BIO

Urodzony 1 marca 1932 we wsi Nagoszewo (pod Ostrowią Mazowiecką) na Kurpiach w rodzinie chłopskiej; syn Stanisława Śladewskiego i Marianny Grabowskiej. Podczas okupacji niemieckiej i po zakończeniu II wojny światowej mieszkał nadal w Nagoszewie. W 1946 podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sadownem; w 1949 zdał maturę. Ukończył też trzyletnie Niższe Seminarium Duchowne w Olsztynie. W 1950-52 pracował jako nauczyciel w szkole wiejskiej w Łukcie (powiat Ostróda). W 1952 zachorował na gruźlicę i wyjechał na kurację do Otwocka. Tam też po wyleczeniu ukończył kurs dla instruktorów terapii zajęciowej i w 1953-56 prowadził działalność oświatowo-wychowawczą i społeczną w zakładach leczniczych dla młodzieży chorej na gruźlicę. Debiutował w 1956 wierszem pt. Noc we Wrocławiu, ogłoszonym w „Nowej Wsi” (nr 8). W 1957 przeniósł się do Olsztyna i podjął pracę instruktora w Polskim Czerwonym Krzyżu. W tym czasie należał do olsztyńskiej grupy poetyckiej Łyna. Był organizatorem amatorskich zespołów teatralnych na Warmii i Mazurach oraz w zakładach leczniczych. Wiersze publikował m.in. w „Orce” (1957-61), „Tygodniku Zachodnim” (1958-60), „Zarzewiu” (1958-75, z przerwami), „Zielonym Sztandarze” (1959-70). W 1959 zamieszkał w Warszawie. Pracował w Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie w Muzeum Narodowym. Nawiązał doraźną współpracę z redakcjami „Gromady” oraz „Chłopskiej Drogi” (1961-62); wiersze zamieszczał także w „Tygodniku Kulturalnym” (1962-70), „Szpilkach” (1963-69), „Płomyczku” (1964-71), „Życiu Literackim” (1966-73). W 1961 ożenił się z Danielą Bąk, ekonomistką. W 1962 został członkiem Związku Literatów Polskich (rezygnacja 1989). W 1963 osiadł w Otwocku. Do 1965 był instruktorem kulturalno-oświatowym w Sanatorium im. M. Buczka, a następnie od 1967 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie „Ruch” w Warszawie. W 1965-73 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Kontynuował twórczość poetycką, publikując w piśmie „Barwy” (1968-78), „Tygodniku Kulturalnym” (1971-81, z przerwami; tu też fraszki i artykuły), „Zielonym Sztandarze” (1971-77), „Przewodniku Katolickim” (1977-80), „Płomyczku” (1985-87). Zajmował się też amatorsko rysunkiem artystycznym. Za utwory poetyckie otrzymał kilka nagród i wyróżnień w konkursach literackich. W 1973 przeszedł na rentę. Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1973). Zmarł 27 grudnia 2003 w Otwocku.

Twórczość

1. W gałęziach snu. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1960, 53 s.

2. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, 58 s.

3. Refreny światła. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 51 s.

4. W cieniu polnych drzew. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [6] k.

5. Wiklinowe furtki. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 73 s.

6. Zrąb. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 82 s.

Zawartość

Cykle: Kamienna ścieżka; Nad mgłami.

7. W zielonych krzyżach. [Wiersze]. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska 1978, 49 s.

8. Piaszczysta gwiazda. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 98 s.

Zawartość

Cykle: Z papierowej darniny; Piaszczysta gwiazda.

9. Dotyk chłodu. [Wiersze]. Warszawa: Novum 1980, 43 s.

10. Przez pola, ogrody, sady. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 36 s.

11. Wędrówki wiatru. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 36 s.

12. W starej bramie. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 90 s.

13. Dwie ojczyzny. [Wiersze]. Warszawa: Votum 1998, 33 s.

14. Pejzaże otwockie. [Wiersze]. Otwock: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego 1998, 74 s.

15. Wszystko co fruwa niech śpiewa ludziom. [Wiersze]. Otwock: Urząd Miejski 1998, 18 s.

16. Wiersze wybrane. [Wybór:] B. Dudkiewicz, J. Tabencki. Rysunki: K. Śladewski. Otwock: Centrum Kultury 2004, 125 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1975, 2001.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

M. Kalinowski: Kazimierz Śladewski, poeta ziemi otwockiej. Rocznik Otwocki 1997.
S. Raducha: Poeta Kurpi i Mazowsza. Gazeta Rolnika 1997 nr 27/28.
J. Śladewski: Kazimierz Śladewski (1932-2003). Gazeta Wyborcza 2004 nr 90 [wspomnienie].

W gałęziach snu

T. Nowak. „Orka1960 nr 51.
Z. Irzyk: Krajobraz nad Łyną. Kierunki 1961 nr 21.

Wiersze

J. Kwiatkowski: Rzeczy kruchych utrwalanie. Życie Literackie 1961 nr 31.
E. Martuszewski: Nowe wiersze Śladewskiego. Warmia i Mazury 1961 nr 12.

Refreny światła

A. Wilkoń. „Twórczość1965 nr 4.

Wiklinowe furtki

L. Bakuła: Mazowieckie ścieżki. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 43.
J. Grom: Wśród „Wiklinowych furtek. Kultura 1968 nr 43.
A. Włodek: Ciąg dalszy różnych dróg. Życie Literackie 1968 nr 46.
R. Sulima. „Poezja1969 nr 7.

Zrąb

E. Biela: Grzeszne wiersze. Tygodnik Kulturalny 1976 nr 50.

Dotyk chłodu

M. Yoph-Żabiński: Kurpiowski pejzaż. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 41.

W starej bramie

H.A. Gasz: Rozpoetyzowanie. Nowe Książki 1988 nr 11.
D.T. Lebioda: Pokora. Odgłosy 1988 nr 47.