BIO

Urodzona 15 listopada 1916 w Słucku (na Białorusi); córka Stanisława Terlikowskiego, lekarza bakteriologa, i Wandy z Januszewiczów. Uczęszczała do Gimnazjum Królowej Jadwigi w Warszawie; w 1936 zdała maturę. Debiutowała w 1935 wierszami pt. Buduję dzień i Wyjdziesz niebu, opublikowanymi w „Okolicy Poetów” (nr 4/5); w piśmie tym publikowała do 1938. W 1936 podjęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. We wrześniu 1939 wyszła za mąż za Justyna Wojsznisa. Podczas okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie; uczestniczyła w pracy konspiracyjnej jako członkini Armii Krajowej. Aresztowana przez gestapo w 1944, została po dwóch tygodniach zwolniona. Brała udział w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu II wojny światowej prowadziła od marca 1945 do 1950 samodzielny Referat Prasowy przy Biurze Odbudowy Stolicy. Uczestniczyła przy odbudowie mostu Poniatowskiego oraz przy budowie Trasy W-Z. W 1950 brała udział w odbudowie Starego Miasta; na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy pracowała nad reportażem z prac w tym rejonie. W tym czasie zorganizowała Robotniczy Zespół Literacki „Budujemy”, którym kierowała do 1953. Od 1950 należała do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Artykuły i reportaże zamieszczała w piśmie „Świat” (1954, 1957-59) i w „Trybunie Ludu” (1954-55). W 1958 jako korespondentka „Trybuny Ludu” oraz członkini Klubu Wysokogórskiego uczestniczyła w wyprawie wysokogórskiej na Kaukaz, uzyskując rekord wysokości w konkurencji kobiecej. W 1989 została członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczona m.in. złotą odznaką „Za Odbudowę Warszawy” (1950), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975). Zmarła w nocy z 15 na 16 sierpnia 1989 w Warszawie.

Twórczość

1. Most. Faktomontaż. Warszawa: Naczelna Rada Odbudowy m.st. Warszawy [1946], 24 s.

2. Rybia bajka o węgorzu, który mieszka sobie w morzu... [Dla dzieci]. Warszawa: B. Matuszewski 1946, 16 s.

3. Szeroka droga. Scenariusz filmu dokumentalnego. [Współautorzy:] K. Gordon i S. Jankowski. Ekranizacja 1950.

Film o budowie Trasy W-Z.

Nagrody

Nagroda Państwowa II stopnia w 1950.

4. Wczoraj – dziś – jutro Warszawy. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 118 s.

5. Warszawa Stolica Polski Ludowej. Przewodnik dla wycieczek autokarem. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Kraj 1951, 64 s.

6. Żeglarskie zwycięstwo. [Opowiadanie; współautor:] M. Sumiński. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 75 s. Wyd. 2 tamże 1953.

Na okładce podpis: Grażyna Wojsznis; na karcie tytułowej podpis: Grażyna Woysznis.

7. Zaminowane pola. Opowiadanie o Nowych Tychach. Wyd. osobne Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 133 s.

8. Człowiek w lustrze. (Powieść sensacyjna). [Współautor: K. Koźniewski]. Sztandar Młodych 1958 nr 71-127. Wyd. osobne pt.: Człowiek z lustra. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958, 219 s.

Autorzy podpisani wspólnym pseudonimem: Antoni Armand.

9. Zabawa w prokuratora. Pierwodruk pt. Morderca jest wśród nas. [Powieść]. Słowo Polskie 1959 nr 266-309; 1960 nr 1-18. Wyd. osobne Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 225 s.

10. Rabarbarek. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1961, 194 s. Wyd. 2 tamże 1968.

Prace redakcyjne

1. Wycieczka po nowej Warszawie. Materiał dyskusyjny. Oprac.: G. Terlikowska-Woysznis. Warszawa 1950, [62] s. Komitet Organizacyjny Zjednoczenia P.T.T. i P.T.K. [Polskie Towarzystwo Turystyczne i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze], powielone.
2. Na Starówce. Sześć opowiadań. [Oprac.:] Robotniczy Zespół Literacki „Budujemy. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 117 s. Wyd. 2 tamże 1952.
Do zespołu „Budujemy” należeli: W. Kuźnia (mechanik), M. Kuran (monter elektryk), T. Michalak (blacharz), T. Narożniak (murarz), Z. Wardzyński (monter).
Opowiadania pisane wspólnie, do druku przygotowała Grażyna Terlikowska-Woysznis.
Wyd. osobne fragmentów pt. Dzień próby. Fragment opowiadania ze zbioru „Na Starówce”. Warszawa: Iskry 1952, 17 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (B. Winklowa).

Żeglarskie zwycięstwo

A.R. „Słowo Powszechne1952 nr 59.

Zaminowane pola

J. Preger: O „Zaminowanych polach. Nowa Kultura 1954 nr 47.
K. Żywulska: Wizja. Trybuna Wolności 1954 nr 21.

Zabawa w prokuratora

• [Z. Kubikowski] zk. Odra 1959 nr 50 [dot. pierwodruku pt. Morderca jest wśród nas].

Rabarbarek

L. Grzeniewski: Rabarbarek, bój się Boga!Przegląd Kulturalny1961 nr 31.

Na Starówce

A. Czałbowski: Starówka, jej ludzie i literatura. Trybuna Wolności 1950 nr 26.
J. Holzer. „Nowa Kultura1951 nr 27.