BIO

Urodzony 28 sierpnia 1930 w Puszczy Mariańskiej; syn Franciszka Śliwonika, urzędnika, i Stanisławy z Golińskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Białostockiem. W 1946 zamieszkał w Warszawie. Uczęszczał początkowo do Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej, a następnie do liceum i gimnazjum dla pracujących; w 1952 zdał maturę. W 1953 został członkiem Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Debiutował w 1955 wierszem pt. Przypomnienie, opublikowanym w miesięczniku „Twórczość” (nr 10); w piśmie tym zamieszczał utwory także w następnych latach. Był w 1956 współzałożycielem (następnie członkiem), grupy literackiej Współczesność, a także wydawanego przez nią pisma „Współczesność”; w 1958-62 wchodził w skład redakcji tego dwutygodnika. Zawarł związek małżeński z Barbarą Karpowicz, urzędniczką. W 1961 został członkiem ZLP (w 1966 pozbawiony członkostwa, w 1973 reaktywowany w prawach członka). Wiersze, prozę, artykuły drukował na łamach wielu czasopism, m.in. w „Życiu Literackim” (1958, 1969, 1971-73, 1978, 1988), „Kulturze” (1963-66, 1969-78, z przerwami, 1987, 1989), „Tygodniku Kulturalnym”, (1963, 1965, 1970-74, 1988), „Poezji” (1966-90, z przerwami; tu m.in. cykle felietonów: w 1972-74 pt. Moim zdaniem, a w 1989-90 pt. Spotkania, „Argumentach” (1971-78), „Literaturze” (1973-74, 1977-81), „Miesięczniku Literackim” (1982, 1986-87; tu w 1986 cykl felietonów poetyckich pt. Spotkania), „Przeglądzie Tygodniowym” (1982; tu m.in. cykl felietonów pt. Lekcje banalne, „Tu i Teraz” (1982-85), „Paśmie” (1987-96), a następnie jego kontynuacji „Południku” (od 1996; w obu pismach cykl felietonów pt. Spotkania). W 1990 wystąpił z ZLP i został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1997-2000 publikował w „Magazynie Literackim” cykl felietonów pt. Zapisy z codzienności. Felietony i fragmenty prozy drukował też w miesięczniku starachowickim „Radostowa” oraz w prasie lokalnej warszawskiej dzielnicy Ursynów. W 2003 otrzymał nagrodę CompFort Meridian Polska, a w 2005 nagrodę Światowego Dnia Poezji UNESCO – Poezja Dzisiaj. W 2007 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmarł 22 września 2012 w Warszawie.

Twórczość

1. Ściany i dna. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1958, 111 s.

2. Rdzewienie rąk. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1961, 75 s.

M.in. cykl: Krzewy kolczaste.

3. Przyjdzie spokój. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 61 s.

4. Podróż po mapie kraju. Widowisko poetyckie. Teatr Ludowy 1965 nr 10 s. 47-64. Prapremiera: Rzeszów, Zespół Międzyszkolnego Ośrodka Prac Pozalekcyjnych 1968.

5. Zapisy z codzienności. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 73 s.

6. Nowa. [Utwór dramatyczny]. Teatr Ludowy 1969 nr 11, wkładka s. 31-39.

7. Bezimienni. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 210 s.

Zawartość

Bezimienni [przedruk zob. poz. ]; Miejsce pod lasem [przedruk zob. poz. ]; Bicie; Brama [przedruk zob. poz. ]; Osaczenie [przedruk zob. poz. ]; Moment podróży [przedruk zob. poz. ]; Mur [przedruk zob. poz. ]; Łańcuch dobrej woli; Przebudzenia; Podziękowanie [przedruk zob. poz. ]; Nagość [przedruk zob. poz. ]; Ludzie [przedruk zob. poz. ]; Bezradność [przedruk zob. poz. ]; Ścieżki; Obok [przedruk zob. poz. ]; Happening [przedruk zob. poz. ]; Tango. (Notatki znalezione); Smutek równiny; Próba; Nienazwana; Prozą [przedruk zob. poz. ]; Kroki [przedruk zob. poz. ].

8. Wyprzedaż. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 141 s.

Zawartość

Cykle: Listy na pocieszenie; Okruchy sierpnia; Wyprzedaż.

9. Frajer. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 188 s.

Zawartość

Frajer; Doświadczenie, albo Skazani na siebie [przedruk zob. poz. ]; Długo trzeba czekać [przedruk zob. poz. ; por. poz. ].

10. Długo trzeba czekać. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1976. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1976 nr 1 s. 70-94. Por. poz. .

11. Rów. [Monodram]. Scena 1976 nr 11 s. 46-48. Por. poz. .

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na monodram w 1976.

12. Trójkąt liryczny. (Monodram). Scena 1976 nr 3 s. 50-55. Polskie Radio 1977. Por. poz. .

13. Z pamięci. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1977, 91 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Poezja” w 1977.

14. Słucham was uważnie. (Tryptyk). [Monodram]. Scena 1979 nr 4 s. 45-48.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na monodram w 1979.

15. Trójkąt liryczny. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 132 s.

Zawartość

Rów [przedruk zob. poz. ; por. poz. ]; Oczekujemy; Trójkąt liryczny [por. poz. ]; Słyszenie; Podarowane wzgórze [przedruk zob. poz. ]; Po co przychodzisz; Czytanka; Nocleg u Gabriela; Zadrażnić kolor [przedruk zob. poz. ]; Plecy; Żal [przedruk zob. poz. ]; Brak miejsca.

16. Za żalem. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 83 s.

17. Oddech. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 91 s.

Zawartość

Cykle: Bluesy; Wiersze z roku 1977; Wiersze z roku 1966.

18. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył R. Śliwonik. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 137 s.

Zawiera też Wiersze nowe.

19. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 334 s.

20. Potęgowanie dramatu. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 89 s.

Nagrody

Nagroda Funduszu Literatury w dziale poezji za rok 1983, przyznana w 1984.

21. Wybór opowiadań. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 230 s.

Zawartość

z poz 7: Bezimienni; Miejsce pod lasem; Brama; Moment podróży; Bezradność; Kroki; Prozą; Nagość; Osaczenie; Mur; Podziękowanie; Ludzie; Obok; Happening, – z poz. : Doświadczenie, albo Skazani na siebie; Długo trzeba czekać, – z poz. : Rów; Podarowane wzgórze; Zadrażnić kolor; Żal, – oraz: Piękna zwyczajność; Plecy (patetycznie).

22. Koturn. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 110 s.

23. Listopady, grudnie, stycznie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 94 s.

24. Tamten wiek. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 111 s.

25. Tylko wzruszenie. [Wiersze]. Posłowie: J.Z. Brudnicki. Warszawa: Magazyn Literacki”, WKMS [Warszawski Klub Młodej Sztuki] 1997, 95 s.

Zawartość

Cykle: Chłopcy; Tylko wzruszenie; Moja wolność.

26. Portrety z bufetem w tle. Warszawa: Iskry 2001, 209 s.

Wspomnienia dotyczące życia literackiego i obyczajowego Warszawy lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych oraz sylwetki m.in. A. Brychta, S. Czycza, S. Grochowiaka, J. Himilsbacha, M. Hłaski, I. Iredyńskiego, M. Ośniałowskiego, J. Rogozińskiego, E. Stachury, L. Szymańskiego.

27. Wyjechać. [Wiersze]. Toruń: A. Marszałek 2003, 113 s.

28. Portrety chwil, albo uładnianie życia. [Wspomnienia]. Toruń: A. Marszałek 2004, 180 s.

29. Wrócić do Śródmieścia. [Wiersze]. Toruń: A. Marszałek 2005, 98 s.

Nagrody

Nagroda literacka im. W. Reymonta w 2007.

30. Dom z wierszy. [Wiersze], Toruń: A. Marszałek 2006, 111 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

• W: [Four] 4 contemporary polish poets: Różewicz, Śliwonik, Grochowiak, Harasymowicz. [Przeł.] V. Contoski. New York [1967].

Prace redakcyjne

1. M. Przybylak: Radość z rozdawania. [Wiersze]. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył R. Śliwonik. Gorzów Wlkp [Wielkopolski]: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Centrum Promocji ZWCH [Zakładów Włókien Chemicznych] „Stilon1996, 64 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1975, 2006.

Wywiady

H. Murza-Stankiewicz: Poezja jest wewnętrznym kalectwem. Poezja 1977 nr 4.
Liryka jako prawda. Rozm. J.Z. Brudnicki. Poezja 1980 nr 12.
Tylko wzruszenie. Rozm. A. Herman. Magazyn Literacki 1997 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

J. Rogoziński: Śliwonik. Nowa Kultura 1961 nr 3.
J. Rogoziński: Preteksty. Poezja 1970 nr 12.
K. Grela: Równina. Poezja 1974 nr 4, przedruk w tejże: Kształt słowa. Warszawa 1986.
J. Marx: W cieniu pokolenia. Poezja 1976 nr 7/8.
P. Kuncewicz: Portret współczesny. (O poezji Romana Śliwonika). W tegoż: Cień ręki. Łódź 1977.
L. Szaruga: Zastałem świat otwarty. Kultura 1977 nr 45.
A. Nowak: Moda, uczucie, maska. Literatura 1978 nr 2.
A. Łaszowski: Świat poetycki Śliwonika. Poezja 1979 nr 10.
J. Marx: Zastałem świat otwarty i tak go zostawiam. (O poezji Romana Śliwonika). Tygodnik Kulturalny 1979 nr 14, przedruk w tegoż: Gry krytyczne. Warszawa 1985.
M. Krassowski: Człowiek i świat. (O poezji Romana Śliwonika) „Tu i Teraz1982 nr 25.
A. Nowak: O twórczości Romana Śliwonika. Szukanie drogi w sobie. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 37.
A. Łaszowski: Pod drzewem wiersza. Sylwetki poetów. Kierunki 1987 nr 18.
J.A. Borzęcki: Ludzkim wymiarem ukarany. Poezja 1989 nr 3, przedruk w tegoż: Zraniony odłamkiem wiersza. Kielce 1996.
A. Łaszowski: Do Romana Śliwonika. List pierwszy; List drugi. Poezja 1989 nr 3.

Ściany i dna

T. Kłak: Poezja niespełnionej młodości. Kamena 1958 nr 23/24.
J. Kwiatkowski: O Śliwonika płaksiwej. Życie Literackie 1958 nr 48.
K. Wyka: Poezja zranionego marzenia. Współczesność 1958 nr 28.

Rdzewienie rąk

B. Biernacka: Otwarcie własnego krajobrazu. Tygodnik Kulturalny 1962 nr 18.
J. Maciejewski: Dialektyka buntu i zgody. Przegląd Kulturalny 1962 nr 33.
A. Słucki: Próba poezji otwartej. Nowa Kultura 1962 nr 46.
E. Czaplejewicz: Świat bez wartości. Twórczość 1963 nr 2.
J. Kurowski: Suche wigilie. Poezja 1974 nr 7/8.

Przyjdzie spokój

B. Drozdowski: Nim przyjdzie spokój. Współczesność 1963 nr 12.

Zapisy z codzienności

Z. Bieńkowski: Marzenie o potopie. Kultura 1966 nr 32.
A. Pogonowska: Liryka walcząca o wartości. Poezja 1967 nr 1.

Bezimienni

M. Karpiński: Szukanie twarzy. Kultura 1970 nr 33.
K. Mętrak: Smutek jako forma istnienia. Twórczość 1970 nr 10.
M. Szybist: Życie jest złym snem. Miesięcznik Literacki 1970 nr 8.

Wyprzedaż

Z. Bieńkowski: Nagość. Kultura 1972 nr 5, przedruk w tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.
J. Kornhauser: Otwarty świat. Poglądy 1972 nr 15.
J. Pieszczachowicz: Na połowie drogi...” „Twórczość 1972 nr 10, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
I. Smolka: W rozszerzającym się cieniu. Literatura 1972 nr 10.

Frajer

K. Mętrak: Wtajemniczenia. Kultura 1974 nr 19.
M. Orski: Kim jest frajer?Twórczość1974 nr 12.
J. Pieszczachowicz: Outsider 1974. „Nowe Książki1974 nr 12.
M. Szybist: W kręgu desperados. Życie Literackie 1974 nr 46.

Z pamięci

A. Kaliszewski: Życie Literackie 1977 nr 41.
M. Krassowski: Poezja doznań ostatecznych. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 28.
I. Smolka: Litość, która ocala. Nowe Książki 1977 nr 10.
J. Sochoń: Mądrość i poezja. Literatura 1977 nr 17.
K. Grela: Wyjście z ziemi jałowej. Poezja 1978 nr 1, przedruk w tejże Kształt słowa. Warszawa 1986.

Trójkąt liryczny [Opowiadania]

J. Marx: Autoportret na tle epoki. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 21.
K. Mętrak: Piękna zwyczajność. Kultura 1980 nr 5.

Za żalem

[S. Barańczak] B. Stawiczak: Wymuszana rzeczywistość. Tygodnik Powszechny 1980 nr 26, przedruk w tegoż: Przed i po. London 1988.
J. Marx: Gorzkie żale. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 21.
J. Neuberg: Po stronie żalu. Opole 1980 nr 1.
I. Smolka: Poezja w impasie. Nowe Książki 1980 nr 11.
E. Pogłódek: Kanon istnienia. Poezja 1982 nr 2.

Wybór wierszy [2000]

J.Z. Brudnicki: Krucjata liryczna. Poezja 1982 nr 2.

Potęgowanie dramatu

J.Z. Brudnicki: Na antypodach prześmiewców. Tu i Teraz 1984 nr 2.
Z. Dolecki. „Kierunki1984 nr 13.
J. Termer: Zadrażnić „kolor”, a potem?Nowe Książki1984 nr 12.
J. Tulik: W konwencji bluesa. Życie Literackie 1984 nr 24.
T. Wyrwa-Krzyżański: Boże mojej matki. Kierunki 1985 nr 12.

Wybór opowiadań. Warszawa 1993

D.T. Lebioda: Pomiędzy zamknięciem, a wolnością. Życie Literackie 1985 nr 21.

Koturn

J.A. Borzęcki: Odwaga słów. Życie Literackie 1988 nr 3 [dot. też: Listopady, grudnie, stycznie].

Listopady, grudnie, stycznie

J.A. Borzęcki: Odwaga słów. Życie Literackie 1988 nr 3 [dot. też: Koturn].
J. Koryl: Przypowieść o samotności. Nowe Książki 1988 nr 2.

Tamten wiek

Z. Dolecki: A może zapisać to co jest we mnie. Kierunki 1989 nr 26.
J. Koryl: Przestrzeń samotności. Metafora 1990 nr 3/5.

Tylko wzruszenie

M. Krassowski: Nie tylko wzruszenie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44.
K. Maliszewski: Na pół godziny przed śmiercią…. Topos 1998 nr 3.
J. Nowosad: Nadal wzruszenie. Opcje 1998 nr 2.

Portrety z bufetem w tle

H. Zaworska: Patos picia. Nowe Książki 2001 nr 9.

Portrety chwil

W. Chmielewski: Poeta stojący na dachu. Nowe Książki 2004 nr 11.