BIO

Urodzona 7 lutego 1909 w Warszawie; córka Jana Świerczyńskiego, artysty malarza, rzeźbiarza, etnografa, i Stanisławy z Bojarskich. Uczęszczała do gimnazjum Janiny Tymińskiej w Warszawie; w 1927 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowała w 1930 wierszem pt. Śnieg, opublikowanym na łamach pisma „Płomyk” (nr 19); za właściwy debiut literacki uważała wiersz pt. Południe ogłoszony w 1934 w „Wiadomościach Literackich” (nr 29), za który otrzymała I nagrodę w Turnieju Młodych Poetów, zorganizowanym przez to pismo. Od tegoż roku publikowała też utwory dla dzieci. W 1936 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich). W 1936-39 była redaktorem wydawanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) pisma „Mały Płomyczek”; drukowała tu także swoje utwory. Wiersze i prozę publikowała również na łamach innych czasopism dla dzieci, m.in. „Płomyka” (1929-39), „Płomyczka” (1931-38) „Kuriera Warszawskiego Dzieciom” (1934-36), a także w tygodniku „Pion” (1935-38). W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie i zarabiała na życie jako robotnica, salowa, sprzedawczyni oraz jako kelnerka w cukierni Płomyczanka, prowadzonej przez byłych pracowników ZNP. Równocześnie brała udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym; publikowała w wydawanych tajnie pismach i antologiach; otrzymała nagrody na tajnych konkursach literackich: za wiersz pt. Rok 1941 (1942) i dramat Orfeusz (1943). Zamierzała napisać cykl powieści młodzieżowych dotyczących historii Słowian zachodnich, z których powstał wówczas utwór pt. Arkona, gród Świętowita (wyd. 1946). Wzięła udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka. Po upadku powstania ukrywała się w Sochaczewie, a następnie, po wycofaniu się Niemców, na początku 1945 zamieszkała w Krakowie. Kontynuowała twórczość literacką; utwory wierszem i prozą drukowała w tym czasie m.in. w „Dzienniku Polskim” (1945-46, 1970-78, z przerwami), „Iskierkach” (1945-51), „Świerszczyku” (1945-64, 1966), „Tygodniku Powszechnym” (1945-52, z przerwami), „Życiu Literackim” (1945, 1951-75, 1977). Współpracowała z Polskim Radiem jako autorka audycji i słuchowisk, głównie dla dzieci i młodzieży. Była także autorką scenariuszy do filmów animowanych. W 1946-50 sprawowała funkcję kierownika literackiego w Państwowym Teatrze Młodego Widza. W 1953 zawarła związek małżeński z Janem Adamskim, aktorem (rozwód w 1968). W dalszych latach ogłaszała wiersze i utwory dla dzieci m.in. w „Płomyku” (1957-61), „Poezji” (1966, 1968, 1970, 1972, 1974), „Kulturze” (1967-80), „Literaturze” (1973-80), „Szpilkach” (1976-82). W 1973 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, w 1976 nagrodę miasta Krakowa w dziedzinie upowszechniania kultury. Brała udział w życiu społecznym, m.in. była działaczką Ligi Kobiet. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim (1957) i Krzyżem Oficerskim (1975) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarła 30 września 1984 w Krakowie.
W 1987 Artur Sandauer ustanowił prywatną nagrodę im. A. Świrszczyńskiej.

Twórczość

1. O żaczkach kolędniczkach i świątecznych pierniczkach. [Opowieści wierszowane dla dzieci]. Warszawa: Druk F. Wyszyński i S-ka [1934?], 101 s.

2. Psotny Morus. Przygody pieska. [Opowieść wierszem dla dzieci. Współautor: J. Porazińska] B. Ziomkówna. Warszawa: Wydawnictwo Tygodnika dla dzieci „Słonko 1936, 27 s.

3. Rok polskiego dziecka. Wiersze i obrazki sceniczne na doroczne święta państwowe i szkolne. Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej 1936, 112 s.

Zawartość

M.in.: Święto morza; Święto kadrówki; Święto nieznanego żołnierza; Święto niepodległości; Powstanie listopadowe; Imieniny Prezydenta; Na „Miesiąc Książki”; Wspomnienie o Marszałku; Święto lasu; Trzeci Maj; Święto pieśni; Niech żyje LOPP! [Liga Obrony Powietrznej Państwa]; Dzień spółdzielni; Święto dziecka; Dzień dobroci dla zwierząt; Koniec roku.

4. Wiersze i proza. Warszawa: Nakład autora 1936, 71 s.

5. Śmierć Orfeusza. Słuchowisko radiowe. Polskie Radio 1938. Druk „Pion” 1938 nr 42 s. 1-2.

6. Orfeusz. Sztuka w 3 aktach. Powst. ok. 1942. Prapremiera: Toruń, Teatr Ziemi Pomorskiej 1946. Wyd. z przedmową W. Horzycy Warszawa: E. Kuthan 1947, 68 s. Wyd. nast. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956. Polskie Radio 1958. Telewizja Polska 1971. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

II nagroda w konspiracyjnym konkursie dramatycznym w 1943 w Warszawie.

7. Miała czarownica złote grabie. [Dla dzieci]. Lwów: M. Kowalski 1943.

Informacja o wydaniu: K. Woźniakowski: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945). Kraków 1997 s. 203.

8. Arkona, gród Świętowita. Z dziejów słowiańskiej Rugii czyli Rany. Powieść dla starszej młodzieży. [Kraków:] Książka 1946, 233 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1948; wyd. 3 Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, wyd. 4 tamże; wyd. 5 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1969; wyd. 6 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978; wyd. 7 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1984.

Przekłady

serbsko-chorwacki

Arkona grad Svjentovita. [Przeł.] S. Subotin. Beograd 1964.

9. Ostrożny. Sztuka w 2 odsłonach. Warszawa: E. Kuthan 1946, 24 s. Wyd. nast.: Paryż: Związek Polskich Kół Muzyczno-Teatralnych we Francji 1946, 10 s., powielone.

10. W obozie. [Scenka dramatyczna]. Świetlica Krakowska 1946 nr 2 s. 26-27.

11. Biedulka, co siedem kostek miała. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kraków, Teatr RTPD [Robotniczego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci] „Wesoła Gromadka 1947. Telewizja Polska 1967.

Wystawienia następne

Wystawienie: też pt. Biedulka.

Adaptacje

sceniczne

Biedulka. Adaptacja: J. Dorman. Ziemia Gdańska 1969 nr 2 s. 69-89.

12. Farfurka królowej Bony. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1947. Prapremiera: Kraków, Teatr RTPD [Robotniczego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci] „Wesoła Gromadka 1948. Wystawienie: w poszerzonej wersji operetkowej z muzyką M. Drobnera: Szczecin, Teatr Muzyczny 1966. Por. poz. .

13. Gdańska panienka. [Opowieść wierszem dla starszych dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1947, 30 s.

14. O szewcu warszawskim. [Opowieść wierszem dla dzieci]. [Łódź:] Łódzki Instytut Wydawniczy [1947], 24 s.

Na okładce błędnie nazwisko: A. Świerszczyńska.
O Janie Kilińskim.

15. Strzały na ulicy Długiej. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gorzów Wielkopolski, Teatr Miejski 1947. Polskie Radio 1950.

Przekłady

czeski

[Według informacji autorki].

francuski

[Według informacji autorki].

jidysz

[Według informacji autorki].

słowacki

[Według informacji autorki].

16. Tabakierka króla Stasia. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1947, 48 s.

17. Tygrys w kwiatki i inne bajki wschodnie. [Wiersze dla dla dzieci]. Kraków: Teatr Gieszczykiewicz [1948], 47 s.

18. Awantura z ogniem. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Polskie Radio 1949.

19. Trzy brudasy. [Wiersze dla dzieci]. [Kraków:] J. Mortkowicz 1949, 30 s.

20. Odezwa na murze. Sztuka w 5 obrazach. Prapremiera: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1951. Wyd. Warszawa: Czytelnik 1951, 84 s. Polskie Radio 1952. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na współczesną sztukę polską w 1951.

Przekłady

niemiecki

Aufruf an der Mauer. [Przeł.] K. Dedecius. Wystawienie: Meiningen 1951. Wyd. Berlin 1952.

Wyd. zmienione: Odezwa na murze. Sztuka w 4 obrazach. Skrót sceniczny. Warszawa: Centralna Rada Związków Zawodowych 1951, 66 s.

21. Czerwone sztandary. Sztuka w 2 odsłonach. [Współautor:] H. Vogler. Uwagi inscenizacyjne oprac.: K. Kolińska. Warszawa: Czytelnik 1952, 38 s.

22. Opowieść o kulawym Bogu Hefajstosie. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1954. TV (pt. O kulawym Bogu-Hefajstosie) 1970. Prapremiera: teatralna pt. Hefajstos. (Jak słońce spadło z nieba): Rzeszów, Teatr Lalki i Aktora „Kacperek 1971.

Wystawienia następne

Wystawienie: też pt.: Jak słońce spadło z nieba; Hefajstos.

23. Zrobiła się dziura w niebie. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Gdańsk, Teatr Lalek 1954.

24. Życie i śmierć. Dramat w 3 aktach. Powst. ok. 1956. Druk fragmentów: „Życie Literackie” 1956 nr 14 s. 16-17.

25. Liryki zebrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 142 s.

Zawartość

Działy: Utwory przedwojenne. – Utwory z lat 1939-1944 [tu m.in. cykl:] Wiersze średniowieczne. – Utwory z lat 1945-1957 [tu m.in. cykle:] Wojna; Miłość. – Z przekładów: L. Aragon: Szczęśliwej miłości nie masz.

26. O Małgosi co się niczego nie bała. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 30 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1960, 1966, wyd. 2 [!] 1970.

Przekłady

niemiecki

Vom unerschrockenen Gretchen. [Przeł.] H. Więcławska. Warszawa 1972.

27. Opowieści dawnej treści [wierszem dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 64 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1959, wyd. [3] 1962, wyd. [4] 1967, wyd. [5] 1969, wyd. 6 1973.

Zawartość

Farfurka królowej Bony; Starościanka i Sokolniczek [przedruk zob. poz. ]; Opowieść o ślicznej Agnieszce [przedruk zob. poz. ]; O Janie Matejce i panu Kajetanie.

28. Cudowna broda szacha. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1959, 58 s.

29. Tygrys tańczy dla Szu-Hin. (Bajka chińska). [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Poznań, Teatr Lalki i Aktora „Morcinek 1959. Telewizja Polska 1972.

Wystawienia następne

Wystawienie: także pt.: Bajka chińska; Dziewczynka z ryżowych pól; Dziewczynka z kraju chryzantemy; Szu-hin; Szu-Hin, dziewczynka z ryżowych pól.

Przekłady

czeski

Dćyćśtko z ryzovych poli. [Przekł. i oprac.:] O. Batek. Praha 1964.

30. Nad rzeką Zam-Zam. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1960, [24] k.

31. O małej Obie, najlepszej siostrzyczce na świecie. Opowieść japońska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 89 s. Wyd. nast. pt. Przygody w Krainie Chryzantem. Opowieść japońska tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1976. Por. Słuchowiska radiowe.

32. O złym księciu Popielu i o dobrym Piaście. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Łódź, Teatr Arlekin 1960. Wyd. pt. Bajka o złym księciu Popielu. Widowisko szopkowe. Adaptacja: „Scenotechnika”. Kraków: Biblioteka Teatrzyku Kukiełkowego „Tyci-Tyci” 1961, 19 s. Wyd. nast. pt. O złym księciu Popielu. W: Zuchowa zabawa w teatr. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1984. Zob. też Słuchowiska radiowe.

Wystawienia następne

Wystawienie: także pt.: O złym księciu Popielu; Baśń o Piaście i Popielu; Baśń o Piaście; O Piaście i Popielu.
Wyd. z 1961 jako załącznik do kompletu kukiełek teatrzyku kukiełkowego „Tyci-Tyci”.

33. Rogaliki króla Jana. [Opowieści wierszem dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1960, 75 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1969, wyd. 4 1978 [właśc. 1979].

Zawartość

O Panu Reju z Nagłowic; Rogaliki króla Jana; O biednym szklarczyku i panu Kościuszce; Markietanki księcia Józefa.

34. Trzy kobiety i ja. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kraków, Stary Teatr 1960.

35. O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 91 s. Wyd. 2 tamże 1987.

Adaptacje

teatralne

Przygody Fipcia Patałaszka. Wystawienie: Warszawa, Teatr Lalka 1976.

36. Pan Twardowski. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Łódź, Teatr Pinokio 1962.

37. Miałem dwie żony. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1963.

38. Śmierć w Kongo. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kraków, Stary Teatr 1963.

Nagrody

Nagroda w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i Komitetu Festiwali Teatrów Polski Północnej na sztukę teatralną w 1962.

39. Z dawnej Polski. [Opowieści wierszem dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1963, 60 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, wyd. 3 tamże 1968.

Zawartość

Jak myszy zjadły Popiela; Skarby księżniczki Dobrawy [przedruk zob. poz. ]; Jak Bolko Niemce zadziwił [przedruk zob. poz. ]; O gdańskiej burmistrzance [przedruk zob. poz. ].

40. Paź królowej Barbary. [Opowieści wierszem dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, 57 s. Wyd. nast. rozszerzone Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 173 s.

Zawartość

Dąb króla Kazimierza; Paź królowej Barbary [przedruk zob. poz. ]; Żaczek i alchemik; O Panu Twardowskim [przedruk pt. Pan Twardowski zob poz. ]. – W wyd. 2 dodano: z poz 38: Skarby księżniczki Dobrawy; Jak Bolko Niemce zadziwił; O gdańskiej burmistrzance, – Polska książka księżnej Kingi; Jak Łokietek lał się pod Płowcami; Ołtarz mistrza Wita [przedruk zob. poz. ]; Gdy Mikołaj Kopernik był żakiem [przedruk pt. O żaczku Mikołajku zob. poz. ], – z poz. : Farfurka królowej Bony; Opowieść o ślicznej Agnieszce; O Janie Matejce i panu Kajetanie, – O lipie z Czarnolasu [przedruk zob. poz. ]; Król Batory i Maciej Skiba, – z poz. : O panu Reju z Nagłowic; Rogaliki króla Jana; O biednym szklarczyku i panu Kościuszce; Markietanki księcia Józefa, – Kołnierzyk Frycka Szopena [przedruk pt. Kołnierzyk Frycka Chopina zob. poz. ]; Wiewiórka Adama Mickiewicza [przedruk zob. poz. ]; Romuald Traugutt, – opuszczono: Żaczek i alchemik; O Panu Twardowskim.

41. Czarne słowa. [Wiersze i dramaty]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 89 s.

Zawartość

Wiersze – Stylizacje murzyńskie. – Poematy dramatyczne: Czarny kwadrat; Człowiek i gwiazda; Rozmowa z własną nogą.

Przekłady

włoski

[Według informacji autorki].

42. Kiedy rzeka była źródłem. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1967.

Na podstawie dramatu Odezwa na murze. Por. poz. .

43. Mama płaci alimenty. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 1967.

44. O pięknej Dorotce. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Kraków, Krakowski Teatr Baśni 1969. Telewizja Polska (pt. O pięknej Dorotce i krakowskich rzemieślnikach) 1977.

45. Wiatr. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 83 s.

Zawartość

Cykle: Cierpienie; Matka i córka; Groteski; Migawki włoskie; Ekstazy.

46. Historie z dawnych lat. [Opowieści wierszem dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1972, 60 s.

Zawartość

Z poz. 39: Ołtarz mistrza Wita; O lipie z Czarnolasu; Wiewiórka Adama Mickiewicza; Kołnierzyk Frycka Chopina.

47. Jestem baba. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 139 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1975; z podtytułem Świrszczyńska z rysunkami Berezowskiej, Berezowska z wierszami Świrszczyńskiej. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1985, 94 s.

Wyd. z 1985 w serii Bibliofilska Edycja Miniatur.

Zawartość

Jestem baba [cykl wierszy]. – Trzy poematy: I. Miłość Felicji; II. Miłość Antoniny; III. Miłość Stefanii. – Epilog.

Przekłady

norweski

Eg er kvinnfolk. Oslo 1990.

48. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autorki. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 163 s.

Nagrody

Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w ramach V Łódzkiej Wiosny Artystycznej w 1973.

49. Budowałam barykadę. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1974, 118 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, wyd. [3] tamże 1994.

Wyd. łącznie z przekł. angielskim pt. Budowałam barykadę; Building the barricade. [Przeł.:] M.J. Kryński, R.A. Maguire. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 271 s.

Na okładce także pseudonim: Świr.

50. Za czasów Piasta. [Opowieści wierszem dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 39 s. Wyd. 2 tamże 1984.

Zawartość

Lech, Czech i Rus; O dzielnym Piaście; Przygoda w borze.

51. O dzielnym Piaście. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 19 s. Wyd. 2 Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986. Zob. poz. .

52. Szczęśliwa jak psi ogon. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 108 s.

Zawartość

Cykle: Bieg po zdrowie; Jestem tępa; Wiersze niesamowite; Walka na śmierć i życie.

53. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1980, 351 s.

Zawiera także utwory prozą.

54. Śląskie opowieści [wierszem]. Ze wstępem E.J. Osmańczyka. Katowice: Śląsk 1982, 30 s.

Zawartość

Ojciec Lompa; Franciszek Myśliwiec; Stary sołtys Śleziona.

55. Jak myszy zjadły Popiela. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, [32] s. Wyd. nast. pt. Z dawnej Polski. Jak myszy zjadły Popiela. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986. Przedruk zob. poz. .

56. Wesele hipopotama. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, [38] s.

57. Jak Krak zbudował Kraków. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1984, [32] k.

58. Pan Twardowski i inne opowieści [wierszem dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, 74 s.

Zawartość

Jak myszy zjadły Popiela [poz. ], – z poz. : O żaczku Mikołajku; Paź królowej Barbary; Pan Twardowski, – z poz. : Opowieść o ślicznej Agnieszce; Starościanka i Sokolniczek.

59. Teatr poetycki. [Utwory dramatyczne]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 133 s.

Zawartość

Orfeusz. (Sztuka w 3 aktach) [poz. ]; Misterium piętnastowieczne. Czarny kwadrat. (Sztuka w 1 akcie); Człowiek i gwiazdy. (Sztuka w 1 akcie); Święty i diabeł. (Sztuka w 1 akcie); Rozmowa z własną nogą (Sztuka w 1 akcie).

60. [Wybór wierszy]. [Posłowie:] J. Bartnicka. Warszawa: Czytelnik 1984, 127 s.

Wybór dokonany przez autorkę z autorskimi zmianami niektórych wierszy.
Wydanie miniaturowe.

61. Cierpienie i radość. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 118 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze o ojcu i matce; Wiersze różne; Wiersze jasne; Wiersze krótkie; Wiersze o przyjacielu.

62. Królewna Wanda. [Wiersze dla dzieci]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985, [48] s.

63. Farfurka królowej Bony. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Wyd. 2. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, [16] s. Zob. poz. . Por. poz. .

64. Z dawnej Polski. Skarby księżniczki Dobrawy. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 19 s. Zob. poz. .

65. Kobiety, baby. [Wiersze], Wyboru dokonała i oprac. red. Z. Zegadłówna. Kraków: Oficyna „Pod Baranami”, Krakowski Dom Kultury, Miniatura 1988, 44 s.

66. Szumią lasy nad Gopłem. [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, 30 s.

67. Z dawnej Polski. Jak Bolko Niemce zadziwił. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 17 s. Zob. poz. .

68. Z dawnej Polski. O gdańskiej burmistrzance. [Opowieść wierszem dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 18 s. Zob. poz. .

69. Czysta rozkosz. Wybór [wierszy]. Wybór i posłowie T. Żukowski. Szczecin: Glob 1992, 174 s.

70. Radość i cierpienie. Utwory wybrane. Wyboru dokonał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1993, 198 s.

71. Ogromniejąca perła samotności. [Wybór wierszy]. Warszawa: Interart 1996, 117 s.

72. Poezja. Zebrał i przedmową poprzedził Cz. Miłosz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, 433 s.

73. Jestem baba. Wiersze z różnych lat. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 2000, 92 s.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Piosenka żołnierza. [Muzyka:] E. Bury. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, 3 s.
Nowa Huta. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1955, [2] k.
Trzy pieśni z cyklu Obrazy Tysiąclecia. Do tekstów A. Świrszczyńskiej. [Muzyka:] E. Bury. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1964, 19 s.
Obrazy tysiąclecia. [Muzyka:] E. Bury. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1965, 88 s. Wyd. 2 tamże 1970.
Tryptyk dziecięcy. [Muzyka:] H. Kaczmar. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1971, 11 s.

Drobne utwory literackie

Książeczki dla dzieci:.

Król Knotek. [Warszawa:] Arct [1938], [12] k.
Lajkonik z Krakowa. Kraków: M. Kot [1946], [8] k.
O krakowskim żaczku. Kraków: S.A. Krzyżanowski [1946], 15 s. [o M. Koperniku].
Jak cyganeczka dzika wyszła za mąż za króla z piernika. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1947, [4] k.
Jak Jagusia z Łowicza świnkę kupowała. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
Jak Krak zbudował Kraków. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
Jakubek-Kaszubek. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
Jedziemy do Wrocławia. Kraków: M. Kot. [1947], [4] k.
O cudnej starościance i sarneczce z lasu. Katowice: AWIR 1947, [10] k.
O gołąbku krakowiaczku. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
O Kasi kurpiance i borowiku olbrzymie. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
O misiu co chodził w złotych trzewikach. Kraków: S.A. Krzyżanowski [1947], [4] k.
O misiu trębaczu. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
O owieczce Janosika. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
O Znajdce Niedorajdce co robiła pieczeń z wroniego ucha. Kraków: S.A. Krzyżanowski [1947], [4] k.
Postawiła sobie pawiczka domek. Kraków: S.A. Krzyżanowski [1947], [4] k.
Smok wawelski. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
U ślązaczki dwa synaczki. Kraków: M. Kot [1947], [4] k.
Królewna Wanda. Kraków: M. Kot [1947], [4] k. Wyd. nast. pt. O królewnie Wandzie. Warszawa: Ruch 1952.
Mały Łatek i duży Barabasz. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, [8] k.
O królewnie Wandzie. Warszawa: Ruch [1959], [6] k.
Smok w Krakowie. [Warszawa:] Ruch [1959], [6] k.
Lajkonik. Warszawa: Ruch 1960, [6] k.
Kanarkowy kraj. Warszawa: Ruch 1963, [10] k.
Pan Kacperek. Warszawa: Ruch 1963, [8] k.
Sowia bajka. Warszawa: Ruch 1963, [12] k.
O wesołej Ludwiczce. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, [14] k. Wyd. 2 tamże 1986.
Kołysanka dla Marka. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970 [6] k. Wyd. nast. tamże: 1973, 1980.
Wesoły listek. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, [8] k.

Słuchowiska radiowe, m.in.

• Zob. Twórczość poz. , , , , ,.
Konik zwierzyniecki. Polskie Radio 1933.
Portret Pana Hilarego. Polskie Radio 1933.
Jak zła Barbarka piekła wielkanocne baby. Polskie Radio 1934.
Trzej królowie. Polskie Radio 1934.
O krakowskim żaczku, co rano wesół wstawał. Polskie Radio 1946.
Cykadełko. Polskie Radio 1950.
O imć panu Reju co wiersze składał. Polskie Radio 1950.
O słoniu co miał katar. Polskie Radio 1950.
Tygrys w kwiatki. Polskie Radio 1950 [por. Twórczość poz. ].
U nas w Pegeerze. Polskie Radio 1951.
Adam Mickiewicz i wiewiórka. Polskie Radio 1952.
Małgorztka – ośmiolatka. Polskie Radio 1952.
O sprytnym Michale i dziurze w niebie. Polskie Radio 1952.
Jak raki na weselu tańcowały. Polskie Radio 1953.
Ludwik Waryński. Polskie Radio 1953.
Na barykadach Paryża. Polskie Radio 1954.
O małym kotku dużego Dominika. Polskie Radio 1954.
Legenda o Piaście. Polskie Radio 1958 [por. Twórczość poz. ].
Przygody małej O-Ba. (Opowieści japońskie). Polskie Radio 1959 [por. Twórczość poz. ].
Misiowe trzewiczki. Polskie Radio 1960.
Rogaliki króla Jana. Polskie Radio 1961 [por. Twórczość poz. ].
Paź królowej Barbary. Polskie Radio 1964 [por. Twórczość poz. ].
Wesoła Ludwika. Polskie Radio 1964.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Happy as a dog's tail. [Przeł.:] Cz. Miłosz i L. Nathan. [Wstęp:] Cz. Miłosz. [Posłowie:] L. Nathan. San Diego 1985.
Fat like the sun. [Przeł.:] M. Marshment, G. Baran. London 1986.
Talking to my body. Przeł. Cz. Miłosz i L. Nathan. Port Townsend 1996.

Przekłady i adaptacje

1. Arie. Tekst polski: A. Świrszczyńska i B. Romaniszyn. [Muzyka:] Ch. Gluck. Oprac.: B. Romaniszyn. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1955, 16 s.
2. Breve regnum. Pieśń żaków krakowskich z XV wieku. Na Juvenalia 1959. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, [2] k.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
3. Królewna Śnieżka. Adaptacja: A. Świrszczyńska. Wystawienie: Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 1961.
4. Hagith. Libretto: F. Dorman. Przekł. i adaptacja A. Świrszczyńska. Muzyka: K. Szymanowski. Wystawienie: Kraków, Teatr Muzyczny 1964.
5. D. Diderot: Zakonnica. Adaptacja teatralna A. Świrszczyńska. Powst. ok. 1965.
Informacja o powstaniu: „Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki1965 nr 4 s. 28-29.
6. G. Flaubert: Pani Bovary. Przeł. A. Micińska. Adaptacja: A. Świrszczyńska. Wystawienie: Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 1966.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1955.

Wywiady

Rozmowa z Anną Świrszczyńską. Rozm. W.P. Szymański. Tygodnik Powszechny 1964 nr 28, przedruk w tegoż: Rozmowy z pisarzami. Kraków 1981.
Co łączy poetę ze światem wszystkich istot żywych. Rozm. H. Murza-Stankiewicz. Poezja 1975 nr 5.
W. Wiśniewski: Anna Świrszczyńska. W tegoż: Szukam człowieka. Rozmowy z pisarzami. Poznań 1986.
J. Baran: Wieczne zdziwienie. W tegoż: Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety. Warszawa 1986.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (E. Brzoza).
Rocznik Literacki 1984 (A. Biernacki).
D. Wieczorek: Anna Świrszczyńska 1909-1984. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Kalisz: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 1993, 17 s.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J.Zacharska).

Ogólne

Książki

Cz. Miłosz: Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1996, 106 s.

Artykuły

J. Kwiatkowski: Felieton poetycki. Twórczość 1978 nr 12, przedruk pt. Baba potęgą jest i basta w tegoż: Felietony poetyckie. Kraków 1982.
A. Sandauer: Od stylizacji do naturalności. (Rzecz o poezji Anny Świrszczyńskiej). Kultura 1978 nr 32, przedruk pt. Od stylizacji do żarliwości. (Rzecz o poezji Anny Świrszczyńskiej) w tegoż: Zebrane pisma krytyczne. T. 1. Warszawa 1981.
S. Stanuch: Być jak bolący ząb. W tegoż: Na gorącym uczynku. Kraków 1978.
J.E. Osmańczyk: Jak Anna Świrszczyńska w okupowanej Warszawie pisała wiersze dla Polskiego Radia w Opolu. Poglądy 1979 nr 8.
A. Borowicz: Dręczący szyfr.... (Szkic o poezji Anny Świrszczyńskiej). Poezja 1985 nr 3.
K. Pieńkosz. „Literatura1985 nr 1.
J. Ryszkowski: Babska racja stanu. (O twórczości Anny Świrszczyńskiej). Tygodnik Kulturalny 1985 nr 48.
M. Baranowska: Pod czarną gwiazdą. Twórczość 1986 nr 6.
A. Kaliszewski: Dojrzewanie do prawdy. Pismo Literacko-Artystyczne 1986 nr 1.
E. Nowacka: Patrz, Wincenty na nas z nieba. Nowe Książki 1986 nr 11 [dot. O dzielnym Piaście; Jak myszy zjadły Popiela; Z dawnej Polski. Skarby księżniczki Dobrawy].
A. Próchnicki: Wejść w siebie. Życie Literackie 1986 nr 10.
H. Ratyńska: Utwory Anny Świrszczyńskiej w przeżyciach i zabawach dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 1987 nr 7/8.
S. Sterna-Wachowiak: Śmiech widzących. Odra 1988 nr 10.
G. Pietruszewska-Kobiela: Dochodzenie do miłości. Powojenna twórczość Anny Świrszczyńskiej. Litteraria 1992 t. 22.
K. Heska-Kwaśniewicz: Żywioł rozkoszy zorganizowany w misterium. O erotykach Anny Świrszczyńskiej. W: Głosy piszących kobiet. Katowice 1993.
W. Bonowicz: W ciele, przeciw ciału. (O wierszach Anny Świrszczyńskiej). NaGłos 1994 nr 17.
A. Kowalska: Przypomnienie. W dziesięciolecie śmierci Anny Świrszczyńskiej. Twórczość 1994 nr 11.
G. Pietruszewska-Kobiela: Anna Świrszczyńska o powstaniu warszawskim. Zeszyty Historyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1994 z. 2.
J. Kwiatkowski: Baba potęgą jest i basta. W tegoż: O poetach polskich XX wieku. Kraków 1995.
G. Pietruszewska-Kobiela: Na koniec nowa perspektywa (Anna Świrszczyńska); S. Podobiński: Udostojnianie zdarzeń. Natura języka w pisarstwie Anny Świrszczyńskiej. W: Kocham więc jestem. Częstochowa 1995.
A. Węgrzyniakowa: Siwa baba i biega. Ostatnie wiersze Anny Świrszczyńskiej. W: Starość. Katowice 1995, przedruk pt. Metafizyka ciała” w ostatnich wierszach Anny Świrszczyńskiej w tejże: Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja. Katowice 1999.
M. Baranowska: Szymborska i Świrszczyńska = dwa bieguny codzienności. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Warszawa 1996.
W. Bojda: Kubistyczna Świrszczyńska. Opcje 1996 nr 4.
B. Ciesielska: Anny Świrszczyńskiej poetycka podróż przez życie. W: Podróżujący Polacy XIX i XX wieku. Olsztyn 1996.
A. Legeżyńska: Ewolucja liryki Anny Świrszczyńskiej. W: Przez znaki do człowieka. Poznań 1997.
H. Zaworska: Dialog duszy z ciałem. Literatura 1997 nr 7/8.
S. Falkowski, P. Stępień: Świrszczyńska. Ołówkiem cierpienia. W tychże: Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. Warszawa 2000.
M. Piątkowska: Świrszczyńska. Teraz jestem z powietrza. „Gazeta Wyborczadod. Wysokie Obcasy 2000 nr 25.
A. Giżewska: O samotności bycia w ciele” w poezji Anny Świrszczyńskiej. Polonistyka 2001 nr 8.
J. Sławiński: Liryka Anny Świrszczyńskiej. W tegoż: Przypadki poezji. Kraków 2001.
R. Stawowy: Poetyckie zmagania Anny Świrszczyńskiej z tematem wojennym. Studia Filologiczne 2001 [t.] 2.
J. Zacharska: Dama i baba. O kobiecie w poezji Pawlikowskiej i Świrszczyńskiej. W: Pogranicza literatury. Wrocław 2001.
A. Giżewska: Od nienawiści do akceptacji własnego ciała w poezji Anny Świrszczyńskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5.
B. Przymuszała: Czy miłość jest wzajemnością?Polonistyka2002 nr 10 [dot. wiersza „Z dna oceanu”].
M. Rudaś-Grodzka: Parthenogeneza w okresie menopauzy. Teksty Drugie 2002 nr 6.
A. Stopkiewicz: Ciało cielesne i ciało duchowe w poezji Anny Świrszczyńskiej. „Prace Polonistyczne” Seria 57: 2002.
A. Giżewska-Szwarbuła. „Polonistyka2003 nr 2.
R. Jędrzejewska-Wróbel: Jestem baba” czy to źle? Poglądy feministyczne w poezji Anny Świrszczyńskiej. Morze zjawisk 2003 nr 2/3.
B. Przymuszała: Między ciałem a sensem... Metafizyka w poezji Anny Świrszczyńskiej. W: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Poznań 2003.
R. Stawowy: Gdzie jestem ja sama. O poezji Anny Swirszczyńskiej. Kraków: Universitas 2004, 365 s.
V. Britaniśskij: Ruźević i Świrszczyńska; Varsavskoe vosstanie i kniga Anny Świrszczyńskiej. W tegoż: Reć Pospolitaja poetov. Sankt-Peterburg 2005.
A. Kluba: Interpretacje kropki. O cyklu „Groteski” z tomu „Wiatr”. Pamiętnik Literacki 2005 z. 1.
A. Skrendo: Metafizyka duszy i ironia ciała. W tegoż: Poezja modernizmu. Kraków 2005.
B. Przymuszała: Świrszczyńska – sacrum bez sanctum? O obejmowaniu; Między ciałem a sensem – metafizyka w poezji Anny Swirszczyńskiej. W tejże: Szukanie dotyku. Kraków 2006.
T. Mizerkiewicz: Można się śmiać umierając. Śmiech i komizm w poezji Anny Swirszczyńskiej. W tegoż: Nić śmiesznego. Poznań 2007.

Wiersze i proza

J. Czechowicz: Wiersze i proza. Droga 1936 nr 11, przedruk w tegoż: Wyobraźnia stwarzająca. Lublin 1972.
S. Czernik. „Okolica Poetów1937 nr 1.
L. Fryde: Szczęście poetki. Bluszcz 1937 nr 44.

Orfeusz

W. Horzyca: Sens moralny „Orfeusza. Listy z Teatru 1946 nr 5.
T. Peiper: Wśród mroków. Odrodzenie 1946 nr 49, polemika: A. Świrszczyńska: W sprawie „Orfeusza. Tamże nr 51/52.
S. Srebrny: O trudnej sztuce Anny Świrszczyńskiej; A. Świrszczyńska: Na marginesie „Orfeusza. Teatr 1946 nr 6/7.
K. Puzyna. „Rocznik Literacki 1956” s. 97-98.
S. Srebrny. „Dialog1957 nr 4.
K. Sielicki: Zapomniany język. Teatr 1984 nr 5.
S. Srebrny: Z inspiracji antycznych w dramacie polskim XX wieku: S. Wyspiańskiego „Powrót Odysa” i „Orfeusz” Anny Świrszczyńskiej. W tegoż: Teatr grecki i polski. Warszawa 1984.

Arkona, gród Świętowita

K. Kuliczkowska: Dwie opowieści o średniowieczu. Odrodzenie 1947 nr 33 [dot. m.in. A. Świrszczyńskiej].
W. Natanson: Słowo, które igra. Twórczość 1947 z. 3.
S. Telega: Powieść o słowiańskiej wyspie. Odra 1947 nr 4.

Strzały na ulicy Długiej

T. Breza. „Odrodzenie1948 nr 21.
J. Kierst. „Przegląd Powszechny1948 nr 6.
S. Linowska: Poemat oczyszczenia. Scena i Widownia 1948 nr 6.

Odezwa na murze

S. Marczak-Oborski: Trudny początek. Nowa Kultura 1952 nr 4.
S. Treugutt: Na scenach warszawskich. Twórczość 1952 nr 3.

Liryki zebrane

J. Kwiatkowski: Poezja Anny Świrszczyńskiej. Przegląd Kulturalny 1958 nr 17.
T. Nowak: Liryka Anny Świrszczyńskiej. Życie Literackie 1958 nr 16.
B. Ostromęcki: Nowe Książki 1958 nr 9.
J. Sławiński: Liryka Anny Świrszczyńskiej. Twórczość 1958 nr 8.
Z. Jastrzębski: Świrszczyńska – poetka. Kamena 1959 nr 7.

O małej Obie, najlepszej siostrzyczce na świecie

H. Skrobiszewska: Baśń o kraju Fudżi. Nowe Książki 1960 nr 12.

Czarne słowa

W.P. Szymański: Stylizacje czy poematy?Życie Literackie1967 nr 25, przedruk w tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.
W. Bojda: Tajemnice monstrualnego ciała. Kresy 1996 nr 4.

Wiatr

S. Balbus: Cierpienia i ekstazy. Życie Literackie 1971 nr 2.
E. Wróblewska: Poezja tragiczna. Kultura 1971 nr 37.
J. Zacharska: Cierpienia i ekstazy. Poezja 1972 nr 1.

Jestem baba [Wiersze]

S. Balbus: Kobieta mówi o swoim życiu…. Twórczość 1972 nr 8.
Z. Bieńkowski: Dosłowność. Kultura 1972 nr 25, przedruk w tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.
E. Łubieniewska: Tragedie emancypantek. Życie Literackie 1972 nr 49.
S. Melkowski: Fenomen kobiecości. Nowe Książki 1972 nr 15, przedruk w tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1979.
I. Smolka: Mały realizm i mały erotyzm. Literatura 1972 nr 13.
J. Rogoziński: Preteksty. Literatura 1973 nr 3, przedruk pt. W stronę Anny Świrszczyńskiej w tegoż: Preteksty. Warszawa 1985.
S. Melkowski: Fenomen kobiecości. W tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1979.

J. Prevért: Poezje wybrane

J. Rogoziński: Poetka i sufrażystka. Literatura 1974 nr 37.
S. Melkowski: Świrszczyńska, czyli kobiecość i historia: Sprawa najpierwsza. W tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1979.

Budowałam barykadę

K. Drzewiecki: Oczy umierającego miasta. Kultura 1975 nr 23.
H. Siewierski: Poetka i powstanie. Życie Literackie 1975 nr 3.
A. Zawada: Granice szczerości. Twórczość 1975 nr 10.
J.R. Krzyżanowski. „Slavic and East European Journal”, Nowy Jork 1981 nr 3 [dot. wyd. łącznie z przekładem angielskim pt. Budowałam barykadę; Building the barricade].
A. Nasiłowska: Barykada Anny Świrszczyńskiej. Twórczość 1985 nr 10.
R. Rędziak: Opisać powstanie po latach. (Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego” – Anna Świrszczyńska: „Budowałam barykadę”). Ruch Literacki 2000 z. 3.

Szczęśliwa jak psi ogon

J. Gondowicz: Bestia ludzka. Nowe Książki 1978 nr 19.
S. Jurkowski. „Życie Literackie1978 nr 39.
W. Krzysztoszek: Biologia duszy. Literatura 1978 nr 37.
R. Biliński: Dusza i mięso galaktyk. Odra 1979 nr 6.
J. Kornhauser: Starsza pani stoi na głowie. Kultura 1979 nr 11, przedruk w tegoż: Światło wewnętrzne. Kraków 1984.
W. Ligęza: Ja, worek kości i mięsa. Twórczość 1979 nr 2.
R. Matuszewski. „Polonistyka1979 nr 6.
M. Zieliński: Szczęśliwe ciało. Magazyn Kulturalny 1979 nr 2, przedruk w tegoż: Kilka niewzruszonych przekonań. Kraków 1987.

Wybór wierszy [2000]

J. Zieliński: Ciało i dusza. Nowe Książki 1980 nr 23.
M. Baranowska: Poetka nieobojętna. Twórczość 1981 nr 7.
B. Maj: Mówi ciągle językiem cierpienia. Pismo 1981 nr 3.
L. Żuliński: Babą być. Życie literackie 1981 nr 35, przedruk w tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989.

Wesele hipopotama

E. Zielińska-Odachowska. „Nowe Książki1984 nr 10.

Teatr poetycki

Z. Greń: Teatr zamknięty. Życie Literackie 1984 nr 34.

Cierpienie i radość

K. Lisowski: Wiersze zawsze jasne. Nowe Książki 1986 nr 4.
P. Szewc. „Przegląd Powszechny1986 nr 4.

Radość i cierpienie

A. Nasiłowska: Cielesna poezja Świrszczyńskiej. Odra 1994 nr 11.

Poezja

W. Ligęza: Ciało bezcielesne. Nowe Książki 1997 nr 8.

Happy as a dog's tail

R. Gorczyńska: Czytanie Świrszczyńskiej po angielsku. Zeszyty Literackie”, Paryż 1987 nr 17.