BIO

Urodzona 11 sierpnia 1929 w Warszawie w rodzinie urzędniczej; córka Wacława Ostrowskiego i Marii Grażyny z Czechowskich. W czasie okupacji niemieckiej uczyła się na tajnych kompletach gimnazjalnych Anny Goldmanówny w Warszawie. W 1942-44 należała do Szarych Szeregów. Brała udział w powstaniu warszawskim jako łączniczka. Po upadku powstania przebywała w Kielcach. Od 1945 uczyła się w Liceum im. Królowej Jadwigi w Kielcach; w 1947 zdała maturę. W tymże roku powróciła do Warszawy, gdzie podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW) i w 1953 uzyskała magisterium; nadto studiowała na UW w 1951-54 historię sztuki. Debiutowała w 1949 wierszem pt. Katedra, opublikowanym w „Słowie Powszechnym” (nr 10). W 1949-59 pracowała jako redaktorka w dziale polskiej literatury współczesnej w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W 1954 wyszła za mąż za Andrzeja Szypowskiego, fotografika. Wiersze, artykuły i tłumaczenia ogłaszała m.in. na łamach „Dziś i jutro” (1953-55; także pod pseudonimem: Teresa Murek), „Nowej Kultury” (1955-56, 1958, 1960), „Stolicy” (1957-62; tu w 1958 stały dział pt. Spotkania i rozmowy), „Współczesności” (1957-61). Należała do kręgu grupy literackiej „Współczesność” (1956) i do grupy Anabasis (1958). W 1958 podjęła współpracę z radiem jako autorka słuchowisk. W tymże roku zainicjowała wspólny z Marią Dąbrowską wyjazd do Kalisza i Russowa szlakiem Nocy i dni, co dało początek jej pracom literacko-reporterskim i biograficznym. W 1959 została członkiem Związku Literatów Polskich (w 1965-75 w składzie Zarządu Głównego, m.in. jako przewodnicząca Komisji Budowy Domu Zasłużonego Twórcy). Od tegoż roku zajmowała się wyłącznie pracą literacką. Zaczęła opracowywać też, wraz z mężem, liczne albumy krajoznawcze. Należała do Związku Młodzieży Wiejskiej (w 1961-70 członek Komisji Kultury Zarządu Głównego) oraz uczestniczyła w pracach Rady Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1963-70). W 1964-65 przebywała jako stypendystka Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ) w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie; po opublikowaniu poświęconej im powieści Wiadro pełne nieba otrzymała w 1967 honorowe członkostwo załogi tychże Zakładów, Związku Zawodowego Chemików oraz w 1970 godność matki chrzestnej statku m/s Kędzierzyn. Wiersze dla dzieci ogłaszała m.in. w „Płomyczku” (1964-72, z przerwami). Wchodziła w skład Komisji Kultury CRZZ (1967-73) oraz Krajowej Rady Kobiet Polskich (1968-75). Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.: (wspólnie z Andrzejem Szypowskim) nagrodę Prezydenta miasta Gdyni (1971) nagrodę literacką im. W. Pietrzaka (1976), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1977), nagrodę „Trybuny Ludu” (1980), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1983; wspólnie z A. Szypowskim). W 1983 weszła w skład Komitetu Wykonawczego oraz Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W 1984 otrzymała (wspólnie z A. Szypowskim) nagrodę Prezydenta miasta Sopotu. W 1986-89 była członkiem Narodowej Rady Kultury. W 1988 (wspólnie z A. Szypowskim) otrzymała nagrody Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch” i Prezydenta miasta Gdańska. W 1990 wraz z mężem założyła Fundację Artibus stawiającą sobie za cel rozwój kultury i ochronę zabytków w Polsce, a w 1996 wraz z mężem i synem Janem Szypowskim Fundację Artibus Muzyka, Obraz, Słowo, prowadzącą akcje koncertowe, wystawiennicze i wydawnicze. W 2000 (wspólnie z A. Szypowskim) otrzymała nagrodę miasta stołecznego Warszawy. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), odznakami: „Zasłużony Działacz Ziemi Nyskiej” (1966), „Zasłużony dla Dolnego Śląska” (1967), „Zasłużony Działacz Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich” (1967), „Zasłużony Opolszczyźnie” (1969), „Za Zasługi dla Gdańska” (1978), Krzyżem Kawalerskim (1969) i Krzyżem Oficerskim (1981) Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Ecclesiae populoque servitum praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu” (1997), Dyplomem Honorowym Varsavianistów (2001). Zmarła 27 sierpnia 2017 w Warszawie.

Twórczość

1. Próba spojrzenia. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1958, 35 s.

Wydane wspólnie z tomikami trojga innych poetów we wspólnej obwolucie pt. Debiuty warszawskie.

Zawartość

Wiersze, m.in. w cyklach: Notatki; Trójgłos, oraz prozę poetycką pt. Rady dla narodzonej.

2. Konopnicka, jakiej nie znamy. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 618 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1969, wyd. 4 1973, wyd. 5 1977; wyd. 6 Szczecin: Glob 1985; wyd. 7 Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1990.

3. Wiadro pełne nieba. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 251 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 3 [!] 1968, wyd. 4 1968, wyd. 4 [!] 1970; wyd. 5 Warszawa: Centralna Rada Związków Zawodowych 1972; wyd. 6 rozszerzone Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1986.

Nagrody

I nagroda w dziale prozy w konkursie na temat „Opolszczyzna i jej dzień nowy”, zorganizowanym w 1965 przez Wojewódzką Radę Narodową w Opolu i Oddział Opolski Związku Literatów Polskich, oraz nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1967.

4. Kawałek mojego chleba. Scenariusz filmowy. Powst. ok. 1967.

Wyróżnienie w konkursie Naczelnego Zarządu Kinematografii w 1967.

5. O trzech pstrych przepiórzycach. [Wierszowana opowieść dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, [12] k. Por. Słuchowiska radiowe.

6. Przepis na zimę. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, [10] k. Wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977.

7. Jutro Turniej Miast. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1969.

Wyróżnienie w konkursie telewizji na sztukę dla Teatru Młodego Widza w 1967.

8. Panie Janie, niech pan wstanie. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1969, [12] k. Wyd. 2 tamże 1973.

9. Asnyk znany i nieznany. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 882 s.

10. Edward Dembowski 1822-1846. [Biografia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 179 s.

11. Jan Matejko wszystkim znany. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 459 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1977, wyd. 3 1982; wyd. 4 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985; wyd. 5 Warszawa: Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej, Zespoły Usługowo-Wytwórcze Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej „Agrotechnika” 1988; wyd. 6 uzupełnione Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer 1992.

Nagrody

Nagroda „Echa Krakowskiego” za najlepszą książkę o Krakowie w 1977.

12. Powrót Julii. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1977, 167 s.

13. Szklane tarcze. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 255 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1987; wyd. 3 [współautor:] A. Szypowski. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer 1990.

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka w 1985.

Przekłady

japoński

Garasu-no tate. [Przeł.] K. Tamura. Tokio 1995.

rosyjski

Sokrovišča korolevskogo zamka. [Przeł.] G. Jazykova. Moskva 1988, wyd. nast. tamże 1989.

14. Niezwykłe dzieje warszawskich organów Wurlitzera. [Szkic]. Warszawa: Fundacja Artibus 2003, 180 s.

Teksty w albumach

Z fotografiami A. Szypowskiego; poz. 1-12, 15 zawierają wkładki z tłumaczeniem na język angielski, francuski i rosyjski; poz. , , , , , zawierają wkładki z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki; poz. , zawiera wkładkę z tłumaczeniem na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski; poz. , 26, 27, 28, 29 zawierają tekst w języku polskim i angielskim^^.

Gniezno. Warszawa: Sport i Turystyka 1961, 16 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1967.
Opole. Warszawa: Sport i Turystyka 1963, 20 s.
Jelenia Góra. Warszawa: Sport i Turystyka 1964, 20 s. Wyd. 2 tamże 1967.
Nysa. [Warszawa:] Sport i Turystyka 1965, 15 k.
Paczków. Warszawa: Sport i Turystyka 1965, 14 s.
Legnica. Warszawa: Sport i Turystyka 1966, 23 s.
Brzeg. Warszawa: Sport i Turystyka 1969, 31 s.
Góra św. Anny. Warszawa: Sport i Turystyka 1969, 27 s.
Słupsk. Warszawa: Sport i Turystyka 1971, 28 k.
Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: Sport i Turystyka 1971, 31 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1973.
Gdynia. Słowo wstępne: W. Żukrowski. Warszawa: Sport i Turystyka 1975, 192 s. Wyd. 2 uzupełnione tamże 1977.
Gdańsk. Słowo wstępne: W. Żukrowski. Warszawa: Sport i Turystyka 1978, 124 k. Wyd. 2 zmienione tamże 1983, 294 s.
Pieśń ziemi naszej. Warszawa: Sport i Turystyka 1979, 167 s.
Znak ziemi naszej. Warszawa: Sport i Turystyka 1980, 167 s.
Sopot. Warszawa: Sport i Turystyka 1984, [184] s.
Oliwa – muzyka wieków. Warszawa: Interpress 1987, 62 s. Wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer [1991], 200 s.

Nagrody

Nagroda Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch” w 1988.
Warszawski Zamek Królewski. Zamek Rzeczypospolitej. Warszawa: Sport i Turystyka 1989, 328 s. Wyd. nast.: wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer, Dom Słowa Polskiego 1991, wyd. 3 tamże 1994, wyd. 4 uzupełnione i zaktualizowane tamże 1998.
Tytuł Książki Roku Kulturalnego 1989/1990.
Serce Gdańska – odwiecznego portu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer, Dom Słowa Polskiego 1995, 208 s.
Gdańsk: Dwór Artusa. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer, Dom Słowa Polskiego [1997], [20] s.
Gdańsk: Ratusz Głównego Miasta. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer, Dom Słowa Polskiego [1997], [20] s.
Oliwa – Bazylika Archikatedralna. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer, Dom Słowa Polskiego [1997], 20 s.
Warszawa: Zamek Królewski. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer, Dom Słowa Polskiego [1997], [20] s.
Gdy wchodzisz w progi Katedry. Karty z dziejów Archikatedry Świętego Jana w Warszawie. [Katalog wystawy]. Warszawa: Fundacja Artibus 1998, 40 s.
Gdy wchodzisz w progi Katedry... As you enter the Cathedral... Warszawa: Fundacja Artibus 1999, 230 s. Wyd. nast. łącznie z poz. , 28 zob. poz. 29.
Tytuł Książki Roku 2000.
Gdy wchodzisz na Stare Miasto... As you enter the Old Town... Warszawa: Fundacja Artibus 2000, 254 s. Wyd. nast. łącznie z poz. , zob. poz. 29.
Warszawskie Stare Miasto dobrem kultury światowej; The Warsaw Old Town a monumental of world culture. [Warszawa:] Fundacja Artibus 2001, 96 s.

Słuchowiska radiowe dla dzieci, m.in.

A to heca. Polskie Radio 1967.
Gapa i zuch. Polskie Radio 1967.
Łowca lisów. Polskie Radio 1967.
O trzech przepiórzycach. Polskie Radio 1967 [por. Twórczość poz. ].
Szalony pościg. Polskie Radio 1967.
Biały most. Polskie Radio 1968.
Bursztyn królowej Bałtyku. Polskie Radio 1968.
Jak bajki zmieniają się w prawdę. Polskie Radio 1968.
Bronkowe przygody. [Cykl]. Polskie Radio 1969.
Sieroce gniazdo. Polskie Radio 1969.
Na jednej strunie. Polskie Radio 1970.
Od Opola do Opola. Polskie Radio 1970.
Skarb w starym zamku. Polskie Radio 1970.
Skarbnikowy dar. Polskie Radio 1970.
Bolek w Jeleniej Górze. Polskie Radio 1971.
Róże czarownicy. Polskie Radio 1971.
Deszcz. Polskie Radio 1977.
Dom pod Królewskim Płaszczem. Polskie Radio 1977.

Przekłady

1. H. Laxness: Dzwon Islandii. [Powieść]. Tłum. z języka niemieckiego: E. Misiołek i M. Szypowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 487 s. Wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975.
2. B. Brecht: Interesy pana Juliusza Cezara. Fragment powieści. Tłum.: E. Misiołek i M. Szypowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 218 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1975, 2001.

Wywiady

Być detektywem tropiącym przeszłość. [Rozm.] A. Błachowski. Kurier Polski 1993 nr 239.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Próba spojrzenia

R. Śliwonik: Debiuty warszawskie. Współczesność 1958 nr 24.
J. Kwiatkowski: Zagłuszana audycja. Życie Literackie 1959 nr 10.

Konopnicka, jakiej nie znamy

K. Kuliczkowska: Znana i nie znana. Nowe Książki 1964 nr 10.
J. Mańkowski: Konopnicka, jakiej nie znaliśmy. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 24.
S. Strumph-Wojtkiewicz: Konopnicka żywa. Kultura 1964 nr 9.
E. Szonert: Jaka była Maria Konopnicka?Kierunki1964 nr 18.
G. Kosińska: Szypowska o Konopnickiej. Twórczość 1965 nr 7, toż „Kierunki” 1965 nr 8.
T.J. Żółciński: Konopnicka, jakiej nie znaliśmy. Twórczość 1965 nr 3, polemika tamże: S. Ziemak. 1965 nr 7, J. Iwaszkiewicz. 1965 nr 10.

Wiadro pełne nieba

W. Maciąg: Otucha solidarności. Życie Literackie 1966 nr 48.
Z. Żabicki: Matysiakowie – i szczypta filozofii. Nowe Książki 1966 nr 22.
J.Z. Brudnicki: Z czego robi się literaturę?Twórczość1967 nr 2.
A. Chruszczyński: Poetka i wielka chemia. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 8.
D. Knysz-Rudzka: Anna w podróży. Współczesność 1967 nr 2.
W. Nawrocki: Judymowym szlakiem. Miesięcznik Literacki 1967 nr 7.
H. Skrobiszewska. „Wychowanie1967 nr 1.
M. Orski: Powieść stypendialna, powieść konkursowa. W tegoż: Zmowa obojętnych i inne szkice. Wrocław 1973.

Asnyk znany i nieznany

B. Faron: Żywot poety. Miesięcznik Literacki 1972 nr 5.
S. Kieniewicz. „Przegląd Historyczny1972 nr 4.
S. Melkowski: Prądy epoki i Adam Asnyk. Nowe Książki 1972 nr 16.
W. Natanson: Asnyk. Życie Literackie 1972 nr 9.
M. Pilot: Adam Prot, poeta. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 9.

Jan Matejko wszystkim znany

W. Natanson: Tajemnice twórcy. Twórczość 1976 nr 11.
A. Osęka: Matejki nie da się wyminąć. Nowe Książki 1976 nr 13.
W. Sokorski: Ludzie żywi. Miesięcznik Literacki 1977 nr 12.
H. Słoczyński: Matejko i galicyjska mafia. Biuletyn Historii Sztuki 1985 nr 3/4.

Powrót Julii

A. Baranowska: Powrót do kraju dzieciństwa. Nowe Książki 1978 nr 4.
T. Chróścielewski: Towarzyszymy sławnej tancerce. Odgłosy 1978 nr 1.

Szklane tarcze

W. Natanson: Widziane inaczej. Kierunki 1985 nr 22.
J. Stępień: Lekcja patriotyzmu. Tu i Teraz 1985 nr 22.
M. Warneńska: Pod osłoną szklanych tarcz. Fakty 1985 nr 23.

Gdańsk

B. Gołębiowski: Album patriotycznej refleksji. Głos Wybrzeża 1983 nr 36.
W. Jaszowski: Na skraju żywiołów. Tygodnik Wybrzeże 1983 nr 13.

Pieśń ziemi naszej

Z. Lichniak. „Słowo Powszechne1979 nr 231.
J. Dobraczyński. W tegoż: Byśmy ten Pański dźwignęli świat. Warszawa 1980.

Znak ziemi naszej

S. Zieliński: Albumowo. Nowe Książki 1980 nr 14.

Warszawski Zamek Królewski. Zamek Rzeczypospolitej

A. Gieysztor: Pomnik historii i kultury narodowej w każdej księgarni. Życie Warszawy 1994 nr 256.