętnik z lat 1923-1940.

16. Prawdy i nieprawdy o zwierzętach. Poznań: Kurpisz 2003, 335 s.

17. Kominfaun. [Powieść]. Katowice: Śląsk 2005, 334 s.

Nadto 21 prac popularnonaukowych z dziedziny zoologii w latach 1976-2001.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2002, 2006.

Wywiady

Samotnik z Malinki. Rozm. A. Krzepkowski. Fantastyka 1985 nr 4.

Ogólne

Artykuły

A. Wójcik: Krzysztof Boruń i Andrzej Trepka. W tegoż: Wizjonerzy i szarlatani. Warszawa 1987.
A. Niewiadowski: Andrzej Trepka. W: A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Poznań 1990.

Zagubiona przyszłość

D. Bargiełowski. „Skrzydlata Polska1956 nr 17.
R. Kot: Zapomniana trylogia. Gazeta Poznańska 1985 nr 114 [dot. też: Proxima; Kosmiczni bracia].

Proxima

[J. Lovell] T.K.: Wybrakowana fantastyka. Życie Literackie 1956 nr 33.
[Z. Załuski] Zetzet. „Książki dla Ciebie1956 nr 15.
L. Znicz: O trudnościach prozy fantastyczno-naukowej. Ilustrowany Kurier Polski 1956 nr 186.
R. Kot: Zapomniana trylogia. Gazeta Poznańska 1985 nr 114 [dot. też: Zagubiona przyszłość; Kosmiczni bracia].

Kosmiczni bracia

R. Kot: Zapomniana trylogia. Gazeta Poznańska 1985 nr 114 [dot. też: Zagubiona przyszłość; Proxima].

Dwunastu apostołów

E. Borkowska: Aniołowie i przestępcy. Czas 1978 nr 43.
J. Zatorski: Wszystko zawisa od wszystkiego. Kierunki 1978 nr 40.

Benedykt Dybowski

A. Soszyński: Powstaniec, sybirak, uczony. Kontrasty 1980 nr 5.

Końcówka

[A. Niewiadowski] (an). Fantastyka 1984 nr 5.
T. Wach: Życie wśród obcych planet. Nowe Książki 1984 nr 8.