BIO

Urodzony 10 kwietnia 1935 w Rudnie (powiat chełmski, województwo lubelskie), w rodzinie rolników; syn Jana Kolano i Stanisławy z Teterów; wnuk Andrzeja Tetera, autora pamiętnika wydanego w zbiorze Pamiętniki chłopów (Warszawa 1935). Szkołę podstawową ukończył w Żmudzi pod Chełmem, gdzie ojciec pracował w urzędzie gminnym. W 1949 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Po dwóch latach nauki podjął pracę zarobkową, początkowo jako robotnik, następnie urzędnik oraz jako kreślarz. W 1952-53 zamieszczał noty dziennikarskie w „Życiu Lubelskim” (podpisywane jk). W 1954 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Chełmie. W tymże roku zaczął studiować na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w 1957 opowiadaniem pt. Domy-pudełka, zamieszczonym na łamach „Kameny” (nr 14; podpisany Jan Zdzisław Kolano). Po uzyskaniu w 1958 dyplomu inżyniera rolnika podjął pracę asystenta w Wojewódzkim Rolniczym Ośrodku Naukowo-Doświadczalnym w Lublinie. W 1959 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rozpoczął pracę dziennikarską w lubelskim „Sztandarze Ludu” (tu też artykuły podpisywane: jk, (jzk), rt.). Od tegoż roku należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do rozwiązania Stowarzyszenia w 1982). W 1960 zamieszkał w Gdańsku. Opowiadania, artykuły, recenzje literackie i teatralne, tłumaczenia z języka rosyjskiego publikował (od 1966 też pod pseudonimem Jan Tetter) w czasopismach „Tygodnik Morski” (1961-62; podpisywane też Jak), „Litery” (1963-68; tu w 1967 nr 1-12 cykl reportaży o Polakach służących w Wehrmachcie pt. Szlakami pomorskiego wallenrodyzmu). Debiutował jako dramatopisarz sztuką pt. Wieczór urodzinowy, wystawioną w 1964 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pracował kolejno jako gdański korespondent w „Głosie Szczecińskim”, w „Dzienniku Bałtyckim” (1964-68; podp. też: (jak), Jak) oraz w „Głosie Wybrzeża” (1968-70; podpisywane też: (ttr), TTR; tu cykl reportaży o tradycjach patriotycznych Pomorza i Gdańska oraz cykl pt. Bitwy drugiej wojny światowej). Ogłosił 14 słuchowisk radiowych w gdańskiej i poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia. W 1969 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1971 zamieszkał w Warszawie. Był prezesem Klubu Dramaturgów Oddziału Warszawskiego ZLP. Kontynuował działalność publicystyczną na łamach „Trybuny Ludu” (1971-74) oraz w tygodniku „Razem” (1976-78; podpisywał się też TTR), którego był współzałożycielem. Zamieszczał też reportaże w serii „Express Reporterów” (1979, 1984-86). W 1982 był współzałożycielem i następnie do 1983 członkiem kolegium redakcyjnego pisma „Przegląd Tygodniowy”. W 1983 został członkiem Stowarzyszenia Demokratycznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W 1984-88 pracował w Krajowej Agencji Robotniczej, publikując materiały m.in. pod pseudonimem Kazimierz J. Kowalczyk. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Opowieść rodzinna i inne opowiadania. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1964, 125 s.

Autor podpisany: Jan Kolano.

Zawartość

Sonatina księżycowa; Dementia; Pasażer; Podwórko; Kapral; Pan Grzegorz; Okulary; Pies; Opowieść rodzinna; Straszny człowiek; Zegar; Dywan; Atlas; Aleja Bergera.

2. Wieczór urodzinowy. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdynia, Teatr Muzyczny 1964.

3. Śmierć w Antwerpii. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdańsk, Teatr Przy Stoliku 1965.

Autor podpisany: Jan Kolano.

4. Dolina róż. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdańsk, Teatr Przy Stoliku 1967.

5. Błękitny kogut. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1968, 207 s.

6. O dobrym człowieku. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1970.

Wyróżnienie w X Konkursie Debiutu Dramaturgicznego, zorganizowanym przez Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie w 1971.

7. Wypogadza się około południa. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 200 s.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej, Oddział Związku Literatów Polskich i Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w 1970.

8. Ryży Placek i trzynastu zbójców. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1972, 70 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1973; wyd. 3 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979.

9. Stary dom. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1974. Druk Warszawa: „Nasz Klub” 1975, 35 s. Wkładka do nr 11.

Nagrody

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Współczesną Sztukę Sceniczną w 1974.

10. Mur. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Sopot, Teatr Kameralny 1975.

Przekłady

czeski

Zed'. [Przeł.] H. Stachová. Dilia 1983.

rosyjski

Stena. Drama v 2 aktach. [Przeł.] Z. Šatalova. Moskva 1977.

11. Zbuntowane miasto. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 155 s.

Dot. Gdańska.

Przekłady

niemiecki

Die rebellierende Stadt. [Przeł.] B. Pitschmann. Warszawa 1980.

12. Ryży Placek i portowa kompania. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 73 s.

Przekłady

niemiecki

Der Fuchsrote Fleck und die Hafenbande. [Przeł.] M. Bester. Warszawa 1982.

13. Rozległe pola, dalekie czasy. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 222 s.

14. Błędowa Góra. [Powieść dla młodzieży]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 140 s.

15. Jestem chłop historyczny. Sprawa Drzymały. [Opowieść historyczna]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 146 s.

Przekłady

japoński

Doitsu shinko-to Porando nomin Dojimaawa. [Przeł.] A. Kazuko. Tokyo 2002.

16. Matura. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Literacki (przy Związku Literatów Polskich) 1987.

17. Jutro będzie nowy dzień. [Utwór dramatyczny]. Warszawa: Nakład Teatru Polskiego 1988, 48 s.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Teatru Polskiego i Wydziału Kultury Urzędu miasta Warszawy w 1988.

18. Ognipiór. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 316 s.

19. Cisza. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Literacki (przy Związku Literatów Polskich) 1990.

20. Cuda i objawienia w Polsce 1949-1990. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Sawa 1990, 82 s.

Autor podpisany: Kazimierz Rudnicki.

21. Skarb trzynastu złodziei. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Warszawskie 1991, 170 s.

22. Słownik postaci mitologicznych oraz najważniejszych pojęć związanych z mitologią Greków i Rzymian. Warszawa, Pruszków: Nałęcz 1999, 287 s.

Przekłady

1. R. Sambuk: Krach czarnych gnomów. [Powieść]. Tłumaczenie: E. Leszczyńska, J. Tetter. Dziennik Wrocławski 1977 nr 205-292; „Wieczór Wrocławia” 1977 nr 170-295. Wyd. osobne Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 255 s.
2. W. Tielpugow: Piołun na śniegu. [Powieść]. Tłumaczenie: E. Leszczyńska i J. Tetter. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 394 s.
3. J. Lasota: Wyznanie. [Powieść]. Tłumaczenie: E. Leszczyńska, J. Tetter. Warszawa: Książka i Wiedza 1980, 255 s.
4. E. Stawski: Szuwary. [Powieść]. Tłumaczenie: E. Leszczyńska, J. Tetter. Warszawa: Książka i Wiedza 1980, 449 s.
5. V. Kriwcow: Szumią dęby, szumią. [Powieść]. Tłumaczenie: E. Leszczyńska, J. Tetter. Warszawa: Książka i Wiedza 1983, 274 s.
6. A. Mikulin: Aktywna długowieczność. [Praca popularno naukowa]. Tłumaczenie: E. Leszczyńska, J. Tetter. Warszawa: Sport i Turystyka 1984, 118 s.

Prace redakcyjne

1. Wojna bolszewicka rok 1920. [Oprac., wybór ilustracji i tekstów korespondencji z frontu: J. Tetter]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Sawa 1990, 98 s.
Opracowanie anonimowe.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2002.

Opowieść rodzinna i inne opowiadania

B. Justynowicz: Społeczne niepokoje. Pomorze 1964 nr 13.
W. Szwedowicz: Opowieści bardziej i mniej rodzinne. Nowe Książki 1964 nr 20.
T. Świeżawska: Debiut. Prasa Polska 1964 nr 11.

Błękitny kogut

J. Kotlica. „Litery1969 nr 5.
B. Kubicki. „Dziennik Bałtycki1969 nr 123.
M. Misiorny: Błękitny kogut. Głos Wybrzeża 1969 nr 69.
E. Martuszewski: Życie i śmierć w Tuliczanach. Pomorze 1970 nr 5.

Wypogadza się około południa

M. Orski: Powieść niedopisana. Słowo Polskie 1972 nr 10.
B. Rogatko: Dzień powszedni i historia: Nie ma powrotów... Życie Literackie 1972 nr 1.

Stary dom

Z. Sieradzka: Wychodząc przez dąb. Teatr 1974 nr 19.

Mur

A. Żurowski: Głową w mur. Teatr 1975 nr 23.
K. Kucharski: Autor w roli reżysera. Gazeta Robotnicza 1978 nr 55.

Zbuntowane miasto

G. Skotnicka: Z dziejów Gdańska. Nowe Książki 1975 nr 24.

Jestem chłop historyczny

K.K.: Drzymała i zęby kanclerza. Prawo i Życie 1987 nr 15.
R. Karłowski: Wóz Drzymały. Kontrasty 1988 nr 2.