BIO

Urodzony 22 sierpnia 1925 w Kończycach (obecnie dzielnica Zabrza); syn Piotra Śmieji, kupca, i Rozalii z domu Kulig. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kończycach, następnie do Gimnazjum w Tarnowskich Górach, gdzie do 1939 ukończył dwie klasy. W czasie okupacji niemieckiej został w 1940 wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec i pracował jako robotnik rolny w Meklemburgii. Udało mu się zbiec do Belgii i tu ukrywał się do wkroczenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w sierpniu 1944. Przedostał się wówczas do Anglii, gdzie wstąpił ochotniczo do 1. Korpusu i został skierowany do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej. W wojsku zdał tzw. małą maturę, a w 1947 złożył egzamin maturalny w liceum humanistycznym. W 1947-50 studiował anglistykę oraz literaturę i język hiszpański w National University of Ireland w Cork w Irlandii, uzyskując dyplom Bachelor of Arts. W 1950-55 był asystentem i lektorem języka polskiego w School of Slavonic and East European Studies w Londynie; w 1955 uzyskał dyplom Master of Arts. W latach pięćdziesiątych pracował również jako nauczyciel języka hiszpańskiego w amerykańskich bazach wojskowych na terenie Wielkiej Brytanii. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką. Debiutował w 1950 artykułem na temat Philipa Sidneya pt. Poeta angielski sięga po koronę polską, ogłoszonym w londyńskim tygodniku „Życie” (nr 5); na łamach tego pisma publikował do 1955 artykuły, recenzje literackie i teatralne oraz przekłady wierszy z języka angielskiego i hiszpańskiego. W 1951-53 był redaktorem wydawanego w Londynie miesięcznika „Życie Akademickie”, w którym w 1952 debiutował jako poeta wierszami pt. Fraszki (nr 7) i Paryż o świcie (nr 8). W 1952 założył Koło Polonistów zrzeszające studentów Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i do 1955 pełnił funkcję jego prezesa. W 1954 ożenił się z Zofią Poniatowską, z zawodu nauczycielką. W 1955-65 należał do grupy literackiej Kontynenty. Wiersze, przekłady poetyckie, artykuły i recenzje literackie ogłaszał w tym czasie m.in. w paryskiej „Kulturze” (1953-93, z przerwami) i londyńskich „Wiadomościach” (1957-80). W 1957-58 redagował miesięcznik „Merkuriusz Polski Nowy ale Dawnemu Wielce Podobny i Życie Akademickie”, a w 1959-66 stale współpracował z tym pismem. Zaczął także w 1956 publikować w czasopismach krajowych, m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (1957-59, 1960, 1963, 1967-69) i „Więzi” (1960-61, 1963, 1966-67). W 1958-63 pracował jako lektor języka hiszpańskiego w London School of Economics. W 1959 otrzymał Nagrodę Młodych, przyznawaną przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W 1962 doktoryzował się w King's College w Londynie na podstawie rozprawy pt. Alonso de Ledesma and the rise of the religious «concepto» (promotor prof. Alexander A. Parker). Od 1962 wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. W 1962-64 redagował londyński miesięcznik „Kontynenty – Nowy Merkuriusz”. W 1962-68 wykładał literaturę hiszpańską i iberoamerykańską w London School of Economics, a od 1967 takież wykłady prowadził jednocześnie w University of Nottingham. Rozwijając twórczość literacką, publikował wiersze, przekłady i artykuły literackie w periodykach londyńskich „Tydzień Polski” (1964-77, 1983, 1985), „Oficyna Poetów” (1966-79), „Gazeta Niedzielna” (1968-69) oraz krajowych, m.in. w „Poezji” (1966-69) i „Kwartalniku Neofilologicznym” (1968-70). W 1969 osiadł na stałe w Kanadzie, gdzie podjął pracę jako visiting professor w University of Western Ontario w mieście London. W 1970 został profesorem zwyczajnym tegoż uniwersytetu. W tym samym roku wygłosił gościnnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie cykl wykładów o literaturze hiszpańskiej. Od 1970 stale współpracował z wydawanym w Toronto tygodnikiem „Związkowiec”; tu ogłaszał cykle reportaży: Z wycieczką po Ontario (1971), Z podróży po Ontario (1972-74), Kartki ze starego świata (1975), Odwiedzamy wuja Sama (1977), Szeroka jest Kanada (1977-78), Kierunek Atlantyk (1978-79). W 1972 założył w London Polski Klub Dyskusyjny (w 1972-74, 1975-77 i 1979-94 był jego prezesem). W 1973 został wybrany na prezesa American Association of Teachers of Spanish and Portuguese na prowincję Ontario. Od 1974 tworzył i prowadził stały program telewizyjny pt. Mosaic London. W 1979 zdobył wyróżnienie Klubu Dziennikarzy Etnicznych za działalność telewizyjną i dziennikarską. Wiersze, przekłady i artykuły ogłaszał m.in. w „Gwieździe Polarnej” (Stevens Point, 1980-82), „Pamiętniku Literackim” (Londyn, 1983-84) i „Głosie Polskim” (Toronto, 1986-88). Otrzymał tytuł profesora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Pełnił funkcję wiceprezesa Polsko-Kanadyjskiego Funduszu Wydawniczego w Toronto. Po przejściu na emeryturę w 1991, pracował nadal na University of Western Ontario jako visiting professor. Od 1991 wykładał okresowo na iberystyce na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1991 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za całokształt twórczości. W 1997 podjął współpracę z Uniwersytetem Opolskim. Wiersze, przekłady poezji hiszpańskiej oraz artykuły literackie ogłaszał m.in. we „Frazie” (1997-2005, z przerwami), „Odrze” (1997-2006, z przerwami) i „Śląsku” (1998, 2000-03). W 2000 wykładał gościnnie na uniwersytetach w Ostrawie i Wilnie. W tymże roku nawiązał współpracę z z Wyższą Szkołą Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Podjął również współpracę z Akademią Polonijną w Częstochowie. Mieszkał stale w Mississauga (Kanada). Zmarł 4 września 2019

Twórczość

1. Czuwanie u drzwi. Poezje. Londyn: Polskie Towarzystwo Literackie 1953, 44 s.

Zawartość

Cykle: W poprzek tęczy; Spojrzenia znad książki; Białe skrzydła; Księżyc w drzwiach.

2. Powikłane ścieżki. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1964, 30 s.

3. Kopa wierszy. London, Ontario: Silcan House 1981, 66 s.

4. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 98 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , – nadto cykle: Zejście do siebie; Zza wielkiej wody.

5. Jeszcze wiersze. London, Ontario: Silcan House 1984, 31 s.

6. Przezorność czasu. Wiersze z brulionu. London, Canada: Silcan House 1992, 31 s.

7. Mały wybór wierszy. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska 1994, 32 s. Wyd. 2 tamże 1994.

8. Ziemie utracone. [Wiersze]. London, Canada: Silcan House 1994, 31 s.

9. Wiersze wybrane. Wybór, wstęp i oprac.: M. Pytasz. Katowice: Śląsk 1998, 94 s.

10. Wśród swoich. [Wiersze]. Mississauga: Silcan House 1998, 19 s.

11. Niepamiętanie. [Wiersze]. Mississauga: Silcan House 1999, 31 s.

12. Bezrok. [Wiersze]. Mississauga: Silcan House 2001, 31 s.

13. Nad jeziorem Huron. [Wiersze]. Mississauga: Silcan House 2002, 31 s.

14. Zbliżenia i kontakty. [Szkice biograficzne]. Katowice: Biblioteka Śląska 2003, 217 s. Por. poz. .

Zawartość

J. Malicki: [Wstęp]. – Słowo od autora. – Utarczka. Zygmunt Nowakowski; Człowiek to styl. Mieczysław Grydzewski; Najpierw człowiek, potem artysta. Kazimierz Wierzyński; Pisać mi wolno. Antoni Słonimski; Wizyta. Józef Wittlin; Literat i ekonomista. Wacław Liebert; Język hiszpańsko-polski. Czesław Straszewicz; Swoje jednak trzeba robić. Benedykt Heydenkorn; Ermitaż nad Tagiem. Maria Danilewicz Zielińska; Też człowiek. Jerzy Giedroyc; Najciekawszy poeta nad Tamizą. Tadeusz Sułkowski; Hece. Stanisław Jerzy Lec; El Senor Lobo. Józef Łodobowski; Wschód oglądany przez Pejzaż Andaluzyjski. O „Kasydach i Gazelach” Józefa Łobodowskiego; Trzeba zrozumieć porządek rzeczy. Józef Bujnowski; Bibliograf prasy emigracyjnej. Jan Kowalik; Kasztan Kisiela. Stefan Kisielewski; Jubilat. Czesław Miłosz; Wiersze z plecaka. Czesław Bednarczyk; Nie zasłużył na zapomnienie. Jan Bielatowicz; Świat należy do niewrażliwych. Beniamin Józef Jenne; Piewca Beskidu Śląskiego. Paweł Łysek; Wielka Niedźwiedzica. Camilo Jose Cela; Ten trójkąt europejski w moim życiu. Jerzy Pietrkiewicz; Rezygnacja z losy. Jan Rostworowski; Z pustych serc w próżną formę. Jan Rostworowski raz jeszcze; Tłumacz wytrawny. Karl Dedecius; Klarnecista w Auschwitz. Wojciech Gniatczyński; Kleryk mężny. Zbigniew Herbert; Fragmenty trudnej korespondencji. Zygmunt Ławrynowicz; Niewyrównany rachunek. Danuta Irena Bieńkowska.

15. Rzeczywiste i możliwe. Rozmowy z Florianem Śmieją. [Rozm.:] M. Kurek, J. Ziarkowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, 140 s.

16. Późne notacje. [Wiersze]. Toruń: A. Marszałek 2006, 107 s.

17. Zbliżenia i kontakty raz jeszcze. [Szkice biograficzne]. Katowice: Biblioteka Śląska 2007, 220 s. Por. poz. .

Zawartość

J. Malicki: Zaproszenie. – Słowo od autora. – Meksykańska muza. S. Juana Ines de la Cruz; Śladami Srebronia. Juan Ramón Jimenez; Wierny rycerz Rzeczypospolitej. Józef Maria Poniatowski; Tropami Garcii Lorki. Federico Garcia Lorca; Hiszpańscy akademicy i poeci. Damaso Alonso; Hemarowe odyseje. Marian Hemar; Niedoceniona Irlandka. Bridget G. MacCarthy; Rekonesanse portugalskie. Maria Danilewicz-Zielińska; Lojalny kustosz „Wiadomości”. Stefania Kossowska; Retusze wizerunku. Wacław Iwaniuk; Franciszkanin na kanadyjskich Kaszubach. Ks. Rafał Grzondziel-Ojciec Ignacy; Drukarnia pod Arkadą. Krystyna i Czesław Bednarczykowie; Poeta pamięta. Stanisław Januszko; Mól z Żelaznej Kurtynie. Al Purdy; Poeta montrealski. Louis Dudek; Język jak żywica. Marian Pankowski; Jowialny Różewicz. Tadeusz Różewicz; Nieśmiały na Parnasie. Augusto Monterroso; Spotkanie w Somalii. Bogumił Witalis Andrzejewski i Margaret Laurence; Polubiłem tę moją samotność. Piotr Guzy; Życie nie tylko własne. Tadeusz Walczak; Czekam na cud. Jan Darowski; Terminowanie „Gabito”. Gariel Garcia Marquez; Latyn nad Wisłą. Zygmunt Kubiak; Poezja to zakon. Janusz Artur Ihnatowicz; Pożegnanie Jerzego Sity w Londynie. Jerzy Sito; Ogrodnik z Milanówka. Jarosław Marek Rymkiewicz.

Nadto prace naukowe z dziedziny historii literatury i teatru hiszpańskiego oraz komparatystyki.

Przekłady

1. F. Garcia Lorca: Przedziwna szewcowa. Farsa w 2 aktach. Wystawienie: Londyn, Zespół Teatralny Młodych „Pro Arte1955. Druk z podtytułem Gwałtowna farsa w 5 aktach. Akt I i II. „Oficyna Poetów,” Londyn 1967 nr 4 s. 34-39; 1968 nr 1 s. 36-41.
2. W.T. Walsh: Fatima. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1956, 240 s.
Zbeletryzowana opowieść o objawieniach Matki Bożej w Fatimie w Portugalii w 1917.
3. J.R. Jiménez: Srebroń i ja. [Proza poetycka]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1961, 64 s. Wyd. nast.: wyd. 2. London, Ontario: Silcan House 1984; wyd. ze wstępem P. Sawickiego. Wrocław: W. Bagiński 1997, 361 s. [tekst w języku hiszpańskim i polskim].
4. J.M. Ferreira de Castro: Misja. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 86 s.
5. M. Azuela: Gniew. [Powieść]. Przekł. [i posłowie:] F. Śmieja. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 116 s.
6. Abencerraje i piękna Haryfa. [Opowiadanie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 35 s. Wyd. nast. łącznie z edycją oryginału hiszpańskiego; polski przekł. i posłowie: F. Śmieja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1995.
7. L. Martín-Santos: Czas milczenia. [Powieść]. Posłowie: P. Sawicki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 252 s.
8. S.J. Lec: Pensamientos desmelenados. [Wybór, przekł. i nota:] F. Śmieja. México: Universidad Nacional Autónoma de México 1985, 32 s.
9. F. Śmieja: Not a tourist. Poems. London, Canada: Third Eye 1986, 56 s. Wyd. 2 tamże 1989.
Wiersze w przekł. F. Śmiei oraz: W. Burghardt, J. Darowski, R. Wilson.
10. Poezje arabsko-andaluzyjskie. Wybrał i przeł. F. Śmieja. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 1988, 46 s. Wyd. 2 poszerzone Katowice: Centrum Kultury 1993, 48 s.
11. E. Wolf: Papierowe kwiaty. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1990.
12. J. Goytortua: Zadumana. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył F. Śmieja. Wrocław: W. Bagiński 1997, 151 s.
13. G.A. Bécquer: Leyendas y cartas literarias; Legendy i listy literackie. [Przekł. i posłowie:] F. Śmieja. Wrocław: W. Bagiński 2000, 117 s.
Tekst w języku polskim i hiszpańskim.
14. Losy Polaków. Trzy opowiadania hiszpańskie. Mississauga: Silcan House 2003, 36 s.

Zawartość

M. Cervantes: Opowiadanie Polaka; A. de Alarcón: Cudzoziemiec; P. Baroja: Odcięta ręka.

Prace redakcyjne

1. A. Moreto: El lego del Carmen. San Franco de Sena. [Wstęp i oprac.:] F. Śmieja. Salamanca: Anaya 1970, 144 s.
2. M. de Cervantes Saavedra: El rufián dichoso. [Wstęp i komentarz:] F. Śmieja. Zaragoza: Editorial Ebro, S.L. 1977, 125 s.
3. Seven Polish Canadian poets. An anthology. [Przedmowa: Z. Folejewski. Red.: W. Iwaniuk, F. Śmieja]. Toronto: Polish Canadian Publishing Foundation 1984, 223 s.
Tekst w języku polskim i angielskim; Przeł. J. Boraks i inni.
Wiersze autorów: Z. Bohdanowiczowa, W. Iwaniuk, F. Śmieja, D. Bieńkowska, J. Ihnatowicz, B. Czaykowski, A. Busza.
4. Siedem rozmów o poezji. [Oprac.:] F. Śmieja. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 1990, 117 s.

Zawartość

Zawiera rozmowy z pisarzami: T. Terlecki, J. Pietrkiewicz, J. Ihnatowicz, S. Barańczak, K. Lisowski, J. Hartwig i A. Międzyrzecki, W. Iwaniuk.
5. A. Moreto: Antes morir que pecar. (San Casimiro). [Oprac.:] F. Śmieja. London, Canada: University of Western Ontario 1992, 97 s.
6. T. Lenartowicz: Bitwa Racławicka; The battle of Racławice. [Przeł.] N. Clark. [Przygotował do druku i notami edytorskimi opatrzył] F. Śmieja. Wrocław: [Folta] 1994, 85 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.

Zob. też Przekłady poz. , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1974, 1975, 1979, 1989, 2001, 2006, 2007.

Wywiady

• zob. Twórczość poz. .
Z Kończyc na katedry w Anglii i Kanadzie. Rozm. S. Wilczek. Poglądy 1974 nr 24.
Życie na dwóch kontynentach. Rozm. F. Netz. Panorama 1975 nr 2.
... gdyby się żyło w Polsce. Rozm. K. Lisowski. „Dekada Literacka1991 nr 20.
Ósma” rozmowa o poezji. Z Florianem Śmieją – polskim poetą, tłumaczem, profesorem Uniwersytetu Western Ontario w Kanadzie. Rozm. K. Lisowski. W: Londyn – Toronto – Vancouver. Lublin 1993.
Dziewiąta rozmowa o poezji. Rozm. B. Zakęs. Odra 1994 nr 4.
Syndrom amerykański. Rozm. R. Samsel. Literatura 1997 nr 7/8.
Blisko, coraz bliżej. Rozm. M. Baster. Śląsk 1998 nr 7.
Dziewiąta rozmowa o poezji. Z prof. F. Śmieją rozm. B. Zakęs; Realizm i magia – O literaturze iberoamerykańskiej. Rozm. B. Tanowska. W: Parabole pamięci. Toruń 2004.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (J. Czachowska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

J.J. Lipski: Londyńscy poeci. Twórczość 1966 nr 8.
[B. Heydenkorn] B.H.: Polski hiszpanolog. Związkowiec,” Toronto 1976 nr 50.
M. Pytasz: O „Kontynentach. (Florian Śmieja: „Gdzie nas zastanie jutro?”). W: Wśród poetów współczesnych. Katowice 1986.
J. Bujnowski: Dopełnienie pewnego obrzędu. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1992 t. 17.
J. Wolski: Słów kilka o Florianie Śmieji. Fraza 1995 nr 10.
Z. Anders: Paradoksy istnienia. O poezji Floriana Śmieji. W: Poetycki krąg „Kontynentów. Rzeszów 1997.
Miscellanea en homenaje a Florian Ludwik Śmieja. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 1997 nr 6 [tu m.in. T. Eminowicz: Las relaciones literarias polaco-espanolas en la investigación de F.Ś.; E. Kulak: El 70 aniversario de Florian Śmieja, hispanista y poeta; E. Kulak: Publicaciones hispánicas del Profesor Florian Ludwik Śmieja; J. Ziarkowska: El período londinense en la biografía periodística de Florian Śmieja].
J. Ziarkowska: Tłumacz prawdziwy. O translatorskiej twórczości Floriana Śmieji. „Kultura,Paryż 1998 nr 11.
M. Pytasz: Gdzie nas zastanie jutro?” (O wierszach Floriana Śmieji z lat 1952-1982). W tegoż: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. Katowice 2000.
B. Szalasta-Rogowska: Być wśród swoich?” „Śląsk 2001 nr 3.
J. Ziarkowska: Codzienne wiersze. Odra 2001 nr 5.
Z. Andres: Granice niepamięci – Florian Śmieja. Fraza 2002 nr 1/2.
M. Burzka: Dramat mieszkańca krainy Ulro poszukującego centrum. Florian Śmieja jako poeta emigracyjny. W: Česka a polska emigračni literatura = emigracyjna literatura czeska i polska. Opava 2002.
M. Rudiuk: Florian Śmieja – skrzętny gospodarz sensu. Akcent 2002 nr 3.
Z. Andres: Paradoksy istnienia. O poezji Floriana Śmieji; Pamięć i egzystencja. Z rozważań nad poezją Floriana Śmiei. W tegoż: Przestrzeń egzystencji. Rzeszów 2003.
Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego. Toruń: A. Marszałek 2004, 226 s. [zawartość: J. Łukasiewicz: O poezji Floriana Śmieji; J. Sikora: Glosa do wczesnej twórczości Floriana Śmieji; J. Wolski: „Gromadźmy wspomnienia”. Floriana Śmieji poezja pamięci; A. Krysińska-Buda: „Bo gdy bieleją dni / muszę je witać niemy”. Florian Śmieja – słowo, biografia, pamięć; Z. Andres: Pamięć i egzystencja. Z rozważań nad poezją Floriana Śmieji; M.M. Rudiuk: Czy małe jest wielkie – o poezji Floriana Śmieji; P. Tański: Florian Śmieja – poeta nadziei, przedruk w tegoż: Tradycja i talent. Toruń 2006; A. Jakubowska-Ożóg, Z. Ożóg: Ars senescendi. Elegijność w poezji ostatniej dekady Floriana Śmieji; M. Kozioł: Dzieje miłości; S. Dłuski: „Misterium śmierci samotnej”. Notatki do wiersza Floriana Śmieji „Astronautka”; J. Pasterski: Astronautyka bez gwiazd. O pewnej podróży w wierszu Floriana Śmieji; S. Dłuski: W głąb siebie i Natury. Uwagi o filozoficznych i antropologicznych aspektach wiersza Floriana Śmieji „Ucieczka”; B. Szałasta-Rogowska: Rozmowy wewnętrzne. O czterech „Dialogach” Floriana Śmieji; R. Moczkodan: Działalność krytycznoliteracka Floriana Śmieji. Rekonesans; E. Kulak: Florian Śmieja jako hispanista i tłumacz; M. Krupa: Hermes prawdziwy. „Czas milczenia” i jego translatorska interpretacja; P. Czerwiński: „Myśli nieuczesane” Stanisława Jerzego Leca a ich przekład Floriana Śmieji pt.Pensamientus desmelenados”; J. Ziarkowska: Okres londyński w dziennikarskiej biografii Floriana Śmieji; J. Ziarkowska: Wrocławskie lata Floriana Śmieji].
B. Tarnowska: Język moim łańcuchem. O dwujęzyczności poetów grupy „Merkuriusza” – „Kontynetów”. W tejże: Między światami. Olsztyn 2004 [dot. m.in. F. Śmiei].
J. Ziarkowska: Translatorskie kreacje Floriana Śmieji. Śląsk 2004 nr 8.
J. Pasterski: Szlakiem szalbierzy drwali lemingów.... O poezji Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy i Floriana Śmieji. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005.
B. Szałasta-Rogowska: Opisujący z pamięci. Śląsk 2005 nr 8.
W. Wójcik: Kanadyjska Mississauga – polskie Kończyce. Florian Śmieja jako wędrowiec. W tegoż: Spotkania zagłębiowskie. Katowice 2006.

Czuwanie u drzwi

A. Czerniawski: Symbole i metafory. Życie Akademickie”, Londyn 1954 nr 47/48.
M. Pankowski: Mowa bez ziemi. Kultura,” Paryż 1954 nr 10.

Powikłane ścieżki

T. Kijonka: Wiersze Floriana Śmiei. Poglądy 1965 nr 1.
J. Rostworowski. „Tydzień Polski”,Londyn 1965 nr 8.

Kopa wierszy

[B. Heydenkorn] B.H.Związkowiec,Toronto 1981 nr 81.

Wiersze

J. Biela: Poezja pachnąca żywicą. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 3.
M.E. Cybulska. „Tydzień Polski”, Londyn 1983 nr 48.
A. Gnarowski: Szukać tętna ziemi. Tu i Teraz 1983 nr 4.
J. Kajtoch: Nie być turystą. Gazeta Krakowska 1983 nr 50, przedruk w tegoż: Nie tylko o autorach i książkach. Bielsko-Biała 1985.
F. Netz: Zza wielkiej wody. Poglądy 1983 nr 3.

Jeszcze wiersze

M.E. Cybulska. „Tydzień Polski”,Londyn 1985 nr 23.
M. Wasińska. „Opole1985 nr 10.

Wiersze wybrane [2004]

S. Sterna-Wachowiak: Pewność nieoczywistości. Nowe Książki 1999 nr 6.
B. Szałasta-Rogowska: Powikłane ścieżki Floriana Śmiei. Śląsk 1999 nr 11.

Wśród swoich

K. Heska-Kwaśniewicz: Matecznik profesora Floriana Śmiei. Śląsk 1999 nr 5.

Zbliżenia i kontakty

M. Baster: Wspomnienia serdeczne. Śląsk 2003 nr 6.
A. Tyszka: Wspomnienia i epitafia. Nowe Książki 2004 nr 1.

F. Śmieja: Not a tourist

M.E. Cybulska. „Tydzień Polski”, Londyn 1987 nr 6.
W. Iwaniuk. „Głos Polski”, Toronto 1987 nr 14/15.

Siedem rozmów o poezji

L. Elektorowicz: Rozmowy poetów. Dekada Literacka 1991 nr 6.