BIO

Urodzony 23 stycznia 1928 we Lwowie; syn Władysława Śliwiaka, kierowcy, i Anny z Wojtowiczów. W czasie II wojny światowej przebywał nadal we Lwowie, zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a od 1941 okupowanym przez Niemców. W 1945 przyjechał w ramach tzw. repatriacji do Warszawy, gdzie uczęszczał do Liceum im. S. Żeromskiego; w 1947 zdał maturę. Następnie podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego, które wkrótce przerwał. W 1948 przeniósł się do Krakowa i do 1953 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej (PWSA); równocześnie pracował jako aktor w Teatrze Rapsodycznym (1949-50), a później w Teatrze Poezji. Podczas studiów współpracował z gazetką ścienną studentów PWSA „Młode Maski”. Debiutował w 1949 wierszem pt. Ponad mieszczańskie budy..., opublikowanym w dodatku „Słowa Polskiegopt.Zwierciadło” (nr 19). W 1951 ożenił się z Matyldą Gizą. W 1952 nawiązał wieloletnią współpracę z „Życiem Literackim”; publikował na łamach tego tygodnika wiersze, prozę poetycką, felietony, przekłady poezji i noty (podpisane także: T.S., T.Ś., TES). W 1953 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; w 1966-77 członek zarządu Oddziału Krakowskiego Związku). W 1953-60 pracował jako aktor w Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. Współorganizował z Haliną Gryglaszewską działającą przy tym teatrze Estradę Poetycką. Pracował społecznie w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich (RO ZSP) i przez rok pełnił funkcję kierownika artystycznego klubu studenckiego „Pod Jaszczurami”. Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym magazynu literacko-graficznego RO ZSPZebra” (1956-58). Należał do grupy literackiej „Muszyna” (1959-61), współpracującej z tym pismem. Od lat pięćdziesiątych zajmował się pisaniem i tłumaczeniem tekstów pieśni i piosenek, publikowanych m.in. w czasopismach „Śpiewamy i tańczymy” (1957, 1959-67) i „Materiały Repertuarowe” (1962, 1964, 1967-69). Wiele piosenek jego autorstwa zyskało nagrody, m.in. na festiwalu w Opolu. Zaczął także pisać w tym okresie utwory dla dzieci. Był związany z Piwnicą „Pod Baranami” (autor m.in. piosenki Ta nasza młodość). W 1960-63 pełnił obowiązki kierownika literackiego Teatru Rozmaitości w Krakowie. W 1961 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tymże roku otrzymał nagrodę poetycką na Festiwalu Studenckim w Gdańsku. W 1962-67 kierował Redakcją Programów Artystycznych Telewizji Polskiej w Krakowie. Należał w 1967 do założycieli, a następnie do 1972 był członkiem krakowskiej grupy literackiej „Barbarus”. W 1967-90 pracował w redakcji „Życia Literackiego” jako redaktor działu poezji. W 1969-76 przygotowywał programy dziecięce w Ośrodku Krakowskim Telewizji Polskiej. W 1974 otrzymał nagrodę miasta Krakowa w dziedzinie upowszechniania kultury. Wiersze publikował na łamach m.in.: „Kultury” (1971-81), londyńskiego kwartalnika „Oficyna Poetów” (1971-78), a także sporadycznie w „Poezji”, „Twórczości”, „Literaturze”, „Miesięczniku Literackim”. Wiersze dla dzieci ogłaszał m.in. w „Płomyczku” (1971-87). W 1975-84 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Magazyn Kulturalny”. Od 1977 współpracował z Grupą Poetów i Malarzy „Łazienki”. Otrzymał wiele nagród, m.in. w 1978 nagrodę artystyczną im. Bohaterów Warszawy, przyznaną przez grupę „Łazienki”, w 1980 nagrodę im. J. Przybosia, w 1983 nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. Wiersze zamieszczał w tym okresie m.in. na łamach „Szpilek” (1979-88) i „Krakowa” (1984-88, z przerwami; także członek kolegium redakcyjnego). W 1979 ożenił się z Anną Krupską, lekarką (rozwód 1984). W 1984 wstąpił do nowego ZLP (od 1985 w składzie Zarządu Głównego). W 1986 prowadził warsztaty literackie, organizowane przez Klub Literacki „Połoniny” w Sanoku. W 1987 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia. Był członkiem Konfraterni Poetów. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W ostatnich latach życia chorował na chorobę Alzheimera. Potrącony przez tramwaj, zmarł 3 grudnia 1994 w Krakowie.

Twórczość

1. Astrolabium z jodłowego drzewa. Poemat o Mikołaju Koperniku. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1953, 50 s.

Przekłady

węgierski

Przeł. G. Képes [informacja autora w ankiecie Związku Literatów Polskich z 1957].

Adaptacje

teatralne

Kopernik. Kraków, Teatr Poezji 1953.
Oprac.: E. Buchelt. Scena 1972 nr 7 s. 39-44.

2. Drogi i ulice. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1954, 74 s.

3. U Serafina. (Dramat w 1 akcie). Dialog 1957 z. 9 s. 99-102. Prapremiera: (łącznie z K. Uniechowska: Płyty): Poznań, Studencki Teatr Dramatyczny 1958. Telewizja Polska 1960. Polskie Radio 1984. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

niemiecki

Wasser und Wind. Polskie Radio (Hamburg) 1963.

serbsko-chorwacki

[według informacji autora]: Voda i Vietar. Polskie Radio (Zagrzeb) 1957.

4. Dzień dobry, muzyko. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 12 k.

5. Kraków w nocy. [Album]. Zdjęcia: H. Hermanowicz. Oprac. literackie: T. Śliwiak. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch 1958, 24 k.

6. Co dzień umiera jeden bóg. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959, 97 s.

Zawartość

Cykle: Czerwone sieci; Sceny i ballady; Tam.

7. Koncert na leśnej polanie. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 10 k.

8. Imieniny pana Fleta. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, 47 s.

9. Wyspa galerników. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 78 s.

Zawartość

Cykle: Nazywanie świata; Wyspa galerników.

10. Żabki z Rabki. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1963, 12 k.

11. Szczygle figle. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 48 s.

12. Żywica. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1964, 67 s.

Zawartość

Cykle: Dziewczyna ze słonecznikiem; Antygona wołyńska; Wieża z wiatru.

13. Poemat o miejskiej rzeźni. [Poezja i miniatury]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 35 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Poemat o miejskiej rzeźni; Przejście przez Morze Czerwone [cykl wierszy i prozy].

14. Lody pana Chmurki. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, 12 k.

15. Ptasi telewizor. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, 12 k.

16. Figle z makiem. [Widowisko dla dzieci]. Telewizja Polska 1967.

17. Cytrynowy rower. [Widowisko dla dzieci]. Telewizja Polska 1968.

18. Słoń w sklepie z porcelaną. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1968, 12 k. Wyd. nast. pt. Pan słoń tamże: 1970, 1974.

Przekłady

łużycki

Knjez Elefant. [Przeł.:] T. i A. Nawka. Budyšin 1978.

niemiecki

Der Elefant im Porzellanladen. Berlin 1977.

19. Święty wtorek. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 52 s.

Tu m.in. cykl: Ruski miesiąc.

20. A śnieżek prószy. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1969, 12 k.

21. Czytanie mrowiska. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1969 [właśc. 1968], 75 s.

Zawartość

Cykle: Archeologia; Nieustające korzenie; Czarny miód; Pole marsowe.

22. Kabaret z papugą. [1]. Baloniki, baloniki. [2]. Jesień, jesień. [Widowisko dla dzieci]. Telewizja Polska 1969.

23. Narodziny. (Widowisko poetyckie). Materiały Repertuarowe 1969 nr 1 s. 59-69.

24. Zielona sowa. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1969, [6] k.

25. Krakowski stragan. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 55 s.

26. Ruchoma przystań. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 70 s.

Zawartość

Cykle: Do połowy z rdzą; Wrzosy; Białko.

27. Spacer lwa. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1971, 18 k. Wyd. 2 tamże 1973.

28. Widnokres. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 150 s.

Zawartość

Cykle: Płonący gołębnik; Na odległość cienia; Ziemia; Z podróży.

29. Rajskie wrony. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 55 s.

Zawartość

M.in. cykle: Madonna Bieszczadów; Rajowisko.

30. Żabi koncert. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1973, 16 k. Wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978.

31. Znaki wyobraźni. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 54 s.

32. Poezje wybrane. [Wiersze]. Wybór i wstęp T. Śliwiak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 130 s.

33. Totemy. Poematy. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 32 s.

Zawartość

Irys; Poemat o miejskiej rzeźni [poz. ]; U Serafina [poz. ]; Ballada o zbóju na pokucie; Święto szopki.

34. Wiersze wybrane. Warszawa: Czytelnik 1975, 273 s.

35. Kubrak żubra. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, [24] k.

36. Dłużnicy nadziei. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 81 s.

Zawartość

M.in. cykl: Songi.

37. Płonący gołębnik. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 335 s.

38. Solizman. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 70 s.

39. Bajkoteka pierwsza. Wiersze dla dzieci. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 79 s.

Adaptacje

teatralne

pt. Bajkoteka: Adaptacja: E. Marcinkówna. Wystawienie: Tarnów, Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, Scena Lalki i Aktora 1985.

40. Chityna. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1982, 58 s.

41. Odmroczenia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 77 s.

42. Niepożegnany. [Widowisko poetyckie]. Prapremiera: Warszawa, Piwnica na Wójtowskiej 1983.

Dotyczy L. Herdegena.

43. Biuro rzeczy znalezionych. [Widowisko dla dzieci]. Kraków, Teatr Lalki i Maski „Groteska 1984.

44. Bajkoteka druga. Wiersze dla dzieci. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 82 s.

45. Koń maści muzycznej. [Wiersze]. Wstęp i wybór: K. Pieńkosz. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 163 s.

46. Próba wiary. [Wiersze]. Wybór i posłowie: E. Węgrzyn. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 1987, 49 s.

47. Niebieska koszula. [Wiersze]. Kraków: Krakowski Dom Kultury, Miniatura 1988, 62 s.

48. Poezje wybrane. Wstęp i wybór T. Śliwiak. Posłowie: J. Pieszczachowicz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 176 s.

49. Słownik wyrazów światłoczułych. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 111 s.

Nagrody

Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za 1989.

Zawartość

M.in. cykl: Słownik wyrazów światłoczułych.

50. Złota trąbka. [Wiersze dla dzieci]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 30 s.

51. Dotyk. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 90 s.

52. Kolczuga. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 71 s.

53. Lwów – nawyk serca i inne wiersze. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1990, 46 s.

54. A to heca. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1996, 63 s.

55. Uwierzyłem w człowieka. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Pieszczachowicz. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1996, 248 s.

Zawartość

M.in. wiersze rozproszone i niepublikowane.

56. Nie dokończony rękopis. [Wiersze]. Poznań: Zysk i S-ka 2002, 355 s.

Teksty piosenek do przedstawień teatralnych i filmów

H. Beecher-Stowe: Chata wuja Toma. [Utwór dramatyczny według powieści H. Beecher-Stowe]. Wystawienie: Kraków, Teatr Rozmaitości 1961. Adaptacja dramatyczna i uwagi inscenizacyjne: L. Zamkow-Słomczyńska. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1962, 76 s.
T. Williams: Orfeusz w wężowej skórze. Wystawienie: Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1963.
R. Komorowski: Pan Twardowski. [Współautorzy:] I. Szczepańska, H. Żuchowski. Wystawienie: Częstochowa, Teatr Dramatyczny im. A. Mickiewicza 1974.
Colargol zdobywcą kosmosu. Scenariusz filmu animowanego: T. Wilkosz, A. Barillé. Ekranizacja 1978.

Wydania osobne tekstów pieśni i piosenek z nutami, m.in.

Aż do zwycięstwa. [Muzyka:] T. Machl. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, 4 s. Wyd. nast. tamże 1955.
Piosenka o krakowskim hejnale. [Muzyka:] E. Bury. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1955, 5 s.
Zegar i zakochani. [Muzyka:] T. Machl. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 7 s.
Biedny księżyc. [Muzyka:] H. Krakowiak. [Współwyd. z:] Wiosna w Neapolu. [Muzyka:] A. Szaliński. Słowa: J. Gałkowski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1957, 14 s.
Bursztynowe serce; Wesoła wycieczka. [Muzyka:] H. Krakowiak. [Współwyd. z:] Zaczarowany kraj. [Muzyka:] H. Krakowiak. Słowa: Z. Haraschin. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1957, 19 s.
Rudy Jo i zielony wiatr. [Muzyka:] A.B. Guziński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 2 k.
Uliczka w Sevilli. [Muzyka:] J. Gert. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 2 k.
Kiedy kwitną czereśnie. [Muzyka:] J. Gert. [Współwyd. z:] Tango. [Muzyka:] J. Harald. Słowa: J. Bazarewski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 17 k.
Kolorowe mambo. [Muzyka:] L. Rzewuski. [Współwyd. z:] Mombasa. [Muzyka:] E. Nowicki. Słowa: T. Urgacz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 17 k.
Nocą na Kanoniczej. [Muzyka:] L. Kaszycki. [Współwyd. z:] Dopiero w Krakowie. [Muzyka:] H. Krakowiak. Słowa: L.J. Kern. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 7 s.
Roberto; Samba; To brzydko. [Muzyka:] I. Garztecka. [Współwyd. z:] Niespokojna dziewczyna. [Muzyka:] A. Buzuk. Słowa: B. Choiński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 10 k.
Wyspa pod księżycem. Hawajska melodia ludowa. [Współwyd. z:] Pieśń flisaków. [Muzyka i słowa:] W. Dan; Kołysanka. [Muzyka:] I. Dunajewski. Słowa: W. Lebiediew-Kumacz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 15 s.
Zielona niedziela. [Muzyka:] J. Kaszycki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 5 s.
Drzewa prowadzą w las. [Muzyka:] L. Kaszycki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1960, 21 k.
Jeszcze dziś. [Muzyka:] J. Gert. Warszawa: Synkopa 1960, 2 k. Wyd. 2 [współwyd. z:] Nie proszę o miłość. [Muzyka:] Z. Karasiński. Słowa: A. Tylczyński. Tamże 1960.
Krakowska kwiaciarka. [Muzyka:] J. Gert. [Współwyd. z:] Złoty pierścionek. [Muzyka:] J. Wasowski. Słowa: R. Sadowski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, [12] k. Wyd. 2 tamże 1962.
Nie mów mi nic. [Muzyka:] J. Gert. [Współwyd. z:] Pewien uśmiech. [Muzyka:] R. Sielicki. Słowa: J. Odrowąż. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, 11 k. Wyd. 2 tamże 1962.
Stary malarz. [Muzyka:] L. Kaszycki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, 2 k.
Nie można zapomnieć. [Muzyka:] H. Krakowiak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 4 k.
Jeśli chcesz, proszę wstąp. [Muzyka:] J. Kaszycki. [Współwyd. z:] Piosenka o okularnikach. [Muzyka:] J. Abramow. Słowa: A. Osiecka. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1963, 7 s.
Krzewy płonące. 3 pieśni na głos i fortepian. [Muzyka:] Z. Bujarski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1963, 7 s.
Alma Mater. Pieśń studencka. [Muzyka:] L. Kaszycki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1965, 7 s.
Nie chodź tą ulicą. [Muzyka:] L. Kaszycki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1965, 2 k.
Chcę być sobą. [Muzyka:] T. Prejzner. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1966, 3 s.
Głogi. Piosenka z filmu Cierpkie głogi. [Muzyka:] L. Kaszycki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1966, 2 k.
Nie ma nas. [Muzyka:] T. Prejzner. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, 3 s.
Gdzie jest miłość. [Muzyka:] A. Żalski. [Współwyd. z:] Zatańczymy znów. [Muzyka:] J. Tyszkowski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1969, 17 k. Warszawa: Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Gamma 2002, [4] s.
Nie gniewaj się... przepraszam. [Muzyka:] W. Słowiński. [Współwyd. z:] Mój cień. [Muzyka:] E. Szaniawska. Słowa: S. Werner. Warszawa: Wydawnictwo Muzycznej Agencji Autorskiej [1983], [20] s.
Chwytaj w dłonie deszcz. [Muzyka:] W. Masłyk. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Gamma 1999, [8] s.
Chodziłem z gitarą. [Muzyka:] W. Masłyk. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Gamma 2002, [8] s.

Wybory utworów literackich w przekładach

słowacki

Znaky prítomnosti. [Przeł.] V. Kovalčik. Bratislava 1987.

Przekłady

1. [Teksty songów do:] P. Hacks: Polly. Przeł.: J. Frühling i R. Szydłowski. Wystawienie: Kraków, T. Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego 1980.
2. S. Csoóri: Era oczu. [Wiersze]. Wybór i posłowie: K. Sutarski. Przeł.: T. Nowak, K. Sutarski, T. Śliwiak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 146 s.
3. Wiśnie rozkwitłe pośród zimy. Antologia współczesnej poezji japońskiej. Oprac. [i tłum.:] K. Adachi, W. Kotański, T. Śliwiak. Tokio: Kokusai Bunka Shuppanska 1992, 585 s.
Tekst w języku polskim i japońskim.

Wydania osobne przekładów pieśni i piosenek z nutami, m.in.

J.W. Goethe: Fiołek. [Muzyka:] W.A. Mozart. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 5 s.
Sześć pieśni ludowych z północnej Europy. Przeł.: A. Rymkiewicz, T. Śliwiak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 19 s.
H. Meilhac, L. Halevy: Kuplety torreadora z II aktu opery „Carmen. [Muzyka:] G. Bizet. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1957, 13 s.
Włoskie piosenki ludowe. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1957, 50 s.
G. Giacosa, L. Illica: Aria Cavaradossiego z I aktu opery „Tosca. [Muzyka:] G. Puccini. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 5 s.
Hiszpańskie piosenki ludowe. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne 1958, 30 s.
R. Leoncavallo: Prolog do opery „Pajace. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 8 s.
A. Boito: Romans Enza z II aktu opery „La Gioconda. [Muzyka:] A. Ponchielli. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 9 s.
Trzy piosenki południowoamerykańskie. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 22 s.
M.M. Clairville, Ch. Gäbet: Arioso Henryka z operetki „Dzwony kornewilskie. [Muzyka:] J.R. Planquette. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 9 s.
L. Denza: Funiculi, funicula. [Oprac. muzyczne:] I Garztecka. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 4 s.
Ludowe piosenki jugosłowiańskie. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 23 s.
D. Furno: O, nie zapomnij mnie. [Muzyka:] E. de Curtis. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 7 s.
M. Carre, J. Barbier: Recytatyw i aria Mignon z I aktu opery „Mignon. „Znasz ten kraj...”. [Muzyka:] A. Thomas. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959, 9 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1975, 1980, 1982, 1989.

Wywiady

Kłopot z tysiącem poetów. Rozm. J. Marx. Kierunki 1973 nr 40.
Określać swój czas. Rozm. S. Jurkowski. Literatura 1978 nr 34.
Świeżość patrzenia. Rozm. J. Wilczak. Profile 1980 nr 12.
Wzbogacić człowieka wrażliwość. Rozm. W. Wiśniewski. W: W. Wiśniewski: Tego nie dowiecie się w szkole. Warszawa 1981.
Iskra w kamieniu. Rozm. K. Kania. Kierunki 1985 nr 24.
Tadeusz Śliwiak w: W. Wiśniewski: Szukam człowieka. Poznań 1986.
Idę na spotkanie życiu. Rozm. J. Pieszczachowicz. Kraków 1987 nr 2.
Niczego nie przeoczyć. Rozm. M. Obarski. Nurt 1988 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (H. Urbas).

Ogólne

Artykuły

B.S. Kunda: Śliwiak. Poezja 1976 nr 3.
S. Jurkowski: Poezja bez ciasnego kołnierzyka. Kierunki 1977 nr 37.
A. Sandauer: Poezja tragicznego ładu. W tegoż: Poeci czterech pokoleń. Kraków 1977, przedruk w tegoż: Zebrane pisma krytyczne. T. 1. Warszawa 1981.
K. Pieńkosz: Tragizm i nadzieja. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 33.
M. Krassowski: Antynomie Tadeusza Śliwiaka. W tegoż: Granice sensu. Warszawa 1980.
B.S. Kunda: twoja śmiertelna choroba o wdzięcznym imieniu – życie. Życie Literackie 1982 nr 31.
B. Żurakowski: Rysowanie słowami. W tegoż: Paradoks poezji. Kraków 1982.
R. Marciniak: Poeta i żywioły. (O poezji Tadeusza Śliwiaka). Życie Literackie 1984 nr 28.
T. Lebioda: Ścieżka Tadeusza Śliwiaka. Fakty 1985 nr 38.
J. Marx: Dłużnik niespełnionych nadziei, czyli o poezji Tadeusza Śliwiaka. W tegoż: Gry krytyczne. Warszawa 1985.
J.Z. Brudnicki: Źródła i ujścia poezji Tadeusza Śliwiaka. Poezja 1987 nr 9.
T. Wójcik: Wszystkie przedmioty świata. Poezja 1987 nr 9.
Z. Dolecki: Spojrzenie na świat. Kierunki 1988 nr 35.
T. Linkner: Codzienność przemijania. Nurt 1988 nr 2.
J. Koryl: Poetyckie antynomie. Życie Literackie 1989 nr 10.
D. Pawelec: Między źródłem a niebem... Tak i Nie 1989 nr 23.
J. Pieszczachowicz: Między naturą a historią. Literatura 1989 nr 3.
A. Kaliszewski: Rzeźnia i ogrody. O poezji Tadeusza Śliwiaka. Oksymoron 1990.
D.T. Lebioda: Poeci migotliwej wyobraźni. W tegoż: Pragnienie śmierci. Bydgoszcz 1996, przedruk w tegoż: Marmur i blask. Bydgoszcz 2000 [dot. też J. Harasymowicza].
J. Pieszczachowicz: Zagrożone przymierze. (O poezji Tadeusza Śliwiaka). Twórczość 1996 nr 9.
S. Stanuch: Odziani w ogień po własnych popiołach stąpamy do nieba. (W pierwszą rocznicę śmierci Tadeusza Śliwiaka). Akcent 1996 nr 1.
J. Pieszczachowicz: Tadeusz Śliwiak. Metafora 2000/2001 nr 44/46.
T. Nyczek: Śliwiak. W tegoż: Lektury obowiązkowe. Kraków 2005.

Astrolabium z jodłowego drzewa

Z. Jastrzębski: Poemat o Koperniku. Tygodnik Powszechny 1954 nr 3.
W. Szymański. „Dziś i Jutro1954 nr 9.
J. Trznadel. „Twórczość1954 nr 1.

Drogi i ulice

J.A. Frasik. „Życie Literackie1954 nr 25.
L. Herdegen: Kiedy wiersz staje na straży?Dziennik Polski1954 nr 269.

Co dzień umiera jeden bóg

B. Biernacka: In statu nascendi. Nowe Książki 1959 nr 17.
A. Wilkoń: Mity-fałsze-odkrycia. Współczesność 1959 nr 15.
T. Nowak: Poeta lirycznej przekory. Życie Literackie 1960 nr 2.
A. Szmidt: Czarne i białe. Twórczość 1960 nr 3.

Wyspa galerników

K. Nowicki: Lekcja konsekwencji. Pomorze 1962 nr 16.
T. Nowak: Poeta się spóźnił. Życie Literackie 1963 nr 7.

Żywica

J. Lau. „Życie Literackie1965 nr 17.
W.P. Szymański. „Tygodnik Powszechny1965 nr 5.
M. Sprusiński: Uwalnianie rzeczywistości. Twórczość 1968 nr 3.

Poemat o miejskiej rzeźni

S. Kryska. „Kultura1966 nr 27.
R. Matuszewski: Dosłowność. Życie Literackie 1966 nr 4.
M. Sprusiński: Lekcja życia i nauka słowa. Nowe Książki 1966 nr 3.
A.K. Waśkiewicz: Konstrukcja poetyckiego świata. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 28.
J. Witan: Krowy na zabicie. Poezja 1966 nr 8.
W.P. Szymański: Dom i mrowisko; Mięso i białe róże; Żywica. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005 [dot. też: Czytanie mrowiska].

Święty wtorek

J. Pieszczachowicz: Między naturą a cywilizacją. Życie Literackie 1968 nr 22.
T. Szaja: Serce na dłoni. Twórczość 1968 nr 8.
K. Miklaszewski: Ucieczka w krainę szczęśliwości. Poezja 1969 nr 4.

Czytanie mrowiska

M. Sprusiński: Nauka czasu dojrzałego. Twórczość 1969 nr 12.
W.P. Szymański: Dom i mrowisko. Życie Literackie 1969 nr 27.
T. Kłak: Czytanie świata. Poezja 1970 nr 2.
W.P. Szymański: Dom i mrowisko; Mięso i białe róże; Żywica. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005 [dot. też: Poemat o miejskiej rzeźni].

Ruchoma przystań

S. Balbus: Ruchoma przystań człowieka. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 27.
E. Przyborowska. „Współczesność1971 nr 16.
M. Skwarnicki. „Tygodnik Powszechny1971 nr 43.
B. Żurakowski: Symbole i ekspresja. Nowe Książki 1971 nr 18.
T. Nyczek: W żelazo przeciw rdzy. Poezja 1972 nr 7.
M. Wyka: Wiersze Tadeusza Śliwiaka. Twórczość 1972 nr 3.

Widnokres

S. Jurkowski: Tomiki Śliwiaka. Kierunki 1972 nr 31.
K. Nowicki: Poezja poetycka. Życie Literackie 1972 nr 19.
I. Smolka: Pogodny widnokres. Literatura 1972 nr 4.

Rajskie wrony

I. Smolka: Wyobraźnia rozjątrzona i bezradna. Życie Literackie 1973 nr 19.
A. Szymańska: Nowe wiersze Śliwiaka. Twórczość 1973 nr 5.

Znaki wyobraźni

B.S. Kunda: Znaki pamięci. Życie Literackie 1975 nr 44.
T. Szyma: Kunszt prostoty. Twórczość 1975 nr 2.
Z. Zygma. „Poezja1975 nr 5.

Totemy

M. Aniśkowicz: Z gliny ziemi i z gliny nieba. Fakty 1975 nr 47.
A. Kwiatkowski: Gry poetyckie. Nowy Wyraz 1975 nr 12.

Wiersze wybrane [2004]

A. Nowak: Własna droga. Literatura 1976 nr 25.
S. Sterna-Wachowiak: Między konkretem i abstraktem, czyli ruch myśli poetyckiej. Twórczość 1976 nr 11.
Z. Zygma. „Życie Literackie1976 nr 39.
L. Żuliński: Szukać światła palcami... Nowe Książki 1976 nr 12, przedruk w tegoż: Sztuka wyboru. Warszawa 1979.

Dłużnicy nadziei

J. Kryszak. „Życie Literackie1979 nr 17.
B. Maj. „Tygodnik Powszechny1979 nr 14.
R. Marciniak: Nie jesteśmy przecież skazani na siebie. Nowy Wyraz 1979 nr 9.
M. Aniśkowicz: Wiersz zasłuchany. Życie i Myśl 1980 nr 11.

Płonący gołębnik

J. Pieszczachowicz: Dłużnik nadziei. Nowe Książki 1979 nr 3, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Solizman

M. Krassowski: Śliwiak. Życie Literackie 1981 nr 49.
K. Pieńkosz: Urojona mądrość, przejściowy „solizman. Literatura 1981 nr 49.
S. Jurkowski: Okręty wyobraźni. Magazyn Kulturalny 1983 nr 1/2.

Chityna

S. Jurkowski: Dwie ucieczki Tadeusza Śliwiaka. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 8 [dot. też: Odmroczenia].
A. Ogrodowczyk: Grawitacje wzruszenia. Nurt 1982 nr 7.

Odmroczenia

S. Jurkowski: Dwie ucieczki Tadeusza Śliwiaka. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 8 [dot. też: Chityna].
K. Kaszper: Sposób na samotność. Życie Literackie 1983 nr 23.
M. Krassowski: Poezja środka. Tu i Teraz 1983 nr 1.

Koń maści muzycznej

S. Jurkowski: To jest rzeczy porządek.... Litery 1986 nr 11/12.
D.T. Lebioda: Wyobraźni czas zastygły. Kultura 1986 nr 40.
J. Tulik: Możliwość kuli. Życie Literackie 1986 nr 27.

Słownik wyrazów światłoczułych

M. Bigoszewski: Osobiste wyznanie. Nowe Książki 1990 nr 4.
S. Jurkowski: Poezja światłoczuła. Kierunki 1990 nr 5.

Nie dokończony rękopis

J. Drzewucki: Poeta, jego cień i cud tautologii. Twórczość 2003 nr 5.
W. Turżańska. „Akcent2003 nr 1/2.